חזרה לתפריט הראשי תכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית בתהליך הצגה לציבור
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
6vCdEltSxBVBvxBZlIcMyioLKlLp1He6NoOt/eV37ewPE/X2IMwDxIzdYAxh5qVIifzYcSwMTEPvpk+6TcKmMLOfMx+xiz8vcrtYUJTBGLQ= גלילית מחוז המרכז,דרום השרון,חבל מודיעין,טירה,מקומית - מחוזית מחוז המרכז תכנית לתשתית לאומית תתל/ 22/ ג השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22  
6vCdEltSxBW3PLNZQwsqt8UwxkJaUoNjYQKt0IuGX6IE6OkcRmyFAuugq1OSmBeOrOTxo+F24qyx2I2O2jzwrvB0PmP8h6Y2CUR6n7/5irs= חוף אשקלון תכנית מתאר ארצית תמא/ 39/ 2 שימושים בחוף רחצה ניצנים  
6vCdEltSxBX9l4fVpeUAUqp5bzuly8hBRN8Z3AOVpJflyuLFqniNt9gbmXapkiL9GoexRg6N2BrCDHLO2sK0z3R1OwVd/A4piv4Q9TdrpCU=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 32/ 1 תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ  
6vCdEltSxBUgb721wK5wfi0vvohMgP3a9Jeq1rACwlrzVs1o3asnpb5/bXlUQQ3Y3pDTwbPwezl1I96tcP3UAQColGGoTWVC/ZIDf4LXaRg= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,הרצליה,חולון,קרית אונו,רמת גן,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 8/ 4 תכנית מתאר ארצית - שינוי 4 לתמא 8 - פעילות ושימושים בשמורות טבע ובגנים לאומיים  
6vCdEltSxBWg9uCwNa1wF8z+hmGd8jr17vVfz4M+jebub1oIRQRMLGjheFteDX12BJHyBn6mn3HStnZl2JrvuW8wR5PQLk/9ZnLbAvV+/6M= חוף אשקלון תכנית מתאר ארצית תמא/ 39/ 1 אזור לפיתוח בסמוך לניצן  
6vCdEltSxBVuJNqSzmHW/k/YJjTSbrpSaBgBsb7rgKWPDHTUDOFgMiUNpPANHDWg+oKTBg/j4LtlDocajttQLUpg/fN1XZtomcJEQ1QlmmA= אור יהודה-אזור,בני ברק,בת ים,גבעתיים,גלילית מחוז תל אביב,קרית אונו,רמת השרון,תל אביב-יפו תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1  
6vCdEltSxBV315gic9XNJ8Iy6jVIgv6XNnmC+/fPyhyLSG/vbFf9t7pZHDNhU8SGiy8KwFkR2RLAVEo7o77xBer2l3EB5FwHjBdlqLsC3sg= עמק הירדן תכנית מתאר ארצית תמא/ 16/ ב/ 1 שינוי מספר 1 לתמ"א 16/ב- אתר לסילוק פסולת מרכזי 'חגל'  
6vCdEltSxBXK3rU2WjAKyxOyFQEpKaIl9xUS+ToW24JLHHaP15Ja4IaSr6usc8+CLlfMTUH9QuhdzeccFzYsnHmtybk51JLx1kFs+JVczEM= אשדוד,אשקלון,גן יבנה,דרום השרון,זמורה,חבל מודיעין,חדרה,חוף הכרמל,חיפה,מטה יהודה,עמק חפר,עמק לוד תכנית לתשתית לאומית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע  
6vCdEltSxBUgb721wK5wfkIDDqv4E2tWxq7UbY/JQd0PF3wrvfpJVxcnln2L7Gx/0rzeXjovWXrIrW3QqK5sOJoR0sp/yo4W9MTUPEPonPI=   תכנית מתאר ארצית תמא/ 12/ 1/ א תכנית למלונאות במרקם כפרי בנפות באר-שבע וגולן  
6vCdEltSxBWt2Hfj9V/h+f6CrXm/H8R/Nnyz8b0zYZ5QWq/PMO0XcSr6gwaOxcJdAQvdRW/JSeWpEfFAppW9ij/xhfjkvuwGZSwkMc+JLLY= אשכול,חוף אשקלון,נגב מערבי,שדות נגב,שער הנגב תכנית מתאר ארצית תמא/ 35/ 1/ א יישובי עוטף עזה  
6vCdEltSxBU93yeyC1BYHXJm7Wh9VrAiJvQUimOKaYQXeAXBgZA8/k7lmbyLPbX2pWOUWVyYDz5v/lbML2ULQ1myXPx6vwh6KStjSK74TC8= תמר תכנית מתאר ארצית תמא/ 37/ א/ 1/ 8 מערכת הולכת הגז הטבעי בתוואי סדום- ירדן 25/08/2015
6vCdEltSxBXnjdhjMQqvUaVhWVFSQuOfHJ1X0S2NtHrZy31hEhmwlOF3w7Fu4KdFKTEwYAbiaIfxWT6GxX/JD/DKa5P4uLh7F+6OO026O+M= מצפה רמון,רמת נגב תכנית לתשתית לאומית תתל/ 60 קו 161 ק"ו - חוצה מכתש רמון 08/09/2015