חזרה לתפריט הראשי תכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית בתהליך הצגה לציבור
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
6vCdEltSxBX/ska3HNcgZfDVr2WU1yJYGu1ykRRFQb9jHaiMHPEwlQA/e2MoS2WTKGUxJSY/RPUWvFG2C/FlEq9mJp3XGVyApn9zdo3Ts2I= אעבלין,גבעות אלונים,זבולון,טמרה,מטה אשר,קרית אתא,שפלת הגליל,שפרעם תכנית מתאר ארצית תמא/ 32/ 1/ א תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאתר אחסון גפ"מ יבור  
6vCdEltSxBUZNSRnqF4IPDIhGH6lMT60PjKQ0Wyf2kmMS1UiQfNa+YAAyCjP/SUKVxLLvJoRnGLmbknREwdlzVbqphqG+vyJUQosMxznGpA= אשקלון,בת ים,הרצליה,חדרה,חוף השרון,נתניה,עמק חפר,שורקות תכנית מתאר ארצית תמא/ 13/ 9/ א תכנית מתאר ארצית מפורטת למצוק החוף לאורך הים התיכון  
6vCdEltSxBWg9uCwNa1wF8z+hmGd8jr17vVfz4M+jebub1oIRQRMLGjheFteDX12BJHyBn6mn3HStnZl2JrvuW8wR5PQLk/9ZnLbAvV+/6M= חוף אשקלון תכנית מתאר ארצית תמא/ 39/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון - שינוי מס' 1 לתמא/ 39  
6vCdEltSxBVuJNqSzmHW/k/YJjTSbrpSaBgBsb7rgKWPDHTUDOFgMiUNpPANHDWg+oKTBg/j4LtlDocajttQLUpg/fN1XZtomcJEQ1QlmmA=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1  
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUtjGUbO146WxbqQ1bZR/D9OTd1LVVNU5Ug/xh4RMCONqwv498VYv2zR6/VGa8yeIZ9PgYt4W44bIBKtmOZHfmbg= אשדוד,אשקלון,גן יבנה,דרום השרון,זמורה,חבל מודיעין,חדרה,חוף הכרמל,חיפה,מטה יהודה,עמק חפר,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע  
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUqp5bzuly8hBRN8Z3AOVpJflyuLFqniNt9gbmXapkiL9GoexRg6N2BrCDHLO2sK0z3R1OwVd/A4piv4Q9TdrpCU=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 32/ 1 תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ  
6vCdEltSxBV315gic9XNJ8Iy6jVIgv6XNnmC+/fPyhyLSG/vbFf9t7pZHDNhU8SGiy8KwFkR2RLAVEo7o77xBer2l3EB5FwHjBdlqLsC3sg= עמק הירדן תכנית מתאר ארצית תמא/ 16/ ב/ 1 שינוי מספר 1 לתמ"א 16/ב- אתר לסילוק פסולת מרכזי 'חגל'