חזרה לתפריט הראשי תכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית בתהליך הצגה לציבור
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
6vCdEltSxBWqzRu53L88hi02oWwZyZzLKPApD5JE+0VKdxf4YN6ySMq082xFo/kVWmmC7ick0dsoCuVTcVXU7gFfUwP+o51si9mBFoNjsmE= אשקלון,בת ים,הרצליה,חדרה,חוף השרון,נתניה,עמק חפר,שורקות,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 13/ 9/ א - למחיקה תכנית מתאר ארצית מפורטת - ים תיכון - המצוק החופי  
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUtjGUbO146WxbqQ1bZR/D9OTd1LVVNU5Ug/xh4RMCONqwv498VYv2zR6/VGa8yeIZ9PgYt4W44bIBKtmOZHfmbg= אשדוד,אשקלון,גן יבנה,דרום השרון,זמורה,חבל מודיעין,חדרה,חוף הכרמל,חיפה,מטה יהודה,עמק חפר,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע  
6vCdEltSxBVuJNqSzmHW/k/YJjTSbrpSaBgBsb7rgKWPDHTUDOFgMiUNpPANHDWg+oKTBg/j4LtlDocajttQLUpg/fN1XZtomcJEQ1QlmmA=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1  
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUqp5bzuly8hBRN8Z3AOVpJflyuLFqniNt9gbmXapkiL9GoexRg6N2BrCDHLO2sK0z3R1OwVd/A4piv4Q9TdrpCU=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 32/ 1 תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ