חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
7F+agTlY8lcASZ1NLxrJr3CQbIgkcQYRmpUK0XuK+Cm/es/b6kBI91gvCHWxF6iqOPGIX274rzWjC5xJ2Vb3gnQZVUGsy2Sn ירושלים תכנית מתאר מקומית 11076 קביעת בינוי לבנין חדש והרחבת בניינים קיימים , שכ' בית צפפה  
A+lcbkT7u/dEz68aGXqooksD566z4jrDMCE8WnA75RBpXa4FhChwOAVhcmPjyN8S9ZXs8+AfHYt91aeMpWcFIoM2JpMDixjn נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 7/ 03/ 311/ 46 מגרש מגורים 115 א' שכונה 2א' - ערערה בנגב  
TOpflW7W09+BxYl87ZypLDtICNMS0kwD2mVXaCGitplh6QKHRRG7/EwHbDR9R5IKMzu4wbB5Ao5CyhpvyLbVHY0+ncTWGp/6j9tzajMh74I= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14413 תוספת בניה בבנין מגורים - שכ' אל צוואנה  
4QucDVMFakesUUHQ1+8w9WONoAo6WfCslG6BZxM+b+4NDveKOeLWWVFgQ8EmzzbdKl2Lgkq4SyLV6WDJYn+8/6bUc0q4SzJlGZA+3bWxoxI= ברעם,הגליל העליון תכנית מתאר מקומית ג/ 20299 גן לאומי - ברעם  
4QucDVMFakdqMSPBTeiRncDN/mLoRw12vHwxDkW5ERTPJZKMjf810CooFoekwVO/TFNTjMPKvuSW7GBRVZkTpPZEdxQT0jJXgvGla9u7as8= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20381 שינויי בהוראות וזכיות בנייה.  
Ug8KAJ9Rokwecc/oyAYMXisv4spgudEIZ7MB+YIfRpHHBJd5MRNJZukuH9Z8WMinuRJrk16iE8+OtDtXZl51VbLg68haCsStU/kONr8kg/U= חבל מודיעין,כפר רות תכנית מתאר מקומית מח/ 305 דרך מס' 446 קטע כפר רות - לפיד.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENprEk9Zhxf3XmGKOJQ8L5IxLVYdcYQFr9FEzhPOBWKwR4CGkUNItXhv7F/hKdrPJt4jPtMLoZ0liaGwA6vQ0qdEyYrKET60oOg= אשכול,נגב מערבי,עין הבשור תכנית מפורטת 7/ 03/ 285/ 8 חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2  
CliOXy1vENrJVcwytWPevpgFKgeyR+xenkzUbtXzfICqd7rPaeH74DkopCW5DXu78Lc1qRYawiqw0J7pC+8EBpBeySgL38GnnJ9XQT6v4GM= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 107/ 114 מגורים במגרש מס' 59 ברחוב שח''ל 35 באר שבע  
CliOXy1vENpRXIOFF8qEJx54LuKTa9My5wmUycL2yqeJIHoMdx9Wiz9UepEFw4UsTYnaoqj51w9dppAmZKM8VJO/ICoHi80B1nly3s40UIs= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 235/ 19 תוספת בניה לבית טורי במשעול תפוח, רובע 4 שחמון אילת  
4QucDVMFakdPBTgKhQEn4t36vBmmsIeSEOcjlcRkR2n582uHLiXPz5q+O7iAeRtb53uJm3ChrGpfGnx5Aanmu4F6PAQ4vqnzPFDd/VC6GI4= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20527 הסדרת יעודי קרקע, כפר איכסאל  
A+lcbkT7u/dpbcnWlAT7VzqwhIzfasA2IcmUP0VUXlmsvxk2uDTxroZO7eCHGcuAFDwUaPnW8XkPzayw+wenXu5mWRfKkcTz אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות - אשדוד  
4QucDVMFakenLR/dWcg/IvqKlBmT8/cx0PSK4sqQ++9OPMPjaiTPxn4vswFtCK/w9qozcfRo0sG626X7hZQfvdR8Vad3HJjbEshRCAXL32o= מזרעה,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20564 שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח משולב מסחר עם מגורים, מזרעה  
4QucDVMFakdiJtnx8KfkC4lzaqjSq1PsNdCt10PTp7NjrUW2n7v/pyZSIIj0PJ3ieeSVsiIzKKSnBTSan1nMMl2o3JuWgOIm4+EUCDDtIR4= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 20590 הרחבת שכונת מגורים קיימת, שפרעם  
Ug8KAJ9Rokyyo5UXQEDSW/Eebm2fjlyjKKKTk672XBgm2XJwOUruD0sdxNRd+tYPrylLEexiHAIZYg8/d+fKaYPqIahDFC6bV0+un5P0+9k= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 801/ 8 מגורים - רח' סמילנסקי - עייש  
4QucDVMFakdSz+kRdJm947NJ4vheGRuQULMOJEYRqHQ/8l89Ux1Kktp2aBrzQC+AxxmHxIR2Xg0DOFwg48MuilQ4fm0My4mbY7nDZB37byU= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מתאר מקומית ג/ 20568 שכונת מגורים בת 650 יח"ד, מערבית לנחף  
4QucDVMFakflvqvfcz9p3jlbSBdhigODkG3h/B/4KM7KB4ZV+GQm7vulSkiLWynMZosavpu8OCbT1JHix5+BM1A1qmnxCg5BwGEtocmB1Z8= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 20544 הרחבת אזור מגורים - דרום אעבלין  
ppnCWTcsST8wgW9hpxH4EZSGpJYo6mxPA2c9+YxiaRADwPMLgu1rLaL8q4PPlMQS86RSuBYzyJhiEyviRBE6h+R442vhue4oHkuSGBNI4D0= בת ים תכנית מתאר מקומית בי/ 551 הרחבת שטח שב"צ -מתנ"ס כנרת  
4QucDVMFakfFUkv1Fcw/Z9VCWHFrBtUGgzlda6a0imA53Yv9tNmaEHndh+tYVJceUY71zh17QYSNsokVWy18gx0AgnAfuYIB2w18AoMUQk0= הגליל התחתון,שדמות דבורה תכנית מתאר מקומית ג/ 20575 נחלה 45, מושב שדמות דבורה  
4QucDVMFakdsuBd5PDBxKp74H1NKFSuGCK258kXtc0N8o5mcoXZtsyzx5EO9LqsPtROalCsWraFSPD/ehvyKoXpg3wysfW+JgDvCdykb+Ns= ביענה,בקעת בית הכרם תכנית מתאר מקומית ג/ 20702 שינוי בקו בניין והגדלת זכויות בנייה, בענה  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
4QucDVMFakeHyXKF8W6yF0DZVtE3VUjBJJYr2NMwKDmhLzVJqYPmLU96nMdexLjMXO8BzscOFa/+JkRwxdsCjq3kKO39wZhw4f1SAu4EBBM= דיר חנא,לב הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 20823 הסדרת דרך גישה מכביש 23,דיר חנא.  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsbwDpqvBoN3EPrjLJgBD1yCcZYJPYfXfxC7Vmt5y7Eq868S5zTX63mlCEhy02HgSkK1WiHJLgtrMTh3Fmiw5mKh0= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 223/ 18 מגרשים 257 ו- 258, שכונה 17 , רהט, שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לשצ''פ  
4QucDVMFakd0sIdU2z+fvhCjex2TMhtf04gFwA6Rn08sGdqcXGopY6zH1GG0pJRa50HSnfbA/yEJNg2CE/i8ocFBIo4NBkovtQohY+gIzgk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20970 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא  
4QucDVMFakc0YlXD/FKaKmMYV7KMyNfx9qVODjMCUSXGuSq7NYFRe7sP1uzWs5UT97XMmZQ+hEkOsabmojTzFGJCAKr8NQyV+Cmbumgrb9s= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21114 ביטול חלק מדרך מס' 44 ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית,סכנין  
TOpflW7W09/Uucg8RaxYoBVWZYwClvXe/6YV06Cl2rSaquRLS+VxY1i9nKvFvKvWs0XCAcInjBWaHULnzvxiEKLk9aQ0qO1UFXRMjccozrg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0065797 תוספת בניה ברחוב נבון 14 , שכונה מקור ברוך, ירושלים  
pNa176SYIBlkgSXop4V/KUTg7m5TmjtlmI//g465cy6MhO5FK1e/EIZ8b8inVCUU0RK8Q4tNeve8KtGYKTSaOdPD+I/vyxhuOgM1+bvYoPQ= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0170795 חפ/2087ד-תוספת שטח עיקרי למרפסות זיזיות בשכונת כבביר  
pNa176SYIBnwc2if0dR3MV8bKh4/XzpOIm4WnJdaIYiukfwyvfTMc5kw0rwcUj1MJ7dSO/ZrnNMtIbnbPQGE99JKweoSibE35d/W+LNBWzc= חיפה תכנית מפורטת 304-0109892 חפ/2316א - שינוי הוראות בניה ברחוב יפה נוף 93, חיפה.  
TOpflW7W09+70fNl/x0oAbQ3LVSQiokcIdSjPFBp3/q/LjHUtGh4xjtry3sEiJSGvfgBTh7JvZP4SWqdb/lxyoUKyGejYoHjqZWpbgmAD3E= ירושלים,מטה יהודה תכנית מפורטת 101-0119842 מערכת הולכת הגז הטבעי בקטעים בית מאיר- שואבה ואזור הר חרת  
pNa176SYIBnPdCmt7IKrW9wSmzJmVfJKBncfS7RmCAfTZZEPtQ+ZciX858A2OlpzBwmDGAhzYBG0T/BItkqiCsS4qZtElxl3NPtr5wnuxOQ= גלילית - מחוז חיפה,עספיא,רכס הכרמל תכנית מפורטת 356-0150946 שכונת "לב כרמל" בעספיא  
TOpflW7W099OHhMAM6xi7uP1jkwKKTyomflqDKqI0HoYbSbZ16frNPUwSV4nUv+j8CXdlNt+pSx1FFBmu2hlARoMr50tUSoEvScioea7nJU= ירושלים תכנית מפורטת 101-0063933 מבנה למגורים משרדים מסחר שטחי ציבור וחניון תת"ק במרכז העיר ירושלים  
1S2SEvicFE/3GIdin6wXXUXOCLzTVlokvd45j2R3m5V6vIXhx6Ia9VtduZElHMuGGiiQDBvJk9L4BaqXaQk3pJHQnHA9Hw6K הערבה התיכונה,חבל אילות,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 318 בריכות ותחנת שאיבה פארן  
TOpflW7W09/VS9KPhj3ex8M2F6+DRPdNmvqaNy+Whmipa+V74+HmUEvYTNCUuhog+99hwKAJz7C60yBMmJ/i54k+I91lId8BvnR20BiVnUc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14159 הוספה והרחבת יח"ד ברח' פרי חדש 57 , שכונת זכרון משה  
4QucDVMFakeLQx6qtaZLhCAYmu8493icDgBPkWr6lJ9hLOgtCn1+qfBVISJbAw235YMDwpjVb/p60Z3RSrU7ISq9FoBS3NL930YOrf97Ilg= מעיליא,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 19382 אזור ספורט ונופש מעיליא  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifC6y5sXDvnYdRAHRTjyLMNijrZPwQ1zRBjIA59cI36Fyh6weL5dpCnhzDpG7NpBOC+Eb41cIHOTaKFeYQyQkJmA= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19835 מרכז למסחר ומשרדים - שפרעם  
4QucDVMFakeKNTcENfWKOneNSj/YW69Lt16g5RmENYuag+bqNkryjkYtCFZaiFsSI0IY2wrj+dXZpN+X8BD7ICFLCCemqDg84/7gH5gndrA= זרזיר,יזרעאלים תכנית מתאר מקומית ג/ 20266 שינויי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי תחנת שאיבה גו'אמיס,זרזיר.  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
CliOXy1vENr2D4ulukIzU+cTwyexxeL7OxMyPWDdn/GlzK/cSOGH28SKAXESvCu8a+ICHsSZaCbkO6oc4JDSXjEKpcEyUiw64fwlZ5Cpqxw= אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 109/ 20 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסודת ציבור ולהפך רובע ז' אשדוד  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdAz+889ShCNDZl/ty0ymyYtIg8So48c9EC/2pR40WJXJ74gpCPGNax/HTLJyicutBtbv9GdI2mSaL2lyQjsBdrQ= גשר,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20412 מתקני ביוב, גשר  
4QucDVMFakfXZAr3xbDaNPqjCTNfXoSq6K2QODRIaaJ/tAbRIpJtiYtWfJldnvM3biGn+zqzAQDr7ERY9+FZ6hftGC7X8wpQfNIZUMYPECo= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 20443 מרכז אזרחי - ראש פינה  
Ug8KAJ9RokxRGyh/Xnxa548CspnvJwpHHtdm+FzaC2bjiD9HG9/Iq3/nYCj68izFYZuu26RehNNW+oH3rlb2cvApVSAQ4nKRegcW9xaWAEQ= הוד השרון תכנית מתאר מקומית הר/ 329/ 3/ כג לב מגדיאל  
4QucDVMFakcZmrZJpu5LlsEvEFeyb3C+XDXk+Yt0JkEaqLfKPnFh/niVzS3VddR1/Oz4iwSgof3Cc+ZhRhR8SUlphiN3VBX4r7xz6e2tvco= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20733 בניין מגורים מדורג אחד העם - טבריה.  
4QucDVMFakczmuBysoK5e88KxQGs7hNq1doykjiUyYCmMTGr4K/h5vFySHeZxqy9u0Y7BsHzvOCbU5hecBLLsJfUKBXQ5+LU41bqo4DJlwI= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20715 תכנית מפורטת חלקה 56, צפת  
ppnCWTcsST9jcEqasvfsjxWT7sQsx/o4AE6Uq7DWEQeumTtlUVgxZw87i6WTOdemDT8KE7juz09tHVfPpN7GgFzk/Tcd1wvaoTouQ9M510I= חולון תכנית מתאר מקומית ח/ 601 שינויי יעוד ממגורים למבני ציבור ומאזור לביניני צבור למגורים.  
4QucDVMFakccMtEMCUPotSxK4QycwxBx6xQVTCtdF8Q6g4U09X5tfxtclVM4Hi7TKU6dfPv0X36DM8iBocfngqWEU6Nq/yuxs8GpWEy590Y= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 20765 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה  
CliOXy1vENp2f7i+gD0yck47ghPbZyXcGN/0kzP6nwCpA0hunJEJSxG0UmzOoyCBUZB+wD+VHmDp9jWBbT5d94ygC3J/44sFWh/itddzp9Y= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 50 מבנה צמוד קרקע 314 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
4QucDVMFakebw3zkjmj8fNVpnC7SJ5+fpxge4f/trMrHjvaw1wIp8CEYFmh/0Vq4P+qBpOGELpc7Je9uoAYs+zGHFru8albB0n2cOJKOSPw= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20813 שינוי יעוד קרקע ושינוי קו בניין לפי תשריט,מעלות תרשיחא.  
CliOXy1vENry/gB5zsfBxxP36qnhV09fnThLzHaA9a+fwLgW1oKxfwi1wfAkEhsg6SqU9iSXQbuvA13j7hfc5WkEfS7va+KAGN/1Sa6pgag= רמת נגב תכנית מפורטת 20/ 03/ 325 תחנת שאיבה - רוח מדבר - רמת הנגב  
4QucDVMFakcpkct3kMdr//0QmBhxvmw8uVFEnWvgaFdW1zwuJOHFB+MLP9O+k3LbOFRl5LwBprfwg7f6mfyZoaPurh/rhwnopZU3g8bPGPg= נהריה תכנית מפורטת ג/ 20891 הגדלת הצפיפות ברח' ארלוזורוב פינת החבצלת, נהריה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb3bCODClnDt5VYmQzkO1oda4B23yVJocghYQCTYWu2p6F0UGdOnnuhUvBolMEufvl1P62RmQQV83LqX8zPGRJpg= נגב מערבי,סעד,שדות נגב תכנית מפורטת 7/ 03/ 110/ 7 מגרש 213 - קיבוץ סעד  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakft81FTS8uSPQWyIvn++JIoqcXjx9jx7TAgrzyP7A3XRTqwkSGzKtoRtMGqiORQEzeHI+KhssCNznaIwSih6YjtgtN1rG5Xhwk= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21207 הסדרת גישה למגרש באזור תעשייה, ריינה  
TOpflW7W09+pe0HJ4Qq6FEYlroNnu9cM8thrPrJhxuOQFQJB+N0LUJ3ITd+9XanmlyMPu6ZlBPPBRh6EUd51FRKywNabBBvHs8QBgNE6SSc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 12603 תוספות בניה והקמת בנין חדש בשכונת בית צפפה  
CliOXy1vENoftU3KeOKLu3Rbbk4fKhKL7N0piUp4LBcran+NKkQQ3uzw5qWnYseHL095n507/hkq8UvQ6uP+7dSlW0cS6xm6yI8JwD5GrfA= אשדוד תכנית מפורטת 603-0168781 מערכת הולכת הגז הטבעי מתחנת הקבלה באשדוד לאזור כביש 4  
x5/16Z8SKOBlNn8UVajki0NInDZhNuWoq2x/jga17dctqSzVYMf/48GNKDTH7hl6yYm+sMV2j9/u4s0cma5cOcU3Gk6RiC3C ירושלים תכנית מתאר מקומית 13797 תוספת קומות ויח"ד בצור באהר  
zUOA6ieuJcwiR0SWDi86XTpK6XBZGSw9grFnY6g+zdIRU3vvjzGY/o0e0Qou/9INvhJJ9iO4pOke7KAeNefWCAWH33KvnfkY שרונים,תל מונד תכנית מתאר מקומית הצ/ 5/ 1/ 237 אזור תעסוקה - מערב תל מונד.  
1S2SEvicFE8dsd176zaO5hJ/OqWk16qblkwhwxh5iYSGtpk0wZg+agCg82de1OQwjW9WaVNFAq+Tfe2kvF+xNtX0keirHqz5 מצפה רמון,רמת נגב תכנית מתאר מקומית 20/ 03/ 317 גן לאומי ''ציר צבעי הרמון'' מכתש רמון  
4QucDVMFakf9G07Fh1zPl7lBYEenubsMcDsM02kBhc+3T1q4TSU7AWpJLygHENt8oCr17DGqtNkub/Zv43vDEpaMrXl/CUbAdYHGxETrMQ4= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מתאר מקומית ג/ 19647 הסדרת חלקה 100, ראש פינה  
4QucDVMFakd65vyD7pwK/k/aipcHFnU0OpETdOVYLuzfiZ1rV861HMJyH/HDyZAZ7AbDCL/v+jA8aN9W3ND/7mw2OuUG9ZesXCQXPjLp4Sw= הגליל העליון,יראון תכנית מפורטת ג/ 19942 תחנת שאיבה לביוב יראון  
4QucDVMFakehlxjJtxdP01oz2poEsYzTrYXV17b6gUY816//AFWlQb44lMq4xdJt9DF2WFVKNl4S4k9mFikgpmIwj8YHm8aF5ScsZjIvMWA= הגליל התחתון,כפר קיש תכנית מפורטת ג/ 20069 שמושי פל"ח בראש נחלה - כפר קיש  
4QucDVMFakdg4uUHsCOISiQUgihS1FzLb5ig0bBPnjT/IgCwdaPNqVL9vxdKD8+4jTungNSeAfPfRdtYuzDJMiAbiXhOGWyJ/1C+w1ByWN8= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20327 ליגליזציה למצב קיים ברחוב קק"ל פינת שביל הגאולה, נהריה  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
pNa176SYIBmRHcl3yb+ddUBJtqkmx1a6KPKVgO5Ty6Vrcbi+wZ9mpYG6LimxLzBvPX0Z3F2F2/sFfBo5qVKNszo63tVrDmAQK3PZYBbSNAc= גן שמואל,מנשה,מנשה-אלונה תכנית מפורטת מ/ 422/ א פארק נופש מנשה - מתחם 7 - אתר ספורט ומטווחים "דני הי".  
Ug8KAJ9RokzAXOGX/orEJ2Nj6sq6Uz5U4ZkGBdNz7LmSoyf3EXMZnKcTOdn6E2eIL9d4WkU39WReB0OacygwFW70U1gcIXFTsDzNTeCx/cw= מזרח השרון,קלנסווה תכנית מתאר מקומית מש/ 7/ 1/ 295 בית מופיד אבו ראס  
CliOXy1vENoPel8V/wgaV6qySum4+DPgsttZq2VLMWvOzgVNoZqE9NO3vbhoT9IEB8j4etQilSyjN4TJLvhF/Dbf91zFke2LoxNuLVYOOlw= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 6/ 03/ 158/ 9 חלקות 18, 20 מושב גיאה  
CliOXy1vENqzDTCTXRZMDHv8pBMFbjAjL1+72/vAUOiWmA/bNinER6e1fVs9YeFpe+YMhg5v7GIUXxm5VjEh0CsxPk06cONDmOeDD6CmjDU= נגב מערבי,סעד,שדות נגב תכנית מפורטת 7/ 03/ 110/ 6 אזור מבני משק קיבוץ סעד  
CliOXy1vENpRXIOFF8qEJ2J5B/Qgj8sN0IzFOqbNRrOrBgUSHw/xi19st7cLMQZZO+Lv3qf6tyR2nmczjFkAj9UQbCaiVnOAC8BoUNt0e9A= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 33 מבנה צמוד קרקע במגרש 263 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
Ug8KAJ9RokzQlUtSVCig+gkdA6rebHRVbVplABVq3U8sC/7BQPANXSqN7lyVLyDJ9S5B8YUMdLQswiiugSoMPql1MWvee0OCKVye+JACVS0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 600/ א/ 50 מגורים - רח' בני בינימין - שלומזון  
Ug8KAJ9Rokwfc17UyCnTZ+/LhSes5g9WYamUv+70w+JpyUjfz5rE40OsTBbwUkXbzCbvoH0UjTCu6xthWo+coe3OagT7fPzC+9zH01+Maa0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 548/ 42 שד' ח"ן 19 נתניה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakflvqvfcz9p3gT/XH/g8Yg8bzPzR0VQ8VGnBN/cEc3FgBo3dPmGVPbCLkMjnWBdW92Nj5BW3qqsIvAYGAsZeepuueeqvbdb1o8= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 20563 קרית הממשלה -נצרת עלית  
CliOXy1vENrOb8fUFLa81AnFk+uXC4YMrs+D7h2nZ7LH7ZzrX5W89s3OkEWaeA/2IGfAD7IajPraffYACk3lYskkGsTu/FROWqOg+Skofto= אשדוד תכנית מפורטת 3/ 03/ 103/ 51 הרחבת שימושים במרכז מסחרי קיים ותוספת שטח עיקרי  
CliOXy1vENoMuSzchhcrXpFsvLQhJo07Ue+rvEnK+9f4Jf3SlMmwBRUgJvclGYyHh+IFzNkQkLOiJ7lB8jAPOLRaK9cY32p8nreZEyJAZSw= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 6/ 03/ 158/ 11 שינוי בפריסת אזור המגורים משק 51 מושב גיאה  
pNa176SYIBk9hbIXkvZ3U5zSnUgqCRjAxbmelmRhJ7HsPKJMp3RzqiSeKcSU21oYtlP8tbVTrD5shY5vmB+/95lbxwq4Wscn4iq+R0od1j0= חדרה תכנית מפורטת 302-0080598 שינוי הוראות בניה בגוש 10034 חלקה 409  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakfHwRWC3nGoaoIjDKQwUtRLWSaJV2cy8q/bBz4zMIQtSg4opooiAUown0zo5pKqzmZSx4+lOqt8ODhyah+f0T3qSlUuh5SCjdI= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20812 ביטול חלק מדרך, יפיע  
4QucDVMFakdSC8nGmm96WJOxFJ1Mwk83Hz8iQvlJb0zUJTjChNI/PJGhkRmLUNeTCW0b7DtcKiey69fJzOspj73/if1+zO4lYyIYIwHLeOQ= מבוא העמקים,רמת ישי תכנית מתאר מקומית ג/ 20801 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, רמת ישי  
4QucDVMFakecvAFDj6HrMbwWm4gk0u+B7gQpLfXyr1d+a9bVwHBQSwFR6ziCxb3vgGJIIij8FApfxiGcqDz7xCkymPsw0XIJAuw5ESOq8QQ= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 20897 שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר, חלקה 14, בתרשיחא  
CliOXy1vENr7q3alA2ko1XzxgHkSeX3E3bIrRd357Oh9RLYJuWPRWE75s1xV4n7JBhemZhnp3GuoWr/zCabbv/RebBpcWZxt+kEmAmZyNLM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 54 מבנה צמוד קרקע במגרש 280 שכ' שחמון רובע 6 אילת  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xv3Wdq1zzPGp/9VcXG3EXtZNxxqdzgNT/0Yt7Jzrlg6FeEELgjKAMjKilS2sw1/qxYsEoGrmHsDghxkBeNxqNjs= דימונה תכנית מפורטת 25/ 03/ 137/ 1 מגורים במגרש מס' 72 א ברחוב שיזף 130, שכונת נווה חורש, דימונה  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwgzzXmX1yyTgg4cR7t74bus3iyzO3C1oUCoZMdTT+JWWHE2ujByphoahYDTTRPgdKQoQ2q4uUWQNfFNrls3ANhcQ= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20964 תוספת זכויות בנייה ומס' יח"ד, רח' ש"י עגנון, נהריה  
Ug8KAJ9RokzfMtUSWYxurfUkakg/lXB3lEJkCNyOSTu6CGAvwdT58Fz02Sr2d2rT8HnmTiPOf2zTSrntH0SVXm6kJc/FJTmpX/CN0ajFru4= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0105197 שינוי בהוראות ובזכויות בנייה  
ppnCWTcsST+Pdc5+mr84fvWKgTlvfohqJxLa4nahXvGv0SBMQa2wIwA1oQy1WLVUdeQgpwMagA2wzxf6uIOWd8jvDKbdZqHpYRM9JaSbEVw= הרצליה תכנית מתאר מקומית 504-0177998 מגרשי מגורים ברחובות נוה עובד 30+32 והנשיא יצחק בן צבי 57, הרצליה  
TOpflW7W099mfsya0exlwv4dBehuRLxiY7T0Jg9/vzthW1Okn/dxMq76TBr+WBSCKtNcAlu/NajIVpnqnfuPzNCcH2/Wf+1IUlGEzHO9VFs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0123893 הרחבות יח"ד ותוספת 2 קומות ל-2 יח"ד ברח' החשמונאים 12  
Ug8KAJ9RokxsY2zm50wTXskYUBbY6JV5DoJ7YKiUiRL2H3GtDI48aZ6rKm+r07/K3H3/ZMNWvEuJnv1CY5ZF0r9asoqIv3xbIc2md/WYcLc= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0126714 תוספת באחוזי בנייה ובמספר הקומות  
Ug8KAJ9RokxSXYeRfM7j0nofqZRHiQKVbNNt3Bxz5dSEs2jIbNeDRD7/Su7PB4sUNEtrj3ywSgnZbVEB6SeZ/28tylHTWBu6s6/jNqgk56g= טייבה תכנית מפורטת 402-0113472 חלוקת מגרש לשני מגרשים  
pNa176SYIBk0dRnWFbbe2m0gPDqSuptn70vVU4ot66JqrUgvvq+uwZpYKoBiLsJ/TSUZqKDXm5bcz16Iq0XUvrQiynXlPTWpBvl9VY4yZyg= חוף הכרמל,עין כרמל תכנית מפורטת 303-0151712 גן ילדים - עין כרמל  
1S2SEvicFE+Yb6l727Enzv1EH796bJPltI3rNtET8dHPv3iejB3eFQmTOHT6tai9drddmDhHGvhOfqhoqNgJabh406/GUM99 ירוחם תכנית מתאר מקומית 26/ 02/ 122/ 4 מתחם חממות ירוחם  
4QucDVMFakcghq0nTUrZAFQ98zZcWIENpTccpCfrf9WCMqTuag6RlnvWzhjqD7Yz8VvkgPCy5PZrVTIeB38+17g9n7Gi5LX2jwgsaaRqe0o= הגליל העליון,עמיר תכנית מתאר מקומית ג/ 19207 קיבוץ עמיר ומרחצאות הבזלת - קיבוץ עמיר  
4QucDVMFakdb6dTXkz+D5cWOu9jkrDRLsVCAfwHJEx1ieHBUwZqiNxYtoudiGqNM15OJlSCfq1kKONt2jZIbcgFQWiTFgM+t+fbn5ELLBJQ= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מתאר מקומית ג/ 20009 התווית דרך גישה, נחף  
4QucDVMFakdWNvgGTN/xLrDin2GXPm8GDE7FICdvW2VadcFEDtZC9IWTLwylCaTFvS622XzmMyuSAXZDGHRWQTMB23CwSD7MGvtN/gMd9NQ= עמק הירדן תכנית מתאר מקומית ג/ 20221 פארק טבע ותיירות - חמת גדר  
Ug8KAJ9RokysiTxICsjEnI92w8K2uRFerqkZvDwLAEIqXaErVhAyF042TQGd3XrYrOKFVPY7oMzVCKRpDRKLsn7z2s0l3u3BBu6VdyxgYqA= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 1/ 50/ 52/ 5 "תכנית מחלף - חיבור כביש 4"  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENr3sO52ftvZi6rvNgrn9BYoTZeXHOrS2YVCgTfpe97AphGLv3t5R1P1He2tM66yPyzLVpkMi6KMi/Ybr9GvndPbosKlF/ZsRAM= באר טוביה,חוף אשקלון,יואב,שפיר תכנית מפורטת 6/ 03/ 320 יער כרמון  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENpfiMXBXrET3Uax3DuPltui/Dn1RVGcbZ9vIipOjZE3bBV/avmXx4gLKrccnEk2a/KSx9h107jzRnLfPGa7EM98fYqx5K3KpiU= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 177/ 133 מגרש מס' 40 ברחוב סמילנסקי 46 העיר העתיקה באר שבע  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
CliOXy1vENpzOM/cjS+fQM0coNFGPgrtzjz/eydEFkMBImgByqya6vb0IMG9A2A5nIXz7QdWrTLMXCKGw210JCU6DMJIY1pdm5kTst+v+hA= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 135/ 90 בית מגורים במגרש 86, אילת  
4QucDVMFakeCAhzoNyVwQjlSOTovscLEiVTxhoyaZhnEhE6CaMT2ESuC+QLesAQvOObTnEpAlg93IIvA1k9bXHbTEOPTaasQofBG9hhtvoE= עפולה תכנית מתאר מקומית ג/ 20512 מגורים ומשרדים רח' העלייה עפולה  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSUkW24DCdFC4qgB9HKx5bXfWdvSIl57pfZuWet+LLl/EyvEOKWyVMWUV+JonVeNuCoMIhG8aB916M7cd/woFqEo= יובלים,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 20763 תוספת זכויות בנייה ושינו קווי בניין במגרש 201, יובלים  
4QucDVMFakeECmhJCRbzJW/cY6G2e/0POCqH2Hs0jJUD0YAsnMyDE94amJcvq6zdRaEgYpnRRkeLmF22EhnVzlnt0d8pel/SCgcmhJs8+JY= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20700 שינוי הוראות בניה - מעלות  
4QucDVMFakczmuBysoK5ewWPKN/PrLPDubPWan57wzlh5sAqQtnrU3AfsCrvFOb+dYmjcJgG9/882j5ouhiEkee5Su1J7FR/KYWdEuJyv+I= לב הגליל,עראבה תכנית מתאר מקומית ג/ 20724 שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים ב', עראבה  
CliOXy1vENqB6kNRqY9xl92qmLGcivaUO2+GK48mR88ZrD0w5zfoW8xJzMR7gf57seYdnG5t4x1+1rWaFHF1TkiN5uqD0a4BXEAU2D2uy1E= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 125 מגורים במגרש 1316A, רח' אקליפטוס 25, עומר  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
ppnCWTcsST9CWQvoQ0xtWy0DkmoFoJxb+T7Mrs1Uzt8xHohblgjhZuti0h1V3to4JPLLnxezTFYxt7pF9avqe97FjdTT9nBCtCOEBgP9bLA= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית תא/ 3885 מגורים מתחם דפנה- ארלוזרוב-נמיר  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
4QucDVMFakcKGmcu2WQu2iqN9rxLaZmw1Ev3FoUTn8Nsj0j45DDD7XY3aLHD7+pXbrdzNES+N4SS0ZzOLNZWkAfEhCYYiGPJD0l8gcKAPA4= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 21000 שינוי ייעוד מפארק תעשייה לתעשייה ב' עם זכות מעבר, נצרת עילית  
4QucDVMFakczfZyymsAwHf6mimIUIG0P1WKLsXedm5unclkf/OCBEKZ75fVeLm4kHi1OUBzfgw17bPhKRktPrJwHYfkKtaE4YgHP7y/UNTE= חוסן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מתאר מקומית ג/ 21086 שינוי ייעוד קרקע ושינוי הוראות בניה בנחלה 17, חוסן  
4QucDVMFakczfZyymsAwHX+ZlOtAlPXtAkVR7NX8dwAFun/itwVCYsZIKIjWZsInabzoIgrkgiR+vzJbRLRpkw++Uhu6kgJEz9MpgLxuZa8= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מתאר מקומית ג/ 21070 שינוי ייעוד מחקלאי לשב"צ לצורך הקמת מחסן מ.ל.ח, כפר מנדא  
4QucDVMFakd04WVW409CTJlNWR8kha84Ty+jjupY6ih+IZrBzBHMlNqPJ4oTHac9Ggi1XIu/1mcXwBJRcRmAGZKV9qyyasLxyX4DHk33S34= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21085 שינוי ייעוד משצ"פ למגורים, כפר כנא  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHfohd1l9MNIYz2UNoAuD9F25mT8Q4xC6Rk+pqesgVK4ZmfVruL4li+hP/59OaY3zXnyHZVtSBPEtvW4WsZgOtro= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21139 שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר ושינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא  
4QucDVMFakf22kH4Z27TppkYD/wPeRCsykWAkg1Uv6TUKiLukE+Comf+hjhNlIgmP2H+iZiVGS1LH8ewmuHxcq5KJeucicIl94LSjjMLHo8= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21226 הגדלת אחוזי בנייה, רח' וולפסון 32, נהריה  
pNa176SYIBkVyKKySOCnIGteT1Rn/6Bettocn2q/o5DVRVwSu8sn6x8DLyPwBmsL2RpoxXw/MJwa0+eryeeI9f7/et80t0BHqNUbzhZ2acw= חדרה תכנית מפורטת 302-0113621 שינוי הוראות בניה בגוש 10036 חלקה 435  
pNa176SYIBl/dDcfhpfp15ionyGbHdJr5E7A8U4gAjRFDdQbKqFNk3B5jLXCQJXCoCwzMiwoNRfOYT19si33QEqGS1aTYH5SPtEJgl+P/fg= גלילית - מחוז חיפה,מרחב תכנון מחוזי-חיפה,קיסריה תכנית מפורטת 399-0128850 אופקים 8-10 פארק תעשיה קיסריה  
ppnCWTcsST/0BaqNG/SrJ7PCfIEz1ob9yCO60etiE+mtlk33LNc9UPEZbWZew97hm9dj2nnotfMT57OHf5/Kua8StZgTjt80x8j9QLg6Cgo= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0154435 שינוי ייעוד, רחוב פנחס רוזן 42 תא/ 4114  
TOpflW7W098lXasHVxyf7CqSmDgnyI8kmyqyAk9aKsIP4NvPPRSZVWCqZpQCTYpq4/jMxFgMBlpFv48dcauwgkaL6VALuRezZc2iNgcOBeA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0076216 הרחבת דיור ברח' דוד מרץ 46, שכונת בית וגן ירושלים.  
pNa176SYIBlW2QUi8NxTqghWyRC13sLlr/IEVb8zmyNXwJFgtNnw8n9LM5pfe+sXgpLlSlky+J+KU0N1E1UPXILuHs8sCuWEHQYQf3oVfrk= חדרה תכנית מפורטת 302-0149294 תוספת שימוש לבית אבות ברח' הילל יפה - חדרה  
aKcNmHyfH2lYjFVaNcyCDhQYZ/A3cS5uNkCA80ZuWuRcXEKn4kU+keNKIhYPXp/sOrQm13ULY1aIQLRYo6sIANBBFFW5St+3 ירושלים תכנית מתאר מקומית 10420/ א הקמת בנין מגורים חדש בבית חנינא  
lUbLyqYW2WkVMTEOU3gGHa3p7slwjyLBGDXKGDUbUz6OCDJmTy1XwFRayePAWRNyWVJf/U0ZU4N7uG2ON9yT3zN1VLS2b+vt אל בטוף,הגליל המזרחי,רומת הייב תכנית מפורטת ג/ 18937 מתחם מגורים לאיחוד וחלוקה, רומת הייב  
ieWM9TSfkQ9itgmTcE6f5KuHRl7wHVenAXAql7S3ZQKaRcZmRp1e7Aeixr6lUJwzoo7/jZRR+vnkO4BTa5BBKU2QDkH4G0nV חיפה תכנית מתאר מקומית חפ/ 1289/ ה הגדלת זכויות הבניה למגורים במתחם חניון התיאטרון.  
jo229rQteiWtQgYWS2Pgfms9GQ8ATezhxQb4UMiTIM6V3BLtGy1soo3K+KCmt947qdXWu2U8Wk2MgmuivzLdTmc2ssL++lAe רמלה תכנית מפורטת לה/ 1000/ 16/ א "גן חקל ב'" הרחבה.  
/slwVhRDCay4mGY0Ix1zmedvynbJyhPF9lc2UwVILuCq4DCplyVL7QZ61U7s8eRZfZFVAjM7Jslotsggsh6/9fSZs7oRTES/ באר טוביה,גבעתי תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 4 הוספת 22 מגרשי מגורים, הקמת תחנת מעבר לפסולת חקלאית והסדרת אתר לזיכרון והנצחה  
4QucDVMFakdTPqVMXnn05Gl4RyrY2eiY7jkuoqjZKe5uA2QdyiIU+C37nI7lBdXAUQwL+I6XFW2x5Ql7u0wYseiFJMWphP853oS+yKHdGMk= מרום הגליל,ספסופה תכנית מתאר מקומית ג/ 20088 מושב ספסופה - קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
4QucDVMFake7OYtyPX5J+OuUcfyfeAOaj2I9QeneIFHmLlU+dSTly1SldWDAosOBFCmBVrhov1chjMEZ1NvfAyfEikNziqQzs/fvkWmGAKE= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 20125 מתחם יונה אזור תעשיה דרומי - מגדל העמק  
Ug8KAJ9RokzmO3H6FDmS1TFcBShcgQXYKFW8o6fgvaWvU4yjbGsyqrtGTLclSUj5EHg7ruOT1uJ68J+woqIguZIiOpgSVnbd1Se2M9E7iIM= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 708 מתחם מגורים (בית אריזה) רעננה  
CliOXy1vENroi4SQ3KaHjUqof8Q+YQLdml/GxRAnsSaux/F0OrfVlWkGCmhdosZyV11TkoYPxyZKXa2t56/6Aup+IR8BtcABIJqZwfj6vXE= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 206/ 72 מגרשי מגורים מס' B 138 ברחוב רבקה 34, מס' A 192 רח' לאה אמנו 38 ומס' B 117  
Ug8KAJ9Roky0Z9hUd7sqCcPxQ9rKqhC7sV9QOftvKn9Z+obl67v8JJ1c7bUCww98eKBBBLQIdMwU71vNaD2UjxXd4hTFO6Gl8VWHCy7Na54= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 801/ 5 מגורים מסחר ומשרדים ברח' סמילנסקי  
CliOXy1vENouSBl4UqLy1kF87WAKXkRzZVk5wh1hRQAcDJBZrhgJTRGcrlNpqd3m76Pia83fv2wLvxO0dndv93d+HKzUyiG96asAkhWnTZY= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 209/ 31 מגורים במגרש מס' 537 ברחוב אהרון מסקין 71, שכונת נווה מנחם, באר שבע  
4QucDVMFakcuky4rPmXqAtsSK5YYe4NPYVk7Qdgz1jyiXMIrN5RtAbclQuSdgZmAUmZghGh2FTLCc5KyC9B2CLrXFtEJdhk7Vj7Mjk1CM3M= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 20624 שינוי בהוראות בנייה, משהד  
4QucDVMFakfMlw1HJL2sBPD2v5gMrWoMjOSJQPrsgnOuMg91pwpON7wqmMjGiLEuN8X4H9Qq4znWMFAc2dmO4JVsRis8c/dgwYSSu3tD3aQ= הגילבוע,הגלבוע,עין חרוד (מאוחד) תכנית מתאר מקומית ג/ 20767 עין חרוד מאוד הרחבת חוות לולים  
pNa176SYIBnzFk1F3xTYD9RoTkVOXQfRHiEctTGa/vSuDmR+zgLk159MRR+cczgJZeu9lQIxCpxdQsAVoXNA2zmRasB3p2llXv8pkqkZOOU= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0083378 הסדרת חיבור רחובות משניים לשד' בן גוריון בקרית ביאליק  
CliOXy1vENo4FM0Zdu14RLiZIRc3+ytFikY4/ltwBJ9KOaBo3NtuXhyLCsLgQZ9GhDNfCWguRNNTJqOnbO/QiFduprzVzIQu6x/lrL5HdEE= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 138 רחוב אבוחצירא 38  
4QucDVMFakfzRc8gMozd4FB/Ek8dGdN+UeBl/6j/JIu9kCUswd2wwvknSDOLBWkyAYds6v66L+vCiGOKtLP8iqiAgNXEqTQOeA4N938hZwk= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת ג/ 20735 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והצרת דרך מקומית, כפר תבור  
4QucDVMFakfxaldkt7zG+OzpzmOSLx8H6/Ln5e5tfghbRMMKQd1aLAIPEnmyUg6pda6LSoeEFu6YjONLY8VsJ7QhRMZ7UCy6mJpdjoCwfeQ= מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20697 שמורת טבע רצועת נחל הנעמן  
Ug8KAJ9RokzVSfq0eTNpqx7MYawfyQLRnlVKy8eLbXx41Rd4rRHcc5As5XNXPOz2l8gO71oiXNktNGmM2PBHQy8e/Gwm1suzEgHlPSD/UJQ= בני עי"ש,זמורה תכנית מפורטת 453-0113498 תוספת זכויות ליח"ד ברחוב השיבולת 4 ה' בבני עי"ש  
4QucDVMFakc7ZZYKeQbzZYyzi5SXSbJ8jpIXoiz346BrPkrywp9C0PKmQozsXmseFKRoHJQNyVD/EPjz9j/DYa9uI2sORymKtCIfa+eHn/U= בית שאן,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20821 כביש 90, בית שאן  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnofnck1IDhJzkw1gnblbIsvnt4DZ1eyIRCK5AvzOBvoOQc88Rr7ovPfE08ZUCPv/8RPE7kZ3YINqKXDud+jjzo= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 55 מבנה צמוד קרקע במגרש 252 שכונת שחמון רטבע 6, אילת  
4QucDVMFakcY/6lPyq9PkMYzHGdJtaneXXfq/zSWQtdA6WaFS/ObUghDz7mk2/aRdaA/r46yXv+MityNlvrO+/fYmzTEE+LcQ+fW5u4zjBM= משגב,שכניה תכנית מתאר מקומית ג/ 21004 הגדלת זכויות בנייה, ושינוי קווי בניין, בגוש 17179, חל' 57, שכניה  
ppnCWTcsST+n5KljMiDtIOba6ftb673EqCkqEleDsMGjGsl+z1DXJOSqolXgTZWEsBu9k60b3wuWC9rm7aIVMXB1dQu2LmN95zq66Pul1AE= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2199 איחוד וחלוקה ברחוב המדע  
4QucDVMFakfygPwlmGCAvuODus7RAvpH0XLp8IC7/M6Vg88QZMn+EujkQRfnRS/CrZbqlrAEAkcX2IX9F4maHqBucyKly5Fzux/zwgQckhs= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21179 הסדרת מערכת דרכים - אעבלין  
s3wtkrVIeQqPROseO8SU6FD142RY8I9JTDUGvaD0wbXwcuYl0ngD3I2OQE2e995PosdOZ5fkOxgQn12WEGUrMeGgOLbYPxgw יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19029 מכון טיהור שפכים יקנעם  
58iDohQitfNivM5B/3wy7M1n4dscTczMPdsYnf9UJoRxGX8lZr2JYYEE5/7AbGCZxVhtCtgVZu5dat0VwJjLBGX+YQ9/BR5o לב השרון,צורן קדימה,שרונים תכנית מתאר מקומית מח/ 310 יער אילנות  
TOpflW7W09/UXnzpRgBNP2Zcy/7W4/61ndqxV10fDO/tvlp/ELKBlkXvWerZEaDVGTE+d+sNCPRGsO6XIMRvYF+xT1H23tuOAqaF+d4EHEg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14407 הרחבת יח"ד ותוספת קומות ויח"ד על בניין קיים בשכ' ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakfPRqsKA5lIN1ZEradh704ddvZHuRXPLJm+/hG9/zZgu8SR7CHybdAz/Em/YZxgoFLZbJi9u3WaWrIpbDK9vVBc6SSzzuJhoNw= ארבל,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 20068 מגרש 52 - מושב ארבל  
4QucDVMFakdEN3ZCONFZ0SG9XeJP0nyQk/m6wQ6lnxEFyBWy2e0xCrRPZX0XNkIDHCVWMfqSDg+JHZfMAWxtOfnEjTP/dMQ7eblFpZKSqQg= יקנעם עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20286 הגדלת זכויות בנייה, רח' הערבה 17, יקנעם עילית  
CliOXy1vENr5i/YnBeFFiKGwHHyF5dkJbWa/0zxHXr4UTPchZdh149mJTzyNsuil9s9Tgw/abNDi8Z3OGA9FrhPx01kADMjyvfjo8CCLXnc= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 108/ 156 מגורים במגרש 327 ברחוב הנדיב 3/2, שכונה ג' - באר שבע  
<< < דף 1 מתוך 2 דפים > >>