חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
xSKuXAuib4gnmNsYKsGQHznF6fjaVL323+gakfmc0Qbrqb/iJ74FscHpT3G3c2WzaZRIpwCZelK3uPSPOFfBPJ5chFLfslSO חדרה תכנית מפורטת חד/ 1085 דרך השלום  
SQRejY8hKdCp6daDY9DvYV2Kuze4Ye1PaNEbhSBTO5q2I224V9HknE1bEDFOFo0eJzGPlgKtx6xqI+BQILis7zpwnWmUhPlv ראש העין תכנית מתאר מקומית רנ/ 42/ ב כביש חיבור לאזור תעסוקה "פארק אפק"  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakcieKV8iX5ErExxmrH/SUqbYtY2h9LHqXvAwswNB087J6yhmDfG985GLohokqWLNU+AQMO0tS14Y9NJ4jufuamsFZ4YGNU8ZvQ= אצבע הגליל,הגליל העליון תכנית מתאר מקומית ג/ 20503 גן לאומי תל חצור  
4QucDVMFakdLzIdikUBRq/JI+PJ7NwYpHYkVEPEgdO7T6dULUlK/DGh2lY94JKCvZaTcIYnkOfCWBtUfq1TyGfB9Ey1R5VFLZD8nKBnQt2U= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21005 הצעת אזור מגורים ומערכת דרכים, אעאבלין  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakefJwJS5ylVGqnGLPqkWFz6zJPBdnmtTGcsMoaSkVAKoPxzo0Q4L5LlFj5vUSkgxOlmkLhOy80HKqLLELXP9sS0GWT/wCYpcyQ= גורן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21210 שינוי יעוד קרקע למלונאות בנחלה 199 -גורן  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWWRz+Qut/Ssh8RFUB1NJwB92NaScAyMQAjH9sx/I3nL9F7tyXZF3ZPrBkpnDqnK9gDta3tF+oRB+3Wfov4zAcI0= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21387 שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים והמרת זכויות בנייה, מגדל העמק  
4QucDVMFakdRKALQiGPqP0n2z3tANqQIp8iPqphnzIUONzMuMH5OvC4uM3cokGh7eb2zabJNjCfHn7dSUS1TSxag1o2UGBXp2kA3Fw5DxF0= קרית שמונה תכנית מפורטת ג/ 21388 מסחר דוברבה - שכונת הורדים, קרית שמונה  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQhxOAI6rzQkJG4B+Bajuvtxcyvpr3Xbohzz1v3P05G4dX8+yFpgZaRHbnxbsIm5lYHY6Za67IDBG3BbzGu2Gdfs= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת ג/ 21675 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בניין והגדלת מס' יח"ד, כפר מנדא  
4QucDVMFakeS4F1fTe9MsIJJEUaOQ6iNVA6p1z8SLdiW2fSNds7ESmwOzkUZx6pfPfSLHci+dUU8OwpFYWPKybWWLTPi+elZRbrd01UKLLY= קרית שמונה תכנית מפורטת ג/ 21730 חניון ברח' המכבים - קרית שמונה  
pNa176SYIBnOVqeCmXWmCVOhwY/3I8g9+XFpxQUwq3cMGwVj1z/uq2naOMTIOKE+tk6ObsjrowmzvCa6oB1zG4Sp8PfMHYG+4CeevXwbbdk= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0155689 הגדלת אחוזי בניה למגרש 9 בחלקה 27 גוש 8759 בבאקה  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
Ug8KAJ9RokxMKJjAfSQz88Lul5PiGyI1nXY6QEah73P9Gh711a41WLKHVG6N+VfNE+AQevmcJ9yky6j0Q/jOiKLvXU5Vwf2Hp0DH1Id3C1E= דרום השרון,כפר מל"ל תכנית מפורטת 417-0118000 שינוי ייעוד קרקע,קורנוויץ, חלקה 116 -כפר מלל -שד/36/19.  
ppnCWTcsST8NTyalgf+EuLjFsHptgoEiF0/YrMQdsfAjAYiZtMVvYS029gRlGU3tP1GVfwmU2OdBeUd8lCNCHvz6zzKlSGKw0mmIsEbNeaI= רמת גן תכנית מפורטת 506-0164574 רג/1588/א - אלרואי - 37,39,41  
CliOXy1vENrL7IvzpeBSUhipZEuWwIaaeoExeOwpxWo8RgvuWEzKnkJE5tWiyzF23k5a9QeEtqsMw1DVe7o2rZqRQxyGDn6XeHgMxa+vMN4= גלילית מחוז הדרום,כסייפה,נגב מזרחי,תחום מחוזי גלילי,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מתאר מקומית 52/ 02/ 248/ 14 הרחוב המרכז כסייפה  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
CliOXy1vENpmheC7chxF1aakiKZFuO9B5uDYVZTxLdfuyeNgl5sA/dsfz/+Q8MCHhRFRr0jFnJrf35x+Pv/fYu1kD5Pq6dAJqd1zCowPg7A= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 114/ 78 מלון ויסטה אילת  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRlRLPURfj1b9vnWW9KGvzFVL4chNhO/6iU3uDrho5wCbJG8sGotxhmzgh0dpj4n/fGrP1ImpoGjwEatE+HxJZfA= רהט תכנית מפורטת 618-0196022 מגרש 120 - שכ' 38 - רהט  
CliOXy1vENp6TTbvaytUlmeXWn9IHbXHVT49qnKNEgqoaSpDTVm+3bi/Hfb6kccOI3Nlqr7sa7Gy3j1KFo5/Ssxc21Uprc/8pSDMNttIM9Q= אילת תכנית מפורטת 602-0180109 מגרש 438 שחמון רובע 6 אילת  
A4tq0D9u4ocnyGdh+3l7uZ2MeuVRp7qnJP0pypJa0pARTi1Xw4kxmH66E/G10t4jIHOO2EqqhXPw9lhgvAuyVBleKKvtvw+D נגב מערבי,סעד,שדות נגב,שער הנגב תכנית מתאר מקומית 51/ 02/ 303/ 44 תחנת שאיבת מים סעד  
TOpflW7W09+dAGA/N3Wm2bZ4//NcO/6PlojQ/lFyDU70HkfteSJuJTB3eObGmyjp/knwQ8eGyNlbaugSax9kwj+hQMS/k6rGbprHS7DkFzg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14216 הקמת בנין מגורים חדש בבית חנינא  
TOpflW7W09+LZp0uDNZEsxgZ5FR9DvP+LwJDfLBe/KE9hE5aCAFlAvaSEXqqkj4XdAV/+5/S2nLQX/6SAnNDJJS4IHvvsrXi9EaPw9R5/og= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0052639 מבני מסחר ומגורים ותוספת קומת מגורים על מבנה קיים בשועפאט  
TOpflW7W09+7XLm+SPAPzK4OEARRPD/MCzjd70vIysC7XIYRPuCum87yR6KLmU2ImwBG8+ZC2xX544IefRFh0wOfy2SPWLN50ncgWDEY+nw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0172627 תוספת קומות ויח"ד ברח' חפץ חיים 55, זכרון משה.  
4QucDVMFakcRLZRXrfMH8EHRBj9HknvIlHZAcodjtfPfyV4lA4/KG1oBXG5wSwN9B1SMK559rDBKMgtdddMQxdIClFq1b+BZcFKx4HE16dM= טירת צבי,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20407 מתקני ביוב, טירת צבי  
4QucDVMFakcE+lAHbM37MpvMoTxYsF/2wWIUl2IG8WMPq+zV6Y78M7teEfFyWY77P4X35uz5KefcrzbTbJMIg3vscnUtla6ogBmv7WrHmL8= עמק המעיינות,שלוחות תכנית מתאר מקומית ג/ 20559 קיבוץ שלוחות  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakdpoNPIDUdiNDP/eg6yOuhJbNYaH7iXUz09i+xWl2zf1fy1wOyug0gC+hqmmSXGl7W+LzN9EWM6vHph8V62wCNDmbWo+2bKKgI= הגליל העליון,מבואות החרמון,רמות נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20825 מגרש 63, רמות נפתלי  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakdv3E25912yfSwSMimTn5pXwZ7kYtoS+UYdA1a85UMlL+RuDHVtLVAQ6chQGdxb0MPT5c9t+c1eeYdoD3S8BUMJXVw8VYw0MMY= הגליל העליון,מבואות החרמון,רמות נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20978 מגרש 19 - רמות נפתלי  
4QucDVMFakc58FibqgN8vPkfysPnvzuI36D1fVoOiku7hd7GnQLnZkarhBzKpX8I3HUNBo5TY8Siiqs5oVSOOcj0419NUe5kSirSsKLefPk= עמק המעיינות,רויה תכנית מתאר מקומית ג/ 21113 מושב רוויה חוות לולים  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LkQjWa8pIBU3Mc+m8ool8OIoJEZAqhIKQSOb6TY4BJ5RTlXerYmY7pE1Am5BmeK6YOCplSxx1fu73UjOMJDahRQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21222 שינוי בזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5ZxxdHiPT7ZBo7fFZcROQk3lZQlb1RwWwN6bRDRBHlDfTRZA0TG48yiOsIZz8stgnudGgufTuLkreFblO36JXkhKs= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21442 רחוב חרמון, גוש 17734, חל' 69, נצרת עילית  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wop7DyxDa81qb8cBnYVQEfj+y/jA+pMpRbHLVfX5oH2LMxCQxJpU5xkySgjz0IuA/KvF6yhUMNCnYzod7l0X5/c= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21493 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 19/2, שפרעם  
4QucDVMFakcwp8K2mymTAI3cBkQjcfA3wAa5xtK+lPxnN1pIOAKjWPJ+YPsFLqHPSHYp9jsZcb1xGLgSaTQ7EeUwOZ1eOYkw4oseiKyWol0= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21465 הגדלת אחוזי הבנייה, שינוי קווי הבנייה וקביעת הוראות בנייה, רח' כרכום 18,כרמיאל  
4QucDVMFakdE5OQu9eXCkKiirQQWzgwlkS3ZQABTWjLCOe2PpERWgVyFxaGjZWBX6FDpzPWTFunKKoqhM8x9SqVoTCMgKK5NiGYK0wHImHQ= בסמת טבעון,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21644 הסדרת מגרש למגורים ומסחר  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
pNa176SYIBkqIttSqSo8VYA3bfMXOOPXbkYrh4yxUQWbVgU/9xbbhBetJ32wkcTVRAPf2yKJdkhTfxSPTq/maADV7FGXzNzhIFFMW0qSIKE= חוף הכרמל,ניר עציון תכנית מפורטת 303-0110882 מפעל מזון ניר עציון  
pNa176SYIBle/8wiLlraBkoM/lUj1QHHtvtcUdkmQeXOFlnetOwsqzctVNXg6b8uxzCkLEWB+XpGKI+VJk9iyzt8c2+Bp3+vSLJ5f+BanRo= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0221366 שטח פתוח בצפון רמת הנדיב  
Ug8KAJ9RokwPEtDhu0If3dK+sIO6LLA6XqOl2skM9a+pkKrZ3IrSkh+whJlkpk2WQY2KrzGg6WeZDbGnAenTO79sWY4jpnegJwKh5gdWux0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 500/ 20 פינוי בינוי מתחם קלישר-ילין, נתניה  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
Ug8KAJ9RokzZtSYrFZXGcRld4p4yl48KDYDVL5TN6rYojyrsExhcK1RV0r02DNoNw8sN1/sw3VKFf4x3+2B8EAOwTkuDQtOMV3dEL+LVHFg= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0133744 רח/ 750/ א/ 108 - ישראל שחר 19  
Ug8KAJ9RokzFegMslQz/Sr6KT7IojnGhkRKFUVxwgplCOcpNtZRegY8dbvlJ075YgIUJwNpqYzvig+Atb/l+xFq9fLzZmPMo+61Gr7g+Zb8= בית נחמיה,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0127225 החלפת שטחים והסדרתן מחדש בחלקות 38 ו-41 בישוב בית נחמיה  
Ug8KAJ9RokxENusxFBZ6wNwPJElgkNPcmZVwe/JRI0Cehif0C48WcXqrhHLJpSB4r3iF+eC2kRmZQYNyt9ReS0b36uraTLay1e8ELnmZSyg= רחובות תכנית מפורטת 414-0158501 רח/3/12-שימוש לקיוסק בשצ"פ בדרך שמשון צור פינת ששת הימים  
Ug8KAJ9RokyjCtiYILiq+YEMq4OQs9tVD1xc6J8GkF6eHZsvPfkuOrsKoXjOkhL0ohID/Pn51aOXgxsilUbDmkjp0eRgdktkryEq7dfNpZo= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0195198 תוספת שתי קומות ועליית גג  
CliOXy1vENqqheLV5Jho6tW/e5fciYtpQc+TtDnEepcM34EJ+ikU+HpgrteWS7v2iQdaLfI6W6UmHiYvYyV4yZCBh9nIr0vDPAe1eWjDjGs= ירוחם תכנית מתאר מקומית 26/ 02/ 122/ 5 רח' מעגל הערבה 158 - ירוחם  
CliOXy1vENql7HeJvFNyo0Y7I192dwSOUPmIjWKLV4Cv6+/sQalvA0mMqFqVZfG75Bayez/Gx+lKMb/SM1Fr5MeWBICAGL1UThdQVeTYXLc= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 115/ 36 חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
pNa176SYIBmFTo0y/WSkoGtoacWuD2aG+LvOKP4+6nm8Ws4+Q49qcA2DKIdd25BF/gT3f9eInpGCHkx7NsLMGfo/75HWtFRZoV5sACNzMdM= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 353-0124206 מגורים ושטחי ציבור ברחוב המעלה בפרדס חנה  
pNa176SYIBmhhencZMZ20hcq/zOl5UgNRq5lVG4oc6dXUQkvdSE3S+jG4a3n/9Eou3mrPDS1nKEJZEJQp8AN2BcgVoyncH/sDb1L6lXYCv0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0157719 חפ/2339 הגנים הבהאיים, מתקן הנדסי וסביבתו  
TOpflW7W09+FZLkgJQUdhJK+ZMcVhwlkuXbaDChRru+qfdfe2bHBEhebCduW0W3KO/2B27yBbaSq7rfhm9XedcNZO5gJ0G4vCSd2m8Ge9jk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0094359 הרחבה ותוספת יחידות דיור בשועפט  
TOpflW7W098wWVTbZaXothJcOX4xY/7k0053XTCP7PqMgZl1XWZVvl76DdRKN4yBEVNoAf6HPnmZdVd5hvkWuxIX/mTkW0/FfrOZnYzvaNU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0111104 תוספת שטחים ובניה חדשה באכסניית בית וגן ברח' הפסגה 8, בית וגן, י-ם.  
TOpflW7W0990WoVqDU97wchghPpz4F+y/XO9XyevhVAzvhkLAHxAAgjrAThoh/6JMOGInVIWKJ4110D0nkge8K+i+CaP3c9XTuGR3vdbu+8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0093054 הקמת בנין מגורים חדש בשכונת בית חנינה  
4QucDVMFakclXunoQEALBHA+GA/QsM0z7Sqd9P/JI5Sv5E06e00poBaMUVTVKYuMiYoi66RZ0GSfgDguzyfof71j6z4Zw5pLIIiQnwkoSP8= הגליל המרכזי,ירכא תכנית מפורטת 252-0240648 הוספת שימושים והגדלת אחוזים בניה בחלקה 16 גוש 18886  
i4gWzAglpsC+iq26Bsffa/kt39wXxVGvNCjYZ/9xPSQhZ1sm+dxmVvMfOOI2RvPaqgZFtjuy31pmf7lIAe2NrRUByZACRhiT אפיקים,עמק הירדן תכנית מתאר מקומית ג/ 18453 תוכנית מפורטת קיבוץ אפיקים  
1yO8baNKHlaLZLpLktknDDnfDCiCw4BiZZunk7BYDvTh7dIyF31XPBLFaB2lgnff59Xshre/nBuhrTGEDwOPyUD1Z5moX0wG חיפה תכנית מתאר מקומית חפ/ 1654/ ב/ 1 מרכז עסקים ותעשיות עתירות ידע בגושים 10873,10874 .  
zOPwJlxOSdZxib1KyUD5oVWdv1z21GVAONVG03BCJP4D5NIPOtDyGQihA5DSHlEosJCmrfcmjLPTuW/kTPrPRHDsl6j2fCSi נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 553/ 28 התחדשות עירונית, מתחם ויצמן- סוקולוב, נתניה  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
TOpflW7W0982efjF5b+Fhjj6ZYoTdCet9bN9inXXded8mRpZeucPB9SmGSTW/a9LV26yZtIHj+xHnn6pihw5hJVuuFqgi4oFkL7hNKR+JiY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0197426 הרחבות ותוספת קומה ברח' אבינדב 15, בשכונת הבוכרים.  
TOpflW7W09/nRgwVxkk5kb/ei0t04c+xX2jwpXzco3C2rqClpXu11NW7vTKK9pfXEbl4wD3wuowWT9DLS3JWUT+pU9HXbqZL/jn65yFj0qg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0197939 תוספת זכויות בנייה בשכונת צור באהר  
4QucDVMFakfFRvcfqpAuMuOaLkZ+lmEr1jHr31MPe2mPGwcWdRdz1aH8g77W7K/1ZyFFJiPkj1r/h552LDTEX+jcSz2ItIXnwzOG6/YXBDQ= מטה אשר,נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20357 דרך 89 קטע כברי - נהריה  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakdoAm9At8rFOTBL/pvQ+sr8J8uTso0p8EoFVvdm0sjuFEDrmad/NZdYM51lVLYotmAIA77KTIxRqIDV2YG0X0hvkVRfRVpZCwM= הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21252 א.ת. קדמת גליל שינוי יעוד קרקע לתעשיה  
4QucDVMFakdjPNonZQcAc8qIk1Lm0Tc2SMdIJfzbraN1HJucMyV+BZtON7E0sNMXY1q22eiqEOFLDTmKBd3aqBGzFKlbLZ5ZOBjvpIH7fCE= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21477 הגדלת אחוזי בנייה, מס' יח"ד ומס' קומות, סח'נין  
4QucDVMFakcLxraRvMCm5LA2bgjvJOzr+NbV/0/PyQDDjMVwp7YM7HO+aamKMd0j1DKPgbbnjmen0NiCc7D4QymNi0iCUjT3loISXGlaFxI= שעב,שפלת הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21776 שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור (שוק עירוני) שעב  
pNa176SYIBl25CD2xK/oNyRlvr4vzHdZZyO4njXv5EsZmvxKKxVgXp88fbYBdr6Tbf45jX7PlIS+MrfPriURVIXHfo933nK5mwHQtsjE6Jk= חיפה תכנית מפורטת חפ/ 2216 שינוי יעוד משירותים עירוניים ממשלתיים באזור תעשיה לשטח תעשייה, תעשייה קלה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
Ug8KAJ9Rokw5uCguoozFKucC8a6YPOuMLMSc5EYWa7AWKvQlCPU0TzmF73JZVrOQZaBqsZ2HrBJAqYadANhvTEDnqF4yq45X+jmVwzWHBg4= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0196600 מגרש למגורים הרעות 3 כפר סבא  
CliOXy1vENqXO1RHgdXjMApO3/4dwC7PL8Z3WDAGt6BK/k5hgqRPKPiUHI/NJWS6ihJvr1Nhe9QKMfbGQ/uigj5FzaYUpaJnHHd8XsP0zeY= הערבה התיכונה,עידן,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 321 הרחבת מושב עידן  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENoqJ31VIUbI8Ri7wQqSYgsy+EJQ/VwRvduF303AbkJl+h83fNKBD2dl9F/N92lZDQ09pJ9+1SreS7pFmoIpHaXRTukomQOk0xE= אילת תכנית מפורטת 602-0174524 176 - מבנה צמוד קרקע במגרש 176, שחמון, רובע 6, אילת  
ppnCWTcsST+uTixHAi1rbhPRp0FXTQesci8sMM3c3zc+IaFS/p9QigQnS3nCYFh2NYFHkl8z40rJUjW4Ww5tAChFfm9c1naFoiIb2kYTgLs= רמת גן תכנית מפורטת 506-0156497 מגדל הראל - תוספת קומות למגדל קיים  
4QucDVMFakcLhSIZW/jlju3SidBLUHmia5WWauYBK8WK19A68uOgAjXvdN46FhFdHP2OSJkQodT2riZwudmFtsNHop4rbOC8AUZDOxdgt+Q= מטה אשר,נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 21011 תכנית מתאר, נהריה  
SQRejY8hKdCJ+7n7DLPZwvkq3iOi8fPZC0PersHZvOUsIbo72LW/8q5JaDPE8wKoJvPU844FVc8/sLnNEwhL7EUBwqNLvwdZ כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ח/ 1 תוספת שטחי בניה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה  
4QucDVMFakfWrEPNrRvAuzdzfLZU+/KbZ0zgzhzkN5LrX7lfsMeTaiVnFDPhc0QYNApvsdiQYzB9BMqoL7yCAp2QBtUlRgwVC+yzl1GjTFQ= דפנה,הגליל העליון תכנית מתאר מקומית ג/ 19619 חלוקת אזור מגורים, קיבוץ דפנה  
4QucDVMFakfPRqsKA5lIN0zC4SYsd6oalTlJQhmiXVi1sUjGPHXfL+Djt5UV492zt75M7OlTLx8pLRXXC5/zju0yL/I0yHfbj45ZmysSxlo= קצרין תכנית מתאר מקומית ג/ 20037 מתקן קדם טיפול, קצרין  
4QucDVMFakchthLlohNvr550PgovrLW0aZ+YkQOpwc1EPdd4T8wL9cmmgqIqIfMGx8YqmBFifYJKGMev+yYsOPFTjzhLAK+X17xU+7FcGwA= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20952 מגורים ויחידות אירוח בגוש 17038 חלקה 41, כפר תבור  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLHZpPKKwVhusYAcfRtfPLW3yyaXtSwrMZy1pB0Na1KjfdG+idPaP41+1FRMUmLHXQxhiSyU5u6An6shIohnsGIQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21202 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakdRKALQiGPqP2stb5d0Ni4BPmboUZ7fwgIA+D5PODMVwdnE/HaoXMX6pPIdP87U+pIWSfj67D77btI4tsZPbgb0BfZ3UyfLZZg= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 21386 שכונת הבנים 2 - מעלות  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
4QucDVMFakeq/s+ryax/FURcP0vI1Da6EHEo2rH3gAC2euH3QS/NPxCYcA6wj4EBPrmzMnNwhmxBb7j0q8jf2js2y16TmSmsfHkuhgfzhIk= אמירים,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 21460 שינוי יעוד קרקע במגרש מס' 105, אמירים  
4QucDVMFakdi2Ll4dOwIzz3ufa2C1NLJ3K1FqxAdRVX29atsNZZKUV5Wm/BFfcZpUCdMpXshPteczi1+52lkFIkqxhl7dtd+cRKZ13p0uMM= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21603 הרחבת אזור מגורים, אעבלין.  
4QucDVMFakdfQkSQMpeAW5GJY+fNx/tmyRm79lfvzqjnoSJQc+q4vMsDpaiMSrVldasTuFC8lGyOhBM1NNBeGsiFnkbyKs44duBZV3pVhaY= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21697 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,מס' קומות , גובה הבנין ושינוי יעוד למגורים,  
4QucDVMFakeS4F1fTe9MsEuAez7x2citp302ndZwbyCSjpWObgUqyJBHbCfv5+4YqqBCpGrBcqGh5+4qO9/X2ISP7MPdk97efqWkogRUUyY= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21726 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, הגדרת זכויות בניה ושינוי קווי בניין, סח'נין  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqEhQyiskaX84YKoDUe7mkpc/xNyDeIqcnK8W7fTLarEZFFkawcwvAljoNMZcsvRCxM55gFMCAaSWJxESPcbQdGo= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מפורטת ג/ 21754 הסדרת חריגות בניה ושינוי בהוראות זכויות הבניה- כאוכב  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
Ug8KAJ9RokzHV9goUGl5A4ICbIDA6vE68LFl/nSZ8CK0YZgLFMWcmePSHr+vfI5LzH3k4LVXKkYiva/Pw4E/Q1p9EscbC1ix9k3RKcBPts8= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0176800 רצ/127/22/1 הסדרת מעבר כלי רכב בין שדרות יעקב ורחוב הכלנית וההדס  
CliOXy1vENrm6l8ETmjHhLW0S5Kr1xEnWkO9ZTxcfdGBaexUFtoGXL6Qz9ko4gp5ZbsiL/YmLsLSxvN/SpVdcPxlkNbiEpu2ksfusS4av1Y= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 02/ 101/ 76 החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)  
CliOXy1vENpSixzR/YY2XceN2xlM+AcaQ9cdaZbgSSipoDLaXwB03avQ8RihVO8oQo4yvZZUqjDgrkc7a4teu1+fXoR2nDkedX0qIKBD208= מרכז שפירא,שפיר תכנית דרך ד/ 34/ 02/ 224/ 20 דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא  
CliOXy1vENr60dm0n2yD8+Cl9+R9T1wTOtiqLHT7I/kUr/FspFET5ue8ekHTU78//W39Mtj20a/GpVPf6VNelbiQ3dysqmYLQ7hTijPSAHk= הערבה התיכונה,חצבה,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 313/ 1 מושב חצבה - תוספת 30 נחלות  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENqNKAY0t3MXUbCV+nu3h/Dcd7HT7i1mDDc0grUnK9JtOZ/pemfdTAQtrO7kZA+oKdSqajL6qciPsfHISC2SAskUMJbvKb1epsY= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 130 מלונאות במתחם רותם בירוחם  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
4QucDVMFakf7ubBcqKBdvaQZuJAI2gLNCFib77U0WvU/NzI7ekhJ9sm6Z2pK3/7DutetWw95bYC5BeaIt4JAVg0bcOscKP+MLfkJDbVkepg= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0235069 ג/21897 הגדלת אחוזי בניה במגרש 48 בשכונת יפה נוף מעלות  
4SWgoTMrMNK6UBWNKRgNMDa9cL2UPWlrjLevMFHHyiPLPdRd3lOoTnYWLqOrC3508OiMp+FCKnMs3LQHPVnumRCvOjgssAgG רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 292/ 1/ ה מבני ציבור ג'ואריש- רמלה  
SQRejY8hKdDqgNYl3ypzMj5iHPMB+biNidSJ1c3QbtQeG+Bd0rPF3CxbTx1d+pBfUl66MYe+pUxPvm1TKRWVBr3HCGR4DB8S נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 800/ 99/ א מבנה מלונאות, מגורים, מסחר ושטח לצרכי ציבור (קולנוע אסתר)  
4QucDVMFakejAfWGinTm7p5bBepm1zDGmi/v/PxpiurSDG5HfD8bSyw2XElmNx0JMtB09xz97L5PaQQGj4DkgFED3kjHyCvlp9zP4iCA/Aw= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מתאר מקומית ג/ 19872 שכונת ההר - דיר אל אסד  
4QucDVMFakfJgjZYK766G0WWBdLz/4jEwad6lB+XeUq9Em9PLYevvnauTmte+x2nPd4AyYdyXPZ6ARojL4ZRMWytp6gVgvRhfuV6YV7s6yI= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 20367 הגדרת זכויות בניה וקביעת קווי בנין דןיד רזיאל 15 קרית שמונה  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc/Xnhet6hnCzkpfXceK4Z8iQsJlhbNDLPEEkPIAGOkEPbnIIcJFZ5H34RWbXxTp8hZERe9q2RA6Y1dQFZqOrpD4= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 20521 אזור תעסוקה משהד  
4QucDVMFakfJpEu9mgedfBISECMHEpw2fDsw0s2iJV/acIUxnMaO6FBPblLd2DzouOvK23s3w4FaL8pEbfVMQdgfyptSogJc6ZxJSIeC5S4= חורפיש,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20855 הקמת מבנה משק לול הטלה, חורפיש  
4QucDVMFakc7mdL9F9H65Ut5A1syTT9q6gb514bZL8f/1ipzxE7eLRE3KGwIp9GIOt6dl8WxdSiFxBgeBj6C7kdzho8bZXS/Grf26mqiWpk= גבעת יואב,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20953 גבעת יואב - מבני ציבור 2013  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
4QucDVMFakfA6TtwfDf/dcpAyY7jemv0HFTfg2pVyMCLrXJfY4LLPPrPVFe4rM3RYwp9KtJRmDYIb7WQvkYAbbNZWtb6eERBtONrl/PUyfg= מעונה,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21501 שינוי יעוד קרקע והוראות בנייה בנחלה מספר 61, מעונה  
4QucDVMFakdAKNciUsNRsuxTCsHfYtXbROm21my04jXyhwKyaeB08j7VDBTyxCgBWFgZy+fW4lnDDJSWLWN6msCkuK9JvawKOCchSLMIs0Y= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21583 הסדרת תוואי מס' 2 - אעבלין  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbFSK+F05CgMkfXWIJHrcgmGC06LXNwGBRBl8G9F/4oFf3PJPooZWdWa8SqGCjTj7eg7CQ7tqh2BUB8h/p3Y8dwg= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21604 ביטול קטע דרך והסדרת קווי בנייה, אעבלין  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbIaHB+VVR6LQMRNTh3d9bZMD2DcF6z7097T7hTU6Mrp8uoYq/Yql9DDFxA7Hd4xtl6jESzvfHQpkmhJFu7ZJVRk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21574 שינוי בתוואי דרך, כפר כנא  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnMB7I5CgVv6hEHOQVU5rpuVDhQtQxL9vV8+XL9rdds6x/XjoN6TswwGR5CSVPBKudTMrwpmAPjYme/wTDIMXJbQ= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21578 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס'' 57, צוריאל.  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvDDjdMIuDVxWUQc2oq4iI53ilG11pUvxvALbRuBWOQX2Q9GD5B7/10Raga50dmIIZtsz6LShuRvc1+XUCGNYdbA= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21661 מתחם אנגל קוטג'ים ,שכונת גבעת רם - כרמיאל  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQrMCQF5ffx6HXoKP3RVh6Z9yXw1FCfDBlnikrpCBZ+1++es/pUn1S/EYRPqzdSmFlT1up8E0o8IfbvqBSiMpnQg= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21676 שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח מבני ציבור לדת בית תפילה טאפש- בית גא'ן  
pNa176SYIBnclUPAeC79daUNS75vM8KHWPm0r29X5nnfbWkagy0uveatQWM4EGyzBlRk/3VEyhdRWb1ZLRbq3vjacKt+f/+1QuP3NVUCYEU= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0112771 חיבור שביל אבן ח'לדון בבאקה אלגרבייה  
Ug8KAJ9RokzIkYzjAz/M2Fxx5rP7/xnrpxfw2vGdE1qABhojNuSRThEe2INHd/xYvLR8ze2Y87LzTNqwlVnqswAczWCV+7EnMJ0dmUuw58Q= רחובות תכנית מפורטת 414-0127134 רח/53/ד/16-רחוב משה יתום  
Ug8KAJ9RokzPNNPVLcUncNh7t5tIGc8aFuIJRJEMBmj/E8IUVK0tN0E9pbd7E+GBOPhYIYpzp1Zux8p8rcyAjfq60AVbteposDnHjUoHOKQ= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0125773 שינוי הוראות וזכויות בניה  
ppnCWTcsST+f5CG6sIHM57x8AH1EdFmsBs8n0W+DhkfMTB3Bqa9zlfEF8mDg9LHh27dAJlJK9/0iu26f9s3va6GCWVvMXeMolLBTkGHenho= בת ים תכנית מתאר מקומית בי/ 515 התחדשות עירונית מתחם הגיבורים  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENql7HeJvFNyoyBC6YPTT8Y8C6OYINasMCOdMTH4f1+CiQAIdMWOJESPiG6nOVgkadem7tlG0DgxFzSbTQFV7dAs4wlHqmBS9Ak= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 106/ 21 מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות  
CliOXy1vENpu9yy0i9fO8SyYdo2PZOZLyfUuadCib+F0aGJaIS2wWuGwIBE+5MQsWQybHOGfjwoJHKzdBWopyt0RLegG2vRdha0CMiN/+c4= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 3 אזור תעשיה נחל שחורת מגרש ב 94 - אילת  
CliOXy1vENqQY3X2TjwUL9qgQDb1rXaWanheafLutMBSIokLIzkU+N2FuRydN+44++5PmDLx+7lZi5jEGK51s4lASq7O/5PdGyEMUvRAorg= מרחבים,נגב מערבי,פטיש תכנית מפורטת 51/ 03/ 121/ 7 משקים 96, 97 - מושב פטיש  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsU/6lJ8J3pbKMid425LlWn2fo6b4zXGseasXV9izuOu/bBpx1YyI7ryH7CPouKfN0l3sMOK+d3+OcQDQ3YW7qkg= אילת תכנית מפורטת 602-0163113 מבנה מגורים במגרש 305/3 ,שכונת יעלים,אילת.  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsSuby304DQFxrk7uU9Dc+EYTwU7l6Lsv4Oo9wTqae6thbBfzXK/WpvlIeZemQG56n0RlXNS2UzhjoWNZ/7tkOvQ= אילת תכנית מפורטת 602-0176982 158-מבנה במגרש 158 שכ' שחמון רובע 6, אילת  
CliOXy1vENo+y1YPLu/QmfFeFu4ECSLYjATAz/8M4eLjvOdk3z2gyrPHiSqiAQ2QiuDxUQ0KXzpqcuR8zdJ3FxjaizSmC7/rjSPMXQ/K/8I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0159103 מגורים במגרש מס' 31 ברח' הנוטר 29, שכ' ג', באר שבע  
Ug8KAJ9RokzWDoIQL91h7PEpOTCg4bjoCC2J7QcS66Mu63PnLU+co4gZv0GH12qi/0uu99vexHWh0e3rST6v63FtaSuy6SdY6kocRK/HCjo= טייבה תכנית מפורטת 402-0181784 הוספת יחידת דיור  
Ug8KAJ9Rokw1FUVscESdwpjLB+P9maUW6nn1z03rpi9R0lHaSYf4I5rSL+mwRQ2KNvX/x07CiHsnpkz2vGvMKLF5keA5GW9W2A9NQz+Hn8Y= גן רוה,עינות,שורקות תכנית מפורטת 456-0149682 בר/8/48 -עיינות הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור  
Ug8KAJ9RokxkOp2pjriYF0H62gCt3sWjEgdGh1GalR+cM/4CO7urrR2ZIhP1M84YT+HMIJ0WR7oXzNE4pc94lienJFyCl0jk4DYXlKnYJkQ= דרום השרון,רמות השבים תכנית מפורטת 417-0154104 תוספת זכויות בניה במגרש 5, רמות השבים  
pNa176SYIBne2z4/lCLXBfhgmHrsPtaYyMPoIaxl/ecPC9evRMxCRyrv69LmP1NU1dK9elv4ybsD6VCAoB6iayoexbLVzUtDJMLW59N+7c4= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0203026 חפ/2071 ב' - גגון כניסה לקרית ממשלה ב'  
6Objul2BoSkhiNcbw2EZ6bCnGqe23AwvH1okbTFyFuxds+PlmAzcQQzAwY6mcEPI2j8krlYLq6bhC3osMvJT4dn41gJG+xII זבולון,חיפה,מורדות הכרמל,נשר תכנית מפורטת מכ/ 777/ חפ/ 2311/ ז/ 238 אזור תעסוקה ומסחר נשר - חיפה בפארק הקישון  
4QucDVMFaketRrUPp1RaGOmZOY9yirOuqB8dOGlN+imIc5ZTWdU/CiTkQmRXSoBmqEmUvighAr/VY4EF7TLtup3Tj/IakSPA65vu0h9TC58= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 19767 שינוי יעוד בחלק מאזור התעשייה בחצור הגלילית למסחר ותעשיה.  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakc446uFPhEVzmdEUBaXsEilik7qdQ6Q05r0A6mJ1fQ521NZKepu6alYrCewINTn1vYnDPCEsVt0+qycLR9hRBGoZZl2w9bkrCo= חורפיש,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20858 הקמת מבנה לול להטלה, חורפיש  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5Zxz6+ImWs7SsYCzpGZ6K82+rKK1j8D6dTMYE3TtiiQC0dL747wLtrpLj4lljmjTvqs93f9gAw50jmbu7l+8USWZ0= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21427 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין לפי תכנית במערב סכנין, סכנין  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQuPMdtNUeX24/ns6RFzVT6xu5D0GjK1MeMwKzDMdvlh10yC0uGqg7NrxV4b0gFUp2hVE8jpUnUlNqOrlAhqoOrY= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21677 שינוי יעוד ממגורים ומגורים ומסחר לשטח מבני ציבור לדת- בית תפילה - בית גא'ן  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
Ug8KAJ9Rokw5xCykpambfjYUgpJE/ltAj7W2Bwkj/y4gaO/JaN6IO+us3K82ABh1EO8hmKXo5K1Hg182jh+cBp1HLdz95AZeArK8IyS4rq0= ברנר,קדרון,שורקות תכנית מפורטת 456-0160911 בר/18/40 פיצול נחלה 95 והקצאת זכויות בניה בקדרון  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENp6EmH+zF60wVBW0LG71QTguYo6JWj8b4XANImxNbFQpc/VmMHlakczlpzKyI/uOv0IiC9A6YbZLkkv4J8WoOUbfGWg9fuaups= אילות,אילת,חבל אילות תכנית מפורטת 2/ 03/ 272 יערות אילת  
CliOXy1vENrCvkclfwF8jNhCAzMX5e9K2mvILlFuy7H+Lotxr1sJbR9pj7udYxOXlo7q4S5BNt7V26eN7fY2xoFnzyXveAUJab8m8WyLPOo= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0169896 מגרש 77 - שכונה 30 - כסיפה  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
CliOXy1vENq/S5f2TQm824X1G5hs7sRQeQPQ4lgU36UjCJXC/N66UBGIhdJMeNQYMGFhynbOLfgQDiZPSrDMrgqG9HBg53fFFoJJ90wg5sQ= אילת תכנית מפורטת 602-0181834 בית צמוד קרקע ברח' הברקת 12, מגרש 53, אילת.  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>