חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
UqFGGKKG29H1kkpLGUPaAVSiSZG0ywBQZHR48WbUVav54yrrn9klhYCUI2L1Epur6AjMU2dPhxLR0M0TRxi5wi026Bf7eOiw גלילית מחוז צפון,הגליל העליון,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 16469 יערות ושמורת טבע, הר סאסא  
4QucDVMFakcvE6i2qLl5S+Nj0xleyyefZ74y+8cpmAvaXJQ2YXH8WxgwPfjQVUdTyux2L8geMl55QhGOl+Q+e6eo4u+ZqfN9kx/LOd2jlKw= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19478 שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין  
4QucDVMFakd65vyD7pwK/ozIdeJSMtSkpFnAUdJ1nM7Vs2q+SSwfEtA145JdMX/b4qCK37DrArZgN4b48UeDw6/Cgmv4cBUaY2nSz+ZFN6Q= אביבים,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 19945 בוסטר אביבים - תחנת שאיבה  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
Ug8KAJ9RokyNk0SG20Kse9bzO7DKKXIsmnMex8pTeeFdQjf0TUJDpB6DULrJkQyn08FuTvr3/WHt0tFKDui4p5ufLKxhbtmZTSDyNHJKQGw= דרום השרון,מתן תכנית מתאר מקומית שד/ 104/ 9/ 36 תוספת זכויות בנייה, גוש 8806 חלקה 5 - מתן.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENoSxB4V+TIO82sAmPi+nR4wWWS36SvcxRkZGPVOrn8/26CLYNyU7o9rLzxRZcf/WXdmxLcsv4Ev5NE1Zen8WJvMgieVB7wSzsE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 135/ 85 בית מגורים במגרש 82  
CliOXy1vENoqA6sWQpa4era2svXCynAJWLna+ONbskqQg13EL26OHUpgPnUXvFGzfs5k+41ctlFnsZPdWEjTw7gx87v1fd9K+BSpOC0U/4c= נצני סיני,רמת נגב תכנית מפורטת 20/ 03/ 326 דרך גישה לקדש ברנע  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
4QucDVMFakcpkct3kMdr/wRKDQk9tqxkmTPJBKtAvzgjh9piaYjU/V04H5AhM8NlKkIpX62dLFo1hsob7i8wDYYRR1QwTQ7zBnnxQJx99WA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 20889 שינוי בתוואי דרך והגדרת זכויות בנייה, יפיע  
4QucDVMFakdv3E25912yfTsANfteoXIfpWfkJPGgzJfTjQIBKXDfgp9vw9522ppIdNwvb4tg0RHSpKXH7f6zb6JANzSZz+93o70bzxDmimc= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20969 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות בנייה, יפיע  
4QucDVMFakdLzIdikUBRq/JI+PJ7NwYpHYkVEPEgdO7T6dULUlK/DGh2lY94JKCvZaTcIYnkOfCWBtUfq1TyGfB9Ey1R5VFLZD8nKBnQt2U= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21005 הצעת אזור מגורים ומערכת דרכים, אעאבלין  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rclb+fpLcHTD5Na4Io17+Wl5++isOGfggoNT3/w3HgdKn5ORj775AmY9TyrQLFlQLXYSavNqdvXOgFf2XcCEyAjk= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21792 שינוי בקווי בניה ןיעוד קרקע -יפיע  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHd+YCcyuxu5t79fh/FsGavjYQhJBVb3xtrjIdQfvqTolQqSqJlWfsIREU5TdiqmJBUBqWnKnD8pPPYuIpqpc7/4= עפולה תכנית מתאר מקומית ג/ 21152 ביטול שביל הולכי רגל ושצ"פ 16663, עפולה  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWWRz+Qut/Ssh8RFUB1NJwB92NaScAyMQAjH9sx/I3nL9F7tyXZF3ZPrBkpnDqnK9gDta3tF+oRB+3Wfov4zAcI0= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21387 שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים והמרת זכויות בנייה, מגדל העמק  
pNa176SYIBlB3Kq/dBtL5AdWWi1Bcm0zDmFeJry0OkT/837MLOLI/7m6Q58zFEkQ9fZ9S7ko27dWsuAEmi515mijmEZynfnzq5fiIkfPKSo= חוף הכרמל תכנית מפורטת 303-0153288 מרכז יערני כרמל אלונים  
ppnCWTcsST+6zYcChbL18NmYRKcoEjIFsWQPq/L4CDJAxuoMMihblcreJR3bOVpmSb/AmQGfA+trFIFeUDwKr5tfjaPuj61x3+sNPu2Ng8A= גלילית מחוז תל אביב תכנית מפורטת 599-0176073 כניסה צפונית לפארק אריאל שרון - תכנית מפורטת לחוות שלם  
Ug8KAJ9RokxBEbfgzSdqDtuvhu9znqehFSKEpX/ExEK042ZnsjLrF+wpg+k29K5gkNxlH/8S5FISdMDukHE8k3PnyTMkHaViyTV7+OGcXGs= צורן קדימה,שרונים תכנית מפורטת 457-0125567 קדימה גוש 8036 חלקה 15 הגדלת זכויות בניה  
ppnCWTcsST9GEkNhXkRTAt6+oaorAGhvsNX2Xs1YB6eE+uGnni9wFsBT/vl+Gm63aivrnkvpT24gBJ8XOGtVJ5YOVgSJkXuk4fO5pxz29+E= בני ברק תכנית מפורטת 501-0109439 רחוב ברוך הירש 23 בני ברק בב/829  
Ug8KAJ9RokzWb+99HbloTh5SVSD/AG38PazUORwMIMabAEN4lqzX09eQb45DekbdOWBxmWRzAVsD5tqREu1feFuFM+EQbqSv9IlawWiVXic= בארות יצחק,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0152033 חמ/36/440 אולם ארועים בארות יצחק  
TOpflW7W099z3V1uNqpz2OLwFV0/4oDx9j1msLR75tl+6Bjrjg4juwuacvD9lyEFPYNY4LJ0QCmjLuiETZMImi2R1sEJhuJGYfTlDWu9i3w= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0062091 תוספת יח"ד חדשות וקומות, מקור ברוך, דון יוסף הנשיא 10, ירושלים  
CliOXy1vENr0Tico09l7/EYVwruWq1LRxcr90CrTCvxl22ibmnPogFOEYEHsaKcNMKH7zTROnWcGthL4QTLA4vermMpAhjzJuENqL0vg0Tg= בת הדר,חוף אשקלון תכנית מפורטת 604-0171058 בת הדר מגרש 79 חוף אשקלון  
TOpflW7W09/pTt8tyL7ysZsMHFIiWrr6HlGcyGpuzCEt+MJGxJJSRYff0sVRr5JSDWTUjmVUFFmzH4EB4YtY/PvdjC0Ojxb/+cSv+nVctjU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0175141 הרחבת בניה ותוספת 4 יח"ד ברח' מעגלי הרי"ם לוין 124, סנהדריה, י-ם  
CliOXy1vENr/U0nLpjn1L9z4F65NTMnrD+SruGaAHdGuk1tNcmuZDmiZRzN2yiQZsJfwsHKS3UxJCILGtisbJGlotjkZPf06STyoNJTPTkI= אמונים,באר טוביה תכנית מפורטת 616-0188599 "ספייס-אמונים"  
1S2SEvicFE/3GIdin6wXXUXOCLzTVlokvd45j2R3m5V6vIXhx6Ia9VtduZElHMuGGiiQDBvJk9L4BaqXaQk3pJHQnHA9Hw6K הערבה התיכונה,חבל אילות,ערבה תיכונה תכנית מפורטת 30/ 03/ 318 בריכות ותחנת שאיבה פארן  
TOpflW7W0982XKfTFW5L7un4buttIf3KVPuFLK71uTgfoP4E6stqdaApKcrdgzTX6LSbb2DXmG800JOoww/DxrlhU0kYmaYPtCPIElIzqew= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14319 הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן 4 קומות , שכ' ג'בל מוכבר  
4QucDVMFakejAfWGinTm7qc5a31Xt6tZddJKY/Jua/g3T1Lf0vDSX+f+O377QgOkkXbZVnE12PGZ2xDSVL1Q8Vh5nvbPhNh7f4hN5BnF6BU= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 19870 הגדלת אחוזי בנייה קריית שמונה  
pNa176SYIBmUL2IkKD0/2RD2KK1rT7iQwLu2FAKbHtmEwqRqAob+DK2WnVIdwPwhsVTflcJHz5E7O5QdZWfuUdyJ90hNuMjhf2yDTbLQVNE= ג'סר א-זרקא,שומרון תכנית מפורטת ש/ 1371/ א הגדלת אחוזי בניה למגרש 2082 חלקה 60 בגוש 10397 בג'סר אלזרקא  
Ug8KAJ9RokzOs5J/sDdDB3KAqikTFBAmEAn0Bada3cPFnzL52BAIg6ZclphP47Q/58So3gN8pKiPceyaihz7EZPpZUiTVLYyibr80vm9X2c= שרונים,תל מונד תכנית מתאר מקומית הצ/ 5/ 1/ 239/ א רישום בנה ביתך  
Ug8KAJ9RokwPEtDhu0If3dK+sIO6LLA6XqOl2skM9a+pkKrZ3IrSkh+whJlkpk2WQY2KrzGg6WeZDbGnAenTO79sWY4jpnegJwKh5gdWux0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 500/ 20 פינוי בינוי מתחם קלישר-ילין, נתניה  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
CliOXy1vENqqheLV5Jho6tW/e5fciYtpQc+TtDnEepcM34EJ+ikU+HpgrteWS7v2iQdaLfI6W6UmHiYvYyV4yZCBh9nIr0vDPAe1eWjDjGs= ירוחם תכנית מתאר מקומית 26/ 02/ 122/ 5 רח' מעגל הערבה 158 - ירוחם  
CliOXy1vENplB0lJauuuFltCXzn/QaMw73MaezvFuUng92XSEpPV9Pt9naxqcpR1dQ6tOWfE0c3PqAH05l8G0cUTCiff4JbODw+6M+8yzsY= מרחבים,נגב מערבי,קלחים תכנית מפורטת 51/ 03/ 226/ 7 ביטול והסדרת נחלות במושב קלחים  
4QucDVMFakfOzoGGiGn5H5MsQjs/SfDj9z87K3cA/CCicqDih7Ye60H3pAPU066G3xC1GwihaeZkzXIrVkiCqHPlXoJBoclnSVbUDnLRanw= מטה אשר,רגבה תכנית מפורטת ג/ 20359 החלפת שטחים באזור תחנת תדלוק רגבה  
Ug8KAJ9Rokzemo39HABbe1n3OvMcoW/Un5vPhfTEjyGn6yTIdGLZiEomlIiGDq0YHm5D9OaEASu4cHGxXbQaEyUeMjQI+SQEtAOtI3U4Was= גזר,חולדה תכנית מתאר מקומית גז/ 14/ 23 תחנת תדלוק חולדה  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
4QucDVMFakeIbllYbeBLEix8+7cfs7q6ZmXX4mCqJ6+via6JYS5N5Kd7mXWB9VOlD3FkMTRGj70vfrM/i10P1h7tFuIkU3btb/EejvjjOYo= ג'וליס,הגליל המרכזי תכנית מפורטת ג/ 20595 שינוי יעוד למסחר, מבנים ומוסדות ציבור, ג'וליס  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng3Zl6LepsVz+FaBz1SqgKP9b+JYdnx6mSX9AWugKhu1JFDViLDaP/+UMBZi1QZvEW3XdtRPTNWddq9q32ZdIbsk= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 20839 התווית דרך מחברת בין אעבלין לשפרעם  
4QucDVMFakeaGmc0ZApszzSqKG3ggbgv1tGOiBVs3ai40MoVc9S4kdP2p6Q9qOP9h9cltHR4cm3Y8lShLTNQ8Rlvm+Pdu4bYgyV+vRmwcX4= נצרת תכנית מפורטת ג/ 20898 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakfqojquPBGVD0n8u9yApdombO1HuQsjm9yr3FLI7psyOXxtwl+0Ul5ALEYeduQx++o9SllWdwNKFCp2+g6+8xobER7Wh528/I4= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 21094 שכונת מגורים מזרחית, משהד.  
4QucDVMFakdOMzNGtxMZGHjmUm64YHbCHvWTXiDoV+BqtDkJmchJ7Rmf+9gndvM+bBSnc7s/iGbYuLRwaNyWBmr28/IttjA07O8xoqMNF4g= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 21033 שכונה דרומית מתחם מרכזי - שפרעם.  
TOpflW7W099jcoiDpEQPwY/SNghWYqbBU2ehRvne205Fkrt4TfDA+frlGSjc4MEf33BEQmV3jb2xC04tt4pbrkvKmomRvuEMLMk8UlHqquE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0075119 הרחבת דיור ותוספת יח"ד חדשות שכ'-ג'בל אל מוכבר  
4QucDVMFakf22kH4Z27TpnOp+WKakPrtacc41NVq5+1jPSE0cOt82+3CxRrV9VPsHDXa8TuVkjfdWlm2MiwBe+umYxPJgxEgw0jQCAFatH4= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21227 הגדלת אחוזי בנייה, רח' העלייה 50, נהריה  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LkQjWa8pIBU3Mc+m8ool8OIoJEZAqhIKQSOb6TY4BJ5RTlXerYmY7pE1Am5BmeK6YOCplSxx1fu73UjOMJDahRQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21222 שינוי בזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakf+5FwzsBDcL7VDoeWGFTrJf3sq4D6J3KzkWdrTeD40IsUSgmU+Ljx/GUGMa6PVtlpvUFR6hnXpuP176PBKLlBGPvCYJ86swuY= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21372 תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בניה והקטנת קווי בניה, דיר חנא  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5ZxxdHiPT7ZBo7fFZcROQk3lZQlb1RwWwN6bRDRBHlDfTRZA0TG48yiOsIZz8stgnudGgufTuLkreFblO36JXkhKs= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21442 רחוב חרמון, גוש 17734, חל' 69, נצרת עילית  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wop7DyxDa81qb8cBnYVQEfj+y/jA+pMpRbHLVfX5oH2LMxCQxJpU5xkySgjz0IuA/KvF6yhUMNCnYzod7l0X5/c= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21493 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 19/2, שפרעם  
4QucDVMFakcwp8K2mymTAI3cBkQjcfA3wAa5xtK+lPxnN1pIOAKjWPJ+YPsFLqHPSHYp9jsZcb1xGLgSaTQ7EeUwOZ1eOYkw4oseiKyWol0= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21465 הגדלת אחוזי הבנייה, שינוי קווי הבנייה וקביעת הוראות בנייה, רח' כרכום 18,כרמיאל  
Ug8KAJ9Rokz3nvmtcjQA9rUPqeuJvh+Z6R80MSnBayoim5uxeapZaYNzNNq2Te089nCyPQPCu0Qn3x2zucKem9s0r+XUDBLNYpssO168xTQ= טירה תכנית מפורטת 403-0122739 תיקון זכויות והוראות בנייה למגרש מגורים  
Ug8KAJ9RokzWh+iFAETEemyAp96XlZQMuUch/yV0i7Ev3W/0GsZC+hxgHHz74v62HS/hHv2IdpUBMTeOSgZJTh9eBqKieykk5CxIqd9Kcc8= .,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0119099 פלאש תאורה - גוש 9235 חלקה 14 בא"ת חמ"ן  
pNa176SYIBnhbR8BM7fZmJqikhEfLpem+SqYGEAoweAhXa3TmIk74dZHpkl+srFOXmWj84dYMygc07MtvVtxG51xVK6i/j0Ki68USKg2GQU= חיפה תכנית מפורטת 304-0133082 חפ/2324 -הסדרת בניה קיימת ותוספת חזית מסחרית בשד' הציונות 51  
CliOXy1vENoqpm8pZfSX2eJJTa2zsO6LMx/Wwun0fG7udd2lvuh649iwVUiBzvEKai4ZV2KLVzpDiinetZpUpcOeRRYiY2ohosRyGv97zUc= באר שבע תכנית מפורטת 605-0174987 מגורים במגרש 409, רח' עדני שלמה 76, 74, שכ' נאות לון, באר שבע  
CliOXy1vENrdiaB4RwS5DMjQcVsJYeWe50XKLT1fSiCoKweED1umXfsjQr4OAtDOzbP0WponjyP8tVzMbnl1oWy4J+5zb1z8xAjgUZDROlQ= אשדוד תכנית מפורטת 603-0162800 התאמת יעוד ותוספת שימוש לבית-כנסת - חלקה 35 - רח' חנה סנש אשדוד  
Ug8KAJ9Rokwce3e+towi63upXBdTfPHBBFXpc1Zrf/Oz5/dkbqi1iYta6YAAVPbIf/YS6FibuhkeSNIM6JjfmnyaYVrDxvpmqLiazGVDR0s= רעננה תכנית מתאר מקומית 416-0116798 רע/2011ב' - שכונת מגורים במזרח העיר  
pNa176SYIBkMbJaFNsDrakkynLHyt7krOzlVfbSAxcnDXBxejBmUbXjbbXgKs3Xr1pkLIMQhD4OrYiwHw7eEuHYjAOnkVHSceH/JRY28SKs= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מתאר מקומית 355-0133967 דרך ראש הגבעה, גבעה ג' ,רכסים  
TOpflW7W09+2oFtD56blGH0mms+Lz5WNAoysAP95A28dg8vxWjghD5Iqt2yrLQKDi0U/S31rKIkb4df1zmx9Bc8jK+drYpuptZ9+brpQc8o= בית שמש,זכריה,ישעי,מטה יהודה תכנית דרך 102-0145573 דרך מס' 38-קטע:צרעה-עזקה  
W/uJEd3c7hVk4JiDmbiR1mFWPXCjv3oxIwJj6DvyQRAvw7RHav4PZSI6endjvU4vC1gEBOfO2G1cPdpLznrvmUcp5naPt1gO ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת ק/ 3300    
zOPwJlxOSdZxib1KyUD5oVWdv1z21GVAONVG03BCJP4D5NIPOtDyGQihA5DSHlEosJCmrfcmjLPTuW/kTPrPRHDsl6j2fCSi נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 553/ 28 התחדשות עירונית, מתחם ויצמן- סוקולוב, נתניה  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
TOpflW7W0986WOQ7uY+sXpYbbWmlzzc/t7JQdWV39r2+HW573DX/EeeRgbY6NsNe93/T8kx+6ERC1Ll/UILZBW5NQoJZx3JYE/BLIPD4I4k= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית הל/ 518/ א תוספת יח"ד רח' השלום 12 - אבו גוש  
4QucDVMFakeZaLqVbtEulkEwGHzyqMr23bI9+e9Oe50JoZG0vRtC7/rztVsMbYI1zYR6nFRgcSOA1iJs0qFLlcio2zC00T/EnBMnrDaz2lM= יזרעאלים,מבוא העמקים,נצרת עילית,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מתאר מקומית ג/ 19431 יער ציפורי  
4QucDVMFakdav6D2fchn+iOcZeOTmTIboh4+4h0DzEyqKSmByvmTMnV4SYRf/ttt1/spM5X+3tvmC+jYG+pmamB7urCZdW5744eHra2teXE= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19624 שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין  
4QucDVMFakemYkA8ioD321UmRTDFsocqZ/vz/K22MhyTZmOSndb30QFZF9NUztlQJm8c2QDqPkORk7f9r+8jMnxBiMuDB9YIria2cbPZcQA= מטה אשר,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 19734 מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
4QucDVMFakehlxjJtxdP01oz2poEsYzTrYXV17b6gUY816//AFWlQb44lMq4xdJt9DF2WFVKNl4S4k9mFikgpmIwj8YHm8aF5ScsZjIvMWA= הגליל התחתון,כפר קיש תכנית מפורטת ג/ 20069 שמושי פל"ח בראש נחלה - כפר קיש  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
Ug8KAJ9RokxDzZXZ19x5PoAMgLTtuf5uwotDQQ6LuifKmMlEPi9gPjVxbB+uIBoHZjcy7/PcErPd8gxGhnUWg76PLcsOeNQhF98jXoslOkY= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 138/ 2 מבנה תעשיה- א.ת. לוד צפון  
4QucDVMFakcNQG6umQJfypZ3ztHjKAbbu7QuqQcQKTZpkVHuTn7VLH8OyuBCgosRbC6z4ncgbEikq7/lGh3q06w6G6WezdRQnIS4YXQa+jc= כמון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 20377 הרחבת הישוב, כמון  
CliOXy1vENrVVs8qF+mFhsDsAa4yN94ff/iGN4rmtx4q6inBGfEZxJwQ4w6LVtE4+R9rFVBumrnqSi6EavZ5H9+A5JeqqlQyCULT+SFlj8M= מרחבים,נגב מערבי,תפרח תכנית מפורטת 51/ 03/ 236/ 13 משק מס' 14- מושב תפרח  
Ug8KAJ9Rokzik+OjzaanDgJGW7sn5qn7q+APGvi1HJjkivC5OYqBTPZGL8kTawwGJfQ8RyJfdYTbOOyRiSCrQ17ysO0nxX1b7yhPD6pzdOk= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 332 שינוי ייעוד מחקלאי לשצ''פ ולחנייה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakdostuRBvj+FQUHxOG1+KBe4f0RbsAIHttq5K6eq9lJ/IF+AYSmz4n5ET6j6mRi8xncIZtT8wlGlIr9g24DV9wXRvI8Cee0yPc= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20609 "שינוי זכויות בניה באזור מגורים-טבריה"  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RiBF71GWblrZALTmLfycWOEhkPfig/FIzhQ6ZpkU8GCyEmDO6ZYGtiiU3jwuJrP2MskJnkddXfevXVezCgS6Kzc= גבעות אלונים,יזרעאלים תכנית מפורטת ג/ 21040 דרכים חקלאיות לאורך דרך מספר 79, קטע סומך המוביל  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RvZe7F6afmU3BJmlDKRnGa0ymzXbylm9B7TVBwTxeiGucHA7qWkE2Khj7CpeZZCG80puUwHbY0MCmLFREXSqYW4= הגליל העליון,מבואות החרמון,שאר ישוב תכנית מתאר מקומית ג/ 21024 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר ישוב  
4QucDVMFakffYAjQf0Pv7R4XdmaXkPRED5qW92LgX9TxrCtr1iHsDXAgIFSJG3kUGI+v2yvd9byVYETJ9ZNJNG95Ms47iu8bCTr8KFS+2F8= מבוא העמקים,עין מאה'ל תכנית מתאר מקומית ג/ 20956 הסדרת מערכת דרכים בהתאם למצב הקיים, עין מאהל  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySs0xxzkpmQbBsq3q6yeiUv9+CTOvXMFxH6H9l4WY9RPmJanEUNgLKiUQQHadwMbx3oLPD45oc7WO37Pi23tgmY= ביריה,מרום הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21174 "הרחבת אולם תפילה והוספת חניה"- בירייה  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
TOpflW7W09/LLgBsWdc9p8OmyKXkPOEnBjVevTomFnnBhnkNZ2B9atrd0Yt4xuTp7XiS++MVk83S1ht0rq//D2qeLPXZZpGafSyUBOq333k= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0058552 תוספת 2 יח"ד בקומה חדשה כולל הרחבות דיור ברחוב צפניה 25  
4QucDVMFakfnIgNZIp8myiLf4neBATgjWn1vt3tImZXkwTFC/pTVaD7Wuzuhi1BDymmsHcldl0Z694ZP0/mxF1/KOvGDI0f+FhHB75xtZZM= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21714 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ריינה  
CliOXy1vENoijwSns9hFC2x4Pc2dcyxnR0olKCMpn8jFfWciP1+buYdduMXoPKNifdzLgsYREfUMX/4uXVmZUFglfHR4OCajCBC3mnFTL+I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171082 מגורים במגרש מס' 1219A ברח' משה טוב 10, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokxUd/pf1qxscDUehd2zxHuXW5HpVaL8pDWvJhBtmjfsuw6iE1L9vT524dFiL7qDBlCMAb5xWs1CR3CL/Uta4T2gljS+yTBsk5w= לוד תכנית מפורטת 406-0137588 לד/541 תוספת שטחים וקומה למבנה מסחרי ברח' הרב חיים חורי  
CliOXy1vENoHZBLWWY1VpEbwUZgNu6OyZi53kPbg9UZlHmnRNatAASMcn4rriJhVneMjBbesnBwXJal8OuPMD9f0vM7veeuTgq0sNZNbfpM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171504 קמפוס רמות, באר שבע  
Ug8KAJ9RokybbiHFxK8xsMH4DWyCxHrHtBd7U1uBFdPiHLZBRShqmRe4q5zG/L43R61ISoRd9qHUroyIPdY31gaSjLwUJJiwNweaAhCS4Y0= גני טל,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0137554 בר/1/1/312א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע חקלאי לצרכי ציבור  
pNa176SYIBkQbka7p1gTcG7P8qRGwmvqXDD6W+y1/Xc79rg0OZ/xpNz/2liK3ExsV0Fc6xk1WlCqWfyZbOcP7fvDC1ul9fvXxbpdoNiG05A= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מתאר מקומית 355-0078436 הסדרת גישה ברחוב האורנים , רכסים  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENqIgD5f4DBQhsJoLDfCffRuLIKtpEtIS/g43Uz+U/A6PKw8lY5ffzsNpoftrbloyxBaamf0zp1aXr6Q/OwcadwMFgGe5Chax6c= אילת תכנית מפורטת 602-0188383 245 - מבנה צמוד קרקע במגרש 245, שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokyGSjyB0FrGNYqii7imli2BdE8EiPb4Mb+mM9MHwoEsjB/UIcDqIPKoaYcvoamM4cYvn7XMd7CPfqJNy1jyOOU0JM3qfPmfvNc= יבנה תכנית מפורטת 404-0190819 מרכז מסחרי "קרסו",יבנה, יב/220/ג/1  
A4tq0D9u4odKVANO2GfQWPILXAfBBu5xjMwSE9J+vVZpobll5poDYOoOJ6BcHpWSsbAA/NgWWteiMCyGkGoQ6Xzw+7Uz0iSL רמת נגב תכנית מתאר מקומית 20/ 02/ 310/ 1 דרך היין ברמת הנגב - 1, 3, 4  
TOpflW7W09+ZOAX6mf6MORhSAto2PKaqY3dVYCiYzksvVst8UutvrQofC2CNp+8wyQV5PB0BVPpXu6nRxZMNNG/5mn5zzUtxO+GjdchOrAI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14215 תוספת שתי קומות מעל בנין קיים תל-אדאסה - שכ' בית חנינה  
4QucDVMFakftIHhtDdl9QXSX7Fu3/1J1YJuS/GSv8vPlMqkTlS41VO9KDur2ZhMo4zmIok4iEOLwnoV+cAta8vK4MKSi7zh2S+M7M2tkpvA= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19503 ביטול חלק מדרך 53 שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, עכו  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
Ug8KAJ9Rokxs6zcZJIPsLpxp4ZHI2zqSOd0h6FtM942TC4d5h8F6sLAuutNT1f5scZKJHVPHiuCWpXJ9B3QRK1z4kpE/uoKM+dqc2LQC0vw= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 719 בורוכוב 88  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
4QucDVMFakeECmhJCRbzJW/cY6G2e/0POCqH2Hs0jJUD0YAsnMyDE94amJcvq6zdRaEgYpnRRkeLmF22EhnVzlnt0d8pel/SCgcmhJs8+JY= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20700 שינוי הוראות בניה - מעלות  
4QucDVMFakcUih1eLqUhlU70QsQNy9umSWHfhh8chLrWJ14AKnB83OySfgODK2wjuTUsDWwOtdjTIaDdRPezCNjSGxa/dqit6OwEfPxRcd4= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20775 שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת, סכנין  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
4QucDVMFakcnhWNWT7CzbHiLS+Um/qluMp+8boRLE5A9/segSL1XcOGJzC0+YUjfBTHDsG3TwBAUFH7POwmO7qLx/xtUOY4ItnJEPnoojmI= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 20963 אזור גידול בעלי חיים - אעבלין  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLHZpPKKwVhusYAcfRtfPLW3yyaXtSwrMZy1pB0Na1KjfdG+idPaP41+1FRMUmLHXQxhiSyU5u6An6shIohnsGIQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21202 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakft81FTS8uSPTINbURbAkCRGpxk5flch43Q56CR7OudMzVsPVQpogEBUZTdNVSYHI5rTXI2agSwO7+uHTvEVzu99NmxmaNzaYc= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת ג/ 21240 שכונת חרובים - כפר תבור  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
CliOXy1vENrL7IvzpeBSUiP+drJArtFSVGyEfxip9Edtl4TJ8KOyNSbBbToqKeK4zEWOgrfFFsXYI/CK8Obx+i+CxxiSh9JxR4lxj4/2Kvg= גיאה,חוף אשקלון תכנית מפורטת 35/ מפ/ 1007 מתקן פוטו-וולטאי - גיאה  
pNa176SYIBnwLfuu7hBblV2v7YB4m0bRU4OqdPgFREQeeTesJBUjQNW03gqBnvcacogoVv7xhxyuTYrTDttfjnD0Z9CfVwNrwwzoFw1nhyo= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0063354 תוספת זכויות בניה ו-2 קומות בחלקה 22 בגוש 11292, זכרון יעקב  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
TOpflW7W09+6OhlzrOPEUNllPgTJDZtEY0+et13HOaQ33F620n+o3mgcP2l/ZMWRhdYVU5r1Ch9LbXmRk5jDRkhWO/fRYO8BUfEC+SJWPGQ= ירושלים תכנית מפורטת 101-0084913 הקמת מוסדות חינוך ובתי כנסת ברחוב שמואל הנביא, ירושלים  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
TOpflW7W0987V/N/+mVpGLZSlv3kX9cE+U2fGm16swXm9DDXwd1mMPJjiwF+cXTvrIWb2ibCmeSqCF1hMrqBvZfq9mxdWRmfmARfzhcwuyw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0074112 תוספת בניה בשכונת א'טור  
Ug8KAJ9Rokz7fN+mLJJPmFdsCDgtjoDGwuVkJF0i71q0DHhApZnLlT1lMyKJ6YmUbyJubgG3EkGfg9hnFRDjMVX5WU28E7r9n4k2+rXvfOs= טירה תכנית מפורטת 403-0170159 איחוד וחלוקה, תוספת חזית מסחרית וזכויות בנייה והקטנת קווי בניין  
TOpflW7W09+ToRLh5/yXKq6cJUP8l40kPEofN9OUTMPckiEGJ+CcgspFuhIlxhHm7T9DHTfbUsa71JLI2NhytPMRZziJ+Amg/hlVkT034XI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0076570 תוספת קומות ויח"ד מעל בנין מגורים קיים -ירושלים,בית חנינא.  
TOpflW7W09/xkNUOAD4huDSzni+d00YRQxpWkLit8+775c9O40cg5cAXAgbajZ+8kPA02qrEPI/WFWe8+7rOKrKpXoI1SRVe6N5vQJzcNTU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0132977 בניין מגורים ברח' הפלמ"ח 24, ירושלים  
94KPNU2/QNK7Incbo0KyfXeWkC7jGZE11Ji+n7HF/e8Uq+o98UZwPJmAnBrw4+oOWsRpyBKkqSfxdeyrVoTTb0NsmZmMIFt3 גני תקוה,גת רמון,דרום השרון,מצפה אפק תכנית מתאר מקומית מח/ 289 דרך התקווה  
1S2SEvicFE/D+SRhGyy/xtb6s2hKlkGHr306srGypDZQt2fw/zQLvcfFsLgHlgKQ3N4k4DFzAzkuyX4dt0Vk0tYCeenTxfjs באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 177/ 130 סמילנסקי 63 - העיר העתיקה  
4QucDVMFakdPrn40hcrI9nqD/d31vLuTmwjArcVH1221Va+kbY1klSc1dlEri9OpLG+qg/pHd1fVYBcfQnPqtHlx/5hEefwncpEZa7y7Nko= אבני איתן,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 19696 אבני איתן  
4QucDVMFakdA0FUoikKrOoCbKSPrQkuyVTuV7gxP1Tf7HxoMgjXy0En2RBd951ZRFfzheHRO1H/v6JC8wdYySjlp/ksdcjiSb6y4X8P1HO4= ביר אל-מכסור,גבעות אלונים,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 19713 הרחבת חיבור של שכונה דרומית ביר אל מכסור למחלפון ביר אל מכסור למחלפון בכביש 79  
CliOXy1vENpQHUNGxd+82K8hMbmHp/i4Fh3PTq8BwiKyjo1rLSWg7vHfK/uHxsXl7Sso2zbPLskp5Kb47+psLZZ3esj1z84MXxjZEEU56Vg= בני שמעון תכנית מפורטת 31/ 03/ 236/ 12 מתקני הספקת מים "תפרח"  
CliOXy1vENroi4SQ3KaHjUqof8Q+YQLdml/GxRAnsSaux/F0OrfVlWkGCmhdosZyV11TkoYPxyZKXa2t56/6Aup+IR8BtcABIJqZwfj6vXE= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 206/ 72 מגרשי מגורים מס' B 138 ברחוב רבקה 34, מס' A 192 רח' לאה אמנו 38 ומס' B 117  
Ug8KAJ9RokyipiZ6MfP1sJHv9BtYDSEay7QWV35HiaDl/G/NxyujWlgkSGkShTaOHV8e1PogyGY6ezNcCfQJrDCBvRJEbxiRmPbxsmk/2bw= גזר,משמר דוד תכנית מתאר מקומית גז/ 11/ 18/ 1 הרחבת משמר דוד  
4QucDVMFakdus73/j4rD+Uv/TvQi30QTnffLWFU65yZVNm49poNpcDybkFIuTRUNCHS3eZ5lxS8fzwJdX/mZ6g/jW+SCQyLlsOmxUx+qqf8= הגליל המרכזי,ירכא תכנית מתאר מקומית ג/ 21760 הסדרת שטחי מסחר ותיירות בכביש כניסה, ירכא.  
4QucDVMFakd4iScXgxLpJIxDOn027hQ5KNBSnTLR+WWHtG0O7AS3KlofsDvlCA+DV7GYjIp0xlqnFYYPnlQuh3qsXGBrdbeJhkZ+YYQqUXw= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 21012 מרכז מסחר, תעסוקה ותיירות חצור הגלילית  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
4QucDVMFakfp/BJ3GYUTUM2GwoxnyBipwOAgdEcSkC6I/LDUq+ZGjM/do1DpuHMEkEMgZBMfgqr+HNz5VsuHlXSNSXILkpIeJv4g/KkdmF0= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21008 שינוי בהוראות התכנית וביטול חלק מדרך מס' 74, בית ג'אן  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
pNa176SYIBmbv+7f8i/k9Hu5aaVoY7jJSG6kcQt88N9sSDv8I7xr6B/if+tjwsb4j8smQa/I5pbVp3Va7LRNO7Db61gyZE0KKJlGDaUuDXA= אבטין,זבולון תכנית מפורטת 301-0145474 דרך בין הכיכרות באיבטין  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
TOpflW7W09/r3Kobe3mYkyx9cSg/p9+vTCRhDFYDaR1FoP2SzGXF+piDoXArsDYLAAtGv7cU79xx1N3lumha2eCQcJOlMjVxZeh0K0MKrEk= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0059592 הרחבת דיור-רח' נחל איילון 17 ו-19,רמת בית שמש א'  
pNa176SYIBnqG8wB70X9WcJRMLruQxPN/dfBJhmHoIKHTFQhyywlFL2/tCZCHIuHsopo0emLn7OeFqXjWuYshIA+n1JJgwl7ceQNoEdRFjc= אור עקיבא,שומרון תכנית מתאר מקומית 353-0087494 אור עקיבא, פרויקט התחדשות עירונית- פינוי בינוי, מתחם שז"ר  
pNa176SYIBkPDzAJBtOZgYQQv9PJCXiXVxVc4zBbsj8Ba1nosD497IpyZoBdFphvnXM8P9r4QZ0LRvQqTyx4dan3YQatUvC2Rmd2Vmb4ZLc= כפר פינס,מנשה,מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0145839 פיצול מגרש מגורים מיוחד בכפר פינס  
CliOXy1vENpPMLN9iJ9eDNATZqsnyTg2vsJ82/3GItqzeXds84fdi7Pq2IOYmTlNB6F1WSmTds7JteDThf2SFy5CPlSEVZoV8JoTjhr1O0U= אשקלון תכנית מפורטת 604-0183004 נופים-מגרש 52 באשקלון  
Ug8KAJ9RokzPNNPVLcUncNh7t5tIGc8aFuIJRJEMBmj/E8IUVK0tN0E9pbd7E+GBOPhYIYpzp1Zux8p8rcyAjfq60AVbteposDnHjUoHOKQ= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0125773 שינוי הוראות וזכויות בניה  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRheeBLZBRt6fPJYa9D8ehEC5pwCQL26e5LqPV/+lnNMyA9rsCsL6vNubg5HHyzIC52KhuISfdWiiP3axcGzZVt0= אבו בסמה,נווה מדבר,קאצר א-סר תכנית מתאר מקומית 624-0150003 קאסר א-סר שכונות 4,5,6  
A8SX1Rh/m5mZzNvyWkoBpxQtnSoELYaEF4KWXQveJZwbYwoeFADgAWntuXiocF0+W4u8iQu4xXq51y/vJs+nHPdap4sbIyjU יזרעאלים,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מפורטת ג/ 17627 מרכז שדה חינוכי, ציפורי  
6Objul2BoSnBAaTeNQoXqkQDztnmPxnwCy/Rc2srCMXf9cSaLfEaaa1k7wn27BKW3QpTy3OvwRGWX6bJE4VcMz03M6LoTYkO זבולון,ח'ואלד תכנית מפורטת זב/ 125/ ה שטח לגידול בעלי-חיים בח'ואלד  
TOpflW7W09+ywPQizkoRBFLvvhkFDZaGUlZLY7nogHb7i61lA1jG2hk3+6FVAwv3P2zHPtzfqbpryqMWqUQVWUIVVCWI+lbUXFhIBGPrSB0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14148 השלמת קומה לשם תוספת 2 יח"ד , רח' פיתוחי חותם 4 , שכ' שמואל הנביא  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakd62Ho4JG8ifAaKKjk2UEB9bpBs537lYK6PnhBkp+LIoUlOmijOiQZ/YG6ITqWp0TtHA6v27FLOJ+5tXU4ch0UZjSaRr3ODCfM= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 19836 תיקון תואי דרכים - שפרעם  
CliOXy1vENp8KdLwmlxoI50d6rkpcAz5hwx1c9+ArCJLnD1USOa19I+/J1f2VOLI7y1rpBAB34oVU63bHuAKcHg+rGH2S8iI0llCk7SHA3Q= בני שמעון,משמר הנגב תכנית מפורטת 31/ 03/ 104/ 4 אזור ספורט ומסחר והסדרת כיכר הכניסה לקיבוץ משמר הנגב  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
Ug8KAJ9RokxQVLCR0E6sQak/qrIMhBHrlxOsKrTrnSBQAtAucjnTYX3Ix3QQHkWA+rSLS4oC121OxlH/KDcGofyxjPD41GAObUIUkOVjpk4= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 170/ 6 מערב רמלה  
Ug8KAJ9Rokz/Rlvp8MRi+nWb8YKACt/MU3NpwTg/eNV2LBjwi4YbDwUy+q9cX65cCK4IhjjtG4fOH9oc2OKEgCsPXRWjVqNEUGokOcConyQ= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 720 התחדשות עירונית כנרת  
4QucDVMFakeCAhzoNyVwQuzTSWBWgMQ0fMFyj6fxSS1stih/BlV3PwNu3bNJW1obmRvcGRF519okia3AF54BbLEXLftet/q8plwFWBr+Xbs= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20518 גבעת רקפות 16, טבריה  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>