חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
A+lcbkT7u/dEz68aGXqooksD566z4jrDMCE8WnA75RBpXa4FhChwOAVhcmPjyN8S9ZXs8+AfHYt91aeMpWcFIoM2JpMDixjn נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 7/ 03/ 311/ 46 מגרש מגורים 115 א' שכונה 2א' - ערערה בנגב  
/slwVhRDCaz/zULl8R4vKzBI4xKHdPpjnaeHexdtGDRqfNA3Sgfpb2FhcxqR9lXeh6t7eEvtML/zhKl3CJNCrOezrb6pg9B9 אשכול,נגב מערבי,צאלים תכנית מפורטת 51/ 03/ 120/ 3 קיבוץ צאלים  
1S2SEvicFE/oTDsX5LaHW6gjYffJG8Vbpt7kbYAP1XviF0IagCbH5PrLOZr+qHXPdbtYxCq3vCGnX7OwhxFxbN/d+kEp5+CI חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 191 חקלאות ימית - פ.ג.פ  
4QucDVMFakcvE6i2qLl5S+Nj0xleyyefZ74y+8cpmAvaXJQ2YXH8WxgwPfjQVUdTyux2L8geMl55QhGOl+Q+e6eo4u+ZqfN9kx/LOd2jlKw= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19478 שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין  
4QucDVMFakeNFsQxbFJfkWH/iwPb1aDeObar2Ypz/EQfXrH3fyHQC77rZ1Wn40yNMrTp5+dI0OvmMavssOTGi1JXwMIOLA91btkevK1ePj4= הגליל המזרחי,טורעאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20151 שינוי יעוד משצ"פ למגורים ב', טורעאן  
Ug8KAJ9RokwjxLae2x97IHPLdvxiPrISW0I7cSWWye4wBNrpvUyqD62mdAzHk/WsMeeG43AGAzntHITXOcLX5pHquGULZ8907u+od1kjqNs= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 950/ 9/ א/ 1 מתחם "דורלם"  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdNczNDvB5fgehmNP+mVCwvRQs7flBfNzeLKh8hd1WcmC2cPHns/HDwRXAA2fNX4KQ6DivXO/gDOQ7Y6zkT4KqxE= בית יוסף,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20409 מתקני ביוב, ירדנה, בית יוסף  
4QucDVMFakdPBTgKhQEn4tHrHOzE29frPF356mVueA9O3NSh3/qM7JFys9hze/2bvZg+4cHnyLHEhN0zV3g/SwneaDdYVcd0riZCH7KUSSg= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 20529 מתחם בנייני ציבור, מגורים ומסחר, רח' גיבורי סיני, עכו  
CliOXy1vENpCEF+sC9hblaHTgxp6x8TN3hIJxLjyAbvc9o46U0IM5E35WzIbFvHl08xWRFb8fZjU2Lhcq+gqsOG82mleVUZMz6z5TtKCEPw= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 177/ 134 הקמת מבנה מגורים, מסחר ותיירות ברחוב ההגנה 19 - סמילנסקי 53 בעיר העתיקה, ב''ש  
4QucDVMFakfP4ueTbl2bF4zUmSu+Dg4ijFy8vgbXQNsx6im+wxc7y/EhdoxeUqqGjH1Ptf8O/l+zyUnohQsOIvvxysD/RHdS7mA/haR8NUQ= יחיעם,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20632 גן לאומי יחיעם  
4QucDVMFakeHIlimZ3mTvdOPdnueS/PkF0JxPYkqFjviDRLMEqKH926iDySkmQH/8B3KU6/A/YKeIAtaL/VlFnsJFoLZDJG6+wz/iRt6IOQ= הגליל התחתון,הזורעים תכנית מתאר מקומית ג/ 20754 תוכנית איחוד וחלוקה וקביעת זכויות והגבלות בניה במגרשים, מושב הזורעים  
4QucDVMFakeGpcyoHZ5IatMZAc7iabg4Uevg1p8n+P++mdBd+kwP+7t0meDv/RirRi+NQ9HpxW8SmuxgwW/KK59k3gT9trh7ZX/A8psl9o8= נוה איתן,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20768 חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי יעוד - קבוץ נווה איתן  
CliOXy1vENoT9ocXN00g5/7mp+SMChC6qm7qrI4AzgBzI7RJPk03nPOBzrVA2JF1RevYalxeeoIw0cGcw6uA/hKssqpROWVI8vpEZPPguTc= רמת נגב,רתמים תכנית מפורטת 20/ 03/ 166/ 2 ישוב רתמים  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsbwDpqvBoN3EPrjLJgBD1yCcZYJPYfXfxC7Vmt5y7Eq868S5zTX63mlCEhy02HgSkK1WiHJLgtrMTh3Fmiw5mKh0= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 223/ 18 מגרשים 257 ו- 258, שכונה 17 , רהט, שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לשצ''פ  
4QucDVMFakd0sIdU2z+fvhCjex2TMhtf04gFwA6Rn08sGdqcXGopY6zH1GG0pJRa50HSnfbA/yEJNg2CE/i8ocFBIo4NBkovtQohY+gIzgk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20970 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא  
4QucDVMFakdLzIdikUBRq/JI+PJ7NwYpHYkVEPEgdO7T6dULUlK/DGh2lY94JKCvZaTcIYnkOfCWBtUfq1TyGfB9Ey1R5VFLZD8nKBnQt2U= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21005 הצעת אזור מגורים ומערכת דרכים, אעאבלין  
4QucDVMFakczfZyymsAwHd+ghgHPBSfM9JpMTYiznHAiVyLY+d5YBP0bK4q7vGifRNvYKWzkxhm3qij4t6iez24+uysfnJInHKvhNkNql2A= נצרת תכנית מתאר מקומית ג/ 21068 הגדלת אחוזי בנייה, מס' קומות, גובה בניין ותוספת יח"ד, נצרת  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
CliOXy1vENrLv8yibnfwefDkaGvLWWPHuP2DxT9o6HUoyCFhCLZoWKmTy3gnMHdXtdsGoruTDwwcl8P7qjGwuDlr3a1HJ8HdA9nRhneOBqs= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 653-0183574 מגרש 29 - שכונה 3 - ערערה בנגב  
Ug8KAJ9Rokw1fguONaJA8+jOR1Y2Aq2kHCxvnlw7+x2S3k3VteMhfEuQ+IFB86O8jlaxe8ZCjGiAHz+NN6SqZU185U2E2dMeDFcDwjVlH6Y= חבל מודיעין,רנתיה תכנית מפורטת 424-0117259 חלוקת מגרש 89 לשלושה מגרשים חדשים לייעודים שונים  
CliOXy1vENor81CZR+TR1IbfJW90m3feXdTuG46tbjhw1E8sStp9qnXosNhZO7rAwVaB5z1dSogV++7Fwec0fgZiXg4b0BMu0V/r6O+88M4= אילת תכנית מפורטת 602-0173708 מבנה במגרש 159 שכ' שחמון רובע 6 ,אילת  
pNa176SYIBl32JfagYZVXZAkfP11GYNYMl/oGnztiFomacz2nRT79IhWXiPzByA7PtUPtr1k9uD40DUnBvH1VLGx8R0k6oDsyxlPjvv0Cc4= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0175570 הסדרת גישה ברח' השופטים בכרכור  
pNa176SYIBn6ujwu+nWtsZ1Jeb3/ycEPS6ag375ObMCzvgsSyL3Gp5nIdrgayt0aJ2YannlAhFXprHCZUopqgZabYGfRMJVubW656HKPx+g= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0063412 ביטול שביל הולכי רגל בחלקה 116 בגוש 11320, זכרון יעקב  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmDIPJXDAmgyeEMm9iPEiJZlQJdMjG3nXVzFGA2wC12Om6HI0r2x+6245raIe4JbTYQYP2pmqueqBMshHZusNqG4= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0162883 תוספת 2 יחידות דיור בחלקה 155 גוש 10073, פרדס חנה  
Ug8KAJ9RokxBEbfgzSdqDtuvhu9znqehFSKEpX/ExEK042ZnsjLrF+wpg+k29K5gkNxlH/8S5FISdMDukHE8k3PnyTMkHaViyTV7+OGcXGs= צורן קדימה,שרונים תכנית מפורטת 457-0125567 קדימה גוש 8036 חלקה 15 הגדלת זכויות בניה  
Ug8KAJ9Rokwecc/oyAYMXisv4spgudEIZ7MB+YIfRpHHBJd5MRNJZukuH9Z8WMinuRJrk16iE8+OtDtXZl51VbLg68haCsStU/kONr8kg/U= חבל מודיעין,כפר רות תכנית מתאר מקומית מח/ 305 דרך מס' 446 קטע כפר רות - לפיד.  
nCQcqVcLWvKITNF7ncRw2Z0exfkAy6Tcp/UbOMWapdT9FE/qCDt3HoUDKWEvKgFOt4A1+kUC+V9aNn8Yi5V1R52Lqv/gi2bf אצבע הגליל,הגליל העליון,יסוד המעלה,מבואות החרמון,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 17379 יערות עמק החולה  
i4gWzAglpsC0I+iMhm3j19oRSjF2cWtSNLIlmy6LsNdDDvApbVJyuOpL+wil2wKcoU8ujhZUTt4OG95smF+VIrU/827Yl7Kq מרום הגליל,עמק הירדן תכנית מפורטת ג/ 18233 קידוחי ליבנים 1 ו-2  
1S2SEvicFE/3GIdin6wXXUXOCLzTVlokvd45j2R3m5V6vIXhx6Ia9VtduZElHMuGGiiQDBvJk9L4BaqXaQk3pJHQnHA9Hw6K הערבה התיכונה,חבל אילות,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 318 בריכות ותחנת שאיבה פארן  
TOpflW7W09+eaPClp8XjGQz7WNQ8JdYUWod6NDX6IhX8E6RMNVkGFIzU1P5KrEUQOysCcWkDsM2y9X40OS6SmjAMTJ3pMFH/ePCltgKKFPc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14249 בנין חדש והכשרת בניין קיים , בית חנינה  
TOpflW7W0982XKfTFW5L7un4buttIf3KVPuFLK71uTgfoP4E6stqdaApKcrdgzTX6LSbb2DXmG800JOoww/DxrlhU0kYmaYPtCPIElIzqew= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14319 הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן 4 קומות , שכ' ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakeLQx6qtaZLhCAYmu8493icDgBPkWr6lJ9hLOgtCn1+qfBVISJbAw235YMDwpjVb/p60Z3RSrU7ISq9FoBS3NL930YOrf97Ilg= מעיליא,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 19382 אזור ספורט ונופש מעיליא  
4QucDVMFakdLu3rpC+pf6ubUw4wQb6fv0gyKydQVVa3Dhi7N2tpSHdgIypdkBkI8664zijUlIs7O3csgDSBkZEqgTCHFe7GGT1qik5T5wWE= גלילית מחוז צפון,הגליל המרכזי,ירכא,כפר יאסיף,מקומי - מחוזי מחוז הצפון,מקומית מחוזית מחוז הצפון תכנית מתאר מקומית ג/ 19522 שינוי ועדכון תכנית מתאר, ירכא  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifC6y5sXDvnYdRAHRTjyLMNijrZPwQ1zRBjIA59cI36Fyh6weL5dpCnhzDpG7NpBOC+Eb41cIHOTaKFeYQyQkJmA= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19835 מרכז למסחר ומשרדים - שפרעם  
4QucDVMFakesUUHQ1+8w9UClQxFC9tM5fH5v7y0aWjKLXbkqwXOv3anRbnYgprUgHBmxUni5mnBB84XpVvFQR4ne6Mb9quxoTKrBU53FEa8= הגילבוע,הגלבוע,טמרה (יזרעאל) תכנית מתאר מקומית ג/ 20255 תוספת שימוש באזור חקלאי לגידול עגלים  
pNa176SYIBmUL2IkKD0/2RD2KK1rT7iQwLu2FAKbHtmEwqRqAob+DK2WnVIdwPwhsVTflcJHz5E7O5QdZWfuUdyJ90hNuMjhf2yDTbLQVNE= ג'סר א-זרקא,שומרון תכנית מפורטת ש/ 1371/ א הגדלת אחוזי בניה למגרש 2082 חלקה 60 בגוש 10397 בג'סר אלזרקא  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
CliOXy1vENpPKZVKifDZg6zkQe3vFATbPQZcnbspoe9bzPerOUx65oInfvz2gAHz7S14Z5cMxiyqkCbtefjcFJw4QfoV5c7QjNiVMBpWvD4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מתאר מקומית 52/ 02/ 310/ 23 שינוי ייעוד שטח חקלאי למרכז מסחרי, נופש ותחנת דלק ערערה בנגב  
CliOXy1vENrjKh/C0z6wTZ0IKIXSuL/aiksYOI12A5OXmQoccQIfpdMGCR2ljnpD2XAxtWvgGZt74rXCDrygXHbrGF7hMcLcH8bXn6nzy9U= אשכול,נגב מערבי,עמיעז תכנית מפורטת 51/ 03/ 239/ 10 מושב עמיעוז- חוות לולים- מתחם 2 ו-3  
4QucDVMFakeaGmc0ZApszzSqKG3ggbgv1tGOiBVs3ai40MoVc9S4kdP2p6Q9qOP9h9cltHR4cm3Y8lShLTNQ8Rlvm+Pdu4bYgyV+vRmwcX4= נצרת תכנית מפורטת ג/ 20898 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
CliOXy1vENqzifTl7VVg11m6VTieRqL6sk69fBUBesocjL3F4Pbx9kHIu/Wka6FrDNOCIfDsovh3nX9pI+/PVlT+sW6OKYTNKQKYSDUwgZ8= גלילית מחוז הדרום,כסייפה,נגב מזרחי,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית דרך ד/ 11/ 03/ 267/ 1 כביש מס' 31 - מחלפון כסייפה  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg/ZMEL2o1RiCKZbmHQcEEDRmLEsjNQiqvNXvwnIs1Ntu3y6VrgnW2sGrdafb6ABou0RMUFTnGFr02/xH8P1IIUU= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 20965 הרחבת בית צמוד קרקע בשכונת הוילות שמדרום לרח' הרצל, עכו  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LkQjWa8pIBU3Mc+m8ool8OIoJEZAqhIKQSOb6TY4BJ5RTlXerYmY7pE1Am5BmeK6YOCplSxx1fu73UjOMJDahRQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21222 שינוי בזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLCtCVSTJouitXOhUP0q5DSuKoZLm+93UFfLdJTMTcjrV62jMKCIIHPFGpakIJUnu9crlie0/ajpXiXCsJHyYW1U= יקנעם עילית תכנית מפורטת ג/ 21268 תוספת שטחי שירות, יקנעם עלית  
4QucDVMFakfS8/KJ6BW3nXyZZ8tTrqxS+DW45KWy4BOUIhQHeF7+OlfrsQ01XaWcopL71o2j9YkFGrWJUxiOHxKuTd57m4gBARbufXFyaZs= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21267 הגדלת אחוזי בנייה, נצרת  
ZkBAnPQDcpdB/wNNV08OHo9k7lHTeUNklzgJUO4CPmuzPg4RwVbUW8XPAKylZaGGxDB8o5m7sR3lwYz6QURsQhRq21qtky4F דימונה תכנית מתאר מקומית 25/ 02/ 101/ 33 תכנית מתאר חדשה לדימונה  
4QucDVMFakfeD39KcHe6ffUtvRcUFFRC3Dga4OD2jg2SBeyQbL8L+2Yv+QxwTVnUN/8aF9I+/KI0CgyR9DNjjpkFEOKlZzRDWzQ9mTPLlj8= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21354 תוספת זכויות בנייה, צפיפות וקומות ברח' הרצל 101, נהריה  
4QucDVMFakf+5FwzsBDcL7VDoeWGFTrJf3sq4D6J3KzkWdrTeD40IsUSgmU+Ljx/GUGMa6PVtlpvUFR6hnXpuP176PBKLlBGPvCYJ86swuY= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21372 תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בניה והקטנת קווי בניה, דיר חנא  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWXAIe+UqW2t54DyLNSXeALo0W+QTIh9UQHyKDpoCcvftHS11mYGD7x8tFy8/wCFTS7OD8Bl6QEtZXunGDhO7jP8= הגליל המרכזי,ירכא תכנית מפורטת ג/ 21377 הגדלת אחוזי בנייה והסדרת שימושים בחלקה 49, גוש 18886, ירכא  
4QucDVMFakddITgh9yKtB2O7f50fo6QFgDoNIqsV3pciAy5ZmexSlOJVEKCye1dK0mvejFW9wdHMuxYmTbKYqtMhDMLZ8oFGLOkC06US3r0= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21658 הגדלת אחוזי בניה ומס' יח"ד, שינוי בקווי בנייה ותכסית קרקע, סח'נין  
Ug8KAJ9Rokz3nvmtcjQA9rUPqeuJvh+Z6R80MSnBayoim5uxeapZaYNzNNq2Te089nCyPQPCu0Qn3x2zucKem9s0r+XUDBLNYpssO168xTQ= טירה תכנית מפורטת 403-0122739 תיקון זכויות והוראות בנייה למגרש מגורים  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmJqikhEfLpem+SqYGEAoweAhXa3TmIk74dZHpkl+srFOXmWj84dYMygc07MtvVtxG51xVK6i/j0Ki68USKg2GQU= חיפה תכנית מפורטת 304-0133082 חפ/2324 -הסדרת בניה קיימת ותוספת חזית מסחרית בשד' הציונות 51  
CliOXy1vENpkkVDqZwaMgtiEM/bPwblym7VSM77Qer9lZeGWXvi976r2NtvhwCqkJd279dMGCnsdT1JS/lGmt4dl7HHDwI85iSjExn3ohBc= נאות חובב,רמת חובב תכנית מפורטת 621-0172767 טיפול ומחזור פסולת פריקה ביולוגית - נאות חובב  
pNa176SYIBmeUm9ABKiR/1yRy7wBeHf1hKplr93rzFhoVvkQeAFWthhYVk+hE2F6Q6n+D0jUAtevvH9tI8502ezEVufYkeFmIw1Bc7guZDQ= זבולון,קריות,קרית ביאליק תכנית מתאר מקומית 301-0210799 השלמת גבעת הרקפות קרית ביאליק-שינוי הוראות ביוב  
CliOXy1vENoqpm8pZfSX2eJJTa2zsO6LMx/Wwun0fG7udd2lvuh649iwVUiBzvEKai4ZV2KLVzpDiinetZpUpcOeRRYiY2ohosRyGv97zUc= באר שבע תכנית מפורטת 605-0174987 מגורים במגרש 409, רח' עדני שלמה 76, 74, שכ' נאות לון, באר שבע  
j6C1I7farCDgWnpqREWn9KHP+FSf99ewFMm7tU0KdaGBgmSurlIY8VAshMSoyi/t2vypUSsVXh0zQze9b6P5HkCjJdwbXnJv גיתה,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מתאר מקומית ג/ 17825 תוכנית מתאר לישוב - גיתה  
i4gWzAglpsCpWwp713Wo12fNwq88zqPggbUARSmDm/Ik+DxdhSH6xGt3+4ypdDSuZffBOBmXkCNazdJws+2W3umEmG9NNIhE הגליל המרכזי,ירכא תכנית מפורטת ג/ 18230 הרחבה נקודתית בצפון ירכא  
t8FMHQqv5NIqmij5XTN/pcEzsynby97zsUFW2rCPUlvmAu8JrJId9kaiTvUM1kSltSEDr8BIy67onHa4QGNsUxrCyCRkiyc5 אלעד,גלילית מחוז המרכז,דרום השרון תכנית מתאר מקומית מח/ 258 דרך מס' 4711 ? כניסה נוספת לעיר אלעד.  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
9JXvsHX0b8/UWa7loqngABOtsOYTZPNPhL3KsFMi+xXGB+7YX3D4Mu5/phINNWzGA7TGTFazcWiRO1KkuBTcs41posSUioTe אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 108/ 30 רובע ח' - אשדוד  
4QucDVMFakehlxjJtxdP01oz2poEsYzTrYXV17b6gUY816//AFWlQb44lMq4xdJt9DF2WFVKNl4S4k9mFikgpmIwj8YHm8aF5ScsZjIvMWA= הגליל התחתון,כפר קיש תכנית מפורטת ג/ 20069 שמושי פל"ח בראש נחלה - כפר קיש  
4QucDVMFakczdMX8Ew+qBoZes2fOBN8wouAxmDh4KO7MQkwFrNBfMNFgZA9KdN89PNgiJt3QKWmBkhTpPzdVsYFSXIblnqjlxhYqXfVK93I= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 20110 גבעת המימונה - מעלות  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
Ug8KAJ9RokxDzZXZ19x5PoAMgLTtuf5uwotDQQ6LuifKmMlEPi9gPjVxbB+uIBoHZjcy7/PcErPd8gxGhnUWg76PLcsOeNQhF98jXoslOkY= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 138/ 2 מבנה תעשיה- א.ת. לוד צפון  
Ug8KAJ9Rokww1uTmGNQZmRsm/tNggFYRA1OGRgmSas+UdqBHNiqFvOHy0RJB/+deujbna7+/CwyVVdgGPnVcwXtbnA9VFZt1WOMrDMJWvaI= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 2030 תכנית מתאר מקומית ראשון לציון  
Ug8KAJ9Rokwfc17UyCnTZ+/LhSes5g9WYamUv+70w+JpyUjfz5rE40OsTBbwUkXbzCbvoH0UjTCu6xthWo+coe3OagT7fPzC+9zH01+Maa0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 548/ 42 שד' ח"ן 19 נתניה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFaked7lDk+xowKD9BRep61EVwPKUx+XVAlVUz6O6DZAa6961jY9zgjGTLJAeC9qaJZrQSRVDWx8kLVVmlhBsfhUXRkpGi3Y9/Hhw= עמק המעיינות,רשפים תכנית מתאר מקומית ג/ 20684 מתאר קיבוץ רשפים  
CliOXy1vENoMuSzchhcrXpFsvLQhJo07Ue+rvEnK+9f4Jf3SlMmwBRUgJvclGYyHh+IFzNkQkLOiJ7lB8jAPOLRaK9cY32p8nreZEyJAZSw= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 6/ 03/ 158/ 11 שינוי בפריסת אזור המגורים משק 51 מושב גיאה  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcRAR0zFfYmQHvuXCiYEKToI29neimoeuTBIAGd00oqaQakHoiIr+dzhGpdzl7WEKyv12EYJ+pZJQ6YCNfL4QcNk= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 203/ 61 מגורים במגרש מס' A 403 רחוב אסר טוביאס 9 שכונת רמות, באר שבע  
4QucDVMFakczfZyymsAwHf1Ims7hKQITeDoZHzfuJA9TY4+5lKbiiF8w5VIVz9SOBZwiiU2/KoJ+aP9YHH1/R7/DURU0EiIUmtFcnpdnIZA= משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 21069 מגרש 601-פארק תעשייה משגב  
ppnCWTcsST8sxtlAuyI1QVLSQhzGqD/djc2v3kMiNHjqKjXvehU/qdt0Hb8YPYvCfKQAqOv3XW8qRX2imIoN2f2kk7s1udE7z0DuI2mzWYE= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0155036 תא/ מק/ 4046 שד' ירושלים 29  
Ug8KAJ9RokzfMtUSWYxurfUkakg/lXB3lEJkCNyOSTu6CGAvwdT58Fz02Sr2d2rT8HnmTiPOf2zTSrntH0SVXm6kJc/FJTmpX/CN0ajFru4= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0105197 שינוי בהוראות ובזכויות בנייה  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LoX4S/hTYNiVat1Utcjn6Cbqwu4MyTD8dmCFukrVNum2c6nWn/d4r/VDNwQ0xY0OruEDeEC0cylOZiM1GGL0rMk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21232 שינוי שצ"פ למבנים ומוסדות ציבור ושביל להולכי רגל, לשצ"פ כפר כנא  
4QucDVMFakfQo7OKmrNaHigWLPQeRddL1gqfL6yHk72s5NZXZxbGXrTF6eAVs+fRukv5rWdJjFm0dnWzmKB4eUXZFv6Nlj/m/XRjdYs3LKE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21363 הסדרת ייעודי קרקע, חניון וגישה למגרש ספורט, ריינה  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQaVw6euMFxCggFs8lncVjOS3N6KNX4/WSYF+iPiLSYDWrhcZQMFcxK85Bsa1T/r7IRw2lbKQ5NykCV0vyLLTGC0= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21466 שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת עלית  
CliOXy1vENpvIBAaKsvlHyuKpIHNkAJEg1Uj73OlK3GkULLo1BaNm3MiS3PmCoy+ZulzQcAeLr2gCAM638oB6uxtvodnBCQkcQmsJvsEyYU= באר שבע תכנית מפורטת 605-0188870 מגורים ברח' ליפמן גבריאל 7, שכ' רמות, ב"ש  
CliOXy1vENoijwSns9hFC2x4Pc2dcyxnR0olKCMpn8jFfWciP1+buYdduMXoPKNifdzLgsYREfUMX/4uXVmZUFglfHR4OCajCBC3mnFTL+I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171082 מגורים במגרש מס' 1219A ברח' משה טוב 10, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokyfpTCtsfgUL+ixt7z8g3U1BiWH70svR/6Hz+nEwb7oi7Rg1x+ydmdHS4geUMz4Ul+pJUIn4Od23QotPot+58tPHHrB63izP0o= מודיעין-מכבים-רעות תכנית מפורטת 420-0138651 מד/8/23 - מרכז העיר מודיעין ומגורים לאורך שדרת החשמונאים  
Ug8KAJ9RokxUd/pf1qxscDUehd2zxHuXW5HpVaL8pDWvJhBtmjfsuw6iE1L9vT524dFiL7qDBlCMAb5xWs1CR3CL/Uta4T2gljS+yTBsk5w= לוד תכנית מפורטת 406-0137588 לד/541 תוספת שטחים וקומה למבנה מסחרי ברח' הרב חיים חורי  
CliOXy1vENqiBvYWiicG0IgcTIhADQGB18dYNV4mPwV4/LNMdkhbC3PELks0pgKBK9oKXhHO4XrvubT6qQ9KjBfX4uypyRi/oNk4cQ9Yh4c= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 653-0183582 מגרש 247 - שכונה 8 - ערערה בנגב  
TOpflW7W099rRA193izVN6G+DaLoOLZP2jpPiFnnf/e7bDAHjnzSzWsAs/Lm3aNoGnNK1OdBuEizu/Km1QV80ucQJVIsBLhIy/AkVP38Kp4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0087338 הכשרת בניה ותוספת קומות לבניין קיים בשכונת אום ליסון  
Ug8KAJ9RokybbiHFxK8xsMH4DWyCxHrHtBd7U1uBFdPiHLZBRShqmRe4q5zG/L43R61ISoRd9qHUroyIPdY31gaSjLwUJJiwNweaAhCS4Y0= גני טל,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0137554 בר/1/1/312א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע חקלאי לצרכי ציבור  
TOpflW7W09+qj1GeJ5B04Wj5/+EwWOeuZy+G5To15EADtox6PyPHB7wK5t/7/6fjgdhJ7P3nb7J9G2AY6zpxOOv0i7LVV7RRBjIFA2W1cMA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0079251 תוספת קומות לבנין קיים והקמת בנין חדש בשכ' א-שייאח,ירושלים.  
x5/16Z8SKOBG1ts/YEO581kshPoigF0llBmIHZiUdJ/oAIb9wCanPBtv+Iz241jUr3HOz1wuk32JdLDRijzcxaN/lm/sXF9O ירושלים תכנית מתאר מקומית 13774 תוספת קומות , 2 יח"ד ומעלית ברח' אבא חלקיה 11 ,שכ' קטמון  
lUbLyqYW2WlE6wyksCSw6//4kZp//mAmFHk07P24atDB9f36BsjT9W1+V31e63DPKoTM/i2pGHUrFnvVNGciBXBICbRauqio הגליל העליון,יפתח תכנית מפורטת ג/ 18973 הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח  
zUOA6ieuJcwrOej58rm8lHyUBJupfYn9kIJUsadnki2J8guEN7Pu8gzGKUKSCl6Dhmf6bObu3wzzAxB55jBCeRbM6Dwb4rL/ צורן קדימה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 4/ 1/ 344 אזור תעשיה קדימה  
9JXvsHX0b8916aABubVRcSZuigatQdjQUajhzQ3jzCeziYUEIHlPDm83nMQ7cWwlLnMawTQ733By4R81RrWuHW5MTF9tTruv חבל אילות תכנית מתאר מקומית 12/ 02/ 180 שמורת טבע ערבת עברונה  
4QucDVMFakcVCTaNZR6cCbJokAeYNdlvEd8ulrdI9DM5ji2ZP0bKAOgUmzvSnBa0yGk18bmspo8CdcxDvg78B44f2qmvap+PRaPxgpx1qXQ= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 19571 שינוי נערכת דרכים, שפרעם  
4QucDVMFakczdMX8Ew+qBh1gXMJxfhXQBg4GWOsFWWQY7pBRwYO5SfVZDVbr8hcKPfD2XIlSCRAnenijMW09QNWsoaOLeDJhi8YB8jt0jWk= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 20107 רחוב כלנית - מעלות  
pNa176SYIBmlRqEp3jugwamu3cl58DPFDsMUJ/FQtUhetckLHqOwiPi+KXgXJwzdUXERXwv5NjIO8kpZ2tfzGaGbC3nQ0b7pXskyKQ61O84= חיפה תכנית מפורטת חפ/ 1199/ ה פז - חוף הכרמל  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
CliOXy1vENpQEWDp0wrAucnztanMz6bqEuKfEIPYPwIX/mpy5MfhcwZtq1o6BlZZ3JstApgYAhqyswcn8FrDd8SY9NocF/FWXdRHD9F2d+M= אילת תכנית מתאר מקומית 2/ 02/ 101/ 126 מרכז מסחרי בפינת שד' התמרים ודרך הערבה  
4QucDVMFakeCAhzoNyVwQjlSOTovscLEiVTxhoyaZhnEhE6CaMT2ESuC+QLesAQvOObTnEpAlg93IIvA1k9bXHbTEOPTaasQofBG9hhtvoE= עפולה תכנית מתאר מקומית ג/ 20512 מגורים ומשרדים רח' העלייה עפולה  
4QucDVMFakcZmrZJpu5LlohmGXzwouaayPYQmPO5t/XAlVlaYkEspKTfPnk17elwd5sX18yMHwxRKACxONjgmWIkeVhgrh44OTsEr1IDYMU= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מתאר מקומית ג/ 20764 חלקה 59 הרחבה ד', ראש פינה  
4QucDVMFakeECmhJCRbzJW/cY6G2e/0POCqH2Hs0jJUD0YAsnMyDE94amJcvq6zdRaEgYpnRRkeLmF22EhnVzlnt0d8pel/SCgcmhJs8+JY= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20700 שינוי הוראות בניה - מעלות  
CliOXy1vENqB6kNRqY9xl299KgWhMai1+M1ZM9DAFJuWDiPfMmov40W7sH1Gwsl4sp/QJOvu2isQEiEQfah1Y51fd1/XYEnFgzkZxl56Db0= יואב,לכיש תכנית מפורטת 33/ 03/ 322 יער מראשה  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
4QucDVMFakelJYV/luh6JiiVVpnIKdCpxyLG3FMBFoA/QnlZgw/d/2ZoMW5+6EzgjFkYixUkyvkFRTYnAY5foFIWbWc7KzflDv3Lze62RGM= טפחות,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 20875 תכנון מחודש לתחום הישוב,טפחות.  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK4rjQQc8XEySsYB5xn/n5W0tNMY2/xSJT5w6TMGFLWFXzARjr/+h+pMIknpgs3XN/cthn2A0X3u5Ho8jRFd3E90= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 118/ 2 ''תיב עומר'' מגרש 17 - פארק תעשיה עומר  
4QucDVMFakccdqy6tsabDEG/L2pQBIPuTzNg4OdRoRIlBHL73YA4TfZzmgND2I3vllb5HJGKU0e1HFqjCnzxBT9TmIVKUXKmWCcziLvw9tw= בית שאן תכנית מפורטת ג/ 21020 שיפודי הככר - בית שאן  
4QucDVMFakdkkIv48pyUI0L7bA+iDL6MPWAVIO5VbegLrmDHAQe3MmIWq52fkY02PEd4oPgtnDF57cHOcIJWb77pUD23/iyhSpOyQnLMgso= הגליל התחתון,שדה אילן תכנית מתאר מקומית ג/ 20231 הגדרת שימושים וזכויות בניה לפעילויות פלח ולמבנים ושטחים חקלאיים, שדה אילן  
4QucDVMFakcPZvc7RZ849/7V4FySCoODs/0kRavR4sY+3v1NZSIHg0VhaZf1sHBLbqjSe2wxEXPl73FERitxEO9Af3RElgmWYHmgb+mIZDk= נצרת תכנית מתאר מקומית ג/ 21096 הגדלת אחוזי בניה, קביעת קוי בנין, גובה הבנין וכיסוי קרקע בהתאם לקיים, נצרת  
4QucDVMFakcJO/v57TUQyfCcxzQ1BGuGkh3KGZCOaGAVfeGH/XfBES9Tt9sYPGi273zXoan3rGeKx6SPND4SWfFWxfS8oDB3Gb+3EAVog+g= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21180 רחי חטיבת יפתח 115, כרמיאל  
Ug8KAJ9RokwcPNSTcEJiq74LUSIosWpBWqFprOjT8Z25gjK2KEhbIU6uq36pfaxtxW4FyFkWXD0xZUNTppk7dXPUVk58nA8zO/47IeZQyRY= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0133843 מזרח ראשון לציון מגורים רצ/129/22/1  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
CliOXy1vENpkkVDqZwaMgt8YrxisjmqbDAS+Cl0IycS/OMw0Ha/w74n8YIin1Yb5fNM2uAo+yiUl+uvsMIfqAVh0wQom6nHdSb8EHiq0uyo= אילת תכנית מפורטת 602-0174656 151- מבנה צמוד קרקע במגרש 151 ,שחמון ,רובע 6 ,אילת  
pNa176SYIBmwfTa2SASh3/bU/N0i8RWOAqgqA0qHbdzh6xJlMKeK6I43DZshPmRt14KAeYPjuj6G0Tk2dUa+tNDN9m1xPJVYsgoYKV+RfpA= מורדות הכרמל,נשר תכנית מפורטת 355-0083915 סמטת הטף,נשר  
TOpflW7W099Zs/oExLfhZg9ZE95pQQya+2SRkQif2KvDfQCRIB5mjX/1YzBrPPYOR3HfJuvg18I6Gj3Rk3v2LCIQJ9GuXShwhCSKZAFaU8Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0117846 מתקן הנדסי לביוב: ערב א-סוואחרה  
CliOXy1vENpdvVng335ldEufhMlo8szuKav0f68JY3eYLITSUTe5MTbJ9CJU7TGzV2BbVZxK+LctCwNyk3NfdGQ1nKVkexpF5WMgLimOqlw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 653-0163683 מגרש 170- שכונה 4 - חורה  
Boie4bjVZwsc6McjC8+uklaDYiEJuznye6Lrz6qRPhpGN8z8eC0XR7T9hhhDMLdSeydJKFYyMKNPag91Kv6O1UFVkzqGlbhd ירושלים תכנית מתאר מקומית 13464 בית פרטי למגורים שכ' ראס אל עמוד  
jo229rQteiWtQgYWS2Pgfms9GQ8ATezhxQb4UMiTIM6V3BLtGy1soo3K+KCmt947qdXWu2U8Wk2MgmuivzLdTmc2ssL++lAe רמלה תכנית מפורטת לה/ 1000/ 16/ א "גן חקל ב'" הרחבה.  
TOpflW7W098SaqfsbJ8BlzHr0FFBFNkNLqm4+DHuqPzxaiCb1DSo5AnIzvf2V7jxqyg3AtzTTBdxnfFfN0Fo0ahzkg0S+AAYM6xZjvqpxEc= בית שמש תכנית מתאר מקומית בש/ 836/ י רח' נחל שמשון - תוספת זכויות למגורים בית שמש  
4QucDVMFakeTBAeENBI5p4fq1hFpSUmr/kjwv0Puh3hi1iS5V0t0LSzHZY3JlmYzWkGwQBse0JI3cUm/HMM/lRXaWyIJGg0fusDXXpPUg30= הגליל העליון,כפר גלעדי תכנית מתאר מקומית ג/ 19952 גשר תלוי כפר גלעדי - גן לאומי תל חי  
4QucDVMFakf7tNuVEcMsPp/RDGG+ew1/tiDeEuqn6edi38zfnNEdAseUrJFo3bbhh/BgyTH3BnuT3jCnPTwp70QW6HkRUVuvfPC4jqqMrfk= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20309 שינויי ייעוד משצ"פ לתעשייה וחנייה ציבורית,ציפורית.  
Ug8KAJ9RokzmO3H6FDmS1TFcBShcgQXYKFW8o6fgvaWvU4yjbGsyqrtGTLclSUj5EHg7ruOT1uJ68J+woqIguZIiOpgSVnbd1Se2M9E7iIM= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 708 מתחם מגורים (בית אריזה) רעננה  
CliOXy1vENp8KdLwmlxoI7HREmwu7an1GvC5oG/NK3RLx1JW9SPMOFELe26iOqp6q+zccp+udcvqAPADfdlWTYsqR1Q5VCZl9EBV58pwB8Y= אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 109/ 19 שינוי יעוד קרקע בחלק ממגרש שטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור רובע ז' אשדוד  
CliOXy1vENroi4SQ3KaHjUqof8Q+YQLdml/GxRAnsSaux/F0OrfVlWkGCmhdosZyV11TkoYPxyZKXa2t56/6Aup+IR8BtcABIJqZwfj6vXE= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 206/ 72 מגרשי מגורים מס' B 138 ברחוב רבקה 34, מס' A 192 רח' לאה אמנו 38 ומס' B 117  
CliOXy1vENoMSkZOw7dStc1G9/uc4+cKdmOz83bdYI1LnKaPuowlMzUKQ6Yvce9gMQ+zTRBSXJOxADb+aV4qr7vTJjC3UqJzfX9XfXGI5Qg= נאות חובב,רמת חובב תכנית מפורטת 19/ 03/ 110/ 40 מתחם מזרחי רמת חובב  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1aCy2+twLb0mtISkn/KFjqaawes3LeKqOVDq0OOBo0RH2CM/rlg2rKgfFNFvBG+B/hXC966r/mdWXAor6d5e2b4= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 600/ א/ 28 פרויקט הים התיכון  
pNa176SYIBnzFk1F3xTYD9RoTkVOXQfRHiEctTGa/vSuDmR+zgLk159MRR+cczgJZeu9lQIxCpxdQsAVoXNA2zmRasB3p2llXv8pkqkZOOU= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0083378 הסדרת חיבור רחובות משניים לשד' בן גוריון בקרית ביאליק  
4QucDVMFakczmuBysoK5e5Le8DqrYZgf7MSTnV4D9UW8DhFN8KjKMJ0CDCADndt8jPRUHJ+9KJ871cFYeBy/a+yhmptvQW/GPQsTL4VKjtg= נצרת תכנית מתאר מקומית ג/ 20725 שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל לשטח למגורים ומסחר, נצרת  
4QucDVMFakdZ0KOGru43sU0eMRJ9rmQprE8EQUIUza1gbCCh1AWm88I6GC9sA9TWPebXIiGVylS2H0fGqo2svvgWwYfviRSyjwutCtZxpnQ= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20811 תחנת שאיבה לביוב בגוש 17385, כפר כנא  
4QucDVMFakfp/BJ3GYUTUM2GwoxnyBipwOAgdEcSkC6I/LDUq+ZGjM/do1DpuHMEkEMgZBMfgqr+HNz5VsuHlXSNSXILkpIeJv4g/KkdmF0= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21008 שינוי בהוראות התכנית וביטול חלק מדרך מס' 74, בית ג'אן  
4QucDVMFakdFtqykyw9fjJNm+vy9D9CFe+1pcan1/enw5oOXAjpt9o2Tig8y0R4JrxmCFgl4znu6Zb4Bq9cK3VkfbyJIH9euWdHqEu+DF5o= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21037 שינוי ייעוד מתעשייה למסחר במגרש הכבאי 1 אז"ת כרמיאל  
ppnCWTcsST+n5KljMiDtIOba6ftb673EqCkqEleDsMGjGsl+z1DXJOSqolXgTZWEsBu9k60b3wuWC9rm7aIVMXB1dQu2LmN95zq66Pul1AE= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2199 איחוד וחלוקה ברחוב המדע  
4QucDVMFakfygPwlmGCAvuODus7RAvpH0XLp8IC7/M6Vg88QZMn+EujkQRfnRS/CrZbqlrAEAkcX2IX9F4maHqBucyKly5Fzux/zwgQckhs= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21179 הסדרת מערכת דרכים - אעבלין  
4QucDVMFakdkW77rpjWOfThKZZWyr1kQISZLECrQ7QHSGD3PyN7XY//bNTPdjEfTOtPJNXgpmPecJZk/TVxTCMZEBwxhdhUTRtqZ38Eoogg= נצרת תכנית מתאר מקומית ג/ 21176 הוספת 3 יח"ד והגדלת אחוזי בנייה, שכונת ח'לת אלדיר, נצרת  
4QucDVMFakepdQ/uHeyV9n/a9uZI0fetDO+5fvH3c95Cpx/OR2KRRIwZHPNLi703fPMEpp2PGI4UInRhqglT+QcjXogxHtcY2AHGFeYKB4Y= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21320 רח' עפרוני 20, שכונת גבעת מכוש, כרמיאל  
Ug8KAJ9Rokz3waCYEjv2l7hCVTmFfkERx54lPGzbqMqXxRkwmQmYlkW1UsmxS0lmNmNOiTIcfijbfj41knQazSW6C1/Vr/EnyIqBPL8vzF4= לוד תכנית מתאר מקומית 406-0157172 תוספת קומות למגדל מגורים חדש- אייקון טאוור לוד - לד/8500  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENrO12iXkR11kJ7EPIz26o7qCJhVZW5yecL+aFXpuuJh9JzhhJ/1rt0TtGReK0mOs+NxGq3vwHk27poHMIgHDKhG4qQhiV/ynpk= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 653-0189357 מגרש 36 - שכ' 3 - לקיה  
TOpflW7W099dwOEexMO9TmST3SbMcPuvYssD2ZdI61MzeE4b4/YshNItoFLH91JRavlTQG+jTfZ9BlN1liX0s/OsDR4UAIoHYS5uRkPA2tY= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0074732 רמת בית שמש - ד-1  
A4tq0D9u4ocK4+KKfCXKJJ/Sijbi6/N9YDnDfZgk9czb5K9FLHn9ws8PNl7A/Mzse9uPg0GNthi5g91JQ7FN12mRB+9bGXYe אשכול,נגב מערבי תכנית מפורטת 51/ 03/ 532 אזור תעשיה חקלאית אשכול מרכז  
TOpflW7W098U2zqK3vWDSsbVXTfdlp7BSX+Yg4Yra9qzjDtQ+mgbLu923cu7/da0jx27eWRdhzTimZdR+99Z11dpbyowGnE24JuT3puKKAQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13283 גן ילדים, מעון יום, בית כנסת, רח' שכטמן רמות א'  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifAaKKjk2UEB9bpBs537lYK6PnhBkp+LIoUlOmijOiQZ/YG6ITqWp0TtHA6v27FLOJ+5tXU4ch0UZjSaRr3ODCfM= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19836 תיקון תואי דרכים - שפרעם  
4QucDVMFakdGmu4m6RK6wUGTMnUW7+tXU4hU98+lvtzw4krUyDwtna3n7fq6A83a8fLHWjoLqMHg25vAqri3zbeabCuL22bcBtW7VOZqp0c= גולן,נוה אטי"ב תכנית מפורטת ג/ 19972 תיירות - נווה אטיב  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>