חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
Ug8KAJ9Rokzo1AFpgh+ABsVkey5SYcmZYyuW/bveU3B+sBiHRo76J8qkL2uEtkzUDY/toImV7OIAg89LhO1TA8eps+H7zWp46TdbBuCLyHo= רחובות תכנית עבודה לרשת חלוקה 414-0258483 רחובות 01א - תחנת קצה בית חולים קפלן  
CliOXy1vENrzyG3+psFDXHXCVGQhGkQ1Dvwuw0IPsLFoOIfflgLAMvFLjOk22OmSqPgeK7jVaNnoIEfMX7PPeazlw5SzleJYrNfJjplylfI= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 123 משעול סיסם 2 - עומר  
CliOXy1vENqV/pjCtKGRHtbhpyNgkBn6GfS1Q1Kjghj4ixoV+MGQ/8UZgvAoQlPaz5PFSIgSARdb8UI5h37b89165n3B/AWETzDKkqReEcY= בני שמעון,חצרים תכנית מפורטת 31/ 03/ 116/ 5 אזורי תעסוקה ומבני משק בקיבוץ חצרים  
CliOXy1vENpojQyJRjnZCIszJMBVUZyPwf5sDvuAAJFGf719J2g9yFRvksku0q/cfZmoiZcHE+0HlG7+vwGEyW9Da/GwF1kx2QfQA/EZvww= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 252/ 4 מגרש 2 שכונה 33 רהט  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcRKvmiHGGUJFRCYUItM/PobFsYC+lfyrSJkRGIaEjtIgHh/mJPmWl9YTuP8xPRl35leJEDn7Le8IPdg71Vv/gnk= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 383/ 2 מגרש 38 שכונה 5 - חורה  
CliOXy1vENqdukRieQpao8weg3DJSgM790r5VcCBLzacOiIMK92EnaT2JhK8HA9TLo+seRyKUwDtxjSwG5tfZle6Kcv15CPe/bi6uEG+R2c= נגב מערבי,שדות נגב,שרשרת תכנית מפורטת 51/ 03/ 237/ 8 מושב שרשרת- תוספת מגרשים  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfV7tGif/5nahSZTqfFz/vRUc/r6CKBOUFRUnqBRcWhduwj0DE6tGteQSvNVB/sq5VA1RTGPahrO11vruaLQD4ik= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171009 מגורים במגרש 171A ברח' סמבורסקי שמואל 12, שכ' רמות, באר שבע  
CliOXy1vENrvmizEESD26jIg13hLd7wTHnzUOs7WmcUujIwoGlmxFNxLil5JsY/QfzAbRo8IbmC3gXeEmh0TVS8R/9Y2F4IGPGLE8ZoTMT8= ירוחם תכנית מפורטת 612-0183475 מגורים בסמטת השועל 341, שכ' שקד, ירוחם  
CliOXy1vENqLhYKJrthHoyFUGFz1sFm1/aU6k8iKWmg8mDZi2owOJ5ZILgjnjzGQlpEsvGXN4myoJRVmMTrEC9kpsIympPerAct1EL7OfR8= רהט תכנית מפורטת 618-0222752 מגרש 78 שכונה 7 רהט  
pNa176SYIBmVR8E9zlVfkQlccE+a7Xg53vnJ7somxww+UDtmlilsdYmXGahqtiO4leC9NcTE9Kge4kvrKO6OYMOQG56wlQEpD08qfhECEpc= חריש תכנית מפורטת חריש/ 1/ ט שינוי הוראות בנייה השכונות הצפונית והפרסה  
4QucDVMFakcnXCRuwWuQqaUJ0325H1c8LieZNXgfXajf9sy9oHz0HkGnrF0dWxFMIf6PKluYQbEB1X7fWMj3Qc2wMUZjvz/GgDV8osvWVZA= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0221077 הגדלת אחוזי הבנייה ,מסי הקומות וגובה הבניין במערב סכנין  
M58Pfx1FScu8zIS19BAvqbhFGkZJbzzL9jG8cEguVvZqetecsQBhIcodapz5OBpr1OgIl/odC86u9/iDLmOYQz59DcT7U9EixUIsz/LvCMY= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 65/ 16/ 1/ 420 מעלה אדומים חלק ממגרש מס' 91, רחוב האורן מס' 16, 18  
M58Pfx1FScu7GgqT1/YYs+VoIhZcjCwVYiI0I7VwYZazFRURnmGuMyNULKuqEiWk8n9GcMprVk4t9zA4qQpSUvpmNdnOQszCAMQsjNIjVkw= טלמון,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 1/ 235 טלמון מגרשים מס' 4,5,6  
M58Pfx1FScvKp7aMs71Pr366iZ4xCXc6jOlaClUq/TlwZ1MbLOC2iaCQrvPKcGaDt+Do7keZnz6/HBHnCNu8Em6e5mIPYxFN5HRPWJclFVg= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 40/ 1/ 1/ 420 מעלה אדומים,רח' כיכר יהלום.  
M58Pfx1FScvSWDIxisvq9NMYUfNLhETXHjME4W8diCW6XPd5/vnMVZVa0vbavOIVaO4/5Ck7uTtBXgQKnsRCTPqJ2YVMNlnZ9H1J2SXJB5s= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 32/ 3/ 2/ 130 אריאל ישיבת נצר  
M58Pfx1FScufFHyHr9I9Y/QqtBNsTWfMqt7JfKpVnMiceG0bRtIcbISOvtSiP7T08Zgs0Nqn7ihwAGZ08Crtvu1mQCAKZn3otLfi5SAgG+M= מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 241 תעשיה ומסחר, תעשיה  
M58Pfx1FSctHy/xoxmjZGuyZ+sWfwD/RVyHScORMmxoGEYi154IMMw6mWh8z+rXqpYlq4RGas+YoJp2u0K9PqZJ6JeECwESxoF1srXxo+nE= הר חברון,מעון יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 508 מושב מעון - רפת מעון  
M58Pfx1FScs68fQFriH96d+7dApvngNX9IViB+hcrJ9LkLt2gZFxS/kdV3641R2DKWHTlivXLZBFQZCuNWG4Oi+IcWPeK9Xz6yMqFolno/4= אורנית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 23/ 121 מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור  
4QucDVMFakc7qW3QIMsW+4qjM72gtg8cQIK3GP8jbf6TeC8VnM21+I3KE5OnP8baKuxVdoQL/TQDSAq6i1rDFSJ77ZX3wPZ+BkZ0xEvlYhc= בוקעאתה,מעלה חרמון תכנית מתאר מקומית ג/ 20349 שכונת מגורים דרומית בוקעאתא  
M58Pfx1FScsWx3CpxJ5ht82p0KRyclNW/lvRmLlDxR1JExeSZWG3HLXbP6Y3vDSqy8Q9T6D/Ghvh9z3dgUO52VI46KGaf3B5RMKwAeM51v4= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 9/ 1/ 2/ 420 מעלה אדומים ,אזור תעשיה מישור אדומים ,מגרשים 333, 332, 246 .  
M58Pfx1FScvG+/RcVnvsUW0K+VbGroMBMUZzXRv8wGqCtZUsb+unSQ7jyMuK2igMlIAX+yRUZJdqGNDAw+p0kOzS+tGXkEDL2PcaOhBto98= אורנית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 16/ 3/ 121 אורנית  
M58Pfx1FScsc7ZSMoyNG/k335yaD+SPzyB0fgXpq8iGmIJmOvU2Cp+9YtHnHufXhfRZ9edxeyZnUJZg3zM48NCGbyd/p5nDYaVCrBqqyqzM= ביתר עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 18/ 3/ 1/ 426 ביתר עילית שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 1/ 3/ 1/ 426  
4QucDVMFakekbFuGeUdTJlzV+oCVVaQLTsIQt+PkV2KFILngQBrSbE2pwzHdb3Arh3OwYJE/hiJwiUSK0onDfKYItb5TkSadDIJUMarIY7g= בוקעאתה,מעלה חרמון תכנית מתאר מקומית ג/ 21067 שינוי בתוואי דרך מס' 16, בוקעתא  
M58Pfx1FScvjr69pg6pbD7W6L61hlA6HHKrpgkNIJe6Jdb0Eg3gDp00GkqYIwcn5TDr2lnUMjPoqazb5AtO1wekLWBLkYyxjzs+ey0J36gg= הר חברון,טנא יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 515 יישוב טנא עומרים - שכונה מזרחית - מועצה אזורית הר חברון  
ppnCWTcsST9LI3laI83FkPnH3o03mUdsDoeNnOfNbKG9stXB6MEX2wTc6/qSyc8TM6md6gIbh7isLEfxBL3zDNGYCIQAsPwJf0aVBJrGTOc= הרצליה תכנית מתאר מקומית 504-0225920 הר/2213א- שינוי לתכנית הר/2213 לחיזוק מבנים עפ"י ס' 23 לתמ"א 38  
M58Pfx1FScvYYgs7jomTkUcsr0YrIs/s6t/Pgt32U2ekGxL4kVXB3Q/9gJmJgrdNSbgVJ1AN4okuaYZVUQ1In6SlyavKRriiHfeZLL1TNmk= גבעת זאב יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 10/ 220 גבעת זאב,אגן האיילות.  
M58Pfx1FScsb8wRWyMEY65pTdGS6AkSTdKmo15znoT+Mfh9Sggri2F14lFdCIV+Yr65sarTEsqFWLvvKJ0r7QPSfhbS82Y1kkN6vGHG631Y= בית אל,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 1/ 12/ 219 אזור מגורים ב' 24 יח"ד  
M58Pfx1FScsT0kSppCKeA6pG9oxit9hSBuxn8LZK86rwsXkOMsbI0q7e4104D5TaCSqQnYxZySGAu5UenNc7NOt8bts1RXTjT7dWdwo8b3c= אפרת יוש - תכנית מפורטת יוש/ 42/ 5/ 410 מגרש 122 מגורים אפרת  
4QucDVMFakfmgGcXGizg+ZO0cJsqDRnmJ5M+CZeXwLE/PjTHvm0D/Ca6MLk+W59FOLiUAXjkvP7qk49g6uurgv9pr7uTrUGl6M/c9kSpYaM= בוקעאתה,מעלה חרמון תכנית מתאר מקומית ג/ 20695 שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק, הכניסה הדרומית לבוקעתא.  
M58Pfx1FScu+wylz2sVM/Y2YBEYtqUv2BXhm8xU9ILBimCRkp3xspvMewOaiHnTbdrlrCoCNC3yRcxJ7WilOINSNLCsxTG0lMg22NBUgqw0= יו"ש שומרון,רבבה,שומרון יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 4/ 170 יחידת דיור משנה והוראות בניה למחסנים  
M58Pfx1FScvw/XO/e5YG9K4PQPsos/4lwTGa0zYzn1QUSYOmhhkyojy7LOuYIT0O1YbXRDU2YdYQNqbrse/559ERy37LBKBhU4khq/BynPg= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 8/ 1/ 130 אריאל שכונת "בן יקיר" מגרש מס'34  
M58Pfx1FSct6pGdh35yzpUy/TQs72rl3sFVsOS5UuKUIKt40mUginoGsiEcKE5VyBOSpgrOvHRfDpyu2qA3UZqjrbD6CxB2ZHnSMrrxbAzw= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 1/ 26/ 7/ 1/ 420 מעלה אדומים ,שכונת נופי סלע מרכז,מגרש מס' 270.  
M58Pfx1FScuFRftqgxj2+4NXn0LQzgECpbFsunkgRLkNavxWrase7AqV4reUwUG3mPlOOoAvWR2bEZFFm5cC0dVtKpF6zvhk7meBl+jioGs= יו"ש שומרון,קדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 20/ 113 מתקן טיהור שפכים  
4QucDVMFakcpx/Ko2V50B6ZmTwBO4JZJvVSbT36DfxZ61+N+sNgdsvyrp7oo2pnO7hwVyPsJifGl1lL3dfkxON/1gf0UhvO02SErl+RKD4E= מג'דל שמס,מעלה חרמון תכנית מתאר מקומית ג/ 19849 אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס  
M58Pfx1FScuP6D+ii0OkMGMP8R/0lMxU+gl2G0OeNNqkLyJiL2JD4JYV2bRTHlyZG3abmh+Y/RxB5CdMejU85Z7T2f9Nh79Uq7HthR+rRRI= קריית ארבע יוש - תכנית מפורטת יוש/ 29/ 510 "לב הקריה" - הגדלת זכויות בנייה ל-974 יח"ד קיימות  
M58Pfx1FSctndjDZUCl7Xc/WpsQg8g8Blqz6ir0cOtmCKzR37mtLgvlcqjiIks6gkIomSGTHdoYmrZhNjPZgm7aeG1CmRjYSzy6XzzrWGog= מחוזית - אזור יהודה ושומרון יוש - תכנית מתאר מפורטת יוש/ 965 כביש מקומי ראשי מס' 4775 בקטע סלפית- כביש 505  
4QucDVMFakc446uFPhEVzmdEUBaXsEilik7qdQ6Q05r0A6mJ1fQ521NZKepu6alYrCewINTn1vYnDPCEsVt0+qycLR9hRBGoZZl2w9bkrCo= חורפיש,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20858 הקמת מבנה לול להטלה, חורפיש  
4QucDVMFakfCJvsCFj9D7gaEsX2l7EJ1bSddJHzkrlTIiSmitiVKXRk3eVsN/kva4poz0NnQHz9SJFEYMJugUYOlgYuGVMKDrSygJSvWbjk= הגליל המזרחי,עילבון תכנית מפורטת ג/ 21483 מוסד סיעודי, מגורים, תעסוקה ומסחר - עילבון  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQuPMdtNUeX24/ns6RFzVT6xu5D0GjK1MeMwKzDMdvlh10yC0uGqg7NrxV4b0gFUp2hVE8jpUnUlNqOrlAhqoOrY= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21677 שינוי יעוד ממגורים ומגורים ומסחר לשטח מבני ציבור לדת- בית תפילה - בית גא'ן  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
Ug8KAJ9Rokw5xCykpambfjYUgpJE/ltAj7W2Bwkj/y4gaO/JaN6IO+us3K82ABh1EO8hmKXo5K1Hg182jh+cBp1HLdz95AZeArK8IyS4rq0= ברנר,קדרון,שורקות תכנית מפורטת 456-0160911 בר/18/40 פיצול נחלה 95 והקצאת זכויות בניה בקדרון  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
CliOXy1vENq/S5f2TQm824X1G5hs7sRQeQPQ4lgU36UjCJXC/N66UBGIhdJMeNQYMGFhynbOLfgQDiZPSrDMrgqG9HBg53fFFoJJ90wg5sQ= אילת תכנית מפורטת 602-0181834 בית צמוד קרקע ברח' הברקת 12, מגרש 53, אילת.  
ppnCWTcsST8ypans3k7HcRRQlgyUkkaMA1CFHa8eSXelIhjhwbZh9QO7RXHt5MPAY2eB2zN+qcFQv2usk0cQDpYeOZwNjD9NLkNqT7clWTM= בני ברק תכנית מפורטת 501-0155028 בנין "היהלום" בני ברק - בב/827  
TOpflW7W098pWi+cS4a89nB15Fk5xPbYzDB49jl+IT5DD4S8Qvtoh7YqgeLpOsqM+I4W2TVT1S1nSDRrTIGN7Jgm7e+T7LflC6c7R5E9pM0= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0055939 הרחבת דיור נחל מאור-שלב ב', רמת בית שמש א'  
4QucDVMFakd9uSwfLyxzLzBLD6+7AD7OlS5dtzmeytMTw4qWSyy8SMUKX2Ml71OtlwuZvJqlUOgPXSbGlAQrNDTCeULOXqEdZXm0rUAgzEw= מעלה הגליל,מעלה יוסף,פקיעין חדשה תכנית מפורטת 255-0233973 ג/21948 הרחבת נחלה 75 בפקיעין החדשה  
TOpflW7W09/S3VBo7J+de9wRMiMPIPz0ktlPcit8TVumESeM5fCuJMBfLA+lPSmzUKtzAVRV4fXaJbe+kxAJLTJ9qpM4j3ayhqpnUEoCvoA= מטה יהודה,נס הרים תכנית מפורטת 151-0070417 הפרדת מגרש מנחלה - נס הרים 28  
pNa176SYIBmzV352QiRNyaMxg7yP+Vt6l5bz0qubGA8q1ITP3gAcSrOWR4c9rke1WZMBnU4fM4XdPUlSgZP27JMiKA/UPRLO3RF9esTkaEY= חיפה תכנית מפורטת 304-0072512 חפ/1746 ט - מתחם מגורים מיוחד ברמת אלון דרום  
TOpflW7W098/X5Ucs+kBrt3iwElyDTC4Rz/NiP0aJT689HonAjfDnaa4hJYmAKuXbRVHJLjL/ApSUHvcqo6vtJbHt5yU4+9UHLNtUWUajD8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0226639 תוספת 2 קומות לבנין קיים רח' עמוס 25 ירושלים  
94KPNU2/QNKrHsuOcjpzJnP7oIcZVpPLzz3PJjJAFqHWGa1Lyd1P9qMMUfGK6Nl1Mpho4angx0OeXJrnlg5fKOmFCMj6dGRX דרום השרון,חורשים תכנית מתאר מקומית שד/ 1115/ 30 קיבוץ חורשים - תכנית מתאר לקיבוץ  
1S2SEvicFE/CAMbQmfx9jKES2Qzk9+X1+TIG1TMIAHFV3l1QLr62ISkZQsBG4FiKNyNWKgrEz6XcxNdctRvJhDw8X/FG7vsn גלילית מחוז הדרום,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 248/ 13 תחנת תדלוק בכניסה המזרחית לכסייפה מדרך מס' 80  
4QucDVMFakeuKrFo2FPA2CC0A3YnqzKuKBcZsQirEd/yr/dRAyoLuXOfURRGB9T41AMHSC1CCQfM3zmkmm9fJ+EJi7+EIU19hk4fYpuuHTY= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19718 מתן לגיטמציה לבניה צמודת קרקע בשביל הסיגלית 1 עכו  
4QucDVMFakdLQoJfEOqSeodlYZhJRDRTSnWzlbfSXd52vbuLq++tx2R5CiNNHvfbkkEXPacHmAp5ngKg055XD38cmE5+6FK2GqfwdUa1/5w= הגליל העליון,קדרים תכנית מתאר מקומית ג/ 20343 אזור לולים - קדרים .  
4QucDVMFakeGpcyoHZ5IahJlz+aWJwrwl8hyB8n3H/78fK6dZMh3yV0EYX2YP46f3ZvIV5sPNpwRbp0RzRXrH6zpOYZ5LdtawjxBR4lPIQA= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 20738 שינוי יעוד משצ"פ לחניה כולל דרך - מרכז מסחרי בית המכס - ראש פינה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t+/YirCsZZD+7OkPWKV85a0viD4g1/2ZD+qbk7cs7OZc3DyidvIc20pI8PQePk53/8LCoTcaU9cYPG1fB6FtsgY= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21126 הסדרת ייעודי קרקע וחלוקה ללא הסכמה, כפר כנא  
4QucDVMFakeLZvy38oU54BOzeVN+S6TgzUAS+4AIlpjM5V7Hk6kZnTAB5HCurrrkFq9hNz/ySFl+OBwOWIUIBNE9haYD29nNhV/vRd5na80= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת ג/ 21508 שינוי יעוד למגורים שצ"פ, מבנים מוסדות ציבור ודרכים - כפר מנדא.  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnFC8qKoscy0vGwM5nx9sCWBc7nQ8vSVEVnBVJMaGRBBzRbW2/++avot++XNnGmPppLzq6hMje6m5AoOpshSNXhk= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 21629 הגדלת אחוזי בניה,שינוי קווי בנין,הגדלת מס' הקומות,גובה הבנין,ותכבית הבנין  
4QucDVMFakdcIniYMnsAEjBQotmZRSoGCBLTGKZcBCpIPsTTyxbWTSE4a3yFD2t3CoKmGpYbUvpsH19otorAQv+dWGz+w5bSZ7KXYdO6uhs= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21851 שינוי בזכויות בניה והקטנת קווי בניה - סכנין  
4QucDVMFakeyycMbOe2j34Kv9Zd9MkJAYjC6ROXrYicKzLkTyCzcWnpkHYOofdP6ZvYbtOpHoEIhrHveuywg3LuMMO9eBm1NbczZuaLDZCA= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0235564 שינוי יעוד ממבני ציבור ושצ"פ לתעשייה - שפרעם  
pNa176SYIBkgqrBsh1g5l3Hy6sni3gltuZyEVP0YQXmsxTg0dQcra9t1Qc3508TIuINPtealDlcls4pA/drsMEHcdkmo4SUHT8lQtbtXL38= אור עקיבא,שומרון תכנית מפורטת ש/ 1140/ ב תחנת תדלוק - צומת בנימינה  
pNa176SYIBmF516t8eAf3G0Cv7GYXPcR0/uEAR4QVOT227rfN3/Ox8EmoTLRIUGCcKoWM3vbDSc0SLffntQfJQpyNCL0b5nQ5ekG1kodV4Y= חיפה,מורדות הכרמל,נשר תכנית מתאר מקומית 304-0095497 חפ/1020/י' - אוניברסיטת חיפה - רט"ג - חילופי שטחים  
Ug8KAJ9Rokwz4PctfzaZDZSZbowNTX6tOSFSGk+Y9K7+iysDL9Vey8wd+pOV2JfSEUPP0S+LLXwwXKXPp6+BOR9ftSJpb0CIfZ91YwvT9DE= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 2005/ א/ ב/ 4 תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.  
Ug8KAJ9RokybgM/VatgWuaT6axPgN7rkX6fvO3dCLFyGEkaqEbrQu748tdix0gTZ2SWEnOlsrKqjBoh9MauME09iDGDJp4CiqeyBjOuTGiE= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 168/ 22 אזור תעסוקה מטרופולני משני  
Ug8KAJ9RokzSsBWx3MZLudkC35B/QLjdC9VHck8s7y8SEDEON2zPU29DAE0QO0MG0rhYTAKkUIHm+3SDgYYwCmLz9D1NPieFmxrnjbXi91o= בית חנן,גן רוה,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 152/ 19 פיצול נחלה בית חנן 127  
CliOXy1vENrgWoFR47NlMdjl5LpP21LfAhY+jbTBASR0HB72VnX/MS1FzI2ksh9HfIgEivOqK0KWOn05PaTexqahKA763D9Pt2fYbe1Twd0= דימונה תכנית מפורטת 25/ 02/ 149 אתר לכריית חרסית ממשית- צפון  
CliOXy1vENqgTRv50cuR1sjirJyC2mQ7KsLKSZtGwtYQqxO974sPTyTmeDGTxyqSsCACkXIOE8nonh71pvdUbekNTB1PDHkX823djUw0gOs= חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 194 בריכות הספקת מים צוקי עבדה  
ppnCWTcsST9RD3/bpuafUxOzQ3AxoKcNMSD8HzCta2cZ2Z3DOq7DIMeRUeUQwho+M97d2u6TDaMx6rO2MvNt9632yBFLIZY2t0pBoEeczgk= קרית אונו תכנית מפורטת 508-0157297 קא/431 - מעונות סטודנטים רחוב שלמה המלך פינת צה''ל  
pNa176SYIBnsaWaYw+G5akOB5OD+LFE9yySIRpAceVRtVCMt9m5YZ8bJcnhwdWrgwWvnmmSXLk23ZTXlUmvJrZmkeY3InlgGmXUP1PZ3+qs= חיפה תכנית מפורטת 304-0111369 חפ/2343 - שינוי ייעוד ברחוב הסחלב  
ppnCWTcsST808NI4lO1OFwn8LSBbZKolCGod4VUgkH6z6opZdOsGzqJ5uWjR/p8lEK4uqIJotaKCdGxGFX40r6fsrcAaTdNLZPFhtj26xF8= רמת גן תכנית מפורטת 506-0173914 רג/ 1417/ א - שדרות ירושלים 6 - תוספת זכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxM1WZ4paqUo9eCVakqWZlrO79i0P0UgKPGPe5oBt6C5isgHnhq+Ho8f95spbXaPUy4onr17BKgHPYo7gqdT28u06ANuR/F/HY= חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0118711 מרכז לוגיסטי בא.ת. חבל מודיעין  
4QucDVMFakdntP3Pd83ljljhJ6dPoiTEIcgrOwqvgnIRCc/IMADO+X5MW0CYLgV+wnr/AqpmkkwaEeScFYDR1NcZRZDXlpnItZOUd1y8Pjs= עפולה תכנית מפורטת 215-0233619 שינוי יעוד משטח מסחרי למגורים - הצנחנים עפולה (תוכנית מס' ג/21816)  
CliOXy1vENpmq0MYlmjJKNvTr3mMytPp+9ymQsWISeX9XN5z9KUd6OtNtKyXvabvKcHBY76lgBAXxyK76VAQ3PCtTepyJpS9cIpil5qgD44= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0166470 הגדלת זכויות בנייה בחורה שכ' 10 מגרש 83  
CliOXy1vENqWVpKOH7dKACptAL5Es4VoOanGX8WXFPQSqXxLLuC5pyUlXzzt9NjQ8w/b2UmEQ/fSmZPH1WsgUUR7xYkbW6MurV1OSDBjTGg= באר שבע תכנית מפורטת 605-0191262 מגרש מסחרי 102 ברח' ההסתדרות 85, באר שבע  
TOpflW7W0981DUOpJr26xEhqBqJVE/heVqZQRZCI9HYbD0X9Kk/JcVEiBWB5sBs1joqsv7h5zjaeS8FP84981wnHCJFWMPAPz3zLBcP4moI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0144246 בניית מלון ברחוב א-שייח, ירושלים.  
pNa176SYIBkzhKFmgM0KrQ9OWjO88Pejhy3YcMTGFapdN9l5RgGXXXD7KsPBXNnOCE2rAvb4FPco6o6J2/T/8UVBTOcYfJy+cm6HGa6Z1Eg= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0190090 חפ/2378-שינוי יעוד מתעשיה למסחר ותעסוקה - האשלג 3  
x5/16Z8SKOB5gxN8cRNFjm9zJ3F5P0SpWaurZ2OhWG6WYGCsac9NzDO94DB2Gp8LKhg3tkjZh8LUgszyTVmGImpKw1HICt9F ירושלים תכנית מתאר מקומית 13748 הריסת שני בניינים ובניית בנין חדש ברח' חרל"פ 18 ו-20 , שכ' קרית שמואל  
rYV8n14yVGErmRQThtvqdX4NH0DVtUOWgsFGsND0GWvYuhF9evV0fqcRXslenPifCq8kXWdR56UY8bty6DrUgV5Goj2FE8o7 שדרות תכנית מפורטת 21/ 02/ 101/ 34 תכנית מתאר שדרות  
A4tq0D9u4ofAI2PAo5B6NZtygDzBXa8ncRpxUWGdsM7HaNTGvIQn5zU3rft72D6ku3YqC9/qiXJYZ4Tv/uxXoC02Un/38eZJ אשכול,חולית,נגב מערבי תכנית מפורטת 51/ 03/ 289/ 3 קיבוץ חולית  
4QucDVMFakelU+nqkFWdopaEB0dMHXJavDTDHxsXm7PWaF5SkzIDnB6Jym1xyZ+WZkcBbmK+8OK1FPK2HD04DgPZBWAV0c27HyCGDfvzM3Y= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20256 תוספת זכויות בנייה בר"ח המלאכה.  
4QucDVMFakdbFtOShD7m2jWXpjcubiVIpMRFMy9qrnMzVm4ySPiOfZIv3pG87CaGUtq9JqdNSCD9fiLiCLwy+7SZjIjPhSJ1cUdNveJ7t0s= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20268 מלונאות חלקה 79,מקטע 5 חופי כנרת.  
4QucDVMFakdIibv9mcYxxxjvJDg0sEujnjuxrjxl08Zw9z5bcmvbqLTCs0fVvFMb+BYxI2zhA04+cicKMOmXShRSsTNl24SxBH9U8ertCuk= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 20364 תוספת שטחי ציבור,שכונה דרום מזרחית. בועיינה נוג'ידאת.  
4QucDVMFakcKGmcu2WQu2qVP2Bgt4K4hmU9NjGtCZmp9MhpT4zA0VYam4HWaPFyD0pzN6Extbq84sJ/7j0rrAo0XuMLunpwQs7kb3B46yXk= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מתאר מקומית ג/ 21001 שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א', דיר אל אסאד  
4QucDVMFakf27z0pKS7fZMzpu8vFSdJGEzmyPNXDDDW4UO0IJKNF3p4SxyAQFXjO0qclBPBlZH16slmQmahHqLTv4C8KcqfS2tF5DSjjrvI= בית רמון,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21246 שכונת הרחבה - בית רימון  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWZdkIN1UPS6AzxRfrsoYF4F6juxREIziPDl2WDzVAYAo6a5zsA5KXYUwN/RXrXLTGLRS+qj+kX0f3d/hXGQ29Mc= הגילבוע,הגלבוע,צנדלה תכנית מפורטת ג/ 21322 תיקון בתוואי דרכים ע"פ חלוקות מאושרות ומצב קיים המהווה שינוי לתוכנית ג/ 14664  
4QucDVMFakfo7jXWBxnHiArpGe8cUmx31ZGu8ahiHaYJ0OFKEgmNGNkcIlKp/enD/Bo5s3tRQXTZL9V0leSSFgtXRwZiI/sjh4VoU8mnAqc= הגליל העליון,מבואות החרמון,רמות נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21473 מגרש 4, רמות נפתלי  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wvPSGK54WbQJrSsnmX+qWHhFYIMxI9MxgtyQrZNmb8gBBx0JPDIZpL9hcjv9bSMNAIHk76lh3EiSBsbPR5uJxAg= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21479 תוכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש שפ"פ ושטח חניון פרטי  
4QucDVMFakdAKNciUsNRsuZXoVIpuwksrcanMYFYzL9yLwF4QPqhOqJYLw8n2CsxLPe0FhT/6dVhUGwgILKXNgoVpOIMWN1CxJZ0WorA6N0= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מפורטת ג/ 21582 תוכנית מפורטת להרחבה נקודתית של שטח המגורים בצפון הישוב - נחף  
4QucDVMFakfDfYwkRLdxF/f6txoQsLxYkHdTdykfIoB8EQfkj0pbVmXUv2JkRnxvmQvbxw+csk5ftDX1OoPZhak62OAEoDqzevrw3gi5tiA= חורפיש,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21588 הקמת מבנה משק לולי הטלה, חורפיש  
4QucDVMFakf1Xzg3UDjN61m3pzHcUfM+f7ciFXfwSQCKT5+hv+Ot7/t6YouGWJjJnNyd+Zcrh0/KMlLPCJCDoiEc0j3ftFHHv4rLBIkhCPY= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 21654 שינוי קווי בניה והגדלת אחוזי בניה למגרשים מס' 25-26 בקרית רבין בבית שאן  
4QucDVMFakdfQkSQMpeAW8lvigONAoN3nCNrRR1QeDjioIEept0/35qWwoeIokfWhq7ci0xu8Oc8urvOkOI3cCReWHPmJlTjFyS6NsFZ8NE= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21702 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, אעבלין  
pNa176SYIBmSc6g8D3rgU6GpGvxirj933d1dd6zHvr30U4LziVCEHTPAQ0JitAdk1YBQ/nH1WNjqw//aAA5wiv+byyDe4wyaKf8x3VI7XDY= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0193128 העברת זכויות בניה ברח' המייסדים, זכרון יעקב  
pNa176SYIBlfR60iHRzZgaxXVGRUBQJ11C2a73s+o/A7LDDSli+Y6TX06QkdfmhZv9GJNwHxkvNKkv2Ny08QiTIvF+Fca/dumcEv7x3w2Eo= חריש,מנשה-אלונה,עירון תכנית מתאר מקומית 307-0190496 קו מתח עליון חריש  
Ug8KAJ9RokyeCBZMnjjut7s4Jm9P63EMRx9rHnA4wPi4o+J8lwOCwIArtObXi3+RwKHk10lX1t1QbXYZkEiyP/PRY+urcDc01ZbbirX2KyA= משמר השבעה,עמק לוד תכנית מתאר מקומית על/ 314/ 34/ א משמר השבעה שינוי גבולות מגרשים  
Ug8KAJ9Roky0Z9hUd7sqCeZrfe1pbTMZB7J+0LrErXB527FR9Fy8npMRwQ9DTtb/9rCyJlCw4Ze67m7KGqJbVq1aqTChJ87Ba7vHcqV7W9U= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 552/ 26/ א מלון גליל - מגורים ותיירות  
Ug8KAJ9Rokx0fwNaBn3KSWCia221cZ7Gg5ANXeMsGjvpRdkGL5x6ApeFz3nRLo6mEt6PBbovc20KVBDlcCToHC/n1OuRSu5v/UJUeAm1Vhc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0115576 רצ/3/16/79 מסחר ומגורים ברחוב הרצל וגרינבוים בראשל"צ  
Ug8KAJ9Rokx/+czKv6KvPMQ+pYqf/0N9urhBlNhqlAAw5YlJKX+HDcBkBL7LM1u9ass+LGG6PO0lTMRLEZJZB2HlrHDHt8VSPzbIG9TZteA= עמק חפר,פארק תעשיות עמק חפר תכנית מתאר מקומית 409-0129916 עח/27/81 שינויים והגדלת זכויות בנייה,רח' בית הראשונים 4,אזוה"ת ע.חפר  
Ug8KAJ9RokwmufMhbAUdyEJYLdosGaNmctEeUas7KSF/UkGDeIlZB1OSzPh/NqO+MwBqP5oaZVY8irIcUXRU+5BsJSbRbEZBL9PTq5w0ROo= הוד השרון תכנית מפורטת 423-0140384 הר/17/600/א/44 - תוספת זכויות בניה בחלקה 115, גוש 6410  
4QucDVMFakdIibv9mcYxx40+yR+BRc7D0tWXjb8OwejQcDC1XY6D2yxR/C+2BkPqo2BrPdHI5M+GfW0H9jYjEKI9pmDDuQNLIe2jKPg5K9c= בוסתן הגליל,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20447 בוסתן הגליל  
4QucDVMFakeLC1fY9DARdlRZCecD1lAmA8ASIQFAQGP3I3j6ytoSC9jvHpoBhtDtWbpDf23CSBpakrXDCBBLaHZPmyMnJ8P2UQU20jAXKsg= עמק הירדן תכנית מפורטת ג/ 20718 אגודת המים, מורדות אפק עמק הירדן  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakd+GGN0PuM3Ilgum8dSWHOU7ourj7Yc/0bBGpkFO7FtDCZP4//MI3kjLjRHmFLV04fqoenLNqHyEGSlfgwAsX22brZlzpL5EbE= מעלה הגליל,מעלה יוסף,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 21736 שינוי הוראות בניה במגרש 57א', עין יעקב.  
4QucDVMFakcLxraRvMCm5LA2bgjvJOzr+NbV/0/PyQDDjMVwp7YM7HO+aamKMd0j1DKPgbbnjmen0NiCc7D4QymNi0iCUjT3loISXGlaFxI= שעב,שפלת הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21776 שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור (שוק עירוני) שעב  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
pNa176SYIBl25CD2xK/oNyRlvr4vzHdZZyO4njXv5EsZmvxKKxVgXp88fbYBdr6Tbf45jX7PlIS+MrfPriURVIXHfo933nK5mwHQtsjE6Jk= חיפה תכנית מפורטת חפ/ 2216 שינוי יעוד משירותים עירוניים ממשלתיים באזור תעשיה לשטח תעשייה, תעשייה קלה  
Ug8KAJ9Rokw5uCguoozFKucC8a6YPOuMLMSc5EYWa7AWKvQlCPU0TzmF73JZVrOQZaBqsZ2HrBJAqYadANhvTEDnqF4yq45X+jmVwzWHBg4= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0196600 מגרש למגורים הרעות 3 כפר סבא  
ppnCWTcsST/yeGFxEWUP7ekdQVVbmoxqKiUSFBhcIFjPIzAdtZJh5MgddwLNSa50Qvcc4u+e+hD5VI71UpXipffZvQAnJW8mKCbPFmW+6p8= חולון תכנית מפורטת 505-0187880 ח/258/ג/מח - חולון הירוקה  
CliOXy1vENqXO1RHgdXjMApO3/4dwC7PL8Z3WDAGt6BK/k5hgqRPKPiUHI/NJWS6ihJvr1Nhe9QKMfbGQ/uigj5FzaYUpaJnHHd8XsP0zeY= הערבה התיכונה,עידן,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 321 הרחבת מושב עידן  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcQSIcUilRiVhVdwwJ65Fkwzj8M5KXcA07sUVhlXLST8GyVz6eyzc7aVrdTNML2EMn93m4A4oRrwWUcY7kEVZc88= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 35 מגרש 81 שכונה 10 חורה  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
TOpflW7W0990WoVqDU97wTexzZZrnrMK4xtNHEOP4SDFkZIMhS1j9oLmWDUf73Cxu5hL6uOt66wFSkShJqIJDim7Z/AMKI4QKvrGaH47mHI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0141010 תוספת קומות על בניין קיים, רח' אפרתה 26, ירושלים.  
pNa176SYIBmHbbM5Y1hsDGjcfCiga7UpndyS2UZ8a4/C0vvRBiFbxpVgWS31DSzjjnNBDmIeDtO1jV04AsmltDCX3w/szBRBVmlIiIM7S3Q= אום אל-פחם,עירון תכנית מתאר מקומית 354-0159269 אולם אירועים ומסחר אבו סרור  
SQRejY8hKdCJ+7n7DLPZwvkq3iOi8fPZC0PersHZvOUsIbo72LW/8q5JaDPE8wKoJvPU844FVc8/sLnNEwhL7EUBwqNLvwdZ כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ח/ 1 תוספת שטחי בניה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה  
4QucDVMFakePhD1NsNJg3PJf1xzf/gMJ0EV6dr2y2IeSBVXSQqs8dg4AOBTIbbh8WHpoOKizz5VF8P/yOU2q9VjqwokUrYj4OC6c7dB2l8E= דבוריה,הגליל המזרחי תכנית מתאר מקומית ג/ 20606 שינוי תוואי דרך להולכי רגל 58 - דבוריה  
4QucDVMFakchthLlohNvr550PgovrLW0aZ+YkQOpwc1EPdd4T8wL9cmmgqIqIfMGx8YqmBFifYJKGMev+yYsOPFTjzhLAK+X17xU+7FcGwA= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20952 מגורים ויחידות אירוח בגוש 17038 חלקה 41, כפר תבור  
4QucDVMFakeeVnXsCU1810ZhTsRatTe0ZwvCVeV1PsLUg1lR+WjpkX8sp64EkZFteR/dmRb45sFJOOGLIwS914ORiiWvdzSBEUJ/nq0cSUU= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 21411 שינויים בהוראות התכנון בחלקות משפ' נעים - תרשיחא דרומית  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
4QucDVMFakdi2Ll4dOwIzz3ufa2C1NLJ3K1FqxAdRVX29atsNZZKUV5Wm/BFfcZpUCdMpXshPteczi1+52lkFIkqxhl7dtd+cRKZ13p0uMM= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21603 הרחבת אזור מגורים, אעבלין.  
4QucDVMFakeS4F1fTe9MsEuAez7x2citp302ndZwbyCSjpWObgUqyJBHbCfv5+4YqqBCpGrBcqGh5+4qO9/X2ISP7MPdk97efqWkogRUUyY= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21726 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, הגדרת זכויות בניה ושינוי קווי בניין, סח'נין  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
Ug8KAJ9RokzHV9goUGl5A4ICbIDA6vE68LFl/nSZ8CK0YZgLFMWcmePSHr+vfI5LzH3k4LVXKkYiva/Pw4E/Q1p9EscbC1ix9k3RKcBPts8= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0176800 רצ/127/22/1 הסדרת מעבר כלי רכב בין שדרות יעקב ורחוב הכלנית וההדס  
CliOXy1vENoEVmqIjARfYGzOoI9JtyYb+6w4Bu6Ky5KUAcdxEOsqxLN8/4Rn+hsu1oXM6/zuyDUkRFdwlx7/NLPcHgvXJQU2VhL1xPxaltM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 2 מגרש 8א- אזור תעשיה שחורת אילת  
CliOXy1vENr60dm0n2yD8+Cl9+R9T1wTOtiqLHT7I/kUr/FspFET5ue8ekHTU78//W39Mtj20a/GpVPf6VNelbiQ3dysqmYLQ7hTijPSAHk= הערבה התיכונה,חצבה,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 313/ 1 מושב חצבה - תוספת 30 נחלות  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENqNKAY0t3MXUbCV+nu3h/Dcd7HT7i1mDDc0grUnK9JtOZ/pemfdTAQtrO7kZA+oKdSqajL6qciPsfHISC2SAskUMJbvKb1epsY= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 130 מלונאות במתחם רותם בירוחם  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
4QucDVMFakf7ubBcqKBdvaQZuJAI2gLNCFib77U0WvU/NzI7ekhJ9sm6Z2pK3/7DutetWw95bYC5BeaIt4JAVg0bcOscKP+MLfkJDbVkepg= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0235069 ג/21897 הגדלת אחוזי בניה במגרש 48 בשכונת יפה נוף מעלות  
TOpflW7W09/eCkiomICI8HuOYfrGPXps1nT0YXcap7SqEUUuT1nbc8J22SSZ7Mb0UKzuxTke6eHX/n76BFAAyxKa68ltiYco1k4OSop6rpQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0116848 תוספת שתי קומות על בניין קיים+ הצעת בניין חדש בשכ' בית חנינה.  
CliOXy1vENq87Db3CgFNmn0iqihUjXEDp1O6LbAyZ0ILpE6ZoInUMJVtIp0I/LE4rEQJSUQTRYIlmjwW8y+m6cjsSuvCy0l09MHEdMlvfuE= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0195156 מגרש 50 - שכ' 6 - לקיה  
4SWgoTMrMNK6UBWNKRgNMDa9cL2UPWlrjLevMFHHyiPLPdRd3lOoTnYWLqOrC3508OiMp+FCKnMs3LQHPVnumRCvOjgssAgG רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 292/ 1/ ה מבני ציבור ג'ואריש- רמלה  
SQRejY8hKdDqgNYl3ypzMj5iHPMB+biNidSJ1c3QbtQeG+Bd0rPF3CxbTx1d+pBfUl66MYe+pUxPvm1TKRWVBr3HCGR4DB8S נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 800/ 99/ א מבנה מלונאות, מגורים, מסחר ושטח לצרכי ציבור (קולנוע אסתר)  
TOpflW7W098UbLDSSk+3GhdyfY6TnS3r5XK1c8a0PwkYH6vyQKQUfjPuDxAxx0xwH8HQC/LTb8Hhv/7LeKuNjggc4lCU7G8cnMQfj04k64Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0073676 הרחבת בנין קיים ותוספת 2 קומות לשם יצירת 3יח"ד חדשות שכ'-שעפט  
4QucDVMFakfOzoGGiGn5HxxE/tndoOqe4ALgOHx2vYgYqjtUmMIKsik1JV6dfAaEhbhf56+GAKNblCagXM7K39ai2h9I58JU7OeSmSL6z/0= הגילבוע,הגלבוע,מולדת בני ברית תכנית מפורטת ג/ 20404 מולדת הרחבת האזור המשקי  
4QucDVMFakfJpEu9mgedfBISECMHEpw2fDsw0s2iJV/acIUxnMaO6FBPblLd2DzouOvK23s3w4FaL8pEbfVMQdgfyptSogJc6ZxJSIeC5S4= חורפיש,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20855 הקמת מבנה משק לול הטלה, חורפיש  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnMB7I5CgVv6hEHOQVU5rpuVDhQtQxL9vV8+XL9rdds6x/XjoN6TswwGR5CSVPBKudTMrwpmAPjYme/wTDIMXJbQ= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21578 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס'' 57, צוריאל.  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvDDjdMIuDVxWUQc2oq4iI53ilG11pUvxvALbRuBWOQX2Q9GD5B7/10Raga50dmIIZtsz6LShuRvc1+XUCGNYdbA= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21661 מתחם אנגל קוטג'ים ,שכונת גבעת רם - כרמיאל  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQrMCQF5ffx6HXoKP3RVh6Z9yXw1FCfDBlnikrpCBZ+1++es/pUn1S/EYRPqzdSmFlT1up8E0o8IfbvqBSiMpnQg= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21676 שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח מבני ציבור לדת בית תפילה טאפש- בית גא'ן  
ppnCWTcsST+f5CG6sIHM57x8AH1EdFmsBs8n0W+DhkfMTB3Bqa9zlfEF8mDg9LHh27dAJlJK9/0iu26f9s3va6GCWVvMXeMolLBTkGHenho= בת ים תכנית מתאר מקומית בי/ 515 התחדשות עירונית מתחם הגיבורים  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENp3paRk3z4C6IJvP2n+SU8d6eebhOpx9/KRAt5LsNf3jl7mdOyTwaOv+m3OZ/0+LbkFTjap4UMG1tCddwdViTlgPBuMBbyWT80= אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 121/ 3 שער רכבת אשדוד כביש גישה  
CliOXy1vENql7HeJvFNyoyBC6YPTT8Y8C6OYINasMCOdMTH4f1+CiQAIdMWOJESPiG6nOVgkadem7tlG0DgxFzSbTQFV7dAs4wlHqmBS9Ak= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 106/ 21 מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>