חזרה לתפריט הראשי דוח ועדות חקירה לגבולות שיפוט ולחלוקת הכנסות
מספר ועדה / שם ועדה : סטטוס:
ועדות חקירה לגבולות שיפוט
מספר ועדה שם ועדה סטטוס ועדה
6vCdEltSxBXS+ibcUzHMbdSrfWYH2MQgiG+zB6DUHavJz1u3PbQIZnAuDWnlhMYTltFy+HqWnWiNRQWPjzJjMQFP4SHBbmLKzWgV75K7Gco= שש/ 16/ לוד שינוי תחום שיפוט לוד בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUyuEetPduRz7ixW5Rdnyy2qAVwsu7h2099tUsnYp404Kt8rg+LIDpoMm+28GmmQ1zFwHyLpn7rzMQ15AcYRzrL3z0n5OYdBfI= שש/ 16/ כפר - קאסם שינוי שטח שיפוט כפר קאסם הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVZpJKn9ckh35LSm5GOTcL+Urnbg+AAjT0stLvCRUrSSpHu9GL4DnNWYuC8iQIafJ1eW1HasjzVlJ+z5WSydK+Lb4sds9bamwo= שש/ 16/ זרזיר שינוי שטח שיפוט זרזיר בגבולה עם עמק יזרעאל בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBWzsRGguxfQTV92wtgWbEhW4qHOgK3Ke9MNIsQx5LkJPpZAVlRbyNhwvltfOYAE5V0MOtmLf4WFOl7ia1T76Elbi9ojVMjArqo= שש/ 16/ בתי - זיקוק - מפר חלוקת הכנסות מבתי הזיקוק במפרץ חיפה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBX8zlHX168LlyJ9gbsCrbO3CxCo2Mn2SLIVaRbQtg1rh2VdMISJSAp5wdzQ8UPDIyO98R7VY7/4+PbvV281mzCXvXAL/89ISvQ= שש/ 16/ אשכול בדיקת מבנה ארגוני של היישובים במוא"ז אשכול ועדה עובדת 3095
6vCdEltSxBXcFvT0mmOVuOqiNpZdLgAtZw0vcsK14scU1Ij1SAjtmsOpX7UO9IlVexItM8HYwpSflHR6E3tM6J+KtoFEx15QgLEhmBzIFSc= שש/ 15/ תפקוד - עוספיא תפקוד המועצה וראש המועצה במו"מ עוספיא ועדה עובדת 3095
6vCdEltSxBUF8lS2r09u6CO1JsgTcLWC+ZsNfldvpCWmN4zZqzG1SNDSweEZNyJwm0V1QJHwDqSN6LwPf82gyfi1c5zB1CNcFlNlGcCXfsQ= שש/ 15/ רעננה שינוי תחום שיפוט רעננה-דרום השרון ועדה עובדת 3095
6vCdEltSxBX5kDsmy+uIaHGpEidJzZayAbF/H3Med0Tslbl1TDyjVW4gfV18Y7Uv5oZJ861B1jz5MHEa9eigywalTdiViZG9mg04NXKebg8= שש/ 15/ רמלה רמלה-גזר - שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBX+neV/5IjNEzHoo1t36anEKShKBvE/bIfQbK1P44x6+qk23heBPLyXjmusJDedy4flMd99M61K9ieCye6j88xrWbY8qX0W+fk= שש/ 15/ רחובות שינוי גבולות בין עיריית רחובות למוא"ז ברנר בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVFCpNnfbpMspdPFsm4YqkYXg0YD/ed08WtYIzIgH98L8qNcQ1+Vt5RU9kSEkGMES+DOUFzmofTboMANDyoYvG4qYSD6FIP/Y4= שש/ 15/ רהט שינוי תחום שיפוט רהט-בני שמעון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBWj6FdBCstX7hBcxJjstu6cpmuHAIj63xQI2wIzU369Q+lXRegPZjtkvYy/ZlLieyytXBpE7mzGNowUWbGzQCrRHwSchCVmLzg= שש/ 15/ קרית - גת שינוי תחום קרית גת וחלוקת הכנסות עם שפיר, יואב ולכיש ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBUPhADoQJyNEfKOkf11g+5zipezpKEeqkThG+WV3Ws45+2qxceK8Da1Q6UTl2RVlovFOI5lL+ITiHIxVrXHubqHpWfPS1WmJTY= שש/ 15/ קרית - ביאליק שינוי תחום שיפוט קרית ביאליק בגבולה עם זבולון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVBvxBZlIcMyvPwayG1vV5hhLrzKKWVS6g6+E8ZjRCUjTtfEIBeXtWKhU+fiNWvFHG7qGc1iPChqfC12TE/wveazolwVtQX5c0= שש/ 15/ קלאנסווה שינוי שטח שיפוט קלנסווה עם טייבה ולב השרון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVKLKWm9uu64sj7J+xnlozpkofTqERnIvIi0wC3l49W2Op0TLxPoBplnJSW6UNj2GabeVUFe1ju8YXBbfgXTkGkDHivYwh0eQ8= שש/ 15/ פקיעין שינוי תחום פקיעין עם מעלה יוסף ושטח חסר מעמד בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXBLffocdsnVKb/KdxSq2FCvCq8/xVjWqcL6qM2nLZRYKagRwHjnsNlbCvHXarbPfmLNhW7Dq+7x7dHuJRQCsbUccbXZWYc1dY= שש/ 15/ עראבה - מעמד - עי מו"מ עראבה - בקשה למתן מעמד של עירייה ועדה עובדת 3095
6vCdEltSxBXBLffocdsnVNyplP0skE/aodXAhYRanHj+AtzXcSriT5mrUM8+5EDW/u04kfYMU2aHO1SqhNhhZ8cjoBEfweVyOueo+b5bLFk= שש/ 15/ עראבה - גבולות שינוי שטח מו"מ עראבה בגבולה עם מוא"ז משגב בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXA6YibLPhG3AKRIZ3qKps+CUenoLafDlMr5A/rogaIzj7M3ljNIMgXfwgU1TtUqr6ajyFsuyK/YAB5fdeQwromHhA0u1+aYb0= שש/ 15/ עילבון - גליל - ת שינוי שטח שיפוט עילבון בגבולה עם גליל תחתון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUKFvk3JWiWAyYSQIh2Sr4xOncVcWsDQ+ncZz/HnKsYlQ8cMQnim8c2fDQ7fQoF0xJCncA9jvAeIY/fN0dGoM/FwOlc53kpQdQ= שש/ 15/ עילבון שינוי שטח שיפוט עילבון עם משגב בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUPhADoQJyNEe2mFunqKVd9aBaC/+Nx3z/Zxytqgf1hiOOQxSOIOWA7jDwTfJYwY4T/cc3rw2D127g8ucn54yURiFtcaWdCHjE= שש/ 15/ מעלות - תרשיחא בקשה לשינוי גבולות עם מטה אשר (בית עלמין) בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXczBfJ68Ra4ILTgEeA66Nmv2DB1eFgwmnlCpofd4TxainQpTG6Dh51n8H3riaaMkUqnI3uus/KR+eGvTkX8X+eejIDtVE0tFA= שש/ 15/ מע'אר שינוי שטח שיפוט מע'אר וחלוקת הכנסות עם מרום הגליל וחסר מעמד בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBU+/uVeHPD0+M7OoEoxUVYhrmAUTmz24yeegNKHLNQiY/HUSMGB3zHyJjk4STsT65Qt7RrT1R0azHABf1q04diBIF9GwoN2h6A= שש/ 15/ מחצבות שינוי תחום שיפוט וחלוקת הכנסות ממחצבות ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBWG2uhbizL2lMo/BqtA9nBshdMkOPoN9+XpKRkGUizPbZhZ0yYWq3yjHSzBXejrwUDXRDN9qseWV/48BFtwuPlvQYSjfDIEmT0= שש/ 15/ מזרעה שינוי תחום שיפוט מזרעה עם נהריה ומטה אשר בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBWj6FdBCstX7iDV2WjEMlMYn3XqymgCJ5dArQSPCr2EnjXtzXQLNsxCEDBsWONbd65e33n7244imbT1mLozWSDUNhV8QGsraxo= שש/ 15/ מגדל_תפן חלוקת הכנסות מאזור התעשייה תפן ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBX+neV/5IjNE9S6EIpkuubv6FhzLgUuyNWp0oQdfG4p46X83bPTDD4+epoJjZFLD5+trSLutPt3AmHUgdyT/ejSecrmgaNIrug= שש/ 15/ מג'דל - שמס שינוי תחום שיפוט מג'דל שמס בגבולה עם מ"א גולן בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVG3bT8ew0RfRe2RY67l7M07FbTNTn3T8Vm7M82n30TxLpzSVFxAFkeLquX1NCUIsV34XGSNczm04UB/t3klM1MFtOFdC6Uu1w= שש/ 15/ מג'ד - אל - כרום שינוי תחום שיפוט מג'ד אל כרום בגבולה עם משגב בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBUt9KbGBlHu6n3pWe/ikMboI5ZSjG6c3dtx1Ty6oKfgqw4CbgeGw+ONTXxlgT3KcSWMOyiKa3e5yG6rPjlGB+GAajGbLOqYd1A= שש/ 15/ כפר - תבור שינוי תחום כפר תבור עם הגליל התחתון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUeJGIrOHm3rIqVwVUSie/8gcGTgej/OynVpSFbB7Ktw3i6YrThSOvk3I/Z+ginqEPxVy241CvOnrzahlLA5wtKnu/580Owosk= שש/ 15/ ירושלים שינוי תחום שיפוט ירושלים-מטה יהודה ברכס לבן בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBW2SfzA5b4efFhqRmyDU9qF6jCPTbTwELhEm4jid6ymsH+wr7O33LJA4yfzQIjT6hW8ArxQCv2DtggTkx7B/lmV8Yn8RqzaUVI= שש/ 15/ יישובים - דרוזיים הרחבת שטחי שיפוט היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBW0vqUXu+S1sSpoOhPDZwMgdksyrierGq1CKNSmpA2wxDr5noGlAYYyyHeATHEDhoP4H6+kZJMchoxUrkARxzrhtvnqvRzNk7E= שש/ 15/ חדרה חילופי שטחים בהסכמה בין חדרה למנשה בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXBLffocdsnVEIB51BOfDqBJ3yhlj8wweKqx7c666vLIc7UG9yYxpKknG109AnyyXN4qc1/z3cqMvnNb9r8oTSmm+hHaLmGiNI= שש/ 15/ זבולון שינוי גבולות זבולון-קרית טבעון עם שטחים גליליים בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBU93yeyC1BYHTqY6GdBsgWNvKVaSI3gAjQegwc0eA42I7W4mm8kcGq/5dgDVEsj2jJa6ok0YX6Z10Aa0aP+bw3mqyr6EtOsLow= שש/ 15/ דלית - אל - כרמל בקשה לשינוי תחום דלית אל כרמל עם שטח ח"ס בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBXuVSP//j0+ilxVEIxC2l3vC26wdhdmVv5AG/zuG3GpoewNMNUVQ3Y5rVnkXS5WRzgOY7psDNyxElOmULjFx/lDknyUzDBJZds= שש/ 15/ אלקנה - אורנית שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין אלקנה ואורנית למוא"ז שומרון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBW2SfzA5b4efFHF6fUZswiV5QF6P4uPvGLlQa9alRbMaVEWyctbciFl4AdPwfEVr1O+SA3gOUdLQCyzUrG9AQSG9kmLpPAuhTI= שש/ 15/ איגוד - ערים - נצ הקמת איגוד ערים הרי נצרת-עמק יזרעאל בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBWDuXsWkUq+AOUtdvIR1+wZAGFmmuzVloopbN51aS5R2B2WCA5LuLPMJISmcMHFDTxZVujYxB/UpwsJcAL+jZDQBiK1PiGccGE= שש/ 14/ תל - השומר שינוי תחום תל השומר בגבול עם אור יהודה וקרית אונו ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXc0RdVx+IccYVmcNg0+qGN2C4yUKI9/12Op4NC49omQA/kszwaGtlqX+GI1K0W2VMTnJqFWqmre/Ux0xhMN8slV+anFplG9Ck= שש/ 14/ שלומי שינוי תחום שיפוט שלומי בגבולה עם מטה אשר ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUqOnQX1cKtryXLlB4Q3V8zTg3RJLF/INA6Jf5A9NCet5LrgCn5U6EybnpNMlc0YO6T7RdXZ/tX+YWrWA1HKjSsg= שש/ 14/ שיבלי - אום - אלג שינוי שטח שיפוט עם גליל תחתון, עמ' יזרעאל, כפר תבור ושטח ללא שיפוט בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXQ0eqg/lZMDwAnoYxYALAYGk3qHVRvaKi7DVef36DInn5CgxgEljrSIpoUaheUn1WGnV9ElTRjstDi0uIGrNhvydJlWk+C6TM= שש/ 14/ שגב - שלום שינוי שטח שיפוט שגב שלום בגבולה עם שטח גלילי הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUvPPmFkAEM0YZh4yJh8qdSDJoDwWyv507LwmIbs0rQPWW53YKxIQquSzaVwFw5XFmjIws36MOhkrz2XRMT/vXozQOeclnARP4= שש/ 14/ קרית - אתא שינוי גבולות בין קריית אתא לזבולון ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBWuP9DsfLotLT5sfEbxdBQVCaUU85/HM0CYnxJeL1ETsKz3pgRiwPwmAUWygXJYdDi5VrEDoR3F9EhHBLj1KGiwRrRNj0qy5TQ= שש/ 14/ קדימה - צורן שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין מו"מ קדימה-צורן ומוא"ז לב השרון ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBUx63jDfg3sSb4FmANK7Wxe2Q+6O8xn0kqGvzW1iw6tLx5G3icU1EwTjhmhqJRU3S8Kpd6EM1bZo7gvFL10OXo+H0Lg6zTH43E= שש/ 14/ ערערה - בנגב שינוי תחום שיפוט ערערה בנגב עם שטח חסר מעמד בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBWPjSPhStOlz4zqhsBwaCsVNtsws5hmjv0Rn+FPs2sGJACsEs4fEBNH5zwTGr4Oagb9u//gK2OK39GVhE5kEFJWc9Sx6/76GQY= שש/ 14/ נתיבות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות עם מרחבים ושדות נגב ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBX/ska3HNcgZZlzok2dmCBJko2EJMOuxZViMQgYEQaTU+o4BWVprOXCss7EUJ2pAEjzJHY6fHZ+x8jjyiGkbR+cEu+6oVYsIbM= שש/ 14/ נווה - מדבר שינוי שטח שיפוט נווה מדבר בגבולה עם רמת נגב בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBV8GHFIdYZR2jbzbt7sZ+/NqmmJW+BelZ7d3WtcHr9n2W3wqMmip3x0l8S+kZm744e84bxqMZrgoOoxqu/7XCwELQpeFmIUmzw= שש/ 14/ מבשרת - ציון שינוי שטח שיפוט מבשרת ציון עם מטה יהודה בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBV8GHFIdYZR2maZcpQHAJPEBRiOesRuryJvmYc8J6mWhtU99rp3m8yHyPw9oBe7pQOU9dkcBK3ZoyuwS63qnLECwgYaQJrXOEw= שש/ 14/ לקיה חלוקת הכנסות עם הרשויות השכנות בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBWuP9DsfLotLU6VI2hCMQoaPWaScIHz+QskNgGcpwKetN7MN8ymXkXU/ZEvaVZ7jVZ/ocbQyy1asDf/2h9xDKGkkKbtv3xA8jA= שש/ 14/ להבים שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין להבים לבני שמעון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVnAlIqtK70zrtpX37I5nbpewbL4hnH4FamQjjrTTYR4EY2toO4ynTuxF7uiP0MvdIuvXVGaQnOHPqO9LTAAgqXbKnnLyLVG9U= שש/ 14/ כפר - מנדא שינוי תחום שיפוט כפר מנדא בגבולה עם משגב ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBWdkjgl6aAzihdPNidxIsGES81dGd8cyPeytbTBPuH1T7w3wWAgddIzRuQupymsTnqO/USGhKznRyi4N3fl7ZahYWqst8q+rOs= שש/ 14/ כפר - יונה חלוקת הכנסות בין כפר יונה ללב השרון בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBU2Ix9+k671r0bH6JOR/JZ+p5phoQUIsyzb4J2JVTiBniQ+0m+CvVyiGbOvKttioOCrqeLaZte6mbfrc4QRLrq49YL8UYdSkkE= שש/ 14/ כוככאב - אבו - אל שינוי תחום שיפוט כוכאב בגבולה עם משגב ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKy+khRoqh+lRQATHXPBOzyvmCNBJtuj0+Wp58St+8QilYwC9hAnLqMBmsMy5A7KThYpdyZp85//4XrRt1ENMYilw= שש/ 14/ יהוד - מונוסון שינוי שטח יהוד-מונוסון בגבולה עם שטח חסר מעמד בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVnAlIqtK70zoZGgFNimDH3HYcT0Yxri86rKjk3xkcudOzTrSJ4OPYPb2SYiD1txZa6iwXu8oBbZqB9/2Cuf8XRYDkoLX6qCbU= שש/ 14/ יבנאל איחוד יבנאל-מנחמיה ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBWPjSPhStOlz/l+uQ6IQD5NprfB6uOag5xnr6QPbpBRAcrb1x04+zg0k0KQGQHeD7QyJqHj9ZIk1Kj2m1HZeVRwIzGmHUyXac8= שש/ 14/ טובא - זנגריה שינוי גבולות וחלוקת הכנסות עם גליל עליון,מבואות חרמון, צפת,ראש פינה וח.הגלילית בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUsLmStod6kVckVcYV4pKkaFxhh2lAIdm9OgTHwie3PwpsNRIKAqqLKm1rxPHO8Tl07HdrJqoDFjpz5OUohBGYCk= שש/ 14/ דרום - השרון שינוי גבולות וחלוקת הכנסות: אלעד-דרום השרון-כוכב יאיר ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXBA2MJ+Esi4fmsr2XHrLv9w+TTU16CExwdkalzXewkV+kd6n6gFaoueUR+mlwe9J4R9nVG+6ZC1tEQ2QgEITzHvKxVPZ2b+Rg= שש/ 14/ דיר - אל - אסד שינוי תחום שיפוט, חלוקת הכנסות ואיחוד רשויות: דיר אל אסד מג'ד אל כרום ובענה ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBWuP9DsfLotLXQ812bUP28w0tGJugyX9xGeDYUhrd0Z9ZbuysaVb3K3GA+aV+XM7YFEzoVe6k5p0VLYF4qPuDSprqQD60TWsxY= שש/ 14/ גן - יבנה ועדה להקמת עירייה באזור גן יבנה ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBWuP9DsfLotLSpL2dnugKnnsi/adh0Y31iDm5VIr1DTj/h9C0TePlgZrdLiCwc7ntokPYDw1LZOrCZ4w0w3ZB6ttGsPGKYnJBw= שש/ 14/ גדרה ועדת חקירה להקמת עירייה בגדרה ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXu6TV0giDKDVNQ48bnXuOShZ3j3PXlaF5Fb4Oo9CXRUyOlbkQ8jPmKs9eQKbCzhj55/5ixoTTayfBo01Wv6zPuOH1ThS0m5I4= שש/ 14/ ג'לג'וליה שינוי תחום שיפוט ג'לג'וליה עם דרום השרון בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBVSg2XOdxL9YONCqovA/N49hWG4VfhbkE5vuCUloBETKWD0hI1TtPIUoct/oysEdk2UugiDsIgYJcJY6w+tvz5+pCorTQF7XkQ= שש/ 14/ בנימינה - גבעת - חלוקת הכנסות בין בנימינה-גבעת עדה לאור עקיבא בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUx63jDfg3sSf5K+W35OyY5/P9wopVHY+ARz2m37RWLPGYWy5LV7PY6J4RDOWiAOTHsSxwKbNdNKy67/+rhIlA2DUwuIILAFzk= שש/ 14/ בועיינה - נוג'ייד שינוי תחום שיפוט בועיינה בגבולה עם גליל תחתון ושטח חסר מעמד בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBVnAlIqtK70zgp2x6EQITkzQKlQPU4KetasGFDHVy0ElmhzguGVsroUs2CH65pNcCScOaVA4EI+05Ou6R5cyqQSVaZVKt1LI0I= שש/ 14/ בוסתן - אלמרג' איחוד רשויות וחלוקת הכנסות בוסתן אל מרג'-עמק יזרעאל- גלבוע- אל בטוף-עפולה ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBX7+JcWX0xxymoKc1LJW1XW4RiH9nttg/Q2K0cyMbUHMuc4wqd3gkFY39AW7Tq1G5IR4dA6qkd0O5mnD7Ofhf7KcONI442Di8A= שש/ 14/ באר - טוביה שינוי גבולות בני עיי"ש-באר טוביה וחלוקת הכנסות ממתקנים בבאר טוביה ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBWuP9DsfLotLWqJbIKoF/sFbt3SDs1ybyCxvBQP2SkrYogQWNeZ1U6EEbWs7ScYpKsA1IgZtMQ/SIkcEpPDKkOfZ5YJ94X7DA4= שש/ 14/ אליכין - עמק - חפ חלוקת הכנסות בין מו"מ אליכין למוא"ז עמק חפר ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBWDuXsWkUq+AJWNfr491gDy6YfrAdRYbNMrHrWFErCSt31AgoeYi+0QiFftyun9lwNd4nQnBYEMHuTFDWWViDOPVnfWohNySrI= שש/ 14/ איחוד - ת"א - בת איחוד תל אביב-יפו ובת ים ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKy0xvtIaIRxO/f095IHgIGZVMTc4H2F7GGq9hMb6iXsRVzMsZpRG9oIftNy3ulWlF8tM++9Omg0x/bVX/7uEDFyo= שש/ 14/ איגוד - ערים - לס הקמת איגוד ערים לסביבה לרשויות הבדואיות בנגב ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKy+pZ+7gp/dDHxl3W9RDdobxIDOoshJ7rZj4hLM7eTzFmx60p/OG1qF2n8mpuBf4yw5OtguUSBZzCOHhU55HYaDg= שש/ 14/ איגוד - ערים - לח פירוק איגוד ערים לחינוך גדרה גדרות בני עי"ש, מ. בתיה ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBXQr0Sb6DvigFV9iXvArItjWcMrO0Q72/y33QW1iIqd+wuipWKV+zqnV/dohzcX75rFv/UZEvI10Foviv9fOWrWwnZqX48CxxU= שש/ 14/ אופקים שינוי גבולות וחלוקת הכנסות אופקים עם מרחבים בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBWg9uCwNa1wF2SPlS4ia9NiKFBN9thU/eTutbpdbJVFtpzxlF/OhffND9rF61slRodQDsGRXkwYiVL0j1Ujy7hpLe82+I/2Zzs= שש/ 14/ אבן - יהודה שינוי תחום שיפוט אבן יהודה עם קדימה-צורן וחוף השרון בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBUyuEetPduRz3gsuQjNMEoAtEiq3zDbTtwGtE8Rt4JAIRX3BDmjZmkJ4Tko8NP3TLME+0tfvZqL+GwdzsGoxWVC4ahPsnByIkU= שש/ 13/ רפא"ל שינוי תחום "מכון דוד" וחלוקת הכנסות עם הרשויות הסמוכות ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBUZNSRnqF4IPErziuD2vFi+VA+02Mj/NI+dt91faA8jPQiMWYeJPWt3tYwA797oOr44i3+4GkxXHcRBDL2FLQsbz98nNeb/sLs= שש/ 13/ עארה - ערערה פירוק איחוד עארה-ערערה בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUcuefRerFin+2unNRMtIWcY5hs1yiOS79lJoZWDrBXASOzR6KkdJlVwai0iU16yj/HRjhI1SESPYSZP2top5DHr+yNrZHhouI= שש/ 13/ נצרת שינוי תחום שיפוט נצרת בגבולה עם עמק יזרעאל ונצרת עילית ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBUg5D9hyP/lD9y6/nZAoUI3THFl/EbvPyjjBy7t5NELASJYOwTL9jE3t62W2GAdGSr622qFfeS5DoUN+cdXXNZUvR3kWFT524A= שש/ 13/ מגדל - העמק מגדל העמק - בקשה לחלוקת הכנסות עם עמק יזרעאל בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUM9HgEJoskHoCdIZiaAGpS1L70duB0qus59zP0LzDyK33zhjr9UXjnClKh/w1BAzTr0aSBTCTCesnhPhWhawX3dp4defv9JYY= שש/ 13/ לקיה שינוי שטח שיפוט לקיה עם בני שמעון ובאר שבע הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVNvkLaB1wTi3suAr598Pw9B2XvYHxrhnrtf21Qpq8Ly0Yo1L772PKAuaQdMISt/S4djZaF9gcQjjMBBYlFUqG9oy5cugoXbXM= שש/ 13/ כפר - כנא שינוי תחום שיפוט כפר כנא עם שטח ללא שיפוט ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBXs2SUw0noKCa16DCUl1Cnh7XEmwySuLWN2qBxn5paCUscbJ0f5p006HJ8VZWtWZSm/XyrJDY1xfIWQKsvOUVKXv5w7pc2lS+E= שש/ 13/ כפר - ברא שינוי גבול שיפוט כפר ברא עם כפר קאסם ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBUM9HgEJoskHtthg0ZreeIYuoseq0gdlWNeqX0UTaXFW2f0qgWeu+NQ/LfSkvjcQMneU5f5qBSQrh8bCR6Bb2BhWaJX3EK9nZ8= שש/ 13/ כסייפה שינוי שטח שיפוט כסייפה בגבולה עם שטחים ח"ס בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBUSoUIkecqR6Z2NuM7fzAjlHUq2LP9Y6HEea45FxipOuIjXtAGOpIwPMTfBcs0BUEOMtyjEtGkqpCL0psJriPdEgyldEQRdnT0= שש/ 13/ ירכא שינוי שטח שיפוט ירכא עם שטח חסר מעמד בקשה שחסר בה חות דעת 2340
6vCdEltSxBUV+z+Fnn4NpeKcEDtDkwtKGRF/8MIoe1KjNQmTukir1Bnhcb/FdfNUndKsoEpCUp6HgtMBSkhx730gdPhPGV3MdljJHEUeooo= שש/ 13/ חורפיש שינוי תחום שיפוט חורפיש עם מעלה יוסף ומרום הגליל בקשה שחסרים בה פרטים 2330
6vCdEltSxBXn9Rm0Tjsl3bao1eXyr+NiksXhQd3RWHMKR6E/19Z4a9zOVZ6EaLzcXzcdSsaNpusPef+tWAwrPYI4CLCTU4GypoupZLsSpm0= שש/ 13/ גליליים - בדרום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות משטחים גליליים בדרום הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBWES7jTuFVtOURXVBYixfzfCKA+8yko2O+2Z+YbkteSbkKmEFbxCOvjZGSrfcfug6Q4411bxdi5pRDHL9yFWY8TGeH643fequ4= שש/ 13/ בני - עיש גבולות בני עי"ש - באר טוביה באזור בית העלמין הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBWZTJz1sFySMshwHSJ3oIRglI1DV7YdNZVGBulzAKSkqzVlY2oFKm/xl4uaXm5Bsn01Wubs+hCAbEprQ5DNfjtqISc/8ZWxp14= שש/ 13/ ביר - אל - מכסור שינוי תחום שיפוט ביר אל מכסור בגבולה עם עמק יזרעאל ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBVzIEEjExBIDCzaroCVQQ4j5kKcrZ2iLuUGXn4VdnVjEzLHe+xM/6dV3Vtf7nxuzzcuXa0rz1xIDZXj5cRBqlwrCBSvF7OPkOs= שש/ 12/ רהט שינוי תחום שיפוט רהט בגבולה עם בני שמעון ואל קסום ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBVFMp2NrhpmTkyMVcNXP2tNq8wB1TaUYJSOMfzjyZroidQWivSf6L8VVLouHZqeLv152g3w14C9CZjhzq7NAKA+cUjZjz8enBM= שש/ 12/ קרית - יערים שינוי שטח שייפוט קרית יערים עם מטה יהודה ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBUBmbrwos7qg6ZQzyfsZ5zao8Mwnp+cunlcF3JnEcS4XGSQtVlPes20HXqSPfDvVft8YSWQDJk/jVVs98WotD01l1XQCELJjEY= שש/ 12/ קרית - טבעון שינוי תחום שיפוט קרית טבעון בגבולה עם זבולון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVFMp2NrhpmTresxxta01htyrYK/CLioYtvbQkIaESUDFxNnmZbpKtneFS4KVYLoc5vPrBQMkqiBVQ6gCckAEgX3r+LeaReBgU= שש/ 12/ ערב - אל - נעים הוצאת ערב אל נעים מתחום נצרת והעברתו לעמק יזרעאל ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBVqItsreT15DqUNv/YfwGbs7ek2nympuZr+By1WgiIWUiWi2ujnOT+xlKnvz+SoaPUejvNV+YjmNfEe32N6g/39/e+s9HwSDzM= שש/ 12/ עספיא בקשה לשינוי תחום שיפוט עספיא ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXQczdoFALAEzBgjeBeIF1+L6lA+nXqzcZHkC37ynZDc5o3pPilh9RbJ2ngbteTHwLGDzYNqZapo1z1offHr76owA90qWjEmKo= שש/ 12/ סחנין שינוי תחום שיפוט סח'נין בגבולה עם מוא"ז משגב ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBXrFFbz9KpHhI5/J6b0FTqH9iYwN8z+0nLoPDmGD2PUcqoqhSgaHiAbPUGdI3FONcl2tqDEcTfVwH6TbhFwimoWNNizjPHKGeQ= שש/ 12/ נפת - באר - שבע ארגון התחום המוניציפאלי ומרחבי התכנון המקומיים במגזר הבדואי בנפת באר שבע ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBUBmbrwos7qgw1SaiTYC9zsmwj60W8Tu42TC7IwNzV1Qj45kAzlaBDkMxl5U1X6ezKIdKugv2jEQQB9j25fPQ7/jMpMkXFMBCE= שש/ 12/ מיתר מבנה מוניציפאלי באזור מיתר, בני שמעון והיישובים המתוכננים כרמית, חירן ויתיר ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXAf9fbdMQ7M6yiVKH0T6rsDF9f1bk1INML4lXz2cuMzuPClGBXemIC1fKB9lV2Tqplp9WR2Ym9MDhErE4blwnAj+IRRG8Xw8E= שש/ 12/ יקנעם - עילית הרחבת תחום שיפוט יקנעם עילית עם מגידו הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBVlEowqihLNXfkBP+oOBbl+dWhZIVdNPtRf8HUDi0CtdxLc45mymLr5cwW0JNFB15RwXSBx5sYfh+uX34kVMLFQd6faj7AkHI8= שש/ 12/ טורעאן שינוי גבולות טורעאן עם גליל תחתון ושטח ח"ס הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUzw3w59lISlDc0TdxR2sffdawUYaI3jCiGlsR9TY8vYjUZzZJvgDO/To+/8VJAa+h3USFvl0rWZ0t3lljib2f7UOe9bt+QxBU= שש/ 12/ ג'ת שינוי תחום שיפוט מו"מ ג'ת עם שטחים חסרי מעמד ועם מועצה אזורית מנשה ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBVeJNHkByfzdSrYlBkjapcL00GB+Mv4TePXsGfHS9at0KswVTCJrZAy3MbXk2QU1zZv45/LKO22ppsRfHkA3bm2FXob1xTJE3g= שש/ 12/ בסיס_ח - א_ברנר חלוקת הכנסות ושינוי גבולות ברנר, מזכרת בתיה, גדרה, קריית עקרון, נחל שורק ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBXQczdoFALAE5nMVvLe5lNa3Mv0f70w9UoZjztDt8xh+XBlRcsLmwR8CRYCnby9zwfyazpvqB2et9fCF1a8BxbFXmxa8pywwTM= שש/ 12/ אילת - חבל - אילו שינוי תחום שיפוט אילת בגבולה עם חבל אילות ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBVt8VTMV8lqbSlXacAN+pZsds2ZnzmyK+VdDfit51fY3TT3tciye44jirBzrjWEu41mRwWPAAjKXEcfjpyL6GfJmSRthXQv1WU= שש/ 11/ מחוז - חיפה הקמת אזורי תעסוקה משותפים במחוז חיפה ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBWLpqLuX7u3uSze02jC4/glDBWjpi174u7p+TFMi+7zeICeEPIpYw0o+pZF7VklsXCmJd6Z8OQ9ICwhRkFEj55BNrtC+DgmYNA= שש/ 11/ לוד שינוי תחום שיפוט לוד עם עמק לוד כולל מתחם דהמש הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBX/XpwbqhnBhATlVrVohcUFpKVQqYzlOaN1lWm7Lpj1i423Ii1qybA0iHyJA7qimAUNerGHfITqm/93OhF0YOFaRSZ+HZa8GeI= שש/ 11/ יפיע שינוי שטח שיפוט יפיע עם מגדל העמק ועמק יזרעאל ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBUk21miPImpZ05xpWdqBboj0pdiQ9b6yrFKgMkqXW+ewpfRHVCAbr2iIi99pzJJphsl+DBYaI8WF2IsayyPfVM0GNP87Z8yyds= שש/ 11/ גן - רווה שינוי גבולות וחלוקת הכנסות גן רווה-יבנה-חבל יבנה עם שטח חסר מעמד ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBVc/WJQ3bmWcsL7X9Zk9r55d+rjkHGNqE2AiId2tCGX79qCTMzzP7fQ8ogTrH8BLgJvDbLvU3SyvxCaEPqpkv5Mx7i/BWL6RzQ= שש/ 11/ גליל - עליון שינוי תחום שיפוט גליל עליון עם ראש פינה ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBXOowOOb6kIL35IsuOe0QPLoHfxhUNeXUiovBtocJjDjPJRHVc44/vPdclKuo4RXN+okeoG7lw8mbt+DEyuoMQRlbf6fxmk05g= שש/ 11/ גזר בקשה לשינוי תחום שיפוט גזר עם מזכרת בתיה ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBVt8VTMV8lqbYPUpnp4I2ibD0ZPGTN4Tlxi8rB4MTqzZJNUpfn2rifwrL/8deviQd4is1SYDJlEbbSCuDq3+0B4s5Cace/WraY= שש/ 11/ איירפורטסיטי גבולות וחלוקת הכנסות לוד-חבל מודיעין-איירפורטסיטי ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBXrDKOYihqE4xe/fRhKDiZ7tIGSCiuF3hBXMOwlmUcRXxxzBR8o1UY9HqZYhDau4LDWGnW4QXXc6WVE4z+aINrxlDkzQhVJJM0= שש/ 10/ ראשון_לציון ועדת גבולות ראשון לציון - באר יעקב - מתחם צריפין ממתין להחלטה בעניין הדוח 2995
6vCdEltSxBWaiH2d6fA8dQEJ+ukBWv8ZAaPoWeL1fin0Pm2Q0reAk2Q2utsJkE6Immz+VTwTAXY4SLB32fbX/EukqxACmzpc שש/ 10/ קרית עקרון שינוי גבולות קרית עקרון עם גזר ועדה עובדת 3037
6vCdEltSxBUpRU58sZvHG7FPMh/aiG2r6EK57uiWHLb+AcRgaCGZLnjUovxxQWCQqtiQXiTm122A1FRkh1OQbCHRiK+P/wtvWb9HhGpCn9g= שש/ 10/ יהוד-מונוסון גבולות יהוד-מונוסון עם סביון ודרום השרון ועדה עובדת 2495
6vCdEltSxBUyYfrYgLOF3Il0CY/yfxwQH5Di4BCMEouhQidXxM7uJx5jUpvmgLMDxa8Cb2zgAEUmQe4gXDtkAU8Baf7+vjv+xNqMnNGOfbU= שש/ 10/ גבעת_שמואל שינוי תחום גבעת שמואל בגבולה עם פתח תקווה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXQczdoFALAE6mP923R1D8T+hL1dPmU+Fw1rfPAS5HvyffXGTutY/pONtJPTMuReWIptHtJfUVWqXiDIG7XMk2S0mTTw7ffYPg= שש/ 10/ ג.שמואל - ר"ג שינוי גבולות גבעת שמואל בגבולה עם רמת גן ממתין למינוי ועדה 2492
6vCdEltSxBUyYfrYgLOF3P/CyZLJOkZTL0qMmD63PMILbRENIjg5dE2oc98atplEDLbEb6HuI5SgZi4CPAxoGUkbHnnPg4oDoQPFfWNJzDY= שש/ 10/ אשדוד שינוי שטח שיפוט אשדוד בגבולה עם חבל יבנה הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBUaLQRZmrz1687qlS6Ixwq20WBN7C6fjfDntWTOue4Kt3OcyeAueiSfvVsqkM2L9cIwcPYneSGSea1dA1McMkGz שש/ 09/ ביר אל מכסור ביר אל מכסור- שפרעם/משגב/עמק יזרעאל - גבולות וחלוקת הכנסות הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXVtJDt+MdJtMvBAaiwVKDlG5KESkMhTopOdrDRJn7OnhnMIZhoC+ysU3oMgwMSA1k+O1jPl04n44C96r3/sYFa שש/ 08/ צורן קדימה/לב השר שינוי גבולות קדימה-צורן עם לב השרון הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBV986+vxQitMD0PBAeoEymA5BfpA09GNHakMvxme5kM4NRtiBiM1JX02KBRSgOo6KbLgy3OgF9Zc67QAEQatDMqa9ryIMTCTRQ= צפ/ 2011/ 1 שינוי מרחב תכנון חבל אשר עכו הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUmK+PYOrCTQTOPc6m2v7H6d8tpgqcdioTA6A+7eGztrRgcB7hIg1Ula5ccwqJcunJK0xI6NlaN578aqgOZ380fMlI3bW4T9rg= סמ/ שש/ 14/ מג'דל - שמס שינוי גבולות מו"מ מג'דל שמס ומוא"ז גולן הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUjfJpMH3NAbDFEMVouddeUOVJK4St6xcRbgyR+22CTpg/cSFWQ/nyFu6yv7kcoAHzyRsSg21lAGxG+UlRgOdzA30WOLYtuMSM= סמ/ שש/ 13/ שומרון גבולות שומרון-אורנית-אלקנה-מרחב נחל רבה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBX49yXnb01wUNQXoYVtNFdKxr8lNKyHSJHLGnY5BvUc1Sl9BumBcfdYgVMH7XhiVPyDa4GQTUqTN+w0GKCj1P8ey1kkdwIAUXE= סמ/ שש/ 13/ ג'יסר - אזרקא שינוי תחום שיפוט ג'סר א-זרקא עם חוף הכרמל הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBWES7jTuFVtOZ2kMZhw8XS8qnp525DiRA3Rpqlz4Y5k8szoPQf6KvqMlc9P9thvIS9DllWtA91nI3UIUYTzHGAVwwpNjN6hcRE= סמ/ שש/ 13/ בת - ים חלוקת הכנסות בת ים עם חולון, ראשל"צ ותל אביב הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBU2Ix9+k671rz2d4I60Bibnz0ypU5ik0IyitjFDwbXWV1z6YeEMgu+5RVHV2SPQdt4pwNCa8aaXcLkg5RcCIPI+3XfI5XFB4Ys= סמ/ שש/ 12/ מחוז - דרום גבולות שיפוט מחוז דרום הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUSoUIkecqR6Ykpfr0EUrEtjGqgKdfIw1ILziXhziPD1IbYd5ewUHIWspFTC6rQm/206id4RSmYFMNQwZu4VXWppYF2wGUJa8c= ס/ שש/ 13/ חצור - הגלילית חלוקת הכנסות עם מבואות החרמון, ראש פינה וגליל עליון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXn9Rm0Tjsl3deCPu5atMD9k8lSSlBiwRNHJ6JTCYDjgt1So7lFTdOsCTOqToUC6crvAewlxXoSsRRRQlKm+SUWVFigCEc6DoE= ס/ שש/ 13/ חל - הכנסות - שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בדרום הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUM9HgEJoskHhEBuFbJIPng2mKGxgibTcBIO61fSPNah9A66H8hUMrTSh1p/hTCZmhGI2EoLliYtytDoqoon0RcTZcm19Fcn9k= ס/ שש/ 13/ חורה שינוי שטח שיפוט חורה בגבולה עם מיתר ושטחים ח"ס הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXn9Rm0Tjsl3e21rwcyqeorbFneY4Kw/6xCLh7zpb1XTzg96XUH0H0Id5jwnvhrOdsg/FGS2ptJzWOIYhT8vUTegxMkkjA5nXQ= ס/ שש/ 13/ הכנסות - מרמת שינוי גבולות וחלוקת הכנסות מרמת נגב הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXEeUVHyWkqPEJiCtr9XjqvHqFoDmXy7vEKPxnW3l4KMtSiA9lntkmUP9AQgnchqfHuSghsH42wFaP9ow5wpnWPPY1rh6xCwtw= ס/ שש/ 12/ רמות - נפתלי שינוי שטח שיפוט מבואות חרמון עם הגליל העליון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBWXTuV8T1uboF3jFzmYY4/8aOsLXgm31JSpBzALJ1/jcZ9z7o0i7n6IoNjX741sZbP5tyZfTs96QAZq15xuSFzM/f/XIrHPmjk= ס/ שש/ 12/ קדימה - צורן קדימה-צורן - מעמד עיר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUBmbrwos7qg18rqqr0tS898toRSM9DQI4qmgf8cRLFl8a18dAl5pQki0EV6gEARP39oHCcqquM268SVtgiIXIKylN+BrNTD24= ס/ שש/ 12/ ערד שינוי שטח שיפוט ערד בגבולה עם תמר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBWhwWOolhCudcAFeSZkqV8Q5STa133YWlSv0Jge3qiBwNxKwTlbHcmxWsMKgc4+TK1zvLi6GlaZDOVpIf5mr7GukI4m5eCUml4= ס/ שש/ 12/ נס - ציונה שינוי תחום שיפוט נס ציונה בגבולה עם גן רווה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVkg4DHmLBTX4V8DDAzbA//w78jpF8etPFfzKsY7WNEZNbgDqJ1RqFQYW40lREpjtZS1Hf/C3vJTEHfWX/K+sjjevauUTdP5k4= ס/ שש/ 12/ מעיליא שינוי שטח שיפוט מעיליא הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBWXTuV8T1uboCN9rNykfrYwM6B1tu4Nrokyc4W8IaK42mR+dUNTcDJbOWqfUCOoyHR058dV/pjdgItXVfCfzjgHQj9rSAglUfI= ס/ שש/ 12/ לקיה - תפקוד ועדת חקירה לבדיקת תפקוד מועצה מקומית לקיה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUT0nb9CpOMG/ztkpfOHk+QIBnCFW29VIVVsmara9xrdaRXyOHyv3QqsvXsg3UI/WXJJtuiuTYiEMjMPrHpjDoWf+7Yk7hB+JA= ס/ שש/ 12/ לקיה שינוי תחום שיפוט לקיה עם בני שמעון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUBmbrwos7qg2dHMrpNP4eBWo6Ss0VteMPCH1WyHmePx1w35Q8rXaY8bZsCAHjZwbEmMk4nyrNq19YSMO8YcGKmLZoBXt87v3g= ס/ שש/ 12/ לב - השרון כפר יונה-לב השרון - חלוקת הכנסות הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUy2oy4FPzsMW+Ik6DsCHmDvZfJaa+IXf8azRIAUnx1/MZarWbHR41kXR68iBGRt6wwbP+b5CvqST9tVPQZscBX8bcJf0nV5cw= ס/ שש/ 12/ כפר - קאסם ועדת גבולות לעיריית כפר קאסם הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVFMp2NrhpmTiky6cRvVdBRVCtpf2sovntau5cHloP+QkAdOf5bnj/AS0OR2bFM3b4vcPpFYy6H3YQWqh62a422JylsHrkRJoY= ס/ שש/ 12/ כפר - יונה - ע בקשה לשינוי מעמד כפר יונה ממו"מ לעירייה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUBmbrwos7qgxR4+CwijcLHRUXwyNSxLjNIBXIZ8wKooMcSp5tBt6cYOnzYjRvtdmL3iViyfNKyAmWQaft1+8IMMyPMeb2wVUw= ס/ שש/ 12/ כפר - יונה בקשת כפר יונה לשינוי תחום שיפוטה בגבולה עם עמק חפר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXQczdoFALAExp0q/euDc0KYM3B66my/DXe+ENnbV1ZVeXHSWaq9vQLJWGat9cBsce8kI+fQX/Vcl7wotuAZbfwbMNvhXAD/nY= ס/ שש/ 12/ כעביה - טבאש שינוי שטח שיפוט כעביה-טבאש-חג'אג'רה בגבולה עם עמק יזרעאל הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUzw3w59lISlAnAI4j2QRQ7/fk+2IYg+x34BJif0T29ZifPdUoT40QvI843KsLmVahzz5B4je77fTUs9/4UBCixNErHvph8PIs= ס/ שש/ 12/ ירוחם שינוי תחום שיפוט ירוחם בגבולה עם רמת נגב הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVQCueANXLdTOPaizDiilH2EiqykDD4/SCdtrMHN9/0um/KY7gEcmtjvIWnnY/tJQAKPmL0bIxOsd/wBkb/PQxNXINRCIp+njc= ס/ שש/ 12/ יבנה יבנה/גן-רווה - חלוקת הכנסות הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVkg4DHmLBTX334Lmg9772kHgP1hetK2GLylz0nilI9uuJuSKgegp3ZDAjHDbJOegCQcz5Oii6XA+W57/lf6QqSsXzHOmevbUk= ס/ שש/ 12/ יאנוח - ג'ת שינוי תחום שיפוט יאנוח-ג'ת עם מטה אשר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXQczdoFALAE2hH4ahwrdyOKphjYQUIHT8NxecUtjse8oC87ANe/kZxk6ACbywSN/zk6i3ZJSvq8Jup2QCEdPkGwCOhu2M1PqQ= ס/ שש/ 12/ חצור - הגלילית שינוי שטח שיפוט חצור הגלילית בגבולה עם ראש פינה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUT0nb9CpOMGwOKRFc5Hvj+YEo3d9vDKlqz/BAPas/rGfJO0oFj+zhclXQZK45gOL00vsetJYahmIyBqP/10BHvpgElEorywnQ= ס/ שש/ 12/ חוף - הכרמל בקשה לשינוי שטח שיפוט חוף הכרמל - תוספת שטחים לקיסריה ולבית אורן הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBVQCueANXLdTB6SGxGchQk/PCXWgV39NARA/PP1NmJ8lHRExyTYWDxOZ+FTLXA/m/EzfQsbDyUiskcAb/c6up8O4mM1shCdiOE= ס/ שש/ 12/ דרום ועדה לחלוקת הכנסות במחוז הדרום ועדה עובדת 3095
6vCdEltSxBXDR0oiho4T0VY6GNiJXunM0QpiPbgmMbDY7ARZ0Ncyie2ChmDKyPzpfHbdHFHq/5NKQYQl8HHRqtub0A2rkbDRQ8tmWAyYK1A= ס/ שש/ 12/ דלית - אל - כר שינוי שטח שיפוט דלית אל כרמל בגבולה עם שטח חסר סטטוס הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBV1bHICRBubNmUM1iOCDVr+NOZFWMyOJI+Tb7JznpJfBomIghVLWGF6+1pBpnctMRgxQuFzpKv1oY2DlZup+KWGOkXZaKMedzc= ס/ שש/ 12/ גן_רווה - אירו בדיקת המעמד המוניציפלי של היישוב אירוס הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBV1bHICRBubNhVYASubEPwEhiPLgXaC69rL3QzDG/wyp3o205+URR7BW3IhoXiN9DevenEEP8u5oKrV9x8iE/z/2WwvJaq/rBk= ס/ שש/ 12/ בת - ים הקמת ועדה לחלוקת הכנסות עם חולון וראשון לציון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXrFFbz9KpHhB5ipCmRzjKjdaWa//owlAPVFYg95AibYysevgUJqIofYxwBB17hN8SCjfKx8IAw36q81FXRyU7flxWxApTCKXM= ס/ שש/ 12/ ביר_אל_מכסור שינוי תחום שיפוט ביר אל מכסור בגבולה עם משגב הכנה ופרסום צווים ומפות 3005
6vCdEltSxBXrFFbz9KpHhH0GlOhOPO8vh/tKvOxlDRwt9fqlOVRBftVI06J2cATVSaPuxY5GzFvJKCcMZXac/xjlIAEX7a/giiFohjy6EV8= ס/ שש/ 12/ בז"ן חלוקת הכנסות מבז"ן - בתי זיקוק לנפט במפרץ חיפה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUBmbrwos7qg46lF3a0Kq3sOkNudN7EmQLVygzm/8hwZSonWxjqF+8eJ6YDrC/dnDN5I+rvCgbRUK2kd+Z61vdsjYd1O/YUgCI= ס/ שש/ 12/ באקה_אל_ג'רביה בקשה לשינוי תחום שיפוט עיריית באקה אל ג'רביה הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBV3f6xS/m9dDUSHv564b3cd+YsheP9fDUt/KMQ4hnOlqdEBL5j483HwSxiq7OgeKm+7kYNGLi27uEEI2Fbm+nWoI/iCwh/2EdE= ס/ שש/ 12/ אריאל שינוי שטח אריאל בגבולה עם מועצה אזורית שומרון הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUBmbrwos7qg/PTc/fgsLPu5uCVH6+MFeoFaZVhsyK8bNFEEWxLlR5JVZvQqcryBCiwe5eaqJH8Tmk9N6yt4sZiuB4XN9AG02c= ס/ שש/ 11/ קרית - גת ועדה לחלוקת הכנסות - קרית גת, יואב, לכיש, שפיר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUKVGw2Ysd6C3lMQTBHiH3bj2ganPX2VhkpRHmGIMP9aoCoytN8XSLLjM9H+yYm6S6LL2aRc/HmGeVNAyhrlYssvcV3FMwELWE= ס/ שש/ 11/ פקיעין - בוקיי פקעין-בוקעיה,מ.א.מעלה יוסף, כסרא סמיע ושטח חסר מעמד הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBX/XpwbqhnBhNdD//62H1UZ4WNuQAZO9X5f3Rz7ks/JmkjR+mzPx/iEwMVQjeAM7VZnEGKwJmYprFNUwGo9Um14r7WYXkA8QQg= ס/ שש/ 11/ עמק - לוד שינוי שטח שיפוט עמק לוד בגבולה עם נתב"ג הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUk21miPImpZxXDzEQaIDVQtlfCiAjPym3q7PGHNCQ78DL+HuDt+D/SIqWbvHrBne2+T2F3a2bxn0C7eQuKROe2RigjCp2Crpk= ס/ שש/ 11/ עמק - חפר שינוי גבולות עמק חפר עם זמר הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXbUWXA9kjBlUI68aeF7+wekHjzTFMm0CT2eLl4h6JMhBS1hL4sL+hHylHcZfjM40raiEMyZpV9SoV4U9Oh1DWnsK+lZG0MEMk= ס/ שש/ 11/ עמנואל הרחבת תחום שיפוט הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBWe9xzMFsLl12Jw5kvnimUKSClb3itJK7k95hMxNzWjfDQJtxoMjCCVKDffXXMXkP2XyN5lzESxwmMZGpDl21f0X9O7VA5tELs= ס/ שש/ 11/ מצפה - רמון מצפה רמון/רמת נגב - ועדת גבולות הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBXEeUVHyWkqPMmaR4/viCcFj7MJBMLf1EUQdQWgU3UbfbPNnHQZjG9ZZTnZJOKHBtZZIxMnYP9juuQJhFNyEis6AZn31kWHIl0= ס/ שש/ 11/ מעיליא ועדת חקירה לתפקוד מועצה מקומית מעיליא הסתיימה עבודת הוועדה  
6vCdEltSxBUk21miPImpZ4mkX/iCuDJRliwTnO7vw2tcuS3WT+1fZu9wsrloSuKI9qmcNSUChYwGwkKCQ8RM3yBNO9n/3BnaWkQuepfeVbc= ס/ שש/ 11/ מגדל - העמק שינוי גבולות מגדל העמק עם עמק יזרעאל הסתיימה עבודת הוועדה  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>