חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakeaGmc0ZApsz67nZx3QPF7b7vseJw45OdZp+2odpBNf+4f+zO9XqlhvNy5v9A0Ar8ACUisCl/5xy9CoPnOhXq1w3lZ871HC53c= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 20895 שינוי קווי בנייה, אחוזי בנייה, הוראות בנייה, שלומי  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdmZqbXLLOlwTG/TFAnt/LFkMwJ6PppgoOiIRaSCXeUOdd3V64Y5bjByNjmGo8VYgFOAcG7F/EJjAJ1fH9qmeFsvs4KdmwcJVU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21468 הרחבת מגרש לתעשייה, רח' המלאכה 16, כרמיאל.  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvNJrS8M0TUSEZQGO7r0MV+boUFZrfrivqgLnm9cW7HsOo85fnLZTgQ8PTiaYVgYUyq/TzkQzVEdINmnnvuUHrA4= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מפורטת ג/ 21680 שינוי בהוראות התכנית, טמרה  
4QucDVMFakee+/uqtlcRMIElW/6/HhRM6VyAsGnfw7PfC7p/G6rJ/rVNiFoMG0smN6gIaXl9GlkS3yjbLPaDoVkns91YRIZQ6OrAfJnVSPQ= בקעת בית הכרם,סאג'ור תכנית מתאר מקומית ג/ 21840 שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים, והרחבת שכונת מגורים דרומית לסג'ור  
Ug8KAJ9RokzOX6sil6wgFbzisNfZapqbFV6IVPPvks57tox0w8xSCM7klfiQL42F5ft3fb04EIKkcQ8WXYuxRb8E0mbrVlFmqkyWo62ywjY= אשדוד,חבל יבנה,שורקות תכנית מפורטת 456-0171702 בר/מק/4/193 הגדלת תכסית ללא הוספת זכויות במגרש 2002 באז"ת חבל יבנה  
Ug8KAJ9Roky4W4g3NE6BQ9geZ/M/4TbKymT6kMoNW85/+8UJlWY5zn5NyekJKubRETF1AG4hzXg+o5iDOpd2ujf4M/UT6MDbqs6L2x3hdX0= רחובות תכנית מפורטת 414-0219410 דרך הים - רח/מק/2110/א/4  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENqPoMFuWQoVWfBZIt4vf8z31nRnxZX8zrbYh4Lv+wNleRXP8zXns+Nglw8+3y1MPzw1/mi9457ERUh63KUhfSkCox+sA8/XyIE= נגב מזרחי,תל שבע תכנית מתאר מקומית 52/ 02/ 172/ 24 מסחר ותעסוקה- תל שבע  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
Ug8KAJ9RokxzqiCZSVuN/sZAhaT1qpinS5zr96OqrNf59WcVKznZGNDcU4CptnO+8s8UGlaZdOR3ivPYpbURCUcTkvyPVRdHo+l627pTtiM= רחובות תכנית מפורטת 414-0281550 רחוב יעבץ 17, רחובות, רח/מק/550/ג/14/ב/1  
4QucDVMFakeG4UYqA8g/PNvw40XNvFRyD2v+DRqOo3xElNOsnRN9yF+Rt7YFOc9iNH+7F5mVrSN99Qkv/HA/gEhJpAUpSpmrxGQhp7vCMQs= מגדל העמק תכנית מפורטת 221-0289439 שינוי גודל מגרש מינימלי ,קוי בנין וחלוקה - מעונות יום, מגדל העמק  
Ug8KAJ9RokwITgQhL2fymP5egFiHXvgkyDE2qbzgDI0SKFuss4dTsCNrZpg/AtxPbp13f9cYOCxk5yBoosFisEvoH9TPPU7znOf3YhxGu+M= דרום השרון תכנית מפורטת 417-0292888 חלוקת חלקה 68 בגוש 6452, בועז ארנון, רמות השבים שד/מק/67/290  
4QucDVMFakeVs96KKDfKEYX/nqdip+VxJlZGnpKWJpEn2iTPax6yWTvPDIDVv2v59gwZFcDfwvYD5Krt1BFiTwOnKuV6E/UHCROBHJnaaYA= עכו תכנית מפורטת 213-0227538 עכו - מבני צבור ברח' השיטה  
CliOXy1vENohxh71J/n1iCOeBmcNZIJSLltPLtEt/oB4V32aqZMAGSac/8dN2QWWGavbUfKDWqDhe5cFSk5IUMiJJJrL7VzCbn5GzNZA6/4= בני שמעון תכנית מפורטת 625-0186783 מאגר תפרח-הגדלת זכויות בניה  
TOpflW7W099vY9jYArcOYrriWyDA9kE5bu9Bi6lvvGd+MZ4mQyMcagJGqqvKARuBi443EOF2FmbSjV6RojHpJfTlFeoo7DAGbubfQghBrxs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0069534 תוספת שתי קומות מעל בניין קיים בשכ' בית חנינה, ירושלים.  
pNa176SYIBmMVqDHFdn21VTN/pgql1W++JGJIucGC9Na1EyA5TPUhRD5pki99Jbx4yNC70dhnwMUwkJHAhw5ivm9DENYlcOCliFxcswtSIE= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0242107 אוסישקין 17 קרית מוצקין  
pNa176SYIBmQnlQtEZ4axbFHefkjky5ZUo+bd0/kpBM2j/nzhvssKPDklVvKxOeT7+hATj/SGzvk+z5LF70ngHwivVwtnT2goCFZnQH6U54= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מפורטת 355-0133280 יעוד שטח לבית מדרש ברכסים (מכ/758)  
CliOXy1vENoenIZk3TgU8tELsTtuD+d9h5cyBd0Z4Y3pIdUtYLycIYdMLiq9fNhX4SB1xy4EH8QNE2tvXNaWEyS7Z/aQ8BoGmg+WXWt1HIU= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0208108 מגרש 48 שכ' 6 לקיה  
Ug8KAJ9Roky9A6q82jkU6Y32oqp+UVkKBYdzc+6LY0vl3Hhk4HiHgRHc/Y7qZe2JRGG3kEQPa0Fog+AU+3KhsE65iFkXvXCFPi5wrbX7LAQ= טירה תכנית מפורטת 403-0201871 שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים בצפון מזרח טירה  
pNa176SYIBnoeUe5FWTbYISCwC+axJu6sJ1CCHszz82joj8V/skh3AIK2/puvTTspX+Kk63rF6oJN8TEESxMWjigKkCo8eZZUyUW2mPs6Qw= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0189597 ניוד זכויות בניה ושינוי הוראות בניה בשכונת קליל  
TOpflW7W09+4gCfeicVXO0apY0xN0ev+OgNsNyjjMXkR930zo74Vks9BHVUZeKTTcQPWUT+kpYvjjIsuC1Icd+WoHnGAmWL5jZ9VE9GOEQk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0066019 הרחבת ותוספת יח"ד לסה"כ 18 יח"ד, ברח' יקים 7,5,3 -שמואל הנביא  
pNa176SYIBl7zfSYA87ndgiZWKMov6ZJA+TXTvLpU6hWl3g8WPW/3UXNvuV2uNeyi8WbGZLDyvvtNXFkwpqTaWG7sp9EGnUQLsB+spvGK7A= חוף הכרמל,עין אילה תכנית מפורטת 303-0217489 מבני קייט עין אילה  
4QucDVMFakflDugfvhQGl87op3hWFIUklYYVSfOvkXGrMH9Ol1tfI1wDIq1Mt17Ek3WevjCtuMon+fnsvdC3PccWOrAjLK8KLc8PNPmJURo= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0285940 איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים חלקה 26 _17037 _כפר תבור  
ppnCWTcsST92h388Zt12uyyJksmnMrQ/CNagBAVtc+qfasSF2H/ldCGcaToZKGJBDNtuKMmruGpJ2e0Z16j/zQ6VqWZ29bUOD/xBlKL7Mx4= חולון תכנית מפורטת 505-0186403 ח/מק/180/ד "בית משען - רחוב מודיעין 19"  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW7Xmq8d380ZyfMohUZ4Cwoum4dU29pXSzU451cpcfXVEta1cc7o3KpD62h4qbAjzUbzuK6XGbTfasvVzPMdGcSc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0288704 רצ/מק/6/45/1 ניוד זכויות לבנין העירייה  
CliOXy1vENpZySf480TmBS6qmNfnCYqlXZU9pJ3UC2Wsf/ut1ViOvEYnXDbsLu9A1Vx11rz6vbN9yJhiG8dURDS6FnjUXfj6jGW1w4PK+Hc= אילת תכנית מפורטת 602-0169292 מבנה צמוד קרקע במגרש 369 שכ' שחמון רובע 6 אילת  
TOpflW7W098ilffw66tbLjgiEBTcxMLWSUE0ub4JgIA9S+zTifhDYaFxlW/3cjm8bv71NAgHuFCFJlXvJa5E5T/5ztpyGZ0aCgBLoZV5ryo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0225276 בניין ברחוב בית הערבה 16  
TOpflW7W09/rjWx2Q6qr6UGd4p8uU7fPOLbnaw8BWXu5gDYaTIZcSHINItKkX6PXcpyjf8/LlU14N3b2HYjABLBsqtMoLeKX5m3g05XFbUg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 11575/ א תוספת בניה בשכונת אבו טור  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם.  
4QucDVMFakfm6bKaLUECRVVQ2WOEKoHeszmAWeKiDg15T1InNG0L2Typc6RfodQDQpxt5Cqht+eLJjUNQ4I2AP3p8nwa7jVMGUSwkaL8uyE= מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20867 בריכת יהודית  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wtMMQcAPZMhU88kqmsRjnkZPKPS0wnOF5hzyqZAz06NCZSxJvYhHtdIitLpV9Ud8+jsrY3ppvo449Ou3EKJIkos= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21491 שינוי יעוד קרקע למבני משק, צוריאל  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wnbC4Z2lnPfmiAoXULTgLvDobjT+7eX4HF4BCGhxXBwigFeSP4zr3ecSYJ7gCYJ4nPRkvtGie1WTVwmT/6YsoJI= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21480 הרחבת שטח לתעשייה קלה ומלאכה - דיר חנא.  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakdO5FQWNQQA6vOCcFuTju3h44ozf11OAlnMYtHj/ficamHqcYr2TNZLLAuFVvQKIn53LwzgGhkFdAICSnphzKOn7zjI8d+HSdo= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21718 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
pNa176SYIBmnnicBA/1tngqP+ovccyIu2/hbLZNUyBaYNIlWdR7U7wFHk4HIV3S0Is5qgd+oc4L6Cy0XgBRFjha58l8ypcJQxNOAwek/69c= אור עקיבא,שומרון תכנית מתאר מקומית 353-0135988 מתאר אור עקיבא  
Ug8KAJ9Roky7k+M7bq84KosSy1i9Ib2F6Qs8nV+66sjqO9P57+O20TJhqunIZS9I1vh/VzFXzp+TegtPFlVQH1dRAifzeBhrDDheRvAny4Y= רחובות תכנית מפורטת 414-0182220 רח/מק/107/1250 סעדיה גאון 49 רחובות  
Ug8KAJ9RokwfhaL3AQa9UJGS9HwMda3YwUYSkXPFMFM9y83DxvsfnF5ga6Rt94lh52H8+VTuqTeRt4UKUppq78pkHM9UcU2r+AqCwP9S6Mc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0237263 רצ/ מק/ 110/ 39 - ירושלים 3  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokzJqRuuS37appKCJrmJHF0/DQRKmNiesg4/PddDdmgKOuD1qHzDkd2gqkJcefkUddhU5425mLGsu/Ep/OoQIM2Xl/zGpNt2G0I= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0286583 רצ/מק/84/5/1 עולי הגרדום 46 ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokxbPl5ODYTbCJ/KiWu591Lc89EFfFiVQSB2wNVrD/MiQnRLaliC5Nr4LHqGmsTis2M5gRmSU8tM1BU2CBCbsKWpKZcX8Wwjk5s= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0284430 כס/מק/50/1/ג/2 א.ת. מזרח כפ"ס ניוד זכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxWGutgW22Ki9rGMzX9xoRI90nSF1UykjmU2ZYs426NaZcn72OBatGIVt/64t3EYhXMGgtUzZZrOJvT7aZlWGza8CpGPsWOjP4= אליכין,שרונים תכנית מפורטת 457-0089219 הצ/ 1-6/ 71 - תוספת זכויות בניה  
CliOXy1vENr7uNmmkaksZ4L6kF9vO49rw6tzAoF1dO2Sa9EcFgM3GPN/mPFZyqpq5MYjEBUxngi4IvgpjiakuKaFc7b4UW52lK37cZsoiMc= שדרות תכנית מפורטת 611-0164251 פינת רח' ירושלים ורח' מנחם בגין, שדרות  
4QucDVMFake+kvke+FdXykxCjx/6P26OyXSj1TRRygnZpAPWhUwT8gfyjHpmKTS7iayNNO4IXsJCbdGQfTBi0hFkf18WeiEK9itY/TjMO9c= כרמיאל תכנית מפורטת 208-0234914 ג/21923 - בית כנסת מבקשי השם כרמיאל  
Ug8KAJ9RokxEUDtX9w5FJ9jbfVUIR8CoQKwjKC3/FUR8WbRCE8dIuThkeCDFskk/ZVH5y6GnPodr/k9MrM6fWp4QUiyuzr/y/Em3OeAGR1w= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0187310 כס/מק/60/1/ח, בנין מגורים ברחוב יאיר רוזנבלום 10,12  
pNa176SYIBm7dcqXxDof4AXTi74sD4qPfTok2jsDYaBWkaUw9aR4ewKfWhx9J5xhKTXI4C/NQaAwSjRSfcNv54qkEUahhWyR2/o9hAtht6M= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0206623 חפ/מק/1141/לד/1 הוספת אחוזי בניה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68  
4QucDVMFakc/vVmMkDzLN5A//f+7mVlTCXm8HWHMipuLfNQTtmBg/hS13uXMNdqczVex17Dim0MxtXxgAqvvpzrnTDpR0ITi5p0YKSIpd/k= מבוא העמקים,עילוט תכנית מפורטת 257-0268961 שינוי יעוד משצ"פ לשטחים פתוחים ומוסדות ציבור  
Ug8KAJ9RokzvOUHn9/CERR3OQewRA8W8je2m0cEg+saFtYGZ3x2frTGhChMgW6PoH8LSep6oxMzVbHiox6icXhmrNkUXZTlqXCC0LqGdfQg= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0332395 שינוי הוראות בניה  
Ug8KAJ9Rokz6R9kWSTlElhpeOqPep5yAhwkqMGkb2N/0BgBzbxZdpj4hKc+SwZGczgEFRjx/HF5POXZxrbZMcAzJfg64GR0ggq03s+hHkTA= גן חיים,דרום השרון תכנית מפורטת 417-0177360 שינוי מיקום יעוד הקרקע בנחלה, נחלה 205, גן חיים-שד/מק/52/594  
pNa176SYIBkkevSEJvo8mVW/vINnb5a7x7CZkWuBNHC3kSJhTVKOCdvBs7JVL4YqA2p1A2Bw4sr+ry6f3PAii2YjPXpAnnWKQgDLedJO4wg= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0310680 חפ/מק/2397-תגבור זכויות בניה בגוש 10869 חלקה 129-רחוב עקיבא 15-חיפה  
4QucDVMFakepgY7X24KGEOHUMZ4DVu/Kzmr8gKX21qbpnJ/fXtpxtJlvuRt/dKEy5UWgaGy6Zhahu2JYxLK+W2qNSbJojBvES0LDmUwjOVY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0260604 הסדרת הבינוי בחלק מגוש 10311 - בשפרעם (ג/21971)  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW0CscxENkWufblbMFHU1xsy96TSSiPsT2iIKs5R7M6KCYM0X7UxxboLfwVHbLPXfUDdcCMulCEVxrMffBcfVulY= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0317214 רצ/מק/1/81/1 שכונת האירוס - הצרחת שטחים שב"צ שצ"פ  
Ug8KAJ9Rokwqu2nFXvWDbWGLCtfm5of5p5/JrlYzii4L1bjDrBr4GkLz5Y5ZyHfVK5biE1yhqAEIm3yJI1YMQssRgx+TNUapN+XzIAbZuj4= אחיעזר,עמק לוד תכנית מתאר מקומית 425-0191965 חלוקת חלקה 32 מושב אחיעזר מגרש 14  
TOpflW7W099y/hq6hlMcazS0Cg2hAsHuay4yxCo01uPzriXNfKhRUXro2OeKV55sIQdrPUB+xcM3CRkjbVw5sfUTSnUH9kdaiNlVmpr1u1o= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0149302 הסדרת רחוב איסלנד  
4QucDVMFakd8FQabvZZZPinDZ+oqFHRa7+0EFJuoHt0gAkFhwJ7WXLyrZ6H3Rp3zWDOsMeTDQdiZbhcx4gRU62GI0ec+1LCo6EdbEEZXP5o= הגליל המזרחי,מג'אר תכנית מפורטת 251-0259747 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakcS5ITQCREVdIxXXABj/8hQKl2ruf2FDxGlZ+vHe9FhvLZHM06mAqilXhvRwjA7i9VCOhKpRxFYDyK8vRFK2n6zvV0AwITC7ic= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 21478 מתחם מד'א וכיבוי אש - שלומי  
4QucDVMFakcNoyc/ofTqm1AXMdoSuCU6WyWhtOa21f0MBu9FsgrDfk3hgndqG+ivDWleXmbsyxuUabWDfpEsW2+zM0lTKPChSbwy2iuGu8o= אצבע הגליל,מטולה תכנית מפורטת ג/ 21833 שינוי יעוד שצ"פ למגורים, התאמת קווי מגרש לפי קירות תומכים - מטולה  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
pNa176SYIBmPn/nof5hA5KznPrNS/XupKkkeWSUsRDAnRxr7pLAgnG3gXDyHA8+lSs6RPxv9RgGBmJ4t8cADl39jJh5M96AIVfOJsDNwhWA= גלילית מחוז חיפה,מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה,שטח גלילי- מחוז חיפה תכנית מפורטת חפאג/ 1371 תחנת דלק כביש 70 - קרית חרושת  
CliOXy1vENoxygiIwCYXxiQyVqvog3Ux/L1M9eXZlMVdNpDpWcYTUlFUCA89kiPDKG0cwd7oU4ZYxBb7TPgr/EdCtEfdjRSf8ea5aMrpGUw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0225516 מגרש 135 שכ' 10 חורה  
Ug8KAJ9RokwrAeirh4XECWYR4xlojdpz68mZMgeemyR21dWoKWCotr3S17gtmQthZIXzzY9lbH1q/n5DAC7U0dgvNoLB5zaHmjZRPgTAGYI= רחובות תכנית מפורטת 414-0159871 רח/מק/750/א/1/36 דרך יבנה 6, רחובות  
Ug8KAJ9RokzzLDHSTMURLgz2lucbGoHbNzB2k7RPJfJZI+2BYLDIyqjVA5pBkngNUcG66759AoOQz6MizsethvTs9s/s+X+8vbT18+EluSs= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0235283 רצ/מק/2/26/11/1 - בית כנסת ע"ש ר.חיים טייב מרכז קהילתי תורני  
Ug8KAJ9RokxEMRQAqQKqepYD8YgVh5vVIZyIWmLjzV6/Q4jleQLgj2HPCr+k3k84wq2+umnVDeOkfopSRi4SVN9yL92iI1ZMJtlFta9I8hI= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0265561 מגרש תעשיה, רח' ילדי טהרן 10 - רצ/מק/30/3/2/1  
Ug8KAJ9RokxPlzFy9brCOMf+gh2YsJChDeBUwzcj3e/F/ybkfFHjowBp8a2a4I/vOz8lAu81LHwR1EoHL6Y0Jumerqr421skYoR1NT1VclA= פתח תקוה תכנית מתאר מקומית פת/ 1232/ 97 שיקום אתר הפסולת ושדרוג תחנת המעבר  
Ug8KAJ9Rokxi8QLo9Vl1jNVgbtR9Rn0+mALEPH5ygJ28aLeqcAy+dok5eaRTBqhFU3XG/HyZlkN9jSO1Sn9DL6uAKQufuk0vuejCrwXZh9k= פתח תקוה תכנית מתאר מקומית פת/ 1213/ 28 ש.ב.צ, רחוב פוגל  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
TOpflW7W099V117fnsb1BOL2isiOBrvA4grEa+gq4IIhSeteZRHJPCaxhDTjla/npkSMVLB26iWhiq7b+hk+UoVxGRr57vgXAm+6ldNcukw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0093310 הגדלת מס' יח''ד וקומות לבניין קיים בשכונת בית חנינה ירושלים  
ppnCWTcsST+tWvKe117+mE7rO0eMfNq3jxBAIVpx6Ce9mNTqcjlheKkk+mEuNrEin33PltSfKgKTQ1WVu8JBy/kj1jrV1UfIbnymQwRVqTw= בת ים תכנית מתאר מקומית 502-0262659 בי/662/מק ניוד שטחים לקניון בת ים  
Ug8KAJ9Rokyl8i1glQsv6yJnI24BdUNqNWBysKij0iLKfJvV9Q1TmQCRVrcYaBA2rMoelpJ3wBUtCVNFQiP41nqfN1GXUOS2Ny7oerncmB0= רחובות תכנית מפורטת 414-0140681 רח/מק/59/400 תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים  
pNa176SYIBlFEYacNFwL1qToPmhEnFkh3HS6yJgNQRGTVtxd3z8zbfBXisI7+6lm5qM/dPbTut/6WIOtLRzmCuuzD/9DLK4cJmpsVHTKukw= מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0214403 חריש, תחנת שאיבה  
Ug8KAJ9Roky9A6q82jkU6UwUr5r3mEO3QtVxJRjiUP5UgbFITe8a+Tfu3e01kCqSa4F2HeJIYtfwfRVVGsQRY6UJJYxSGELJ/nSoEkAX01I= יבנה תכנית מפורטת 404-0279570 יב/2/164א פינוי בינוי רחוב האלון הארכת תוקף התכנית יב/2/164  
TOpflW7W098EauQZ/gn9+aD6rcQM28IsZO8idJjH2z95UhiCddbL4g/PuChKHWNfuf4g3jmaFRNjONZJpg/QH+2W4MAT7fRjPIYAk0V6uFA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0126961 תוספת והרחבת יח"ד מאושרות , רח' רייכמן יהושע 19, ירושלים  
Ug8KAJ9RokwqZ+/WrxmlvyKzfFMGlQzSVLPKsSUcOnGXy4zFKErh+mdQyBFOcXYX93iIU0fWvMKDMz+8aw7vmlQNJj/OBgtOzadO+IBi4YQ= כפר קאסם,קסם תכנית מתאר מקומית 451-0301846 איחוד למגרשים - מתחם בן ג'מיל  
ppnCWTcsST9FgpkggTbX+1kAoyi0otKshPgKMgO8V7k0ypZQAOwoeDydzwKeM6D0VsBeOHZDSfr5AJ2d8YLxQwb0GyNyYwAv1GBbJh4K76k= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0211755 תא/ 3641/ 1 - מתחם אמבסדור, חידוש תוקף.  
Ug8KAJ9RokzYOVuE80SKACR3/FjpSFzW6oVpDX2owGv5TUPZJ1+J6SFNvmETsN9XA6bPduCNRk+YJQ39p2HTRRTQktM6elzJ6iwGeyXx4uw= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0331991 הוספת שימוש למסחר - משפחת אוסרוף  
4QucDVMFakdAPr6JA2ja0w+VEsF+GV4/BYWxxDwut6GFD5cp6Qz+GI3ZRHX8isGg8CAeJq4x4iBPE5aBY3kqp8545/QU859v6IPsM8+8tEw= חוסן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת 255-0243303 ג/22044 שינוי יעודי קרקע והארכת דרך גישה למגרש מגורים במושב חוסן  
TOpflW7W0999g+xtF1rH5Q73b8oX0miVqPny6DDoxV+xaH9ZsP+bO+TlbDtsUdy9LTIMj3ScLlAopiyTZZn+3J2bdMm+0udEwL8irxjEVqw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0127209 תוספת קומות ויח"ד לבנין קיים לשימור ברח' המלך ג'ורג' 28, ירושלים  
4QucDVMFakeoFdufrem5FP9GlLzI3in4lXcRSdl4hHQsaO+LaSo5ZbGp8yzshUjSJG/wAXyXwzOjxJz0GjhfQl8IASllIwEjH0QT4ifHNAw= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0294819 הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור ושינוי בקווי בניה ותכסית קרקע-סח'נין  
4QucDVMFakdkkHmgFXT+AcvpMfP2UByVp+SbT67gY3NNSSiJcI9LWmzzRVR4L6ITpG8jv6hFjZ1PAVrtbdzQsjjknZm3TtJMhY6MNEY2CkQ= צפת תכנית מפורטת 216-0236174 ג/21867 הגדרת אחוזי בניה וקווי בנין גוש 13061 חלקה 78 + 75  
TOpflW7W099rQzWnyXaC6R+IuOVQRCSCESDfUpFWhSHPoZS6WwhNenLvKladB1JBsrON+Ev75oGyilnWuT2H/ykocrlHGcWNZfRWOs9goY0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0055475 הריסת שני בניינים והקמת בניין בן 4 קומות ו- 7 יח"ד בשכונת ראס אלעמוד  
TOpflW7W099+/EUowsfXlGI2UwvwPENf/iUihCIIGM++06m5KzCFd9hJgsE2zmn2O5O+Grnmh/7sWXOwJlnxRNF3WRU/bbaPzc/lcWKQUjU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0053876 הקמת בנין חדש למגורים בשכונת א צוואנה  
Ug8KAJ9Rokz/RXJgtZW6tyvSXuo247yhrm/t413WsDB8CLauvpiSwnzYDCNr2Rw+tvn6xsN9ZEr2B/nAkkgPXzpJ/HDnafC/sfPfu4vhzWo= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0144402 רצ/65/9/1 רחוב קרל נטר  
TOpflW7W098NboRTCe25IQ27/TB9wZp+NWjKKt2oP3DqeSLxK0fVZc6/e66ma25rWBQVphxPUB3e2mUisORm12n9n8WrSa6DSSrYDAG9NDU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0191569 מסוף אוטובוסים תפעולי רמות,ירושלים  
TOpflW7W09+8SAw8X8O2qMQU7DRH1ZJNXRJThkf+Tlxif94uemJgeg8L7UekMFf3GNMBqPs0ug4voafrrUJ+TSlp4S/04VDSoUKwR5OFU/c= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0198440 הרחבת בניין מגורים קיים בבית צפפה  
TOpflW7W098m0aP4LktXlib/L7sM3iczxtCzjcLjBmZTNdxQlbc/LI3JXnT4O8mFenv0+62enGSKDFNLJcWywJT2lbdOi47ymYiqBGiadVY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0105494 תוספת זכויות בנייה ברח' פיידי אל-עלמי- שכ' בית חנינא  
TOpflW7W09+Zcl/DAus63zH0Ai9EFWRZGtXwt/3HtsURTcjsfyIFXxdEvoVYC0PYJcjIMup0hQOxCqkENvVOQo25tE5u5f7a7Eh3Prg9olk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0051771 הדסה הקטנה- מתחם משולב למגורים ומסחר בקריית יובל  
1S2SEvicFE+B7pgNScbJlyiujtrYzyeLVWOy10AzpFy9aoPHDvgZR2guCptY7D2Ys84Us83x0YyWNLGAKWf7Kh1to0Ye5m69 בני שמעון תכנית מפורטת 31/ 03/ 207/ 2 מרכז אזורי בני שמעון  
4QucDVMFakeCxT9qOG3T2ib8zgHfjNMM7hfUmAOlz6ZVQO6q71mmEhNZO0yUnjCWGQIq3pDvuw0Sp03ywcWDxLkqglx8aE4uwJYof0d0Yx8= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0242800 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakfjqQOqMA/IhC1mMkZ/QDFEPJPH7huMOAmUnpThPpI8dswWsvPD0MnqAQFmIK37znzhlROL+7qbrQ4iKtY+wCPJ/BOleyn8u7E= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21050 "דיר עזיז"  
4QucDVMFakfVlRId11VVToNlmdCyUwj+/YorMm/hrzerM+e7HvV9gNun5UKpknodVpLTXN3BCYThsFRIDAiA2O7g4gw1bTKk3dbHnRley3g= בית אלפא,הגילבוע,הגלבוע תכנית מתאר מקומית ג/ 21265 קיבוץ בית אלפא  
4QucDVMFakcwmF+RGCMmYC+WCxsl5B5Zrv7bSQD37xmOVczcgrdZ2rg8AqFlOn3YBLCOZsAi8ths9b2JDx0asggB0H8tL23AG9vJoxa2gjc= בני יהודה,גולן תכנית מפורטת ג/ 21689 בני יהודה - שכונה דרומית 2014  
Ug8KAJ9RokySuWEuDAhfF5wuF/laMLFLx3S05oMWtjYeJ+t5DYnGkfcsn9xcwS9OnznY00i+W7apIwwQ8hevZ71SUJLKnZJKNVFqLp+9FZY= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0171165 רצ/מק/1/ 22/ 111 שינוי קו בנין והגדלת תכסית קרקע ברחוב נחמיה ראשל"צ  
Ug8KAJ9RokyMu1zKYHCcEFXTYy4bCnZjjJm4DFOU3YaNSDTfOtnXQbdf9/hF3d6ztZPHti9Rpf0kWBQxCUWbyojf3cu1xSCXTwhKEn0wpiE= רחובות תכנית מפורטת 414-0229070 רח/מק/2000/א/44 רופין 17 רחובות  
Ug8KAJ9RokyNPJpJeUiKeVYvgTYyFq7YI7SXsMzXMthjgafIuwhCDkj+bKPkrh4XUAH0xSN7SgdwL0YJ8Ye1+CUsn1fxiHjNeLqW2f2tMVk= בית יהושע,חוף השרון תכנית מפורטת 401-0257576 הסדרת שביל אופניים - מקטע 3, בית יהושע  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENoIDEAjbGfLKlGbBaqs5A98pl9JdN5H++kkHWnTfqcAVehXC7wORDI8PiBsp92wgQiQdULFI4fKQQbFpMpgWvjsqRWmp1c0WL0= גלילית מחוז הדרום,שטח גלילי- מחוז דרום תכנית מפורטת 11/ 03/ 165/ 4 שיקום מחצבת הר ניצים לאתר פסולת יבשה.  
CliOXy1vENoGWLHzZUVa2wm4NIPIDQDlW6Cx6/GabT3rltq7QDtLeWd/4iQkD1tZ7sl9BvudbLw6Z6JXU/iZgP/IzCuWbiFsbl5ToXqP8UM= גלילית מחוז הדרום,שטח גלילי- מחוז דרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 105/ 16 חוות פטריות  
CliOXy1vENpzz3PedlNSHxrWyQ8LHQ/+nPVeY1R84tLhMckh/PB8xaWAh0yj3WqzYEBUU2ZyMw7Kfsf1vu4pcT7LQzcKdix1Fmn1s6nJgCQ= בית ניר,יואב תכנית מפורטת 32/ 03/ 142/ 6 בית ניר - מגורים ותעסוקה  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK09P+JePQ8ZMmgElTtmq9PEMa2oPetQhElyrEAmXcOysLuUpC6gU02tkWKreL5WxngVpqlEXhAxs8zZy5HxnpR0= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 383/ 3 שכונה 5 חורה  
pNa176SYIBnxwqwUUd8uYhDIVm+e2GgnAjBtsx4eUNVKaiREt67tvRWXuRzvi6u1q7j1cs4FU8xTP9nwHqrL/0tRbdGic3J5uRK/b6mnDQk= בנימינה-גבעת עדה,זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0210328 ש/1452 - הקמת מבנים לפעילות תיירות חקלאית, אורוות סוסים  
Ug8KAJ9RokzOqq9v18F2lhgkCwKr1m66q30TVISittlXnMfLQTLKzzmIYp++CpSFHxxmoNHAtMWihE2qHK6UPZd4FRbOKz+TYhWLmI4z/zk= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0123067 רח' משה בקר 4 - רובע הבילויים רצ/מק/115/15/1  
Ug8KAJ9RokzqvQin7guvmG5Xp/cObIfz1t8gue85vrNVU5L7SVygIv4RdCJBhXFJXMTZLVYPCs/MhiVTnZdO0A90qGqdtCbZJQUbhDe6diY= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0302257 כס/מק/15/1/סג - רח' אביגיל 7 כפר סבא  
4QucDVMFakcxFCSPqjRcdOlfQqWaU/XeZeYHQBHhbYM6wqPFMG8NW5rHhcDvsGObhOxmyEclIkDH4ZjQtsiP3yDiFeOKRu46aYTiw8SKT78= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0259861 הסדרת חריגות בניה,שינוי בהוראות וזכויות בניה- מס' ג/21941  
ppnCWTcsST8S4Xpi0zCOJQy6xHcAqhtA+qwvMNugt6hBAjeVVvW6Zg5dCTWXfHoIjhCZ59rLpJDpIMn82cP+Cdxxj14rC1keVFNofFygcj0= רמת גן תכנית מפורטת 506-0186262 רג/1124/ג-בניין מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ברח' שועלי שמשון 9 ו-13  
ppnCWTcsST+O3yGaHUeBJBvv3DV9F5yXDSfk3v3ka9z1KFCp/7sDG8lsypHHdSbWjmSMa9+wAuH9AnPPx7B+LxMIN0YxmVYsR+Qu0zCTGDU= חולון תכנית מפורטת 505-0266833 ח-מק/139 - "רח' גולדה מאיר 8 חולון - הרחבת מרפסות"  
CliOXy1vENpwPIl06jNXmTPULclcaYjJXOF+T22bNsFyyWvWg5SJ/M6EVfLnbqlcGP/xWfAudxn3eN1YrzKEpOII57PTgiwzVSnFCF7ggns= אשדוד תכנית מפורטת 603-0185025 תוספת זכויות בניה במגרש מס 238 צמוד קרקע,רובע יז' ,אשדוד  
TOpflW7W09+L4sZ0mEo691VAIckJdeQly51+VxqAX647j1CwShK4so+tVzq93cuk1ml/vfkkocjo5407tfuU6zJB3x8oY6voOFSC90pCMgU= בית שמש תכנית מפורטת 102-0111955 תוספת בניה רחוב יוסי בן-קיסמא בית שמש  
TOpflW7W09+YsebQZjThzqsLiGPPGRrGbGv3e7LmS1rlD507BgWq2aPY8mZRMda/8Z5eSO697yxups3RLWnSIzaUZc4odhhy72JCZDVFzCo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0149633 תוספת 6 יח"ד ושתי קומות חדשות ברחוב אגריפס 76  
TOpflW7W09+4ZmoDz2BcAqTfpZsFXek1Qj9D9bUidanMmu9wJg9CyTD1NK9ehmMqvHfytFMkMz7uQtVNi8o2cFmycazLccucA3woTZzPUyg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0081778 תוספת 7 יח"ד ב-2 קומות, כולל הרחבות דיור, בשד' המאירי 3, ירושלים  
4QucDVMFakd4ti1kmw3KffGJlbmv+LUD7hSOaEwHdQ7fPokaRzYD6oqTtiLBHGpbonFNy5hQFMHLygR7sj9UhivEEdsiqEIOTme0qV/nxMY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0258590 הסדרת הייעודים והקטנת קווי בניין - שפרעם ג/21975.  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OBjIRHXqGibtx9y03/blSlxTv0XT9qpqrx/0hvXqIFy2+jOpD636XL/Vn0bb9C8Xn5z3f8QHZ960NnKR/Rx8JxE= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 20936 חילופי שטחים למגורים - אליעד  
ppnCWTcsST+NPKno6OuevDjWtIILz9PuJtHjLvrLhtCLAonu50aa/oHayj2Jfp1QS+Zeop5eJS9GNGpsO78nshy0Q695Iqr1w97VacN1VQE= חולון תכנית מפורטת 505-0180836 רח' מרכבה 51 חולון ח/ 152/ 7  
1S2SEvicFE9JRbd3Ht3N1D2XaoD0HdwCwHc6e+3sj25u3hESt4Ypp/t+e6BadaWS48/5nCBSqNM+XX/Y8LuvgSNR2BE2AtfT תמר תכנית מתאר מקומית 10/ 02/ 100/ 78 תחנת כח בקוגנרציה בתחום מפעל חיפה כימיקלים דרום  
1S2SEvicFE/F82qr3QgQvjhDIPGnIrUTO/rmJJDFsXPKEpd8cWq7sd92e8e2Kp0m7RtQDo2J2xID91hniJp53Yx8hMjSCiZB חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 101/ 6 תיירות נופש ומבני ציבור במרכז אזורי חבל אילות  
4QucDVMFakd9EUZvi7cCXIg0K2ViY5YFc9ixm/jlV888lf06AXuhzmvZNj5Y6EyggqcyrqFf5WQJn42rGYMx02H/84r6aqn08qMVOzKYMVI= גולן,נאות גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20716 מלונית בנאות גולן  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1txCgTPprNp4GaYiBZV8NqFx9YoZAYXLx4soYuDqI7o2RZV3pJ8TPXvovnuGRhFKlq0rsDSvuwYcvyebY1n26RFk= מטה אשר,מעלה הגליל,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21148 יער שומרה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakcJO/v57TUQyW28vFARyxbwJbDyM5amhaHKozsFqzV+n7Tzpe1hRu7L4YdVz49cuqKWHE/DSUFRpVuZbRJBodjTJFRCblsQWq4= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 21169 שכונת אשטרום - חצור הגלילית  
4QucDVMFakeFP+aDKpr2lTnTT1fd3S6zk+cDomwr6gtpsADgAB2rg8Hurn+fiTjcqVkrmXu029ECPlemGbO0v9ZW6TnpatEeVXPgEBMJapQ= דיר חנא,לב הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21358 שינוי במערך הדרכים וקביעת אחוזי בניה במתחמים G1 ו G2, דיר חנא  
4QucDVMFakfQo7OKmrNaHqxnX+0G5M9saiWcKZ4VorGJ318vT3pCLPhR/p2qu5XG4YzKaxr6M48pjo2BaAAxeXXJPcDeDkf71xHbGZIfM2s= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21362 חלקה 43 הרחבה ד', ראש פינה  
4QucDVMFakdE5OQu9eXCkMvLJS7laUu9bcuSatPquctGz5uNCU7BqvXbQa6YprlnYMRt1S5rfXvs5p+P4M68YhjHWZAf0wgFn4iTSDPeRCU= היוגב,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21645 שימושים מבוססים על פעילות חקלאית ותומכים פעילים חקלאים במגורים בנחלות היוגב  
CliOXy1vENoxygiIwCYXxvC+n4+6kLg1JZhvsZ/PAlo1QF6G7jpxyseITnyxbJzD7qav8VPtRXx11khWK0WvJYnyZsh4FMa2EhbHPt13SyQ= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171249 מגורים ברח' חיים שיבא מס' 17,19,21,23,25, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokxFJvbMgEvDm9MkFctHPEzWdi7gvQ9+IFBpefznuOyOrBLpy+s3rCkjujcy1BIU7eJ1yL2Z8QU6EvCSC3wwDWhU0rpIMStxutE= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0233205 רצ/מק/1/ 5/ 82 -רח' עולי הגרדום 30- ראשון לציון  
Ug8KAJ9Rokw2k5VHD1sWowrIIYH+eDM9Te3o/68hirzrGYBII9qiRXn5rAXobp4eIBTkAuN0cCD6qKObjXdVWfZ6AiB/K9LDuhFykIqk73c= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0261974 רח/ מק/ 1250/ 112 - ארלוזורוב 34  
Ug8KAJ9Rokzjt2pdj0VTHBTUMZAPTgREv+otS0jJDotnGpJZeJwwhRG0lYeM8D7VLSE/MzWnDDD/pJ72D3hZZMLzh4hy2xG0vC3gGcvQ4ME= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0267526 בר/מק/1/8/256 דיור מוגן-יד בנימין תוספת קומה וניוד שטח  
Ug8KAJ9Rokw84/SAkNp378E6eYrdoXpbaCtqlvP8uHFUijjnw4/BaQFsSCrdrRtLCKRv1xDBOVhjz9nc7EVxg9G058WxjLs/yq8Yd0/05DY= באר יעקב,מצפה אפק תכנית מפורטת 455-0273300 מק/13/1492 - "רח' יצחק רבין 8 באר-יעקב - הרחבת מרפסות"  
ppnCWTcsST97Bo6/zePMJmMyS34GJyMZG0S8/ke8N3IpDjSTPcYcixFCqdln9ifNHuO1Xu6DLqOg8YCWPKf7C6NxFO3UsXZDOgrZEyiW4zM= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית תא/ 4010 לודוויפול  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
pNa176SYIBldfu1mJigRcXOY1nVGY0THvWZrAJLebwiCT3pgaYi2NlV8ttxnIP4TXvkVG0ZjdQy4JSpxIHswJSnHW5JUqp5ocD2jua/6X2Y= קריות,קרית ים תכנית מפורטת 352-0242065 אולם ספורט בשכונת סביוני ים - קרית ים  
Ug8KAJ9Roky7tY3vSLtEKbbP3PilSnCPcBi10nXRyBZRFhoJzWWTWENjq2Mse6ImUMWQOYgHZSHLFKPCgRp1HMMdnEM7RWHKldHFwQlpaXE= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0280842 רח/ מק/ 800/ א/ 47 - וילקומיץ 9  
Ug8KAJ9RokzkZpdQi2AW7mE9FXRKv2kqiuPvP9bFF0Os4VZUnU6eSuj3Vqf3vKjGWn5yFFDJSmHiowD9oDSfxCjUpA/mZyjWilo+mETwbjM= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0122093 רצ/66/9/1 - רחוב קרן קיימת - ביטול קטע מזכות הדרך  
4QucDVMFakfOSAcR59jwAEsh88iM1gjyQlnryKLZQFDy4aX72KrIwrpBmjBFND+GbCmAV/w/OmsVh4l+T/VA3t2jtJitkJoniJNb5bPlido= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0258905 הגדלת אחוזי בניה מס' קומות ויח"ד הקטנת קווי בנין מס' ג/21962  
Ug8KAJ9RokwtDdYORIGuO6mDLnjZoKg2wYHbz4GoToUQGnPRe7sf5CRX0ou/bfkgUORc+mUMn6N/Pcb8s+WTKmhgaIaTsGNI4kiuMbEzTrg= טירה תכנית מפורטת 403-0130054 שינוי יעוד קרקע ממגורים ל-ש.צ.פ בגוש 7773 חלקה 24  
TOpflW7W09+qKo5iDYvdf89r76sYcb4R8E8vXuJp6s5n/+8xWNU/g2Zka/CXHl0fk2aPMWxrCdymNcf8mzJ1AVZ10yPAmollOmILs5WoOzg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0289512 שינוי בקו בנין תת קרקעי, רח' פייר קניג 40, ירושלים  
4QucDVMFake+fyG6s4Xvt+qr/VxxN8jDslL6pxWukwTp68ZpopI9A+s1n5h9fYucEVQgnPNxFmzjN0qV6e0M3Am63yPFxph28F0Ufs5R/0c= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0226480 ג/21925 שינוי יעוד למתקנים הנדסיים ספורט ונופש ודרך במעלות  
pNa176SYIBmjhoo2rf3/s+8bnbraLzplCtVCpIKX9ia5TA05vaAFl+D+SLqRWh8UVYn0D5AmdZ0GsxRC8FSAVSvoI6HFa+HilqASejGGtsw= קרית חרשת,קרית טבעון תכנית מתאר מקומית 306-0231134 קרית חרושת - אזור מגורים  
Ug8KAJ9RokwUeSrdflh+zORjaV0c1JyPp2xqo5gW+oI5vVPZzfHTkP8qTf6DXyD2+fpW+aVmHKbEp5+LsXPLRJ1uL4E9SwniCNHrQm4LrG0= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0334896 הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות הבניה  
4QucDVMFakc81/7RCiPARVKkEZQO24rYDUp0GczLRhmNVuUFaGYFIsXhiEuPL6c7RVtxIXnCblFAXTU5rWT+Jhz/90a21xSmLEOdc2kwLLE= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0252783 שכונת מגורים דרומית - אכסאל  
pNa176SYIBnvDtBPN8WGASooqmvdH9N+QSYyuimfmxxwVMShL5b54OgewsoLASHX/bLy5/z1UtZMNJ8jH4qxghQ8QwmE3lnC7pth+Hr7fbE= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 308-0267260 שינוי יעוד משקי עזר לאזור מגורים א' ברחוב השקמה בפרדס חנה  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>