חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
hFZeYXg9s94FVDZZlAAdTQ9HvoHrUYJCZpY06TlAscSRxRDAKtwIADYjybCtUvyyTi20ijNfBHtmPkBwh/2OGfQCO20jeOES אשלים,רמת נגב תכנית מפורטת 20/ 03/ 162/ 2 תיירות ביישוב אשלים  
TOpflW7W099fduDFpx/NmZh5gnP20i9w+PRZ8/Mh+zeZjqgpGsflTSaa6xGDK+YCl24YcDhkQdMyFEcAj/EGfXRcjfdcVLr+Pkf0mt8rES0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0082099 תוספת יחידות דיור ברח' עבודת ישראל 30, בית ישראל  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFaked7lDk+xowKO6GmJ38Hz9VwQaXdvX6/xwYYa0pTixH/yDZ1K2E1kbOyBxf72R0pCpAabVJQHT3QuCwZjpC8ENbmF8ElYcTex8= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20645 שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך מוצעת,צפון מערב סכנין,סכנין  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdmZqbXLLOlwTG/TFAnt/LFkMwJ6PppgoOiIRaSCXeUOdd3V64Y5bjByNjmGo8VYgFOAcG7F/EJjAJ1fH9qmeFsvs4KdmwcJVU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21468 הרחבת מגרש לתעשייה, רח' המלאכה 16, כרמיאל.  
4QucDVMFakeEqByX5P4JERdRkt0USexwR/zzfJO+d2UR3qUx9Ol/fqs8Kz1HbS2GgKJAFUqfpskfFWSPXK965jVnYrWQp6opCtMDFwPCppA= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21475 החלפת שטחים, בועיינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YL4I4MeyZBytVAWlDW02YvBsrBwP+X9ZaaZNVDx0XWFsKXO9UodNJvnkbSurp4CYJIb+25aXm85chlVnypJ7Z80= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מפורטת ג/ 21556 שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לשטח למבני ציבור, דיר אל אסאד  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnIxx98exYlDz1COUu/iunZ0+0XyvG+NEUHaQjB9vQOfWd7Ww93eshlIgQkncTh7deqUpy7Dcq/GpCscV2EXJzTw= צפת תכנית מפורטת ג/ 21559 שינוי יעוד, קביעת זכויות והוראות בנייה, צפת  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
ppnCWTcsST9U3MdcGPwgNXOarEk2rTXm2D33GIRfyQP1n23cFURAZu/sm6oQCNmUaMChD6GO4175IbDaSBFIl+RKy0reROgWveOrmx/v5zs= חולון תכנית מתאר מקומית 505-0240325 ח/מק/127 - הסדרת שטחי ציבור - בית ספר קוגל  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
4QucDVMFakeG4UYqA8g/PNvw40XNvFRyD2v+DRqOo3xElNOsnRN9yF+Rt7YFOc9iNH+7F5mVrSN99Qkv/HA/gEhJpAUpSpmrxGQhp7vCMQs= מגדל העמק תכנית מפורטת 221-0289439 שינוי גודל מגרש מינימלי ,קוי בנין וחלוקה - מעונות יום, מגדל העמק  
4QucDVMFakeprR198nmpbmTINIosq8oNVkF1EmDnpYyydlzCU8KkWnqTqITIkkbNssRHVIrX0v+1Een4+khPvJ9RKEHUz9iNyXoE4y2etKo= מרום הגליל תכנית מפורטת 209-0217612 שינוי יעוד מגרש 66 באזור תעשיה דלתון  
CliOXy1vENqdB/Akzz2pihMaZ1ybqFRkTLvsU/P3shrfxVF5iKjYXhdRh76cP+T/M1Zhy2dfNoBqvFeNhdyqfD7E0viDuutO7zvBIRNl7a4= רהט תכנית מפורטת 618-0166058 מגרש 139 שכונה 7, רהט  
CliOXy1vENpYbfnKvt6W/Trxw34ZLi5mQJ/4Q4R9FGRkPYFJ0bTmk29T7/ojrFe93ZwRRwkGYug/vLxNMkFmZvqtFPP/xSUxoHaa8x9SVKw= באר שבע תכנית מפורטת 605-0204420 תחנת מוניות ברח' ביאליק 26, שכ' ב', באר שבע  
pNa176SYIBmQnlQtEZ4axbFHefkjky5ZUo+bd0/kpBM2j/nzhvssKPDklVvKxOeT7+hATj/SGzvk+z5LF70ngHwivVwtnT2goCFZnQH6U54= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מפורטת 355-0133280 יעוד שטח לבית מדרש ברכסים (מכ/758)  
CliOXy1vENptf7NJVUBP/mLThKYrYTN1KRWUfu/nLZED3kjGltMB3D4wZbxcbS0fVygp2JoLJn1ZN2hzCYgR9lBgWCkVbgQvOhYIC2YSHd0= הערבה התיכונה,עין יהב,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 657-0215749 שטח למסחר וחניה בעין יהב  
4QucDVMFakfPLssLt49UhvvbQQOae0g4IXlvIifkGgimdPQ4x7vW6NlpBOWXIsD8rwNJRkWubSU4QaSf3EBjzw+hD03WsvXboHr+9jom6NA= חוסן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת 255-0243303 ג/22044 שינוי יעודי קרקע והארכת דרך גישה למגרש מגורים במושב חוסן  
CliOXy1vENoenIZk3TgU8tELsTtuD+d9h5cyBd0Z4Y3pIdUtYLycIYdMLiq9fNhX4SB1xy4EH8QNE2tvXNaWEyS7Z/aQ8BoGmg+WXWt1HIU= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0208108 מגרש 48 שכ' 6 לקיה  
4QucDVMFakcuGqTqA8OB9MtpFSHGi2REH8f4OdzHl9mQuBIKIiXcD+r+rm24p8FZ4ddrcsMqzc3kQqQWOLrWBjwg8bAzxwdvLIvkJ2XqigI= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0238709 הזזת דרך מס' 27 - סכנין -  
pNa176SYIBla82NPmsh+bqlYMVYLdm5x7pHYi+LvEOaZ6tPlVM2mrs7uIR93gSrZYEK10ZGAhQD1CeSiGeVBU7yPVCooqccdDqW2MAhDZog= חיפה תכנית מפורטת 304-0212985 חפ/2017 ג - מרכז קהילתי "קלור", רח' הירדן 23 חיפה  
ppnCWTcsST/Fy5mA7fnEROmRUqzaEd4lqnztHW2HyI7J5qhdRoCkFr/lQcnK4229UXsqigKnk1IAB9IS9H6R6SkFJWRjjjha7W7zwvckCaE= רמת גן תכנית מפורטת 506-0151514 בן גוריון 12-14-16  
4QucDVMFakcKbvGUvPWGdcfKxz3trBQB1gbHnh7vzQQ9K9VYmGA1YtJBxt/yhlVKWj21XU/Ez2MNHZxWXbawkg0htST7yEc2uGY3EGVjPFM= מסעדה,מעלה חרמון תכנית מפורטת ג/ 20389 תוכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח שמורת טבע לשטח חקלאי  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc878eH2PE7fMIdyi5shrzQlvq6t1t7keyuvD5Vr/NSD7GqkvUWhCB4fEjnZcPXzL7FPKQpX74AZFiN9tJ3txsXQ= יסעור,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20522 קיבוץ יסעור  
4QucDVMFake7ud5zQbrNBFUoBn9aQcTl2J1Mc1BkQ+VAevjfyW4RTsFq29hNAT9ZZvhJyafTLZvweh+cXSoMcgKLuJkhoMMbkWQxyJ/o8Ro= לב הגליל,משגב,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 20578 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שצ"פ ואיחוד וחלוקה ללא הסכמה, סכנין  
4QucDVMFakeIbllYbeBLEnAM0IIQ9OlDaqdbBm4odWCb7+UHxBIAg8RspmmX1rFxEfexeA87x0j5Ow1+/ZaVKdcebaPtqu1nppF+Ksj3eNg= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20658 שינוי יעוד למסחר ותיירות "יקב פלט,ר, מרום גולן  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wtMMQcAPZMhU88kqmsRjnkZPKPS0wnOF5hzyqZAz06NCZSxJvYhHtdIitLpV9Ud8+jsrY3ppvo449Ou3EKJIkos= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21491 שינוי יעוד קרקע למבני משק, צוריאל  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakdO5FQWNQQA6vOCcFuTju3h44ozf11OAlnMYtHj/ficamHqcYr2TNZLLAuFVvQKIn53LwzgGhkFdAICSnphzKOn7zjI8d+HSdo= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21718 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakcPgsvDYkiTa193z9kF2d94uw593m5PWTXrAt1CWoq4RTsDtVWbbvI1ZuTAEGLU2cXTKzBwQR7RP4lvhXTWU3b/mqiIi0h4Jp8= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21801 מתחם אופן - חרמש - אזור תעשיה כרמיאל  
4QucDVMFakc7n8+LVS1FB3o+i7qr0XshXMdYPchcEcrIechPltgWwlLb/ol4dGgmdDwIeVo4oLlDO0N1rO7gIcgAu/34vTwvBfuqtKo9DzE= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21826 הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין , מערב סחנין  
pNa176SYIBkqIttSqSo8VYA3bfMXOOPXbkYrh4yxUQWbVgU/9xbbhBetJ32wkcTVRAPf2yKJdkhTfxSPTq/maADV7FGXzNzhIFFMW0qSIKE= חוף הכרמל,ניר עציון תכנית מפורטת 303-0110882 מפעל מזון ניר עציון  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
ppnCWTcsST8FVnjRtpYxRNz7DlyHUmtjCUMBjVaaqxZs3+rUrZlXEiST+lp0UsfShchrMiKryFE+E9LTB9z8iHMjvUi/l8FOygyuXQbgpxA= חולון תכנית מפורטת 505-0266833 ח-מק/139 - "רח' גולדה מאיר 8 חולון - הרחבת מרפסות"  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
pNa176SYIBmhhencZMZ20hcq/zOl5UgNRq5lVG4oc6dXUQkvdSE3S+jG4a3n/9Eou3mrPDS1nKEJZEJQp8AN2BcgVoyncH/sDb1L6lXYCv0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0157719 חפ/2339 הגנים הבהאיים, מתקן הנדסי וסביבתו  
TOpflW7W0982UMHmHvZyXPzrThDICfFnWVzVOvDo0taJbU98Nh9vuGfePdNpBs1HOoyzV/Goa0nTQQ81fML+Xv5ZQzguW0qHrm5JWv74dN0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0154658 תוספת יח"ד והרחבות יח"ד ברח' החידא 17 בית וגן, ירושלים  
TOpflW7W09//wRueBs6bNjJMaCNd1jaI18k/Zw5L7PFNGj57O0QXdvg4hwmxMQmWB6D83FHH6c29s43+Ui9GdgJngMvxxc3yla1AET0zyPE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0110429 תוספת של שתי קומות מעל בניין קיים, סה"כ 8 יח"ד בשכ' בית צפאפא..  
CliOXy1vENr7uNmmkaksZ4L6kF9vO49rw6tzAoF1dO2Sa9EcFgM3GPN/mPFZyqpq5MYjEBUxngi4IvgpjiakuKaFc7b4UW52lK37cZsoiMc= שדרות תכנית מפורטת 611-0164251 פינת רח' ירושלים ורח' מנחם בגין, שדרות  
ppnCWTcsST91pTYlZQ69gEA0SmiiqOdt/kiTkIMiL5KDf4IDiSzgJe+gfh/e+U4bhXB2oO7NRQQVxo1YrPolT2zp8n4ZdAhtyLQcdvdwdHg= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0154443 תא/ 4108 - הירקון 23-27  
pNa176SYIBkIesOJOWGmYM/fHVfujTl0Qs/mjCwqz9q3XENBdwEyuBZOjBSIn62EknDnFNzLnj/b4FbmQvoVm8UPCq8CDCCBea/vTXyF2K8= חיפה תכנית מפורטת 304-0243188 חפ/2386 - חניון ציבורי מכני - רח' גולומב  
TOpflW7W09+akyjiHc+2VU4IyOMbtmp30LK7wDlm60C81FYrr0xXl7i6CxY+78tOWuM7hj4gSTiucbMuMVWxV+YNl44SeoDmatUTipQ6KJQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0163956 תוספת בניה למגורים בצור באהר  
4QucDVMFakfjhuIg66YdOZPgBf8Bmv8A+rUl66Gw0nkmz7U4+d6akM6oaH1PYriNh3LgXVkLK4jHwzhVXsDjo7VpfpeH+3IeJ5yVGrkh2KM= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0250688 יעוד שטח לחניון ציבורי  
TOpflW7W09+Teo3nbN9s7TqIbkHeNCBkZFQlM2twoY1AgfVsSuAZdUfTtBxcRZH2DtWWSMzXnu8JHuqZL+PyKen5iZjHCoqFauduw5GhAIs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0056473 תוספת יח"ד וקומות ברח' פנים מאירות 16, קרית מטרסדורף  
4QucDVMFakdeZJGZWAxtJkRUobsiG/sa4eSepY71Q749kStfLc59JPo3/cj0TXXZQG9wM+hb8mpNuCu+olOz0TKUc3OruGCgxGNl5ZEwxQU= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0230888 ג/ 21828 תוספת שימושים בין כיכר הברון לכיכר הברונית - כפר תבור  
TOpflW7W098iAwKF6jt5yAXx+DlqH75H5ZRYwTiU3+u4m5ROq+kxs8ZKVPiXm5WV8lGgKNN5/xVUK4lqG0TX1W6K3oQIEy32CE+SuZYJnR4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0182618 הרחבת בניין למסחר ומשרדים בפינת שדרות הרצל ורחוב תרצה ירושלים  
TOpflW7W099p4dvr/uA+14qA8j8YptjMdNU29TSFA1fswa+708tN785Qa+Gc39UcNSJJBmPAU4tBFFT5R5JJuCMfsl7EOV+nJWskE6jvhj0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0080317 בניין מגורים חדש בשכונת אל צוואנה  
TOpflW7W0983r2oPRELBh+0nyGDfE9XGQFOOUTQ+2kylZR2LrXXeLfmmafedXug/Oa5m6VkTwx4kMOq+8sYKG/4eDWErKbDKx4OmdN3tIkE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0077230 תוספת קומות ויח"ד לבניני מגורים בשכ' א-טור.  
TOpflW7W09/8d19x51FoI5G7s8SBkZh1oYTxyyIAHsKm/+XXBGwE61WrMsQFOOgOfi5OSdFHJAR6rllFWvUb2UHQ1uC515KFUINXIvV+Bbw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0086538 הקמת שני בנייני מגורים חדשים בשכונת בית חנינה ירושלים  
TOpflW7W09+OMB53hJee/S+zpzHKU96tU7iQPFv7tqZfTO4dep/TcTWcDt4jj7WU+B/0zlrj8ZUrBnBxlTnMy7on323SB5T8XQlgCUenH38= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0071951 המשך רחוב פייר קניג- תלפיות ירושלים  
TOpflW7W09/KlCIiHjOZeyNIxZLcLnV8XVGM93dsDQzlYy1g0AMZX6BAYzyIQF+3m08ULMjjiD9Y8QOMfGia1kYd6Ya/SEP+kF9ZKdYUj80= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0209965 הרחבות ליח"ד קיימות ברח' הרב ולנשטיין 91, רמות, ירושלים  
TOpflW7W098i97U92XRS2E1hHGnt861HuvrTPJw3yZI/iVQG/cSo/0uYeXEd3rHcF+9l3fPgkb228biM/3YBn0ZxAvyIiHD2KpnWUsPWRq8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14243 תוספת בניה לבנין מגורים - שועפאט  
4QucDVMFakd8FQabvZZZPinDZ+oqFHRa7+0EFJuoHt0gAkFhwJ7WXLyrZ6H3Rp3zWDOsMeTDQdiZbhcx4gRU62GI0ec+1LCo6EdbEEZXP5o= הגליל המזרחי,מג'אר תכנית מפורטת 251-0259747 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakf6/S+y66wONTEmRenAr1629CbN9N/l0e2FgRhCRccaHAWwbJRqkxDJNFDcVXjjz0uiVtCxsKUV9nptJ914+K7mqGVaysTOYgg= גולן,כפר חרוב תכנית מפורטת ג/ 21653 שכונת בנים, כפר חרוב  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
Ug8KAJ9Rokzpf91yofW1dQxBYrhpQLATuw114pMvumIJqfee4UkZoW9Xld/tBk/0k2c7lBZHGvWOb7vWXvvS5Z/vhRM/iur5VHdDaQfrk98= לב השרון,צור משה תכנית מפורטת 412-0137885 צש/50/22-6 - פיצול נחלה 67, צור משה  
CliOXy1vENqRsHaupmuZklSrJxLWtM8sEHMzZQe/nkzydqNOz9dikj3WDxDDac491n4OTyCs7OCitFZidEawplmHoeQQ0DJnOuV4SkERfNA= באר שבע תכנית מפורטת 605-0183244 מגרש מסחרי רח' מבצע יואב 68א, באר שבע  
Ug8KAJ9Rokyl8i1glQsv6yJnI24BdUNqNWBysKij0iLKfJvV9Q1TmQCRVrcYaBA2rMoelpJ3wBUtCVNFQiP41nqfN1GXUOS2Ny7oerncmB0= רחובות תכנית מפורטת 414-0140681 רח/מק/59/400 תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים  
pNa176SYIBmcUeUoowLvDrl8CTehb3FIERBOMX/i8idMgCheTftagK1MGHLNISEN3JcspN103mCyuYL5Kje5yg61LBLMLdYJp5DzkFbfjjk= זבולון,כפר ביאליק תכנית מתאר מקומית 301-0125955 שטח למבנים ומוסדות ציבור בכפר ביאליק  
TOpflW7W09+u/UPTHnA8iXmwT6HHFwroVaHbiRaeevRm+74dr8esndUfzD/beaapqDqL7ujKQ4t+UMKSIdPmHq8MoDqRMhfgbtcVfhRj2Kk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0071118 הגדלת אחוזי בנייה בבניין מגורים, בית חנינא  
pNa176SYIBnJeWthaDmvzleW0dYQl7eBth2TxVdT16DxpVaWD0zjv+uylWG6FlMl81o1ZVuqlzm42FesQlIAfLYWzSPsNo4PYnmizIqyutw= מעלה עירון,עירון תכנית מפורטת 354-0137505 שינוי תכנון בחלקה 7 גוש 20715 למ.מ.מעלה עירון ואבו בקר מוחמד  
TOpflW7W09/EBjpm3ixSueEoYjqgXtvFD5N/Sj5q+WhMFHsHpzFByCFVVtUjzeXin6rQ1UrhwNEPnspajzb9O/dwfyGVg7uax2o49HsG1cE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0132001 הקמת שני בניינים חדשים למגורים בשכ' אום ליסון - ירושלים  
pNa176SYIBmd4gTOKB4g3QZs2hzNECxb+wRT3drqGmzes1+ETK7JQ7RqEUFqD6shg9iK4wbvMQPAtK5xhR+9JuQEcGcRWsA5qMp11nLDSK8= חדרה תכנית מפורטת 302-0260810 הוספת שימוש למרפאה ברחוב אחד העם, חדרה.  
pNa176SYIBmkFYN5RcVADPGHsojEYcghM1Yy2inoLtDCUkF8p8oz1SRJu55ta9WTtzCKgknyGwmxn07xONKQWXnDi1C32C1gZCx/RfZZDAc= קרית טבעון תכנית מפורטת 306-0201277 נופי כרמל - טבעון  
TOpflW7W099ODg37sgiDz9MozbJ4SvUPf9y74P87Zh2B8Vdf9NNVYcuAG4Fwte3pqCS7947zLOc7UbkhTEgYn1bAldHWVNIzKehlRrmmm04= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0075556 הרחבות יחידות דיור ברח' סולם יעקב 7 רמות, ירושלים  
TOpflW7W098TUjN4LrIOlgU7dSySLNdEOCb07SlSEKxEj7TNmo6h50464IODfueSiP8qlnX8RSBc+g6WGzvw6sTSymjm03ujbDR+dDSWCGc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0072397 בנייה חדשה למסחר משרדים ומגורים- דרך רמאללה, שכונת בית חנינא  
CliOXy1vENrV6iN2eY2R5XHhBlYRiD3pen9Ps3MDvzhH6Rjl6KbxjBoDHph0v8fu2tiLrzg6YCcTfncGlEq2Iefa6n6kp2A+T+aDm5T1EI4= חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 193 אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות  
aKcNmHyfH2nb76NhhDYDLnlvWMHASTt4teXRkzKrlrGRMn0CWwv4kDaw2bSZ45Su9nILcTjgeYMMrE6sLRur2QEYBQZoZYiS ירושלים תכנית מתאר מקומית 13512 הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד אחת , רח' רמב"ן 30 , שכ' רחביה  
TOpflW7W0998/wprogeB4UARyrEbrPcZUlI9HdgN/AxRGos2h8CFPLBqZgTvJi+PNmINWZ7/Sz6WT57jpdMeV3jC9KkBb2j4wHhF5XHRprU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 6465/ א תוספת בניה מעל בנין קיים והקמת אגף חדש בצד המערבי, אבו טור  
4QucDVMFakccdqy6tsabDDtR2yXPB3vYZie/8h7l9nDz4w4RtfdQ/HHgkzA7Rj81MoQfeSzOmfn6bfSEXTYFBHz5aOpTX5agDTCB4UnHhu0= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21028 שינוי ייעוד ממגורים למסחר ומגורים והגדלת אחוזי בניה, סכנין  
4QucDVMFakdJGZ1Vu5sDUuEeoc4vrM/aXNaoMFbIqgd/X3dexIRDREZ6yQvmNyIxWGx1LWrlVvKLe6714Qs6E85/kWDUARx7Qcv7Gi3XB1I= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מתאר מקומית ג/ 21296 שכונת מגורים-כאוכב צפון מערב אזור 2/ב', כאוכב אבו אלהיג'א  
4QucDVMFakdi2Ll4dOwIz8UJrZ9VsA2CpVPROogOLn0/RQJNZztsqaKVoTV+lJoN1Pld2S3DLzHiebObNwzSvyDToNomLrSvbwsW58a/ol4= הגליל המזרחי,טורעאן תכנית מפורטת ג/ 21549 שינוי תוואי דרך מס' 52, התוית דרך משולבת, הגדלת אחוזי בניה-טורעאן  
4QucDVMFakcwmF+RGCMmYC+WCxsl5B5Zrv7bSQD37xmOVczcgrdZ2rg8AqFlOn3YBLCOZsAi8ths9b2JDx0asggB0H8tL23AG9vJoxa2gjc= בני יהודה,גולן תכנית מפורטת ג/ 21689 בני יהודה - שכונה דרומית 2014  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBnoib/t7xo2ryIs07DAzqsXJFT5ayueB/bS6risC+CxXA2BNxCzFBTH5wLiOmX9wdNYsgjaZoHLA6HLOCKuQPqVqfyTTvs0wC8= טירת כרמל,מורדות הכרמל תכנית מתאר מקומית 355-0159913 מכ/מק/ 854 - הסדרת הבינוי ברחוב הרצל 17 , טירת כרמל  
pNa176SYIBkwAAwoapY9Hr/YQYHC7+FB9oXBWfZQuT76/EbJPwRkdPWRtCE2jCTOBLt8n0ECPdD/ic4XSDEO2M5HZuKuG/d0r0u7GXxb4a0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0267443 חפ/מק/2364/ג-הסדרת בניה קיימת בדרך אלנבי 195  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENpOlCM4vmyCJHeEomkXEX4fpYwZgToJUasr1jkrpQlg19GLNMVuCN8cYGVTKvreoJ2Ew2FMwQ5ZUvlJ3pa/7phj4dBMm1H54+M= באר שבע תכנית מתאר מקומית 5/ 02/ 102/ 201 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה  
CliOXy1vENoEVmqIjARfYGzOoI9JtyYb+6w4Bu6Ky5KUAcdxEOsqxLN8/4Rn+hsu1oXM6/zuyDUkRFdwlx7/NLPcHgvXJQU2VhL1xPxaltM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 2 מגרש 8א- אזור תעשיה שחורת אילת  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENozQCJ5MKQ4Rb4tIZK6/Uk8dt1OOVHMZ0/99ReIgZrXCJ7kMC1VqIh4ZAWtaVTgiL1BpBKm2wSLMRvWo6WlMaAi8XbXmPROPlo= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 140/ 30 מסחר ותעסוקה ברחוב אברהם אבינו 91, שכונה ד', באר שבע  
CliOXy1vENo9gMy8uQLmRpbo4fIpscBP2Pr+SJ8ystxRvVFEQy1qRQgUNVvBWRPibgbfkO66ovFlETkUFTpdETkA8SUhurUEPp1spsNtULY= באר שבע תכנית מפורטת 605-0199711 מתחם מגורים ברח' חיים שיבא, באר שבע  
pNa176SYIBnxwqwUUd8uYhDIVm+e2GgnAjBtsx4eUNVKaiREt67tvRWXuRzvi6u1q7j1cs4FU8xTP9nwHqrL/0tRbdGic3J5uRK/b6mnDQk= בנימינה-גבעת עדה,זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0210328 ש/1452 - הקמת מבנים לפעילות תיירות חקלאית, אורוות סוסים  
TOpflW7W099zSEcly8TjAsrzqH4qaGvxO8IAt6ZU50shUhFSE+qCrVqdQ+ZVWSX3WbBh53k/5g04nVieKWcZ4TN9SZf0TKKFrkmdjPlyhA8= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0102418 תוספת יח"ד, רח' מבוא התמר אבו גוש  
TOpflW7W098ZrezU2Vd40Ctp9xPPQyW3rnf+h2HMxHhFhE2LjVB8xEYTEP8Tq0ygy579Ni8HZUiPLp1JQYJcrbz4QAGCO2wwKNvklsvldGQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0126037 הגדלת זכויות בניה על בניין קיים בשכונת בית חנינא  
4QucDVMFakdKAX/sk2JhXX6YqTWmW9mBMSNNgz2+cpZYRshiNMBjL+owOAWZ+xKLdX5WBT7mAvaOlJ77/Pkc+5FP5MF+cg+Cq3o2jea/h+Q= יאנוח-ג'ת,ינוח-ג'ת,מעלה הגליל תכנית מפורטת 255-0256743 שכונת חיילים הסדרת חלוקת מגרשים - ינוח ג'ת  
4QucDVMFakfeTNW71UHbYYMWAIdFCIAWX2QKbrfGs4K3ekpu8qVBf0nZTCyDe4bXz1KRBBu9nJRUzqcuknpVkF5+Dp3HoOJoJvQ6irCw4yM= הגליל התחתון,שדמות דבורה תכנית מפורטת 206-0220335 מושב שדמות דבורה - שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 10  
4QucDVMFakcxFCSPqjRcdOlfQqWaU/XeZeYHQBHhbYM6wqPFMG8NW5rHhcDvsGObhOxmyEclIkDH4ZjQtsiP3yDiFeOKRu46aYTiw8SKT78= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0259861 הסדרת חריגות בניה,שינוי בהוראות וזכויות בניה- מס' ג/21941  
TOpflW7W09+9KxwAQuLTSFGM9zWi78fDpbjIJXDDU1eklnJsKe0QEnM8UsmY1NBBl6zkYROzm6RRqfr0Kftlqh5/PyjKWcHVHxppYitQsD4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0190215 הרחבת יח"ד קיימת רח' ראובן שרי 2, רמות, ירושלים  
4QucDVMFakd7nib5UjiuQkSzq3S1QB6SclYZvuW0PZjF6Ss+iN+RXugjQ2/Jn4EZbdKQxpQBlTLgV1kew71+q6z3h/142ZdHaQCWZVwoEBA= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0272138 שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי פתוח .  
TOpflW7W09+Teo3nbN9s7R6YGe8FJBroGfi+1QOhamPgzWfQnlmD9+G2cDm2s8rSl7Qrcb39PI7KNOCy2exOF7L931Lzmb0XLj6KlWsoQug= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0184523 תכנית מתאר לשכונות דרום נחלאות, ירושלים  
4QucDVMFakdP01Q6zkdx1r3BFohvY3NbeUJzJmPB6RRddYItJvW9wOK2YEc9zrjbSCEUYY+ppv/PWAw3MFNWD2gYKQhMNj6qv8BsCnSPV4A= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מפורטת 258-0231720 שינוי יעוד מחקלאי ליעוד מבנים ומוסדות ציבור לבריאות בגוש חלב  
TOpflW7W099YWMfr8TFb9buw5CFBhTrvodBoFXg/FadVGTVi3i/NGyXfXRoq0Arb1Q7On30lQDZZ4ly43XvV/Aqb3tX8UttQoQ/gtCoM2ag= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0072736 תוספת 5 יח"ד לבנין מגורים שכ'-בית חנינה  
ppnCWTcsST8p+FJBWJZtcNjZs0o+huPzJDOKEYE9Bn3y+NjV71VpDw9lZZm9yMBth3lOmF3UKBm3LPb6UMv7RG3dK3fnsfBuLCeVsAIyTQQ= אור יהודה-אזור,אזור תכנית מפורטת 552-0139675 אזור- רח' סוקולוב 15 מאא/ 228 א'  
rYV8n14yVGFJ/UccSA/eRSwKGjLZrMKSNBhW6WzYy6yeLFGImLCDbtEjoBmYQsKMYwhdRxJunSwFWaQJ9tqdLhyz7bnPXjdx דימונה,רמת נגב תכנית מתאר מקומית 25/ 02/ 101/ 37 פארק ממשית - דימונה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakca3aNRJTk4pCBINjiI7xRCkLixGYmSa1bBieCeqo+8w9oSpNsup4jKcJpj1/iC0a+Nulqc90ftZzUO2i6gr8fmb8KZQNMDy0I= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מפורטת ג/ 21579 הסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים - נחף  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnO4YD7+NiiZn4eALtHffnWfitRVDXletNkM2hdZE34JBubxioVn+W4eY4YyD0bgq2aOCSyepUx0EzuUx34mMxxA= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 21613 רה תכנון - שכונת מגורים קיימת מתחם 1, שפרעם  
4QucDVMFakcsmYP2y4kwbMS1BXXTV1RJANQIPHoSo+lzF4zDs2YSdF9gtCTICkg2ytG15yuHLB9CPW1wnLq9KwT1DiWA+FXkchijLxr83lc= הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21834 שירותי דרך בצומת גולני  
CliOXy1vENoxygiIwCYXxvC+n4+6kLg1JZhvsZ/PAlo1QF6G7jpxyseITnyxbJzD7qav8VPtRXx11khWK0WvJYnyZsh4FMa2EhbHPt13SyQ= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171249 מגורים ברח' חיים שיבא מס' 17,19,21,23,25, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokxjhFxNTjwdbtMCzvyAvrwhPegNf6JTWSeOOyjWqbjak7Vlq4cc8zxa/y29mtLeNmySgDTy9z7N9UdUutotRrmS8MV/PzCiqqg= רעננה תכנית מפורטת 416-0263731 רע/מק/827 יעקב דורי 21  
Ug8KAJ9Rokzjt2pdj0VTHBTUMZAPTgREv+otS0jJDotnGpJZeJwwhRG0lYeM8D7VLSE/MzWnDDD/pJ72D3hZZMLzh4hy2xG0vC3gGcvQ4ME= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0267526 בר/מק/1/8/256 דיור מוגן-יד בנימין תוספת קומה וניוד שטח  
Ug8KAJ9Rokw84/SAkNp378E6eYrdoXpbaCtqlvP8uHFUijjnw4/BaQFsSCrdrRtLCKRv1xDBOVhjz9nc7EVxg9G058WxjLs/yq8Yd0/05DY= באר יעקב,מצפה אפק תכנית מפורטת 455-0273300 מק/13/1492 - "רח' יצחק רבין 8 באר-יעקב - הרחבת מרפסות"  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
Ug8KAJ9RokyNm1xv1Utr6gwuD0uMX1bjRTWQ1eYb+5OI1jBGPoSJ5dC00BY3KsG2UGtSHnUtXnFrPACiztcXZc2hsq7TqJEgagWbf61+NQ0= טירה תכנית מפורטת 403-0124974 תוספת 3 יח"ד ושטחי בנייה והקטנת קווי בניין במזרח טירה  
pNa176SYIBldfu1mJigRcXOY1nVGY0THvWZrAJLebwiCT3pgaYi2NlV8ttxnIP4TXvkVG0ZjdQy4JSpxIHswJSnHW5JUqp5ocD2jua/6X2Y= קריות,קרית ים תכנית מפורטת 352-0242065 אולם ספורט בשכונת סביוני ים - קרית ים  
Ug8KAJ9RokzkZpdQi2AW7mE9FXRKv2kqiuPvP9bFF0Os4VZUnU6eSuj3Vqf3vKjGWn5yFFDJSmHiowD9oDSfxCjUpA/mZyjWilo+mETwbjM= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0122093 רצ/66/9/1 - רחוב קרן קיימת - ביטול קטע מזכות הדרך  
CliOXy1vENrNMcLMBbMh3EdIPNrwNY/Z0bxhAmYrwrq+IAGrI8TPTedH+8KUz9Q69HgsVX46z/pcJOQ30sTn6QomJQ/6JE/TFNO+8blOZ5Y= אילת תכנית מפורטת 602-0199877 מבנה צמוד קרקע במגרש 264 שכ' שחמון רובע 6 ,אילת  
TOpflW7W09+u/UPTHnA8iexBBsvNMsZ5f7biwmoBKrShRvgiL19KZFveRXGnPH1KwmbzhO5X0upBxblWM0D7UTE4Sh3JxCxIflkOHbAa5kE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0131961 הכשרת בניין קיים והקמת בניין חדש הכולל מרכז לקשיש בשכ' בית חנינא.  
4QucDVMFakeeDN8tTPvCqbXYWNVLyHk0ubHLxE6VAD48vbsx09SJAqcuF3hCY7fi8GIKc8/yylxXwZ+stFMlTpIqpnuih7cjotEDkai0nok= מבוא העמקים,משהד תכנית מפורטת 257-0242537 שינוי בהוראות בניה  
4QucDVMFakfOSAcR59jwAEsh88iM1gjyQlnryKLZQFDy4aX72KrIwrpBmjBFND+GbCmAV/w/OmsVh4l+T/VA3t2jtJitkJoniJNb5bPlido= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0258905 הגדלת אחוזי בניה מס' קומות ויח"ד הקטנת קווי בנין מס' ג/21962  
TOpflW7W09+Teo3nbN9s7VSOPbkeRs3yJxBpt7akpktGkQGLqwTzeJXO0ZuVkxw19XavB9mcAu1U5ci8A2qaWy3nd7TBoNsq4vSAEnv5QLM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0138263 הקמת מגדל בן 19 קומות בהר חוצבים, ירושלים  
TOpflW7W099Ed9RjCW32V7ImkZEiFfyfy5F288vlhhBraSecpdiYGOohPb/ZYMxICV1MQAkqIvqu8LGHfthOaVtz4tsCl4PtlCX33xn0+bk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0133306 תוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים בצור באהר  
TOpflW7W09+qKo5iDYvdf7cQBvssvYkNDdq0IpajG1VSbQHXi12ZL45/X+f8Hw5RLqWXx5WNrdYVkOH+kwDVRwFYsq30yW1rjIA+1sBn9Vg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0228981 תוספות בנייה וזכויות בנייה, ברחוב המתנחלים בהר, רמת מוצא, ירושלים  
TOpflW7W098KQkOJLTJuJjnBgYKEJXBYzSN3xDr/9m+ywd7vJooVidEa24E3niIZ3sQ8DZmlHzNKLtpiMoNQoO6NfMN+CsVpZwBcvPGYO8A= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0224477 הקמת שני בניינים חדשים בשכ' בית צפאפא- ירושלים  
TOpflW7W09/8d19x51FoIx7nsqoPJej/n48OCHtGpc6zy3xNyaF8gFS9Mb/iTqUYRnHypTp76/PhPdJlKxHOB0h1cOIMhGboqeik3meBrXA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0079699 הכשרת בינוי ותוספת של 2 קומות לבניין מגורים בראס אל עמוד  
CliOXy1vENoJe2Yc1u6+jd6IXBg47eixzoWAPsqzkmq3UkPBJ7vo/DkAUYTUJbgqohRBYVHYz82KRZHk4XPPw6gVf81EnerlQ/1r8mVUuB0= רהט תכנית מפורטת 618-0178533 מגרש 225 - שכונה 17 - רהט  
TOpflW7W099TzH3Con1bCoD47p5CrPip95D0v120HFoaIwL8tbt0+KPDETq068yGkmWaxqp7q35aCQ+ie0NsNZ7cpHAbe72CHkp8h/PDY9A= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0181818 הקמת בניין חדש בן 4 קומות, 12 יח"ד בשכ' בית צפאפא.  
pNa176SYIBnKf4yjmmAY76JXhuvTYQhfjIcSyiVnyUL+FjdGq0VNyNXpRkXlAoAuB2shAJQuxOkDI0Yp1QWB0K6XurZJa+auvjGiCikMZGE= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0121194 חפ/2354 - הקמת בנין מגורים עם משרדים ברחוב יהודה הלוי 20  
TOpflW7W099PcDgu4I3PWJC40MagwNgeIAkAp+WvSJHewMiD/BR+GeQRcrRsVJVdQC/4gHaBBWMoqJLL70jwM+ruTILOUb9s45ggidnpexs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0201467 קדמת היובל מתחם 03  
i4gWzAglpsC1wPeU4GZccnCese8DBmy4G66htngGqdJdKoREIObwRwHWPEI+RYYB414pZoyZK4EuvfaPxrKzaa9aGdErs3H7 יזרעאלים,נהלל,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 18432 הרחבת חוות לולים, נהלל  
TOpflW7W09+/Yk7jUzJxPVokZP5onQ3cHA8j+8jHtuzvEZWIizMFRQXmVz+h6nubD92IJDPyfdHdnFp/74rinSQY502l1FTCGFvvaVE6VsQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14306 תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakchthLlohNvr6/bgOY7PAmf0Px92SFO8JvsmY97/hRIbtc50VRvQY33Y3why3p9bsctzY6v506qrUaCYUaiEgJRjjeJ0Y0F8+g= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20940 שכונת גבעת הארמון - נצרת עילית  
4QucDVMFakfYr9otJGG7QBjFInVuKUnmiMWM8ioA6IhkjO1Hg+fQOxB/Dld8jZOcQvHoFfqF0/MYw21Iv9ULogHRwc6DuF3R1EUVMcIgiwU= יזרעאלים,מנשית זבדה,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21454 לב הכפר - מנשיה זבדה  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQQVfgBuygcfYp56yc6gd1UgVKih3PJc1QioRff3Eu/gFRou9XtqZxwVljQsob6Aj2Ust73iTXSErzF3YQfFCXk0= אבן מנחם,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21542 שינוי יעודי קרקע בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור - אבן מנחם  
4QucDVMFakcVwZzhqNHPJrjmkcfAfWRJSzhSCSTKzmGQOM+zsmu7dJ61Fugmkek0j3UNhv9TzluoBm2L07duXawdiXAWiC/7GGWrHmwxhvU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21696 רח' דקל 28, כרמיאל  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqGn+a+XwA2NMFwA81RQJeud9eHvjDCpzwUGFylmjIpo2LYnxyc8e1l5QgSQ2QvxCGh2P/wv22ck3XH7kFLel4yQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21775 שינוי בהוראות וזכויות בניה - נצרת  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
pNa176SYIBmQ217coxtPbdTtMUfbgkPz2dsdZh8tZqjIWitR2R9LXUNS9fTY42rzjgPFPQ2KO2Vu0QfAQyFYITD96KAoH04gUxnPbqNXYK8= חוף הכרמל,שדות ים תכנית מפורטת חכ/ 25/ ה/ 1 שדות ים - כיף ים  
pNa176SYIBmF516t8eAf3B9eaweQeCJ7+E3U1Dub31iqxFEZLSnL0283aQlnaP1U6fEd2+NiMR7hqxBvzR84WuglN5Na9648082K7A0U68I= קרית טבעון תכנית מתאר מקומית 306-0148502 שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' בחלקה 153 גוש 10478  
Ug8KAJ9Rokym5VZwkJe8NUM/Bevd7YiWTYxv4M3Gd9AKJjiiJ7Wgk8BeVGlD0jdsm/nHJzbJUKEvNTq3MRp/iOJzFZlb3RpuLwvne7QfkiY= חבל מודיעין תכנית מתאר מקומית חמ/ 401/ 43 תוספת זכויות בניה במגרש מס' 12, ב - א. ת חבל מודיעין  
Ug8KAJ9RokybZ64Ls7rRKvNkYBvFcvAFge8FoXsXL/HpRCNkhoWs/6+7pRN6+4cjCv8cdS3dfielMfOSPjR4OqytTIFJfHxekPc1KdfncqI= נתניה תכנית מפורטת 408-0092379 נת/542/א/7 - קביעת זכויות ותכליות למגרשים לד',לה',סד' בדרום נתניה  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENrOynegBxSoU/Z5iNOAiWMj9bsQb56x7MwSG78vB2xgP8uJs9J5Ge2nA6I/AfVGOO6D+2lpc05pkn3prpdHm8qGABylxTTqA9U= אשקלון תכנית מפורטת 4/ 03/ 192 הקמת פרוייקט משולב באשקלון במתחם ''שטח הבלוט''  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>