חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
i4gWzAglpsAsZc+1sEtg2tlw3dqzkmeIrVTbGhTQbhP+g/w4L4px+zdefQ43FD9Dj+nFx/Qjpu7Lt4rCYJII96MhkBO5Uin1 גולן,קצרין תכנית מפורטת ג/ 18201 יער קצרין  
i4gWzAglpsB1EtjhvxnTPDbL1kH+fJKzMP+UoW5h1z5Zo7aYVyujwXj2juGECEfv1WJqdFcl4S/zhzE1MEH6w9jW4b/deWNh מעלה הגליל,מעלה יוסף,עין יעקב תכנית מפורטת ג/ 18363 אזור תיירות ונופש, עין יעקב  
1S2SEvicFE+UtXwopn9rp7/Y5VbO6q+C0NyOsHjvwsr53GLrzUFE+hHEbPHG8NSPvVTt/Vxdzg/xjLtzgsnFs9GAtsjo/img שפיר תכנית מתאר מקומית 34/ 02/ 224/ 18 אתר פסולת יבשה "איתן"  
TOpflW7W09+7BncFbn0SSyrZUUctHmTkeZvlZG8bMlFlAUxwWPNVdvom96M7dg+Ez72v1+UIxJ8sAmx+7fZ/hVFva+dQRyzDYQ5EFoFaoMY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14002 השלמת קומה רביעית לבניין קיים בית צפפה  
4QucDVMFakfzbQqc+/8MOmjsd7h3qSUa5ekeMqk/bYKRMXNs2FSEm5XOersaUCpODrJnJP3Lmpca4VYC5OLF5hP0c04882Q8hIpHS3s+vdU= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 19603 מתקני מים פזורה  
4QucDVMFakc3+G9oj3EAzJdAYw6leCcM8UmYrCbAXp08uX0igXg8H7NhB5NqJWC+r9f/Jg6g3jtCozJjeb3uhVmpfgrux2Iz+TuMEIawMEg= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 19771 מתחם למוסדות ציבור,קהילה וחינוך בדרום רמת הגולן.  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakdostuRBvj+FbHg2HzFMacPZ/t/lC8N+o1qbc6EBU1OSY729l1wtCMOzMcX0tjiPR9uYZJE0Oi8jaqJYDp5A42OoQjGMSqPxWc= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20611 קטע כביש מחבר שכונת ערמונים-כביש 7276,כפר תבור  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakeVJ2MJULlvT7y6yH5cS6TYkfJnWSlIHgs0brwukyPFN+YkOr+X25dB721ws77hx351DmBbp9Qh/C7LnF3nzeSWNDYWmJ8/EXA= גלילית מחוז צפון,מטה אשר,נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 21211 שמורת טבע ים ראש הנקרה אכזיב  
4QucDVMFakdoAm9At8rFOYpC/nZ6l4Yu7vmavweiXiFGuHbKiqMaWLQ7D6xaNxJ2/7g8ceiWxgq6TJFbyeShGsg6IeLAoJYD3NaxvMOocAQ= טירת צבי,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 21285 אירוח כפרי ותיירות, טירת צבי  
4QucDVMFakdevARyOnDBQZkvPhd+VZ5yO36I7mPD0+hiUY5lWj5seBVZk5cw4U0AzvZaV97lODEPTb1fq7mB4XW6Ph76pA5QzfII+10Gn5c= יקנעם עילית תכנית מפורטת ג/ 21408 הסדרת זכויות ויעודי קרקע-רחוב הצאלים והשקמה- יוקנעם עילית  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdmZqbXLLOlwTG/TFAnt/LFkMwJ6PppgoOiIRaSCXeUOdd3V64Y5bjByNjmGo8VYgFOAcG7F/EJjAJ1fH9qmeFsvs4KdmwcJVU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21468 הרחבת מגרש לתעשייה, רח' המלאכה 16, כרמיאל.  
4QucDVMFakeEqByX5P4JERdRkt0USexwR/zzfJO+d2UR3qUx9Ol/fqs8Kz1HbS2GgKJAFUqfpskfFWSPXK965jVnYrWQp6opCtMDFwPCppA= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21475 החלפת שטחים, בועיינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YL4I4MeyZBytVAWlDW02YvBsrBwP+X9ZaaZNVDx0XWFsKXO9UodNJvnkbSurp4CYJIb+25aXm85chlVnypJ7Z80= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מפורטת ג/ 21556 שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לשטח למבני ציבור, דיר אל אסאד  
pNa176SYIBnpvQb843mj0qw3kNloOs3OXQNWqf/lQtCALLV0gTXFam/lxvl99NwjPoo+Qwf4LNj0ylHytHxPT7TD1ly0ZoO1IOyWC/kdo9o= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0174714 הסדרת חניון ציבורי והרחבת דרך בשד' בן גוריון קרית מוצקין.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENrYhgLtbdTJ6lnNcNGH9zBzCb+5jtbJS/yW3R6cqeq1SBZsdztFCJoRqw45u+UXr1mAezWmEtLUb+IB6NLT3CJV0Ylg0bCsT+M= נגב מזרחי,תל שבע תכנית מתאר מקומית 52/ 02/ 172/ 23/ א אזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 11, תל שבע  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRlRLPURfj1b9vnWW9KGvzFVL4chNhO/6iU3uDrho5wCbJG8sGotxhmzgh0dpj4n/fGrP1ImpoGjwEatE+HxJZfA= רהט תכנית מפורטת 618-0196022 מגרש 120 - שכ' 38 - רהט  
CliOXy1vENpiVeWBgzlhcQldBLhGx7hRwTLACir9IuEbrlzcaG0ueB9I48QwxM8Is3wYtR1VAFtcdhr9ItxHXrJwJuSsigU034g8EGKt8qU= רהט תכנית מפורטת 618-0177121 מגרש 56 - שכונה 3 - רהט  
pNa176SYIBlyakYnrVX8w989y/Y4WdZ/byCIlLYef50G65Nr1jNIK8gVf02ETg22kqT1ag0I/+huSZfTosvXOW74JNOdT9w3YhMrhwK2onE= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0145987 חפ/2315-שינוי יעוד קרקע והוראות בניה בגוש 10781 חלקה 10-מוריה 117 חיפה  
4QucDVMFakeprR198nmpbmTINIosq8oNVkF1EmDnpYyydlzCU8KkWnqTqITIkkbNssRHVIrX0v+1Een4+khPvJ9RKEHUz9iNyXoE4y2etKo= מרום הגליל תכנית מפורטת 209-0217612 שינוי יעוד מגרש 66 באזור תעשיה דלתון  
CliOXy1vENqdB/Akzz2pihMaZ1ybqFRkTLvsU/P3shrfxVF5iKjYXhdRh76cP+T/M1Zhy2dfNoBqvFeNhdyqfD7E0viDuutO7zvBIRNl7a4= רהט תכנית מפורטת 618-0166058 מגרש 139 שכונה 7, רהט  
TOpflW7W098fRXHPjfrndorqGF9pOdRuzgL+ZXcuRrW/LbjCPNC8k7DpNBr61JjSVk21s/1cbwLj5z8bif5wPi5F4Ln8bj8RfsvbilbnayM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0057596 הריסת בניין קיים והקמת בניין בן 7 קומות עבור 26 יח"ד,ברח' ניקנור,י-ם  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc878eH2PE7fMIdyi5shrzQlvq6t1t7keyuvD5Vr/NSD7GqkvUWhCB4fEjnZcPXzL7FPKQpX74AZFiN9tJ3txsXQ= יסעור,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20522 קיבוץ יסעור  
4QucDVMFakfpINJws7GuoQwqzeTUUmft8qDNlyEbvE1ZtmNOxSVSU+QoUM4fVN86bc/G+kqWpg+fNkW89FWbiKTxUkQXum08oRGRYJCpqGU= הגליל העליון,מחנים תכנית מפורטת ג/ 20804 מבני משק - מחניים  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakc58FibqgN8vPkfysPnvzuI36D1fVoOiku7hd7GnQLnZkarhBzKpX8I3HUNBo5TY8Siiqs5oVSOOcj0419NUe5kSirSsKLefPk= עמק המעיינות,רויה תכנית מתאר מקומית ג/ 21113 מושב רוויה חוות לולים  
4QucDVMFakd04WVW409CTGPO5Z7/QwlLMm2UIYoXs8TEj8iy61TvcxH25UG6K0Iq/BIp00qo3w4+ezxErAtLf4IUYDBQOSLa8sgIth8GrAg= גולן,מעלה גמלא תכנית מתאר מקומית ג/ 21129 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק ומשטח מבני משק לשטח חקלאי  
4QucDVMFakdsXeKt4z3Gvf0kRtBLDfNNzrQo1y8VESgQ6Go2pEE70Fo15sUt0NjmMnBsCkrh4FNw+mj7UwyJBLZkhwUbJxNn4hKd3Ah/1jI= מבוא העמקים,משהד תכנית מפורטת ג/ 21451 הסדרת מערכת דרכים והתרת קונזולת מעל דרך מאושרת, משהד  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnCXxV8X5ISxahK4nosL6LW3Qz0zIgz9ErA5DlYl/ujx9BL/khjWwKl7t8HUTSrSMnywe+HAJsgE2n1bNmhebFko= הגליל המזרחי,יבנאל תכנית מפורטת ג/ 21569 יעוד שטח לאזור אירוח כפרי, יבניאל  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqMReH0Gp+bUb1smZWcec/3+EVXtE4ZUOrHlxuh9dqboYmBKZI4UZGNhg8PN6nw4HOfTQfPl2w9taP7/d8iXYLCQ= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 21729 שינוי בהוראות וזכויות הבניה - עראבה  
4QucDVMFakcPgsvDYkiTa193z9kF2d94uw593m5PWTXrAt1CWoq4RTsDtVWbbvI1ZuTAEGLU2cXTKzBwQR7RP4lvhXTWU3b/mqiIi0h4Jp8= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21801 מתחם אופן - חרמש - אזור תעשיה כרמיאל  
pNa176SYIBkqIttSqSo8VYA3bfMXOOPXbkYrh4yxUQWbVgU/9xbbhBetJ32wkcTVRAPf2yKJdkhTfxSPTq/maADV7FGXzNzhIFFMW0qSIKE= חוף הכרמל,ניר עציון תכנית מפורטת 303-0110882 מפעל מזון ניר עציון  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENrkKbn242kkcRBeUbZgroQRDnXxdY2wHm8CZ5ROiSiltbu6rt4kEldkJGl/0ExgmIuQo9VkS6T1OhN89eDc7Aj2zFw+oFF9WDc= מיתר תכנית מתאר מקומית 15/ 02/ 101/ 17 שכונות דרומיות מיתר  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
pNa176SYIBmhhencZMZ20hcq/zOl5UgNRq5lVG4oc6dXUQkvdSE3S+jG4a3n/9Eou3mrPDS1nKEJZEJQp8AN2BcgVoyncH/sDb1L6lXYCv0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0157719 חפ/2339 הגנים הבהאיים, מתקן הנדסי וסביבתו  
pNa176SYIBnsaWaYw+G5ahuzKlH9ZEAnz1koWlFYYTSIGEcwIhsWcLs8dXZpK9uAhBBAi2XZ/yTgU57D+viaffyfUfuEo6ODiebh/iLGdNE= אלונה,גבעת ניל"י,מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0171389 בריכת גבעת ניל"י  
pNa176SYIBkR63zElV8Wh+nF5dyNzl7YU/GsrhpK+JZVUpFazRG81CCivzpw7KatpMBrqQUHKlLxttriiXE+6dgKPpzm+Hjgk5ry8pozpiM= מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0085456 מרכז קציר  
CliOXy1vENoitaEKy6TuT6fc8JTdmC40RDRLHffBQCuQ2uego5KdFtqwL8DHmcwwWiGFc4ZKqjcolx3299EtI1mAnJNj2tPRYuY943sFAUM= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 652-0174607 מגרש 154 - שכ' ד' - שגב שלום  
4QucDVMFakfpAz2TG7xdsCtb/r0BsB0qJCHzl88Y+r8NC33b+b2JFFA7RSPo7MRMkwGRqCmNXxBoM4v1zoY3kM4awainnI+1lkKgywB09BQ= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת 257-0247809 שינוי יעוד ממסחרי מגורים מעורב למגורים ג' 17512/19 - ריינה  
Ug8KAJ9Rokyl8i1glQsv62uwH6bBoDMScfiM+mpMzMijXGOK/3O5Mg8HLyTC87keuAyeLhIhv/qSu4ojHxJW1zf/yxkEOd9y3mAtqIHQFz4= רחובות תכנית עבודה לרשת חלוקה 414-0258483 רחובות 01א - תחנת קצה בית חולים קפלן  
ppnCWTcsST96CckPp9doIcAvg+tR2Rs2LaC1vdcArPdYnd8WNbBDfGY7fPROiawGm/KqgJq2AQNNXrGwfZOIltGi5xFUlAQtwsYna27aJ58= אור יהודה,אור יהודה-אזור תכנית מפורטת 552-0253526 מאא/1/536 - מגדל גולן  
pNa176SYIBk3SE6j4ewf+afloLUfEIFv+hlCHYVVWK8P3JJ2bN0eLxb7O/Rf9JKtlMLIcTLLnu28VCOoYlBpVGEMHYfyd5qxc7GKuRnmkDc= פרדס חנה-כרכור תכנית מתאר מקומית 353-0138586 תכנית מתאר מקומית לפרדס חנה כרכור  
TOpflW7W098i97U92XRS2E1hHGnt861HuvrTPJw3yZI/iVQG/cSo/0uYeXEd3rHcF+9l3fPgkb228biM/3YBn0ZxAvyIiHD2KpnWUsPWRq8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14243 תוספת בניה לבנין מגורים - שועפאט  
4QucDVMFakdFOAj5MRVbzBxuD7KvW/6dg9G8JT651XgaE6YpH+FNP2IJK4cVP5eqlJnls6JahuDy5wHqOVFD0DhSfvkG8k32C7qrl10ByPk= יזרעאלים,מגידו,רמות מנשה תכנית מתאר מקומית ג/ 19475 מתאר קיבוץ רמות מנשה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakefJwJS5ylVGiw/fuTL8cPHSWjwl1AcjwuhJm9s5BrwHZpx6eADrA443R4CGCLLWRM0VUYSZH44SGjdpZIrVSCutaFiagDjFaI= הגליל המזרחי,טורעאן תכנית מפורטת ג/ 21215 הרחבה נקודתית למגורים -טורעאן  
4QucDVMFakeBYTKXR30js88fPN+wpoiqjMHDGGYBfCXmaZObLiUNvHn3dPgs19co2XWpe1rkixlVHBsQYiszfXIF6PDGgyCEzpCi/D9GyYs= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21034 שכונת אבו שאח - שפרעם  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YMPxclmL+12u+yhgpmFD30Q9kJvzqQPa5XGYqOssOttI/vnFXUkm8VIUqo/qQNWN1LLKDBJ//1MNe1ZCPUSmFJQ= מעיליא,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21584 שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים ומסחר, מעיליא  
4QucDVMFakcLxraRvMCm5LA2bgjvJOzr+NbV/0/PyQDDjMVwp7YM7HO+aamKMd0j1DKPgbbnjmen0NiCc7D4QymNi0iCUjT3loISXGlaFxI= שעב,שפלת הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21776 שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור (שוק עירוני) שעב  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
ppnCWTcsST/yeGFxEWUP7ekdQVVbmoxqKiUSFBhcIFjPIzAdtZJh5MgddwLNSa50Qvcc4u+e+hD5VI71UpXipffZvQAnJW8mKCbPFmW+6p8= חולון תכנית מפורטת 505-0187880 ח/258/ג/מח - חולון הירוקה  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
pNa176SYIBlxzIcXcxOLwyDEFe8tyznillf6MJaxA/RggLezOKNTsGQZxjgZ4p8NozTwqOiVS/bVN0CUTJf99JygABXgAJKe4RXeE/2djGY= ג'ת,עירון תכנית מפורטת 354-0140160 אלמרבעה צפון ג'ת - הרחבת אזור מגורים  
4QucDVMFakdm1mIRWNYI2L5lq1+mlyNTQ/Ky120kUJituW1PxcNGvIiCxrT9j+WPJJ6BSWVEaJEz4bT8sTmJvTKOC3zQOk0s2SvL6w756bk= נהריה תכנית מפורטת 210-0225995 נהריה הירוקה, חלקות 10 ו-23  
8Js3G4RH9dCZAiiJ2iU1rbKamisNQNhSNa+MPRNoSiwYqnGgzkyBxtuaitlbfepf9IJtzBk0pftTl3CmyS9VLgEy+sO5mZyx ראש העין תכנית מתאר מקומית רנ/ 25/ א איזור תעשייה ישן- ראש העין  
TOpflW7W0998/wprogeB4UARyrEbrPcZUlI9HdgN/AxRGos2h8CFPLBqZgTvJi+PNmINWZ7/Sz6WT57jpdMeV3jC9KkBb2j4wHhF5XHRprU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 6465/ א תוספת בניה מעל בנין קיים והקמת אגף חדש בצד המערבי, אבו טור  
4QucDVMFakePhD1NsNJg3PJf1xzf/gMJ0EV6dr2y2IeSBVXSQqs8dg4AOBTIbbh8WHpoOKizz5VF8P/yOU2q9VjqwokUrYj4OC6c7dB2l8E= דבוריה,הגליל המזרחי תכנית מתאר מקומית ג/ 20606 שינוי תוואי דרך להולכי רגל 58 - דבוריה  
4QucDVMFakdG/ZMzWYZhzP2f8GsVHUJuCHgTg6+KrY19xrrk2VhrkLyyzQ5GvBSF/l8q8DkeLm0drsjP6bvdkLAq8JBn/y4WVvucJt2iz+E= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20853 הגדלת זכויות בנייה והקטנת קווי בניין, סחנין  
4QucDVMFakeZcMO93fAd+jmQ/l0t4hrImFoBn4z68WXTAFCCAF18OPMjZop3THfwr7mHobGjw9nfFDlcSzh148HWMWRDE8OPYuhtnwxJufA= הגילבוע,הגלבוע,מיטב תכנית מתאר מקומית ג/ 21059 מושב מיטב  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbAnST1ySNCxfr797514km04VBDeJ1rPJq1Vr5Lny4vRPV6JnswEnVYNQYEVJartax9cFAN5WPdN7rcXUKOEo1JY= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21562 הגדלת אחוזי בניה ברחוב הרצל 113- נהריה.  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
Ug8KAJ9RokzHV9goUGl5A4ICbIDA6vE68LFl/nSZ8CK0YZgLFMWcmePSHr+vfI5LzH3k4LVXKkYiva/Pw4E/Q1p9EscbC1ix9k3RKcBPts8= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0176800 רצ/127/22/1 הסדרת מעבר כלי רכב בין שדרות יעקב ורחוב הכלנית וההדס  
CliOXy1vENoEVmqIjARfYGzOoI9JtyYb+6w4Bu6Ky5KUAcdxEOsqxLN8/4Rn+hsu1oXM6/zuyDUkRFdwlx7/NLPcHgvXJQU2VhL1xPxaltM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 2 מגרש 8א- אזור תעשיה שחורת אילת  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
pNa176SYIBlGQofGvt9/o4Zzbn1l7Rhx80yV7bldUllGGkSVgb2fagZVD4ZmpPBCBwo4rnGlVj8jD9AP6Pd6QmjhS5zF2D8QkjjRg5Tf3s8= חדרה תכנית מפורטת 302-0183145 שינוי הוראות בניה בגוש 10041 חלקה 283  
4QucDVMFakcoCP9vM2BCwAIkU7WQYYe2G8Iw+nrzwigVasMW0IxnPBpTJ8DsTRankI9NPf1gCYpv1574FxX7+b45jd6G6smKlnytvqM0rKg= נצרת עילית תכנית מפורטת 212-0225714 הרחבת זכויות בניה ושינוי הוראות בניה למגורים ג/21745  
CliOXy1vENq87Db3CgFNmn0iqihUjXEDp1O6LbAyZ0ILpE6ZoInUMJVtIp0I/LE4rEQJSUQTRYIlmjwW8y+m6cjsSuvCy0l09MHEdMlvfuE= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0195156 מגרש 50 - שכ' 6 - לקיה  
TOpflW7W09/N9gOOkUXEECFsAdmkJpRg7J8WLgmTNju+xd+Wf7NgM0yXqe9X4v9Hgyjd8VxzexNKZBOxFpLBvbUOIaE6XVd3Swsk9ZfGHLc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0163345 תוספת קומה עבור תוספת יח"ד חדשות ברח' רפופורט 18  
4SWgoTMrMNK6UBWNKRgNMDa9cL2UPWlrjLevMFHHyiPLPdRd3lOoTnYWLqOrC3508OiMp+FCKnMs3LQHPVnumRCvOjgssAgG רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 292/ 1/ ה מבני ציבור ג'ואריש- רמלה  
SQRejY8hKdDqgNYl3ypzMj5iHPMB+biNidSJ1c3QbtQeG+Bd0rPF3CxbTx1d+pBfUl66MYe+pUxPvm1TKRWVBr3HCGR4DB8S נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 800/ 99/ א מבנה מלונאות, מגורים, מסחר ושטח לצרכי ציבור (קולנוע אסתר)  
TOpflW7W098UbLDSSk+3GhdyfY6TnS3r5XK1c8a0PwkYH6vyQKQUfjPuDxAxx0xwH8HQC/LTb8Hhv/7LeKuNjggc4lCU7G8cnMQfj04k64Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0073676 הרחבת בנין קיים ותוספת 2 קומות לשם יצירת 3יח"ד חדשות שכ'-שעפט  
4QucDVMFakcAhN/onp2rYy3HXfMtp3/0CXiwuRcFXTgZd7Sb3gIegRCbb/jMtsszWhHjOJXhfhHk4+EEtWlmnohbwt9/k8PxfXxGrLA72Ag= מעלה הגליל,מעלה יוסף,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 20114 יעוד שטח למבני משק והסדרת דרך גישה עיןיעקב  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdAkRvYVeGJGQwHK0kuoBDM567hgM9kpEjjlZDDEJiWX3d7jkfbpJ6ZbF+eQknG9UVVGU1TQBYMEJ7HxRueRdI68= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מתאר מקומית ג/ 20397 שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, טמרה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLLlJaD7N24DElZeGmEoEsFjE1qfkVO9FGR8DmJfj8R9yxw17z7NyJTY/n4BAPXboCtepNY+e/Nhz1A9ydwuphv8= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21214 שינוי תוואי דרך מס' 14, בועינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakca3aNRJTk4pCBINjiI7xRCkLixGYmSa1bBieCeqo+8w9oSpNsup4jKcJpj1/iC0a+Nulqc90ftZzUO2i6gr8fmb8KZQNMDy0I= בקעת בית הכרם,נחף תכנית מפורטת ג/ 21579 הסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים - נחף  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnMB7I5CgVv6hEHOQVU5rpuVDhQtQxL9vV8+XL9rdds6x/XjoN6TswwGR5CSVPBKudTMrwpmAPjYme/wTDIMXJbQ= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21578 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס'' 57, צוריאל.  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQrMCQF5ffx6HXoKP3RVh6Z9yXw1FCfDBlnikrpCBZ+1++es/pUn1S/EYRPqzdSmFlT1up8E0o8IfbvqBSiMpnQg= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21676 שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח מבני ציבור לדת בית תפילה טאפש- בית גא'ן  
4QucDVMFakfiDUE8mZR0//CkVu9RGRvUahzqkMSCooLV2ZdzHD8LE+o2vFXfHuix2c/lv0KGr4fitpQutC0LsG9c1/J3EaolJp9eI/US8Sg= גבעת אבני,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21853 שינוי יעוד קרקע למגורים א' ולמגורים עם הנחיות מיוחדות, גבעת אבני.  
Ug8KAJ9RokwawIpmHVR52CNn6gFoFuUU4UYFmRY410NhCKsHYlBbxFXXH7nQtBYGZEXqPg+T+BTrnZFWlFUffhIWtwI35ZuSHHcoJcOmWaI= רחובות תכנית עבודה לרשת חלוקה 414-0257907 תחנת קצה יפאורה- רחובות 04ג  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENql7HeJvFNyoyBC6YPTT8Y8C6OYINasMCOdMTH4f1+CiQAIdMWOJESPiG6nOVgkadem7tlG0DgxFzSbTQFV7dAs4wlHqmBS9Ak= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 106/ 21 מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK6oHHf1dNGH6Ed5LJUly/1281Uer+b7wPIzk9CLJ4Y0v7zgEMSfijTarr6VyFUAdvg02tvQGr2CJ5UcGseZXRiM= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 132 שינויים במגורים בשכונת נאות הדר, ירוחם  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsSuby304DQFxrk7uU9Dc+EYTwU7l6Lsv4Oo9wTqae6thbBfzXK/WpvlIeZemQG56n0RlXNS2UzhjoWNZ/7tkOvQ= אילת תכנית מפורטת 602-0176982 158-מבנה במגרש 158 שכ' שחמון רובע 6, אילת  
pNa176SYIBlAzVt3nhvsj+L2SQRPsWqXnex+sjyem7vIIkrlbf7wGPMkcQEUmotYDrxI5NAWxxjfGRJFl67l4xNmi1yVp7Y5SKyfGd3ZRIY= ג'ת,עירון תכנית מפורטת 354-0152355 שכונה דרומית ג'ת - ביר אלבום  
CliOXy1vENoZBOJGdRuikAf7F/6E4WGZniMQhVPQ9xrZzOunZ9Nv0qcD2LTo66nYC8MfeblpY7FL3dC24uhZ9eBGYxJEOZKbAXkwyuwYZdM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0158006 מגורים במגרש מס' 13, ברח' יציאת אירופה 9/8, שכ' ה', באר שבע  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OKGQg3fvb2zESGZEc827GUdCYqSvEbY1H3cB9AbA7gu5DbfsMr/2FnbcNawmNurPP17SXoqL7jj56qmUra8snZA= גבעת יואב,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21015 שינוי יעוד למבני משק גבעת יואב  
Ug8KAJ9Roky3Tb3M81onB/j/lmN0tkjV9EsLJhnSdlW7DnrqLJGbxiGhNDgvloZjOGoDBc2YKjU10Av2dqf0B4h2YJiVC/HAB9/90oS25g4= חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0118463 מחצבת מודיעין-שינוי ייעודים בתחום תכנית מאושרת  
TOpflW7W098BV0AWBd08Ub91uMv6ewOmWwtftV9UVaYPh4OjgT8dONjDwyQ5Mx3uCumuDT2wXGYj/YxD/CbVKV021FGM4We/5wcEFyNH15Q= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0141283 מבנה מגורים ברחוב מסילת ישרים  
pNa176SYIBlvbtgupC01zW9KVeOaK3zYU7xkO0rTkmxUJy3FTjJicyLkdtb/XfC++EacGx7AHVnUFasaT9HraJu83ndNyu+0svl5O7nmEsM= חוף הכרמל,צרופה תכנית מפורטת 303-0076455 הסדרת נחלה 76 ושטח חקלאי בצרופה  
pNa176SYIBnLfTSIKPtov8/6k4EcaixDviUkdXSJJnhytpCthHmIbfC3Kck97VG2m9UP1k8B9mQUiJqm1ipwEhYg/O7WYBUO5pDGRK6ZryI= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0227389 שטח חקלאי משקי בזכרון יעקב  
4QucDVMFakfySmkOv8yXkQiCQpXJwzfyTN/bjdrJl4FBG94KtTEgNTdcLIfRmvSg84qro+dJozEyP9mWfhtsMhsxicOJMuDCYJdklIo8chI= כרמיאל תכנית מפורטת 208-0236901 פארק תעשיה מזרחי - כרמיאל ג/21857  
i4gWzAglpsC1wPeU4GZccnCese8DBmy4G66htngGqdJdKoREIObwRwHWPEI+RYYB414pZoyZK4EuvfaPxrKzaa9aGdErs3H7 יזרעאלים,נהלל,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 18432 הרחבת חוות לולים, נהלל  
TOpflW7W09/SUSAKZIsDChAiIhatnPDoCAD5gNOwo/H3H8oEggqkhcoMp6/sEtVIxB161PrsdIyIAv5DVyL218QKlLJx6sfNFGGlGmauNGA= בית שמש תכנית מתאר מקומית בש/ 836/ ט תוספת זכויות בניה - רח' נחל תמר  
TOpflW7W09+VluAoQadzyJNugyZj56zOu+coo1elOyA727BssArsOoMfJGqajkRd2FMXNE5cz7DWT8HIe3vNuV2JPkO/ImqvY6PUFpl3JEU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13788/ א בנין מגורים שכ' אלשיאח  
TOpflW7W0985e07BS6MBW5yGsqctO2ueDrgWwtVxKvuUyQpuD4qzhC51zColtDQzPbouZnXReCGTncz51tiRlUpUYfl65fEEzBjrjehU7FA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0072892 הרחבת בית הכנסת ברחוב גבירצמן 5 פסגת זאב ירושלים  
TOpflW7W099ibz+SZK+YtkW6WkkAEvdlMbGi5iplJJKU8c9OjOjq2l9348IRdNW0wLFn0aQXrHhFMKqy5PNlLRVQIcykl/Ya6sCLCfApMcA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0171793 הקמת בניין חדש למגורים ברח' יפו 184, ירושלים  
4QucDVMFakerstqKDosl04YkWtXJyjs0Tya19VgLQ2LVXMcXpELqtb4krBF5oHAn8pGR2KXfecngOoa5E0lJOkzT7WTvPg4qLeT+W0Ufr44= כפר רופין,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20802 קיבוץ כפר רופין  
4QucDVMFakchthLlohNvr6/bgOY7PAmf0Px92SFO8JvsmY97/hRIbtc50VRvQY33Y3why3p9bsctzY6v506qrUaCYUaiEgJRjjeJ0Y0F8+g= נצרת עילית תכנית מתאר מקומית ג/ 20940 שכונת גבעת הארמון - נצרת עילית  
4QucDVMFakebTxy+8XpY5Rszoi4111IxlDjV0pbXB1gwly3f88YT+v6G7CJv5KBdnamN1x4nXQuRFJy4Iwjn4W9G30mZEHeIC6+qNXFG2iQ= הגליל המזרחי,כפר כמא תכנית מתאר מקומית ג/ 21212 מבני משק לול מטילות  
4QucDVMFakdAy58CRmaG7QZvl3VWf9z/O0vphkBr8y+wkw+nIcr7VX+e9YqbWvL58GtNqfhtzzhsCcPkE2pqosLddx5nt6zKQNsn1MVrT9g= לבון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 21495 הרחבה - לבון  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQQVfgBuygcfYp56yc6gd1UgVKih3PJc1QioRff3Eu/gFRou9XtqZxwVljQsob6Aj2Ust73iTXSErzF3YQfFCXk0= אבן מנחם,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21542 שינוי יעודי קרקע בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור - אבן מנחם  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQuPMdtNUeX24/ns6RFzVT6xu5D0GjK1MeMwKzDMdvlh10yC0uGqg7NrxV4b0gFUp2hVE8jpUnUlNqOrlAhqoOrY= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21677 שינוי יעוד ממגורים ומגורים ומסחר לשטח מבני ציבור לדת- בית תפילה - בית גא'ן  
4QucDVMFakcVwZzhqNHPJrjmkcfAfWRJSzhSCSTKzmGQOM+zsmu7dJ61Fugmkek0j3UNhv9TzluoBm2L07duXawdiXAWiC/7GGWrHmwxhvU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21696 רח' דקל 28, כרמיאל  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqGn+a+XwA2NMFwA81RQJeud9eHvjDCpzwUGFylmjIpo2LYnxyc8e1l5QgSQ2QvxCGh2P/wv22ck3XH7kFLel4yQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21775 שינוי בהוראות וזכויות בניה - נצרת  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
TOpflW7W098pWi+cS4a89nB15Fk5xPbYzDB49jl+IT5DD4S8Qvtoh7YqgeLpOsqM+I4W2TVT1S1nSDRrTIGN7Jgm7e+T7LflC6c7R5E9pM0= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0055939 הרחבת דיור נחל מאור-שלב ב', רמת בית שמש א'  
4QucDVMFakev9Qo85tDWib2gnkCThnZrZrmE9TtMFe0eIlGtkc9akje7lA+fOiesqHAG4y1Rczu8fNK3eqdzLx9Ybg1PkvyK22tQdVEjdGk= אילניה,הגליל התחתון תכנית מפורטת 206-0254250 אילניה - שינוי יעוד קרקע בנחלות מס' 90א' ו-90ב'  
TOpflW7W09/vyWhM6S5NYYtV+FTxtl+Cp/XmlHWCKU9b89m8nrMZEk5OxwOJ90MIgGIF3gBJvjPUkJN+XNALmYYldfLiMEL+47N4VhTEVEM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0094136 תוספת בניה בשכונת א'טור  
pNa176SYIBmzV352QiRNyaMxg7yP+Vt6l5bz0qubGA8q1ITP3gAcSrOWR4c9rke1WZMBnU4fM4XdPUlSgZP27JMiKA/UPRLO3RF9esTkaEY= חיפה תכנית מפורטת 304-0072512 חפ/1746 ט - מתחם מגורים מיוחד ברמת אלון דרום  
pNa176SYIBlUOxsRz37zcgKLTOqeaSqdjEEvvm61P0FiUqt1CPeCLXgu356AUPQD8KRdvQjqes9Qt/2frkSlI7mc+8e0i6ItX3EQDCCGuBU= קריות,קרית ביאליק תכנית מפורטת 352-0121012 מתחם מגורים - שער הרקפות  
TOpflW7W09+6U2F/YTJ4XQnA0gOGFdvjKLgmaByPR1dZN+Fcke8ffyRbsMST/gU0mX9TYiQA/S0kppNpXZj9l9f2ZyTl5tizzhhXaKaFHio= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0138008 הרחבת יח"ד ותוספת דיור ברחוב אלפנדרי 4, שכונת מקור ברוך, ירושלים  
ppnCWTcsST+EBxc7g54aVyfLAtximtYawkLGigtOJ+Zs2hd6ME9kX8GMNiULJFQJmIRYAoqpbJC2p9DAHYVtMxWYsDUilUZfDC2pQo5ePu0= רמת השרון תכנית מתאר מקומית 553-0198077 שכונת שתיל רמת השרון  
Ug8KAJ9Rokzv+u/LOMSW4nWjVpxjRG1PUXOpdvVvCrAAQCKUhiolWnIY0n8BFQ+2Jxktw5W/5aSUI0Lo52xxDBmeI/ycR09B9pEp3McM/3w= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0128595 רצ/1000/1  
TOpflW7W09/RQCrk19yyIFS9TqK/6hfKcExFcSXhY3WVsIXvbYNx1S17RE4W/GrwVv3uTfts7xGmQye0WCm2+aWjKZ1Gpw6+GHAWo50dZnk= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0173948 אבו גוש-בית המועצה החדש  
1S2SEvicFE/CAMbQmfx9jKES2Qzk9+X1+TIG1TMIAHFV3l1QLr62ISkZQsBG4FiKNyNWKgrEz6XcxNdctRvJhDw8X/FG7vsn גלילית מחוז הדרום,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 248/ 13 תחנת תדלוק בכניסה המזרחית לכסייפה מדרך מס' 80  
4QucDVMFake+YvSmrjXrNcOjgp3kGogxJhpX5PZKEr+gsVvx2XCLeGf+6Sf3hta2Z6HG7kYBx8lEmiT1NFtDsGXuOuYKS/z2KzLmzZ814Pg= הגליל העליון תכנית מתאר מקומית ג/ 20133 חוות גדולי שדה  
4QucDVMFakeGpcyoHZ5IahJlz+aWJwrwl8hyB8n3H/78fK6dZMh3yV0EYX2YP46f3ZvIV5sPNpwRbp0RzRXrH6zpOYZ5LdtawjxBR4lPIQA= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 20738 שינוי יעוד משצ"פ לחניה כולל דרך - מרכז מסחרי בית המכס - ראש פינה  
4QucDVMFakf22kH4Z27TpnMQl5CHjHGWHjEVfZI0VJOnRiqYaYXEZwRUjZm2pLnSLuHo2krVAUo45DbXd3MAaQa2VEdxzcv0yx/BWJumAIs= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21221 הרחבה ד', חלקה 64, ראש פינה  
4QucDVMFakcvhkmE9rf9PuOtRsHNNL91HjcZQB2MG0QXn7nOVHAAlmTGFEF0okxPfoGcgGbblpy7SggtO5Cj3h4onnviwvE2zkdbXjo/R3o= דלתון,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21344 שינוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים (הרחבת מטש קיים) רמת דלתון  
4QucDVMFakeLZvy38oU54BOzeVN+S6TgzUAS+4AIlpjM5V7Hk6kZnTAB5HCurrrkFq9hNz/ySFl+OBwOWIUIBNE9haYD29nNhV/vRd5na80= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת ג/ 21508 שינוי יעוד למגורים שצ"פ, מבנים מוסדות ציבור ודרכים - כפר מנדא.  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnFC8qKoscy0vGwM5nx9sCWBc7nQ8vSVEVnBVJMaGRBBzRbW2/++avot++XNnGmPppLzq6hMje6m5AoOpshSNXhk= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 21629 הגדלת אחוזי בניה,שינוי קווי בנין,הגדלת מס' הקומות,גובה הבנין,ותכבית הבנין  
4QucDVMFakepRz2wHZQp4R/NcE47SxvE3nGoaPr/4jdfy3K//w1oYurbEoW5FmaIkpzSOT/FVAp4Xt8Yq5hXRmier4hT3E3aSg2Mwd60iVk= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21688 תכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח למסחר, תעשיה, שצ"פ ודרכים בסכנין.  
4QucDVMFakd+GGN0PuM3ItVBliEmuWyfuMWENMW5tcTSb77RGKvvf/m0Ema1J/cda96ZBAoPxInD9MI5/8y/7QjKuPOcc1rxtvFy0wutYeA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21751 שינוי קו בניין ואחוזי בניה, גוש 16873 חלקה 30. יפיע  
Ug8KAJ9Rokwz4PctfzaZDZSZbowNTX6tOSFSGk+Y9K7+iysDL9Vey8wd+pOV2JfSEUPP0S+LLXwwXKXPp6+BOR9ftSJpb0CIfZ91YwvT9DE= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 2005/ א/ ב/ 4 תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.  
Ug8KAJ9RokybgM/VatgWuaT6axPgN7rkX6fvO3dCLFyGEkaqEbrQu748tdix0gTZ2SWEnOlsrKqjBoh9MauME09iDGDJp4CiqeyBjOuTGiE= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 168/ 22 אזור תעסוקה מטרופולני משני  
Ug8KAJ9RokzSsBWx3MZLudkC35B/QLjdC9VHck8s7y8SEDEON2zPU29DAE0QO0MG0rhYTAKkUIHm+3SDgYYwCmLz9D1NPieFmxrnjbXi91o= בית חנן,גן רוה,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 152/ 19 פיצול נחלה בית חנן 127  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>