חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
Boie4bjVZwsRtf8SFbLW5Tm44tgEpIe35XJFqFG0YOp6RX8r3wTnfssTylXckrUPyDGFZQQJvCofHk66AT+CwOUdC/+IPe88 ירושלים תכנית מתאר מקומית 13443 מתחם מגורים - מחנה אלנבי , שכונת ארנונה  
1S2SEvicFE/3GIdin6wXXUXOCLzTVlokvd45j2R3m5V6vIXhx6Ia9VtduZElHMuGGiiQDBvJk9L4BaqXaQk3pJHQnHA9Hw6K הערבה התיכונה,חבל אילות,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 318 בריכות ותחנת שאיבה פארן  
TOpflW7W0982XKfTFW5L7un4buttIf3KVPuFLK71uTgfoP4E6stqdaApKcrdgzTX6LSbb2DXmG800JOoww/DxrlhU0kYmaYPtCPIElIzqew= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14319 הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן 4 קומות , שכ' ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakejAfWGinTm7qc5a31Xt6tZddJKY/Jua/g3T1Lf0vDSX+f+O377QgOkkXbZVnE12PGZ2xDSVL1Q8Vh5nvbPhNh7f4hN5BnF6BU= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 19870 הגדלת אחוזי בנייה קריית שמונה  
pNa176SYIBmUL2IkKD0/2RD2KK1rT7iQwLu2FAKbHtmEwqRqAob+DK2WnVIdwPwhsVTflcJHz5E7O5QdZWfuUdyJ90hNuMjhf2yDTbLQVNE= ג'סר א-זרקא,שומרון תכנית מפורטת ש/ 1371/ א הגדלת אחוזי בניה למגרש 2082 חלקה 60 בגוש 10397 בג'סר אלזרקא  
Ug8KAJ9RokwIJ0jK3JeaCTqPoMR/ER6eqdwUO7LO+8FATzVjwupJqRF1AO20Ijyyy0EY3t2s+O9zKBO/fpK5RHMONUjWtckVdMZiEYbEV+s= לב השרון תכנית מתאר מקומית צש/ 0/ 2/ 90/ א בריכת מים של חברת מקורות בסמוך למשמרת  
Ug8KAJ9RokwPEtDhu0If3dK+sIO6LLA6XqOl2skM9a+pkKrZ3IrSkh+whJlkpk2WQY2KrzGg6WeZDbGnAenTO79sWY4jpnegJwKh5gdWux0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 500/ 20 פינוי בינוי מתחם קלישר-ילין, נתניה  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
CliOXy1vENplB0lJauuuFltCXzn/QaMw73MaezvFuUng92XSEpPV9Pt9naxqcpR1dQ6tOWfE0c3PqAH05l8G0cUTCiff4JbODw+6M+8yzsY= מרחבים,נגב מערבי,קלחים תכנית מפורטת 51/ 03/ 226/ 7 ביטול והסדרת נחלות במושב קלחים  
Ug8KAJ9Rokzemo39HABbe1n3OvMcoW/Un5vPhfTEjyGn6yTIdGLZiEomlIiGDq0YHm5D9OaEASu4cHGxXbQaEyUeMjQI+SQEtAOtI3U4Was= גזר,חולדה תכנית מתאר מקומית גז/ 14/ 23 תחנת תדלוק חולדה  
Ug8KAJ9Rokxi8QLo9Vl1jCFOv6py/o76ic1kOqVCOLQ2xnLkP79jvoiNSXYz8C9QktOoJGOKaICXkZN57riYwCRd3fDfS5dTSybr68W6DyI= אבן יהודה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 1/ 1/ 476 גוש 8016, ח. חלקה 100, מגרש 2341 שינוי יעוד.  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
4QucDVMFakeIbllYbeBLEix8+7cfs7q6ZmXX4mCqJ6+via6JYS5N5Kd7mXWB9VOlD3FkMTRGj70vfrM/i10P1h7tFuIkU3btb/EejvjjOYo= ג'וליס,הגליל המרכזי תכנית מפורטת ג/ 20595 שינוי יעוד למסחר, מבנים ומוסדות ציבור, ג'וליס  
4QucDVMFakeNm2VeqlOqA9qMZWqs4masLrrN6g20GEszmPlfL3ZDWv1SJEYAsvO0YGjeUfryIAp4+DupGpe+nB3qOLe17pR5UUzdJZZhkQY= אבו סנאן,הגליל המרכזי תכנית מתאר מקומית ג/ 20909 שכונה דרומית, אבו סנאן  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng3Zl6LepsVz+FaBz1SqgKP9b+JYdnx6mSX9AWugKhu1JFDViLDaP/+UMBZi1QZvEW3XdtRPTNWddq9q32ZdIbsk= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 20839 התווית דרך מחברת בין אעבלין לשפרעם  
4QucDVMFakeaGmc0ZApszzSqKG3ggbgv1tGOiBVs3ai40MoVc9S4kdP2p6Q9qOP9h9cltHR4cm3Y8lShLTNQ8Rlvm+Pdu4bYgyV+vRmwcX4= נצרת תכנית מפורטת ג/ 20898 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
ppnCWTcsST+W2zdAQGUJ0IVUzUnkSpL7IoOHxJgZX82o1Ia/OtqrQFxW/8Y4Eihxntwrcd97cgqKg1r/AYJtmKPghVdeIneYqqElp2vPFBk= חולון תכנית מתאר מקומית ח/ 547/ א/ 1 חיבור בין כביש 44 לרח' המרכבה  
ppnCWTcsST94jT0gEdDomFp0v8ZmyafkSrzwsuKnhOYszYClORQ/o8wTo6dS68TzuoE1iR8mbM0Hkb5hJdNyHTlVMu1Q1ry7spFM/iIIF9Y= בת ים,גלילית מחוז תל אביב,חולון,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב,תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית ביוב/ תגפ/ 2 הנחת קו ביוב תת קרקעי AYQ  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LkQjWa8pIBU3Mc+m8ool8OIoJEZAqhIKQSOb6TY4BJ5RTlXerYmY7pE1Am5BmeK6YOCplSxx1fu73UjOMJDahRQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21222 שינוי בזכויות בנייה, נצרת  
ZkBAnPQDcpdB/wNNV08OHo9k7lHTeUNklzgJUO4CPmuzPg4RwVbUW8XPAKylZaGGxDB8o5m7sR3lwYz6QURsQhRq21qtky4F דימונה תכנית מתאר מקומית 25/ 02/ 101/ 33 תכנית מתאר חדשה לדימונה  
4QucDVMFakf+5FwzsBDcL7VDoeWGFTrJf3sq4D6J3KzkWdrTeD40IsUSgmU+Ljx/GUGMa6PVtlpvUFR6hnXpuP176PBKLlBGPvCYJ86swuY= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21372 תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בניה והקטנת קווי בניה, דיר חנא  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5ZxxdHiPT7ZBo7fFZcROQk3lZQlb1RwWwN6bRDRBHlDfTRZA0TG48yiOsIZz8stgnudGgufTuLkreFblO36JXkhKs= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21442 רחוב חרמון, גוש 17734, חל' 69, נצרת עילית  
Ug8KAJ9Rokz3nvmtcjQA9rUPqeuJvh+Z6R80MSnBayoim5uxeapZaYNzNNq2Te089nCyPQPCu0Qn3x2zucKem9s0r+XUDBLNYpssO168xTQ= טירה תכנית מפורטת 403-0122739 תיקון זכויות והוראות בנייה למגרש מגורים  
Ug8KAJ9RokzWh+iFAETEemyAp96XlZQMuUch/yV0i7Ev3W/0GsZC+hxgHHz74v62HS/hHv2IdpUBMTeOSgZJTh9eBqKieykk5CxIqd9Kcc8= .,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0119099 פלאש תאורה - גוש 9235 חלקה 14 בא"ת חמ"ן  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmJqikhEfLpem+SqYGEAoweAhXa3TmIk74dZHpkl+srFOXmWj84dYMygc07MtvVtxG51xVK6i/j0Ki68USKg2GQU= חיפה תכנית מפורטת 304-0133082 חפ/2324 -הסדרת בניה קיימת ותוספת חזית מסחרית בשד' הציונות 51  
CliOXy1vENoqpm8pZfSX2eJJTa2zsO6LMx/Wwun0fG7udd2lvuh649iwVUiBzvEKai4ZV2KLVzpDiinetZpUpcOeRRYiY2ohosRyGv97zUc= באר שבע תכנית מפורטת 605-0174987 מגורים במגרש 409, רח' עדני שלמה 76, 74, שכ' נאות לון, באר שבע  
Ug8KAJ9Rokwce3e+towi63upXBdTfPHBBFXpc1Zrf/Oz5/dkbqi1iYta6YAAVPbIf/YS6FibuhkeSNIM6JjfmnyaYVrDxvpmqLiazGVDR0s= רעננה תכנית מתאר מקומית 416-0116798 רע/2011ב' - שכונת מגורים במזרח העיר  
pNa176SYIBkMbJaFNsDrakkynLHyt7krOzlVfbSAxcnDXBxejBmUbXjbbXgKs3Xr1pkLIMQhD4OrYiwHw7eEuHYjAOnkVHSceH/JRY28SKs= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מתאר מקומית 355-0133967 דרך ראש הגבעה, גבעה ג' ,רכסים  
j6C1I7farCDgWnpqREWn9KHP+FSf99ewFMm7tU0KdaGBgmSurlIY8VAshMSoyi/t2vypUSsVXh0zQze9b6P5HkCjJdwbXnJv גיתה,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מתאר מקומית ג/ 17825 תוכנית מתאר לישוב - גיתה  
W/uJEd3c7hVk4JiDmbiR1mFWPXCjv3oxIwJj6DvyQRAvw7RHav4PZSI6endjvU4vC1gEBOfO2G1cPdpLznrvmUcp5naPt1gO ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת ק/ 3300    
zOPwJlxOSdZxib1KyUD5oVWdv1z21GVAONVG03BCJP4D5NIPOtDyGQihA5DSHlEosJCmrfcmjLPTuW/kTPrPRHDsl6j2fCSi נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 553/ 28 התחדשות עירונית, מתחם ויצמן- סוקולוב, נתניה  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
9JXvsHX0b8/UWa7loqngABOtsOYTZPNPhL3KsFMi+xXGB+7YX3D4Mu5/phINNWzGA7TGTFazcWiRO1KkuBTcs41posSUioTe אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 108/ 30 רובע ח' - אשדוד  
TOpflW7W09+/Yk7jUzJxPcE1E7kwi0BuC1Y8SSiWVtka+7MWkCrIupKlhOWC+2pRzeMtelrSf+j/C7JEixxL5BnkAS7uXQdbfQ0HJlMbyCs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14370 תוספת קומות ויח"ד למבנה שימור - רח' ישעיהו 12 - שכ' גאולה  
TOpflW7W0986WOQ7uY+sXpYbbWmlzzc/t7JQdWV39r2+HW573DX/EeeRgbY6NsNe93/T8kx+6ERC1Ll/UILZBW5NQoJZx3JYE/BLIPD4I4k= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית הל/ 518/ א תוספת יח"ד רח' השלום 12 - אבו גוש  
TOpflW7W099+NzRKwx+2ZVxy7tnm9EmuS8W65CxZ3xf/WAWjnSV+FO3I3hiww4E+T9yz1ccU1dHxxg1y3HFWHCxwq82bxnOPEJR9xcfD8tY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14337 הכשרה ותוספת בניה בשכונת אום טובה  
4QucDVMFakemYkA8ioD321UmRTDFsocqZ/vz/K22MhyTZmOSndb30QFZF9NUztlQJm8c2QDqPkORk7f9r+8jMnxBiMuDB9YIria2cbPZcQA= מטה אשר,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 19734 מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
4QucDVMFakehlxjJtxdP01oz2poEsYzTrYXV17b6gUY816//AFWlQb44lMq4xdJt9DF2WFVKNl4S4k9mFikgpmIwj8YHm8aF5ScsZjIvMWA= הגליל התחתון,כפר קיש תכנית מפורטת ג/ 20069 שמושי פל"ח בראש נחלה - כפר קיש  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
Ug8KAJ9RokxDzZXZ19x5PoAMgLTtuf5uwotDQQ6LuifKmMlEPi9gPjVxbB+uIBoHZjcy7/PcErPd8gxGhnUWg76PLcsOeNQhF98jXoslOkY= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 138/ 2 מבנה תעשיה- א.ת. לוד צפון  
CliOXy1vENrVVs8qF+mFhsDsAa4yN94ff/iGN4rmtx4q6inBGfEZxJwQ4w6LVtE4+R9rFVBumrnqSi6EavZ5H9+A5JeqqlQyCULT+SFlj8M= מרחבים,נגב מערבי,תפרח תכנית מפורטת 51/ 03/ 236/ 13 משק מס' 14- מושב תפרח  
Ug8KAJ9Rokzik+OjzaanDgJGW7sn5qn7q+APGvi1HJjkivC5OYqBTPZGL8kTawwGJfQ8RyJfdYTbOOyRiSCrQ17ysO0nxX1b7yhPD6pzdOk= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 332 שינוי ייעוד מחקלאי לשצ''פ ולחנייה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakdostuRBvj+FQUHxOG1+KBe4f0RbsAIHttq5K6eq9lJ/IF+AYSmz4n5ET6j6mRi8xncIZtT8wlGlIr9g24DV9wXRvI8Cee0yPc= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20609 "שינוי זכויות בניה באזור מגורים-טבריה"  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
TOpflW7W098R/anYDhgzYw8BJ9uSjfhAExxdcR7D97QXJ4bUX6ZRxGgqW1AJsC7FBdwkTkPrQyiw7z0Y8TsuR4EKg+Ws6D0fMtA9aeygZPE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0052431 תוספת יחידות דיור בשכונת אום טובא ,במגרש מגורים רח' אל משהאד  
ppnCWTcsST8OzF13HMzsUu9PuApa28C6/Yn4bajaE+h/m/rnXfj80b48uPQVxKWn32zkvXkFGXP4SliVfHr3tGndeH8sOocddAksx9RtrEc= גבעתיים תכנית מפורטת 503-0206243 גב/490/ג - גבעתיים סיטי - ערבי נחל  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RiBF71GWblrZALTmLfycWOEhkPfig/FIzhQ6ZpkU8GCyEmDO6ZYGtiiU3jwuJrP2MskJnkddXfevXVezCgS6Kzc= גבעות אלונים,יזרעאלים תכנית מפורטת ג/ 21040 דרכים חקלאיות לאורך דרך מספר 79, קטע סומך המוביל  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RvZe7F6afmU3BJmlDKRnGa0ymzXbylm9B7TVBwTxeiGucHA7qWkE2Khj7CpeZZCG80puUwHbY0MCmLFREXSqYW4= הגליל העליון,מבואות החרמון,שאר ישוב תכנית מתאר מקומית ג/ 21024 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר ישוב  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySs0xxzkpmQbBsq3q6yeiUv9+CTOvXMFxH6H9l4WY9RPmJanEUNgLKiUQQHadwMbx3oLPD45oc7WO37Pi23tgmY= ביריה,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21174 "הרחבת אולם תפילה והוספת חניה"- בירייה  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
4QucDVMFakdxcZHsdNFTok9aW/uw0LHvg9z2Oqqrj3HRzbGGX621MxhFR1YjCn2XlN9z1eneUAzv9Ar/i6UNyanSevz87EKXNPQwdySP6yI= הגליל התחתון,שרונה תכנית מפורטת ג/ 21251 שינוי בהוראות הבנייה בנחלה מס' 25, שרונה  
4QucDVMFakdQAZA97rYGkrqTNwLgE54FAlVI/SH8mUn5MFeyagVFqx8QrH8c0X9WgqNlkJQs+kSPbl7EVHn/vQ6CGoDSxPhx5Idjk+6UeLY= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21282 רמת רבין דרום,כרמיאל  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWSqry9Z19VSaSNV7T/vZO1cnrg+ZTm4vsbuVAl+JrszUs2EakNneYXnT5RM27FZSr3s7qA3iAG1kLr/JZ9ye+ks= ג'וליס,הגליל המרכזי תכנית מפורטת ג/ 21378 המשך פיתוח איזור תעשיה דרומה, ג'וליס  
4QucDVMFakfA6TtwfDf/dRqJEek7E5r5UIfpuWs3x1spb5i9m4pkEtXraEp9zNcb+ou2ymSFv706tX2yvfYSycXzFrCUrcLJo0+sBK2Z2go= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21500 הגדלת אחוזי בנייה, מגרש 40, רח' הזמיר, נהריה ירוקה, נהריה  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvMPTFC5RAO+4736RrEkgw2JQTAe8jQMPY7p5rKEWzDO1i4F8dncApeY29QcVRXxNK81OdKD2fqr3qEDwIkehB+4= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21679 שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר ושינוי בקוי הבניין, ריינה  
CliOXy1vENoijwSns9hFC2x4Pc2dcyxnR0olKCMpn8jFfWciP1+buYdduMXoPKNifdzLgsYREfUMX/4uXVmZUFglfHR4OCajCBC3mnFTL+I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171082 מגורים במגרש מס' 1219A ברח' משה טוב 10, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokyfpTCtsfgUL+ixt7z8g3U1BiWH70svR/6Hz+nEwb7oi7Rg1x+ydmdHS4geUMz4Ul+pJUIn4Od23QotPot+58tPHHrB63izP0o= מודיעין-מכבים-רעות תכנית מפורטת 420-0138651 מד/8/23 - מרכז העיר מודיעין ומגורים לאורך שדרת החשמונאים  
Ug8KAJ9RokxUd/pf1qxscDUehd2zxHuXW5HpVaL8pDWvJhBtmjfsuw6iE1L9vT524dFiL7qDBlCMAb5xWs1CR3CL/Uta4T2gljS+yTBsk5w= לוד תכנית מפורטת 406-0137588 לד/541 תוספת שטחים וקומה למבנה מסחרי ברח' הרב חיים חורי  
ppnCWTcsST8S0baXTm1/voY3ksgKt3H04zUSLPrC4hVmiMPrWqgsCvcllTK/FM0ffXL1h/tWmHB7EUX4yEROGE0ag7S96ib4mxMAp5R1tr4= בני ברק תכנית מפורטת 501-0146621 מגדל הפארק בני ברק - בב/833  
CliOXy1vENqiBvYWiicG0IgcTIhADQGB18dYNV4mPwV4/LNMdkhbC3PELks0pgKBK9oKXhHO4XrvubT6qQ9KjBfX4uypyRi/oNk4cQ9Yh4c= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0183582 מגרש 247 - שכונה 8 - ערערה בנגב  
CliOXy1vENoHZBLWWY1VpEbwUZgNu6OyZi53kPbg9UZlHmnRNatAASMcn4rriJhVneMjBbesnBwXJal8OuPMD9f0vM7veeuTgq0sNZNbfpM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171504 קמפוס רמות, באר שבע  
Ug8KAJ9RokybbiHFxK8xsMH4DWyCxHrHtBd7U1uBFdPiHLZBRShqmRe4q5zG/L43R61ISoRd9qHUroyIPdY31gaSjLwUJJiwNweaAhCS4Y0= גני טל,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0137554 בר/1/1/312א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע חקלאי לצרכי ציבור  
pNa176SYIBkQbka7p1gTcG7P8qRGwmvqXDD6W+y1/Xc79rg0OZ/xpNz/2liK3ExsV0Fc6xk1WlCqWfyZbOcP7fvDC1ul9fvXxbpdoNiG05A= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מתאר מקומית 355-0078436 הסדרת גישה ברחוב האורנים , רכסים  
TOpflW7W09/9UiQVIA0ndJcRlAWmjHvwLj1/MREiS2pGKn2T+tCKn6CGhhyLa5wbzAcZI4kGInTg6F8Z2U9jFXL3Ed+3xHEph1agj9/6h9A= ירושלים תכנית מפורטת 101-0123877 הקמת בנין חדש בן 11 יח"ד ברח' כנסת מרדכי -שכ' הבוכרים  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENqIgD5f4DBQhsJoLDfCffRuLIKtpEtIS/g43Uz+U/A6PKw8lY5ffzsNpoftrbloyxBaamf0zp1aXr6Q/OwcadwMFgGe5Chax6c= אילת תכנית מפורטת 602-0188383 245 - מבנה צמוד קרקע במגרש 245, שחמון רובע 6, אילת  
TOpflW7W09/z2UgM55dPK1dpXkMKM0Hv9c7ioM4e/u31ZT8E4bj+bajG8AGlPkB12jKTdfQH2nEjLEEj+D1QB3wxqpYHnwtH+dS/CCv+Zw0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0102012 הקמת בניין לתעסוקה ומוסדות ציבור.בית חנינא.  
Ug8KAJ9RokyGSjyB0FrGNYqii7imli2BdE8EiPb4Mb+mM9MHwoEsjB/UIcDqIPKoaYcvoamM4cYvn7XMd7CPfqJNy1jyOOU0JM3qfPmfvNc= יבנה תכנית מפורטת 404-0190819 מרכז מסחרי "קרסו",יבנה, יב/220/ג/1  
zUOA6ieuJcwrOej58rm8lHyUBJupfYn9kIJUsadnki2J8guEN7Pu8gzGKUKSCl6Dhmf6bObu3wzzAxB55jBCeRbM6Dwb4rL/ צורן קדימה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 4/ 1/ 344 אזור תעשיה קדימה  
A4tq0D9u4odKVANO2GfQWPILXAfBBu5xjMwSE9J+vVZpobll5poDYOoOJ6BcHpWSsbAA/NgWWteiMCyGkGoQ6Xzw+7Uz0iSL רמת נגב תכנית מתאר מקומית 20/ 02/ 310/ 1 דרך היין ברמת הנגב - 1, 3, 4  
TOpflW7W09/IUY3S/voegWura7S09jby/XG0msEGSWfebCM0fMAfdWcwqVZeAfrDZsLKwqHt1pTKfJnPO5Ab4XeuBVD37tYoxCscYbP+y58= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13461/ א פרויקט מגורים בתל עדאסה - בית חנינה  
4QucDVMFakesUUHQ1+8w9VcCmzTbr1etS9WaQR0YyXdL57JMn3bJv5cSBxemzea6H1xv2swbdZHxdsMrL6UaFSm3xu+nR371heYyH77AhvY= גולן,רמות תכנית מתאר מקומית ג/ 20298 תוכנית מתאר "רמות".  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
Ug8KAJ9Rokxs6zcZJIPsLpxp4ZHI2zqSOd0h6FtM942TC4d5h8F6sLAuutNT1f5scZKJHVPHiuCWpXJ9B3QRK1z4kpE/uoKM+dqc2LQC0vw= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 719 בורוכוב 88  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
4QucDVMFakeECmhJCRbzJW/cY6G2e/0POCqH2Hs0jJUD0YAsnMyDE94amJcvq6zdRaEgYpnRRkeLmF22EhnVzlnt0d8pel/SCgcmhJs8+JY= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20700 שינוי הוראות בניה - מעלות  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
4QucDVMFakcnhWNWT7CzbHiLS+Um/qluMp+8boRLE5A9/segSL1XcOGJzC0+YUjfBTHDsG3TwBAUFH7POwmO7qLx/xtUOY4ItnJEPnoojmI= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 20963 אזור גידול בעלי חיים - אעבלין  
4QucDVMFakf69r4IJg4K6l9OgFj4/eWcSmLBHxkbZLreDT4Y4YHQB1sq8UU+bAw6bhSg8mMlelmiOAD3mMymIIkke7tTwEZ6XOAXvIPyXtg= גולן,נוב תכנית מפורטת ג/ 20993 רה תכנון שכונה מערבית נוב  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK4rjQQc8XEySsYB5xn/n5W0tNMY2/xSJT5w6TMGFLWFXzARjr/+h+pMIknpgs3XN/cthn2A0X3u5Ho8jRFd3E90= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 118/ 2 ''תיב עומר'' מגרש 17 - פארק תעשיה עומר  
4QucDVMFakfmZuj895edrnYsKRha9ZbPG0ftQXuQx20Qt+IZEtlukFt5dch1mmgOqiUOsGtDGewpkaDwknZpg5ODH2dgqMPnrqo9G5O7XTo= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20955 הרחבת שטחי ציבור, כפר כנא  
CliOXy1vENrL7IvzpeBSUiP+drJArtFSVGyEfxip9Edtl4TJ8KOyNSbBbToqKeK4zEWOgrfFFsXYI/CK8Obx+i+CxxiSh9JxR4lxj4/2Kvg= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 35/ מפ/ 1007 מתקן פוטו-וולטאי - גיאה  
pNa176SYIBnwLfuu7hBblV2v7YB4m0bRU4OqdPgFREQeeTesJBUjQNW03gqBnvcacogoVv7xhxyuTYrTDttfjnD0Z9CfVwNrwwzoFw1nhyo= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0063354 תוספת זכויות בניה ו-2 קומות בחלקה 22 בגוש 11292, זכרון יעקב  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
pNa176SYIBlH669qvihaoHFn/ctaESogQ4ztsibFuuklBdLRlQZkld/+0tZE0mjbD5SjEeRBkvX6A56XxveC3Im3zrdICWFQKfnzpyZrYFA= חיפה תכנית מפורטת 304-0073932 חפ/1707 ה' - הסדרת מיקום רצועת חומ"ס באז"ת אדמירליטי  
Ug8KAJ9Rokz7fN+mLJJPmFdsCDgtjoDGwuVkJF0i71q0DHhApZnLlT1lMyKJ6YmUbyJubgG3EkGfg9hnFRDjMVX5WU28E7r9n4k2+rXvfOs= טירה תכנית מפורטת 403-0170159 איחוד וחלוקה, תוספת חזית מסחרית וזכויות בנייה והקטנת קווי בניין  
Ug8KAJ9Rokzh+qoC3d26THNAAGS4FtO2Jq6JoTIf5a5B8KmBlZvsR/RJxsN1EV0AxRsjqnO/q1TUSg0n0ULKoJCO+e3jm3bmg1Mwl35eHYI= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0132654 רח' אהרון קרון 13, 11 - רצ/65/7/1  
ppnCWTcsST81u0j10YExUgJqDxCafXtKHqzSneQoJApE9U6QeLkFzTdTLSk0m3HxIx2/Azrf60EzcM/TEoCz0hwCguu2HaWoFMkcLSl+K0M= רמת גן תכנית מפורטת 506-0212704 רג/1370/ב שדרות הילד- הגדלת זכויות ושינוי הוראות בנושא הרק"ל  
6Objul2BoSno6LQZyF0XHQRJXPz3ejfauyBiHB3MkNe0g3yPrSshJA28vfGfYJX5D+8xnGHJU4BJsqulsSI6kS7csXvOjYlu קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת ק/ 427/ 1 ביאליק על הפארק  
jo229rQteiWtQgYWS2Pgfms9GQ8ATezhxQb4UMiTIM6V3BLtGy1soo3K+KCmt947qdXWu2U8Wk2MgmuivzLdTmc2ssL++lAe רמלה תכנית מפורטת לה/ 1000/ 16/ א "גן חקל ב'" הרחבה.  
94KPNU2/QNK7Incbo0KyfXeWkC7jGZE11Ji+n7HF/e8Uq+o98UZwPJmAnBrw4+oOWsRpyBKkqSfxdeyrVoTTb0NsmZmMIFt3 גני תקוה,גת רמון,דרום השרון,מצפה אפק תכנית מתאר מקומית מח/ 289 דרך התקווה  
TOpflW7W099xJPLIicaMEI30RGtYi5IDa/5XDvIfJZmH9F3LR1wOxb0iIelVLmutiTHto3sYhw9L/2+zrq2H6k02Xyr5RaT3YPQKl89KQo8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14036 תוספת קומה על מבנה קיים והרחבתו והקמת מבנה מגורים בן 3 קומות , אבו טור  
TOpflW7W098JCUgr86PnL0reGJKLGsy53XHf0JN1e/095Fs0D+DJ6kMyWqYCDwIHc7TqLtxf025WQxQnesitOpfRIX26gABMUTCRkJvhHtM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14035 תוספת שתי קומות על בנין קיים והקמת בנין חדש , שכונת בית חנינה  
4QucDVMFakdPrn40hcrI9nqD/d31vLuTmwjArcVH1221Va+kbY1klSc1dlEri9OpLG+qg/pHd1fVYBcfQnPqtHlx/5hEefwncpEZa7y7Nko= אבני איתן,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 19696 אבני איתן  
4QucDVMFakdA0FUoikKrOoCbKSPrQkuyVTuV7gxP1Tf7HxoMgjXy0En2RBd951ZRFfzheHRO1H/v6JC8wdYySjlp/ksdcjiSb6y4X8P1HO4= ביר אל-מכסור,גבעות אלונים,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 19713 הרחבת חיבור של שכונה דרומית ביר אל מכסור למחלפון ביר אל מכסור למחלפון בכביש 79  
CliOXy1vENroi4SQ3KaHjUqof8Q+YQLdml/GxRAnsSaux/F0OrfVlWkGCmhdosZyV11TkoYPxyZKXa2t56/6Aup+IR8BtcABIJqZwfj6vXE= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 206/ 72 מגרשי מגורים מס' B 138 ברחוב רבקה 34, מס' A 192 רח' לאה אמנו 38 ומס' B 117  
4QucDVMFakczmuBysoK5e5Le8DqrYZgf7MSTnV4D9UW8DhFN8KjKMJ0CDCADndt8jPRUHJ+9KJ871cFYeBy/a+yhmptvQW/GPQsTL4VKjtg= נצרת תכנית מתאר מקומית ג/ 20725 שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל לשטח למגורים ומסחר, נצרת  
4QucDVMFakesGFT0dfqbkZiWJ340kLrkul4nW9n0LuZVyOzOT7VDiSR6Ra+eGWFxZHbDJ53DYPhJDIOrzzwIZ752MPNez+jeYOXbhHUaPiY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 20739 הרחבת אזור המגורים, הגדרת זכויות והוראות בנייה והסדרת מערכת דרכים, שפרעם  
4QucDVMFakd4iScXgxLpJIxDOn027hQ5KNBSnTLR+WWHtG0O7AS3KlofsDvlCA+DV7GYjIp0xlqnFYYPnlQuh3qsXGBrdbeJhkZ+YYQqUXw= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 21012 מרכז מסחר, תעסוקה ותיירות חצור הגלילית  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
4QucDVMFakfp/BJ3GYUTUM2GwoxnyBipwOAgdEcSkC6I/LDUq+ZGjM/do1DpuHMEkEMgZBMfgqr+HNz5VsuHlXSNSXILkpIeJv4g/KkdmF0= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21008 שינוי בהוראות התכנית וביטול חלק מדרך מס' 74, בית ג'אן  
ppnCWTcsST+n5KljMiDtIOba6ftb673EqCkqEleDsMGjGsl+z1DXJOSqolXgTZWEsBu9k60b3wuWC9rm7aIVMXB1dQu2LmN95zq66Pul1AE= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2199 איחוד וחלוקה ברחוב המדע  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
TOpflW7W09+jR/eYPMq3MJvayk2Ep9H6ysoqIYFdsG+r7zp0E3NFpEhsQs9z5/Ao2HBsLts308qo25NAOQ09CpQMJl9MdeQ2oUSs8GTQLZg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0176362 תוספת זכויות בניה לחלקה בשכונת ואדי אלגוז - ירושלים  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
TOpflW7W09+qE+VqKoa+52qgyRf27vP72K3O/bq4a0bAC4uUwgFZM4XhodHJJkYdX4j4XH8u2pTB2nr+GoCt1y/gjxU/dkRTUu2aYHPb1yM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0105130 מתחם מסחר, תעסוקה ומשרדים. גבעת שאול, ירושלים.  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
TOpflW7W09/r3Kobe3mYkyx9cSg/p9+vTCRhDFYDaR1FoP2SzGXF+piDoXArsDYLAAtGv7cU79xx1N3lumha2eCQcJOlMjVxZeh0K0MKrEk= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0059592 הרחבת דיור-רח' נחל איילון 17 ו-19,רמת בית שמש א'  
pNa176SYIBnqG8wB70X9WcJRMLruQxPN/dfBJhmHoIKHTFQhyywlFL2/tCZCHIuHsopo0emLn7OeFqXjWuYshIA+n1JJgwl7ceQNoEdRFjc= אור עקיבא,שומרון תכנית מתאר מקומית 353-0087494 אור עקיבא, פרויקט התחדשות עירונית- פינוי בינוי, מתחם שז"ר  
CliOXy1vENpPMLN9iJ9eDNATZqsnyTg2vsJ82/3GItqzeXds84fdi7Pq2IOYmTlNB6F1WSmTds7JteDThf2SFy5CPlSEVZoV8JoTjhr1O0U= אשקלון תכנית מפורטת 604-0183004 נופים-מגרש 52 באשקלון  
A8SX1Rh/m5mZzNvyWkoBpxQtnSoELYaEF4KWXQveJZwbYwoeFADgAWntuXiocF0+W4u8iQu4xXq51y/vJs+nHPdap4sbIyjU יזרעאלים,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מפורטת ג/ 17627 מרכז שדה חינוכי, ציפורי  
6Objul2BoSnBAaTeNQoXqkQDztnmPxnwCy/Rc2srCMXf9cSaLfEaaa1k7wn27BKW3QpTy3OvwRGWX6bJE4VcMz03M6LoTYkO זבולון,ח'ואלד תכנית מפורטת זב/ 125/ ה שטח לגידול בעלי-חיים בח'ואלד  
TOpflW7W09+ywPQizkoRBFLvvhkFDZaGUlZLY7nogHb7i61lA1jG2hk3+6FVAwv3P2zHPtzfqbpryqMWqUQVWUIVVCWI+lbUXFhIBGPrSB0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14148 השלמת קומה לשם תוספת 2 יח"ד , רח' פיתוחי חותם 4 , שכ' שמואל הנביא  
TOpflW7W09+/TVt6iaX9puPl6/GHBVqSizgPqxab1Qfu6doKjE+dD5ugsojZrOUt+65tUdgxh/lDFuP0YLVTXBhtmm73R6LP4a6R8xV4oQI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14424 תוספת קומה לבנין מגורים בשייח ג'ארח ירושלים  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifAaKKjk2UEB9bpBs537lYK6PnhBkp+LIoUlOmijOiQZ/YG6ITqWp0TtHA6v27FLOJ+5tXU4ch0UZjSaRr3ODCfM= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19836 תיקון תואי דרכים - שפרעם  
Ug8KAJ9RokybgM/VatgWuf87oV7QAfetk7BBSrByHcbGJuaQAVsKmYM6vLgr8QcPkZDaIDIPrQB/spDKaGDBHi3sJMwVVRDB4tIUoJZUZp4= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 1000/ 22/ 3 קביעת שימושים מותרים במגרשים ביעוד הייטק, רמלה  
CliOXy1vENp8KdLwmlxoI50d6rkpcAz5hwx1c9+ArCJLnD1USOa19I+/J1f2VOLI7y1rpBAB34oVU63bHuAKcHg+rGH2S8iI0llCk7SHA3Q= בני שמעון,משמר הנגב תכנית מפורטת 31/ 03/ 104/ 4 אזור ספורט ומסחר והסדרת כיכר הכניסה לקיבוץ משמר הנגב  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
Ug8KAJ9Rokz/Rlvp8MRi+nWb8YKACt/MU3NpwTg/eNV2LBjwi4YbDwUy+q9cX65cCK4IhjjtG4fOH9oc2OKEgCsPXRWjVqNEUGokOcConyQ= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 720 התחדשות עירונית כנרת  
4QucDVMFakeCAhzoNyVwQuzTSWBWgMQ0fMFyj6fxSS1stih/BlV3PwNu3bNJW1obmRvcGRF519okia3AF54BbLEXLftet/q8plwFWBr+Xbs= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20518 גבעת רקפות 16, טבריה  
4QucDVMFakem3wp4nRZfsEyPiP1y1RahjeLgBXIF4MNmEyWqLMeX4SMTGAC28D9CVjWMCO9GefccyOjFMyqpsMv17dw8WsJN7d/A1stXYYY= משגב,סלמה תכנית מפורטת ג/ 20556 שינוי יעוד מחקלאי למגורים - סאלמה  
CliOXy1vENoRRMS6DPKYOf97CpHCBwbNu3q009ufYAiCFTdNzq4Sdr/p3SIfE+hIBRlfj6e3kNLik8pqWGE9tVjZJxgfVg2WBTCmkGWldLM= הערבה התיכונה,עין יהב,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 306/ 2 תוספת 30 נחלות עין יהב  
4QucDVMFakduXcWUYV4vtdaGa5ixcOAifibIxpFE0i7Fjdh+lSIfbj3TtKKntHp/XkWSPwsU8R/haVatWsfdzLqquF/mYwNIwqqhzSQUMiU= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20612 פארק במתחם המועצה המקומית כפר תבור  
ppnCWTcsST/tcwkHld2iydZiUsxUdxKg9MK+seAwL6M8a0Kl+ySwuqhGlo08STpWmrnwtz1uWfLaYMzPwUKk+lle4o8MSNtIPCxO73OC4pk= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2180 מגורים מתחם אולפני הרצליה  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng5h+Y0kIE0quHr1Ft/+R2TwOp9B/1LlT9JRESqjr+bR49jxhHT31yoNyXkVEznwfTTNV4B5L0KAqYjW1kJh9m8k= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20836 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והסדרת קווי בניין,סכנין.  
4QucDVMFakcLZay4GI7B4pZhsNWRudvJcplPHIpI0IEKle/nvtwK4DFUxgeps5Vgjlj6psXB6VRMm5g1Pzaa02LquNEUhQEQawPDg1YxfrE= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 20852 הסדרת מצב קיים והגדלת זכויות בנייה, ברחוב דרך השלום ונתיב הסיירים, כרמיאל  
4QucDVMFakd//sw0SIMi6VT/cRSwhF3ZQTSooFE54PVK8Uh5k5eLd1QKEIYbGkEqhyrcpL0PaDCdT+E4/L7E7/Up3nVr4btkLNwHL58X4Os= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21075 הסדרת דרך משולבת לפי קיים בשטח, אכסאל  
ppnCWTcsST+Pdc5+mr84fqvEb7LMM2v1VtAIH/txSzpRWwCudvt9UyE6F5M0zjV9MC4E2jU06kMy1f3KuQ6hVGOlGLAM4jPNWpBYhb2/paw= הרצליה תכנית מפורטת 504-0100552 תוספת יח''ד ברח' נורדאו 13 הרצליה  
4QucDVMFakfCJ3YlPaIUSNJhjG2Heu68mpIHGjX8A65hBpcGNnqIh3IF6G45EpDeU1cQzmDuaQa7xB+wE58qe8f1fzvmakuKAK5IZ1NHoRM= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21336 הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה 41, בית ג'אן  
4QucDVMFakdaB4b+4ewVWLb8/HCFBFlXvk6Kn9LA8QgtZmLTQIOKCkG9Lku536shlyw75NdZvPoQCBUqLwj2MhNqG5y0yyZ0SdCjLTZGojs= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 21307 הגדלת אחוזי בנייה, א.ת. שלומי  
TOpflW7W09+fS0usmb9lsl73E3iUInJiak+3i/JjQaA8ROj0EGhPiiTKosaEZOYPOrVT+aZJ8+2zPBP+G/YREwsAmqXgpV+EImqt436CvXM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0067413 הקמת מבנה מגורים חדש ותוספת בניה מעל הבנין קיים בשכונת אבו-טור  
4QucDVMFakfATBgUF0ANEM7LNlW4MT2yt32HSuOm9fbVQRC4RpnjRf9TJIe5k6xZcX0fpx4le/9xnUUI+2UFlETCW8TGDNK66/fV85n2Ve4= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21705 שינוי בהוראות בנייה וקו בניין המהווה שינוי לתכנית ג/ 7468, אכסאל  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmP0Q1t6mAlYQQPUhYoI9fB+L7ROwq63k/BTq4Gh84Hzj8wWyfQ53MQdk53QQVcQnreYwyUmeYDS05Cn5zx+3imM= חיפה תכנית מפורטת 304-0124404 חפ/2317 - הסדרת בניה קיימת בשד' טרומפלדור 27א  
TOpflW7W098oSu7G1Lg6cZr3AXc9z/09cUWwWTuHBzWGKTCFQserq8PDH9ak02a4B2h8rmiJ5UewDgUsocnBhNgcl4/p0IpDlewZcOjC+FU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0115741 בנין מגורים בשכונת א טור  
Ug8KAJ9RokzCsyDjpOCyG/jEknLi8bYjuvuhWELtLInPXSiBXXNoC4eaQgQAZx45gwFYQ4P/B0/asnyeJyriPwN3G9ahwleK6VfQECx70II= מצפה אפק,סביון תכנית מפורטת 455-0127647 רח' השקמה 21 סביון - ממ/4180  
pNa176SYIBnP2ko0ivFo4deHPuxOGhgVj0jkFJQDKkCvtj1d9TT8NVHalRPnzYjBXwFVxpqd1r2iY5DuJfyQIFgewFvto0gYtCK3rcgigF4= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0179622 בית אבות ברח' המושב - כרכור.  
TOpflW7W09+/Z1puqmtzqXHgDApMEuz2wzFvRy6ReFQLeLpR1Hyfrqk3Ztm3xrE1uC5lbDLCjSc+YVKH36RkNuAP0VsMALgEDJm7hdKYkf8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0113605 תוספת שתי קומות לשם תוספת 2 יח"ד לבנין מגורים בשכונת בית חנינא  
Ug8KAJ9RokzBcjMco5VvPT1iF6I04YEFBGVY43TAn1C1rUmD4NMhAbEOpV+ZknlLxVVBZFf4VZQfvfMH5N64ocCFgH2P8CLG72zotlUOo3I= כפר יונה,שרונים תכנית מפורטת 457-0170977 כפר יונה, שינוי שלביות לתכניות מאושרות הצ/1-2/ 410, הצ/מק/1-2/ 410א'  
TOpflW7W09/Cs3Y2bJ1fyC5Oyy9cElLHLXhYBFA4rkP9YEcK306q3c8Q/d8aaoUtpak+ZKI872yhYq5/2ijqofhp8uYnIsNGKXKkrLmAK4s= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0054635 הרחבת דיור נחל מאור-שלב א', רמת בית שמש א'  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>