חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
Ug8KAJ9Rokw5w6SHXeyrIoU5wW+FFwUI6+nUzbyPw0Zy5mPh5FlQnhlAvNXawTGbFgbMsbxY+rJYIp6BhvTUWxEw0G9ppvyDbI8RGIRrooM= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0137109 רצ/118/15/1-שמוטקין 12 פינת ברשבסקי 13- ראשון לציון  
4QucDVMFakdLu3rpC+pf6iQaECdBg9ljvpnRmK6EvVD5uyaDl/a21xhwWCCkG3ap5s4fkSumOz0Id+2PAkwc1Opx/t1gDzEC7zwHBLZECA0= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 19515 אתר חוני המעגל - חצור הגלילית  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,חבל אשר,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakeaGmc0ZApsz67nZx3QPF7b7vseJw45OdZp+2odpBNf+4f+zO9XqlhvNy5v9A0Ar8ACUisCl/5xy9CoPnOhXq1w3lZ871HC53c= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 20895 שינוי קווי בנייה, אחוזי בנייה, הוראות בנייה, שלומי  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakdzltmlCaxKHxkzJsozmDu7zuDv+TWrcrSkFzFvVAeuXYeUfwk7/6f7JbplyAb5CgJP/FCZZc+1WsAbea6DD3jMYxH0EPUdNXU= יזרעאלים,סואעד (חמרה),עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21524 שנוי תוואי דרך, סועאד חמירה  
4QucDVMFakfDfYwkRLdxFzTVp2TCPDIXNhCZMXWZ0ee31LDpKW9YObOkcm4oaM2SvB66ic9+OLNBa8iNTVZSXhZMcZlvaApGxe/+5yy7Q8I= עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 21596 בריכות ותחנה - בית יוסף  
4QucDVMFakcKH3/aCzrzoGmA6AtUUk0Ae5FaWlFaZ0LXEepGhlLMsGFd98XOZKoWqMy6uTn2LL9GeeD33H8ctXleT0VHHdsv88JarHsWXaM= הגליל התחתון,שדה אילן תכנית מפורטת ג/ 21597 מרכז שדה אילן  
4QucDVMFakfpiXgsuQtYvNJrS8M0TUSEZQGO7r0MV+boUFZrfrivqgLnm9cW7HsOo85fnLZTgQ8PTiaYVgYUyq/TzkQzVEdINmnnvuUHrA4= טמרה,שפלת הגליל,תמרה תכנית מפורטת ג/ 21680 שינוי בהוראות התכנית, טמרה  
4QucDVMFakee+/uqtlcRMIElW/6/HhRM6VyAsGnfw7PfC7p/G6rJ/rVNiFoMG0smN6gIaXl9GlkS3yjbLPaDoVkns91YRIZQ6OrAfJnVSPQ= בקעת בית הכרם,סאג'ור תכנית מתאר מקומית ג/ 21840 שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים, והרחבת שכונת מגורים דרומית לסג'ור  
4QucDVMFakfkx38FQEG58a8v7HZPfgAwtZ3YMyelFPn4mLVXf8zjqrpYyeoVJAuQg2xWqf71y1pVO4uGSLdw3hNoBG6y6aOAoOHA8sgta8s= יאנוח-ג'ת,ינוח-ג'ת,מעלה הגליל תכנית מפורטת ג/ 21868 שינוי תקנוני בתכניות ג/ 5025 ג/ 2571 בג'ת  
Ug8KAJ9RokzOX6sil6wgFbzisNfZapqbFV6IVPPvks57tox0w8xSCM7klfiQL42F5ft3fb04EIKkcQ8WXYuxRb8E0mbrVlFmqkyWo62ywjY= אשדוד,חבל יבנה,שורקות תכנית מפורטת 456-0171702 בר/מק/4/193 הגדלת תכסית ללא הוספת זכויות במגרש 2002 באז"ת חבל יבנה  
Ug8KAJ9Roky4W4g3NE6BQ9geZ/M/4TbKymT6kMoNW85/+8UJlWY5zn5NyekJKubRETF1AG4hzXg+o5iDOpd2ujf4M/UT6MDbqs6L2x3hdX0= רחובות תכנית מפורטת 414-0219410 דרך הים - רח/מק/2110/א/4  
CliOXy1vENqzYg+jogWWSg1pijG5z7HxiHvnMOmHMQoS9UYfmV26UhCPRNAj/l5rC6GcJcybPljKKkJTCOoWDo6mfmMFIcNpRBq8WSiCL8w= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 03/ 126/ 5 פארק אגם גבעתי  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
Ug8KAJ9RokxzqiCZSVuN/sZAhaT1qpinS5zr96OqrNf59WcVKznZGNDcU4CptnO+8s8UGlaZdOR3ivPYpbURCUcTkvyPVRdHo+l627pTtiM= רחובות תכנית מפורטת 414-0281550 רחוב יעבץ 17, רחובות, רח/מק/550/ג/14/ב/1  
Ug8KAJ9RokwITgQhL2fymP5egFiHXvgkyDE2qbzgDI0SKFuss4dTsCNrZpg/AtxPbp13f9cYOCxk5yBoosFisEvoH9TPPU7znOf3YhxGu+M= דרום השרון תכנית מפורטת 417-0292888 חלוקת חלקה 68 בגוש 6452, בועז ארנון, רמות השבים שד/מק/67/290  
4QucDVMFakeVs96KKDfKEYX/nqdip+VxJlZGnpKWJpEn2iTPax6yWTvPDIDVv2v59gwZFcDfwvYD5Krt1BFiTwOnKuV6E/UHCROBHJnaaYA= עכו תכנית מפורטת 213-0227538 עכו - מבני צבור ברח' השיטה  
CliOXy1vENohxh71J/n1iCOeBmcNZIJSLltPLtEt/oB4V32aqZMAGSac/8dN2QWWGavbUfKDWqDhe5cFSk5IUMiJJJrL7VzCbn5GzNZA6/4= בני שמעון תכנית מפורטת 625-0186783 מאגר תפרח-הגדלת זכויות בניה  
pNa176SYIBmMVqDHFdn21VTN/pgql1W++JGJIucGC9Na1EyA5TPUhRD5pki99Jbx4yNC70dhnwMUwkJHAhw5ivm9DENYlcOCliFxcswtSIE= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0242107 אוסישקין 17 קרית מוצקין  
pNa176SYIBmQnlQtEZ4axbFHefkjky5ZUo+bd0/kpBM2j/nzhvssKPDklVvKxOeT7+hATj/SGzvk+z5LF70ngHwivVwtnT2goCFZnQH6U54= מורדות הכרמל,רכסים תכנית מפורטת 355-0133280 יעוד שטח לבית מדרש ברכסים (מכ/758)  
Ug8KAJ9Roky9A6q82jkU6Y32oqp+UVkKBYdzc+6LY0vl3Hhk4HiHgRHc/Y7qZe2JRGG3kEQPa0Fog+AU+3KhsE65iFkXvXCFPi5wrbX7LAQ= טירה תכנית מפורטת 403-0201871 שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים בצפון מזרח טירה  
ppnCWTcsST8S4Xpi0zCOJXdT3VIrwZ/3ltpAcRPN7SlAf9FunjSLgCmVBkTkaCebKsAOy78ugSbN4ig4MHzz92+dv+nrXRwR5uGW2SE6790= בת ים תכנית מפורטת 502-0301242 בי/5/450/מק- מתחם המשק  
pNa176SYIBnoeUe5FWTbYISCwC+axJu6sJ1CCHszz82joj8V/skh3AIK2/puvTTspX+Kk63rF6oJN8TEESxMWjigKkCo8eZZUyUW2mPs6Qw= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0189597 ניוד זכויות בניה ושינוי הוראות בניה בשכונת קליל  
Ug8KAJ9RokwzoLBcItrY4PXt/2V9Fp+TNpDtDwipU5748dmqrR9PzAqoTxq5KKLVCXSaRqEDO9rYlkgGXZZQlk/ynYzAnioOKLVRoxr2HCM= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0276725 הגדלת התכסית ושינוי בקווי בניין  
ppnCWTcsST87jDxJp/ycGO9mM6xHcynukdWauhCuXhj5suHPHlixQiGa4CoPPvyTpiTMzTDaF8zCLtFaEOZM9roVlhUA3stAwMSNOmwWO50= חולון תכנית מפורטת 505-0293456 ח-מק/143 רח' בית לחם 17, חולון - שינוי קו בנין אחורי  
4QucDVMFakflDugfvhQGl87op3hWFIUklYYVSfOvkXGrMH9Ol1tfI1wDIq1Mt17Ek3WevjCtuMon+fnsvdC3PccWOrAjLK8KLc8PNPmJURo= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0285940 איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים חלקה 26 _17037 _כפר תבור  
ppnCWTcsST+d4kEv0URZsx7PZS4S5LOKLydB5snLC19V3avHWqyHbdeA/cWlhVwPBIdvVcREsFK2+14bZANjUWgrbT+QkwbzjIyXPRVCxvs= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית 507-0242388 תא/מק/ 4409-העברת זכויות משלמה המלך 65 לאבן גבירול 30  
Ug8KAJ9RokygtINJbLCIWu7mKxrOu1iYdXbfC+JUFb3labeg7E9kO1yZoANSwHu7bRW2FqT19BGn2oSlJlEzoOrT7rryNoFCYPhH3gQlB+Q= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0334896 הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות הבניה  
ppnCWTcsST92h388Zt12uyyJksmnMrQ/CNagBAVtc+qfasSF2H/ldCGcaToZKGJBDNtuKMmruGpJ2e0Z16j/zQ6VqWZ29bUOD/xBlKL7Mx4= חולון תכנית מפורטת 505-0186403 ח/מק/180/ד "בית משען - רחוב מודיעין 19"  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW7Xmq8d380ZyfMohUZ4Cwoum4dU29pXSzU451cpcfXVEta1cc7o3KpD62h4qbAjzUbzuK6XGbTfasvVzPMdGcSc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0288704 רצ/מק/6/45/1 ניוד זכויות לבנין העירייה  
CliOXy1vENqm7l7p3kqsZnqblxz/QpU93MP2EhI/Si+q31Ll09NmlyZMWQrN/oxi/y8Tp3EwNBiicdyEek8YOPb5IQ1mtLrzqgR5AKBSZkY= באר שבע,בני שמעון,חצרים תכנית מפורטת 625-0198085 קבוץ חצרים שינוי קוי בנין במגרשים 1, 2, 5, 10A, 10B, 20, 60  
CliOXy1vENpZySf480TmBS6qmNfnCYqlXZU9pJ3UC2Wsf/ut1ViOvEYnXDbsLu9A1Vx11rz6vbN9yJhiG8dURDS6FnjUXfj6jGW1w4PK+Hc= אילת תכנית מפורטת 602-0169292 מבנה צמוד קרקע במגרש 369 שכ' שחמון רובע 6 אילת  
TOpflW7W098m0aP4LktXltm7sOB+K/Mf7pt+Jp8MlHbCPmbwdDvJYDps3kbudYmk0UUvWJJ1NoFZiyGnK/0ijG+e/35/3gQPLDKWXzCI7W4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0228379 תוספת יח"ד לבניין מגורים קיים בבית צפפה  
TOpflW7W09+Rnw48zXeENx/IaLkYZuz9nBi3oegX6P2qOWrq/GspeIDMlQn2xTkVp6fJG+RrmPepF7IMlzDhXYkAHoC2OvMptO+uqxR3Ex0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0086652 תוספת אגף למלון לאונרדו פלאזה- הרודס ירושלים  
Ug8KAJ9RokyhaFNiOPKqDK+40H5hzvPb3Avz1yXmheCZRPhZcDJcF5YjmvSEgurH2X4uTcyvXG60VySwAvY4UWrV88PMJ+WHWv0+ftnB/hY= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0331991 הוספת שימוש למסחר - משפחת אוסרוף  
4QucDVMFakej6elIm6skUtQclLD/Yoxr5VlVlXXmEVQdyDAS3tyjdiePBLG1eCsZfUTLtV5krhZHHP7/axLjVErCYRMox+zFAtaxxN94If0= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0265553 הסדרת מערכת דרכים - שפרעם ג/22018  
TOpflW7W09/RG1bc22KIMmECzQH+QpLCSB36/1oooSj53aBqbiQSNK2ELSXnkXDt9Drcw0Cx+Sa+Ev/kayLw6qqf9XWkLoC89WmrSp0SR6w= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0235150 תוספת זכויות בחלקה 24 גוש 29540, אבו-גוש  
/slwVhRDCaziZ/r0SGNmgjSNI7I42yvZ/OolXM2cmdd2sbgMUqMaYlffKGf9gQcfRXEmsagi/uB0oztzBD3HVGC61HGnteIa נגב מערבי,רוחמה,שער הנגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 264/ 4 קיבוץ רוחמה  
TOpflW7W098hrXk5wM7h5TkW1RTbcpqnbPxgyiKBEr4SDX+L5bcbfn8NyIOlQ5ijAs+23dgQnlt9mFi627gr2Ubf2tINtH2/4guWbSLMDx8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 11557/ ב הקמת בנין מגורים חדש רח' קורדובירו - שכ' גבעת שאול  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם.  
4QucDVMFakcvhkmE9rf9Pjw54fPeimaFIDxMezrll7OU4iCRR6y3/RBRBaG0y4Z3oxJf27H+8GmjKsvIWPQixuwpiHTSqhx+wyGymzD2Iq4= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21345 פארק יצירה לאמנים - צנובר, קצרין  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWT2EUcLeStoJ3CnZjLSasYs3AzTnGuiJUfnI4Cuuj2wflWghGFv88yQe6hOGJNLcN6mowD08TemNxJHEZSH0O1Y= בועיינה-נוג'יידאת,הגליל המזרחי תכנית מפורטת ג/ 21383 יעוד שטח לבית קברות בשכונת נוג'דאת - בועינה נוג'דאת  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wtMMQcAPZMhU88kqmsRjnkZPKPS0wnOF5hzyqZAz06NCZSxJvYhHtdIitLpV9Ud8+jsrY3ppvo449Ou3EKJIkos= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21491 שינוי יעוד קרקע למבני משק, צוריאל  
4QucDVMFakcwDwYBxNWwNcEXfoxviSN+UAEpMCfmODdj55QO81lcVUxFdCaG0rd+5vfbCFLYAx4+yB1Ly4mQDtr3xV4o7zaddFxrm3Dk/DI= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21711 שינוי יעוד למגורים מסחר, דרכים ואזור ספורט, ריינה  
4QucDVMFakeSFGrLGpZTX/6PfHxZof8FHz4ANm4OYKv6loDKTiI7Hn0O4pslja58dFXuOlTzb6aVMO7ja2jNzyYXnRFbjOhymKLFxp8ddkQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21716 שינוי בהוראות וזכויות בניה ג'סאן אבו נסאר - נצרת  
Ug8KAJ9RokztlHDSaIf++i/cTJptlAoYQRkb/pZTqfaTuWXJpLeWnORiJDTQ4iLFJznTVkacSMYuWty4myr100Jhf/9SnyUPpuNlWlMfXCg= דרום השרון,נוה ירק תכנית מפורטת 417-0132449 שינוי קו בניין גוש 6821 חלקה 140 משק 123בנווה ירק - שד/מק/60/ 44  
Ug8KAJ9Roky7k+M7bq84KosSy1i9Ib2F6Qs8nV+66sjqO9P57+O20TJhqunIZS9I1vh/VzFXzp+TegtPFlVQH1dRAifzeBhrDDheRvAny4Y= רחובות תכנית מפורטת 414-0182220 רח/מק/107/1250 סעדיה גאון 49 רחובות  
Ug8KAJ9RokwfhaL3AQa9UJGS9HwMda3YwUYSkXPFMFM9y83DxvsfnF5ga6Rt94lh52H8+VTuqTeRt4UKUppq78pkHM9UcU2r+AqCwP9S6Mc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0237263 רצ/ מק/ 110/ 39 - ירושלים 3  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfkbnlvL/hwgRFYkToTtu8dGmFVyXhRq2cKIPeOreSEt29GoO2XIjpVUpZrHjkdt6kjjNPxVyH/eC8fODcw1EomMh33TAfav7s= אשחר,משגב תכנית מפורטת 205-0288381 מגרש 193, אשחר-הגדלת אחוזי בניה ותכסית  
Ug8KAJ9RokzJqRuuS37appKCJrmJHF0/DQRKmNiesg4/PddDdmgKOuD1qHzDkd2gqkJcefkUddhU5425mLGsu/Ep/OoQIM2Xl/zGpNt2G0I= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0286583 רצ/מק/84/5/1 עולי הגרדום 46 ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokxbPl5ODYTbCJ/KiWu591Lc89EFfFiVQSB2wNVrD/MiQnRLaliC5Nr4LHqGmsTis2M5gRmSU8tM1BU2CBCbsKWpKZcX8Wwjk5s= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0284430 כס/מק/50/1/ג/2 א.ת. מזרח כפ"ס ניוד זכויות בניה  
Ug8KAJ9RokxWGutgW22Ki9rGMzX9xoRI90nSF1UykjmU2ZYs426NaZcn72OBatGIVt/64t3EYhXMGgtUzZZrOJvT7aZlWGza8CpGPsWOjP4= אליכין,שרונים תכנית מפורטת 457-0089219 הצ/ 1-6/ 71 - תוספת זכויות בניה  
CliOXy1vENr7uNmmkaksZ4L6kF9vO49rw6tzAoF1dO2Sa9EcFgM3GPN/mPFZyqpq5MYjEBUxngi4IvgpjiakuKaFc7b4UW52lK37cZsoiMc= שדרות תכנית מפורטת 611-0164251 פינת רח' ירושלים ורח' מנחם בגין, שדרות  
Ug8KAJ9RokxGAYE8WMuChCxdfe90qu3NSlUaFDca77q5Oj/CVr/9cKqOZw9SdSm/9nVpkXV0vFlYTHRJhOaSsyctMo5ZcIjK5jOH4/AlHHo= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0309823 כס/מק/22/1/כה - חילופי שטחים ברח' טשרניחובסקי 6  
ppnCWTcsST/cL+gdRatIBRK+EfYfCDOTn+54ZnQjx/TPvtNRlP/sZBP3HRGADID7M7ME+f2z6/DsY+ldFYhaiavzzJy2ETk1GtJPNREMxZc= בת ים תכנית מפורטת 502-0320358 בי/מק/7/450- מגרש 113 שינוי קו בניין  
Ug8KAJ9RokxEUDtX9w5FJ9jbfVUIR8CoQKwjKC3/FUR8WbRCE8dIuThkeCDFskk/ZVH5y6GnPodr/k9MrM6fWp4QUiyuzr/y/Em3OeAGR1w= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0187310 כס/מק/60/1/ח, בנין מגורים ברחוב יאיר רוזנבלום 10,12  
pNa176SYIBm7dcqXxDof4AXTi74sD4qPfTok2jsDYaBWkaUw9aR4ewKfWhx9J5xhKTXI4C/NQaAwSjRSfcNv54qkEUahhWyR2/o9hAtht6M= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0206623 חפ/מק/1141/לד/1 הוספת אחוזי בניה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68  
TOpflW7W09+L4sZ0mEo694fW7nzdUc+XPleGRrOnytunsZqrbUhmXjDUK1lAsb8KlDblhcjDnJk/KKrtj6U4TiWLY1+QwSdhbIyx6Q8FGiQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0191874 הרחבות ותוספת קומות ברח' יוסף בן מתתיהו 29, מקור ברוך.  
CliOXy1vENrbgRMse1RWayfgH0EFS8aL//A7Q6kMs/ijlakOFuHkQuiLEKsLNpEy8Cr17QJIoxypcmrEKEk0omjF65mfs0WBlHgAARXU7AU= אביגדור,באר טוביה תכנית מפורטת 616-0249656 פיצול מגרש מגורים , משפחת לביא , אביגדור  
Ug8KAJ9Rokz6R9kWSTlElhpeOqPep5yAhwkqMGkb2N/0BgBzbxZdpj4hKc+SwZGczgEFRjx/HF5POXZxrbZMcAzJfg64GR0ggq03s+hHkTA= גן חיים,דרום השרון תכנית מפורטת 417-0177360 שינוי מיקום יעוד הקרקע בנחלה, נחלה 205, גן חיים-שד/מק/52/594  
pNa176SYIBkkevSEJvo8mVW/vINnb5a7x7CZkWuBNHC3kSJhTVKOCdvBs7JVL4YqA2p1A2Bw4sr+ry6f3PAii2YjPXpAnnWKQgDLedJO4wg= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0310680 חפ/מק/2397-תגבור זכויות בניה בגוש 10869 חלקה 129-רחוב עקיבא 15-חיפה  
CliOXy1vENq+4R783A3+fd7A8RwYxBMarSQYJTBVelP1iRlpI9VAjbw1ydKjmCLlXY6JJoGZkMrOlDL5yxxvTAD/aF2J3i2gt8WcJjuKozk= בני שמעון,גלילית מחוז הדרום,שטח גלילי- מחוז דרום תכנית מפורטת 625-0270454 מט"ש שוקת  
4QucDVMFakepgY7X24KGEOHUMZ4DVu/Kzmr8gKX21qbpnJ/fXtpxtJlvuRt/dKEy5UWgaGy6Zhahu2JYxLK+W2qNSbJojBvES0LDmUwjOVY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0260604 הסדרת הבינוי בחלק מגוש 10311 - בשפרעם (ג/21971)  
Ug8KAJ9RokzjYu0pscfHW0CscxENkWufblbMFHU1xsy96TSSiPsT2iIKs5R7M6KCYM0X7UxxboLfwVHbLPXfUDdcCMulCEVxrMffBcfVulY= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0317214 רצ/מק/1/81/1 שכונת האירוס - הצרחת שטחים שב"צ שצ"פ  
Ug8KAJ9Rokwqu2nFXvWDbWGLCtfm5of5p5/JrlYzii4L1bjDrBr4GkLz5Y5ZyHfVK5biE1yhqAEIm3yJI1YMQssRgx+TNUapN+XzIAbZuj4= אחיעזר,עמק לוד תכנית מתאר מקומית 425-0191965 חלוקת חלקה 32 מושב אחיעזר מגרש 14  
Ug8KAJ9Rokwz5UAxR1zVnE8tfrT5FNEb3WL1mH/yNFV1253XEmItgff3ASBdA69QNY7WEIwMsCja2N8RD9gru16GtjBTbHLg9HpIH/5v20o= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0239269 כס/מק/ב/2/נח סגירת מרפסת  
pNa176SYIBktpa485BKvp5cn9hRGeP38TWeyHiTcbzpg1apU8rd/9eCpLX4kaWmLJRbDjSMcUsQPjQOhieiXCdp91oB1ig4PB/tBNSNxQaE= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0102830 חפ/2351 - הגדלת זכויות בניה ברח' הס 34, חיפה  
TOpflW7W099pgvAY5woJwKK8k8mAKgSu5qloNvWz9fpUzFhhd4tYbvTopUJhhHPkiofTQTF4Qnaq8GC2FHr5Z7RWuP6MwahI6iVS3Rfp5iA= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0173013 תוספת 2 קומות עבור מלון בבניין הפעמון, רח' המלך ג'ורג' 3, ירושלים  
pNa176SYIBlJnbl+5j3F2AMzM/w4ZLhB21dpiWPfdjG5uax1KvzjY8whMiB7fifuSzdEZQLmzkZf8sjpyAbKQxZ36IxHkFjMxHoqQZ97GT0= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0140566 ביטול תנאים להקמת תחנת רכבת עפ"י תכנית ק/408 קרית מוצקין  
pNa176SYIBlRngo7dW9VnFN5aDWwaA3YXJLJPcwRcKjhTkgKISwg4BDvgY2SBxY5PE9Vr/YqycsdslzhYkw0x3cgiByQAsBUwnqYzVde2HQ= קריות,קרית מוצקין תכנית מפורטת 352-0298935 כורדני-שינוי הוראות בינוי למגרשים 409-418  
TOpflW7W099r97TMPnY6H8Ho5cQT3NJxGl7yPhg0mrSjX65ZPXxyd1c3gWJKNF74D6IvCGkLsLGl9+gHbs+JaqcMW6ZOB2jzz5q+YDvlto8= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0222992 הקמת 4 מבני מגורים במגרש מגורים בשועפאט.  
pNa176SYIBk3e575IAWkAG7AfxQgcFwvUiiaz2U+FM054y774y4vS7gjaKqcggZ2CGLJuV31uFkkAQaZ1vTbCOaKuSx69eM5vBwTvzFI6Wc= אבטין,זבולון תכנית מפורטת 301-0194621 איבטין- מורדות צפוניים  
ppnCWTcsST8qKOMCePfiVBAxxn1Ttlr3jzy9okS9qr+aJc4gdAcl4S/iuPfRGRU7ZHhSMiiqi0AeMrk9VDdavLsAFPfEiR6iogyXLbOcmkk= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0214189 תא/ 3847 שטחי ציבור בפלונטין  
TOpflW7W099Cs29bD5fW2CTku2mUSIZMxBh0sMPp7khyZRteJSzTgrDnHsp+SS8aKmAxBw7YYPNcoQtkk8yQEPVOcXhIP1xc7lqz7CmDA+o= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0204800 תוספת קומה והרחבת יח"ד רח' אלעזר המכבי 9 ירושלים  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFake2oEiuG2e+Ln3ANf7LoW9Jl9W7bABATXoVutepMEPQCIKoCObTLNU0oX8FqIpnlhbrvg+T6U7Z4OImk3xa7F73o48VybL06gw= עכו תכנית מפורטת ג/ 21846 מפעל פלדה, עכו.  
4QucDVMFakcNoyc/ofTqm1AXMdoSuCU6WyWhtOa21f0MBu9FsgrDfk3hgndqG+ivDWleXmbsyxuUabWDfpEsW2+zM0lTKPChSbwy2iuGu8o= אצבע הגליל,מטולה תכנית מפורטת ג/ 21833 שינוי יעוד שצ"פ למגורים, התאמת קווי מגרש לפי קירות תומכים - מטולה  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
Ug8KAJ9RokwrAeirh4XECWYR4xlojdpz68mZMgeemyR21dWoKWCotr3S17gtmQthZIXzzY9lbH1q/n5DAC7U0dgvNoLB5zaHmjZRPgTAGYI= רחובות תכנית מפורטת 414-0159871 רח/מק/750/א/1/36 דרך יבנה 6, רחובות  
Ug8KAJ9RokzzLDHSTMURLgz2lucbGoHbNzB2k7RPJfJZI+2BYLDIyqjVA5pBkngNUcG66759AoOQz6MizsethvTs9s/s+X+8vbT18+EluSs= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0235283 רצ/מק/2/26/11/1 - בית כנסת ע"ש ר.חיים טייב מרכז קהילתי תורני  
Ug8KAJ9RokxEMRQAqQKqepYD8YgVh5vVIZyIWmLjzV6/Q4jleQLgj2HPCr+k3k84wq2+umnVDeOkfopSRi4SVN9yL92iI1ZMJtlFta9I8hI= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0265561 מגרש תעשיה, רח' ילדי טהרן 10 - רצ/מק/30/3/2/1  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
ppnCWTcsST+tWvKe117+mE7rO0eMfNq3jxBAIVpx6Ce9mNTqcjlheKkk+mEuNrEin33PltSfKgKTQ1WVu8JBy/kj1jrV1UfIbnymQwRVqTw= בת ים תכנית מתאר מקומית 502-0262659 בי/662/מק ניוד שטחים לקניון בת ים  
4QucDVMFakc7DZ+TLbijKGDz8YJB+JEunesu0zIziDVo961nQiKkppZJbswDvMr4AZC/67+DH2kgSKpZZtUeVG6TSk9G524diVQIdXm5a2M= לב הגליל,עראבה תכנית מפורטת 262-0230193 שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מבנים ומוסדות ציבור לדת.  
ppnCWTcsST/CtWlRGhRcfjwHyHlsDUeCVwSr52OAJZ18dw0cj+E8Dm6EYTBW3YbS2KvZWxb0rQYOAYX0BHljKufhheqkPMiG7lpgzbQwF/w= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0227959 מלון ארט בן יהודה 35 תל אביב תא/3986  
pNa176SYIBnMKAPAvCKnCmiaw6wzWpE910WyndiMYJtcmn3GqlinAikFY5zcZMkXFUtnPrTOxWKJSV45XCmY+wczQaag0m5i8/La466bgFU= חדרה תכנית מפורטת 302-0106377 שינוי יעוד מדרך למגורים ברח' הקנה, חדרה  
CliOXy1vENo7pBAkA18atnLRWl0v839qQR8Vc7WCXDowddIu5hjBHvh1x3nleCJWnS4tJldt72vjwa9PVt0cmru1yncioBHEd5uf5lcrKXY= מעגלים,נגב מערבי,שדות נגב תכנית מפורטת 651-0261610 מגרש 70 - מעגלים  
CliOXy1vENp8jx7bcOZwxps9IkemVnqOsuymOWBJmgFPXc7RwOkM96YBNFF04rEJEXfXWTmaxcNVkqRdYyFG7bB21+P2hoFHdnQGzkN5mRk= בני שמעון תכנית מפורטת 625-0240119 עידן הנגב-אזור תעסוקה ושרותים, שינוי קווי בניין-מתחם צפוני  
CliOXy1vENoCqd1BJKzFL1nnvsRE1IuiSBl4KK8dZw0Z3Ao7OgylyBYZgvUmkAWmPIZGGy7egTqxfiudgZKveDLqq+V6pRkihjiWu8KLQ+8= אשכול,נגב מערבי,עין הבשור תכנית מפורטת 651-0175000 חוות לולים - עין הבשור  
TOpflW7W098y34FLLey/B081mlke04DcGXT9BKsBjdNlO/Ooqdl17tmVnpw66uDDlfAwfw5JGAq+p/Xptw2ahmnjcsRJGv8IaaKabLpg6NI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0141036 הגדלת מספר קומות ומספר יח''ד לבניין שכ' שועפאט.  
TOpflW7W099r97TMPnY6H/4JinBcbWJUtol4bcCr2PCENmpqdTzxtfaPHDRkSWsCD8lOHnV9ywObHS/LmikQymSDkfw4uilTcVMIih1P6a4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0086256 יד הרב הרצוג- מוסד ומגורים  
TOpflW7W0984tkjbmgzSYw3/Fr6nYTFijb7rcezDYSnyCeOVRmS46W5zlaSwW1BJh67QBcNCaJsJMfBumO35uyRcKoC8cVlQ7tSQSsSIpe4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0323204 תוספת בניה ברח' משעול הקורנית 25, רמות, ירושלים.  
TOpflW7W09800szIQchwgrdcmfrR185wynS43fGCXp7/IrMVhi3JSCo6Ef3lNEyrMME8pBfyayCaQZLY2SPSKGSC6N3ZNcLy/gmqMWU+CWs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0142570 מלון ומיסחר בשועפט  
TOpflW7W09/N4Fi770SFrwvSz/j7AcHrzQpQMMLHIzuXRJGi8ZOt4TlBDR5WRhssp6YEbyqCClVPKSOBcQQyYxccE6BRR6P9w7VioUustR0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0085076 הרחבות דיור ברח' מנחת יצחק 16-22 כולל תוספת יח"ד  
TOpflW7W09/6crwec21HUe7gJvIy8PRpTYTLkhNgelYc4OQDTHq9CT8D+gATAEcGWBCKSsxhYpCLFy/I5xqhmTxlzSgQc+SwdmsQgl0pkW4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0193789 תוספת 2 קומות מעל בנין קיים - ג'נת עדן בית חנינה  
Ug8KAJ9RokzWw6v6o+jqEIdD3za5JrST1D42OsntDYymUY1N4ZcvdZTNIbraQ35XckXd7ORKUIcSZNvi95DGuDQCdBbVSROZWP8XBmHDhCY= כפר קאסם,קסם תכנית מתאר מקומית 451-0301846 איחוד למגרשים - מתחם בן ג'מיל  
4QucDVMFakf4iqRxgPGi4KlhLxQVXukyDJLgZq4LI+T1d9YrAZ9Rin8jQXB/mG9/4Nk5eEGY2I2FBvQV9JmnuZwkYJlg0sY5xNbMldjRp2w= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0305201 שינוי יעוד לתעשיה ומשרדים והעלאת אחוזי בניה ח.90 - א"ת סכנין  
TOpflW7W0996Mgo3Z9IiZREWgtGOA2dhmF5Ay5yVBbXqDliZOPhQIZ1QuVvg3Mk4qtgLWK9QS5hxgmGWY8lXlpeBwThnnkx6hS8w/4tU+pU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0209593 רכבת קלה בירושלים - קו ירוק  
TOpflW7W098UAYqBkxlT5UGoKwpB81fObyU0W6AD2YOCWthE6Fvu0ySa7+kWJtOAno8YuYeGKQJ1c2u7P2c5mVs+T6XKt1rcrOxG1mUezLI= אבו גוש,הראל תכנית מפורטת 152-0187211 תוספת יח"ד וחלוקה בהסכמה, שכונת אלשרפי , אבו גוש, מס'הל/מק/662  
4QucDVMFakeCxT9qOG3T2ib8zgHfjNMM7hfUmAOlz6ZVQO6q71mmEhNZO0yUnjCWGQIq3pDvuw0Sp03ywcWDxLkqglx8aE4uwJYof0d0Yx8= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0242800 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakfjqQOqMA/IhC1mMkZ/QDFEPJPH7huMOAmUnpThPpI8dswWsvPD0MnqAQFmIK37znzhlROL+7qbrQ4iKtY+wCPJ/BOleyn8u7E= גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 21050 "דיר עזיז"  
4QucDVMFakdwMmveakln1QWyIcMRcO+j1n7cMLgblOEQJeUqqRxOOFf2KMflmatiw8PaAaGXbejN9kCQRR3Mpzxrui5BVrzI6tZG7vM0P08= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21165 שינוי ותוספת לצ.ח.ר - פארק תעשיות הגליל  
pNa176SYIBkx+gEYFkuVKV4amP+SC30Qh0IcsqTWfcMnKX9ipW3ijDnz379aAjNep5wyXpucIg5MbKpMw5dkfXoTX4JTFSrM5rMb+Q6Y63M= חיפה,פוריידיס,שומרון תכנית מפורטת 353-0188839 הקטנת קווי בניין לחלקה 261 גוש 11288 בפרדיס  
Ug8KAJ9RokySuWEuDAhfF5wuF/laMLFLx3S05oMWtjYeJ+t5DYnGkfcsn9xcwS9OnznY00i+W7apIwwQ8hevZ71SUJLKnZJKNVFqLp+9FZY= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0171165 רצ/מק/1/ 22/ 111 שינוי קו בנין והגדלת תכסית קרקע ברחוב נחמיה ראשל"צ  
Ug8KAJ9RokyMu1zKYHCcEFXTYy4bCnZjjJm4DFOU3YaNSDTfOtnXQbdf9/hF3d6ztZPHti9Rpf0kWBQxCUWbyojf3cu1xSCXTwhKEn0wpiE= רחובות תכנית מפורטת 414-0229070 רח/מק/2000/א/44 רופין 17 רחובות  
Ug8KAJ9RokyNPJpJeUiKeVYvgTYyFq7YI7SXsMzXMthjgafIuwhCDkj+bKPkrh4XUAH0xSN7SgdwL0YJ8Ye1+CUsn1fxiHjNeLqW2f2tMVk= בית יהושע,חוף השרון תכנית מפורטת 401-0257576 הסדרת שביל אופניים - מקטע 3, בית יהושע  
Ug8KAJ9RokztXemY1OQZxgWWCA8gUUTxOQgVsyayJEPfJkgGUHO5wyn2mXQJutlDrdpzFOWa6bFcHUJhirB7+/9qB/tJNJU+SNZgkDlGqRM= רחובות תכנית מפורטת 414-0274555 רח/מק/2005/א/9 - כיכר בצומת רח' הולצמן, פייקס ואינשטיין, בפארק ת.מ.ר  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENoGWLHzZUVa2wm4NIPIDQDlW6Cx6/GabT3rltq7QDtLeWd/4iQkD1tZ7sl9BvudbLw6Z6JXU/iZgP/IzCuWbiFsbl5ToXqP8UM= גלילית מחוז הדרום,שטח גלילי- מחוז דרום תכנית מתאר מקומית 11/ 02/ 105/ 16 חוות פטריות  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK09P+JePQ8ZMmgElTtmq9PEMa2oPetQhElyrEAmXcOysLuUpC6gU02tkWKreL5WxngVpqlEXhAxs8zZy5HxnpR0= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 383/ 3 שכונה 5 חורה  
Ug8KAJ9RokzOqq9v18F2lhgkCwKr1m66q30TVISittlXnMfLQTLKzzmIYp++CpSFHxxmoNHAtMWihE2qHK6UPZd4FRbOKz+TYhWLmI4z/zk= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0123067 רח' משה בקר 4 - רובע הבילויים רצ/מק/115/15/1  
Ug8KAJ9RokzqvQin7guvmG5Xp/cObIfz1t8gue85vrNVU5L7SVygIv4RdCJBhXFJXMTZLVYPCs/MhiVTnZdO0A90qGqdtCbZJQUbhDe6diY= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0302257 כס/מק/15/1/סג - רח' אביגיל 7 כפר סבא  
ppnCWTcsST+/bupHSKKvnyBq5CFVc2lAUusiCjI7+lTfrwc1iaGWSxnWNQ+Z8wK8shEcTfFriV470/zxH/UgouV8j8TIY0vMBDzGSOtJCMA= בת ים תכנית מפורטת 502-0284331 בי/ 520 / 1 /מק - כיכר העיר בת ים  
ppnCWTcsST+O3yGaHUeBJBvv3DV9F5yXDSfk3v3ka9z1KFCp/7sDG8lsypHHdSbWjmSMa9+wAuH9AnPPx7B+LxMIN0YxmVYsR+Qu0zCTGDU= חולון תכנית מפורטת 505-0266833 ח-מק/139 - "רח' גולדה מאיר 8 חולון - הרחבת מרפסות"  
4QucDVMFakcZrlbzBv1tu1ClObmTrX4xVZ5oQMuy/wGhMP+Hl4B/zpPuPrLYv6TpnOnW7N8laIrs9RdJfXIEKuLTejSNrJVmvgnMY4ezw0M= הגליל המזרחי,מג'אר תכנית מפורטת 251-0259747 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
TOpflW7W09+L4sZ0mEo691VAIckJdeQly51+VxqAX647j1CwShK4so+tVzq93cuk1ml/vfkkocjo5407tfuU6zJB3x8oY6voOFSC90pCMgU= בית שמש תכנית מפורטת 102-0111955 תוספת בניה רחוב יוסי בן-קיסמא בית שמש  
4QucDVMFakc4Og3S2itbqlaS8rqLlX+AaelJz14BMJ257OIa32Ru+4H+ygKtVMF5eTR88W3g8xnQlYrM9mwnbK0+kZJsHbFrOJDvF5ZfLK0= משגב,סלמה תכנית מפורטת 205-0329631 סלמה, שינוי בקווי בניה גו"ח 19457/107.  
Ug8KAJ9RokzEHWvbPtk/oE+HLgDUaDo+c4gEurSv+xHJnoIgp7YAMGkfGcIXcrQmj9K8O1QnURned630kg9GvbaXXQtK0uJylnR7OM6Vl1k= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0332395 שינוי הוראות בניה  
4QucDVMFakd4ti1kmw3KffGJlbmv+LUD7hSOaEwHdQ7fPokaRzYD6oqTtiLBHGpbonFNy5hQFMHLygR7sj9UhivEEdsiqEIOTme0qV/nxMY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0258590 הסדרת הייעודים והקטנת קווי בניין - שפרעם ג/21975.  
Ug8KAJ9Rokx5+AP5eMWdUyP0afXmfopRZw7g/as4hGjZBK31yD6L2z6jGreZnL7YpXehXNzzx32DLzB+3RXDuJi37spfDuktwP+fyLHnfIE= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0221697 מגדל הראשונים - 2 - רצ/מק/6/59/1  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OBjIRHXqGibtx9y03/blSlxTv0XT9qpqrx/0hvXqIFy2+jOpD636XL/Vn0bb9C8Xn5z3f8QHZ960NnKR/Rx8JxE= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 20936 חילופי שטחים למגורים - אליעד  
CliOXy1vENo9MzkiVwbvgs/6pVRY/3staYedY1YiIs/QziRIR6TgmiAlEY9nffkK2mvS5vXezP8g3lt7fzsfYY/6RF+HhE7812+rLH3JEk0= ירוחם תכנית מפורטת 612-0328427 מבנים ומוסדות ציבור במגרש מס' 109, ברח' חשמונאים, ירוחם  
TOpflW7W09/uBDl2iWcMVNR17dbiLmvhA/lSXSAzq9ElwRLPyCohQSjTof5E3ed/DuKxxLhOtUTz9EUE1aUusJp0Cu57XVNkLnLWOTy9UWE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0227116 הגדלת זכויות בניה, בית חנינה, ירושלים  
Ug8KAJ9RokxJsNiePrXl+mTAt9+w9ZYAn9OzvZmtKnsab4dmHTIvVzT0rmiCor1eb2Y/qn4detCVZ+6a6ps3jpN0oiYW43uowNAZQvk8t1g= טייבה תכנית מפורטת 402-0180463 משרדי הועדה והגביה - רח' אלבלדיה טייבה  
ppnCWTcsST+NPKno6OuevDjWtIILz9PuJtHjLvrLhtCLAonu50aa/oHayj2Jfp1QS+Zeop5eJS9GNGpsO78nshy0Q695Iqr1w97VacN1VQE= חולון תכנית מפורטת 505-0180836 רח' מרכבה 51 חולון ח/ 152/ 7  
TOpflW7W098y34FLLey/B40Qpul+GlP/vsM/+l27URPqf3QEihoY2Fpa2ohDRWnuRW/eIYnRCyyOhkaJ3dNskQdfopSwYVCqldKzWX5HxfU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0196139 תוספת בניה לבניין קיים, אום ליסון  
4QucDVMFakfKriWZuyfXEhe59vqGsykuxG2sWXV17CePR15Wc2c0B/es+YIO8aS1xhsnCIrlO8J/E4oFjbVJVqZnaVkvCL9TGgzQJaut0VU= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0249722 הוספת תכלית עבור מרפאה באזור עירוני מעורב בסכנין .  
ppnCWTcsST9eNsUprmJyEETDD+nuvMKjCFy0Di/U+O452FiF/DlGqGLy22TWmqbriI9hVJlCfX6q7oa7KLjEMBpcEspr+cYba3GvAah9Pcs= בת ים תכנית מתאר מקומית 502-0127050 בי/537 מבנה בעירוב שימושים "חלקה 127"  
Ug8KAJ9Rokyv9atzdnw+pAhYlPeuLX6HCOp4kiLj97PDfpBxWTDN7B1IcbVgY3l0F6UDxkoqhu+mC4vYLAjkuKUzC8qdJ9cCnxX/xsMMvvo= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0260869 שב"צ שכונת נעורים רצ/1/8/57/1  
TOpflW7W09+RlfX5UKMT2l5+Sz3darwRN/uCF32LG5pWVt36NAiGMT7+rWCjdJ3PyIAkIDcUe4qTVd5cX2pZtIw8AVB/q9kNd+wqGM4Ec8I= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0246074 הקמת בניין חדש ברחוב ג'עאביץ שכ' ערב א-סווחרה- ירושלים.  
CliOXy1vENobPQJP/Vdo1W1Aml0Np4cImnQLNF96SR8esz0cwyGonDujtPwVRjKS674JoWTaDKq0nOltJPoe5bQl1GqrMNieBkLfz5///i0= אשקלון תכנית מפורטת 604-0255398 אשקלון - חוף הדתיים  
j6C1I7farCCsrb/vki0nTTNzsUHQsv8Xdyi5qLywJuwyIfdKCm/sGy5noU4VoAN1xK17xX0cZhDZwyu8VXtX4cZ576IIdTA/ יזרעאלים,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מפורטת ג/ 17994 גן לאומי, ציפורי  
4+IqhrfGu3rScCDGtW0Z8cF09ijQE+QM2KVvGFVJNsj/BVunsCyBNJfny1iwXMEaUFZAoW1K+p8RW/cfmOT7K+WjIE+FnP7/ ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 168/ 20 אזור תעשיה מערבי - "מתחם אלקטרה"  
4QucDVMFakd9EUZvi7cCXIg0K2ViY5YFc9ixm/jlV888lf06AXuhzmvZNj5Y6EyggqcyrqFf5WQJn42rGYMx02H/84r6aqn08qMVOzKYMVI= גולן,נאות גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20716 מלונית בנאות גולן  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakcJO/v57TUQyW28vFARyxbwJbDyM5amhaHKozsFqzV+n7Tzpe1hRu7L4YdVz49cuqKWHE/DSUFRpVuZbRJBodjTJFRCblsQWq4= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 21169 שכונת אשטרום - חצור הגלילית  
4QucDVMFakfRmP1lvRVZ+OKuWYYZmP2LhewdwTU68a7GV/HZv2KnIeiMXVdznF0mFhYyFlj5OqEyYQUv55zWvPZWLkP1CvOlsqLYmXHSWU0= מגדל העמק תכנית מתאר מקומית ג/ 21243 שכונה מערבית,מגדל העמק  
4QucDVMFakduD7LLDlrdY4wyvHfaPUB+wEPXsDKGR/ns74UaNtEE05PtbMxaZpQkrqz8k+FFGOgsxyBwoDWEz/odXYh7bVN1tp5SczAgjLw= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21673 מבנן דגנית / חצב, כרמיאל  
4QucDVMFakd+GGN0PuM3Iut/RwfJ+2NvqUifGOxO42CRJjJEbq9NRJ1gbfTL/VRZ2iaJ3PCsSIRjRdxh3ALacGbkW9HLH5eCjcjpRRXHNgE= הגליל המזרחי,יבנאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21717 הגדלת אחוזי בניה יבנאל  
Ug8KAJ9RokyQZ4T5Awl05QdCfZ8/ejV1rZiusaYhZZwcxVY91Yj1cUWvIqUATyn8BAT3x0ME2g7ucq/x/weV7KkfupeyhXnG6p+a4FuUymM= רחובות תכנית מפורטת 414-0180968 רח/מק/2000/א/25/א/1 _חנקין 4, רחובות  
Ug8KAJ9RokxFJvbMgEvDm9MkFctHPEzWdi7gvQ9+IFBpefznuOyOrBLpy+s3rCkjujcy1BIU7eJ1yL2Z8QU6EvCSC3wwDWhU0rpIMStxutE= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0233205 רצ/מק/1/ 5/ 82 -רח' עולי הגרדום 30- ראשון לציון  
Ug8KAJ9Rokw2k5VHD1sWowrIIYH+eDM9Te3o/68hirzrGYBII9qiRXn5rAXobp4eIBTkAuN0cCD6qKObjXdVWfZ6AiB/K9LDuhFykIqk73c= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0261974 רח/ מק/ 1250/ 112 - ארלוזורוב 34  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>