חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
CliOXy1vENqSHpaXPx72cecGkHzexm2C5uC9pRDhpYB86SwZJTWDjQk2MnfeRDo0FgbXRehlf/iDbIKAcUCgMzmsGIX3+FHdvC9nrQ2DEDg= דימונה תכנית מפורטת 607-0176446 מגורים במגרש מס' 526 רח' בבא סאלי 92 דימונה  
TOpflW7W09/ZPDnuIU4xYNFboOfF+4VG3E28t0MkVdcyCDgAtUXFFMoDy9IRfaJY9g/ote+ez7SC5E1m0EuyAVnn6ZgeiuZ+7WWNjd6EDGQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0196030 תוספת שתי קומות מעל בניין קיים ואגף מגורים חדש בשכ' שועפט ירושלים.  
ppnCWTcsST/3O4g3Ge91byQrTadiXgTjhtF/m8HLp6tWFahx8uretqSMUCofMlJqfY1lfNunkix19LDCGicp7ZSvOvFVVh/cEdXJ2zfcCH8= הרצליה תכנית מפורטת 504-0097279 הר/2243-אלתרמן-כנפי נשרים  
Ug8KAJ9Rokwpucc3NHrYXPemdQ+OkjJf55bYrifp83VNEyHvyXu2UkUWWcbeK+gri8YFHDhkCS6nB97VXLygZ59m8aN80TlliPGWC2wYijY= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0117234 מסחר ומשרדים ברח' התע"ש 18 כפר סבא  
x5/16Z8SKOB5gxN8cRNFjm9zJ3F5P0SpWaurZ2OhWG6WYGCsac9NzDO94DB2Gp8LKhg3tkjZh8LUgszyTVmGImpKw1HICt9F ירושלים תכנית מתאר מקומית 13748 הריסת שני בניינים ובניית בנין חדש ברח' חרל"פ 18 ו-20 , שכ' קרית שמואל  
TMZ/w3V0xDROsPbnTkTolx+DtLdUalwvYljo764s7KqHYFqo+g6npDomf4+TRYJS/yiTLjhbsOiP7FZCEQxE+BG/vXMkMNUS חוף השרון,יקום תכנית מתאר מקומית חש/ 30/ 10/ א/ 2 קבוץ יקום  
CliOXy1vENq8Y/G+L/PTWgrTLW6cLNIUXA6GUPEItxolyTZn4P85LgBAukIuCtEq7fNuigmZc1qUBmii+fMKKtjKXBKi8CIjz1kZrHeuJis= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 202/ 13 מגורים במגרש מס' 5201 ברחוב אברהם אמיר 104 שכונת רמות, באר שבע  
CliOXy1vENqhrlLdxg5djHtOVdOdgiYIHpM4UVqbu5WHv6NTY5jXXobV81OfL336n0V8Id3/K/5swAGHsCwFYwqSh9logHucwF81nqaYmJ0= באר שבע תכנית מתאר מקומית 5/ 02/ 102/ 214 מגרש 6 שד' רוטשילד דרך חברון באר שבע  
CliOXy1vENqpjLsN6GalL0/GZzenwA7Rla4zbq7B0djVWUzj0G3ejr+KI+XVZ4R1sLWKiajJ/602YMYzFk7LQKJxl4wLSQCCsNNNctVDGMY= עין תמר,תמר תכנית מפורטת 10/ 03/ 109/ 6 עדכון קוי בניין וזכויות בניה - מושב עין תמר  
4QucDVMFakd1ZVFNdNcaIs3K4v6I2uDWwD4GpzKi/a0hgXYrrc20EfjCgZq3OqGHXDvsg+CZSZBrwsl55kMzYdjRbfBrMsB8xud9Hr5XF9c= הגילבוע,הגלבוע,רם-און תכנית מתאר מקומית ג/ 20555 שינוי יעוד מחקלאי למבני משק-לולי הודו רם און  
4QucDVMFakdAzjt7IX3siBtxPtXnIt/+tJ3xrUCwxBL+K+zjMzmft1vLd2rm2fHaNW/TkySreu7dxXwMZw5LAi8tGzQZtAS5RYagK0OBcEw= הגליל המזרחי,עילבון תכנית מתאר מקומית ג/ 20616 עילבון שכונה מזרחית  
Ug8KAJ9Rokye6bkPRJCCPVZJPnyrDf5IrPp+85kPSb01Zou8o0PD1YjROAuuAQhPe6MEciPw5ADD6UOh6SQYLyUBI/eTa8szMSle+c5vmHo= הוד השרון תכנית מתאר מקומית הר/ 145/ 4/ ב נווה השרון  
CliOXy1vENrzyG3+psFDXHXCVGQhGkQ1Dvwuw0IPsLFoOIfflgLAMvFLjOk22OmSqPgeK7jVaNnoIEfMX7PPeazlw5SzleJYrNfJjplylfI= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 123 משעול סיסם 2 - עומר  
4QucDVMFakduXcWUYV4vte1S/2ee5GtC92Vq5eZ/OvpjdNX6MnkpDzd+8KzPGiEdrC/ZglyHX/eDVszq4oOGmm8Gjx8y5qzflRQ4ZpFhlNI= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20613 תוספת שימושים בשטח מבני ציבור, כפר תבור  
4QucDVMFakfHwRWC3nGoasumLirnSKctj78SzQA7FFBTaulBvaqKg+LIkT8CwMJ9JX/p7Xw8DiOJBPG3V8A3RU09nP+PHMluV0YeThpHOIM= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20872 הסדרת ייעודי קרקע ודרך גישה לשכונת הכרמים, נצרת עילית  
CliOXy1vENqNKAY0t3MXUSUEhZK7Kk/5q9jPqQFSuK3oo0eS/gvz5dI6rmQLeAHEd1Q4uNATPi/bG7YRMth/onp75u1GZ7hdxRwC6IWMJMk= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 115/ 118 משתלת דרויאן שכונה ט' באר שבע  
4QucDVMFakc4tAqPr9XZP6gYqJwERUCVXXwJssqPudEhpcEBJ5V9rrDw/Q1DNh+UXFG7D2ggtklrR9YWUKtcKDGZ4vRd5LDoMxhpy1GUkdw= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 20935 רחוב דרור - כרמיאל  
CliOXy1vENpojQyJRjnZCIszJMBVUZyPwf5sDvuAAJFGf719J2g9yFRvksku0q/cfZmoiZcHE+0HlG7+vwGEyW9Da/GwF1kx2QfQA/EZvww= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 252/ 4 מגרש 2 שכונה 33 רהט  
ppnCWTcsST8U2H/kI11VKbKP+DvmJoRtauZKD/v3rrbnRm6lI2ITtIJ/q7pfMSe3Aacmc/UC4Yqn/4SzlV9BT1rgFRfp84uaGE0a9Q9KpPI= גלילית מחוז תל אביב,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב,תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית ביוב/ תא/ 3 הנחת קו ביוב תת קרקעי, ידידיה, תל אביב (YD)  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcdrV6WnLhug2FaJSqkaf0t+KZ6IUNGgP3HRra1pqGM+aH46oBbFgtcNdMbrCymtGnigYZIH88+hPm4f97DPuU8w= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 7/ 03/ 220/ 26 מגרש 8 שכונה ה' - שגב שלום  
4QucDVMFakclJOydWJjsx1oMRfCtRbYYjGwjH0k8zLcxLd+mYI1oK/80i/Zy5YcOQUNqpLUOgrlrMauaei0vyYF2jt0cY9ItjUocmHbY/Cs= מגדל העמק תכנית מתאר מקומית ג/ 21058 תוספת זכויות בנייה בדירת מגורים גוש 17805 חל' 65, מגדל העמק  
ppnCWTcsST8sgiLT3K+kl4aZIzhv440dSZVc5PvzUojlwbxZg6awp7j3tUYdih6THeduPeuP2RkrR0oG80mMUzgL6JsrJzV312BmaHCs9n8= הרצליה,כפר שמריהו תכנית מתאר מקומית 504-0174904 הר/2212 הרחבת מתחם מגורים בין רחובות הצבעונים והזורע ,כפ"ש.  
4QucDVMFakdxcZHsdNFToh/2MnR3sd3Xb32fvG6TR98AxFqZm95PYwDjQ965qbDBfnNpoSiE2lHGCAqxSsmaNZoWjX4Pc0+BpWzXGNHi070= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21234 תכנית מפורטת המהווה שינוי יעוד מגורים א' ליעוד מסחר ומשרדים, ריינה  
4QucDVMFakfS8/KJ6BW3nSitAr6IkO3twcxDxtUc3R5/0opR60rA9qgBM7dJfoXQHHbgiZlgF5/VR19jkC7//pHbQwncpYqD2HH4idDimUQ= יזרעאלים,עדי,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21255 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בניין בחלקה 109 גוש 12399, מצפה עדי  
4QucDVMFakfEf13vha20fOoYW+YvoeUiO4JTqEIaLp3dnhineZ3dyksdn9lWziN2avW2r4Ws7zf4Jf3nwZqA3nNQJXivEk9ruUrUzsVeHK4= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21341 שינוי יעוד ממגורים למגורים משולב במסחר - שפרעם  
4QucDVMFakeudAKbvAk2eJZxm85m9qmt0TLaSHz1ZWNde6rqOyefZC/zO5In4QaIhl6Y62+M4KuuGO0Q+K9pBR0ZrlwvB031ZWrEfxbw7nw= אלון הגליל,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21424 אזור מלאכה ותעסוקה - אלון הגליל  
4QucDVMFakfo7jXWBxnHiJNxW/Rh6WKEh8hz3ChvVK7st2MKhwbCEibUNi6Y+h1NQ34TDj0bh2HLQogg/jpVnZHdYfP+lEHiQfJNve5lQso= הגליל התחתון,שרונה תכנית מפורטת ג/ 21413 שינוי יעוד קרקע בנחלה מספר 52, שרונה  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHwmriTTj/8qkTxSx3Ir34wk32ZTLpQXDS/MFDfv7ZRaUAX/P5AM5pdrEctDTLAQA5Maf4YyHSMnuAWtReQT5cr4= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21518 הסדרת מערכת הדרכים מבלי לשנות שטח כולל של כל יעוד קרקע, שפרעם  
4QucDVMFakcs8p6YCIj0SGVAulGOEIW4GdGsebbGAWJWZMRUjCXIdln4Tu4ROofqBd6vWKKChCymRpfQv+gapk0pZUltzAjuj+4stap0c0c= יזרעאלים,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מפורטת ג/ 21447 הגדלת זכויות בניה מושב ציפורי  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfV7tGif/5nahSZTqfFz/vRUc/r6CKBOUFRUnqBRcWhduwj0DE6tGteQSvNVB/sq5VA1RTGPahrO11vruaLQD4ik= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171009 מגורים במגרש 171A ברח' סמבורסקי שמואל 12, שכ' רמות, באר שבע  
pNa176SYIBlZTul2UdErQPEWeM8fU1jxmDG8FCDRrcvqlmQbwojJjbH0suv1QwwMZxClSEi/zlbfIQwAeyBcod3XdEnl0J4rB7u5/YQbdGY= אביאל,אלונה,מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0154153 פיצול מגרש מנחלה 48 באביאל  
Ug8KAJ9Rokx0fwNaBn3KSWCia221cZ7Gg5ANXeMsGjvpRdkGL5x6ApeFz3nRLo6mEt6PBbovc20KVBDlcCToHC/n1OuRSu5v/UJUeAm1Vhc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0115576 רצ/3/16/79 מסחר ומגורים ברחוב הרצל וגרינבוים בראשל"צ  
CliOXy1vENrvmizEESD26jIg13hLd7wTHnzUOs7WmcUujIwoGlmxFNxLil5JsY/QfzAbRo8IbmC3gXeEmh0TVS8R/9Y2F4IGPGLE8ZoTMT8= ירוחם תכנית מפורטת 612-0183475 מגורים בסמטת השועל 341, שכ' שקד, ירוחם  
pNa176SYIBnSVD5Pmnk/lppXAk+O4KOKyFrKDwSmYlAoFu0c512HjmjwfSIvUrB3OEIlXZniCQv8Zmnj4hy62TUl7+E5JAGkjFuZTvpq2EI= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0092494 כביש גישה לתחנת רכבת  
pNa176SYIBm5UaznkpHO148qtwKA/hZGeSjoRzY2AWxR45lAEvbaCDkdVdaMHdau92PkjCcKZYUjRB7RK0MgtAjRDYT2GRz1hr/EQ2b03IU= ג'סר א-זרקא,שומרון תכנית מפורטת 353-0081679 שינוי יעוד קרקע ותוספת שטחי בניה בחלקה 134 גוש 10398 גסר אלזרקא  
pNa176SYIBm5UaznkpHO11foHRRjVO6aNV9UdyC/ibcK3CmhxqZFJMHC8kn6nIVY99WXdn63L1DLu25OLiznIeQqTyb+lC2/CadcTlTzJHE= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0103952 קיבוץ בית אל בזכרון יעקב  
M58Pfx1FScu7GgqT1/YYs+VoIhZcjCwVYiI0I7VwYZazFRURnmGuMyNULKuqEiWk8n9GcMprVk4t9zA4qQpSUvpmNdnOQszCAMQsjNIjVkw= טלמון,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 1/ 235 טלמון מגרשים מס' 4,5,6  
M58Pfx1FScvSWDIxisvq9NMYUfNLhETXHjME4W8diCW6XPd5/vnMVZVa0vbavOIVaO4/5Ck7uTtBXgQKnsRCTPqJ2YVMNlnZ9H1J2SXJB5s= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 32/ 3/ 2/ 130 אריאל ישיבת נצר  
M58Pfx1FScuV5Ezy0HSZFInKQSA/+Ga88eX94AFpNdyfPJeLsDUfgver6go+HMR1p46x9Zpe75x9UeBd0J86uTAsQIn13wf8SJ+toDou5oc= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 35/ 3/ 2/ 130 אריאל , מגרש מס' 171  
M58Pfx1FScufFHyHr9I9Y/QqtBNsTWfMqt7JfKpVnMiceG0bRtIcbISOvtSiP7T08Zgs0Nqn7ihwAGZ08Crtvu1mQCAKZn3otLfi5SAgG+M= מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 241 תעשיה ומסחר, תעשיה  
M58Pfx1FScvGA9tAILM8+oz04LhKlWIuchbFBLkb6sIxA99atGJ5eevNwnh1zVp9PHhsxCeRRoNDI8ZUnsAL30zHdg5F0wtgLkn3BwtXq8M= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 20/ 2/ 2/ 2/ 420 מעלה אדומים ,אזור התעשייה מגרש מס' 721.  
M58Pfx1FScsWx3CpxJ5ht82p0KRyclNW/lvRmLlDxR1JExeSZWG3HLXbP6Y3vDSqy8Q9T6D/Ghvh9z3dgUO52VI46KGaf3B5RMKwAeM51v4= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 9/ 1/ 2/ 420 מעלה אדומים ,אזור תעשיה מישור אדומים ,מגרשים 333, 332, 246 .  
4QucDVMFakclJOydWJjsx68ergCLwhBiW6qut48fuhsvQlyNPJzVCYMaiBVRLaYnLi93eC/ZypJL8PecLKX9CvLV1CM6POVqUhJnn8D5oyQ= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 21053 שינוי יעוד ממגורים ומסחר,הגדלת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין לבית קיים - תרשיחא  
M58Pfx1FScu66biHpRzwzwaw8jjadGYCVdJqjhDPl3l+fUTW4HU55l8rBdVrbkPtaehTc20zH1tjoPwH9x18WtEgynI5YiCTI7JKasD1o7w= מטה בנימין,מתתיהו יוש - תכנית מפורטת יוש/ 1/ 2/ 209 מבני ציבור  
M58Pfx1FScs68fQFriH96V4vdK6HEZFjYBK37ES3PXz7unq6cE5EoFyeYXHHFq/tSxGKxpWhobonqmyDcn7FLkgJxfCgs9ldNJSloBJisXE= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 4/ 6/ ת/ 130 שינוי בגבולות המגרשים  
M58Pfx1FScvjr69pg6pbD7W6L61hlA6HHKrpgkNIJe6Jdb0Eg3gDp00GkqYIwcn5TDr2lnUMjPoqazb5AtO1wekLWBLkYyxjzs+ey0J36gg= הר חברון,טנא יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 515 יישוב טנא עומרים - שכונה מזרחית - מועצה אזורית הר חברון  
M58Pfx1FScvYYgs7jomTkUcsr0YrIs/s6t/Pgt32U2ekGxL4kVXB3Q/9gJmJgrdNSbgVJ1AN4okuaYZVUQ1In6SlyavKRriiHfeZLL1TNmk= גבעת זאב יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 10/ 220 גבעת זאב,אגן האיילות.  
M58Pfx1FScvryZHIA0l8jbqQeTMPHr/OB+7YR1Kp7Mxh43EHO6ml7ltxDsgk7ByJdeSdpVuA93nCrJtaCazk+z7FsjisPg3hi+JL2mV37d8= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 54/ 3/ 1/ 420 מעלה אדומים ,מגרש מס' 125.  
M58Pfx1FScuzdrqGFfSbbJCJGaQxDFMtjDDd8sizy1Di9FWrGPTcsxxR61hG/bAWWTM87cmQgBz6tpiAe7V1ndlKbJ4WdoVN0z9CghuuE3o= אפרת יוש - תכנית מפורטת יוש/ 36/ 5/ 410 מבני ציבור מגרש 2601 אפרת  
M58Pfx1FScsq/C6hD6mBVWqgrQA284q1vyVobpXf2fYmRWnbtIJrnQLmG2wAmrQQbcVHwWbi7+D7Q/T8Zx07roHEmKSH5GliuEovauuuic0= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 13/ 3/ 1/ 420 מאלה אדומים ,שכונת מגדים ,מגרש מס' 4 א'.  
M58Pfx1FSctERbWyY/yNEeHoLyodfBOZoiMb2cztS557pOWWCLlZU9dhd1+7R6AubQLBjEMrLqbuw2oDiFmDb6b4aPVAVbaDZNrPCHzZ/bk= מודיעין עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 6/ 210 שטח למסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור  
M58Pfx1FSctndjDZUCl7Xc/WpsQg8g8Blqz6ir0cOtmCKzR37mtLgvlcqjiIks6gkIomSGTHdoYmrZhNjPZgm7aeG1CmRjYSzy6XzzrWGog= מחוזית - אזור יהודה ושומרון יוש - תכנית מתאר מפורטת יוש/ 965 כביש מקומי ראשי מס' 4775 בקטע סלפית- כביש 505  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaEBn0fpogjFCM/RGluXSWydYADigKw1Z/dQcl8JfesjSnfKY73OUVhtJA40ZZuol/SxA8OppZisLocKA5GHUIM= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21400 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
TOpflW7W098IP/o0VJEwzbG5XzHvvy5EL7S+psvTQdjD2GYN4ivnFb1LUBFc+d36OrBnSigvp2afLxEj/T7fn0X1Ea0225wAzqJW/ewQf3Q= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0082958 תוספת 2 קומות ובניית מדרגות חיצוניות, שכונת שייך ג'ראח, ירושלים.  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
pNa176SYIBmbv+7f8i/k9Hu5aaVoY7jJSG6kcQt88N9sSDv8I7xr6B/if+tjwsb4j8smQa/I5pbVp3Va7LRNO7Db61gyZE0KKJlGDaUuDXA= אבטין,זבולון תכנית מפורטת 301-0145474 דרך בין הכיכרות באיבטין  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbIaHB+VVR6LQMRNTh3d9bZMD2DcF6z7097T7hTU6Mrp8uoYq/Yql9DDFxA7Hd4xtl6jESzvfHQpkmhJFu7ZJVRk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21574 שינוי בתוואי דרך, כפר כנא  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
TOpflW7W09/r3Kobe3mYkyx9cSg/p9+vTCRhDFYDaR1FoP2SzGXF+piDoXArsDYLAAtGv7cU79xx1N3lumha2eCQcJOlMjVxZeh0K0MKrEk= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0059592 הרחבת דיור-רח' נחל איילון 17 ו-19,רמת בית שמש א'  
pNa176SYIBnqG8wB70X9WcJRMLruQxPN/dfBJhmHoIKHTFQhyywlFL2/tCZCHIuHsopo0emLn7OeFqXjWuYshIA+n1JJgwl7ceQNoEdRFjc= אור עקיבא,שומרון תכנית מתאר מקומית 353-0087494 אור עקיבא, פרויקט התחדשות עירונית- פינוי בינוי, מתחם שז"ר  
pNa176SYIBkPDzAJBtOZgYQQv9PJCXiXVxVc4zBbsj8Ba1nosD497IpyZoBdFphvnXM8P9r4QZ0LRvQqTyx4dan3YQatUvC2Rmd2Vmb4ZLc= כפר פינס,מנשה,מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0145839 פיצול מגרש מגורים מיוחד בכפר פינס  
CliOXy1vENpPMLN9iJ9eDNATZqsnyTg2vsJ82/3GItqzeXds84fdi7Pq2IOYmTlNB6F1WSmTds7JteDThf2SFy5CPlSEVZoV8JoTjhr1O0U= אשקלון תכנית מפורטת 604-0183004 נופים-מגרש 52 באשקלון  
Ug8KAJ9RokzPNNPVLcUncNh7t5tIGc8aFuIJRJEMBmj/E8IUVK0tN0E9pbd7E+GBOPhYIYpzp1Zux8p8rcyAjfq60AVbteposDnHjUoHOKQ= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0125773 שינוי הוראות וזכויות בניה  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRheeBLZBRt6fPJYa9D8ehEC5pwCQL26e5LqPV/+lnNMyA9rsCsL6vNubg5HHyzIC52KhuISfdWiiP3axcGzZVt0= אבו בסמה,נווה מדבר,קאצר א-סר תכנית מתאר מקומית 624-0150003 קאסר א-סר שכונות 4,5,6  
A8SX1Rh/m5mZzNvyWkoBpxQtnSoELYaEF4KWXQveJZwbYwoeFADgAWntuXiocF0+W4u8iQu4xXq51y/vJs+nHPdap4sbIyjU יזרעאלים,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מפורטת ג/ 17627 מרכז שדה חינוכי, ציפורי  
6Objul2BoSnBAaTeNQoXqkQDztnmPxnwCy/Rc2srCMXf9cSaLfEaaa1k7wn27BKW3QpTy3OvwRGWX6bJE4VcMz03M6LoTYkO זבולון,ח'ואלד תכנית מפורטת זב/ 125/ ה שטח לגידול בעלי-חיים בח'ואלד  
Vvl/DkVZuObwI/bNL9oTXrzk1Uz0UgU375up0O8FQGHTjRxLZ8FrOcNky5MoYKWI3HLgcuYggDWL5sHJDfTbFgJbBVrFmASx כפר מימון,נגב מערבי,שדות נגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 164/ 17 משק 90 כפר מימון  
TOpflW7W09+ywPQizkoRBFLvvhkFDZaGUlZLY7nogHb7i61lA1jG2hk3+6FVAwv3P2zHPtzfqbpryqMWqUQVWUIVVCWI+lbUXFhIBGPrSB0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14148 השלמת קומה לשם תוספת 2 יח"ד , רח' פיתוחי חותם 4 , שכ' שמואל הנביא  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifAaKKjk2UEB9bpBs537lYK6PnhBkp+LIoUlOmijOiQZ/YG6ITqWp0TtHA6v27FLOJ+5tXU4ch0UZjSaRr3ODCfM= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19836 תיקון תואי דרכים - שפרעם  
CliOXy1vENp8KdLwmlxoI50d6rkpcAz5hwx1c9+ArCJLnD1USOa19I+/J1f2VOLI7y1rpBAB34oVU63bHuAKcHg+rGH2S8iI0llCk7SHA3Q= בני שמעון,משמר הנגב תכנית מפורטת 31/ 03/ 104/ 4 אזור ספורט ומסחר והסדרת כיכר הכניסה לקיבוץ משמר הנגב  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
Ug8KAJ9RokxQVLCR0E6sQak/qrIMhBHrlxOsKrTrnSBQAtAucjnTYX3Ix3QQHkWA+rSLS4oC121OxlH/KDcGofyxjPD41GAObUIUkOVjpk4= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 170/ 6 מערב רמלה  
Ug8KAJ9Rokz/Rlvp8MRi+nWb8YKACt/MU3NpwTg/eNV2LBjwi4YbDwUy+q9cX65cCK4IhjjtG4fOH9oc2OKEgCsPXRWjVqNEUGokOcConyQ= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 720 התחדשות עירונית כנרת  
4QucDVMFakem3wp4nRZfsEyPiP1y1RahjeLgBXIF4MNmEyWqLMeX4SMTGAC28D9CVjWMCO9GefccyOjFMyqpsMv17dw8WsJN7d/A1stXYYY= משגב,סלמה תכנית מפורטת ג/ 20556 שינוי יעוד מחקלאי למגורים - סאלמה  
4QucDVMFakduXcWUYV4vtdaGa5ixcOAifibIxpFE0i7Fjdh+lSIfbj3TtKKntHp/XkWSPwsU8R/haVatWsfdzLqquF/mYwNIwqqhzSQUMiU= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20612 פארק במתחם המועצה המקומית כפר תבור  
ppnCWTcsST/tcwkHld2iydZiUsxUdxKg9MK+seAwL6M8a0Kl+ySwuqhGlo08STpWmrnwtz1uWfLaYMzPwUKk+lle4o8MSNtIPCxO73OC4pk= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2180 מגורים מתחם אולפני הרצליה  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng5h+Y0kIE0quHr1Ft/+R2TwOp9B/1LlT9JRESqjr+bR49jxhHT31yoNyXkVEznwfTTNV4B5L0KAqYjW1kJh9m8k= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20836 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והסדרת קווי בניין,סכנין.  
CliOXy1vENp6EmH+zF60wVBW0LG71QTguYo6JWj8b4XANImxNbFQpc/VmMHlakczlpzKyI/uOv0IiC9A6YbZLkkv4J8WoOUbfGWg9fuaups= אילות,אילת,חבל אילות תכנית מפורטת 2/ 03/ 272 יערות אילת  
4QucDVMFakcpU96AWHrLg6QnDogR9SbWNt4I7yZpHNBSLnuruNBRN4Ang8+mv+ArlEplm0xmpFT/U22RVGv8CS+3h3T73H0VHKh5w0u/DiI= אורטל,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20981 שינויים בהוראות ג/ 11852 באזור המגורים, וחילופי שטחים - אורטל  
4QucDVMFakd//sw0SIMi6VT/cRSwhF3ZQTSooFE54PVK8Uh5k5eLd1QKEIYbGkEqhyrcpL0PaDCdT+E4/L7E7/Up3nVr4btkLNwHL58X4Os= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21075 הסדרת דרך משולבת לפי קיים בשטח, אכסאל  
4QucDVMFakdSS5X300+yE3UPM+UTlMBdqBocFE9L6oLTtI6qy6X5/XaFp0H0hhht1BXeUUOe8Z7Vm46OwTUCJg369yDss1rtpNF3MVZ2ioA= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21143 בריכות תעשיה מגדל העמק 2-3.  
4QucDVMFakeBYTKXR30js7WTBl/Pt+L743MyNgG2RWmFR5rJWcw+BtQcQCQ74YkOmP9BgQmPfWvdiv4O1IHUzuetPorhytbWOvyp9UENs20= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21187 מתחם מ5-גוש חלב  
4QucDVMFakfCJ3YlPaIUSNJhjG2Heu68mpIHGjX8A65hBpcGNnqIh3IF6G45EpDeU1cQzmDuaQa7xB+wE58qe8f1fzvmakuKAK5IZ1NHoRM= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21336 הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה 41, בית ג'אן  
Ug8KAJ9Rokwm7pUt7XyjMfPltYmVE0dLyDQhMMRaBFzmg7mDcA/teDNir1HcGQYQ3cF89uptQ+uh/0fKb7hu+zRqIUt+IPHyxc2jD69MSLU= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0123141 רח/ 400/ א/ 29/ 1 - הבעש"ט 30  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5Zxz6+ImWs7SsYCzpGZ6K82+rKK1j8D6dTMYE3TtiiQC0dL747wLtrpLj4lljmjTvqs93f9gAw50jmbu7l+8USWZ0= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21427 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין לפי תכנית במערב סכנין, סכנין  
4QucDVMFakfnIgNZIp8mylSoL93LBzZtUuujkDDVBwZWYp04pUNhwAcUECRVBzmlozLQwQZUdDleagH5gy8f/wdfLWnwHB0ySKYpcJju+yE= אלקוש,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21720 נחלה מס' 128, אלקוש  
TOpflW7W09+6OhlzrOPEUGYky3wYBDwHsTc+C1CzzP9Hbyebne7tQoTWI9w1NBRCnITK+Q40jAIFoO5n/DWmuOtJgaepSJaTIltGkkbMm4Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0133884 תוספת בניה במכללת אפרתה, רח' בן יפונה 17, בקעה, ירושלים.  
4QucDVMFakfATBgUF0ANEM7LNlW4MT2yt32HSuOm9fbVQRC4RpnjRf9TJIe5k6xZcX0fpx4le/9xnUUI+2UFlETCW8TGDNK66/fV85n2Ve4= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21705 שינוי בהוראות בנייה וקו בניין המהווה שינוי לתכנית ג/ 7468, אכסאל  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmP0Q1t6mAlYQQPUhYoI9fB+L7ROwq63k/BTq4Gh84Hzj8wWyfQ53MQdk53QQVcQnreYwyUmeYDS05Cn5zx+3imM= חיפה תכנית מפורטת 304-0124404 חפ/2317 - הסדרת בניה קיימת בשד' טרומפלדור 27א  
Ug8KAJ9RokxUd/pf1qxscCad3G4aNlkPD009y5r7LEn/hGVvfcXcu1rDCSYGOgJGxvIDTrasgBeYHx2Lax3KwvaQUCeTqYuSMVsE8CmfTLM= גן יבנה,זמורה תכנית מפורטת 453-0162164 16 יח"ד במסגרת איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בגן יבנה  
Ug8KAJ9RokzCsyDjpOCyG/jEknLi8bYjuvuhWELtLInPXSiBXXNoC4eaQgQAZx45gwFYQ4P/B0/asnyeJyriPwN3G9ahwleK6VfQECx70II= מצפה אפק,סביון תכנית מפורטת 455-0127647 רח' השקמה 21 סביון - ממ/4180  
Ug8KAJ9Rokwwlaq3Rmun4o2sJgOQIJijCRgK+35girJyknLlEYxq7pCtkHGoOHQa11ARSZiwJMs87rSyGw3PhlYAKJx2NJ/dX+rgDloSU24= הוד השרון תכנית מפורטת 423-0149047 הר/ 540/ 4  
pNa176SYIBnP2ko0ivFo4deHPuxOGhgVj0jkFJQDKkCvtj1d9TT8NVHalRPnzYjBXwFVxpqd1r2iY5DuJfyQIFgewFvto0gYtCK3rcgigF4= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0179622 בית אבות ברח' המושב - כרכור.  
TOpflW7W09+/Z1puqmtzqXHgDApMEuz2wzFvRy6ReFQLeLpR1Hyfrqk3Ztm3xrE1uC5lbDLCjSc+YVKH36RkNuAP0VsMALgEDJm7hdKYkf8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0113605 תוספת שתי קומות לשם תוספת 2 יח"ד לבנין מגורים בשכונת בית חנינא  
TOpflW7W09/Cs3Y2bJ1fyC5Oyy9cElLHLXhYBFA4rkP9YEcK306q3c8Q/d8aaoUtpak+ZKI872yhYq5/2ijqofhp8uYnIsNGKXKkrLmAK4s= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0054635 הרחבת דיור נחל מאור-שלב א', רמת בית שמש א'  
xSKuXAuib4hlrKCGPwLa8DvN56dMaNsusMTdc9ekzXZ0s7JC5mCQEamZIQ5opmR4SkCJD5NKh6gXDGv+gEggB9Zz8ARGny+5 מנשה,מנשה-אלונה,מצר תכנית מפורטת מ/ 408 קיבוץ מצר - תכנית מפורטת  
simyMPlwL0R+D8YIgkLCoLr8NDZDZehnT5TGdsrlDB0cvqccMezV1WfrmcQ3oIWs+hlPj55QAFY2WkpjhEFGLN/RvcOBR9wL חוף השרון,יקום תכנית מפורטת חש/ 29/ 6 פארק הנופש יקום  
4QucDVMFakeuKrFo2FPA2CC0A3YnqzKuKBcZsQirEd/yr/dRAyoLuXOfURRGB9T41AMHSC1CCQfM3zmkmm9fJ+EJi7+EIU19hk4fYpuuHTY= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19718 מתן לגיטמציה לבניה צמודת קרקע בשביל הסיגלית 1 עכו  
4QucDVMFakdA0FUoikKrOjC2kFH/C8X/s1g/jlLR7MsOZ3ESitYSz3Q5QvCus8Qtka32El6U/VUGq9jgu0r+pH2kQ0MrU8JBQWvmVQe64g4= מעלה גלבע,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 19729 מעלה גלבוע - הרחבה 2010  
4QucDVMFakevRw+ARvOgFD07vP3xOOBwNy1zsqcT8H23BjkqJanIoc9gNpdNM4DEmtFgwHCX5JjLW39qB+JURvPeZl3KH/3Q2P0H6Vt+wfw= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19990 תוכנית מפורטת לשינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה ולמסחר ותעסוקה - סכנין  
Ug8KAJ9RokwgNQ8OJpOSQBgV8Qepxdu27S+Uew0lPY/ufhlZVjH9RGpasjvoRGbNO2wSpzNRPJdFnqAx8EVdyTMstSyBfA7Xy4cmjmv+fco= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 46/ 5/ 2 פינוי בינוי - מתחם האצ"ל  
CliOXy1vENqnF9q9lAwmLkiWah+1K+xzWExiKwxzqi9gK854GG+PjU7m7deViOxHjRWNvTwJGqCPXBeLYwR5d3VSBR4YPwBHWJcokDT/dWA= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 11 מבנה צמוד קרקע במגרש 271 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
CliOXy1vENr3sO52ftvZiwR62kHamaLgLw1zydp5mx5xDbZhV/nMTxsszRTHhqT91tXsvgbco/dnT2lTqA0T2MuAUimPX9YJb6ewcFUszNQ= נגב מערבי,שדות נגב,שובה תכנית מפורטת 51/ 03/ 149/ 18 משק 37- מושב שובה  
CliOXy1vENpzYeVgNLA7hAlvtTWc/0BLryJMiGg1IyDe+uUYXC7Bv3kZx1S6uiF5zDwagRf+EJdJ5Rx9w5qy/8Ud8twHTwpsazOdtHwHdIw= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מתאר מקומית 7/ 02/ 220/ 19 אזור תעשיה שגב שלום שלב ב'  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgO5EcrXxaG95jFqMluY9TYIIhtVaDjo+k/e+gBjD3MM/EwHyeEXeLkjFS5quxXCQhpsJQWh3OSXEWKPDECsXMSw= לב הגליל,עראבה תכנית מתאר מקומית ג/ 19791 ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה  
ppnCWTcsST8BTa+QjUs2Hq/LQ0ZpyL4pojwAYAufTyFvgtlMPrDzBX4XFEFkqMRSLN/yubehyKJRiq+eX18Y33H+zrINN8EdO0w4fLCL6Q4= בת ים תכנית מתאר מקומית בי/ 434 מגרש אמד  
4QucDVMFakfpINJws7GuoVGWd0Luc2zdkljSjP12IIFhQcf3envyb+VOFPlq4DmFWKi18P1XG6JHF+Zk2RlDDxktSvIz0uPz3sG32GsYU/Y= גוש חלב,מעלה נפתלי,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 20814 התווית דרך 891 ושכונת מגורים דרומית,גוש חלב  
pNa176SYIBk9sUPCcqQ/VPbQiFSHUo6XhVfUpOc4G9go3hM9eYK7/pFaZLE9F7wHaR7nYzT0wETmgc+/2+fp0s7CZa4ove7cm2c4M/iTus8= חוף הכרמל,עתלית תכנית מפורטת 303-0200220 הסדרת שטח ציבורי בית גיל הזהב עתלית  
4QucDVMFakdWAuuu6Yzt17nDd0OY33fQMu24u/4WRtoErPoUP61mWBZ86bJi1HCuL5IEyjg27L6+HtYWyKw+Fvk4WT9RbIVJkQ+nfTO3Pcg= בקעת בית הכרם,ראמה תכנית מפורטת ג/ 21237 שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי דרך לתעשייה קלה ומלאכה, ראמה  
4QucDVMFakfYfjLkJKR7X89FoDrgMK/67DOliRpGItEXcQI+gfkTHYNidm8Vq05JtXex7UMt+vzs6h76rdjzrjuH+YJGMqxjCNaFv8Aqk4A= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מפורטת ג/ 21538 שינוי קווי בניה והגדלת אחוזי בניה, תמרה.  
pNa176SYIBnwc2if0dR3MWPHBrwZqB+nzf+sPvWkx7oPTLCv1WTw9k52ZB21Y5+EVSbWFLLGuw4zUCMl3vP+9EG/1uN86X5S80MUDv7/+k4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מתאר מקומית 354-0094490 שכונת " אל שוקפאן א "  
4QucDVMFakdi2Ll4dOwIzx4wTEpxrceuYY4CftMiPC6i7Aj+81NzhWYJJ1Sjq6Vfw3Bui+zp/l6l2JwoPNujj8wQnYNgms7NDf3nCv7UK4k= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21601 הסדרת שביל בהתאם למצב הקיים והוספת אחוזי שירות למרתפי חנייה, שפרעם.  
Ug8KAJ9RokyVJWPY+XbPHTdzsyrcw24v+9tFX9w3I0V5qVvUv+drJK964X7QNsc5JJJZWl7KqQurxX545nldSZ6u98ejPW25R6Ws+e8qLPM= מודיעין-מכבים-רעות תכנית מפורטת 420-0121236 תוספת זכויות בניה-רח' נופך, מודיעין  
CliOXy1vENqx77a6+KZRMZ29J+TomnVRMXvAEaFaZ1SLvuoGO6yXV1BftlyNxPUH0GEOy01V4AomC/YJTC5+nIr24CIOfji4lZO2VvcdXNs= באר שבע תכנית מפורטת 605-0169144 מגורים במגרש מס' 72B, ברח' ציפורה 15 שכ' נווה מנחם, באר שבע  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
TOpflW7W0986WOQ7uY+sXpYbbWmlzzc/t7JQdWV39r2+HW573DX/EeeRgbY6NsNe93/T8kx+6ERC1Ll/UILZBW5NQoJZx3JYE/BLIPD4I4k= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית הל/ 518/ א תוספת יח"ד רח' השלום 12 - אבו גוש  
4QucDVMFakeZaLqVbtEulkEwGHzyqMr23bI9+e9Oe50JoZG0vRtC7/rztVsMbYI1zYR6nFRgcSOA1iJs0qFLlcio2zC00T/EnBMnrDaz2lM= יזרעאלים,מבוא העמקים,נצרת עילית,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מתאר מקומית ג/ 19431 יער ציפורי  
4QucDVMFakdav6D2fchn+iOcZeOTmTIboh4+4h0DzEyqKSmByvmTMnV4SYRf/ttt1/spM5X+3tvmC+jYG+pmamB7urCZdW5744eHra2teXE= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19624 שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין  
4QucDVMFakemYkA8ioD321UmRTDFsocqZ/vz/K22MhyTZmOSndb30QFZF9NUztlQJm8c2QDqPkORk7f9r+8jMnxBiMuDB9YIria2cbPZcQA= מטה אשר,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 19734 מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
4QucDVMFakehlxjJtxdP01oz2poEsYzTrYXV17b6gUY816//AFWlQb44lMq4xdJt9DF2WFVKNl4S4k9mFikgpmIwj8YHm8aF5ScsZjIvMWA= הגליל התחתון,כפר קיש תכנית מפורטת ג/ 20069 שמושי פל"ח בראש נחלה - כפר קיש  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
Ug8KAJ9RokxDzZXZ19x5PoAMgLTtuf5uwotDQQ6LuifKmMlEPi9gPjVxbB+uIBoHZjcy7/PcErPd8gxGhnUWg76PLcsOeNQhF98jXoslOkY= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 138/ 2 מבנה תעשיה- א.ת. לוד צפון  
4QucDVMFakcNQG6umQJfypZ3ztHjKAbbu7QuqQcQKTZpkVHuTn7VLH8OyuBCgosRbC6z4ncgbEikq7/lGh3q06w6G6WezdRQnIS4YXQa+jc= כמון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 20377 הרחבת הישוב, כמון  
CliOXy1vENrVVs8qF+mFhsDsAa4yN94ff/iGN4rmtx4q6inBGfEZxJwQ4w6LVtE4+R9rFVBumrnqSi6EavZ5H9+A5JeqqlQyCULT+SFlj8M= מרחבים,נגב מערבי,תפרח תכנית מפורטת 51/ 03/ 236/ 13 משק מס' 14- מושב תפרח  
Ug8KAJ9Rokzik+OjzaanDgJGW7sn5qn7q+APGvi1HJjkivC5OYqBTPZGL8kTawwGJfQ8RyJfdYTbOOyRiSCrQ17ysO0nxX1b7yhPD6pzdOk= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 332 שינוי ייעוד מחקלאי לשצ''פ ולחנייה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RvZe7F6afmU3BJmlDKRnGa0ymzXbylm9B7TVBwTxeiGucHA7qWkE2Khj7CpeZZCG80puUwHbY0MCmLFREXSqYW4= הגליל העליון,מבואות החרמון,שאר ישוב תכנית מתאר מקומית ג/ 21024 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר ישוב  
4QucDVMFakffYAjQf0Pv7R4XdmaXkPRED5qW92LgX9TxrCtr1iHsDXAgIFSJG3kUGI+v2yvd9byVYETJ9ZNJNG95Ms47iu8bCTr8KFS+2F8= מבוא העמקים,עין מאה'ל תכנית מתאר מקומית ג/ 20956 הסדרת מערכת דרכים בהתאם למצב הקיים, עין מאהל  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
TOpflW7W09/LLgBsWdc9p8OmyKXkPOEnBjVevTomFnnBhnkNZ2B9atrd0Yt4xuTp7XiS++MVk83S1ht0rq//D2qeLPXZZpGafSyUBOq333k= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0058552 תוספת 2 יח"ד בקומה חדשה כולל הרחבות דיור ברחוב צפניה 25  
4QucDVMFakfnIgNZIp8myiLf4neBATgjWn1vt3tImZXkwTFC/pTVaD7Wuzuhi1BDymmsHcldl0Z694ZP0/mxF1/KOvGDI0f+FhHB75xtZZM= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21714 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ריינה  
CliOXy1vENoijwSns9hFC2x4Pc2dcyxnR0olKCMpn8jFfWciP1+buYdduMXoPKNifdzLgsYREfUMX/4uXVmZUFglfHR4OCajCBC3mnFTL+I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171082 מגורים במגרש מס' 1219A ברח' משה טוב 10, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokxUd/pf1qxscDUehd2zxHuXW5HpVaL8pDWvJhBtmjfsuw6iE1L9vT524dFiL7qDBlCMAb5xWs1CR3CL/Uta4T2gljS+yTBsk5w= לוד תכנית מפורטת 406-0137588 לד/541 תוספת שטחים וקומה למבנה מסחרי ברח' הרב חיים חורי  
CliOXy1vENoHZBLWWY1VpEbwUZgNu6OyZi53kPbg9UZlHmnRNatAASMcn4rriJhVneMjBbesnBwXJal8OuPMD9f0vM7veeuTgq0sNZNbfpM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171504 קמפוס רמות, באר שבע  
Ug8KAJ9RokybbiHFxK8xsMH4DWyCxHrHtBd7U1uBFdPiHLZBRShqmRe4q5zG/L43R61ISoRd9qHUroyIPdY31gaSjLwUJJiwNweaAhCS4Y0= גני טל,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0137554 בר/1/1/312א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע חקלאי לצרכי ציבור  
pNa176SYIBkQbka7p1gTcG7P8qRGwmvqXDD6W+y1/Xc79rg0OZ/xpNz/2liK3ExsV0Fc6xk1WlCqWfyZbOcP7fvDC1ul9fvXxbpdoNiG05A= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מתאר מקומית 355-0078436 הסדרת גישה ברחוב האורנים , רכסים  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENqIgD5f4DBQhsJoLDfCffRuLIKtpEtIS/g43Uz+U/A6PKw8lY5ffzsNpoftrbloyxBaamf0zp1aXr6Q/OwcadwMFgGe5Chax6c= אילת תכנית מפורטת 602-0188383 245 - מבנה צמוד קרקע במגרש 245, שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokyGSjyB0FrGNYqii7imli2BdE8EiPb4Mb+mM9MHwoEsjB/UIcDqIPKoaYcvoamM4cYvn7XMd7CPfqJNy1jyOOU0JM3qfPmfvNc= יבנה תכנית מפורטת 404-0190819 מרכז מסחרי "קרסו",יבנה, יב/220/ג/1  
TOpflW7W09+ZOAX6mf6MORhSAto2PKaqY3dVYCiYzksvVst8UutvrQofC2CNp+8wyQV5PB0BVPpXu6nRxZMNNG/5mn5zzUtxO+GjdchOrAI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14215 תוספת שתי קומות מעל בנין קיים תל-אדאסה - שכ' בית חנינה  
4QucDVMFakftIHhtDdl9QXSX7Fu3/1J1YJuS/GSv8vPlMqkTlS41VO9KDur2ZhMo4zmIok4iEOLwnoV+cAta8vK4MKSi7zh2S+M7M2tkpvA= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19503 ביטול חלק מדרך 53 שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, עכו  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
Ug8KAJ9Rokxs6zcZJIPsLpxp4ZHI2zqSOd0h6FtM942TC4d5h8F6sLAuutNT1f5scZKJHVPHiuCWpXJ9B3QRK1z4kpE/uoKM+dqc2LQC0vw= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 719 בורוכוב 88  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>