חזרה לתפריט הראשי תכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית בתהליך הצגה לציבור
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
6vCdEltSxBVBvxBZlIcMyioLKlLp1He6NoOt/eV37ewPE/X2IMwDxIzdYAxh5qVIifzYcSwMTEPvpk+6TcKmMLOfMx+xiz8vcrtYUJTBGLQ= גלילית מחוז המרכז,דרום השרון,חבל מודיעין,טירה,שטח גלילי- מחוז מרכז תכנית לתשתית לאומית תתל/ 22/ ג השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22  
6vCdEltSxBUgb721wK5wfi0vvohMgP3a9Jeq1rACwlrzVs1o3asnpb5/bXlUQQ3Y3pDTwbPwezl1I96tcP3UAQColGGoTWVC/ZIDf4LXaRg= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,הרצליה,חולון,קרית אונו,רמת גן,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 8/ 4 תכנית מתאר ארצית - שינוי 4 לתמא 8 - פעילות ושימושים בשמורות טבע ובגנים לאומיים  
6vCdEltSxBW3PLNZQwsqt8UwxkJaUoNjYQKt0IuGX6IE6OkcRmyFAuugq1OSmBeOrOTxo+F24qyx2I2O2jzwrvB0PmP8h6Y2CUR6n7/5irs= חוף אשקלון תכנית מתאר ארצית תמא/ 39/ 2 שימושים בחוף רחצה ניצנים  
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKyxOyFQEpKaIl9xUS+ToW24JLHHaP15Ja4IaSr6usc8+CLlfMTUH9QuhdzeccFzYsnHmtybk51JLx1kFs+JVczEM= אשדוד,אשקלון,גן יבנה,דרום השרון,זמורה,חבל מודיעין,חדרה,חוף הכרמל,חיפה,מטה יהודה,עמק חפר,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע  
6vCdEltSxBVuJNqSzmHW/k/YJjTSbrpSaBgBsb7rgKWPDHTUDOFgMiUNpPANHDWg+oKTBg/j4LtlDocajttQLUpg/fN1XZtomcJEQ1QlmmA= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,קרית אונו,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1  
6vCdEltSxBXM+EQ+VGMI2g5dJ9ogcoAxbhlOfEc+ilOhanxEOvdrCDxsWmMP3JrL/kNJY0b0vnHqecHYcR2QqhEFbhqLJ9pDEBDA2BJOO0o=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 10/ ד/ 10/ 1 מתקנים פוטווולטאיים (תיקון 1)  
6vCdEltSxBUXEQEr2wfIX/HBnK+JHrKKYTkpbk2cZYhFWph7LRZPimdEvcxePo0qT1osQV3qAnpLHwTkQRh0N35eI3ocM17t ג'דיידה-מכר,הגליל המרכזי,משגב תכנית מתאר ארצית תמא/ 44 פיתוח עירוני חדש בצפון הארץ לאוכלוסיה הלא יהודית  
6vCdEltSxBVKLKWm9uu64ieTElbxkwSUHnjcu7wHFyvXuJah4itJtV9X4Sqa0tY/uR+N02L7G3OLFktZ+LpCxfPlfqE97Wt5nNO/QelwG7I= תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 13/ 2/ 1 בית המכס הצפוני בנמל יפו.  
6vCdEltSxBUgb721wK5wfkIDDqv4E2tWxq7UbY/JQd0PF3wrvfpJVxcnln2L7Gx/0rzeXjovWXrIrW3QqK5sOJoR0sp/yo4W9MTUPEPonPI=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 12/ 1/ א תכנית למלונאות במרקם כפרי בנפות באר-שבע וגולן