חזרה לתפריט הראשי תכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית בתהליך הצגה לציבור
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
6vCdEltSxBUgb721wK5wfi0vvohMgP3a9Jeq1rACwlrzVs1o3asnpb5/bXlUQQ3Y3pDTwbPwezl1I96tcP3UAQColGGoTWVC/ZIDf4LXaRg= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,הרצליה,חולון,קרית אונו,רמת גן,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 8/ 4 תכנית מתאר ארצית - שינוי 4 לתמא 8 - פעילות ושימושים בשמורות טבע ובגנים לאומיים  
6vCdEltSxBWlHJEql7788NbQoDeLI8nJgSuyicimpr4vZU2SvzBLFrtfSAsb01oCntxWW517T+v7wHZlTfTO0WZAH1sxjnH/sY9D3ONav18=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 18/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק  
6vCdEltSxBW3PLNZQwsqt8UwxkJaUoNjYQKt0IuGX6IE6OkcRmyFAuugq1OSmBeOrOTxo+F24qyx2I2O2jzwrvB0PmP8h6Y2CUR6n7/5irs= חוף אשקלון תכנית מתאר ארצית תמא/ 39/ 2 שימושים בחוף רחצה ניצנים  
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKyxOyFQEpKaIl9xUS+ToW24JLHHaP15Ja4IaSr6usc8+CLlfMTUH9QuhdzeccFzYsnHmtybk51JLx1kFs+JVczEM= אשדוד,אשקלון,גן יבנה,דרום השרון,זמורה,חבל מודיעין,חדרה,חוף הכרמל,חיפה,מטה יהודה,עמק חפר,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע  
6vCdEltSxBW3PLNZQwsqt7+LSMzLSF32+20LO+4LAhdq0NuDezUvsvTGlu+ssWGkNEUS9ytVAcYWjMWqmknZdH7utdTPkBuYYRV1hw78C/U=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1/ ב ישובים כפריים הכלולים בלוח 2 בתמ"א.  
6vCdEltSxBUyYfrYgLOF3KsuzSprYLN9snFvrW3O47pMRuQQLYeZKUnLvKojJORNON4SOAhGOHZuLzVZ7gnM2TXQD4gf8JN5e5IdYY+pZ3Y= גלילית מחוז המרכז,חבל מודיעין,לוד,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 18/ א חישמול קטע המסילה בין מחלף לוד למתחם התחזוקה בלוד  
6vCdEltSxBUXEQEr2wfIX/HBnK+JHrKKYTkpbk2cZYhFWph7LRZPimdEvcxePo0qT1osQV3qAnpLHwTkQRh0N35eI3ocM17t אצבע הגליל,בית שאן,בקעת בית הכרם,גבעות אלונים,גולן,גלילית מחוז צפון,הגלבוע,הגליל המזרחי,הגליל המרכזי,הגליל העליון,הגליל התחתון,חבל אשר,טבריה,יזרעאלים,יקנעם עילית,כרמיאל,לב הגליל,מבוא העמקים,מגדל העמק,מעלה הגליל,מעלה חרמון,מעלה נפתלי,מעלות תרשיחא,מרום הגליל,משגב,נהריה,נצרת,נצרת עילית,עכו,עמק הירדן,עמק המעיינות,עפולה,צפת,קצרין,קרית שמונה,שפלת הגליל תכנית מתאר ארצית תמא/ 44 פיתוח עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסיה הלא יהודית  
6vCdEltSxBVKLKWm9uu64ieTElbxkwSUHnjcu7wHFyvXuJah4itJtV9X4Sqa0tY/uR+N02L7G3OLFktZ+LpCxfPlfqE97Wt5nNO/QelwG7I= תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 13/ 2/ 1 בית המכס הצפוני בנמל יפו.  
6vCdEltSxBVuJNqSzmHW/k/YJjTSbrpSaBgBsb7rgKWPDHTUDOFgMiUNpPANHDWg+oKTBg/j4LtlDocajttQLUpg/fN1XZtomcJEQ1QlmmA= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,קרית אונו,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1  
6vCdEltSxBUgb721wK5wfkIDDqv4E2tWxq7UbY/JQd0PF3wrvfpJVxcnln2L7Gx/0rzeXjovWXrIrW3QqK5sOJoR0sp/yo4W9MTUPEPonPI=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 12/ 1/ א תכנית למלונאות במרקם כפרי בנפות באר-שבע וגולן