חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
i4gWzAglpsAsZc+1sEtg2tlw3dqzkmeIrVTbGhTQbhP+g/w4L4px+zdefQ43FD9Dj+nFx/Qjpu7Lt4rCYJII96MhkBO5Uin1 גולן,קצרין תכנית מפורטת ג/ 18201 יער קצרין  
i4gWzAglpsB1EtjhvxnTPDbL1kH+fJKzMP+UoW5h1z5Zo7aYVyujwXj2juGECEfv1WJqdFcl4S/zhzE1MEH6w9jW4b/deWNh מעלה הגליל,מעלה יוסף,עין יעקב תכנית מפורטת ג/ 18363 אזור תיירות ונופש, עין יעקב  
TOpflW7W09+7BncFbn0SSyrZUUctHmTkeZvlZG8bMlFlAUxwWPNVdvom96M7dg+Ez72v1+UIxJ8sAmx+7fZ/hVFva+dQRyzDYQ5EFoFaoMY= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14002 השלמת קומה רביעית לבניין קיים בית צפפה  
4QucDVMFakfzbQqc+/8MOmjsd7h3qSUa5ekeMqk/bYKRMXNs2FSEm5XOersaUCpODrJnJP3Lmpca4VYC5OLF5hP0c04882Q8hIpHS3s+vdU= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 19603 מתקני מים פזורה  
4QucDVMFakc3+G9oj3EAzJdAYw6leCcM8UmYrCbAXp08uX0igXg8H7NhB5NqJWC+r9f/Jg6g3jtCozJjeb3uhVmpfgrux2Iz+TuMEIawMEg= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 19771 מתחם למוסדות ציבור,קהילה וחינוך בדרום רמת הגולן.  
4QucDVMFakeKNTcENfWKOmfrLsbBHPUUC3Qu6DnEfVlELHGp/L4Hnhb4kujU3kZyxPJh+X+xg4A2Rm3kGGH81CRNbKxGCSZ+p7yqShYfiuE= זרזיר,יזרעאלים תכנית מתאר מקומית ג/ 20265 שינויי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה לביוב שכונת אל היוב "זרזיר".  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakdS4ZmeuyhbkY979jseb8g3JGe0XdDmUBFc/CMQgMKQbTr9gzlR4jD+JIRdRRqvrQyBmWVTS8Abomk+cQlnjoMr+k4l7VJsSFk= עמק המעיינות,שלוחות תכנית מתאר מקומית ג/ 20599 בריכות שלוחות  
4QucDVMFakdostuRBvj+FbHg2HzFMacPZ/t/lC8N+o1qbc6EBU1OSY729l1wtCMOzMcX0tjiPR9uYZJE0Oi8jaqJYDp5A42OoQjGMSqPxWc= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20611 קטע כביש מחבר שכונת ערמונים-כביש 7276,כפר תבור  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakeVJ2MJULlvT7y6yH5cS6TYkfJnWSlIHgs0brwukyPFN+YkOr+X25dB721ws77hx351DmBbp9Qh/C7LnF3nzeSWNDYWmJ8/EXA= גלילית מחוז צפון,מטה אשר,נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 21211 שמורת טבע ים ראש הנקרה אכזיב  
4QucDVMFakdoAm9At8rFOYpC/nZ6l4Yu7vmavweiXiFGuHbKiqMaWLQ7D6xaNxJ2/7g8ceiWxgq6TJFbyeShGsg6IeLAoJYD3NaxvMOocAQ= טירת צבי,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 21285 אירוח כפרי ותיירות, טירת צבי  
4QucDVMFakdevARyOnDBQZkvPhd+VZ5yO36I7mPD0+hiUY5lWj5seBVZk5cw4U0AzvZaV97lODEPTb1fq7mB4XW6Ph76pA5QzfII+10Gn5c= יקנעם עילית תכנית מפורטת ג/ 21408 הסדרת זכויות ויעודי קרקע-רחוב הצאלים והשקמה- יוקנעם עילית  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakdmZqbXLLOlwTG/TFAnt/LFkMwJ6PppgoOiIRaSCXeUOdd3V64Y5bjByNjmGo8VYgFOAcG7F/EJjAJ1fH9qmeFsvs4KdmwcJVU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21468 הרחבת מגרש לתעשייה, רח' המלאכה 16, כרמיאל.  
4QucDVMFakeEqByX5P4JERdRkt0USexwR/zzfJO+d2UR3qUx9Ol/fqs8Kz1HbS2GgKJAFUqfpskfFWSPXK965jVnYrWQp6opCtMDFwPCppA= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21475 החלפת שטחים, בועיינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakf1tiqtaXL9YL4I4MeyZBytVAWlDW02YvBsrBwP+X9ZaaZNVDx0XWFsKXO9UodNJvnkbSurp4CYJIb+25aXm85chlVnypJ7Z80= בקעת בית הכרם,דיר אל-אסד תכנית מפורטת ג/ 21556 שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לשטח למבני ציבור, דיר אל אסאד  
4QucDVMFakeS4F1fTe9MsIJJEUaOQ6iNVA6p1z8SLdiW2fSNds7ESmwOzkUZx6pfPfSLHci+dUU8OwpFYWPKybWWLTPi+elZRbrd01UKLLY= קרית שמונה תכנית מפורטת ג/ 21730 חניון ברח' המכבים - קרית שמונה  
pNa176SYIBnOVqeCmXWmCVOhwY/3I8g9+XFpxQUwq3cMGwVj1z/uq2naOMTIOKE+tk6ObsjrowmzvCa6oB1zG4Sp8PfMHYG+4CeevXwbbdk= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0155689 הגדלת אחוזי בניה למגרש 9 בחלקה 27 גוש 8759 בבאקה  
pNa176SYIBnpvQb843mj0qw3kNloOs3OXQNWqf/lQtCALLV0gTXFam/lxvl99NwjPoo+Qwf4LNj0ylHytHxPT7TD1ly0ZoO1IOyWC/kdo9o= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0174714 הסדרת חניון ציבורי והרחבת דרך בשד' בן גוריון קרית מוצקין.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENpHhcKf+euu+DjaP9n9/kjz0TcdaR+67vp+y/+PHHiYsXLkoN0OGkAdB3RjtfpUDKutalxsAWX0x0vFTUQXv4VbOw87oKoSu2E= חוף אשקלון,נתיב העשרה תכנית מפורטת 35/ 03/ 228/ 4 נתיב העשרה- מאגר קולחים  
CliOXy1vENq12gydnUj1UEjjuCFkh/9cClg9C0NVUpxEkPn3jBmsdX/aCAHGe27FtSgJQmaqzRt1jDsJkNoDRi7rDO3/gR7H2biNzi6ByI8= אשקלון תכנית מפורטת 4/ 03/ 131/ 16 מבנים ומוסדות ציבור רחוב דבורה הנביאה גבעת ציון אשקלון  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
CliOXy1vENpagCdqxW7BRlRLPURfj1b9vnWW9KGvzFVL4chNhO/6iU3uDrho5wCbJG8sGotxhmzgh0dpj4n/fGrP1ImpoGjwEatE+HxJZfA= רהט תכנית מפורטת 618-0196022 מגרש 120 - שכ' 38 - רהט  
CliOXy1vENp6TTbvaytUlmeXWn9IHbXHVT49qnKNEgqoaSpDTVm+3bi/Hfb6kccOI3Nlqr7sa7Gy3j1KFo5/Ssxc21Uprc/8pSDMNttIM9Q= אילת תכנית מפורטת 602-0180109 מגרש 438 שחמון רובע 6 אילת  
CliOXy1vENpiVeWBgzlhcQldBLhGx7hRwTLACir9IuEbrlzcaG0ueB9I48QwxM8Is3wYtR1VAFtcdhr9ItxHXrJwJuSsigU034g8EGKt8qU= רהט תכנית מפורטת 618-0177121 מגרש 56 - שכונה 3 - רהט  
CliOXy1vENr/96qRbjbBvzVQ6tkVFPvfpgrlpNMMyZgETPwP5gt8V9PFSOKX0cIkwlCl6qc+BPAQ4Vkc6y7kxrR7l6TqCHlFPo08EbMdquI= אילת תכנית מפורטת 602-0172023 בית מגורים ברח' התלתן 7 ,מגרש 344 ,גנים ב' ,אילת  
ppnCWTcsST/1Z0ug7uPYsahUItCkp/16sqyhHaeS/Mhs3Xmu1KugHr8BYipdsTL+kQ/3WLV5xRbj+5mZCPJ092D3dmrOhwZ0E5vsamlxVKs= בני ברק תכנית מפורטת 501-0161869 בב/834-שינוי ייעוד למגורים ושטח ציבורי ברח' המכבים 63  
pNa176SYIBlyakYnrVX8w989y/Y4WdZ/byCIlLYef50G65Nr1jNIK8gVf02ETg22kqT1ag0I/+huSZfTosvXOW74JNOdT9w3YhMrhwK2onE= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0145987 חפ/2315-שינוי יעוד קרקע והוראות בניה בגוש 10781 חלקה 10-מוריה 117 חיפה  
4QucDVMFakeprR198nmpbmTINIosq8oNVkF1EmDnpYyydlzCU8KkWnqTqITIkkbNssRHVIrX0v+1Een4+khPvJ9RKEHUz9iNyXoE4y2etKo= מרום הגליל תכנית מפורטת 209-0217612 שינוי יעוד מגרש 66 באזור תעשיה דלתון  
CliOXy1vENqdB/Akzz2pihMaZ1ybqFRkTLvsU/P3shrfxVF5iKjYXhdRh76cP+T/M1Zhy2dfNoBqvFeNhdyqfD7E0viDuutO7zvBIRNl7a4= רהט תכנית מפורטת 618-0166058 מגרש 139 שכונה 7, רהט  
A4tq0D9u4ocnyGdh+3l7uZ2MeuVRp7qnJP0pypJa0pARTi1Xw4kxmH66E/G10t4jIHOO2EqqhXPw9lhgvAuyVBleKKvtvw+D נגב מערבי,סעד,שדות נגב,שער הנגב תכנית מתאר מקומית 51/ 02/ 303/ 44 תחנת שאיבת מים סעד  
TOpflW7W09+7XLm+SPAPzK4OEARRPD/MCzjd70vIysC7XIYRPuCum87yR6KLmU2ImwBG8+ZC2xX544IefRFh0wOfy2SPWLN50ncgWDEY+nw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0172627 תוספת קומות ויח"ד ברח' חפץ חיים 55, זכרון משה.  
4QucDVMFakcE+lAHbM37MpvMoTxYsF/2wWIUl2IG8WMPq+zV6Y78M7teEfFyWY77P4X35uz5KefcrzbTbJMIg3vscnUtla6ogBmv7WrHmL8= עמק המעיינות,שלוחות תכנית מתאר מקומית ג/ 20559 קיבוץ שלוחות  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakc58FibqgN8vPkfysPnvzuI36D1fVoOiku7hd7GnQLnZkarhBzKpX8I3HUNBo5TY8Siiqs5oVSOOcj0419NUe5kSirSsKLefPk= עמק המעיינות,רויה תכנית מתאר מקומית ג/ 21113 מושב רוויה חוות לולים  
4QucDVMFakd04WVW409CTGPO5Z7/QwlLMm2UIYoXs8TEj8iy61TvcxH25UG6K0Iq/BIp00qo3w4+ezxErAtLf4IUYDBQOSLa8sgIth8GrAg= גולן,מעלה גמלא תכנית מתאר מקומית ג/ 21129 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק ומשטח מבני משק לשטח חקלאי  
4QucDVMFakcoAX4FzSDz/0xIS+0Ame/ceIdYA5X8zvwIl07WOJ3EyVJQuD8p0X0Co7jk8o83X5HKtS0oRKs7jqQufWo2AdIrd5UYneyg+wI= הגליל המזרחי,כפר כמא תכנית מתאר מקומית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא  
4QucDVMFakdsXeKt4z3Gvf0kRtBLDfNNzrQo1y8VESgQ6Go2pEE70Fo15sUt0NjmMnBsCkrh4FNw+mj7UwyJBLZkhwUbJxNn4hKd3Ah/1jI= מבוא העמקים,משהד תכנית מפורטת ג/ 21451 הסדרת מערכת דרכים והתרת קונזולת מעל דרך מאושרת, משהד  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnCXxV8X5ISxahK4nosL6LW3Qz0zIgz9ErA5DlYl/ujx9BL/khjWwKl7t8HUTSrSMnywe+HAJsgE2n1bNmhebFko= הגליל המזרחי,יבנאל תכנית מפורטת ג/ 21569 יעוד שטח לאזור אירוח כפרי, יבניאל  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakduD7LLDlrdYz1AiXxmFGfDgDoa4fZR6LrPJ6jEITsg/mU5zeYBnh+Q2QSHMkqle2b0+S/0gc8aEK/cHB8LYs5WdvC0ir9CSo8= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מתאר מקומית ג/ 21666 שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש 11/25 שפרעם  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqMReH0Gp+bUb1smZWcec/3+EVXtE4ZUOrHlxuh9dqboYmBKZI4UZGNhg8PN6nw4HOfTQfPl2w9taP7/d8iXYLCQ= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת ג/ 21729 שינוי בהוראות וזכויות הבניה - עראבה  
pNa176SYIBkqIttSqSo8VYA3bfMXOOPXbkYrh4yxUQWbVgU/9xbbhBetJ32wkcTVRAPf2yKJdkhTfxSPTq/maADV7FGXzNzhIFFMW0qSIKE= חוף הכרמל,ניר עציון תכנית מפורטת 303-0110882 מפעל מזון ניר עציון  
Ug8KAJ9RokwPEtDhu0If3dK+sIO6LLA6XqOl2skM9a+pkKrZ3IrSkh+whJlkpk2WQY2KrzGg6WeZDbGnAenTO79sWY4jpnegJwKh5gdWux0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 500/ 20 פינוי בינוי מתחם קלישר-ילין, נתניה  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
Ug8KAJ9RokyjCtiYILiq+YEMq4OQs9tVD1xc6J8GkF6eHZsvPfkuOrsKoXjOkhL0ohID/Pn51aOXgxsilUbDmkjp0eRgdktkryEq7dfNpZo= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0195198 תוספת שתי קומות ועליית גג  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcSb6oVmEVg/bHENsUnOVMyhFTjN2CQ9mHjWb78iBeR8f3lYZz28RDm0X3dnj0pKP5ZR3978v9cTPL7UySglSH1A= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 33 מגרש 73, שכונה 10, חורה  
TOpflW7W09/EzDLMA8qFBTmQWYHiivUB4/SRGkXHcSOUoktdOoJqaJQ+gpTEwC2V2+bl0DFXVwh2wTii4F8YY9UbmefUBllgfKi/leGrbR0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13211/ א הקמת בנין חדש הסדרת גישה לחלקה 49 והסדרת רמפת יציאה לכביש 1 , שכ' שועפט  
pNa176SYIBmhhencZMZ20hcq/zOl5UgNRq5lVG4oc6dXUQkvdSE3S+jG4a3n/9Eou3mrPDS1nKEJZEJQp8AN2BcgVoyncH/sDb1L6lXYCv0= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0157719 חפ/2339 הגנים הבהאיים, מתקן הנדסי וסביבתו  
pNa176SYIBnsaWaYw+G5ahuzKlH9ZEAnz1koWlFYYTSIGEcwIhsWcLs8dXZpK9uAhBBAi2XZ/yTgU57D+viaffyfUfuEo6ODiebh/iLGdNE= אלונה,גבעת ניל"י,מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0171389 בריכת גבעת ניל"י  
CliOXy1vENoitaEKy6TuT6fc8JTdmC40RDRLHffBQCuQ2uego5KdFtqwL8DHmcwwWiGFc4ZKqjcolx3299EtI1mAnJNj2tPRYuY943sFAUM= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 652-0174607 מגרש 154 - שכ' ד' - שגב שלום  
TOpflW7W09/vIyWezZP91tkNDUbIlvmuoTQs7iboR1fosy66otWy0FvLWH0fXTIqNk6A/Xu2Afugw7AX+PrIkyIOLmVlgJ9IhbzXI6s11aA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0059097 הרחבת בנין מסחר ומגורים קיים ברח' מלאכי 2 -כרם אברהם  
4QucDVMFakfpAz2TG7xdsCtb/r0BsB0qJCHzl88Y+r8NC33b+b2JFFA7RSPo7MRMkwGRqCmNXxBoM4v1zoY3kM4awainnI+1lkKgywB09BQ= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת 257-0247809 שינוי יעוד ממסחרי מגורים מעורב למגורים ג' 17512/19 - ריינה  
TOpflW7W099uVXXipjkqAhy7PaIVl+759acFZHzrXJuGIIqCGp9y+JDq0OfrunBpWHUF0L9HU+Eb71akUjvNszJqZos37d9KpDqe/r7Kn8g= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0185652 הרחבות ותוספת קומה ברח' בינת יששכר 6, שכונת קומונה.  
4QucDVMFakdFOAj5MRVbzBxuD7KvW/6dg9G8JT651XgaE6YpH+FNP2IJK4cVP5eqlJnls6JahuDy5wHqOVFD0DhSfvkG8k32C7qrl10ByPk= יזרעאלים,מגידו,רמות מנשה תכנית מתאר מקומית ג/ 19475 מתאר קיבוץ רמות מנשה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakefJwJS5ylVGiw/fuTL8cPHSWjwl1AcjwuhJm9s5BrwHZpx6eADrA443R4CGCLLWRM0VUYSZH44SGjdpZIrVSCutaFiagDjFaI= הגליל המזרחי,טורעאן תכנית מפורטת ג/ 21215 הרחבה נקודתית למגורים -טורעאן  
4QucDVMFakeBYTKXR30js88fPN+wpoiqjMHDGGYBfCXmaZObLiUNvHn3dPgs19co2XWpe1rkixlVHBsQYiszfXIF6PDGgyCEzpCi/D9GyYs= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21034 שכונת אבו שאח - שפרעם  
4QucDVMFakd+GGN0PuM3Ilgum8dSWHOU7ourj7Yc/0bBGpkFO7FtDCZP4//MI3kjLjRHmFLV04fqoenLNqHyEGSlfgwAsX22brZlzpL5EbE= מעלה הגליל,מעלה יוסף,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 21736 שינוי הוראות בניה במגרש 57א', עין יעקב.  
4QucDVMFakcLxraRvMCm5LA2bgjvJOzr+NbV/0/PyQDDjMVwp7YM7HO+aamKMd0j1DKPgbbnjmen0NiCc7D4QymNi0iCUjT3loISXGlaFxI= שעב,שפלת הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21776 שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור (שוק עירוני) שעב  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
pNa176SYIBktKCbzP3GwT9N2urGY/YUyXwiyDIzcOyvnN/yXE42g5En7ZYSIkTvSKEQj9yBReuSblCH0z+8geSHs5S482oi/x9mmTai11oE= חדרה תכנית מפורטת חד/ 1504/ א תוספת שטחי בניה במתחם קיים לשירותי דרך בתחנת תדלוק במערב חדרה, לצורך הסדרת בני  
ppnCWTcsST/yeGFxEWUP7ekdQVVbmoxqKiUSFBhcIFjPIzAdtZJh5MgddwLNSa50Qvcc4u+e+hD5VI71UpXipffZvQAnJW8mKCbPFmW+6p8= חולון תכנית מפורטת 505-0187880 ח/258/ג/מח - חולון הירוקה  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcQSIcUilRiVhVdwwJ65Fkwzj8M5KXcA07sUVhlXLST8GyVz6eyzc7aVrdTNML2EMn93m4A4oRrwWUcY7kEVZc88= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 35 מגרש 81 שכונה 10 חורה  
pNa176SYIBmHbbM5Y1hsDGjcfCiga7UpndyS2UZ8a4/C0vvRBiFbxpVgWS31DSzjjnNBDmIeDtO1jV04AsmltDCX3w/szBRBVmlIiIM7S3Q= אום אל-פחם,עירון תכנית מתאר מקומית 354-0159269 אולם אירועים ומסחר אבו סרור  
6vCdEltSxBWj0KxwXEEtick2ITnmktXaj0yhYObX8gUMK2GdQzut1rDC9B3WbAwo3gXQWycyJDzMFu4W3mxMQG+0WwcJ6HCXo/o6m5J8fqM= מרום הגליל,עמוקה תכנית מתאר מחוזית תממ/ 2/ 9/ 6 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - הרחבת הישוב עמוקה  
4QucDVMFakdm1mIRWNYI2L5lq1+mlyNTQ/Ky120kUJituW1PxcNGvIiCxrT9j+WPJJ6BSWVEaJEz4bT8sTmJvTKOC3zQOk0s2SvL6w756bk= נהריה תכנית מפורטת 210-0225995 נהריה הירוקה, חלקות 10 ו-23  
x5/16Z8SKOCb7DL6IhDvHiSt4vdrFr5aRTf6aDWkRXSZ+Er83L+GxoRqS4o3sX1BgAxgQ+K4SOlKh7SZ+uuEbwH+f66Cn9Th ירושלים תכנית מתאר מקומית 13739 הרחת יח"ד ותוספת 2 יח"ד חדשות רח' מיכלין 8 שכ' בית וגן  
4QucDVMFakePhD1NsNJg3PJf1xzf/gMJ0EV6dr2y2IeSBVXSQqs8dg4AOBTIbbh8WHpoOKizz5VF8P/yOU2q9VjqwokUrYj4OC6c7dB2l8E= דבוריה,הגליל המזרחי תכנית מתאר מקומית ג/ 20606 שינוי תוואי דרך להולכי רגל 58 - דבוריה  
4QucDVMFakdG/ZMzWYZhzP2f8GsVHUJuCHgTg6+KrY19xrrk2VhrkLyyzQ5GvBSF/l8q8DkeLm0drsjP6bvdkLAq8JBn/y4WVvucJt2iz+E= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20853 הגדלת זכויות בנייה והקטנת קווי בניין, סחנין  
4QucDVMFakeeVnXsCU1810ZhTsRatTe0ZwvCVeV1PsLUg1lR+WjpkX8sp64EkZFteR/dmRb45sFJOOGLIwS914ORiiWvdzSBEUJ/nq0cSUU= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 21411 שינויים בהוראות התכנון בחלקות משפ' נעים - תרשיחא דרומית  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbAnST1ySNCxfr797514km04VBDeJ1rPJq1Vr5Lny4vRPV6JnswEnVYNQYEVJartax9cFAN5WPdN7rcXUKOEo1JY= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21562 הגדלת אחוזי בניה ברחוב הרצל 113- נהריה.  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rcqit9HwMyorR5xhR9eJeqL0z2AyH782xb7ij3MOIb7rafrzK5tTSd/T238fnanWq16MB1Fi4cg51SnOVUYnNofE= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21790 שינוי תוואי דרך בצומת ושינוי בהוראות הבניה, ריינה.  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
Ug8KAJ9RokzHV9goUGl5A4ICbIDA6vE68LFl/nSZ8CK0YZgLFMWcmePSHr+vfI5LzH3k4LVXKkYiva/Pw4E/Q1p9EscbC1ix9k3RKcBPts8= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0176800 רצ/127/22/1 הסדרת מעבר כלי רכב בין שדרות יעקב ורחוב הכלנית וההדס  
CliOXy1vENoEVmqIjARfYGzOoI9JtyYb+6w4Bu6Ky5KUAcdxEOsqxLN8/4Rn+hsu1oXM6/zuyDUkRFdwlx7/NLPcHgvXJQU2VhL1xPxaltM= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 196/ 2 מגרש 8א- אזור תעשיה שחורת אילת  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENqNKAY0t3MXUbCV+nu3h/Dcd7HT7i1mDDc0grUnK9JtOZ/pemfdTAQtrO7kZA+oKdSqajL6qciPsfHISC2SAskUMJbvKb1epsY= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 130 מלונאות במתחם רותם בירוחם  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
4QucDVMFakcoCP9vM2BCwAIkU7WQYYe2G8Iw+nrzwigVasMW0IxnPBpTJ8DsTRankI9NPf1gCYpv1574FxX7+b45jd6G6smKlnytvqM0rKg= נצרת עילית תכנית מפורטת 212-0225714 הרחבת זכויות בניה ושינוי הוראות בניה למגורים ג/21745  
CliOXy1vENq87Db3CgFNmn0iqihUjXEDp1O6LbAyZ0ILpE6ZoInUMJVtIp0I/LE4rEQJSUQTRYIlmjwW8y+m6cjsSuvCy0l09MHEdMlvfuE= לקיה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0195156 מגרש 50 - שכ' 6 - לקיה  
TOpflW7W09/L3VGQ1iyChIWDMG+PZv+edhgo8yrIE5+7M9Tk3oD0Elx1fbmc9jspD6EsBe2LgX9inmReIMY+0zfmM02cs9sbJl1gRPqdFnA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0126441 הקמת בניין חדש למסחר, משרדים ומגורים בשכ' בית חנינא- ירושלים.  
4SWgoTMrMNK6UBWNKRgNMDa9cL2UPWlrjLevMFHHyiPLPdRd3lOoTnYWLqOrC3508OiMp+FCKnMs3LQHPVnumRCvOjgssAgG רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 292/ 1/ ה מבני ציבור ג'ואריש- רמלה  
SQRejY8hKdDqgNYl3ypzMj5iHPMB+biNidSJ1c3QbtQeG+Bd0rPF3CxbTx1d+pBfUl66MYe+pUxPvm1TKRWVBr3HCGR4DB8S נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 800/ 99/ א מבנה מלונאות, מגורים, מסחר ושטח לצרכי ציבור (קולנוע אסתר)  
TOpflW7W098UbLDSSk+3GhdyfY6TnS3r5XK1c8a0PwkYH6vyQKQUfjPuDxAxx0xwH8HQC/LTb8Hhv/7LeKuNjggc4lCU7G8cnMQfj04k64Y= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0073676 הרחבת בנין קיים ותוספת 2 קומות לשם יצירת 3יח"ד חדשות שכ'-שעפט  
4QucDVMFakcqIJeXMFBOdAkRvYVeGJGQwHK0kuoBDM567hgM9kpEjjlZDDEJiWX3d7jkfbpJ6ZbF+eQknG9UVVGU1TQBYMEJ7HxRueRdI68= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מתאר מקומית ג/ 20397 שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, טמרה  
4QucDVMFakfOzoGGiGn5HxxE/tndoOqe4ALgOHx2vYgYqjtUmMIKsik1JV6dfAaEhbhf56+GAKNblCagXM7K39ai2h9I58JU7OeSmSL6z/0= הגילבוע,הגלבוע,מולדת בני ברית תכנית מפורטת ג/ 20404 מולדת הרחבת האזור המשקי  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLLlJaD7N24DElZeGmEoEsFjE1qfkVO9FGR8DmJfj8R9yxw17z7NyJTY/n4BAPXboCtepNY+e/Nhz1A9ydwuphv8= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21214 שינוי תוואי דרך מס' 14, בועינה נוג'ידאת  
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnMB7I5CgVv6hEHOQVU5rpuVDhQtQxL9vV8+XL9rdds6x/XjoN6TswwGR5CSVPBKudTMrwpmAPjYme/wTDIMXJbQ= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21578 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס'' 57, צוריאל.  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvDDjdMIuDVxWUQc2oq4iI53ilG11pUvxvALbRuBWOQX2Q9GD5B7/10Raga50dmIIZtsz6LShuRvc1+XUCGNYdbA= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21661 מתחם אנגל קוטג'ים ,שכונת גבעת רם - כרמיאל  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQrMCQF5ffx6HXoKP3RVh6Z9yXw1FCfDBlnikrpCBZ+1++es/pUn1S/EYRPqzdSmFlT1up8E0o8IfbvqBSiMpnQg= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21676 שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח מבני ציבור לדת בית תפילה טאפש- בית גא'ן  
4QucDVMFakfiDUE8mZR0//CkVu9RGRvUahzqkMSCooLV2ZdzHD8LE+o2vFXfHuix2c/lv0KGr4fitpQutC0LsG9c1/J3EaolJp9eI/US8Sg= גבעת אבני,הגליל התחתון תכנית מפורטת ג/ 21853 שינוי יעוד קרקע למגורים א' ולמגורים עם הנחיות מיוחדות, גבעת אבני.  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENql7HeJvFNyoyBC6YPTT8Y8C6OYINasMCOdMTH4f1+CiQAIdMWOJESPiG6nOVgkadem7tlG0DgxFzSbTQFV7dAs4wlHqmBS9Ak= נתיבות תכנית מפורטת 22/ 03/ 106/ 21 מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות  
CliOXy1vENq6Yvm6qTS8jUM3P1YcX9cCseajfdbGtiSxpkJtCTPeqh+UQ4HChPc6JTxUIqwgVm19+S9G3t1T8aSlqCOUnuy7V4j8oSbRYQI= נגב מערבי,שער הנגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 552 מתקני הספקת מים "שלמה ארז"  
CliOXy1vENqQY3X2TjwUL9qgQDb1rXaWanheafLutMBSIokLIzkU+N2FuRydN+44++5PmDLx+7lZi5jEGK51s4lASq7O/5PdGyEMUvRAorg= מרחבים,נגב מערבי,פטיש תכנית מפורטת 51/ 03/ 121/ 7 משקים 96, 97 - מושב פטיש  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK6oHHf1dNGH6Ed5LJUly/1281Uer+b7wPIzk9CLJ4Y0v7zgEMSfijTarr6VyFUAdvg02tvQGr2CJ5UcGseZXRiM= ירוחם תכנית מפורטת 26/ 03/ 132 שינויים במגורים בשכונת נאות הדר, ירוחם  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsSuby304DQFxrk7uU9Dc+EYTwU7l6Lsv4Oo9wTqae6thbBfzXK/WpvlIeZemQG56n0RlXNS2UzhjoWNZ/7tkOvQ= אילת תכנית מפורטת 602-0176982 158-מבנה במגרש 158 שכ' שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokzWDoIQL91h7PEpOTCg4bjoCC2J7QcS66Mu63PnLU+co4gZv0GH12qi/0uu99vexHWh0e3rST6v63FtaSuy6SdY6kocRK/HCjo= טייבה תכנית מפורטת 402-0181784 הוספת יחידת דיור  
CliOXy1vENoZBOJGdRuikAf7F/6E4WGZniMQhVPQ9xrZzOunZ9Nv0qcD2LTo66nYC8MfeblpY7FL3dC24uhZ9eBGYxJEOZKbAXkwyuwYZdM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0158006 מגורים במגרש מס' 13, ברח' יציאת אירופה 9/8, שכ' ה', באר שבע  
Ug8KAJ9Rokw1FUVscESdwpjLB+P9maUW6nn1z03rpi9R0lHaSYf4I5rSL+mwRQ2KNvX/x07CiHsnpkz2vGvMKLF5keA5GW9W2A9NQz+Hn8Y= גן רוה,עינות,שורקות תכנית מפורטת 456-0149682 בר/8/48 -עיינות הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור  
Ug8KAJ9RokxkOp2pjriYF0H62gCt3sWjEgdGh1GalR+cM/4CO7urrR2ZIhP1M84YT+HMIJ0WR7oXzNE4pc94lienJFyCl0jk4DYXlKnYJkQ= דרום השרון,רמות השבים תכנית מפורטת 417-0154104 תוספת זכויות בניה במגרש 5, רמות השבים  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OKGQg3fvb2zESGZEc827GUdCYqSvEbY1H3cB9AbA7gu5DbfsMr/2FnbcNawmNurPP17SXoqL7jj56qmUra8snZA= גבעת יואב,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21015 שינוי יעוד למבני משק גבעת יואב  
pNa176SYIBne2z4/lCLXBfhgmHrsPtaYyMPoIaxl/ecPC9evRMxCRyrv69LmP1NU1dK9elv4ybsD6VCAoB6iayoexbLVzUtDJMLW59N+7c4= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0203026 חפ/2071 ב' - גגון כניסה לקרית ממשלה ב'  
Ug8KAJ9Roky3Tb3M81onB/j/lmN0tkjV9EsLJhnSdlW7DnrqLJGbxiGhNDgvloZjOGoDBc2YKjU10Av2dqf0B4h2YJiVC/HAB9/90oS25g4= חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0118463 מחצבת מודיעין-שינוי ייעודים בתחום תכנית מאושרת  
TOpflW7W099zSEcly8TjAhchjueLeJQtg/MpORJXx2XZiLH/goqnN0WnvRIsygGgVqPanBsRbKrLQ6LkOapQ8/oFLF3MLVKvof1E8wOSFKc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0165530 הקמת בניין חדש בשכ' בית חנינה- ירושלים.  
pNa176SYIBlvbtgupC01zW9KVeOaK3zYU7xkO0rTkmxUJy3FTjJicyLkdtb/XfC++EacGx7AHVnUFasaT9HraJu83ndNyu+0svl5O7nmEsM= חוף הכרמל,צרופה תכנית מפורטת 303-0076455 הסדרת נחלה 76 ושטח חקלאי בצרופה  
4QucDVMFakcA97G+WhLTsGCPze+UaYBMX9QmwywQ9Q3vwziDmPLlarB5I/fDUjj88f2EjBMjlN0KzPkaTSV8trgEpFBamd6n/b9bVAsantw= הגליל המזרחי,הגליל התחתון,טורעאן תכנית מפורטת 251-0229955 הרחבת אזור מגורים - טורעאן  
4QucDVMFakfySmkOv8yXkQiCQpXJwzfyTN/bjdrJl4FBG94KtTEgNTdcLIfRmvSg84qro+dJozEyP9mWfhtsMhsxicOJMuDCYJdklIo8chI= כרמיאל תכנית מפורטת 208-0236901 פארק תעשיה מזרחי - כרמיאל ג/21857  
i4gWzAglpsC1wPeU4GZccnCese8DBmy4G66htngGqdJdKoREIObwRwHWPEI+RYYB414pZoyZK4EuvfaPxrKzaa9aGdErs3H7 יזרעאלים,נהלל,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 18432 הרחבת חוות לולים, נהלל  
TOpflW7W09+1PqPT5/M4BPGn/Uz4gpqXVbw/Gjc8yu2HZJaeS7RBg1G0aGOp5JYRYqrBh3CQDmhlKcsg+X2w2Py+oLEkHxBo+VRybUhYxic= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14233 פינוי ובינוי ברח' ניתאי הארבלי 42 שכ' גונן  
TOpflW7W09/SUSAKZIsDChAiIhatnPDoCAD5gNOwo/H3H8oEggqkhcoMp6/sEtVIxB161PrsdIyIAv5DVyL218QKlLJx6sfNFGGlGmauNGA= בית שמש תכנית מתאר מקומית בש/ 836/ ט תוספת זכויות בניה - רח' נחל תמר  
TOpflW7W09+VluAoQadzyJNugyZj56zOu+coo1elOyA727BssArsOoMfJGqajkRd2FMXNE5cz7DWT8HIe3vNuV2JPkO/ImqvY6PUFpl3JEU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13788/ א בנין מגורים שכ' אלשיאח  
4QucDVMFakddC0czSfW6qdTaHRm7Y3rh7IECDaFaTmsDQMcSF+Tntr7WgYobJ4seTYVmMDneKdhEfInPKLAzIHzxb4DyiJExwS4WbNpanQE= הגליל העליון תכנית מתאר מקומית ג/ 20131 חוות מטעים  
4QucDVMFakerstqKDosl04YkWtXJyjs0Tya19VgLQ2LVXMcXpELqtb4krBF5oHAn8pGR2KXfecngOoa5E0lJOkzT7WTvPg4qLeT+W0Ufr44= כפר רופין,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20802 קיבוץ כפר רופין  
4QucDVMFakebTxy+8XpY5Rszoi4111IxlDjV0pbXB1gwly3f88YT+v6G7CJv5KBdnamN1x4nXQuRFJy4Iwjn4W9G30mZEHeIC6+qNXFG2iQ= הגליל המזרחי,כפר כמא תכנית מתאר מקומית ג/ 21212 מבני משק לול מטילות  
4QucDVMFakfCJvsCFj9D7gaEsX2l7EJ1bSddJHzkrlTIiSmitiVKXRk3eVsN/kva4poz0NnQHz9SJFEYMJugUYOlgYuGVMKDrSygJSvWbjk= הגליל המזרחי,עילבון תכנית מפורטת ג/ 21483 מוסד סיעודי, מגורים, תעסוקה ומסחר - עילבון  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQQVfgBuygcfYp56yc6gd1UgVKih3PJc1QioRff3Eu/gFRou9XtqZxwVljQsob6Aj2Ust73iTXSErzF3YQfFCXk0= אבן מנחם,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21542 שינוי יעודי קרקע בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור - אבן מנחם  
4QucDVMFakcZI7j2KNJVQuPMdtNUeX24/ns6RFzVT6xu5D0GjK1MeMwKzDMdvlh10yC0uGqg7NrxV4b0gFUp2hVE8jpUnUlNqOrlAhqoOrY= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21677 שינוי יעוד ממגורים ומגורים ומסחר לשטח מבני ציבור לדת- בית תפילה - בית גא'ן  
4QucDVMFakcVwZzhqNHPJrjmkcfAfWRJSzhSCSTKzmGQOM+zsmu7dJ61Fugmkek0j3UNhv9TzluoBm2L07duXawdiXAWiC/7GGWrHmwxhvU= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21696 רח' דקל 28, כרמיאל  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
Ug8KAJ9Rokw5xCykpambfjYUgpJE/ltAj7W2Bwkj/y4gaO/JaN6IO+us3K82ABh1EO8hmKXo5K1Hg182jh+cBp1HLdz95AZeArK8IyS4rq0= ברנר,קדרון,שורקות תכנית מפורטת 456-0160911 בר/18/40 פיצול נחלה 95 והקצאת זכויות בניה בקדרון  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
CliOXy1vENq/S5f2TQm824X1G5hs7sRQeQPQ4lgU36UjCJXC/N66UBGIhdJMeNQYMGFhynbOLfgQDiZPSrDMrgqG9HBg53fFFoJJ90wg5sQ= אילת תכנית מפורטת 602-0181834 בית צמוד קרקע ברח' הברקת 12, מגרש 53, אילת.  
TOpflW7W098pWi+cS4a89nB15Fk5xPbYzDB49jl+IT5DD4S8Qvtoh7YqgeLpOsqM+I4W2TVT1S1nSDRrTIGN7Jgm7e+T7LflC6c7R5E9pM0= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0055939 הרחבת דיור נחל מאור-שלב ב', רמת בית שמש א'  
TOpflW7W09/S3VBo7J+de9wRMiMPIPz0ktlPcit8TVumESeM5fCuJMBfLA+lPSmzUKtzAVRV4fXaJbe+kxAJLTJ9qpM4j3ayhqpnUEoCvoA= מטה יהודה,נס הרים תכנית מפורטת 151-0070417 הפרדת מגרש מנחלה - נס הרים 28  
pNa176SYIBmzV352QiRNyaMxg7yP+Vt6l5bz0qubGA8q1ITP3gAcSrOWR4c9rke1WZMBnU4fM4XdPUlSgZP27JMiKA/UPRLO3RF9esTkaEY= חיפה תכנית מפורטת 304-0072512 חפ/1746 ט - מתחם מגורים מיוחד ברמת אלון דרום  
pNa176SYIBlMvDHcVlvdabA8/nGUrLAg7tiMK5qNiUXmtahH5MPNHcmTf30NivNC1FibNX87xxFTDM+u6cno8AKXpCnsFFq0x84Bp0okEjA= חדרה תכנית מפורטת 302-0160697 תוספת יחידות דיור, שטחים עיקריים וקומה בחלקה 121 גוש 10036  
TOpflW7W09+6U2F/YTJ4XfBg2/acqVw78qJ6+Yq3f1Q+Vu2J9hProe86QnzKLGEM9DWSstce7pWHCRxCyoAXBeGXIASt2hWNVU1r/HUwJdc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0062877 הרחבת יח"ד ברחוב ראובן שרי מס' 15 רמות.  
94KPNU2/QNKrHsuOcjpzJnP7oIcZVpPLzz3PJjJAFqHWGa1Lyd1P9qMMUfGK6Nl1Mpho4angx0OeXJrnlg5fKOmFCMj6dGRX דרום השרון,חורשים תכנית מתאר מקומית שד/ 1115/ 30 קיבוץ חורשים - תכנית מתאר לקיבוץ  
1S2SEvicFE/CAMbQmfx9jKES2Qzk9+X1+TIG1TMIAHFV3l1QLr62ISkZQsBG4FiKNyNWKgrEz6XcxNdctRvJhDw8X/FG7vsn גלילית מחוז הדרום,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 248/ 13 תחנת תדלוק בכניסה המזרחית לכסייפה מדרך מס' 80  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>