חזרה לתפריט הראשי מחוז מרכז
ועדה קבלת קהל החלטות הוועדה חברים בוועדה הודעות הוועדה תכניות מרכזיות
3 10 400 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
7 20 400 ועדת משנה להתנגדויות
6 30 400 ועדת המשנה הנקודתית
5 50 400 ועדת משנה לעררים
4 60 400 רשות רישוי מחוזית - מחוז מרכז
2 100 400 ועדת משנה ב'
1 110 400 עיון / אישור השר - מחוז מרכז