חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
i4gWzAglpsAsZc+1sEtg2tlw3dqzkmeIrVTbGhTQbhP+g/w4L4px+zdefQ43FD9Dj+nFx/Qjpu7Lt4rCYJII96MhkBO5Uin1 גולן,קצרין תכנית מפורטת ג/ 18201 יער קצרין  
1S2SEvicFE+UtXwopn9rp7/Y5VbO6q+C0NyOsHjvwsr53GLrzUFE+hHEbPHG8NSPvVTt/Vxdzg/xjLtzgsnFs9GAtsjo/img שפיר תכנית מתאר מקומית 34/ 02/ 224/ 18 אתר פסולת יבשה "איתן"  
4QucDVMFakfzbQqc+/8MOmjsd7h3qSUa5ekeMqk/bYKRMXNs2FSEm5XOersaUCpODrJnJP3Lmpca4VYC5OLF5hP0c04882Q8hIpHS3s+vdU= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 19603 מתקני מים פזורה  
4QucDVMFakc3+G9oj3EAzJdAYw6leCcM8UmYrCbAXp08uX0igXg8H7NhB5NqJWC+r9f/Jg6g3jtCozJjeb3uhVmpfgrux2Iz+TuMEIawMEg= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 19771 מתחם למוסדות ציבור,קהילה וחינוך בדרום רמת הגולן.  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakdostuRBvj+FbHg2HzFMacPZ/t/lC8N+o1qbc6EBU1OSY729l1wtCMOzMcX0tjiPR9uYZJE0Oi8jaqJYDp5A42OoQjGMSqPxWc= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20611 קטע כביש מחבר שכונת ערמונים-כביש 7276,כפר תבור  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdevARyOnDBQZkvPhd+VZ5yO36I7mPD0+hiUY5lWj5seBVZk5cw4U0AzvZaV97lODEPTb1fq7mB4XW6Ph76pA5QzfII+10Gn5c= יקנעם עילית תכנית מפורטת ג/ 21408 הסדרת זכויות ויעודי קרקע-רחוב הצאלים והשקמה- יוקנעם עילית  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdmZqbXLLOlwTG/TFAnt/LFkMwJ6PppgoOiIRaSCXeUOdd3V64Y5bjByNjmGo8VYgFOAcG7F/EJjAJ1fH9qmeFsvs4KdmwcJVU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21468 הרחבת מגרש לתעשייה, רח' המלאכה 16, כרמיאל.  
4QucDVMFakeEqByX5P4JERdRkt0USexwR/zzfJO+d2UR3qUx9Ol/fqs8Kz1HbS2GgKJAFUqfpskfFWSPXK965jVnYrWQp6opCtMDFwPCppA= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21475 החלפת שטחים, בועיינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YL4I4MeyZBytVAWlDW02YvBsrBwP+X9ZaaZNVDx0XWFsKXO9UodNJvnkbSurp4CYJIb+25aXm85chlVnypJ7Z80= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מפורטת ג/ 21556 שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לשטח למבני ציבור, דיר אל אסאד  
pNa176SYIBnpvQb843mj0qw3kNloOs3OXQNWqf/lQtCALLV0gTXFam/lxvl99NwjPoo+Qwf4LNj0ylHytHxPT7TD1ly0ZoO1IOyWC/kdo9o= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0174714 הסדרת חניון ציבורי והרחבת דרך בשד' בן גוריון קרית מוצקין.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRlRLPURfj1b9vnWW9KGvzFVL4chNhO/6iU3uDrho5wCbJG8sGotxhmzgh0dpj4n/fGrP1ImpoGjwEatE+HxJZfA= רהט תכנית מפורטת 618-0196022 מגרש 120 - שכ' 38 - רהט  
CliOXy1vENpiVeWBgzlhcQldBLhGx7hRwTLACir9IuEbrlzcaG0ueB9I48QwxM8Is3wYtR1VAFtcdhr9ItxHXrJwJuSsigU034g8EGKt8qU= רהט תכנית מפורטת 618-0177121 מגרש 56 - שכונה 3 - רהט  
pNa176SYIBlyakYnrVX8w989y/Y4WdZ/byCIlLYef50G65Nr1jNIK8gVf02ETg22kqT1ag0I/+huSZfTosvXOW74JNOdT9w3YhMrhwK2onE= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0145987 חפ/2315-שינוי יעוד קרקע והוראות בניה בגוש 10781 חלקה 10-מוריה 117 חיפה  
4QucDVMFakeprR198nmpbmTINIosq8oNVkF1EmDnpYyydlzCU8KkWnqTqITIkkbNssRHVIrX0v+1Een4+khPvJ9RKEHUz9iNyXoE4y2etKo= מרום הגליל תכנית מפורטת 209-0217612 שינוי יעוד מגרש 66 באזור תעשיה דלתון  
CliOXy1vENqdB/Akzz2pihMaZ1ybqFRkTLvsU/P3shrfxVF5iKjYXhdRh76cP+T/M1Zhy2dfNoBqvFeNhdyqfD7E0viDuutO7zvBIRNl7a4= רהט תכנית מפורטת 618-0166058 מגרש 139 שכונה 7, רהט  
CliOXy1vENptf7NJVUBP/mLThKYrYTN1KRWUfu/nLZED3kjGltMB3D4wZbxcbS0fVygp2JoLJn1ZN2hzCYgR9lBgWCkVbgQvOhYIC2YSHd0= הערבה התיכונה,עין יהב,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 657-0215749 שטח למסחר וחניה בעין יהב  
TOpflW7W09/VxSQ+AKCPCcROgKXYjb7xpG+k/Va3kQykQo/JWrhHod7njQYCVdD0Fgm5ATWmIJ4YKWoNeMMn6VAHBjSEvfK73Zzb8u1KHqE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0059154 הרחבת יחידות דיור ברח' כפר עברי 10, 12, 14, 16, שכ' נווה יעקב, י-ם.  
CliOXy1vENoenIZk3TgU8tELsTtuD+d9h5cyBd0Z4Y3pIdUtYLycIYdMLiq9fNhX4SB1xy4EH8QNE2tvXNaWEyS7Z/aQ8BoGmg+WXWt1HIU= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0208108 מגרש 48 שכ' 6 לקיה  
TOpflW7W098GXw/Jh1ARG2dvhGl1w/gvlN4DkqzIvNwBxDCZZpACWfi00uNq6xPYvdqa/L7Ubl4l0gBVDYaroN5cyu+pzsWUuvOfaT4NJQY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0053579 הרחבת 18 יח"ד פרטיות ברחובות פאול גרינגר, ב.מינורי,פ. זאב,ירושלים  
ppnCWTcsST/Fy5mA7fnEROmRUqzaEd4lqnztHW2HyI7J5qhdRoCkFr/lQcnK4229UXsqigKnk1IAB9IS9H6R6SkFJWRjjjha7W7zwvckCaE= רמת גן תכנית מפורטת 506-0151514 בן גוריון 12-14-16  
TOpflW7W09+nMEDs88FJR6sxTcg9Q4TSxWEKVemB6wdNyoDiHxpkN3vr8M9z0YElju8+YfP87NHMnOcBpaBC2vB0Rl7FzXvETP+f5BlzojE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 12393/ א הרחבות ותוספת 5 יח"ד ירמיהו 12 - שכ' תל ארזה  
4QucDVMFakcKbvGUvPWGdcfKxz3trBQB1gbHnh7vzQQ9K9VYmGA1YtJBxt/yhlVKWj21XU/Ez2MNHZxWXbawkg0htST7yEc2uGY3EGVjPFM= מסעדה,מעלה חרמון תכנית מפורטת ג/ 20389 תוכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח שמורת טבע לשטח חקלאי  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc878eH2PE7fMIdyi5shrzQlvq6t1t7keyuvD5Vr/NSD7GqkvUWhCB4fEjnZcPXzL7FPKQpX74AZFiN9tJ3txsXQ= יסעור,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20522 קיבוץ יסעור  
4QucDVMFakeIbllYbeBLEnAM0IIQ9OlDaqdbBm4odWCb7+UHxBIAg8RspmmX1rFxEfexeA87x0j5Ow1+/ZaVKdcebaPtqu1nppF+Ksj3eNg= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20658 שינוי יעוד למסחר ותיירות "יקב פלט,ר, מרום גולן  
4QucDVMFakfpINJws7GuoQwqzeTUUmft8qDNlyEbvE1ZtmNOxSVSU+QoUM4fVN86bc/G+kqWpg+fNkW89FWbiKTxUkQXum08oRGRYJCpqGU= הגליל העליון,מחנים תכנית מפורטת ג/ 20804 מבני משק - מחניים  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakc58FibqgN8vPkfysPnvzuI36D1fVoOiku7hd7GnQLnZkarhBzKpX8I3HUNBo5TY8Siiqs5oVSOOcj0419NUe5kSirSsKLefPk= עמק המעיינות,רויה תכנית מתאר מקומית ג/ 21113 מושב רוויה חוות לולים  
4QucDVMFakd04WVW409CTGPO5Z7/QwlLMm2UIYoXs8TEj8iy61TvcxH25UG6K0Iq/BIp00qo3w4+ezxErAtLf4IUYDBQOSLa8sgIth8GrAg= גולן,מעלה גמלא תכנית מתאר מקומית ג/ 21129 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק ומשטח מבני משק לשטח חקלאי  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakcPgsvDYkiTa193z9kF2d94uw593m5PWTXrAt1CWoq4RTsDtVWbbvI1ZuTAEGLU2cXTKzBwQR7RP4lvhXTWU3b/mqiIi0h4Jp8= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21801 מתחם אופן - חרמש - אזור תעשיה כרמיאל  
4QucDVMFakc7n8+LVS1FB3o+i7qr0XshXMdYPchcEcrIechPltgWwlLb/ol4dGgmdDwIeVo4oLlDO0N1rO7gIcgAu/34vTwvBfuqtKo9DzE= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21826 הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין , מערב סחנין  
pNa176SYIBkqIttSqSo8VYA3bfMXOOPXbkYrh4yxUQWbVgU/9xbbhBetJ32wkcTVRAPf2yKJdkhTfxSPTq/maADV7FGXzNzhIFFMW0qSIKE= חוף הכרמל,ניר עציון תכנית מפורטת 303-0110882 מפעל מזון ניר עציון  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
pNa176SYIBmhhencZMZ20hcq/zOl5UgNRq5lVG4oc6dXUQkvdSE3S+jG4a3n/9Eou3mrPDS1nKEJZEJQp8AN2BcgVoyncH/sDb1L6lXYCv0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0157719 חפ/2339 הגנים הבהאיים, מתקן הנדסי וסביבתו  
pNa176SYIBkR63zElV8Wh+nF5dyNzl7YU/GsrhpK+JZVUpFazRG81CCivzpw7KatpMBrqQUHKlLxttriiXE+6dgKPpzm+Hjgk5ry8pozpiM= מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0085456 מרכז קציר  
CliOXy1vENoitaEKy6TuT6fc8JTdmC40RDRLHffBQCuQ2uego5KdFtqwL8DHmcwwWiGFc4ZKqjcolx3299EtI1mAnJNj2tPRYuY943sFAUM= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 652-0174607 מגרש 154 - שכ' ד' - שגב שלום  
4QucDVMFakd8mJatw4ShhH96GZdfzzzmj0wputubpGhaGknfkmYd6AhZ12nuH9y7l9K93/N/+EE4tW9FuJtCMZLIAotORh7jqmv0IAgFbQw= כסרא-סמיע,מעלה הגליל תכנית מפורטת 255-0305128 הקמת טורבינות רוח - כסרא  
4QucDVMFakfpAz2TG7xdsCtb/r0BsB0qJCHzl88Y+r8NC33b+b2JFFA7RSPo7MRMkwGRqCmNXxBoM4v1zoY3kM4awainnI+1lkKgywB09BQ= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת 257-0247809 שינוי יעוד ממסחרי מגורים מעורב למגורים ג' 17512/19 - ריינה  
TOpflW7W098sofMNTqE/uiHbuzZWXYl8HAHm3OT9ktFFghdOex4N5xGR+AwZ6H6HCGHJgLRbSVnsGzF0YCVeKWN8GpLq/vIOyTao+R5qnyQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0124545 הרחבת יח"ד ברח' רמת הגולן 18, רמת אשכול, ירושלים.  
TOpflW7W09+u/UPTHnA8iS9Ua+4L1ZdLg37bTmXcbgfszwgCiFjLQhHj5tBgpxu78qbi4cm/ovmWJ4BD8rqXYqYtPuZQEOmJihLj5l96uUM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0112870 הגדלת זכויות בניה בחלקה למגורים בואדי ג'וז  
Ug8KAJ9Roky9A6q82jkU6Z5YP23UHqsZbA0vjn6CVdrP3rCYgYSDMk6yYBInaNPoqPZLrUwusE4g0jBG8Vr9X9FVm0K3i4BLdhMOhJ69cwk= רעננה תכנית מפורטת 416-0197129 רע/1004 - יציאה זמנית מרמפת דרך מס' 4 לרח' דפנה ברעננה  
TOpflW7W09+Teo3nbN9s7TqIbkHeNCBkZFQlM2twoY1AgfVsSuAZdUfTtBxcRZH2DtWWSMzXnu8JHuqZL+PyKen5iZjHCoqFauduw5GhAIs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0056473 תוספת יח"ד וקומות ברח' פנים מאירות 16, קרית מטרסדורף  
TOpflW7W098i97U92XRS2E1hHGnt861HuvrTPJw3yZI/iVQG/cSo/0uYeXEd3rHcF+9l3fPgkb228biM/3YBn0ZxAvyIiHD2KpnWUsPWRq8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14243 תוספת בניה לבנין מגורים - שועפאט  
4QucDVMFakdFOAj5MRVbzBxuD7KvW/6dg9G8JT651XgaE6YpH+FNP2IJK4cVP5eqlJnls6JahuDy5wHqOVFD0DhSfvkG8k32C7qrl10ByPk= יזרעאלים,מגידו,רמות מנשה תכנית מתאר מקומית ג/ 19475 מתאר קיבוץ רמות מנשה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakefJwJS5ylVGrsfZ2e6IHaNFZyFeDChGhrSbgg28n0SEBUPCudgul7CASHx4oe1GWmeqQoy4P5qH0wx3e06l5Q2ZarC95zaDis= גולן,מיצר תכנית מתאר מקומית ג/ 21190 מתאר מיצר  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YMPxclmL+12u+yhgpmFD30Q9kJvzqQPa5XGYqOssOttI/vnFXUkm8VIUqo/qQNWN1LLKDBJ//1MNe1ZCPUSmFJQ= מעיליא,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21584 שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים ומסחר, מעיליא  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENqRsHaupmuZklSrJxLWtM8sEHMzZQe/nkzydqNOz9dikj3WDxDDac491n4OTyCs7OCitFZidEawplmHoeQQ0DJnOuV4SkERfNA= באר שבע תכנית מפורטת 605-0183244 מגרש מסחרי רח' מבצע יואב 68א, באר שבע  
TOpflW7W099995OCAi7H5DWEWw31yegUbBObM793fR+XgBIoIwg0zQXD0uew/XX2fWdj3JopEj0Hmt065a6y/B4iFFAt1ZIvANmlvJV3PDQ= מטה יהודה,צלפון תכנית מתאר מקומית 151-0067892 הפרדת מגרש מנחלה צלפון 54  
CliOXy1vENrV6iN2eY2R5XHhBlYRiD3pen9Ps3MDvzhH6Rjl6KbxjBoDHph0v8fu2tiLrzg6YCcTfncGlEq2Iefa6n6kp2A+T+aDm5T1EI4= חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 193 אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות  
8Js3G4RH9dCZAiiJ2iU1rbKamisNQNhSNa+MPRNoSiwYqnGgzkyBxtuaitlbfepf9IJtzBk0pftTl3CmyS9VLgEy+sO5mZyx ראש העין תכנית מתאר מקומית רנ/ 25/ א איזור תעשייה ישן- ראש העין  
TOpflW7W098ilRIwFwFQ8RRtrp4kqepQC0fVThRqls0l1QGPyPp2GKt4DX169aRTDWT9UsSvp7YhhRohfVJcH9FIzdcM1/16iRPAFI3Q0wo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 12794/ א בניה חדשה שכונת שרעפת  
TOpflW7W0998/wprogeB4UARyrEbrPcZUlI9HdgN/AxRGos2h8CFPLBqZgTvJi+PNmINWZ7/Sz6WT57jpdMeV3jC9KkBb2j4wHhF5XHRprU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 6465/ א תוספת בניה מעל בנין קיים והקמת אגף חדש בצד המערבי, אבו טור  
TOpflW7W09+UZxi5wG/DAuWEeZAKaFpveaOmVyFYfaaXXJz76Dl/gKYpPpq9mW3MLZaPr8d/F1XZHvLxdB8O664UZBHtLbRnRRtHmhqeBPw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0160390 בניין מגורים חדש בן 4 קומות, סה"כ 13 יח"ד , ג'בל אל מוכבר  
4QucDVMFakePhD1NsNJg3PJf1xzf/gMJ0EV6dr2y2IeSBVXSQqs8dg4AOBTIbbh8WHpoOKizz5VF8P/yOU2q9VjqwokUrYj4OC6c7dB2l8E= דבוריה,הגליל המזרחי תכנית מתאר מקומית ג/ 20606 שינוי תוואי דרך להולכי רגל 58 - דבוריה  
4QucDVMFakeZcMO93fAd+jmQ/l0t4hrImFoBn4z68WXTAFCCAF18OPMjZop3THfwr7mHobGjw9nfFDlcSzh148HWMWRDE8OPYuhtnwxJufA= הגילבוע,הגלבוע,מיטב תכנית מתאר מקומית ג/ 21059 מושב מיטב  
4QucDVMFakdJGZ1Vu5sDUuEeoc4vrM/aXNaoMFbIqgd/X3dexIRDREZ6yQvmNyIxWGx1LWrlVvKLe6714Qs6E85/kWDUARx7Qcv7Gi3XB1I= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מתאר מקומית ג/ 21296 שכונת מגורים-כאוכב צפון מערב אזור 2/ב', כאוכב אבו אלהיג'א  
4QucDVMFakdRKALQiGPqPwWJzU3uboXDqxMt2fdVDtzqVIvTyQndbQxSB0ofI0VFLMmFR0GttVT7v+sXr20FGjGID3uuouDB8RwNW/VM4ZY= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21416 הרחבה במגרש 13, ראש פינה  
4QucDVMFakcwmF+RGCMmYC+WCxsl5B5Zrv7bSQD37xmOVczcgrdZ2rg8AqFlOn3YBLCOZsAi8ths9b2JDx0asggB0H8tL23AG9vJoxa2gjc= בני יהודה,גולן תכנית מפורטת ג/ 21689 בני יהודה - שכונה דרומית 2014  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENpOlCM4vmyCJHeEomkXEX4fpYwZgToJUasr1jkrpQlg19GLNMVuCN8cYGVTKvreoJ2Ew2FMwQ5ZUvlJ3pa/7phj4dBMm1H54+M= באר שבע תכנית מתאר מקומית 5/ 02/ 102/ 201 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה  
CliOXy1vENoEVmqIjARfYGzOoI9JtyYb+6w4Bu6Ky5KUAcdxEOsqxLN8/4Rn+hsu1oXM6/zuyDUkRFdwlx7/NLPcHgvXJQU2VhL1xPxaltM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 2 מגרש 8א- אזור תעשיה שחורת אילת  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENo9gMy8uQLmRpbo4fIpscBP2Pr+SJ8ystxRvVFEQy1qRQgUNVvBWRPibgbfkO66ovFlETkUFTpdETkA8SUhurUEPp1spsNtULY= באר שבע תכנית מפורטת 605-0199711 מתחם מגורים ברח' חיים שיבא, באר שבע  
4QucDVMFakcoCP9vM2BCwAIkU7WQYYe2G8Iw+nrzwigVasMW0IxnPBpTJ8DsTRankI9NPf1gCYpv1574FxX7+b45jd6G6smKlnytvqM0rKg= נצרת עילית תכנית מפורטת 212-0225714 הרחבת זכויות בניה ושינוי הוראות בניה למגורים ג/21745  
TOpflW7W099zSEcly8TjAsrzqH4qaGvxO8IAt6ZU50shUhFSE+qCrVqdQ+ZVWSX3WbBh53k/5g04nVieKWcZ4TN9SZf0TKKFrkmdjPlyhA8= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0102418 תוספת יח"ד, רח' מבוא התמר אבו גוש  
CliOXy1vENoW2z1fFn8UhOugIXoZC49f4ZnyHXthCTwsHDXPsMs7pelBlCkLnsTNhwrBw/SVaP2Ut5XbiKrI5/6iKueDg+eyhfuS914B3Jo= רביבים,רמת נגב תכנית מפורטת 620-0231241 שינוי תוואי דרך - קיבוץ רביבים  
TOpflW7W09/PtfeI0BR4XFDhd0QpPoqPAb/48/0EnPOU8qYig3QLsKebqwtsOuAYUriyKLalBwALR5ae4yApXYznKf0musWGt6QNtpRiNrc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0106732 הקמת בניין מגורים חדש בן 4 קומות מעל חניה תת קרקעית בשכונת אום טובא  
TOpflW7W098zp315752y4jiYaTFCOIWw59oLlkqfl9qNLI9gFC3pxMUCeCk7qeMf7ADPAyTvG99sIUQwLKb3g/kfFgsm7Mdhlg2epG2skAk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0203588 תוספת לבניין מגורים קיים ברחוב צפניה 11, כרם אברהם, ירושלים  
4QucDVMFakdKAX/sk2JhXX6YqTWmW9mBMSNNgz2+cpZYRshiNMBjL+owOAWZ+xKLdX5WBT7mAvaOlJ77/Pkc+5FP5MF+cg+Cq3o2jea/h+Q= יאנוח-ג'ת,ינוח-ג'ת,מעלה הגליל תכנית מפורטת 255-0256743 שכונת חיילים הסדרת חלוקת מגרשים - ינוח ג'ת  
CliOXy1vENrMGhNt/LXPQxFu8iO/sNf7Y1NfcXejXTaQSdka0kEglhdPbvYPNfw+LoqAiRSMVXcKc26MXS1XDycvb4NnNYtHSVoJy/8SkNE= ירוחם תכנית מפורטת 612-0209981 139- מרכז למסחר לתעסוקה, המבואה המזרחית, ירוחם  
4QucDVMFakeIsfdkW5Dt+zLcfvkpeTwxz1iW1rJSSdrxhdMR/7iCiiAM2RxjQYjTOkgYYMxGe4CwP/2MzxN1OsBzpAC3sUiVA8705ABI7/I= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת 261-0237420 הרחבת אזור מגורים - אעבלין (ג/21817)  
CliOXy1vENpsBSpavYMcrr4udtE07bMl9qJLICzf2F3+v7meILlNC+mVoydtsini6YnK0tvqdncvHIygjMN4j+xOV21wMBd24VwO374qApA= באר שבע תכנית מפורטת 605-0191262 מגרש מסחרי 102 ברח' ההסתדרות 85, באר שבע  
4SWgoTMrMNK6UBWNKRgNMDa9cL2UPWlrjLevMFHHyiPLPdRd3lOoTnYWLqOrC3508OiMp+FCKnMs3LQHPVnumRCvOjgssAgG רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 292/ 1/ ה מבני ציבור ג'ואריש- רמלה  
TOpflW7W098UbLDSSk+3GhdyfY6TnS3r5XK1c8a0PwkYH6vyQKQUfjPuDxAxx0xwH8HQC/LTb8Hhv/7LeKuNjggc4lCU7G8cnMQfj04k64Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0073676 הרחבת בנין קיים ותוספת 2 קומות לשם יצירת 3יח"ד חדשות שכ'-שעפט  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdAkRvYVeGJGQwHK0kuoBDM567hgM9kpEjjlZDDEJiWX3d7jkfbpJ6ZbF+eQknG9UVVGU1TQBYMEJ7HxRueRdI68= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מתאר מקומית ג/ 20397 שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, טמרה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakca3aNRJTk4pCBINjiI7xRCkLixGYmSa1bBieCeqo+8w9oSpNsup4jKcJpj1/iC0a+Nulqc90ftZzUO2i6gr8fmb8KZQNMDy0I= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מפורטת ג/ 21579 הסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים - נחף  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnMB7I5CgVv6hEHOQVU5rpuVDhQtQxL9vV8+XL9rdds6x/XjoN6TswwGR5CSVPBKudTMrwpmAPjYme/wTDIMXJbQ= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21578 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס'' 57, צוריאל.  
4QucDVMFakfiDUE8mZR0//CkVu9RGRvUahzqkMSCooLV2ZdzHD8LE+o2vFXfHuix2c/lv0KGr4fitpQutC0LsG9c1/J3EaolJp9eI/US8Sg= גבעת אבני,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21853 שינוי יעוד קרקע למגורים א' ולמגורים עם הנחיות מיוחדות, גבעת אבני.  
4QucDVMFakcsmYP2y4kwbMS1BXXTV1RJANQIPHoSo+lzF4zDs2YSdF9gtCTICkg2ytG15yuHLB9CPW1wnLq9KwT1DiWA+FXkchijLxr83lc= הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21834 שירותי דרך בצומת גולני  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENql7HeJvFNyoyBC6YPTT8Y8C6OYINasMCOdMTH4f1+CiQAIdMWOJESPiG6nOVgkadem7tlG0DgxFzSbTQFV7dAs4wlHqmBS9Ak= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 106/ 21 מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK6oHHf1dNGH6Ed5LJUly/1281Uer+b7wPIzk9CLJ4Y0v7zgEMSfijTarr6VyFUAdvg02tvQGr2CJ5UcGseZXRiM= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 132 שינויים במגורים בשכונת נאות הדר, ירוחם  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OKGQg3fvb2zESGZEc827GUdCYqSvEbY1H3cB9AbA7gu5DbfsMr/2FnbcNawmNurPP17SXoqL7jj56qmUra8snZA= גבעת יואב,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21015 שינוי יעוד למבני משק גבעת יואב  
Ug8KAJ9RokyNm1xv1Utr6gwuD0uMX1bjRTWQ1eYb+5OI1jBGPoSJ5dC00BY3KsG2UGtSHnUtXnFrPACiztcXZc2hsq7TqJEgagWbf61+NQ0= טירה תכנית מפורטת 403-0124974 תוספת 3 יח"ד ושטחי בנייה והקטנת קווי בניין במזרח טירה  
pNa176SYIBlvbtgupC01zW9KVeOaK3zYU7xkO0rTkmxUJy3FTjJicyLkdtb/XfC++EacGx7AHVnUFasaT9HraJu83ndNyu+0svl5O7nmEsM= חוף הכרמל,צרופה תכנית מפורטת 303-0076455 הסדרת נחלה 76 ושטח חקלאי בצרופה  
CliOXy1vENrNMcLMBbMh3EdIPNrwNY/Z0bxhAmYrwrq+IAGrI8TPTedH+8KUz9Q69HgsVX46z/pcJOQ30sTn6QomJQ/6JE/TFNO+8blOZ5Y= אילת תכנית מפורטת 602-0199877 מבנה צמוד קרקע במגרש 264 שכ' שחמון רובע 6 ,אילת  
4QucDVMFakeeDN8tTPvCqbXYWNVLyHk0ubHLxE6VAD48vbsx09SJAqcuF3hCY7fi8GIKc8/yylxXwZ+stFMlTpIqpnuih7cjotEDkai0nok= מבוא העמקים,משהד תכנית מפורטת 257-0242537 שינוי בהוראות בניה  
4QucDVMFakfeTNW71UHbYcQMWEUzmHXQPFzq4f6WQtfFxEDYBfKtSB/XtnJk7Jxj+r2MjiAND8FyHpsbAmBwm5VzJEj+ErR43EsK5ApjNzw= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0233643 שינוי בהוראות וזכויות הבניה בחלקה 63 - סכנין  
4QucDVMFakfOSAcR59jwAEsh88iM1gjyQlnryKLZQFDy4aX72KrIwrpBmjBFND+GbCmAV/w/OmsVh4l+T/VA3t2jtJitkJoniJNb5bPlido= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0258905 הגדלת אחוזי בניה מס' קומות ויח"ד הקטנת קווי בנין מס' ג/21962  
CliOXy1vENoJe2Yc1u6+jd6IXBg47eixzoWAPsqzkmq3UkPBJ7vo/DkAUYTUJbgqohRBYVHYz82KRZHk4XPPw6gVf81EnerlQ/1r8mVUuB0= רהט תכנית מפורטת 618-0178533 מגרש 225 - שכונה 17 - רהט  
i4gWzAglpsC1wPeU4GZccnCese8DBmy4G66htngGqdJdKoREIObwRwHWPEI+RYYB414pZoyZK4EuvfaPxrKzaa9aGdErs3H7 יזרעאלים,נהלל,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 18432 הרחבת חוות לולים, נהלל  
TOpflW7W0985e07BS6MBW5yGsqctO2ueDrgWwtVxKvuUyQpuD4qzhC51zColtDQzPbouZnXReCGTncz51tiRlUpUYfl65fEEzBjrjehU7FA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0072892 הרחבת בית הכנסת ברחוב גבירצמן 5 פסגת זאב ירושלים  
4QucDVMFakchthLlohNvr6/bgOY7PAmf0Px92SFO8JvsmY97/hRIbtc50VRvQY33Y3why3p9bsctzY6v506qrUaCYUaiEgJRjjeJ0Y0F8+g= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20940 שכונת גבעת הארמון - נצרת עילית  
4QucDVMFakebTxy+8XpY5Rszoi4111IxlDjV0pbXB1gwly3f88YT+v6G7CJv5KBdnamN1x4nXQuRFJy4Iwjn4W9G30mZEHeIC6+qNXFG2iQ= הגליל המזרחי,כפר כמא תכנית מתאר מקומית ג/ 21212 מבני משק לול מטילות  
4QucDVMFakfvY4Dam7vM1vYMgjXOz2em+pLTbKnoinbVRDbamA201ldRpkPMLd4Gjac85mbYpEuGW30UyPi3bW0q+illGDUpCKY9xJspszA= הגילבוע,הגלבוע,עין חרוד (מאוחד) תכנית מתאר מקומית ג/ 21431 שיקום מחצבת עין חרוד  
4QucDVMFakdAy58CRmaG7QZvl3VWf9z/O0vphkBr8y+wkw+nIcr7VX+e9YqbWvL58GtNqfhtzzhsCcPkE2pqosLddx5nt6zKQNsn1MVrT9g= לבון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 21495 הרחבה - לבון  
4QucDVMFakfYr9otJGG7QBjFInVuKUnmiMWM8ioA6IhkjO1Hg+fQOxB/Dld8jZOcQvHoFfqF0/MYw21Iv9ULogHRwc6DuF3R1EUVMcIgiwU= יזרעאלים,מנשית זבדה,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21454 לב הכפר - מנשיה זבדה  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQQVfgBuygcfYp56yc6gd1UgVKih3PJc1QioRff3Eu/gFRou9XtqZxwVljQsob6Aj2Ust73iTXSErzF3YQfFCXk0= אבן מנחם,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21542 שינוי יעודי קרקע בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור - אבן מנחם  
4QucDVMFakcVwZzhqNHPJrjmkcfAfWRJSzhSCSTKzmGQOM+zsmu7dJ61Fugmkek0j3UNhv9TzluoBm2L07duXawdiXAWiC/7GGWrHmwxhvU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21696 רח' דקל 28, כרמיאל  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqGn+a+XwA2NMFwA81RQJeud9eHvjDCpzwUGFylmjIpo2LYnxyc8e1l5QgSQ2QvxCGh2P/wv22ck3XH7kFLel4yQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21775 שינוי בהוראות וזכויות בניה - נצרת  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
pNa176SYIBmQ217coxtPbdTtMUfbgkPz2dsdZh8tZqjIWitR2R9LXUNS9fTY42rzjgPFPQ2KO2Vu0QfAQyFYITD96KAoH04gUxnPbqNXYK8= חוף הכרמל,שדות ים תכנית מפורטת חכ/ 25/ ה/ 1 שדות ים - כיף ים  
Ug8KAJ9Rokym5VZwkJe8NUM/Bevd7YiWTYxv4M3Gd9AKJjiiJ7Wgk8BeVGlD0jdsm/nHJzbJUKEvNTq3MRp/iOJzFZlb3RpuLwvne7QfkiY= חבל מודיעין תכנית מתאר מקומית חמ/ 401/ 43 תוספת זכויות בניה במגרש מס' 12, ב - א. ת חבל מודיעין  
Ug8KAJ9RokybZ64Ls7rRKvNkYBvFcvAFge8FoXsXL/HpRCNkhoWs/6+7pRN6+4cjCv8cdS3dfielMfOSPjR4OqytTIFJfHxekPc1KdfncqI= נתניה תכנית מפורטת 408-0092379 נת/542/א/7 - קביעת זכויות ותכליות למגרשים לד',לה',סד' בדרום נתניה  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
4QucDVMFakev9Qo85tDWib2gnkCThnZrZrmE9TtMFe0eIlGtkc9akje7lA+fOiesqHAG4y1Rczu8fNK3eqdzLx9Ybg1PkvyK22tQdVEjdGk= אילניה,הגליל התחתון תכנית מפורטת 206-0254250 אילניה - שינוי יעוד קרקע בנחלות מס' 90א' ו-90ב'  
TOpflW7W0981DUOpJr26xEFEpe05QVEBCwuVSGtFb1EHum0IVapHg8/V1jNx4fEluiIBmqPs3scuXsRgLIUSbvyHzBFWn/NSClYMB9W0SpI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0142174 מלון מסילת ישרים-הרחבה ותוספת חדרים  
TOpflW7W099K2KYWrcgvY5FqDxY9rTXVs9qujCv2496wurt8SwdlDC00GCFLu86MHXVbho+BkacrHej4EKB2GDJ6V4RQbSs6o7+F/DtsG98= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0221192 הוספת שימוש לבית כנסת ושינוי במערך יעודי קרקע לשם הרחבת דרך  
pNa176SYIBlUOxsRz37zcgKLTOqeaSqdjEEvvm61P0FiUqt1CPeCLXgu356AUPQD8KRdvQjqes9Qt/2frkSlI7mc+8e0i6ItX3EQDCCGuBU= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0121012 מתחם מגורים - שער הרקפות  
pNa176SYIBndYhenz35i4SgnRhdcpg69Ar4D7RKVvdh9I6P502yc+0pQnaHdGcTJ1VUE2nVUADbBY4cI2LAhGqDbfPni5GK0ldT+kWz918o= זבולון,ח'ואלד תכנית מתאר מקומית 301-0140814 אזור מגורים בחוואלד  
Ug8KAJ9Rokzv+u/LOMSW4nWjVpxjRG1PUXOpdvVvCrAAQCKUhiolWnIY0n8BFQ+2Jxktw5W/5aSUI0Lo52xxDBmeI/ycR09B9pEp3McM/3w= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0128595 רצ/1000/1  
TOpflW7W09/RQCrk19yyIFS9TqK/6hfKcExFcSXhY3WVsIXvbYNx1S17RE4W/GrwVv3uTfts7xGmQye0WCm2+aWjKZ1Gpw6+GHAWo50dZnk= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0173948 אבו גוש-בית המועצה החדש  
1S2SEvicFE/CAMbQmfx9jKES2Qzk9+X1+TIG1TMIAHFV3l1QLr62ISkZQsBG4FiKNyNWKgrEz6XcxNdctRvJhDw8X/FG7vsn גלילית מחוז הדרום,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 248/ 13 תחנת תדלוק בכניסה המזרחית לכסייפה מדרך מס' 80  
4QucDVMFakcvhkmE9rf9PuOtRsHNNL91HjcZQB2MG0QXn7nOVHAAlmTGFEF0okxPfoGcgGbblpy7SggtO5Cj3h4onnviwvE2zkdbXjo/R3o= דלתון,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21344 שינוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים (הרחבת מטש קיים) רמת דלתון  
4QucDVMFake33u2SBlVoMxAhhfeqYFDKuqm5M0XFZ8U+LDmXy4AUeUmdsjobRoxZi08gjE8mmOt1kef0FfMNevCAlJFcsXvHpJe6TUL1148= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21319 הגדל שטח למבני ציבור והגדלת זכויות בנייה, מגדל העמק  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnFC8qKoscy0vGwM5nx9sCWBc7nQ8vSVEVnBVJMaGRBBzRbW2/++avot++XNnGmPppLzq6hMje6m5AoOpshSNXhk= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 21629 הגדלת אחוזי בניה,שינוי קווי בנין,הגדלת מס' הקומות,גובה הבנין,ותכבית הבנין  
4QucDVMFakepRz2wHZQp4R/NcE47SxvE3nGoaPr/4jdfy3K//w1oYurbEoW5FmaIkpzSOT/FVAp4Xt8Yq5hXRmier4hT3E3aSg2Mwd60iVk= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21688 תכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח למסחר, תעשיה, שצ"פ ודרכים בסכנין.  
4QucDVMFakd+GGN0PuM3ItVBliEmuWyfuMWENMW5tcTSb77RGKvvf/m0Ema1J/cda96ZBAoPxInD9MI5/8y/7QjKuPOcc1rxtvFy0wutYeA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21751 שינוי קו בניין ואחוזי בניה, גוש 16873 חלקה 30. יפיע  
Ug8KAJ9RokzSsBWx3MZLudkC35B/QLjdC9VHck8s7y8SEDEON2zPU29DAE0QO0MG0rhYTAKkUIHm+3SDgYYwCmLz9D1NPieFmxrnjbXi91o= בית חנן,גן רוה,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 152/ 19 פיצול נחלה בית חנן 127  
Ug8KAJ9Roky0yQ2IvT/LWutNUfl4h19zXGi/YoZtuRmtAKiNtbIvgLkgS/dNb9S0ZN3+wG9XRZPiooDhkWdmtn3wxEjbTEq31ZUHObjTNCo= כפר סבא תכנית עבודה לרשת חלוקה 405-0244830 כפר סבא 01א- מפעל טבע  
CliOXy1vENrgWoFR47NlMdjl5LpP21LfAhY+jbTBASR0HB72VnX/MS1FzI2ksh9HfIgEivOqK0KWOn05PaTexqahKA763D9Pt2fYbe1Twd0= דימונה תכנית מפורטת 25/ 02/ 149 אתר לכריית חרסית ממשית- צפון  
CliOXy1vENp76RzAgEJoIWZH5znOy2rvgY3DEaD0L8PcwjBhHJ5kTBMRqsxt279U5jq52c7F5O92J+Z10JojyWuh+LxmhwEXVGLoDC3E3gs= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 114/ 76 מלון הרודס מגרש 105 א' החוף הצפוני אילת  
CliOXy1vENrxq7X3x44yxAvGxQDi0vskf0QNCoVe4HUeBNJOiHTmuKfRgmJj73BC7FtopsNutdSNKV+43BeK7gHH1K021+rLEfNFnhREPV0= באר שבע תכנית מפורטת 605-0182873 הסדרת שטחי מסחר במתחם רינגלבלום באר שבע  
TOpflW7W09/esFURAx6YQdBA3nXLc/EGvUNfRmjVWvZBZKmzjFQbnlBdN2MowyoMPd9Fnv4FPhdWIFuR3WgHyBvwQi6TdruN5H2t0a16Rbk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0084210 תוספת קומה לבניין קיים ברחוב אפרתה 35,תלפיות, ירושלים  
Ug8KAJ9RokxM1WZ4paqUo9eCVakqWZlrO79i0P0UgKPGPe5oBt6C5isgHnhq+Ho8f95spbXaPUy4onr17BKgHPYo7gqdT28u06ANuR/F/HY= חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0118711 מרכז לוגיסטי בא.ת. חבל מודיעין  
CliOXy1vENqW9I0X3hjL/36AX2yb+yobqGw2JDdrCIpGgpgZiWsJCvvDLZPnJlVwvaTqLxc/zOYQ4zJcHiqhU+ZuQXLcGrt9JXh1ATFZp2M= רהט תכנית מפורטת 618-0177832 מגרש 45 - שכונה 25 - רהט  
CliOXy1vENr0/WKq+7TTsHgXK/v86L7ZpayX71Vj0XRVgm7XiGqsJ+1tmeR3rsCnli+6U9Lw+ZZW5YlTWaMGyf/HNCZd9ei8v8dFpFCqjAc= רהט תכנית מפורטת 618-0185371 מגרש 52 - שכונה 19 - רהט  
pNa176SYIBnNrXmXQfqvfCMgUIwWkLpY26t00er3e9xss6IbE9+oyCjcT+IKAwVx+hs96yQFxzNAo8088l6lkRZrLDPsFktvVQZYq+NztWo= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0090696 בית עלמין "אפק"  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>