חזרה לתפריט הראשי תכניות בהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
i4gWzAglpsCBEzG5vDvBIYYfLqa3B6/jM/a/Ua2YfXscPC48mBYVPYoTn1Pu36ICGnL1Ww4eOcE/k0cqP0IBElDd/26hiHuT גולן,עמק הירדן תכנית מפורטת ג/ 18481 שמורת טבע נחל ירמוך  
W2yHgXfB/AIsYYWyz59dbhA2eqNF4xtx6+Vjq8MU1yn9pqee6CZo4GBjQeDu3T20e34BZ+WHivQvMziHGFLiDY6WuU7gVWBT חיפה,טירת כרמל,מורדות הכרמל תכנית מפורטת חפ/ 2300/ מכ/ 782 מנהרת תשתיות חוצה חיפה  
Ug8KAJ9Rokw5w6SHXeyrIoU5wW+FFwUI6+nUzbyPw0Zy5mPh5FlQnhlAvNXawTGbFgbMsbxY+rJYIp6BhvTUWxEw0G9ppvyDbI8RGIRrooM= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0137109 רצ/118/15/1-שמוטקין 12 פינת ברשבסקי 13- ראשון לציון  
4QucDVMFakdLu3rpC+pf6iQaECdBg9ljvpnRmK6EvVD5uyaDl/a21xhwWCCkG3ap5s4fkSumOz0Id+2PAkwc1Opx/t1gDzEC7zwHBLZECA0= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 19515 אתר חוני המעגל - חצור הגלילית  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,חבל אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakfMlw1HJL2sBHc7bC2Fxc410Q1a+0TQFb8dIkqpkf39gzSLAseFmn7TXc/sfnB1gFmBcALhQ7aThFYmpciXQggZDt+DzEZKWr8= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 20720 מבנן a3 - בועינה נוגידאת  
4QucDVMFakcPZvc7RZ8497bUbIe3S0ogW78id4EJ/TI8+2gcnQVRO1pNstaPSVwBT+Hr+XjIZ0ZaZrW4wB1v0rctSDIVZE31mMa08hPkZnA= בית לחם הגלילית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21123 פל"ח בחלקה 4, בית לחם הגלילית  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdzltmlCaxKH7IPhmLCWc/Tzs097fj//5gHjMUvd1o41tU8w9wGQQFwch9hCKWK0nSRCkb/5G7szyHB1JUDivNoLxvkCgjAxeo= קצרין תכנית מפורטת ג/ 21516 מסוף נוסעים, קצרין  
4QucDVMFakcKH3/aCzrzoGmA6AtUUk0Ae5FaWlFaZ0LXEepGhlLMsGFd98XOZKoWqMy6uTn2LL9GeeD33H8ctXleT0VHHdsv88JarHsWXaM= הגליל התחתון,שדה אילן תכנית מפורטת ג/ 21597 מרכז שדה אילן  
Ug8KAJ9Rokw6SKvi0LkXsZ71KYGxhiyw/KqkSxvPBW6x1oaCerkzct5MhCoE7gvxqqiN6JBZ7fp7H2+kNVuatp4fCW80xO1VRxFunEC3YcU= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0173922 רצ/מק/1/ 23/ 26 שינוי קו בנין והגדלת תכסית ברחוב השופטים 7 ראשל"צ  
Ug8KAJ9RokxzqiCZSVuN/sZAhaT1qpinS5zr96OqrNf59WcVKznZGNDcU4CptnO+8s8UGlaZdOR3ivPYpbURCUcTkvyPVRdHo+l627pTtiM= רחובות תכנית מפורטת 414-0281550 רחוב יעבץ 17, רחובות, רח/מק/550/ג/14/ב/1  
Ug8KAJ9Rokx6xizgyhjYMSZ8o0H0Z+C7SfFcA0Xx7kV8IiHMFuWk0QXqPnyA+92okXA2tOS8sjJzInUF0kP7UUHGU+yIIs4UALU4tFRlDH4= ברנר,קדרון,שורקות תכנית מפורטת 456-0185066 בר/20/40 - פיצול מגרש מנחלה 136 בקדרון  
Ug8KAJ9Roky7tY3vSLtEKSrb5Dnr0R4Ol911pLrRPOpYbBv4l78Gl7tUGBe7/hVMztQ+Tz2fU+mo6FshWPHayKcyzVEOBbNNvFCtLJlCWEg= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0281014 כס/מק/1/3/64- תל חי 60-64  
Ug8KAJ9RokwITgQhL2fymP5egFiHXvgkyDE2qbzgDI0SKFuss4dTsCNrZpg/AtxPbp13f9cYOCxk5yBoosFisEvoH9TPPU7znOf3YhxGu+M= דרום השרון תכנית מפורטת 417-0292888 חלוקת חלקה 68 בגוש 6452, בועז ארנון, רמות השבים שד/מק/67/290  
4QucDVMFakfhhq4YQF9yziFxEtwJ9hWvf/Yfw8w3NSKBat2bsuXyL9KC1uwPFvXyPB/ZZVXu1etinzYZSTF69Ow+iKxMUiHtaantgSHqczs= לבון,משגב תכנית מפורטת 205-0259119 שינוי הוראות בניה מגרש 405 - לבון  
pNa176SYIBnoeUe5FWTbYISCwC+axJu6sJ1CCHszz82joj8V/skh3AIK2/puvTTspX+Kk63rF6oJN8TEESxMWjigKkCo8eZZUyUW2mPs6Qw= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0189597 ניוד זכויות בניה ושינוי הוראות בניה בשכונת קליל  
Ug8KAJ9RokwzoLBcItrY4PXt/2V9Fp+TNpDtDwipU5748dmqrR9PzAqoTxq5KKLVCXSaRqEDO9rYlkgGXZZQlk/ynYzAnioOKLVRoxr2HCM= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0276725 הגדלת התכסית ושינוי בקווי בניין  
ppnCWTcsST+d4kEv0URZsx7PZS4S5LOKLydB5snLC19V3avHWqyHbdeA/cWlhVwPBIdvVcREsFK2+14bZANjUWgrbT+QkwbzjIyXPRVCxvs= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית 507-0242388 תא/מק/ 4409-העברת זכויות משלמה המלך 65 לאבן גבירול 30  
Ug8KAJ9Rokzif65wqGPM6I9R2yoE4yTEoN+P8HwlJ7cG3Uyu45T45CNPuQbbo42m/wXxgRjIYU1t0BJiERH2MFpk91iEHX9aT9jaDsudpEY= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0280842 רח/ מק/ 800/ א/ 47 - וילקומיץ 9  
Ug8KAJ9RokygtINJbLCIWu7mKxrOu1iYdXbfC+JUFb3labeg7E9kO1yZoANSwHu7bRW2FqT19BGn2oSlJlEzoOrT7rryNoFCYPhH3gQlB+Q= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0334896 הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות הבניה  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW7Xmq8d380ZyfMohUZ4Cwoum4dU29pXSzU451cpcfXVEta1cc7o3KpD62h4qbAjzUbzuK6XGbTfasvVzPMdGcSc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0288704 רצ/מק/6/45/1 ניוד זכויות לבנין העירייה  
CliOXy1vENqm7l7p3kqsZnqblxz/QpU93MP2EhI/Si+q31Ll09NmlyZMWQrN/oxi/y8Tp3EwNBiicdyEek8YOPb5IQ1mtLrzqgR5AKBSZkY= באר שבע,בני שמעון,חצרים תכנית מפורטת 625-0198085 קבוץ חצרים שינוי קוי בנין במגרשים 1, 2, 5, 10A, 10B, 20, 60  
Ug8KAJ9RokyWA/Ufn/NKUjtkzSccwhcmMC6KNn7Rcd9C69hONVCNwfa5Z0wdyTZ7Ygzjt/7dp+QL4t2+mXTeN8PPeTGvYTVC6gypQxOubpc= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0284430 כס/מק/50/1/ג/2 א.ת. מזרח כפ"ס ניוד זכויות בניה  
CliOXy1vENpZySf480TmBS6qmNfnCYqlXZU9pJ3UC2Wsf/ut1ViOvEYnXDbsLu9A1Vx11rz6vbN9yJhiG8dURDS6FnjUXfj6jGW1w4PK+Hc= אילת תכנית מפורטת 602-0169292 מבנה צמוד קרקע במגרש 369 שכ' שחמון רובע 6 אילת  
TOpflW7W09+yDqciGowOcHNDxcFZUqhSw/+7f96OV/BkBHpM+ewLMeB1FnLXXt8ImnSiWjS2clFzFje2ylwMT2A7txt6olrEMaLoiwXJD3M= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0262907 שינוי קווי בניין ותוספת יחידות דיור, צור באהר, ירושלים  
ppnCWTcsST+xeVsCEd0fZEO0hQ0QJDoWqzQuTLS0ttNx5JEfT/Fz7DiUO2Bo+Ar9jsFGG3pGQb4T5iu745+Ztq39f5DH5da3PSDfSLprTf0= בת ים תכנית מפורטת 502-0284331 בי/ 520 / 1 /מק - כיכר העיר בת ים  
Ug8KAJ9Roky4m4SH3d+PukBUEohrRKy+adjIQabnIfrDYTAahXi4w7MqCd4kG5ttPnSoDxb2Dp6uzfYd4Qp3ZQZ4Jr1OdrmXEcql3PifwuI= רחובות תכנית מפורטת 414-0157560 רח/1/35/400-הרחבות דיור רחוב האגוז  
TOpflW7W0999J4ezw0ZcnfpTsCtcWtX7wI/HUZsXs4H9Ejz9HePvCI1384h+B55gXcY8S5+32BHYCl+fcHbhKxFxyqEP6gaJ4YLIL4eGACQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0056135 בית כנסת מצפה רמות, ירושלים  
Ug8KAJ9Rokwmsji2Gvuj5l0LJisT+FPPTd/nYT87F6mbaRVrled7vLJUc0d85DncVzH5F//EO1I34hcKVGEuJ3NT/Tp33B8YX94CaYX41WQ= ברנר,גבעת ברנר,שורקות תכנית מפורטת 456-0109678 בר/מק/7/232 - שינוי קו בניין לחנייה בשפ"פ  
Ug8KAJ9RokyhaFNiOPKqDK+40H5hzvPb3Avz1yXmheCZRPhZcDJcF5YjmvSEgurH2X4uTcyvXG60VySwAvY4UWrV88PMJ+WHWv0+ftnB/hY= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0331991 הוספת שימוש למסחר - משפחת אוסרוף  
TOpflW7W09/1bN6np7ujas3dAM1NojFGknz7tXDn1jILbZIp5/6EoCvr6MYS45Ko44oGkQJwQgRm6wvhCd83Q6gfnUJQsdYyqLyZlAMwabc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0168864 בית מלון-רחוב בן סירא  
4QucDVMFakdX7aDljeY/aTHBxjmnYQaBtB4nzwR1k9c571mF+IPqxwcL5fUkW4+HDAfRMfSIA2e1Xt4tkBe8l5ew2uUEc2uFboTKgQKoiPo= מגדל העמק תכנית מפורטת 221-0338442 הוספת זכויות בניה בגוש 17819 חלקה 142 - מגדל העמק  
CliOXy1vENrYpJZKwNF1ZWjnEyVrEMgxmeHEYa1pUyWCjKmCNWbpAwHQCrxv+JRWQYNt4bawPOoJaTuDdqQvK5X8ilfRvtGsVM1bto7pnwQ= רהט תכנית מפורטת 618-0249128 מגרש 212 שכ 29 רהט  
ppnCWTcsST9AMqgWj81h773463FTywzJLbdvCo1sWGUY9uv/5deAqFiWQQaVYqit5AbFhLspC/YTen9JSHf993MOLBsj6Gb1J4vZmTJ/62k= בת ים תכנית מפורטת 502-0272013 בי/ 648/ מק - בן גוריון 117 בת ים  
4QucDVMFakdOZi9D/m4yKhzew73h0+dWeP4qvwynk3nYkBd6VmaDQDw1zJeNJxp7oiHhCTk4joFUcmN4//6th+Ia0fkHds3JipKQN5Hg90A= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0285940 איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים חלקה 26 _17037 _כפר תבור  
TOpflW7W099Y6BkUB2uaM7eN5b+CbWWUUoZaCTtKr2HYZnQvnT6K4Hvp07Mp7iBouJ20h3Zy5NsbP02aFh4NmsoqeT0rBPrhL0IQEI4BU/w= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0222901 הקמת יח"ד חדשה ותוספת 2 קומות מעל בניין קיים בשייך ג'ראח, ירושלים  
4QucDVMFakfMruo7Xqj/x3NoIKeDIIqwDGMaKlma2W+H/tTJS3PmOfeOTLm7YEUob5RDXA78mKvjjQ/Q0/9qRsX+oZ5AEP+fDx5Uef427zI= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0230714 שינוי יעוד ממרכז אזרחי למסחר ומגורים ושינוי בזכויות בניה-סח'נין.  
TOpflW7W099sTSuDZjTCZCysqBskF3XU0DtK6tnKSFd5KUff9f8ubYjB2584KkJV4jwuVP1HCgmZW/0R7j0t65lO+StDlQLyj7fg4p015jo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0304626 תוספות בניה למבנה מגורים בשכונת שועפט, ירושלים.  
ppnCWTcsST+rn+fpfZJbR4fGKduutuAV+i1PLlJo0HTdmvPkj9qLXTFXtCjpHFEmAABFcsJgkzfC2xdX+AESnH5XNPfEZck695ujSTrklgE= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית 507-0145599 תא/4099 - הרברט סמואל 18,20  
TOpflW7W099cAXYn5iXW4IRtGu5kX49tXW4Ckpd+fjGZhSRq7V0nT6IVQVOXtUTbXLY7PZTesd3rhKDJTznKQCtEDYSzX7NHcAQfo2x4Jvs= מטה יהודה,נחם תכנית מתאר מקומית 151-0192112 מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מי/מק/603/ד  
Ug8KAJ9Rokxm76fQ6rT7Vmy5adObwZ06z9lgYBG47dLKR4sQysfhv2ttIA9n7g4G1NKrNxo4+lisvC4013XDP/G3+qmUXwPKMZTHAiEU0mI= מצפה אפק,סביון תכנית מפורטת 455-0160465 ממ/ 4186 - החורש 12, סביון  
4QucDVMFakdb6dTXkz+D5QuUvmb99bt/gGW8SvGFinVJPqZSfz3GeW1pVyz9+LTzeYT44/NJ6alokc14df2zqOB+YqSRHazb95VN1D9Eqtc= קצרין תכנית מפורטת ג/ 20013 מרכז איתן קצרין  
4QucDVMFakddC0czSfW6qZVMNs1mjvcWQILUcdCawnhMh6YDTAeBtNROUpidIb/OnHgB42VJz/LHHi8EHm7Jj8oxKbZZXn+E4q3IS6uftoc= הגליל התחתון,כפר זיתים תכנית מפורטת ג/ 20132 הגדרת שימושים וזכויות בניה עבור פעילויות פל"ח ומבנים בשטחים החקלאים של הנחלות  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם.  
4QucDVMFakcvhkmE9rf9Pjw54fPeimaFIDxMezrll7OU4iCRR6y3/RBRBaG0y4Z3oxJf27H+8GmjKsvIWPQixuwpiHTSqhx+wyGymzD2Iq4= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21345 פארק יצירה לאמנים - צנובר, קצרין  
4QucDVMFakdevARyOnDBQbaLkaMfyWOomMqf8xOc5EbEYnSBqPct9aFWvEz/V1WwyEIJrGBlipTTHqk0TZmYheDefNMreWar0xR4TSbd0rM= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 21010 טיילת צפונית, נהריה  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvChiQmfSR5ouMUI27WOP9R6f3t32bAKsGW6W04dLf+Rv+c5o+fm1IXds5MjXjI+R0Ak5dch4UstvffCu1v31XyA= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21690 חלקה 97, ראש פינה  
4QucDVMFakeSFGrLGpZTX/6PfHxZof8FHz4ANm4OYKv6loDKTiI7Hn0O4pslja58dFXuOlTzb6aVMO7ja2jNzyYXnRFbjOhymKLFxp8ddkQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21716 שינוי בהוראות וזכויות בניה ג'סאן אבו נסאר - נצרת  
pNa176SYIBn6DpBpHWCB34WnHca41DVy7xnw1Tql5fPTeK/fYGW1FJfj3j4TsNcVjiI62EF7zQXxGu+DFgn92UxtfMyHVSWRjGVS6epjVAQ= ברקאי,מנשה,מנשה-אלונה תכנית מתאר מקומית 351-0073874 תוכנית מתאר לקיבוץ ברקאי  
Ug8KAJ9RokztlHDSaIf++i/cTJptlAoYQRkb/pZTqfaTuWXJpLeWnORiJDTQ4iLFJznTVkacSMYuWty4myr100Jhf/9SnyUPpuNlWlMfXCg= דרום השרון,נוה ירק תכנית מפורטת 417-0132449 שינוי קו בניין גוש 6821 חלקה 140 משק 123בנווה ירק - שד/מק/60/ 44  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
ppnCWTcsST8Otr0Da9/PWcUlWGlYU5RA8Dvp7GKXKntrBHvZn7omb7X/GSZwF4RN963NCcK7qUaUt8W6qVF6955QZILq/aWd3ilgGWN8nsg= הרצליה תכנית מפורטת 504-0137620 הר/מק/2260 אזור תעשיה הרצליה - החושלים סדנאות  
ppnCWTcsST/43dkhivOYPrT3A/1QJDaGE/UiOclu9atln8n+LTz8XKcveFTNMNk7sUog8yCjHwKmsuhBGDHbb9F6S+pfriv4awY3hthmdPI= חולון תכנית מתאר מקומית 505-0235937 ח-מק-137 רח' התבור 6 - שינוי קו בנין צידי  
CliOXy1vENpHEM3bpmnglC3SyeQWTTL/krVR7JTpH053lWn/QArPoxQ7BE8EjRVIhAVdRbZP5h1nxZ5BFYmVXhCK9KNfkXI457WLLqvkBFs= בני שמעון,ברוש תכנית מפורטת 51/ 03/ 556 תחנת דלק מדרגה ב', דרך 25 מושב ברוש  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfkbnlvL/hwgRFYkToTtu8dGmFVyXhRq2cKIPeOreSEt29GoO2XIjpVUpZrHjkdt6kjjNPxVyH/eC8fODcw1EomMh33TAfav7s= אשחר,משגב תכנית מפורטת 205-0288381 מגרש 193, אשחר-הגדלת אחוזי בניה ותכסית  
ppnCWTcsST+paG0pa1C0MIu92L5QBCa/A280C3wLdRn4XS+Lsbxo2SnFzA0wAYC5t1lmCIy1tq5IUlA4H0HJYSIa8vXW9clXz3S+ueXGvug= הרצליה תכנית מפורטת 504-0161430 רחוב הנדיב 14 הרצליה  
TOpflW7W099pyo1DnhvcnrwDCnOMrtzXJ74tZqKG9VfnscHuwtnuG/de1HLfBAkASK5q8HLerS695jiQNovgaMBDkAdXkMS9c8mizsZ6+RU= ירושלים תכנית מפורטת 101-0111526 תוספת בניה רח' רייכמן 27, בית ישראל, ירושלים  
Ug8KAJ9RokxWGutgW22Ki9rGMzX9xoRI90nSF1UykjmU2ZYs426NaZcn72OBatGIVt/64t3EYhXMGgtUzZZrOJvT7aZlWGza8CpGPsWOjP4= אליכין,שרונים תכנית מפורטת 457-0089219 הצ/ 1-6/ 71 - תוספת זכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxGAYE8WMuChCxdfe90qu3NSlUaFDca77q5Oj/CVr/9cKqOZw9SdSm/9nVpkXV0vFlYTHRJhOaSsyctMo5ZcIjK5jOH4/AlHHo= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0309823 כס/מק/22/1/כה - חילופי שטחים ברח' טשרניחובסקי 6  
ppnCWTcsST/cL+gdRatIBRK+EfYfCDOTn+54ZnQjx/TPvtNRlP/sZBP3HRGADID7M7ME+f2z6/DsY+ldFYhaiavzzJy2ETk1GtJPNREMxZc= בת ים תכנית מפורטת 502-0320358 בי/מק/7/450- מגרש 113 שינוי קו בניין  
Ug8KAJ9RokxEUDtX9w5FJ9jbfVUIR8CoQKwjKC3/FUR8WbRCE8dIuThkeCDFskk/ZVH5y6GnPodr/k9MrM6fWp4QUiyuzr/y/Em3OeAGR1w= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0187310 כס/מק/60/1/ח, בנין מגורים ברחוב יאיר רוזנבלום 10,12  
pNa176SYIBm7dcqXxDof4AXTi74sD4qPfTok2jsDYaBWkaUw9aR4ewKfWhx9J5xhKTXI4C/NQaAwSjRSfcNv54qkEUahhWyR2/o9hAtht6M= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0206623 חפ/מק/1141/לד/1 הוספת אחוזי בניה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68  
pNa176SYIBmS5qcipPyvzlrHtUIfcAGlBVoNF2Yn5ETajlojYlc2tI0mxSsLzGORjN78KTf1BQvA/N9n+MXLrqZ+6U5Ig21rn/9+NrHJV8o= חיפה תכנית מפורטת 304-0097311 חפ/1141כט - הסדרת בניה קיימת ברח אסתר רבין 15  
Ug8KAJ9Rokz6R9kWSTlElhpeOqPep5yAhwkqMGkb2N/0BgBzbxZdpj4hKc+SwZGczgEFRjx/HF5POXZxrbZMcAzJfg64GR0ggq03s+hHkTA= גן חיים,דרום השרון תכנית מפורטת 417-0177360 שינוי מיקום יעוד הקרקע בנחלה, נחלה 205, גן חיים-שד/מק/52/594  
Ug8KAJ9RokxwU/brPCYBH6r4Y71jcpMewIylJkuMaZGwsGUbmlcqOInZHi+Vldv5fkLbdh/u55nzY7zikiL/KERUYNdjZ7gocNe06LompVk= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0317214 רצ/מק/1/81/1 שכונת האירוס - הצרחת שטחים שב"צ שצ"פ  
Ug8KAJ9Rokwqu2nFXvWDbWGLCtfm5of5p5/JrlYzii4L1bjDrBr4GkLz5Y5ZyHfVK5biE1yhqAEIm3yJI1YMQssRgx+TNUapN+XzIAbZuj4= אחיעזר,עמק לוד תכנית מתאר מקומית 425-0191965 חלוקת חלקה 32 מושב אחיעזר מגרש 14  
Ug8KAJ9Rokw5w6SHXeyrIj15GXYHc0daJcQY/bTObt3AjZIyMl2z3cnb6SzrJuWF9CNBbi+4kIvPEfkMMeP4TqvdqbEwMzZMYuZjj1bSpvs= רחובות תכנית מפורטת 414-0277152 בוסתן 15 רחובות רח/מק/8/4/1101/א  
Ug8KAJ9Rokwz5UAxR1zVnE8tfrT5FNEb3WL1mH/yNFV1253XEmItgff3ASBdA69QNY7WEIwMsCja2N8RD9gru16GtjBTbHLg9HpIH/5v20o= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0239269 כס/מק/ב/2/נח סגירת מרפסת  
pNa176SYIBlJnbl+5j3F2AMzM/w4ZLhB21dpiWPfdjG5uax1KvzjY8whMiB7fifuSzdEZQLmzkZf8sjpyAbKQxZ36IxHkFjMxHoqQZ97GT0= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0140566 ביטול תנאים להקמת תחנת רכבת עפ"י תכנית ק/408 קרית מוצקין  
Ug8KAJ9RokxLhcbnEbIf1zD/sJLJR38TyH6cduEMxhpouappPUMHwCjr+osG6+bSZk2XX6cEKCFSvMY3ZlRA3M9qPe+fkFnr1KOyJZ3IPYQ= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0261974 רח/ מק/ 1250/ 112 - ארלוזורוב 34  
Ug8KAJ9RokxD1uaiYil/tf0CHT5yyDUscd/EijUTxZN1f+AFT3CJ085Xb6BsYSM4Eek6cFzZ1VRmbR5YXjcao3LDJKZpCdfKlkczVcQvS10= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0146845 חניון "חנה וסע" איילון דרום-רצ/1/70/1  
Ug8KAJ9RokzHltj4CygWdqPm0y9T+wQZGkjq4ffAI6EE7gQIH5/+7fmJhfd4JIy4otjguSd2RAEE8OJDQSnw4RdqtaCndysI1VY0FHeUEs0= דרום השרון,צופית תכנית מפורטת 417-0362905 צופית - שינוי קו בנין באזור מבני ציבור - מגרש מס' 151 - שד/מק/25/111  
4QucDVMFakejokeWrQeKf64r+TSnYaM31kTbxrFUFK9EVS0p6c7/u9GW7LLk5UIr/FHFbb7cgXAsppzE64rYH/xWGBcSi7yns97OMGW0yno= יקנעם עילית תכנית מפורטת 222-0342279 הרחבת דרך ליצירת חניון ציבורי  
Ug8KAJ9RokxCPTFVln4O1ciRgSJxGrwSNM7IPWxgQs54Y4Ft3UuDgwTaPunf5r9P6uxZgIG2oXGGCBH1+KLL4SZ8MtKRa1JHe5kLlhpmZTo= רעננה תכנית מפורטת 416-0092833 רע/1020 א'- לב המושבה, רעננה - מתחם א'  
4QucDVMFakcjJZtkYsWSCrZTt2JoUK9Pe+GxN/Je+8AfVfQutsbKWe/lFSpvSTLbzDwLIMc/aQXokkVMfF9PcG7FcxKWtQtR+sH6sj7fNUY= משגב,שורשים תכנית מפורטת 205-0145425 שורשים - הרחבה  
4QucDVMFakdP1q4jjfC4FcLEKkcNcHDQBDtDbjzz/5b+xX/lnNLSpp10mrSj/LjSmCrQ9NrEMhIxlG0zt2LyCvb791R5UHOK9gXKiSqvxC8= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0269779 הסדרת חריגות בנייה - שכונת אלבורג'-ג/ 22090  
4QucDVMFakcuf0Cmg52KXCsU/QlA+EJYSPwGo1vDh20azhP7itexG5hrqVEd5gaG7vtpjTH3MrngXD0mLllF1uAHKDLHeQBbQo9BroS/v4k= מעלה נפתלי,מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0266288 ג/22159 שינוי יעוד משצ"פ למגורים בהמשך לרחוב כזיב מעלות תרשיחא  
TOpflW7W09+Vqbhib8DcHekt3Me2KT1Tde6vm+fpapo3UvwTtW4YvpO5wN8ErzmRmdEuHMUEI/wI/7QxmWaBCl7SFU4eEVEHuGfEXA79cmk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0096313 הרחבת יחידות דיור ותוספת ברחוב הושע 19,ירושלים.  
TOpflW7W099vvoFSJmhasbW8FndMj9EM+GMVkrQ2WVjviCG8PvIJ7+7/DTv1FFaz8tXG9TvfhYaMtMNuhdE4AGznnFN7LNem0qUgazcWuYo= בית שמש תכנית מתאר מקומית בש/ 115/ ח הקמת בנין חדש רח' בן צבי 12-14 , בית שמש  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakc58FibqgN8vPdb9TnnxBnoPD8v/ll5Ae2Beam7O6L5Kiip3aU71mHEmjEL/3fRX7nhvLIX0ci/owUXJn66M/9+wRVbnzQAVH4= חבל אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 21110 שמורת טבע ויער כרי נעמן  
4QucDVMFake2oEiuG2e+Ln3ANf7LoW9Jl9W7bABATXoVutepMEPQCIKoCObTLNU0oX8FqIpnlhbrvg+T6U7Z4OImk3xa7F73o48VybL06gw= עכו תכנית מפורטת ג/ 21846 מפעל פלדה, עכו.  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
Ug8KAJ9RokwrAeirh4XECWYR4xlojdpz68mZMgeemyR21dWoKWCotr3S17gtmQthZIXzzY9lbH1q/n5DAC7U0dgvNoLB5zaHmjZRPgTAGYI= רחובות תכנית מפורטת 414-0159871 רח/מק/750/א/1/36 דרך יבנה 6, רחובות  
Ug8KAJ9RokzzLDHSTMURLgz2lucbGoHbNzB2k7RPJfJZI+2BYLDIyqjVA5pBkngNUcG66759AoOQz6MizsethvTs9s/s+X+8vbT18+EluSs= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0235283 רצ/מק/2/26/11/1 - בית כנסת ע"ש ר.חיים טייב מרכז קהילתי תורני  
Ug8KAJ9RokylmA2kZQ2B7N7Zv0UtJh0yQCSCSacap+OQI5t0vzfQFZiPrXfEZ/i3J/+XGSYoJ4zeSKQWpQjtgUd97aT3ib+dy1/W1V4eqT8= חבל מודיעין,רנתיה תכנית מתאר מקומית חמ/ 49/ 20 קריית חינוך צפונית ברנתיה  
Ug8KAJ9Rokx3vXQUC71PyakAXN73KTzioimTg0WgcXxlblBrfNAkglviyZ0aGAcgES2nrtyJe++Kc2/1H2319A0gku31ovABn0JPxPOjKxg= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 360/ 20/ א שכונת בורוכוב - מערב, לוד  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENqjhYsDn8sVzQGTQE0uk+SrDjY+7mXw0xTj5oHk0GzZkXreQKfb/qwv5zvwk4Ga9IBq1OxUEYwnjJm9CVKteUjvfwcbfPtg83E= מרחבים,נגב מערבי,תלמי ביל"ו תכנית מפורטת 51/ 03/ 142/ 4 תחנת תדלוק מדרגה ב', מושב תלמי ביל"ו  
4QucDVMFakcam5crU+IFvzf+V0eq2Zng7c56h+qwnaQIlWK6aEZID7Ha7lhNxBTOgwMDP8MeNaa6+v+35pSaPwPO2WuRLMsnz4Va5AIsl4A= חוסנייה,משגב תכנית מפורטת 205-0282160 שינוי זכויות בניה וגודל מגרש מינימלי-מגרש 145/2/3 חוסניה  
ppnCWTcsST+tWvKe117+mE7rO0eMfNq3jxBAIVpx6Ce9mNTqcjlheKkk+mEuNrEin33PltSfKgKTQ1WVu8JBy/kj1jrV1UfIbnymQwRVqTw= בת ים תכנית מתאר מקומית 502-0262659 בי/662/מק ניוד שטחים לקניון בת ים  
ppnCWTcsST80zH7HwsmwFintlBk+qCv/vI2ZAno4/xtXiO4Ti+NF5WiqXY3dEPxQq6s6nMN2dstDjfwy8cHIFNDEas+O/To2cZdg3KysDGs= חולון תכנית מפורטת 505-0186536 ח/ מק/ 140 הרחבת מרפסות קיימות - עוזי נרקיס 3, 1  
Ug8KAJ9RokygtINJbLCIWojCFf+Dmqrc/wfxSL28AZqGL8g9nGBfXwdwu2a5GVu4Iq89/y91zi737KlZaeXMExniAjhAYz9DoKgINw1fsq0= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0330993 איחוד וחלוקה מחדש - מגרש 5  
Ug8KAJ9RokxxrXGAMuU/Vx2M9Pa7K2qMXLIwK8U7ngclZ4jpv6Wp08vYBXiYOorOzBat9YjxEYNBlMIH7jE26z37bnUAai/CovRG8IFNY0M= רמלה תכנית מפורטת 415-0119180 שינוי קו בניין, רחוב ישראל פרנקל פינת אסף שמחוני - רמלה  
CliOXy1vENp8jx7bcOZwxps9IkemVnqOsuymOWBJmgFPXc7RwOkM96YBNFF04rEJEXfXWTmaxcNVkqRdYyFG7bB21+P2hoFHdnQGzkN5mRk= בני שמעון תכנית מפורטת 625-0240119 עידן הנגב-אזור תעסוקה ושרותים, שינוי קווי בניין-מתחם צפוני  
4QucDVMFakcnhWNWT7CzbAHPimrDDvbIsIu0F5NeFCdcCC4kPUwFuV6Yrj7cnZcd4V4XQ9Tyh6B+xNQji7Heg8wfnqV+JNunUjKQcpjaldY= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 20937 תוכנית להרחבה חקלאית א' ראש פינה  
Ug8KAJ9RokyWA/Ufn/NKUn0z1VWLHH22d8PoomXqF2j2U7+v2SPF+bXyAWoMOpxHA/5UxqSZwpOawECJIwTggDlwUkbUFN+T+ZCIMXQh9R8= רחובות תכנית מפורטת 414-0182220 רח/מק/107/1250 סעדיה גאון 49 רחובות  
Ug8KAJ9RokxJsNiePrXl+q8m1reybUjBhVdlQyZVaCLBlrgVotvHtfWdRHMkV1Ie58RX4ueK29ZmCnhmciZce1n04WHyEbqzeYwHOIfG088= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0266668 רצ/מק/2/195 רחוב המעיין הארכת דרך  
Ug8KAJ9Rokyv9atzdnw+pCUYaiR6N9BQ1YeyhM3q8yCod9MYHXhXErT38PO9q9Vtk2v2bR0ImQ9Fy2lMbjD3uktTBqK4St3aRc8U9pm7+oc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0169961 רצ/ מק/1/ 58/ 28-רח' מרטין בובר 18- ראשון לציון  
TOpflW7W09800szIQchwgrdcmfrR185wynS43fGCXp7/IrMVhi3JSCo6Ef3lNEyrMME8pBfyayCaQZLY2SPSKGSC6N3ZNcLy/gmqMWU+CWs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0142570 מלון ומיסחר בשועפט  
Ug8KAJ9RokzWw6v6o+jqEIdD3za5JrST1D42OsntDYymUY1N4ZcvdZTNIbraQ35XckXd7ORKUIcSZNvi95DGuDQCdBbVSROZWP8XBmHDhCY= כפר קאסם,קסם תכנית מתאר מקומית 451-0301846 איחוד למגרשים - מתחם בן ג'מיל  
4QucDVMFakej6elIm6skUpCezEAVdOYBi7R2eP5cpviiQKxabZ1IP5nOXyUewu639bhLulEHe9DxWZ6qHObSMOcLGJEpossAlSSP25dT8w8= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0253369 שינוי ייעוד משטח חקלאי מיוחד למגורים ב' והסדרת דרכי גישה שפרעם ג/21908  
CliOXy1vENqZOT5qk8HBOuIzbL9+xJ9j0MWYpvLNsdzeC+EfwbRE/C4PrGvTfQsmr09biUYNU+RwtwnEbtqSWPBpaVyknIZv8p2OGD8o+Dc= אביגדור,באר טוביה תכנית מפורטת 616-0190983 פיצול מגרש מגורים א', משפחת יצחק , מושב אביגדור  
pNa176SYIBmpu2QLJoCzU/lpBjG03YozAOXRsmfOuyWhon3XzA1B/1QUW8E1RP10Zspi4EgQmToYl4z9SFg3REgP6RNRytJqWVQTNY6LDTM= זבולון,קריות,קרית ביאליק תכנית מתאר מקומית 352-0258459 בניין מגורים במגרש 3.7 גבעת הרקפות קרית ביאליק  
TOpflW7W09/P65ft/XcIEeXSJ4jvAvh1Yog9yS7v8PcZS9RgRT2Pwd23o3ft5v0AXkRSLu1yKIKHY81Vnli3jiHnbq4ZiUVi1hKdHpcNQfw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0175232 מגדל פרדס, פייר קניג 31, תלפיות, ירושלים  
4QucDVMFakev+bvFJiXw1mtWSySKbmKnkdtv7D4y/8+LI3h2tUZGCtB+IgDJBU5PAcECa8UXAxECsAXaquvho78+2OR4dm5UQs6GlDO1SL0= מבוא העמקים,עילוט תכנית מפורטת 257-0295758 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
Ug8KAJ9Roky2s7ta6lLUWP5+dnKCPfTlFwHTAJDnXJdGXGD3XlfopYB6llm2dTxF9quuMcMsy3Hs299TFjz/juQi9SpcvbVwp0zxFuDY5FM= נס ציונה תכנית מתאר מקומית 407-0244475 נס/מק/9/1/א - בריכות שחיה  
TOpflW7W099AX/WowAnYeNkdZuM/E3CYhOiKa3CNTLJtRX72yup9D2bar5HT++odDXwOaxvhdItVgE7HKtAp4n9iqw0+NOmJRTYFOUBz3PI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0097915 הרחבות ותוספת קומות ברח' גדרה 18,ירושלים  
4QucDVMFakcVJ6IlKilRzCiSgTGk9Vrf/Lgt0uUh/BOrNXtqJiW5UVEab1Gly3b5YNGFp5KFaW8J8gMD7gUtVUaWDknVcuGZ1TxZyZEwRvI= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0308247 הגדלת אחוזי בניה,תכסית קרקע ושינוי בקווי בנין- מס' ג/22192  
4QucDVMFakcVJ6IlKilRzHi3QC8mTM+gEQ+qjueISIUIci6kPa8w96x8Kg3hnlWCZIk3fHHlAydAZyEnm7+AvD6gM4KvTnUvShSTzOcS724= אצבע הגליל,מטולה תכנית מפורטת 259-0215871 מטולה גוש: 13216 חלקה 47 אג/מק/053/8260  
4QucDVMFakcpeyAFT1ThF67on8pyMG/p9TCDBD76jFgGYmc7d4sbFagporIsc388/jrAa822FrXIZB6n4vWIm0GeXslc6fuuHqGd3cY1l4M= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0312595 הסדרת מערכת דרכים  
TOpflW7W09/qM+vXJ4bk8E9wbcQ5rJGtg/CovggIqlyGTnAjHBM6WDblOHyyzXlap83nYYEV0p7reAZJVk4JCePp71kxmg2GmiG3UeiY/FA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0104653 תוספת יח"ד לבניין קיים - אבו טור  
ppnCWTcsST+MO2vsZ8Wu7Co1bkb6WEnthJWeE6VcJn/SS45c0tpyfeBG/3T5RCidej1wl7ko9XGRHPOHBmrh8lbbtyDVeKqucqfz2nR9XlI= גבעתיים תכנית מתאר מקומית 503-0204412 מתחם ההסתדרות גב/431 - התחדשות עירונית  
CliOXy1vENol1c/Gf0oUMsRSXgIqS9pwQVyzeR7HMowarNUHg2QafBxKP1PkysuC7VHEPduY+Yf9GOrtaM5PR7G76F9oW2UqGDTvKBvooMc= אילת תכנית מפורטת 602-0206318 בית פרטי במשעול דולב 5 - מגרש 303 שכונת גנים ב' אילת  
TOpflW7W099sTSuDZjTCZBtLwDEH3nxUkSTxST3Ta7a4yKYlnnPwyoVTxghac3DLQQcaHaYvkFkSVgnSiQ2DKleNEK42hC1YTl9roEpY4/s= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0177634 שינוי יעוד קרקע תוספת 13 בניינים ותוספת קומות על בניין קיים.  
Ug8KAJ9Rokzi8UL0sv3m/b1CoBsuU/u4iFFSR2BM+EuqDeIngTk4fSQfDtPbbdCDdCQnz14F5/+53njFaBwO4H7BtCuDj8drQAwqlJzhLk4= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0251256 הוספת זכויות בניה למגרש  
ppnCWTcsST/75/KB+rkOA8BYs5gC2m+PxM+EzVYUS5AYsnx0TfD/W+vJCx3azW7wG86D/RscF3YaiPzAiLDz3/iYzOAaV67NSyjTfpxXMro= בת ים תכנית מפורטת 502-0326728 בי/1/664- מתחם הקוממיות שפרבר  
4QucDVMFakeCxT9qOG3T2ib8zgHfjNMM7hfUmAOlz6ZVQO6q71mmEhNZO0yUnjCWGQIq3pDvuw0Sp03ywcWDxLkqglx8aE4uwJYof0d0Yx8= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0242800 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdoqiE80LlEskWcqgmtAUHq5RDFeD80/A0A5phveZoGfMWtFpq7djwOy2NoyfsQYRa83KCpJ3SAspZFAYG/IvDQhQ= בית שאן,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20258 גן לאומי בית - שאן .  
4QucDVMFakemZJwefj9HRSq6hQ4MlBXrCyCVKELRQDZtex9pz+Jug20w5MNteg4DZZf+tjyqlPfFtnbaBgRH+Jri3wHP2dP55U1IlR5upvA= דברת,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21409 שינוי יעוד למתקן הנדסי מט"ש ומאגר מים דברת  
pNa176SYIBkx+gEYFkuVKV4amP+SC30Qh0IcsqTWfcMnKX9ipW3ijDnz379aAjNep5wyXpucIg5MbKpMw5dkfXoTX4JTFSrM5rMb+Q6Y63M= חיפה,פוריידיס,שומרון תכנית מפורטת 353-0188839 הקטנת קווי בניין לחלקה 261 גוש 11288 בפרדיס  
Ug8KAJ9RokyMu1zKYHCcEFXTYy4bCnZjjJm4DFOU3YaNSDTfOtnXQbdf9/hF3d6ztZPHti9Rpf0kWBQxCUWbyojf3cu1xSCXTwhKEn0wpiE= רחובות תכנית מפורטת 414-0229070 רח/מק/2000/א/44 רופין 17 רחובות  
Ug8KAJ9Rokx4qPWrRXAAtatRjG0W9vbYeJWj/3ftSqzdxUUbbDzswA1bdUYZHyoKSujR6Lb4vzJQ9LE7Brj5S4rAMkfOuryftGhuzwqTQ7E= רחובות תכנית מפורטת 414-0229856 רח/מק/63/400-תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים  
Ug8KAJ9RokyNPJpJeUiKeVYvgTYyFq7YI7SXsMzXMthjgafIuwhCDkj+bKPkrh4XUAH0xSN7SgdwL0YJ8Ye1+CUsn1fxiHjNeLqW2f2tMVk= בית יהושע,חוף השרון תכנית מפורטת 401-0257576 הסדרת שביל אופניים - מקטע 3, בית יהושע  
Ug8KAJ9RokztXemY1OQZxgWWCA8gUUTxOQgVsyayJEPfJkgGUHO5wyn2mXQJutlDrdpzFOWa6bFcHUJhirB7+/9qB/tJNJU+SNZgkDlGqRM= רחובות תכנית מפורטת 414-0274555 רח/מק/2005/א/9 - כיכר בצומת רח' הולצמן, פייקס ואינשטיין, בפארק ת.מ.ר  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
ppnCWTcsST8haoWe0v6PvN/hBaboCaNVKIoBIMxKahGFU9cS2PdsSywK6PwjS5sXKVwuGJmtcWlEXDrQ4QmmtIyOKhFJ7dJwP3aks1Tdt4Q= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0290544 תא/מק/4483 העברת זכויות מרחוב בן ציון 25 לרחוב ניסים אלוני 3  
Ug8KAJ9RokzOqq9v18F2lhgkCwKr1m66q30TVISittlXnMfLQTLKzzmIYp++CpSFHxxmoNHAtMWihE2qHK6UPZd4FRbOKz+TYhWLmI4z/zk= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0123067 רח' משה בקר 4 - רובע הבילויים רצ/מק/115/15/1  
CliOXy1vENpeB2EfRwvosp4T4bYmXlMQ5A2CSLla57UlnYOf2SOCsl+YzI+Rf8mUzjWGWhxg5fhabg2uM4AK2stwJrZQtDz9O3mUem+g2Vc= אילת תכנית מפורטת 602-0196527 מגרש 52 משעול הכוזרים - שחמון רובע 7 אילת  
ppnCWTcsST+O3yGaHUeBJBvv3DV9F5yXDSfk3v3ka9z1KFCp/7sDG8lsypHHdSbWjmSMa9+wAuH9AnPPx7B+LxMIN0YxmVYsR+Qu0zCTGDU= חולון תכנית מפורטת 505-0266833 ח-מק/139 - "רח' גולדה מאיר 8 חולון - הרחבת מרפסות"  
ppnCWTcsST/BnPkDuagMVrY6iZiBGG3Q9QloMOzlT8f0hOfD1MYwE15UshFQd7GDpgp31olif9H+LDkBlNFVDOIQoq6YLYylRGUBGSsVZq0= בת ים תכנית מפורטת 502-0322198 בי/450/ 6/מק- איחוד חדרי גג ליחידת דיור במגדל ביוחנן הסנדלר  
4QucDVMFakcZrlbzBv1tu1ClObmTrX4xVZ5oQMuy/wGhMP+Hl4B/zpPuPrLYv6TpnOnW7N8laIrs9RdJfXIEKuLTejSNrJVmvgnMY4ezw0M= הגליל המזרחי,מג'אר תכנית מפורטת 251-0259747 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
TOpflW7W09+L4sZ0mEo691VAIckJdeQly51+VxqAX647j1CwShK4so+tVzq93cuk1ml/vfkkocjo5407tfuU6zJB3x8oY6voOFSC90pCMgU= בית שמש תכנית מפורטת 102-0111955 תוספת בניה רחוב יוסי בן-קיסמא בית שמש  
Ug8KAJ9RokzEHWvbPtk/oE+HLgDUaDo+c4gEurSv+xHJnoIgp7YAMGkfGcIXcrQmj9K8O1QnURned630kg9GvbaXXQtK0uJylnR7OM6Vl1k= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0332395 שינוי הוראות בניה  
Ug8KAJ9Rokw7okFE+fgy32b4j9ZoF5E9xLsS3VbNoMVaHHLV9WL60gYkpWOoH3xPKDMTmJr5QU8b41AAKYmQLQ4XOdNYtbvGf5qDYmmoRZ0= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0265561 מגרש תעשיה, רח' ילדי טהרן 10 - רצ/מק/30/3/2/1  
Ug8KAJ9Rokz74LYq1yqaB8ZX0tg5wV3vjPFNSdYpnumPaQwGO+Q7Tshakvr3a+GrJ0xF/9vaAgtoLRi2QaD/R/1aKSwHZjDYLacJcKly6y0= כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית 457-0333104 גוש 8154 חלקות 51,52 - תוספת זכויות ויח"ד  
Ug8KAJ9Rokx5+AP5eMWdUyP0afXmfopRZw7g/as4hGjZBK31yD6L2z6jGreZnL7YpXehXNzzx32DLzB+3RXDuJi37spfDuktwP+fyLHnfIE= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0221697 מגדל הראשונים - 2 - רצ/מק/6/59/1  
Ug8KAJ9RokycZWR4efiT+Gk0B7Q5xlruaPUhsp4EXGfYjILPQTTihFMQr320/08RIruJJ3b0dlqyoL07XT7dDETt7MMjFFJr5qx6SPgZ7io= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0233205 רצ/מק/1/ 5/ 82 -רח' עולי הגרדום 30- ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokxZpWmKF/Ocwi9KS+xX1m/Y9gQ86s54Xf3KMozCAyoIKQwwCgyN9rCU6D7ppjt/2f/eu+e1x8kNx8oL0on4uF1Q+/RA+z425WU= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0286583 רצ/מק/84/5/1 עולי הגרדום 46 ראשון לציון  
pNa176SYIBlLOjWoSndBXDJRh79UEpXMWD9fH9t3FDx7ftsfSzgX7bsWF+yhsfXULAYuWklbfCCctnKwu9OH29DtR1ElIDkHLWeU855rdoQ= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0090431 הוספת זכויות בניה, קו בניין אחורי ויח"ד נוספת בבניה קיימת  
ppnCWTcsST+/PcjvHxhBxeaplTNTJcPXFDrH1BiEfWL5YCQ5Aj3EjPZrUvot/H5rm6VdJt/rGGoqYbwJxbH8UhY2a0M7iHalj21EQE51NL8= בת ים תכנית מפורטת 502-0285213 בי/674/מק - המלאכה 2, שינוי קו בניין  
pNa176SYIBl2DYyt2JV8XP+h7M3IQ9Y2KvOrC2VLg2N+iFy76cn7fidaEYAk1JCMHH8EO1+8SAQgm6Dxqkf5IEh9CTnoLrWRvNurYtbdHA8= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0316497 קביעת גובה מבנה ותוספת זכיות בגוש 11295 חלקה 57  
TOpflW7W09/uBDl2iWcMVNR17dbiLmvhA/lSXSAzq9ElwRLPyCohQSjTof5E3ed/DuKxxLhOtUTz9EUE1aUusJp0Cu57XVNkLnLWOTy9UWE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0227116 הגדלת זכויות בניה, בית חנינה, ירושלים  
Ug8KAJ9RokyV5m2jiNoetZninSHx13lVHIkIKfV40f5fg/OhTQkIpA9mrllBBN8Q8RPiMr55iB8P6It6aZbSu2PY0K616mOjPiCwRc0werY= רחובות תכנית מפורטת 414-0300236 רח/800/ב/2/3- ש.ב.צ. ברחוב האימהות  
Ug8KAJ9Rokyv9atzdnw+pAhYlPeuLX6HCOp4kiLj97PDfpBxWTDN7B1IcbVgY3l0F6UDxkoqhu+mC4vYLAjkuKUzC8qdJ9cCnxX/xsMMvvo= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0260869 שב"צ שכונת נעורים רצ/1/8/57/1  
<< < דף 1 מתוך 4 דפים > >>