חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
4QucDVMFakfHwRWC3nGoamZuwHwt6gfcAqD+s6s9hko9Nx6vVKtLjyNtM/m4N68X5MRD8BbrgYx5wvJX0+KA3A7+bzhl0L9DdgRpkuwbyuk= יאנוח-ג'ת,ינוח-ג'ת,מעלה הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 20869 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה, ינוח ג'ת  
4QucDVMFakdTsmsqB1JlSVOpcRvXXu0pN9xBgWpj7zgsEzoVs+SzFtKSquA9evPhICIMIMWGt/HOECTZUHGhuXAOPb3eJJzYdSKKbTmkCQY= צפת תכנית מפורטת ג/ 20919 הרחבת מפעל יוניליוור ישראל מזון בע"מ באזור תעשייה, צפת  
4QucDVMFakdPwwGPd5YHTzyzgx2cANOZkB5BZx7iSFguXHemD9DEUerpKV78pJxUpxdoMsrTDQWevabrzQO+d+lQW6LlWYQYtEYNywIHl4g= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20886 שינוי קווי בניין, הגדלת % הבניה ותכסית, קביעת גודל מגרש מינימאלי, סכנין  
ppnCWTcsST+wKjyMtqRDmx1orRf4S8O0M32+vCSUgEHdiohAdEmSXiD5K9rq89xWj0hra0/U2XSL+OzKxWAPoIrcdXHWAI5zamyvvQXEOm4= קרית אונו תכנית מתאר מקומית קא/ 322/ ד/ מח שכונת נאות אריאל שרון מתחם ד  
ppnCWTcsST9jcEqasvfsjy0RYvVC4s9OCMymfC6KsM0WftVNzZlJeYQ9//nChGpm1TWaMhogcjVvlYW4cHLvnVsMitfuFdfRwTtty7q279w= רמת השרון תכנית מפורטת רש/ 1076 נווה גן מבנן 1  
4QucDVMFakeh6f4esqyMuMOaHIFaswiKQ6K9POyvBLSCiz3/Y+0C+p5Vro/3ilr3lSL91dQQiUlC/EPR+KLAxuQrYl4F366dPFkCdQMOB64= מטה אשר,מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 20796 שכונת גבעת חמודות מתחם מס' 4 - שלומי  
CliOXy1vENr4PkfgKSLUEVDjFhjeJO5Q0Enj6/2lmSzMXBqFwJTm6o0BoGlHoIWNvgzIiqosXJ0AAkU1fHoLCApvUmNvojrFjffjwGFa3C8= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 240/ 32 שכונה 10 מגרש 116 חורה  
pNa176SYIBnOUG+yMmVRZmVkBhWrJbSLxyDRVS1U60PY+JP/kjpjoP019ZTaZjQayoScqfTFEo/cHR6qC/yi1wBbOJMusmjIdpgJqPEoGlg= חיפה תכנית מפורטת 304-0074195 הסדרת מבנה קיים של קיוסק במתחם קריית הממשלה חפ/969/ז  
pNa176SYIBmgxnnldSReVL/9FqJ2UeCQrTF+vLAXpyZtIPU1IC2gKSpFbUNHaaw0Hl6c/iv+qRf8nbC8XzRJRyvrFO8lGr66jgmowS1H6rc= חיפה תכנית מפורטת 304-0093757 חפ/1259ג - שינוי יעוד מאב"צ למגורים ברח איינשטיין 30.  
TOpflW7W09+LOQXjZj3Fz+TFUN3FQOVswd1ILw/5FwHbKfF7/Oz9i4PKTC67wVvY+SWT1wx3AfbAp0KfUhYODKYk8brf34LV23aaJGs8yP0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0069476 הרחבות דיור ותוספת קומה לבנין קיים, רח' אבינועם ילין 6, גאולה, ירושלים  
4QucDVMFakf3dyQucopqWcCY0GETO/IlRklx8kqCuCvTVU1NxY45wNH26w5EVscN3H+HV4OXKJHaDphNcch2dFlpag5U1t9r4HlRfEvpMMc= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מפורטת ג/ 21061 הסדרת דרכים מס' 45 ו - 80 -כאוכב  
4QucDVMFakc58FibqgN8vHFVgPdaMM2IpDSt2YFpuHc/xQ4JE+DCTfaWsywab1PfIbFYrur2O3pRrgITgtLdC8dya3sIr07ctuontLFUJ0U= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21074 ביטול חלק מדרך ושינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא  
pNa176SYIBlynJmcPN7aWKPCooFZIQSxx5LnmdyTZRHYfN3tjtMjocGF8LGgmKtKfT59IMwa8m/gjB3a8v701LfWgQeDqi1a5wqYM3dkwxQ= חיפה תכנית מפורטת 304-0119636 חפ/ 2309 תוספת זכויות בנייה ברח' חנה 5, חיפה  
x5/16Z8SKOB5gxN8cRNFjm9zJ3F5P0SpWaurZ2OhWG6WYGCsac9NzDO94DB2Gp8LKhg3tkjZh8LUgszyTVmGImpKw1HICt9F ירושלים תכנית מתאר מקומית 13748 הריסת שני בניינים ובניית בנין חדש ברח' חרל"פ 18 ו-20 , שכ' קרית שמואל  
W2yHgXfB/AJsit4HYG5K/hPCu6cp11KRztvBgPEjZc92PmlFcwAxYTd5VUYHAKY2omThmRsaoQpS9USYp6jWko+VDceO9TIn חוף הכרמל,עתלית תכנית מפורטת חכ/ 400 עתלית - מגורי חוף  
TOpflW7W09+7BncFbn0SS1luCH907H4Al61CXheLRs0+Pozj89kCnLOjQniuujNfjRUb0FlnrA6yQT21RwUagxzivz8uX8R0KD20g5FiYxQ= טל שחר,מטה יהודה תכנית מתאר מקומית מי/ 770/ יד הפרדת מגרש מנחלה מספר 49 , מושב טל שחר  
4QucDVMFakcGOcD6WM7lEO2VPYmUcRdK9sVN0oVGXams260BRjmi5QSe7HBi+U70onZcctW3WiFQP0sawMd4t8wOWKpTT5dUxGCaMhezpH8= הגליל המזרחי,הגליל התחתון,יבנאל,יזרעאלים,עמק הירדן,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 19182 יערות רכס יבניאל וכפר קיש  
4QucDVMFakczdMX8Ew+qBp0cg25rUHVSdlSBCE2xcnSVi07q1YCjOsfnEJQG2gsfXl6xDo+JpFF5ZGv5lXtkSJTqHRaIvqdXCjdgvLBFABg= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 20113 ביטול ושינוי תוואי דרך ותוספת זכויות בניה - עראבה  
4QucDVMFakd1jaI0Bq8KiX/gF3TpxVBYeSJqSfJBOiIVywYGhK2yoX09vpL1iLUNw7XMy4ExDjcSYuU21FuW9gS/t60CsY9Cl5m2trb+g6g= מעונה,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20303 שינוי יעוד לתעשייה, תעשייה קלה ומלאכה שצ"פ ודרך - מעונה  
CliOXy1vENq8Y/G+L/PTWgrTLW6cLNIUXA6GUPEItxolyTZn4P85LgBAukIuCtEq7fNuigmZc1qUBmii+fMKKtjKXBKi8CIjz1kZrHeuJis= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 202/ 13 מגורים במגרש מס' 5201 ברחוב אברהם אמיר 104 שכונת רמות, באר שבע  
CliOXy1vENrGDsuI86RFzWnW/wr8VtOGpitwR0u2I8c+LVhgc7a0FExqnPzyieD130Jj5oF4IuzhnrumB0727IVHD8lqPaR5qT2W++OaRfs= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 249/ 4 מגרש א 125 רחוב עין מור שחמון 8 אילת  
Ug8KAJ9RokwZ6B+GggzQ2dmM2iwq0mXgcseAh0KksP9TCJ5K/cTlDDCApNsLVkHnBQ/t4+9osmbuZt/p5Qxtl1rEJaDYzTWj20P/I3bE5yE= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 211/ ז רמלה - קניון עזריאלי רמלה  
Ug8KAJ9Roky0Z9hUd7sqCXTWDoRDM6lWJXhxoLVOGEn/FFtXgOCAECAdvcKu5vB07BV5d3mXrBaDNbe2qBQZ9UIHfLKtycJ87ltjq0R6lU8= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 401/ 11/ 7 מגורים- רחוב הרדף 2- משפ' וולפוביץ'  
CliOXy1vENrzyG3+psFDXHXCVGQhGkQ1Dvwuw0IPsLFoOIfflgLAMvFLjOk22OmSqPgeK7jVaNnoIEfMX7PPeazlw5SzleJYrNfJjplylfI= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 123 משעול סיסם 2 - עומר  
4QucDVMFakdSz+kRdJm946af9XDkgYh7wfXkcfZii43rzCOPjLGk/7e0nCXEeEs8sN/dTknEc2NBDAibNYmXLotFgTaEXe+T4Ey9epb+E5M= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מתאר מקומית ג/ 20567 הקמת שכונת מגורים דרומית לישוב נחף  
CliOXy1vENqbjvATIQfPLHKx3ckr3dCZ9Qz4b+JJ/2r+QAHSRJFIyOJ4PjtmyrqR0ZubgFTgF6OCGJVTn0jH7UZ1gt05WGKaFkgOBe2ElNk= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 209/ 30 מגורים במגרש A 198 ברחוב אפרת יעקב 15 בשכונת נחל עשן באר שבע  
4QucDVMFakf0DJZ2wnst7IpK8mQdDGNcJLesCPMpSmg1mpPwVQtcorpOY+q/w2DR0+bltO5xCXTacO0pibB4tJCkDaAOPR/wLsRzOkSMA78= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20729 שינוי תוואי דרך להולכי רגל, כפר כנא  
4QucDVMFakesGFT0dfqbkcHQXMBfRRmyr2DM5Z9EWNEcDs/aEIYcW01Xddxh5SetdZOGcu+m8WZ8iBahLzSUHIW9KQnAYpUGuVo0ESXFTWU= ניר דוד (תל עמל),עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20749 קיבוץ ניר דוד מבנה משק לולים  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OIC5Zzt2mryA1CzqRu2GZBAPFpyNsIJOVWeWFeH9NMpaDBuK9O+TwnaOWtHZYbOPnTe+r06AOw/zI6FasumG+WY= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 20998 הרחבת שטח מגורים - בית גאן  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcdrV6WnLhug2FaJSqkaf0t+KZ6IUNGgP3HRra1pqGM+aH46oBbFgtcNdMbrCymtGnigYZIH88+hPm4f97DPuU8w= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 7/ 03/ 220/ 26 מגרש 8 שכונה ה' - שגב שלום  
Ug8KAJ9Rokwzg7eBvaKcSnri1ROU+NLhx7PQlY5m6Jcl08uAtVbWbqiGrlWca2gpe3v8GaXD2ZimxKo1HaF+We+55jYmHGtrSdbEFzRpTGA= גזר,יציץ תכנית מפורטת 426-0132894 שינוי מיקום השטח המותר למגורים גז/13/10 ע"ש סעדה  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHfu0QA4sVUfBUUVRRGPNDEkTdDUb09TKRll2y5gj1coCoJ0Dedp8OHeK9elcXu3/drb7/bP3E1p0fyZmNJSbhH0= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מתאר מקומית ג/ 21149 הסדרת תוואי דרך מס '8, כאוכב  
4QucDVMFakdkW77rpjWOfUNjlao38BMaaHV016D4aKCzQoAYj1DBV16GX6a3yfZvH/rBUafAs62ESlrN3VvdhVue04oKAT7mId/Ufq20ozw= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 21182 הגדלת צפיפות ותוספת זכויות בנייה, בן גאון 13, נהריה  
TOpflW7W098lXasHVxyf7I702Bnh/qGf+crYEzh+0CFYXABqHSEnUnX3aOR88ADwqYRuPEp3m0ifYwLaMmQFCsJw3IEEjknDGdSEJVBujlE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0133900 הרחבה ותוספת יח'ד דיור במבנה קיים ברחוב זילברג משה  
pNa176SYIBkvJSIc+QR11MI0OVYuFQqr35BpSA3ZpvbOFie01HCv2us7ExNuKBH2JAdOTCpcqmt7Gs1q8+WA9KbB41ketHpZvsDr0v9msGQ= חיפה תכנית מפורטת 304-0096974 חפ/1044ג' - הקמת בנין מגורים ברח' נתיב חן 55, נווה שאנן, חיפה  
4QucDVMFakfzLB9Ztac44cCz7DFEVofEIiWCJcZKVos7JUpUMXDFudCV4b1S1kRCZp+f/UnNRQciXKQvvzpC6fzMX3m7GFs0nrDEglkprQI= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 20479 הסדרת תוואי שביל, ריינה  
M58Pfx1FScvtWOvl88y85be3RAUQM3DHaykY+dIsWF3bsSn5zaOqkjOCKD+yXVA88nvBMAHw5MpffqaVHhvPLRDKmiveZmCXg79J3uE8OBc= מטה בנימין,עלי יוש - תכנית מפורטת יוש/ 13/ 237 עלי - מבנים ומוסדות ציבור לחינוך  
M58Pfx1FScu7GgqT1/YYs+VoIhZcjCwVYiI0I7VwYZazFRURnmGuMyNULKuqEiWk8n9GcMprVk4t9zA4qQpSUvpmNdnOQszCAMQsjNIjVkw= טלמון,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 1/ 235 טלמון מגרשים מס' 4,5,6  
M58Pfx1FScuICbyWYVLi3EDNmiQzUzYhrQi+gHEHYpvlcw5WIVOhofUvAAnNSu62VEMVGQ/Sgs7r4UX2YoDRvMWz9pw4PPQu426QLAX2C7Y= יו"ש שומרון,שומרון,שקד יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 1/ 199 אזור תעשייה שחק  
M58Pfx1FScv1wd0tyXKa8+/D5hyZwVS1VvVNW3yYqxMmeUdhDt2cOkiJ2EKdiRddDRPFkDwF9u98JiVzBQpZGFcKgrHfpFZFOGxi6xAclVc= כפר אדומים,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 10/ 227 נופי פרת שלב א'3  
Ug8KAJ9Rokye1SKTYLzNyym1wbF+DgZnxtjXBGhPNg27dJ6Fb6yguzTJvzAaTZVQKyR/oIcCLnh3n2NyXXV3xhZglFAeBschaXCCTwuIIjw= גלילית מחוז המרכז תכנית מתאר מקומית מח/ 300 איזור חקלאות ימית בים התיכון  
M58Pfx1FScvSWDIxisvq9NMYUfNLhETXHjME4W8diCW6XPd5/vnMVZVa0vbavOIVaO4/5Ck7uTtBXgQKnsRCTPqJ2YVMNlnZ9H1J2SXJB5s= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 32/ 3/ 2/ 130 אריאל ישיבת נצר  
M58Pfx1FSct8QGHiXN7YcRCl4JUxDFVk360poq8QhNIrSkwNnHGlJ84G8/pbAdTepgaVdUfyRADEaCfLaxLuQOvhw7HpooiZT4PoFWzHhaw= מטה בנימין,שילה יוש - תכנית מפורטת יוש/ 15/ 205 שטח למסחר ותיירות וגן ארכיאולוגי  
M58Pfx1FScsHXC2T/jwE7COWmgNzz5M7yaPu5oVkozr/diADmrvn9119oQiCac6US80APQXxIBj1AEK+QTHIKyWp2Wc1VV8fASVd1d2KA/s= משואה,ערבות הירדן יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 312 יישוב משואה - השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורטת מאושרת מס' 312  
M58Pfx1FScsv5HD+B6E0NbO0uIWZXGdXZKf+OAVyamGnopdbZTCkmwK7Zg/5SI5iO7nkZvD5fbDIcyt+XCiivCZHCZn3uDxEUQks+zxoN9A= מחוזית - אזור יהודה ושומרון יוש - תכנית מתאר מפורטת יוש/ 11/ 76/ 1582 תכנית למגורים באדמות עין קניא  
M58Pfx1FScvjr69pg6pbD7W6L61hlA6HHKrpgkNIJe6Jdb0Eg3gDp00GkqYIwcn5TDr2lnUMjPoqazb5AtO1wekLWBLkYyxjzs+ey0J36gg= הר חברון,טנא יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 515 יישוב טנא עומרים - שכונה מזרחית - מועצה אזורית הר חברון  
M58Pfx1FSctfIx5v78fhksKz1N0Pmj+BRVjsgk3ZFV9/7xgH7R7tb1PqCiClWY1dzkuNMaTBDJwt2pA8ZbVoGLaK/5w8r6+9jIcdBYfBt8Y= גוש עציון,הר גילה יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 1/ 2/ 401 הר גילה  
M58Pfx1FScsq1Dev/N1WTMZ1rYo1yrvxF8Etg7wBHj+ogp3WbgcKEIU3mqVHOeLTiCcX7xxkpYnzYPZFw5mth8X+MUlBexG2oIZpIrCufNc= טלמון,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 235 טלמון- שכונת נחלי טל  
4QucDVMFakfxHEQhw86htJxzlGXmdmQm2JPmRGpmVaNAnCsXbxBrUYY3GqJjU5JgBIXDQshXPFmRnMfLhxWwVhECDrPQGPeAsDJIBOmFZgs= מג'דל שמס,מעלה חרמון תכנית מפורטת ג/ 19132 שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס  
M58Pfx1FScuzdrqGFfSbbJCJGaQxDFMtjDDd8sizy1Di9FWrGPTcsxxR61hG/bAWWTM87cmQgBz6tpiAe7V1ndlKbJ4WdoVN0z9CghuuE3o= אפרת יוש - תכנית מפורטת יוש/ 36/ 5/ 410 מבני ציבור מגרש 2601 אפרת  
M58Pfx1FScslxEFqM8uMmNwXGO1g0zouycCcH6bXIgEdC/09PtGKSlQNw2TX9CjlY71JXJMmNPebZ1sBwUbdxHYXMVTkvvBb/hHhY+8bmCs= גוש עציון,תקוע יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 4/ 412 תקוע  
M58Pfx1FScvITLib52iJM+Uz6IpZpxRBkDnZjY2fzxRwFGYHSKVjVrCxx5DSm9tRvoNRYtcQwrSedOqsCKzdPQ1Ushtzqm5V9xJPfHslpvg= גבעת זאב יוש - תכנית מפורטת יוש/ 14/ 2/ 215 גבעת זאב מגרש מס' 279 הר שמואל  
M58Pfx1FScvITLib52iJM+gysmazjKwrjLgoRnXiLREn+JSRhzwAMzY0I1vTM8emb8GIEcvpKPE+mJR22Kh6n148chhuzOA6dc/wRE2uK7U= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 21/ 7/ 1/ 420 מעלה אדומים - שכונת נופי הסלע מרכז  
M58Pfx1FScsQrHGv49cMKYW0Ph1Nd8gMSChhmvdoOSf+m9i+yolYB+PHjGCgawq09R/5L57Ma6NRQzI7/Dec8Ije4PD3J1aXdePwrDtv5Ws= מחוזית - אזור יהודה ושומרון יוש - תכנית מתאר מפורטת יוש/ 1/ 1519 תוכנית מתאר להרחבת כפר ח'רבת אבו לחם  
ppnCWTcsST+65qqbEvCJjlZ45FDunUkul7jS95qgLGsyuvjem4BS7L6w47pgO3m8INBSJWQPNsRgXeLbOF5GY8bVICuu6YlmDyj2g5pIXcI= חולון תכנית מתאר מקומית ח/ 1/ 26 מבנים ומוסדות ציבור  
4QucDVMFakchthLlohNvrw2YaTnw/h8zip7kypLCnbbpg4pIuvsdsC44owqSQKPGukE0IB530EwBIgSed1alaafi8TzYzWSkB4qOcYVnsbs= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20950 תוכנית מפורטת לשינוי בזכויות והוראות בניה בשטח הבנוי, סכנין  
M58Pfx1FSctS1wBSrexEm0vBI6rFlEAtcYxaE5POkdVI4bJjjia3H7SxPZBbkMovKNiKzwzoujomECZfVrcVVVe/QglBQJtXZ+XzT+Te0hU= מטה בנימין,שילה יוש - תכנית מפורטת יוש/ 16/ 205 שילה קרית חינוך  
4QucDVMFake7OYtyPX5J+OuUcfyfeAOaj2I9QeneIFHmLlU+dSTly1SldWDAosOBFCmBVrhov1chjMEZ1NvfAyfEikNziqQzs/fvkWmGAKE= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 20125 מתחם יונה אזור תעשיה דרומי - מגדל העמק  
Ug8KAJ9RokzmO3H6FDmS1TFcBShcgQXYKFW8o6fgvaWvU4yjbGsyqrtGTLclSUj5EHg7ruOT1uJ68J+woqIguZIiOpgSVnbd1Se2M9E7iIM= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 708 מתחם מגורים (בית אריזה) רעננה  
CliOXy1vENroi4SQ3KaHjUqof8Q+YQLdml/GxRAnsSaux/F0OrfVlWkGCmhdosZyV11TkoYPxyZKXa2t56/6Aup+IR8BtcABIJqZwfj6vXE= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 206/ 72 מגרשי מגורים מס' B 138 ברחוב רבקה 34, מס' A 192 רח' לאה אמנו 38 ומס' B 117  
Ug8KAJ9Roky0Z9hUd7sqCcPxQ9rKqhC7sV9QOftvKn9Z+obl67v8JJ1c7bUCww98eKBBBLQIdMwU71vNaD2UjxXd4hTFO6Gl8VWHCy7Na54= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 801/ 5 מגורים מסחר ומשרדים ברח' סמילנסקי  
CliOXy1vENouSBl4UqLy1kF87WAKXkRzZVk5wh1hRQAcDJBZrhgJTRGcrlNpqd3m76Pia83fv2wLvxO0dndv93d+HKzUyiG96asAkhWnTZY= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 209/ 31 מגורים במגרש מס' 537 ברחוב אהרון מסקין 71, שכונת נווה מנחם, באר שבע  
4QucDVMFakcuky4rPmXqAtsSK5YYe4NPYVk7Qdgz1jyiXMIrN5RtAbclQuSdgZmAUmZghGh2FTLCc5KyC9B2CLrXFtEJdhk7Vj7Mjk1CM3M= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 20624 שינוי בהוראות בנייה, משהד  
4QucDVMFakfMlw1HJL2sBPD2v5gMrWoMjOSJQPrsgnOuMg91pwpON7wqmMjGiLEuN8X4H9Qq4znWMFAc2dmO4JVsRis8c/dgwYSSu3tD3aQ= הגילבוע,הגלבוע,עין חרוד (מאוחד) תכנית מתאר מקומית ג/ 20767 עין חרוד מאוד הרחבת חוות לולים  
pNa176SYIBnzFk1F3xTYD9RoTkVOXQfRHiEctTGa/vSuDmR+zgLk159MRR+cczgJZeu9lQIxCpxdQsAVoXNA2zmRasB3p2llXv8pkqkZOOU= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0083378 הסדרת חיבור רחובות משניים לשד' בן גוריון בקרית ביאליק  
CliOXy1vENo4FM0Zdu14RLiZIRc3+ytFikY4/ltwBJ9KOaBo3NtuXhyLCsLgQZ9GhDNfCWguRNNTJqOnbO/QiFduprzVzIQu6x/lrL5HdEE= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 138 רחוב אבוחצירא 38  
4QucDVMFakfzRc8gMozd4FB/Ek8dGdN+UeBl/6j/JIu9kCUswd2wwvknSDOLBWkyAYds6v66L+vCiGOKtLP8iqiAgNXEqTQOeA4N938hZwk= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת ג/ 20735 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והצרת דרך מקומית, כפר תבור  
4QucDVMFakfxaldkt7zG+OzpzmOSLx8H6/Ln5e5tfghbRMMKQd1aLAIPEnmyUg6pda6LSoeEFu6YjONLY8VsJ7QhRMZ7UCy6mJpdjoCwfeQ= מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20697 שמורת טבע רצועת נחל הנעמן  
Ug8KAJ9RokzVSfq0eTNpqx7MYawfyQLRnlVKy8eLbXx41Rd4rRHcc5As5XNXPOz2l8gO71oiXNktNGmM2PBHQy8e/Gwm1suzEgHlPSD/UJQ= בני עי"ש,זמורה תכנית מפורטת 453-0113498 תוספת זכויות ליח"ד ברחוב השיבולת 4 ה' בבני עי"ש  
4QucDVMFakc7ZZYKeQbzZYyzi5SXSbJ8jpIXoiz346BrPkrywp9C0PKmQozsXmseFKRoHJQNyVD/EPjz9j/DYa9uI2sORymKtCIfa+eHn/U= בית שאן,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20821 כביש 90, בית שאן  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnofnck1IDhJzkw1gnblbIsvnt4DZ1eyIRCK5AvzOBvoOQc88Rr7ovPfE08ZUCPv/8RPE7kZ3YINqKXDud+jjzo= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 55 מבנה צמוד קרקע במגרש 252 שכונת שחמון רטבע 6, אילת  
4QucDVMFakcY/6lPyq9PkMYzHGdJtaneXXfq/zSWQtdA6WaFS/ObUghDz7mk2/aRdaA/r46yXv+MityNlvrO+/fYmzTEE+LcQ+fW5u4zjBM= משגב,שכניה תכנית מתאר מקומית ג/ 21004 הגדלת זכויות בנייה, ושינוי קווי בניין, בגוש 17179, חל' 57, שכניה  
ppnCWTcsST+n5KljMiDtIOba6ftb673EqCkqEleDsMGjGsl+z1DXJOSqolXgTZWEsBu9k60b3wuWC9rm7aIVMXB1dQu2LmN95zq66Pul1AE= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2199 איחוד וחלוקה ברחוב המדע  
4QucDVMFakfygPwlmGCAvuODus7RAvpH0XLp8IC7/M6Vg88QZMn+EujkQRfnRS/CrZbqlrAEAkcX2IX9F4maHqBucyKly5Fzux/zwgQckhs= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21179 הסדרת מערכת דרכים - אעבלין  
s3wtkrVIeQqPROseO8SU6FD142RY8I9JTDUGvaD0wbXwcuYl0ngD3I2OQE2e995PosdOZ5fkOxgQn12WEGUrMeGgOLbYPxgw יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19029 מכון טיהור שפכים יקנעם  
58iDohQitfNivM5B/3wy7M1n4dscTczMPdsYnf9UJoRxGX8lZr2JYYEE5/7AbGCZxVhtCtgVZu5dat0VwJjLBGX+YQ9/BR5o לב השרון,צורן קדימה,שרונים תכנית מתאר מקומית מח/ 310 יער אילנות  
TOpflW7W09/UXnzpRgBNP2Zcy/7W4/61ndqxV10fDO/tvlp/ELKBlkXvWerZEaDVGTE+d+sNCPRGsO6XIMRvYF+xT1H23tuOAqaF+d4EHEg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14407 הרחבת יח"ד ותוספת קומות ויח"ד על בניין קיים בשכ' ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakdoCjXBvTX3WTcbS8ZOSz48JjjM/xWRp9NLlJHb/nW33KmtR7UCV7Wwnw6Md/CK3jNfoBpAeTnDoIqiNK/Tx6avaizc5dz/VMU= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19974 הגדלת זכויות בנייה ברחוב הפשוש 6 עכו .  
4QucDVMFakfPRqsKA5lIN1ZEradh704ddvZHuRXPLJm+/hG9/zZgu8SR7CHybdAz/Em/YZxgoFLZbJi9u3WaWrIpbDK9vVBc6SSzzuJhoNw= ארבל,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 20068 מגרש 52 - מושב ארבל  
4QucDVMFakdEN3ZCONFZ0SG9XeJP0nyQk/m6wQ6lnxEFyBWy2e0xCrRPZX0XNkIDHCVWMfqSDg+JHZfMAWxtOfnEjTP/dMQ7eblFpZKSqQg= יקנעם עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20286 הגדלת זכויות בנייה, רח' הערבה 17, יקנעם עילית  
CliOXy1vENr5i/YnBeFFiKGwHHyF5dkJbWa/0zxHXr4UTPchZdh149mJTzyNsuil9s9Tgw/abNDi8Z3OGA9FrhPx01kADMjyvfjo8CCLXnc= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 108/ 156 מגורים במגרש 327 ברחוב הנדיב 3/2, שכונה ג' - באר שבע  
pNa176SYIBmEGiIGd5+yPKc5Jof0q3rEHvJBZwkRCXz0ghGanVtMhit2tXdqOIcSn/18p2nj6JcTalsEw8lo5oH6mET/iYn5OXmMdhfODC4= חיפה תכנית מפורטת חפ/ 2286 שינוי הוראות בניה ברחוב השלוח 33  
Ug8KAJ9RokwrmHTuT/JOXz3J4W8w8abQmKbQBRotetlTletqT82LMye2gCNf5NX20Nli+yprvuwTRy08Z9xNLXUKiLxJQqkoloaTa91+Krw= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 1/ 29/ 13 הגדלת רצועת חוף רחצה ראשון לציון  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENr60dm0n2yD88SPwIgWVSwgxW7rJgiiRRo0h2I3ti9YseJ3ljjyzFO5O5voya9x06GDMv3amv/nx7KiP4loYWq0CAtom2HD0ZA= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מתאר מקומית 7/ 02/ 220/ 20 מסגד במגרש 607 שגב שלום  
CliOXy1vENqYjHa8avO/fCbpcSENGXjHQp0Qf921dIRXcP4JmGrw5dZFbG4ulsstRO7ofagFBBcu35mlj21MaKnDONTDuPvtb7kP9JXc960= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 255 מגרשי פולו וגולף אילת  
4QucDVMFakeolNPcrShMRl0ZTELtJpBodDWCXW+cHkDrDZAuB3gCUnoBhzndTC7A+vwg8kx0VzCv9gwy7DINLbIvsILK9m8oIhTG538fZl4= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 20477 הרחבת שטחי המגורים, משהד  
4QucDVMFakfV0Tr1T+isyt9b7vmL8UGarezV08Kd3k4/EQfEpE8l+AjpgpchY158/RPLVdfox9a+uNPbxZBtLKktoLBA4VvzfxXLIkwDavk= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 20530 בית ספר יסודי, שכונה מערבית, עילוט  
CliOXy1vENoSxB4V+TIO80OMDt0+qC0xf8fnUR1ZH6bOeHkv6Pq7LdvSoztuIwRECsCdIh/MjjZmFbDkRWfIEtA75srdTGmWqGUksYyD2hI= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 135/ 86 מבנה מגורים במגרש 1 אילת  
Ug8KAJ9Rokzik+OjzaanDqec38PvhQBn8th8wz07vQozZNG4HG2LvDATej9sHxUE/1yLk5K7l8CkzdzT3z8SArV3zTEHN67VP5J7Ufl6vWw= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 750/ 40 מול הפארק - עמליה הקטנה  
Ug8KAJ9RokzGPZVmIIo8dwGrSaFC6vVyPboMawxWtJxKn6WgMbm3UBwgYmf+vISUFEF4dx7VlWuy7yFJtviGjKLy5Gd4Bp0C/CBy2BpSMBY= שהם תכנית מתאר מקומית שה/ 69/ 111/ 1 רחוב המצפה - דירות גג  
4QucDVMFakePhD1NsNJg3FE9qYFYQ5HQjOoTuU3DG8ZBoDEqmr8PeB5bCZfo5yLLSpD9VeqwVEqoWqq/5CEnQNc7UWjhTH5EJeKqUlcGKqg= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20604 הגדלת אחוזי בניה, מס' יח"ד ושינוי בקווי בניה ותכסית קומת קרקע  
CliOXy1vENrhCAZU8nmSvtLLLhhZ1OCjvkZNPJMrWUw2YDipLCln/jRq/TPGrQc1OOSqzsceoeKLhzHY+Jg9VNEKdO3ppnRgyCosl6M72rM= דימונה תכנית מפורטת 25/ 03/ 130/ 3 מגרש מגורים מס' 12, רחוב ציפורן 24, שכונת נווה חורש מערבית , דימונה  
4QucDVMFakeg2HJ9f9n/4DaPhgWuxoo23TqSHc9udkZGCYGiWVhjpAeQVdyRnJWvJ1xAZVn2nD2X/bDzngSOrt7LUV1Z8f7StZYbXYzaMeM= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20705 אתר הסקי הר החרמון  
CliOXy1vENoRvrpEnhyXp76uP8EMfrYyW9YRzBR9JuJTrdADFcjTdUlSGeNFRQRwzCobeWvDVEA0rDHhVQMSqq/xiwjKo77Wvru5JtvyDiA= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 169/ 42 מגורים ברחוב יעקב כהן 1, 3, 5 בשכונה ב', באר שבע  
4QucDVMFakdr2h+suAOsFtPYeLgNq/dIFPzyCzM+tceuvDFAGPKfRy/mmLYhSzwhHnjEmTzEMl2MNI3f3J0f7odFpQoPrZejPqufehZPKS8= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20661 הגדלת אחוזי בניה ושינוי בהוראות הבניה, יפיע.  
4QucDVMFakfHwRWC3nGoanRnDG9DlZr0cOxxm69aCj3TlFiTiHEeMgp4VZtW/D4kmjVU6t1w8HJcA/+Z+0BKxf/AcDtkMAHyLFiy/CNyJdk= מעלה הגליל,מעלה יוסף,פקיעין חדשה תכנית מתאר מקומית ג/ 20870 שינוי ייעוד קרקע בנחלה 19, פקיעין החדשה  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENqdukRieQpao68k0g0w3BQFyDXgAT3h176DKgxzxDCtQyR6ckZnjYHdULDnrBMDhhpQjFefpDYBwKrV4MltjSZfFijo6MpWhZY= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 02/ 102/ 217 נאות לון - פארק ותוספת יח"ד באר שבע  
CliOXy1vENrifgX0NtfrmX+rovCbP0V4ccvB2Bqa+1s+b8Kvj0evac3UJFWgWabEfZBBA4g4P9WgYHoUa7QL9loEhdfNSJiHJwLj0rQz2no= אבו בסמה,ביר הדאג',נווה מדבר תכנית מפורטת 28/ 03/ 308 אזור תעסוקה שלב ב', ביר הדאג'  
4QucDVMFakcVPsl4Cko+ja+jM5IOWBy77EeCzp2UxGvwEHyTYPDLuX7ItzzU8Ah6nKFYfPdQw2QHOY6KlYz1Ic1mlqOocoauL6K3EJyszw8= כברי,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20959 ביטול תחנת תדלוק, כברי  
ppnCWTcsST+Pdc5+mr84fqvEb7LMM2v1VtAIH/txSzpRWwCudvt9UyE6F5M0zjV9MC4E2jU06kMy1f3KuQ6hVGOlGLAM4jPNWpBYhb2/paw= הרצליה תכנית מפורטת 504-0100552 תוספת יח''ד ברח' נורדאו 13 הרצליה  
ppnCWTcsST9hcEyLOgTdsoH+dTdZS0OfQwam2sHDu53/W1EUZfboau2Y9yRWmSpZlRnasV3voafX4cQTYhFz5yyV4vvdPE2YTvteMKNec3Q= הרצליה תכנית מפורטת 504-0191700 מתחם המסילה - נוף שדמות  
Ug8KAJ9RokzasFcpCRDlW7fh28cgj8aq38kf04eNI8qo10EUarA9RCAKMQNz76ayOvGIuuqlyHj7pnYhpVbHw2latfXPuwOACjNLBdWy4S0= מצפה אפק,סביון תכנית מפורטת 455-0105395 רחוב התלם 14 סביון  
4QucDVMFakeuKrFo2FPA2CC0A3YnqzKuKBcZsQirEd/yr/dRAyoLuXOfURRGB9T41AMHSC1CCQfM3zmkmm9fJ+EJi7+EIU19hk4fYpuuHTY= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19718 מתן לגיטמציה לבניה צמודת קרקע בשביל הסיגלית 1 עכו  
4QucDVMFakdZ2QoTzU2vwx1zaovelOYgdu2UrxmV50jEaSSWTH2PRvnCW1yXilWEuPkwYvJIKNy5ilWgGLEMizVuTV6fJDmIL0J37SV9aa4= ברק,הגילבוע,הגלבוע תכנית מתאר מקומית ג/ 19951 הרחבת לולים מושב ברק  
4QucDVMFakcRfdNu8I2gbP8Sg6XqFHIoRV74Nd+Tnn/kAWhfLCbF4rdpgPoPorkUaikffO4eeUkcJ4CcbyEVS740TaprZsfDBeEd6jhIU2s= הגליל המרכזי,ירכא תכנית מתאר מקומית ג/ 20147 הקמת בית עלמיין צבאי אזרחי ירכא  
4QucDVMFakdEN3ZCONFZ0fGNkkMm1fzQhBDOnPCs+Cch49QOlPJ0P2lJv6xdoQLb2+OoC9fVmYOW1PCwJLJ9EaIl9iJWzKzDsMbvDmMS0/Y= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20251 שינויי ייעוד משטח חקלאי למסחר.  
pNa176SYIBnPoKZVAUduVxu/kNvF6fQOUWKORzVvRq8HaZ0N5PvUcr038MA/TH4JAs0Oz6E3Hg4+SlwWa2LGW5th8yESq5xSCc+S5+vhtlk= בסמ"ה,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1146 קרית חינוך מערבית - ברטעה  
Ug8KAJ9RokzSRKa77tMiWhCBklrboX2ugm3N0JUoiFzx4x/8JOYHlkoFf6w0LEr7WjpP0zpyLOebX1SBYFqcRefkDnfpxP1G7q+KSu0nAiM= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 256/ 12 יד בנימין הרחבת אזור התעשיה  
ppnCWTcsST/C4sRHIRHpD5HVh4UzhWPSw0uIGB4mMSd9xwwWaze92HJEIFyjf2Dk0OpuNThWQ0qU1aiCewu/ZG6bzfHXwKSDAAN7IYsL+jw= חולון תכנית מתאר מקומית ח/ 580 חיבור ממחלף חולון מזרח לדרך מס' 4 צפונה  
CliOXy1vENqnF9q9lAwmLkiWah+1K+xzWExiKwxzqi9gK854GG+PjU7m7deViOxHjRWNvTwJGqCPXBeLYwR5d3VSBR4YPwBHWJcokDT/dWA= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 11 מבנה צמוד קרקע במגרש 271 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdJsYozR2529Okrib4D3b7gcsVlyldyki6RutCNNBasgNX6OP2qARU7CtBO76kaededxnNDR5gYyYuL/dtspSJpk= כפר רופין,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20410 מתקני ביוב כפר רופין  
CliOXy1vENpzYeVgNLA7hAlvtTWc/0BLryJMiGg1IyDe+uUYXC7Bv3kZx1S6uiF5zDwagRf+EJdJ5Rx9w5qy/8Ud8twHTwpsazOdtHwHdIw= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מתאר מקומית 7/ 02/ 220/ 19 אזור תעשיה שגב שלום שלב ב'  
CliOXy1vENqpjLsN6GalL0afNuUjYAKQEg4zF7EVatt95TSksthbbXGdbEfE/eZlsLdXwkY6j+RTOSbvq/BRl9XXEunL+ZyUEQ/3vm836e8= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 108/ 155 בית מגורים ברחוב המעפילים 21 שכונה ג' באר שבע  
Ug8KAJ9RokxrSd0bSYyhLvzOVe/zOV9gexCMGl8QbnxPBnvZrqqNBLDHu2ssxZBn9TpKWhkro7PDRPepCTCSjrtTwfvmheWYZv+JD8BdWA8= פתח תקוה תכנית מתאר מקומית פת/ 1261/ 59 רחוב קלישר 35  
4QucDVMFakeGpcyoHZ5IanbXS8lXMKu8Vx8CR6JdNqs8PXMmPcBnZ5fLVrbXhYakjgbtAyDPvvFjrzHaKJcMnTjIAkzvg1zBLEGsGNAugEI= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 20759 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, איחוד וחלוקה ללא הסכמה, הקטנת קוי בניין, שפרעם  
4QucDVMFakdr2h+suAOsFiSdpDsPsKe0uGWbYV8ArsAPhzufh7OClI3LKnJKYUk4LVk42AL6Ty5LxPpqPkkouzcxkrGKgZdEhkU9tqYWvC8= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20668 שינוי למגורים ומסחר, רחוב קישון, טבריה.  
4QucDVMFakeLC1fY9DARdvi6ZDyNa4+7+vfAjJxKR1223RkwbNAiGyBxK+YduppocVOxL5wtJC3XrIc/xkwQ0SkE6B8315EiKI938ZdCSUs= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת ג/ 20751 קטע כביש 767/ 65מחבר שכונת ערמונים - שזיפים,  
4QucDVMFakcY/Gn1giv5rIlZoyzTepghvWpjxaiPYoVOd7KS6jEuneQGGNHiJn+zXznDO1kZDohZ+Eip00jF8qU6Jich4XhAK69IIKcpuyI= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20887 הסדרת זכויות ושימושי קרקע,שינוי בקווי בניין,סכנין.  
Ug8KAJ9RokzAXOGX/orEJ2Nj6sq6Uz5U4ZkGBdNz7LmSoyf3EXMZnKcTOdn6E2eIL9d4WkU39WReB0OacygwFW70U1gcIXFTsDzNTeCx/cw= מזרח השרון,קלנסווה תכנית מתאר מקומית מש/ 7/ 1/ 295 בית מופיד אבו ראס  
CliOXy1vENoPel8V/wgaV6qySum4+DPgsttZq2VLMWvOzgVNoZqE9NO3vbhoT9IEB8j4etQilSyjN4TJLvhF/Dbf91zFke2LoxNuLVYOOlw= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 6/ 03/ 158/ 9 חלקות 18, 20 מושב גיאה  
CliOXy1vENqzDTCTXRZMDHv8pBMFbjAjL1+72/vAUOiWmA/bNinER6e1fVs9YeFpe+YMhg5v7GIUXxm5VjEh0CsxPk06cONDmOeDD6CmjDU= נגב מערבי,סעד,שדות נגב תכנית מפורטת 7/ 03/ 110/ 6 אזור מבני משק קיבוץ סעד  
CliOXy1vENpRXIOFF8qEJ2J5B/Qgj8sN0IzFOqbNRrOrBgUSHw/xi19st7cLMQZZO+Lv3qf6tyR2nmczjFkAj9UQbCaiVnOAC8BoUNt0e9A= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 33 מבנה צמוד קרקע במגרש 263 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
Ug8KAJ9RokzQlUtSVCig+gkdA6rebHRVbVplABVq3U8sC/7BQPANXSqN7lyVLyDJ9S5B8YUMdLQswiiugSoMPql1MWvee0OCKVye+JACVS0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 600/ א/ 50 מגורים - רח' בני בינימין - שלומזון  
Ug8KAJ9Rokwfc17UyCnTZ+/LhSes5g9WYamUv+70w+JpyUjfz5rE40OsTBbwUkXbzCbvoH0UjTCu6xthWo+coe3OagT7fPzC+9zH01+Maa0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 548/ 42 שד' ח"ן 19 נתניה  
pNa176SYIBnHUqNwY5cQqjAd8/UW2RKiOMvkG40r2BDdRFX1k8Qklsr76H38TufX1IGCNbqjW7xU2Q6CDeshdaUhB4BNtw0HIX8MDx6IWo0= חיפה תכנית מפורטת 304-0074310 חפ/1707 ד' - שינוי יעוד ברחוב חלוצי התעשייה. חברת אוברסיז  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakflvqvfcz9p3gT/XH/g8Yg8bzPzR0VQ8VGnBN/cEc3FgBo3dPmGVPbCLkMjnWBdW92Nj5BW3qqsIvAYGAsZeepuueeqvbdb1o8= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 20563 קרית הממשלה -נצרת עלית  
CliOXy1vENrOb8fUFLa81AnFk+uXC4YMrs+D7h2nZ7LH7ZzrX5W89s3OkEWaeA/2IGfAD7IajPraffYACk3lYskkGsTu/FROWqOg+Skofto= אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 103/ 51 הרחבת שימושים במרכז מסחרי קיים ותוספת שטח עיקרי  
CliOXy1vENoMuSzchhcrXpFsvLQhJo07Ue+rvEnK+9f4Jf3SlMmwBRUgJvclGYyHh+IFzNkQkLOiJ7lB8jAPOLRaK9cY32p8nreZEyJAZSw= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 6/ 03/ 158/ 11 שינוי בפריסת אזור המגורים משק 51 מושב גיאה  
pNa176SYIBk9hbIXkvZ3U5zSnUgqCRjAxbmelmRhJ7HsPKJMp3RzqiSeKcSU21oYtlP8tbVTrD5shY5vmB+/95lbxwq4Wscn4iq+R0od1j0= חדרה תכנית מפורטת 302-0080598 שינוי הוראות בניה בגוש 10034 חלקה 409  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakfHwRWC3nGoaoIjDKQwUtRLWSaJV2cy8q/bBz4zMIQtSg4opooiAUown0zo5pKqzmZSx4+lOqt8ODhyah+f0T3qSlUuh5SCjdI= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20812 ביטול חלק מדרך, יפיע  
4QucDVMFakdSC8nGmm96WJOxFJ1Mwk83Hz8iQvlJb0zUJTjChNI/PJGhkRmLUNeTCW0b7DtcKiey69fJzOspj73/if1+zO4lYyIYIwHLeOQ= מבוא העמקים,רמת ישי תכנית מתאר מקומית ג/ 20801 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, רמת ישי  
4QucDVMFakecvAFDj6HrMbwWm4gk0u+B7gQpLfXyr1d+a9bVwHBQSwFR6ziCxb3vgGJIIij8FApfxiGcqDz7xCkymPsw0XIJAuw5ESOq8QQ= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 20897 שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר, חלקה 14, בתרשיחא  
CliOXy1vENr7q3alA2ko1XzxgHkSeX3E3bIrRd357Oh9RLYJuWPRWE75s1xV4n7JBhemZhnp3GuoWr/zCabbv/RebBpcWZxt+kEmAmZyNLM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 54 מבנה צמוד קרקע במגרש 280 שכ' שחמון רובע 6 אילת  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xv3Wdq1zzPGp/9VcXG3EXtZNxxqdzgNT/0Yt7Jzrlg6FeEELgjKAMjKilS2sw1/qxYsEoGrmHsDghxkBeNxqNjs= דימונה תכנית מפורטת 25/ 03/ 137/ 1 מגורים במגרש מס' 72 א ברחוב שיזף 130, שכונת נווה חורש, דימונה  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwgzzXmX1yyTgg4cR7t74bus3iyzO3C1oUCoZMdTT+JWWHE2ujByphoahYDTTRPgdKQoQ2q4uUWQNfFNrls3ANhcQ= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20964 תוספת זכויות בנייה ומס' יח"ד, רח' ש"י עגנון, נהריה  
Ug8KAJ9RokzfMtUSWYxurfUkakg/lXB3lEJkCNyOSTu6CGAvwdT58Fz02Sr2d2rT8HnmTiPOf2zTSrntH0SVXm6kJc/FJTmpX/CN0ajFru4= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0105197 שינוי בהוראות ובזכויות בנייה  
ppnCWTcsST+Pdc5+mr84fvWKgTlvfohqJxLa4nahXvGv0SBMQa2wIwA1oQy1WLVUdeQgpwMagA2wzxf6uIOWd8jvDKbdZqHpYRM9JaSbEVw= הרצליה תכנית מתאר מקומית 504-0177998 מגרשי מגורים ברחובות נוה עובד 30+32 והנשיא יצחק בן צבי 57, הרצליה  
TOpflW7W099mfsya0exlwv4dBehuRLxiY7T0Jg9/vzthW1Okn/dxMq76TBr+WBSCKtNcAlu/NajIVpnqnfuPzNCcH2/Wf+1IUlGEzHO9VFs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0123893 הרחבות יח"ד ותוספת 2 קומות ל-2 יח"ד ברח' החשמונאים 12  
Ug8KAJ9RokxsY2zm50wTXskYUBbY6JV5DoJ7YKiUiRL2H3GtDI48aZ6rKm+r07/K3H3/ZMNWvEuJnv1CY5ZF0r9asoqIv3xbIc2md/WYcLc= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0126714 תוספת באחוזי בנייה ובמספר הקומות  
Ug8KAJ9RokxSXYeRfM7j0nofqZRHiQKVbNNt3Bxz5dSEs2jIbNeDRD7/Su7PB4sUNEtrj3ywSgnZbVEB6SeZ/28tylHTWBu6s6/jNqgk56g= טייבה תכנית מפורטת 402-0113472 חלוקת מגרש לשני מגרשים  
pNa176SYIBk0dRnWFbbe2m0gPDqSuptn70vVU4ot66JqrUgvvq+uwZpYKoBiLsJ/TSUZqKDXm5bcz16Iq0XUvrQiynXlPTWpBvl9VY4yZyg= חוף הכרמל,עין כרמל תכנית מפורטת 303-0151712 גן ילדים - עין כרמל  
1S2SEvicFE+Yb6l727Enzv1EH796bJPltI3rNtET8dHPv3iejB3eFQmTOHT6tai9drddmDhHGvhOfqhoqNgJabh406/GUM99 ירוחם תכנית מתאר מקומית 26/ 02/ 122/ 4 מתחם חממות ירוחם  
4QucDVMFakcghq0nTUrZAFQ98zZcWIENpTccpCfrf9WCMqTuag6RlnvWzhjqD7Yz8VvkgPCy5PZrVTIeB38+17g9n7Gi5LX2jwgsaaRqe0o= הגליל העליון,עמיר תכנית מתאר מקומית ג/ 19207 קיבוץ עמיר ומרחצאות הבזלת - קיבוץ עמיר  
4QucDVMFakdb6dTXkz+D5cWOu9jkrDRLsVCAfwHJEx1ieHBUwZqiNxYtoudiGqNM15OJlSCfq1kKONt2jZIbcgFQWiTFgM+t+fbn5ELLBJQ= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מתאר מקומית ג/ 20009 התווית דרך גישה, נחף  
4QucDVMFakdNuXLu5Rg5ZaDG6B+JuRJxjO8j6iYuIQIRjJJfW/qYyB2fD3lXI29d0kFVCIwmPB9npOH43hFZ4NaEKZDf5Esb1cYLSbhyDI8= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 20199 תוספת יח"ד והגדלת אחוזי בנייה, גוש 13164, חלקה 81, קרית שמונה  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>