חזרה לתפריט הראשי מחוז חיפה
ועדה קבלת קהל החלטות הוועדה חברים בוועדה הודעות הוועדה תכניות מרכזיות
1 10 300 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
2 20 300 ועדת משנה להתנגדויות
3 30 300 ועדת משנה לתכניות א'
7 40 300 ועדת משנה לתכניות ב'
6 50 300 ועדת משנה לתכניות ג'
9 55 300 ועדת משנה להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים
10 75 300 ועדת משנה מצומצמת להמלצות למליאה
4 90 300 ועדה להשלמת תכניות
8 100 300 רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה
11 102 300 ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4
5 110 300 עיון / אישור השר - מחוז חיפה