חזרה לתפריט הראשי תכניות בהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
TOpflW7W099kT9GExUGjC5qi10bC7SBJuY9D92A9GYQyTKv/KDTSL+d4oV8Gp+ZnF1MXuvKOCR+czKz5z+CQDTYbqVkWVnZWz05Xk6OsjNM= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14404 הקמת בנין חדש ברחוב הרב מוצפי סלמן - שכ' בית וגן  
4QucDVMFakfsrGlBM/kjwsi73dixC8FOfv3RGk/IXsvlW6j+33YqxpCI79FAXCpUGQgxRO1P54UhC82dfYzDDTSZXvVwdCFHDBrdMPgkjDg= יזרעאלים,יקנעם עילית,מגידו תכנית מפורטת 222-0173591 יקנעם עילית תכנית שכונה חדשה "נחל השניים"  
4QucDVMFakdoL/5g71DTVyypwDJKo4zfwvBFVrmxqaBBjoGi45V1y0cH5xZoWpB0PlCOHpvEL/cCyGGTu6WwpZz9Km1uXp/IJwb3Q9qDnLQ= יקנעם עילית תכנית מפורטת 222-0229583 ניוד שטחים - גן תעשיות שער יקנעם  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,חבל אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakepFMD2epVWHMEnbFSq9Y/tCfMIxU2J8fYp7oo8mXyQk3FD/FEzAsUtPd3/Zv7iym7G0y5QbFHemEXUsjnHLMVwx2Un5DHU+88= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21621 גן לאומי מבצר נימרוד  
4QucDVMFakd7L9aa07YewYmJizCZzfH7cCNwZ69fQ+wHl2+o4rctmc0V9Hp9TiUl3wf654YWWVMfGwvKuDhQJfRxwqIY2xz3b7Avr5Q2/q0= עכו תכנית מפורטת ג/ 21708 המכללה האקדמית גליל מערבי  
pNa176SYIBk0Cv0CpZL1eK75TaLFl4fYv78CXVHahkfp1RV4fFGCKzGJebu72ySb6NsBKJFl4xT5Skm5ACsDvpY465/yhDRXXcm0a9WHIII= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0087239 חפ/ 2347 - הסדרת בניה ותוספת חזית מסחרית בשד' מוריה 36  
Ug8KAJ9Rokw6SKvi0LkXsZ71KYGxhiyw/KqkSxvPBW6x1oaCerkzct5MhCoE7gvxqqiN6JBZ7fp7H2+kNVuatp4fCW80xO1VRxFunEC3YcU= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0173922 רצ/מק/1/ 23/ 26 שינוי קו בנין והגדלת תכסית ברחוב השופטים 7 ראשל"צ  
4QucDVMFake1OEVW798mgsDfuyuql/CoWOPpYs1SA4L8irGHJbryRO/Bs5CxRImE+9o93ZxfFYJrB9z7G/jFkJ1SfkQaHkG9RxcioZyNMew= נצרת תכנית מפורטת 211-0275529 חלוקה ואיחוד לחלקות 165,166 ללא הסכמה ושינוי בהוראות הבניה.  
Ug8KAJ9RokxzqiCZSVuN/sZAhaT1qpinS5zr96OqrNf59WcVKznZGNDcU4CptnO+8s8UGlaZdOR3ivPYpbURCUcTkvyPVRdHo+l627pTtiM= רחובות תכנית מפורטת 414-0281550 רחוב יעבץ 17, רחובות, רח/מק/550/ג/14/ב/1  
4QucDVMFakd6T7+YRdb5Y61gYwEQn5JaO52Rs951GcWfMPso4p3hSvrwIN5GfYV9rTJE7jI/qLV5Td6jRh8yQR8AluieOaRX2R4ZV8vlnlQ= גבעת אבני,הגליל התחתון תכנית מפורטת 206-0282715 גבעת אבני - שינוי בקווי בניין ובהוראות עיצוב אדריכלי באזור מגורים א'  
4QucDVMFakfhhq4YQF9yziFxEtwJ9hWvf/Yfw8w3NSKBat2bsuXyL9KC1uwPFvXyPB/ZZVXu1etinzYZSTF69Ow+iKxMUiHtaantgSHqczs= לבון,משגב תכנית מפורטת 205-0259119 שינוי הוראות בניה מגרש 405 - לבון  
CliOXy1vENrAE31O4fu+gty6F7qHcKjylaJ6rwux0gVVVjC2ZPXQESNg4A5UYBU4PG/hLCrUGs3iq+7qx4sSc7FInQw7v6iX9TQxjJuE6xM= אילת תכנית מפורטת 602-0211664 מגרש 143, שכונת שחמון רובע 4- אילת  
ppnCWTcsST+d4kEv0URZsx7PZS4S5LOKLydB5snLC19V3avHWqyHbdeA/cWlhVwPBIdvVcREsFK2+14bZANjUWgrbT+QkwbzjIyXPRVCxvs= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית 507-0242388 תא/מק/ 4409-העברת זכויות משלמה המלך 65 לאבן גבירול 30  
Ug8KAJ9Rokzif65wqGPM6I9R2yoE4yTEoN+P8HwlJ7cG3Uyu45T45CNPuQbbo42m/wXxgRjIYU1t0BJiERH2MFpk91iEHX9aT9jaDsudpEY= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0280842 רח/ מק/ 800/ א/ 47 - וילקומיץ 9  
Ug8KAJ9RokygtINJbLCIWu7mKxrOu1iYdXbfC+JUFb3labeg7E9kO1yZoANSwHu7bRW2FqT19BGn2oSlJlEzoOrT7rryNoFCYPhH3gQlB+Q= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0334896 הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות הבניה  
TOpflW7W099+/EUowsfXlFdIbj6rNIcG3hqxLrX9wak34dlwi59WGNQPZcFHmY9K3YhzlhsnOBb+EcOMJURjiKukK6m7wRby5zBS/GxBoSs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0258517 הרחבת יח"ד ותוספת מחסנים ברח' הלר 7, 9, גבעת מרדכי, ירושלים  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW7Xmq8d380ZyfMohUZ4Cwoum4dU29pXSzU451cpcfXVEta1cc7o3KpD62h4qbAjzUbzuK6XGbTfasvVzPMdGcSc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0288704 רצ/מק/6/45/1 ניוד זכויות לבנין העירייה  
4QucDVMFakc7h/SNB+qQZ6xJvcxbdeTquQlregD5rHz2sjpxU62Z2DbxW3OIrYBQNA2/jRqd6vBZ3FDpfiTbBuIwYHXYfRDM0N/oWXxmFbA= עפולה תכנית מתאר מקומית 215-0344846 שינוים בהוראות הבניה בגוש 16657 חלקה 42 בעפולה  
CliOXy1vENqm7l7p3kqsZnqblxz/QpU93MP2EhI/Si+q31Ll09NmlyZMWQrN/oxi/y8Tp3EwNBiicdyEek8YOPb5IQ1mtLrzqgR5AKBSZkY= באר שבע,בני שמעון,חצרים תכנית מפורטת 625-0198085 קבוץ חצרים שינוי קוי בנין במגרשים 1, 2, 5, 10A, 10B, 20, 60  
Ug8KAJ9RokyWA/Ufn/NKUjtkzSccwhcmMC6KNn7Rcd9C69hONVCNwfa5Z0wdyTZ7Ygzjt/7dp+QL4t2+mXTeN8PPeTGvYTVC6gypQxOubpc= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0284430 כס/מק/50/1/ג/2 א.ת. מזרח כפ"ס ניוד זכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxsBnW7K3sANcMA+Z1pNjV6LHsY0f47Cb9pOAfiwiz2iKdDGNP1+FTqdRTYpM78SHbibNWLlLszpbmIkXP1WWxB0vOv7VJnzWE= דרום השרון תכנית מפורטת 417-0292888 חלוקת חלקה 68 בגוש 6452, בועז ארנון, רמות השבים שד/מק/67/290  
ppnCWTcsST+wslEkWpdma4wchchYJ6VhncGNZUzBI1YqBHZYVdugXfVj8j9G4jHFpBqkPcum1xqfSO5Jt8xny6uOrDL5igLVoLRV8Ygs+q0= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0317594 תא/מק/4451 העברת זכויות (שניה) משדרות בן ציון 25 לרחוב אינשטיין 7-9  
ppnCWTcsST+xeVsCEd0fZEO0hQ0QJDoWqzQuTLS0ttNx5JEfT/Fz7DiUO2Bo+Ar9jsFGG3pGQb4T5iu745+Ztq39f5DH5da3PSDfSLprTf0= בת ים תכנית מפורטת 502-0284331 בי/ 520 / 1 /מק - כיכר העיר בת ים  
Ug8KAJ9RokzuObZum1unSJvZit68NDfoeiFQb8SVW641lTBrH0wYDSTqWXhzyC9vKLSsWfDFSvEbeVubIx46qwv7OcGOY7NQjDganaxv5Jc= יבנה תכנית מתאר מקומית 404-0200949 תחנת משנה לחשמל ותחנה למעבר פסולת במערב יבנה  
Ug8KAJ9RokxVgnPyRDz3dAt/hdFQ5g6lqWpOeXRQClSITu1199cNzc4Bg42A/ZFtJ60tDZvsSVEzIQquxhVSQ95i3oUG6YwH/9nqw2Yt1Eg= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0309310 שינוי הוראות בניה  
pNa176SYIBklUInv+JCLsy9jvAKRwKV6wJ2siqgheUR+G4Q1Jj/YrU1LfRgThn9gjm2ZXjYtgDRkMN9dvxlyDIZXmhpvVnfDyOqEBhlSJJ0= פוריידיס,שומרון תכנית מפורטת 353-0188839 הקטנת קווי בניין לחלקה 261 גוש 11288 בפרדיס  
Ug8KAJ9Rokwmsji2Gvuj5l0LJisT+FPPTd/nYT87F6mbaRVrled7vLJUc0d85DncVzH5F//EO1I34hcKVGEuJ3NT/Tp33B8YX94CaYX41WQ= ברנר,גבעת ברנר,שורקות תכנית מפורטת 456-0109678 בר/מק/7/232 - שינוי קו בניין לחנייה בשפ"פ  
Ug8KAJ9RokyhaFNiOPKqDK+40H5hzvPb3Avz1yXmheCZRPhZcDJcF5YjmvSEgurH2X4uTcyvXG60VySwAvY4UWrV88PMJ+WHWv0+ftnB/hY= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0331991 הוספת שימוש למסחר - משפחת אוסרוף  
4QucDVMFakdX7aDljeY/aTHBxjmnYQaBtB4nzwR1k9c571mF+IPqxwcL5fUkW4+HDAfRMfSIA2e1Xt4tkBe8l5ew2uUEc2uFboTKgQKoiPo= מגדל העמק תכנית מפורטת 221-0338442 הוספת זכויות בניה בגוש 17819 חלקה 142 - מגדל העמק  
4QucDVMFakdG7tEs5MZN+zD6qfO9G4V97EXWL7vTTM14Joc64cmjfMXPPfZUqPkOQUOc5R/IQq/tL5JHL3h4pwfplS/7lp9iGTqxni1CKtA= הגילבוע,הגלבוע,נאעורה תכנית מפורטת 204-0280024 החלפת שטחים 17058 _ נעורה  
Ug8KAJ9Roky/48zqXGUn2bP5vo0tokO93zdYIB+9CU2v3myDgREwCc/v+MCtCbVtEwjY6oVSqtEadX66Hsq1IBO8Z0sUqvPJ0Qzo2M104lo= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0196642 כס/מק/ב/2/נג/1-רחוב עמק חפר 4 כפר-סבא  
Ug8KAJ9Roky/48zqXGUn2QIKnaHiQDV4FAOV6ca9RUtptSzoQC+XRrtExwfsAX0cmDSYhwX8k9EAJSVoMRGwBQEfSBQ91QpQ5MAnNikCpbs= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0281014 כס/מק/1/3/64- תל חי 60-64  
pNa176SYIBnjbO/tlE34WJkBcRZvZvM9zlmSOyiqf6pI7tMzGRr8aVKb7B0HUQeFVMaSvtlnR/96Ws9n5hnnEUydJ71XU6QfpQOMLBvATxk= בנימינה-גבעת עדה,שומרון תכנית מפורטת 353-0277749 תוספת שטחי בניה ושינוי קווי בניין חלקה 112 גוש 10201 בבנימינה.  
pNa176SYIBmuJhW88NbIUK94+dLNjyHVq3zZc6J8XvaVTf1KjM79QqIihRBaWGMR2WERtRynBtAQpRHBmb07G05qVRoQHqBOmpF/k4lSnDg= זבולון,ראס עלי תכנית מתאר מקומית 301-0212936 מתחם שימור טחנות הקמח בראס עלי  
4QucDVMFakdOZi9D/m4yKhzew73h0+dWeP4qvwynk3nYkBd6VmaDQDw1zJeNJxp7oiHhCTk4joFUcmN4//6th+Ia0fkHds3JipKQN5Hg90A= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0285940 איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים חלקה 26 _17037 _כפר תבור  
CliOXy1vENrQylLFsG+YB2S+u7ld1mh9ObDj5/ubkg8jZ7iSqbGHi1A/XnKn9EgUzwEvGWrLqUNaJUUQIfdfO/LKl8SWfIzVJU5wKvcjCew= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 02/ 101/ 75 גן לאומי תל אשדוד  
Ug8KAJ9RokymBwCRz6cnU+JvoNcmY7S/ei5jkOLNUFVy/x7Qx/9jNTGL1SdjEHOF02pni+s23SPi2N64RR+anhLxM7Gsi3z6iR1kaD5K92U= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0277194 כס/מק/ב/2/נט -רחוב עמק חפר 8  
4QucDVMFakfMruo7Xqj/x3NoIKeDIIqwDGMaKlma2W+H/tTJS3PmOfeOTLm7YEUob5RDXA78mKvjjQ/Q0/9qRsX+oZ5AEP+fDx5Uef427zI= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0230714 שינוי יעוד ממרכז אזרחי למסחר ומגורים ושינוי בזכויות בניה-סח'נין.  
Ug8KAJ9RokxMJnw1A0zp5S9PmN1wB3UZdpjrk4Hf0DOXPKTOCBMN7Sdtrr3Se43IhjOJ9Jp+MWU/fIuWfMTshRzLCIKm2dchY8pkaQ/l/Uo= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0372441 שינוי הוראות בניה  
4QucDVMFakf5FXeN8a0zgQdHLeunQQYkThp4s6iagZZX/eOIIuSmT4Df+sTB7ItZRuM9U3ab62fE2fZubvTLpEn5cZP0KMor3op1YfJFw9M= עפולה תכנית מפורטת 215-0297333 הגדלת שטח בנייני ציבור- רובע יזרעאל (ג/22252)  
4QucDVMFakfOt61pUAOKhR1STNiQG85//nGstNdkMRPRao+WD3L7S3pCPCJ4NnBWumnH53oMDUEQXS7NND06LLTGN9Q+nFPq3wTb/RK/Sfk= יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת 254-0305987 מערכת הולכת הגז הטבעי - הרחבת תחנת הגז דברת  
CliOXy1vENoCY3HioqTXCWItFzslwP2PF7AbfofkJvYuEtCs8JHY8W8mIq6+n6isVnNvIV6ijpIQ3hG+Ntqv6Nd5FNMKKwAsXXTLfWFcr+E= אשדוד תכנית מפורטת 603-0177485 תוספת יח"ד וזכויות בנייה למגרש מגורים מספר 1 ברובע ט"ז אשדוד  
pNa176SYIBlGekjAmOw3K7dha+xs7VUqDMsJZmsALTBcURvdeU5v1Eb6Cd5pQwoF9NXOkG1G9GNb9YaXptZxnT8R6EMoczw4QU8DDtAUv40= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 308-0214684 שינוי יעודי קרקע ממשק עזר למגורים בגוש 10102 חלקה 420 פרדס חנה-כרכור  
CliOXy1vENpt3Z4vy5ldWw8gTHhfL2w2MttYCpDfO2KtLx6e/0QhQBLcYP/KOHEhR3SqbgXKYUv74o0jxoI8CXXcyBU5AmeMPBpCdhAtKDY= אשכול,גבולות,נגב מערבי תכנית מפורטת 51/ 03/ 547 חוות לולים - קיבוץ גבולות  
TOpflW7W099d3AdQgb6y6Z0P7QzMVKYksWlb+F42mHyysPAverClf0jDjTTOVm+ngDgnGRScNVXKRj6V2DtQFQcYUlqT2+3d53kvxIoJ3sQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0130252 שינוי יעוד משטח למוסד לאזור מגורים ג' , ראס אל עמוד.  
4QucDVMFakdCC0vk+1wHh58I87Bc1qZHfOhDXBWytAoO0prHwYlcPPLroN+IjRqROUj2Y0VxikkgBTt0gZm+YSU3XEU4rxd68IqbAQa2/Lg= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0219352 ג/22366 הקמת מלונית-מעלות תרשיחא  
Ug8KAJ9Rokz6Doge4CfAQLY5DK7Igv3Fi596qOOGozA1J9jLTvvkOERQDLvYxpW77+vsMiU9uQ1MpyGnHvWsJVcvlZHTNkXodshGBNW1X2U= ברנר,גבעת ברנר,שורקות תכנית מפורטת 456-0142190 תכנית מס' בר/מק/1/324 מגרש מס' 5000B - קיבוץ גבעת ברנר  
4QucDVMFakc5bZeuJr1QLBLXNqmTRqROI3xNajj0L3dZFwYh+VaL9WfCB77fdG35HurDACqg2WnH6bY6UKaHOmjFlw8WpQtIMjtbN2o0h2U= עפולה תכנית מפורטת 215-0299677 הסדרת חלקה 16660_46 _ עפולה  
Ug8KAJ9RokxqVWy8GG3fY0fXuYVVKyMV+L92mIfxCAsFY/of3djq4fM/n8qdkMcYDfZCP0fGKF/fAM+DocLLmdg8Ro2oMEK1Rd9Tt0WhOeI= נתניה תכנית מפורטת 408-0128983 נת/20/401/ א/24 - מסחר בתחנת דלק עיר ימים  
CliOXy1vENoNa7w7ZmUUw12FGAOdPSAyUBH2di2+Y5VWsybCMvRPZLn5TX/JpYGs/hKIdR+hI1PLMEzB0DRmBJ1ueezelUij8usi4DI9ShU= רהט תכנית מפורטת 618-0247544 מגרש 93 שכ' 12 רהט  
TOpflW7W09/T/GGJ57JTUQUPr7DOjjGZqKRyIGM4hjGLRnJEAD1xMdqHgfafs5QCFNboz/n1VdRmDmmOJlpJVDuuyKiSwSt/6+icPsqqdtg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0210054 מלון יהודה- תוספת שטחים  
TOpflW7W099cAXYn5iXW4IRtGu5kX49tXW4Ckpd+fjGZhSRq7V0nT6IVQVOXtUTbXLY7PZTesd3rhKDJTznKQCtEDYSzX7NHcAQfo2x4Jvs= מטה יהודה,נחם תכנית מתאר מקומית 151-0192112 מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מי/מק/603/ד  
4QucDVMFakfRmP1lvRVZ+P5PMRG0Cpk5xwYQc3VkRQ8C40iczrCPvvQ1JFr3jNQ9cQtM51a5aHLlbEjNvU4q5hP8od5+7yyLE/dHr2O6I9k= בית לחם הגלילית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21261 חוות דרך התבלינים בית לחם הגלילית  
4QucDVMFakcvhkmE9rf9Pjw54fPeimaFIDxMezrll7OU4iCRR6y3/RBRBaG0y4Z3oxJf27H+8GmjKsvIWPQixuwpiHTSqhx+wyGymzD2Iq4= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21345 פארק יצירה לאמנים - צנובר, קצרין  
4QucDVMFakf6/S+y66wONbClhsc+R7tJPHfJlyWrTjomKKCck1D2fKUgmR9t7QN1OUpz+46WOnj2hKL8gFDmYN1hE224yUA8YLFVrWTVyi0= בית לחם הגלילית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21669 שמושי פל"ח בראש נחלה ושטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בית לחם הגלילית  
4QucDVMFakeSFGrLGpZTX/6PfHxZof8FHz4ANm4OYKv6loDKTiI7Hn0O4pslja58dFXuOlTzb6aVMO7ja2jNzyYXnRFbjOhymKLFxp8ddkQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21716 שינוי בהוראות וזכויות בניה ג'סאן אבו נסאר - נצרת  
4QucDVMFakeVxD8A0DTwPlbEL2lsIUwDD4khDBgEeQ6lrxibEaSDqJJAmqXYeGQQ4VkQoCJtmfmXxRkh8LGvCJcptLFCMbXTIpmTM2kBmmE= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 21805 גבעת ארזים - שלומי  
CliOXy1vENqo2Ra5YZj5NxFJvBENShUhBNfj3g4SRh2cldrWxbIVAL5j/im5CziYfcataG9qi6ebPYOore/fD1LDt050eNq//Hn8GmDU6D8= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0187906 מגרש 91 - שכ' 2ב - ערערה בנגב  
Ug8KAJ9RokztlHDSaIf++i/cTJptlAoYQRkb/pZTqfaTuWXJpLeWnORiJDTQ4iLFJznTVkacSMYuWty4myr100Jhf/9SnyUPpuNlWlMfXCg= דרום השרון,נוה ירק תכנית מפורטת 417-0132449 שינוי קו בניין גוש 6821 חלקה 140 משק 123בנווה ירק - שד/מק/60/ 44  
Ug8KAJ9RokxYKKduN7dmcbma/eBJMv0dU+VbnbEWTdJAqHQgAsygXBr6FAQZ9uLGYosREgjiQTokamFCDi/gzrxVsbugVSlHcnM1t0kLsg0= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0141267 שינוי הוראות בניה ושינוי בקווי בניין  
Ug8KAJ9RokyNhMCCVZDRwnU2fwXasFK5LoGqZt2rTAzI9cqT/gcCs/8QzKPbmwWUBWyHp+bGnrL7vpyWHVIQkD/GPiljUqYo94NtmryaMoo= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0268300 רצ/מק/5/174 רח' דוידזון 1 פינת פופל 1, ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokxGAYE8WMuChAc8f89u8Y/V45Sg+w8oXNzqoyldm1j+NprKAybn0KfwGZEV1QgYlMbwVdwfV40BVMxbfhmNw3N8hpkJWX58dFo= רחובות תכנית מפורטת 414-0310052 רח/ מק/ 172/ 2/ א/ 4 - טשרניחובסקי 25  
Ug8KAJ9RokxEUDtX9w5FJ9jbfVUIR8CoQKwjKC3/FUR8WbRCE8dIuThkeCDFskk/ZVH5y6GnPodr/k9MrM6fWp4QUiyuzr/y/Em3OeAGR1w= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0187310 כס/מק/60/1/ח, בנין מגורים ברחוב יאיר רוזנבלום 10,12  
TOpflW7W09+qKo5iDYvdf9T+WAQLfuKILONbMgz9VhMHsRTGC1TYSY/sTUuKikE69FkVvd9O+9uzqV+PJOp2V2mrCDMJtFHRTHg/wsvzKww= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0228304 פיצול יח"ד מאושרת לשתי יח"ד ברח' אלפנדרי 2, מקור ברוך, ירושלים  
pNa176SYIBm7dcqXxDof4AXTi74sD4qPfTok2jsDYaBWkaUw9aR4ewKfWhx9J5xhKTXI4C/NQaAwSjRSfcNv54qkEUahhWyR2/o9hAtht6M= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0206623 חפ/מק/1141/לד/1 הוספת אחוזי בניה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68  
ppnCWTcsST9daL1z+D45EEo0mUmizAZUMOQ/S5BZEgA2k/VuxdjZHmVAtz3YueCqGtc1Yq1vaXYg+ELGAtgT/qbvVxOEIiRd+gFwTQ9Iouo= רמת השרון תכנית מפורטת 553-0155416 מרכז מסחרי סוקולוב 34 - רש/1100  
Ug8KAJ9Rokz6R9kWSTlElhpeOqPep5yAhwkqMGkb2N/0BgBzbxZdpj4hKc+SwZGczgEFRjx/HF5POXZxrbZMcAzJfg64GR0ggq03s+hHkTA= גן חיים,דרום השרון תכנית מפורטת 417-0177360 שינוי מיקום יעוד הקרקע בנחלה, נחלה 205, גן חיים-שד/מק/52/594  
Ug8KAJ9RokxwU/brPCYBH6r4Y71jcpMewIylJkuMaZGwsGUbmlcqOInZHi+Vldv5fkLbdh/u55nzY7zikiL/KERUYNdjZ7gocNe06LompVk= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0317214 רצ/מק/1/81/1 שכונת האירוס - הצרחת שטחים שב"צ שצ"פ  
4QucDVMFakcVED56PtTr8aE3cPlwh86EikGAp0adfmS2spwja/s+2d/P0Ct7llOPyamkCjm/iuGGjQU2fUTGu8Mqb5szto/7lBn4rIkauAg= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת 257-0313312 שינוי בהוראות וזכויות הבניה במגרש 6/38 - ריינה  
ppnCWTcsST+/PcjvHxhBxcow4LQ4l7IvSBjI67v4GA6S9a4WeX6Ie8NdcQ1eNQnlGxFvuY1Y7+i0OCZS/IGC6Nxx4saK3UBmGBLQFKMJ9EU= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0237891 תא/מק/4244 - מתחם גולף  
Ug8KAJ9Rokw5w6SHXeyrIj15GXYHc0daJcQY/bTObt3AjZIyMl2z3cnb6SzrJuWF9CNBbi+4kIvPEfkMMeP4TqvdqbEwMzZMYuZjj1bSpvs= רחובות תכנית מפורטת 414-0277152 בוסתן 15 רחובות רח/מק/8/4/1101/א  
CliOXy1vENr2NqVEf5rf2i9Yp7M4qJlloxvHihrrHN2B1VNYjSLH7Un99/OnfGHw0pKn5hU6Fzu4fZvKbGrvihZosu2JR7MpWuAR2ifrJIg= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0326074 מגרש 5 שכ' 2ב ערערה בנגב  
Ug8KAJ9Rokwz5UAxR1zVnE8tfrT5FNEb3WL1mH/yNFV1253XEmItgff3ASBdA69QNY7WEIwMsCja2N8RD9gru16GtjBTbHLg9HpIH/5v20o= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0239269 כס/מק/ב/2/נח סגירת מרפסת  
4QucDVMFakcrb+Dm3r57c3xkWYl+eQAPpWoWoFAu2UHovpvXjbHymekqefDlxJhZwOmZ7WOCTKcsj2bKqRsSpwvrDcz62kXPTwoBTV+7yAQ= טבריה תכנית מפורטת 207-0356618 שינוי הוראות וזכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxLhcbnEbIf1zD/sJLJR38TyH6cduEMxhpouappPUMHwCjr+osG6+bSZk2XX6cEKCFSvMY3ZlRA3M9qPe+fkFnr1KOyJZ3IPYQ= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0261974 רח/ מק/ 1250/ 112 - ארלוזורוב 34  
4QucDVMFakf1QZn4tyUZi1MxravA7FKACS03yNog6+TE1KuHklo3wP52nujT2jjoViLRwltCFy6wCJSSToK1eZ0oavFzuN1G9dYQXDSno+s= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0294322 איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בנין מס' גלג/18/014/12906-סכנין-  
ppnCWTcsST9DPrs4deWl9mh/jxZ1F85QMVK8Cr/DT0TQoWKRNxRxq3HezgrMh8ebKIMsb7PzqbmoEKhRk83FFRcKoMr14XsF0+T7zfyxCEc= בני ברק תכנית מפורטת 501-0341925 תוספת יח"ד ברח' עוזיאל 19  
Ug8KAJ9RokzolXEMHwFpHlPf57G+4TGmDyIN8RKvWim4cxMI8824VoCB4kp8uzaKM9sBQneGwZSsp9s6NEqNYWd3I7sUGRVCkIftzC9pLsU= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0286179 יד בנימין, מרכז סיעודי, בר/מק/12/7/256.  
ppnCWTcsST+ejVi7TFuZqMkN4ZhF4Lgdu+dRJRTeoqrLRlwttDcHBagM+ZLn+4wtztHsHhlGXy110VLB59usawttdRBvBNspzR272DMDbzQ= הרצליה תכנית מפורטת 504-0137620 הר/מק/2260 אזור תעשיה הרצליה - החושלים סדנאות  
pNa176SYIBlPp40OGet8J6ly8qTVqhnHctI6R3B5b09qpgGo/xG2pJv/9Vx+ERkjidDbqa1qvpIqqmyyU7l9Q73g+YNPxaSEpCbgWZ7sDEw= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0265926 שינוי קוי בנין ותוספת קומה בחלקה 6 גוש 11306, זכרון יעקב  
ppnCWTcsST8J0UY8ATFn5g9ZbgCnXhbYHTK64qw57uTu3YXN9u1WqcsxEEVOtl4sBSvakaSnPdNjdJRTY0R3hPtbH0GBz0egCF78aBehLLU= בת ים תכנית מפורטת 502-0248567 בי/665/מח-פנינת הים בת ים  
ppnCWTcsST/TrcCx3pOyL6jAToi3u0GUtPrWQtFcGXgHjGrwWo3ZFZcxLgxNNWriZBmUTGFkpTIbqiBmJrqEYrc7UtgTsj+uw27Vyrd6Es4= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0073395 מגדל אלדן - תא/4043  
pNa176SYIBmM3e4IXQ5rFJPgm5ppAWjNc9PmuMbg5c9+nt7MjrdJzzJ0nLCBGHkVnbmKiA68QAA4ozCgt0Gz9Hx9FKhVACfS8yocFNj1j0w= קריות,קרית מוצקין תכנית מתאר מקומית 352-0306522 כיכר העירייה - קרית מוצקין  
ppnCWTcsST+YUNO/LeAki6zmYpIaEAhFLBqPTB4B9MZLLt9jKynzJpYAEx1DbjV2RFrCLMNX3eYTCuNuMvrEITuAelzPGINIG5cQ0lElLEQ= חולון תכנית מתאר מקומית 505-0222299 ח/מק/145 רח' אחד במאי 6  
pNa176SYIBl2YmkddKRFAKQly6RYDozi9yBAFV4gULBGTgl2U9g4RgSLEcV7XYOafxtGC3xKiTrFRvzPqmvMfxrpf9MtB4a6VkK7yuj0oAI= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מפורטת 355-0202549 מכ/מק/855 שינוי הוראות בינוי, רחוב השקד - רכסים  
4QucDVMFakfacTyPJKCOA5zHfMfMBfOfjsA5kxN5eugeJQJ1fXqswyj7QCeIzIZwaFM5I8uJ0c6SyKlhpI5eie/JJR0XW5KOd3hD5/ZgIW8= כרמיאל תכנית מפורטת 208-0304246 תכנית מספר ג/ 22287 - רחוב פשוש 14, כרמיאל .  
4QucDVMFakeeZ73a0MkYtYqMCo1ni/ji6SiG1l/BsuPQDRn4MzzLRzzbVfMmgye02KfrSP9QdH6wJTiLUWXHh8c2hU6DGHTcT1prG595e2E= עפולה תכנית מפורטת 215-0301788 מתן גישה למגרש 228 _ עפולה  
CliOXy1vENo5wXYnR2p0/lt3Ff+HtUCqypcjm+hwo5C6qz0+2rnn+hZumDhkR8lpsONFTCFfUBNEzx4godM0VBQuCHdo93w0L4au5b72v68= רהט תכנית מפורטת 618-0186767 מגרש 103 שכונה 21 , רהט  
CliOXy1vENpGEQVSYTDxIKVgPLh1GSW9aaUuzLNs3gW8XwfKvOp9jlxiAbG/wQpUjcYsbEfN4F6SjRNGo4iufOHGWFS8lmPwpy9W3g3FTtw= נתיבות תכנית מפורטת 609-0380089 שינוי בינוי מגרש מס' 711, שכ' נווה שרון נתיבות  
Ug8KAJ9RokwNfvU+HuTGRGxeXpra4ES88Usjvh+k7vN5NOEovpmYEBsAL7Ttk9gmPlWveFvDep8Dxy1e/BAokncplUVwPFjAc0V2vDVhtyw= דרום השרון,צופית תכנית מפורטת 417-0362905 צופית - שינוי קו בנין באזור מבני ציבור - מגרש מס' 151 - שד/מק/25/111  
4QucDVMFakdaeKo5KmBb3k4Z9YWp537eWiHBHkdKaAq1f51r0uhzxY20/YLF3hXzhVyVUibJVudujPELUzwKSbiO4K3J5LyTE+ZIGDWU9z0= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0265108 שינוי בהוראות לתכנית  
Ug8KAJ9RokxMJnw1A0zp5SHCz+xH58tczVm6j45mL9s5yFwmo7HJLb6V4HdLS4rLmWDX5CYKLo9AxNUqZTwrVAK82A6ueo1prvintjeX/8E= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0376590 הוספת שטח למסחר ושינוי הוראות בניה  
4QucDVMFakfkR3jtAwe9ZKz4mtH62uRkJDbIY7dWNJHEzAiJh17TIzFi+YM94cI/F2uzvSm2e9/oGTjAKu5xviDjuvePougXTIg1vQmSyZc= עפולה תכנית מפורטת 215-0328351 שינוי יעוד בית ספר נופים-עפולה (ג/22295)  
pNa176SYIBktSOXXRKB9iXau05hT5roJtJV00gp+Plnxmtuh654icu3jJJIMD1S68AKYk70YnTFurLXVercUlku4fqe8iH0A6ykb1Pa7y68= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0304261 תוספת שטחים בחלקה 79, גוש 11291, זכרון יעקב  
4QucDVMFakfmPWU3N12EHHL9IQAfIy5wCP28/uBAY6ImkozDHxIV68ObWgmsqpOdEG6f0EMhF1gEx9JCzMRE8HbrEKWyAY2WeGNTB8nE7r4= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0295139 שינוי יעוד משטח מגורים ב' למגורים משולב במסחר - ג/22085  
pNa176SYIBm5utQj4FEhJj1aD6W2Ec2hmLcBQoMv6qaXFTFg5jIU06GYJEa4kmv67NIkuakGSWj4sLYnrJZRsVMl2OWy4mQacWKdn6nVoQI= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0118497 חפ/1612 יד - הסדרת מסחר ומשרדים ברח' אח"י אילת 69  
4QucDVMFakfsXWjeQa7qj/7qpZi1dk3TLbfW8eircopdWrgsX4SnYqBDeDAixBAjyNKYsnVjctr03CIe8LaZL+t5XbYTo5SsXj9YHG/zoag= מגדל העמק תכנית מפורטת 221-0389841 הקטנת קו בנין אחורי - מגדל העמק  
CliOXy1vENoW97ZkT/e6Oeo2fur/U15k6EO0mBzeekPwBnlFm4m+j4NLLDZQKvq+HGKjZh7SSjo1dsy3tsKBmNakoN1iNmUjqFi9DiKNRRk= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0251520 מגרשים 30,31,60,61,62 שכ' 6 לקיה  
CliOXy1vENqcQcpqwdeJr64gMalkSW621uta9qbIaYzA2jRam0C3l7/DanfglXt2gKRAPqxOTdlCGteSVMJAGOWCPyv/VJ+xkJpUgWNlzB0= אשכול,ישע,נגב מערבי תכנית מפורטת 651-0298505 העתקת מגרש מס' 73 - מושב ישע  
CliOXy1vENpC0sB8E9h/1vGVFNopk0zxcyY3YawRWUmpKt/B5XOHvgl4pBQ5+41s0UPDI6a3qrWU/4hjYOtU9NgwWFsO4scEfehTmVyl+m4= רהט תכנית מפורטת 618-0216648 מגרש 153 שכ' 7 רהט  
4QucDVMFakfcxPqxwLjMaOcaSfvuDeI7PLvQlq0ilSgR6+o46VUBX+MpcqS1MAGdGfeZyR0bccR+2Mi/DSl65xcmNIS0Dp6VeKWThoP1yk0= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0268029 הסדרת הבינוי בגוש 10265 חלקה 31 מגרש 17 - שפרעם  
Ug8KAJ9Rokz9uuXAU682Mbw1F4zxzwJSTbzQOWnZs8EVpjQmh15oaoO0qitiV0nhSqsTUvbr/RzcDmLRH5ZEeyFJN2spLnBUd80UMJ64S6E= ראשון לציון תכנית מתאר מקומית 413-0163493 רצ/151/1 צריפין מתחם 5  
ppnCWTcsST8poJvrCMY0fZoLHRI4g2t77SJ2pK9zlMEhd/bP4p7m/ypRFOUcbq1lLtMQZmijz/fUqQEFTVLAD/UaTBZAJoh2DHgxUpqX1YE= רמת השרון תכנית מפורטת 553-0285353 תכנית מפורטת לחיזוק מבנים עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38 - רש/3838  
TOpflW7W099vvoFSJmhasbW8FndMj9EM+GMVkrQ2WVjviCG8PvIJ7+7/DTv1FFaz8tXG9TvfhYaMtMNuhdE4AGznnFN7LNem0qUgazcWuYo= בית שמש תכנית מתאר מקומית בש/ 115/ ח הקמת בנין חדש רח' בן צבי 12-14 , בית שמש  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakeDMtD2YyFanJmt9fFi8PYbJghfhQ4mMm5PHF4UCBExe/ex69PhJS1LTPpFloYHUNfDejgpOxEaQ0sWtIrjXCqwqt8R/x8LzS0= חבל אשר,חניתה תכנית מתאר מקומית ג/ 21558 חוות לולים - קיבוץ חניתה  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
CliOXy1vENrJIksHyIQtmH6cZ75nI3gRVxnwnZxh9Q3u6bAk+LpI7n1vHrKFUVgX2LET9IZ90kgdRzsFHgJn1Mh+6iW0hbUILo4Ds3vvCg8= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 167 שמורת טבע בריכת רוברטס  
Ug8KAJ9RokwrAeirh4XECWYR4xlojdpz68mZMgeemyR21dWoKWCotr3S17gtmQthZIXzzY9lbH1q/n5DAC7U0dgvNoLB5zaHmjZRPgTAGYI= רחובות תכנית מפורטת 414-0159871 רח/מק/750/א/1/36 דרך יבנה 6, רחובות  
Ug8KAJ9RokylmA2kZQ2B7N7Zv0UtJh0yQCSCSacap+OQI5t0vzfQFZiPrXfEZ/i3J/+XGSYoJ4zeSKQWpQjtgUd97aT3ib+dy1/W1V4eqT8= חבל מודיעין,רנתיה תכנית מתאר מקומית חמ/ 49/ 20 קריית חינוך צפונית ברנתיה  
Ug8KAJ9Roky+d6X1uWFnA5+vfLY8Fi602P/NmeUsxNa/2jb/E26fm3RyKlEI35+2ny3aF1CjkjFp68jpqiExjhLLEvcNvZvDdCXsh8x7zBA= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0150508 תחנת תדלוק-כפר ברא  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENr0a/sfI0UHCrDEy6QsE34WJNU+JfBvw3X3Hjr67rloOXwOH2UGtOys/urGbOUWCeYaq+j6p95hP4YQdRG0ZQZ+m4/X/uKDZ40= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0204842 שינוי קווי בשכונה 31 מגרש 18 ביישוב כסייפה  
CliOXy1vENqSvNXgtr6W9OX6LYTMtdH9qGFYvo4XmnRBwKEWUGvk7Xx9jgQPTK9yXXvrUMg7TG9I6DYWMTtbfJUchYAJd8WnhV1ceg0NhZI= יואב,קדמה תכנית מפורטת 6/ 03/ 169/ 2 הרחבת אתר לכריית חרסית - קדמה מזרח  
CliOXy1vENpmheC7chxF1U9kSpV+ThpGK4CLG3YwCYQY3pjqdaj9KaV0IpLBAkLjgoyOPXwk88DDR/8OuK0qRk0J72XF9x5++pOaaiB1PEk= אופקים תכנית מפורטת 23/ 03/ 103/ 8 אולמי היכל הודיה אופקים  
ppnCWTcsST+tWvKe117+mE7rO0eMfNq3jxBAIVpx6Ce9mNTqcjlheKkk+mEuNrEin33PltSfKgKTQ1WVu8JBy/kj1jrV1UfIbnymQwRVqTw= בת ים תכנית מתאר מקומית 502-0262659 בי/662/מק ניוד שטחים לקניון בת ים  
ppnCWTcsST80zH7HwsmwFintlBk+qCv/vI2ZAno4/xtXiO4Ti+NF5WiqXY3dEPxQq6s6nMN2dstDjfwy8cHIFNDEas+O/To2cZdg3KysDGs= חולון תכנית מפורטת 505-0186536 ח/ מק/ 140 הרחבת מרפסות קיימות - עוזי נרקיס 3, 1  
Ug8KAJ9RokygtINJbLCIWojCFf+Dmqrc/wfxSL28AZqGL8g9nGBfXwdwu2a5GVu4Iq89/y91zi737KlZaeXMExniAjhAYz9DoKgINw1fsq0= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0330993 איחוד וחלוקה מחדש - מגרש 5  
Ug8KAJ9RokxBN/v9ieRIVKQ/m9qQ0XPxF3vFmF/YjUyWRffOgUpVNtzHOGLO9i7y/SPGgjLypftwaHqUirhA1xtIY9I8MZO9GMCo29BOhrc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0235283 רצ/מק/2/26/11/1 - בית כנסת ע"ש ר.חיים טייב מרכז קהילתי תורני  
Ug8KAJ9RokxxrXGAMuU/Vx2M9Pa7K2qMXLIwK8U7ngclZ4jpv6Wp08vYBXiYOorOzBat9YjxEYNBlMIH7jE26z37bnUAai/CovRG8IFNY0M= רמלה תכנית מפורטת 415-0119180 שינוי קו בניין, רחוב ישראל פרנקל פינת אסף שמחוני - רמלה  
CliOXy1vENp8jx7bcOZwxps9IkemVnqOsuymOWBJmgFPXc7RwOkM96YBNFF04rEJEXfXWTmaxcNVkqRdYyFG7bB21+P2hoFHdnQGzkN5mRk= בני שמעון תכנית מפורטת 625-0240119 עידן הנגב-אזור תעסוקה ושרותים, שינוי קווי בניין-מתחם צפוני  
Ug8KAJ9RokyWA/Ufn/NKUn0z1VWLHH22d8PoomXqF2j2U7+v2SPF+bXyAWoMOpxHA/5UxqSZwpOawECJIwTggDlwUkbUFN+T+ZCIMXQh9R8= רחובות תכנית מפורטת 414-0182220 רח/מק/107/1250 סעדיה גאון 49 רחובות  
Ug8KAJ9RokxJsNiePrXl+q8m1reybUjBhVdlQyZVaCLBlrgVotvHtfWdRHMkV1Ie58RX4ueK29ZmCnhmciZce1n04WHyEbqzeYwHOIfG088= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0266668 רצ/מק/2/195 רחוב המעיין הארכת דרך  
4QucDVMFakfBrUk4uC6GzFr1N8pTudqq5RckmjtA241F/uMRSg/yHXKOiD7mWKNxlJBHt3MO8AFIZSmGy+Hqqitii146cNP6X814xisXSCk= הגילבוע,הגלבוע,רם-און תכנית מפורטת 204-0303974 רה - תכנון אזור המגורים ואזור חקלאי משולב פל"ח בנחלה 10 במושב רם און  
ppnCWTcsST9VPDIAmErzvaS7wtuNw3ZMpMprEj601b95ZJSMoqWJk4dN/ZsuSQNNeO9yykNFmytT9dPF1VEzoUqilTCD1Cqir1z0NdgmDP0= בת ים תכנית מפורטת 502-0338707 בי/656/מק - נורדאו 10, בת-ים  
Ug8KAJ9RokzQ/DVfMC/dYSsOF1t4dgHdsFKVtf2sQHUPfn2po2NHlulKYkTG5m+0qMEacf44KcbJ4ISIUFDD4UlyzPMCKweje61ioRbnkQQ= דרום השרון,מתן תכנית מפורטת 417-0329151 מתן - שינויים עבור דרך בטחון שד/מק/41/9/104  
TOpflW7W09/AdvWwya+uYgctyQlrjr1ytcHJJpMXPb+f5LPiQWz1c6NTYi7OsvQprTkr6O6uXow21MGTEWmfmimwqUjIm81Uz2j4xYxeSVU= הראל,מבשרת ציון תכנית מפורטת 152-0234930 שינוי קו בניין במגרש 100 ב' בגוש 30367 חלקה 100  
Ug8KAJ9Rokyv9atzdnw+pCUYaiR6N9BQ1YeyhM3q8yCod9MYHXhXErT38PO9q9Vtk2v2bR0ImQ9Fy2lMbjD3uktTBqK4St3aRc8U9pm7+oc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0169961 רצ/ מק/1/ 58/ 28-רח' מרטין בובר 18- ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokzWw6v6o+jqEIdD3za5JrST1D42OsntDYymUY1N4ZcvdZTNIbraQ35XckXd7ORKUIcSZNvi95DGuDQCdBbVSROZWP8XBmHDhCY= כפר קאסם,קסם תכנית מתאר מקומית 451-0301846 איחוד למגרשים - מתחם בן ג'מיל  
ppnCWTcsST9baDm47JI+6W47lNutdRUVgKVMz7mUpxBWBj8nRr6XLkLrrRkjrnREfa9tSWifZSPQQKcZ6ZV4lxgLEBmtiF2PHvjGF7ahLF4= בת ים תכנית מפורטת 502-0320358 בי/מק/7/450- מגרש 113 שינוי קו בניין  
Ug8KAJ9RokyjKcc7vcZsJ8mWjfOIH5Og2IouKRI7ujyfwJWjk8X3BG8DzPfRLoB1ADS+MM2hsJ6SsJO5f3lWxtnLiMb80XBlwDXP8Pm+NKA= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0347948 שינוי הוראות בניה - מגרש 144  
TOpflW7W098/bOWhyvEcKsScjfRZqNOYZZWkAzDKeuyO2JDmJ/5G00aR8EXZh78s8T3PPxt9XdtAkOJTriFLRpL4MbLr3sMhhLyPfi/vgs0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0241463 מתחם עירוני לשימושים מעורבים ברחוב הלל- מרכז העיר ירושלים  
pNa176SYIBmuJhW88NbIUHbnxbHI17Q3ARcCxCie8k1gGHPXy7unauG/ji7OQyhQCorrNlIUWAOUsJQj/4+VXQAdFYiPU6RiumD2CnJn26g= חוף הכרמל,שדות ים תכנית מתאר מקומית 303-0109215 מתחם מבני משק בשדות ים  
4QucDVMFakev+bvFJiXw1mtWSySKbmKnkdtv7D4y/8+LI3h2tUZGCtB+IgDJBU5PAcECa8UXAxECsAXaquvho78+2OR4dm5UQs6GlDO1SL0= מבוא העמקים,עילוט תכנית מפורטת 257-0295758 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
Ug8KAJ9Roky2s7ta6lLUWP5+dnKCPfTlFwHTAJDnXJdGXGD3XlfopYB6llm2dTxF9quuMcMsy3Hs299TFjz/juQi9SpcvbVwp0zxFuDY5FM= נס ציונה תכנית מתאר מקומית 407-0244475 נס/מק/9/1/א - בריכות שחיה  
TOpflW7W098jjtCLzU8m1u42hpL0JokX/7jE0hhO0Yk/MnU3kTWO4GVHQFq3ozikpBkSIBU2txV1Zxs4lm0cHBuO7qr73I/kGCcQB/ooz4E= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0271239 תוספת קומה לבנין קיים רח' צפניה 53 ירושלים  
4QucDVMFakdDg94n/4WvFJzMx2xc+06SF6/F/oPEVaKrVjaCEJUDa8vkpYLP8rT6Bjxexo8jG8ds2Yiqb4tRPd1QGse8gMujscv4qnmcNA0= אביטל,הגילבוע,הגלבוע תכנית מפורטת 204-0367201 החלפת שטחים אביטל - סיוון  
4QucDVMFakcVJ6IlKilRzCiSgTGk9Vrf/Lgt0uUh/BOrNXtqJiW5UVEab1Gly3b5YNGFp5KFaW8J8gMD7gUtVUaWDknVcuGZ1TxZyZEwRvI= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0308247 הגדלת אחוזי בניה,תכסית קרקע ושינוי בקווי בנין- מס' ג/22192  
4QucDVMFakcVJ6IlKilRzHi3QC8mTM+gEQ+qjueISIUIci6kPa8w96x8Kg3hnlWCZIk3fHHlAydAZyEnm7+AvD6gM4KvTnUvShSTzOcS724= אצבע הגליל,מטולה תכנית מפורטת 259-0215871 מטולה גוש: 13216 חלקה 47 אג/מק/053/8260  
Ug8KAJ9RokzLDlnAW4c/17OQ8gIxVqe8IgPa1B8GoCkKpUM5VSj0b4ACepT63BUULMG8hFs1y9cRdF68vB3I0tdDW5SDsQA8GO7nf5GyFSA= רעננה תכנית מפורטת 416-0367045 רע/מק/835-בית חשמונאי  
4QucDVMFakcP61Z9x9UOMk8Lsq/5lopyW1McKkYnXfLxJWVNyp8PSotRv50EVyL/ZdQjTviRTlJCDoMn/uXFOmia2kTtH9wQT0mL0Ukr1pU= מבוא העמקים,רמת ישי תכנית מפורטת 257-0260091 רמת ישי - מערב  
Ug8KAJ9Rokzi8UL0sv3m/b1CoBsuU/u4iFFSR2BM+EuqDeIngTk4fSQfDtPbbdCDdCQnz14F5/+53njFaBwO4H7BtCuDj8drQAwqlJzhLk4= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0251256 הוספת זכויות בניה למגרש  
TOpflW7W09+tLFjGFZsbjQLmCpZRmJ37IcNbR81SOHLufEc03lJ4+usBG5fHj5myUq1Utn1ZcbgT+PfQV8lLl+Qjt3bFfFovKVEbyDXsgrc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0261313 הרחבות דיור ברח' חיים פוזנר 27, פסגת זאב, ירושלים  
4QucDVMFakclWG/0Jg96IyR1r5OB2PiJJKmg6tKtAgQnwNztlo0U/WVkqpRKkLCQDWgViqKGGspEDPpuS3NapEEJJ9LbxCqw/5C+/5u+cyE= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0284976 ג/ 22217 - סככה חקלאית, כפר תבור  
Ug8KAJ9RokznHwcOdYQhJVCm+n1M7I4rnk13JiTWpXvog3TPn+i/9oI4V6sHwEC2XDMem3G3d0xdkZJHaCa2qKIjf603xE+6hMIFMnpuZKI= רעננה תכנית מפורטת 416-0332528 רע/מק/1011 בית ספר תל"י  
<< < דף 1 מתוך 4 דפים > >>