חזרה לתפריט הראשי מחוז חיפה
ועדה קבלת קהל החלטות הוועדה חברים בוועדה הודעות הוועדה תכניות מרכזיות
11 10 300 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
10 20 300 ועדת משנה להתנגדויות
9 30 300 ועדת משנה לתכניות א'
5 40 300 ועדת משנה לתכניות ב'
6 50 300 ועדת משנה לתכניות ג'
3 55 300 ועדת משנה להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים
2 75 300 ועדת משנה מצומצמת להמלצות למליאה
8 90 300 ועדה להשלמת תכניות
4 100 300 רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה
1 102 300 ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4
7 110 300 עיון / אישור השר - מחוז חיפה