חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
4QucDVMFakd+7+7bJi9TNVSrlosKHR4eMjwrDtNwYKxo52GnixwaxZmu99wxEyQ9e8KWTVD3EZ8rq+MZ4Yr3K0gkEpMOlJ44pjG7atElC04= טבריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20332 שינויי ייעוד מספורט ציבורי למלנאות ונופש.  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc878eH2PE7fMIdyi5shrzQlvq6t1t7keyuvD5Vr/NSD7GqkvUWhCB4fEjnZcPXzL7FPKQpX74AZFiN9tJ3txsXQ= יסעור,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20522 קיבוץ יסעור  
4QucDVMFakf2i5ILxWECDUVoMDzVmOZTus3V3xSizciZi6Q5rwJv7OdnqfStweAx15lt8o6/G+cZEpGsRDHETiOGQt1MU1AYuhpDdRgs5o4= גורן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מתאר מקומית ג/ 20694 מושב גורן, קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם.  
4QucDVMFakco9rK9Bp5XkSqaTzi9zLrK5PI7kikWrx0bsG7ngkYjLyuQBZTM1e+xUryMfXbitJOqjPLV+vJxgN9cX2x6JY5nEr+ToXvnbRA= הגליל התחתון,לביא תכנית מתאר מקומית ג/ 20975 מתחם קק"ל יער לביא  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wtMMQcAPZMhU88kqmsRjnkZPKPS0wnOF5hzyqZAz06NCZSxJvYhHtdIitLpV9Ud8+jsrY3ppvo449Ou3EKJIkos= מעלה הגליל,מעלה יוסף,צוריאל תכנית מפורטת ג/ 21491 שינוי יעוד קרקע למבני משק, צוריאל  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wnbC4Z2lnPfmiAoXULTgLvDobjT+7eX4HF4BCGhxXBwigFeSP4zr3ecSYJ7gCYJ4nPRkvtGie1WTVwmT/6YsoJI= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21480 הרחבת שטח לתעשייה קלה ומלאכה - דיר חנא.  
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תכנית מתאר מקומית ג/ 21667 תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל  
4QucDVMFakeS4F1fTe9MsNREWdAZ/tBZrtvL9hzQitQTJoXCbXMEf8R2yn0D9oxvjTcL9kyNFOBBtV3nOoX4bQ326IpMt7DEmFPiQqHvZ7c= אבטליון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 21707 הרחבה,אבטלין  
4QucDVMFakdO5FQWNQQA6vOCcFuTju3h44ozf11OAlnMYtHj/ficamHqcYr2TNZLLAuFVvQKIn53LwzgGhkFdAICSnphzKOn7zjI8d+HSdo= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21718 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
pNa176SYIBmnnicBA/1tngqP+ovccyIu2/hbLZNUyBaYNIlWdR7U7wFHk4HIV3S0Is5qgd+oc4L6Cy0XgBRFjha58l8ypcJQxNOAwek/69c= אור עקיבא,שומרון תכנית מתאר מקומית 353-0135988 מתאר אור עקיבא  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
CliOXy1vENr7uNmmkaksZ4L6kF9vO49rw6tzAoF1dO2Sa9EcFgM3GPN/mPFZyqpq5MYjEBUxngi4IvgpjiakuKaFc7b4UW52lK37cZsoiMc= שדרות תכנית מפורטת 611-0164251 פינת רח' ירושלים ורח' מנחם בגין, שדרות  
4QucDVMFake+kvke+FdXykxCjx/6P26OyXSj1TRRygnZpAPWhUwT8gfyjHpmKTS7iayNNO4IXsJCbdGQfTBi0hFkf18WeiEK9itY/TjMO9c= כרמיאל תכנית מפורטת 208-0234914 ג/21923 - בית כנסת מבקשי השם כרמיאל  
TOpflW7W09+akyjiHc+2VU4IyOMbtmp30LK7wDlm60C81FYrr0xXl7i6CxY+78tOWuM7hj4gSTiucbMuMVWxV+YNl44SeoDmatUTipQ6KJQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0163956 תוספת בניה למגורים בצור באהר  
4QucDVMFakdeZJGZWAxtJkRUobsiG/sa4eSepY71Q749kStfLc59JPo3/cj0TXXZQG9wM+hb8mpNuCu+olOz0TKUc3OruGCgxGNl5ZEwxQU= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת 251-0230888 ג/ 21828 תוספת שימושים בין כיכר הברון לכיכר הברונית - כפר תבור  
Ug8KAJ9RokxEUDtX9w5FJ9jbfVUIR8CoQKwjKC3/FUR8WbRCE8dIuThkeCDFskk/ZVH5y6GnPodr/k9MrM6fWp4QUiyuzr/y/Em3OeAGR1w= כפר סבא תכנית מתאר מקומית 405-0187310 כס/מק/60/1/ח, בנין מגורים ברחוב יאיר רוזנבלום 10,12  
pNa176SYIBm7dcqXxDof4AXTi74sD4qPfTok2jsDYaBWkaUw9aR4ewKfWhx9J5xhKTXI4C/NQaAwSjRSfcNv54qkEUahhWyR2/o9hAtht6M= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0206623 חפ/מק/1141/לד/1 הוספת אחוזי בניה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68  
4QucDVMFakc/vVmMkDzLN5A//f+7mVlTCXm8HWHMipuLfNQTtmBg/hS13uXMNdqczVex17Dim0MxtXxgAqvvpzrnTDpR0ITi5p0YKSIpd/k= מבוא העמקים,עילוט תכנית מפורטת 257-0268961 שינוי יעוד משצ"פ לשטחים פתוחים ומוסדות ציבור  
TOpflW7W098EL6I0m5Kgs6dCPc4dFNq/vu3NwIrnJ2JwT6lgaXyWwMgZbMiEBf8SD5vITgJtEqpOzJfv+D1uIjvDbCnxXS3Ov5n0T1Rm6Jo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0255042 הרחבת דרך מתחם רפא, הר חוצבים - ירושלים  
TOpflW7W098cEVSLraDboAjVDCy62ABEDKz4pgtfyI9/5L8R7PAP9oC4XNLFK8Fx9/M/AvD3L5xUSclml6B8IRLV0Cdnu2FRCX6H7WEgI0A= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0194480 הרחבות יח"ד ברח' דב בר יקר 11,13, (417), נוה יעקב, ירושלים  
Ug8KAJ9RokzvOUHn9/CERR3OQewRA8W8je2m0cEg+saFtYGZ3x2frTGhChMgW6PoH8LSep6oxMzVbHiox6icXhmrNkUXZTlqXCC0LqGdfQg= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0332395 שינוי הוראות בניה  
Ug8KAJ9Rokz6R9kWSTlElhpeOqPep5yAhwkqMGkb2N/0BgBzbxZdpj4hKc+SwZGczgEFRjx/HF5POXZxrbZMcAzJfg64GR0ggq03s+hHkTA= גן חיים,דרום השרון תכנית מפורטת 417-0177360 שינוי מיקום יעוד הקרקע בנחלה, נחלה 205, גן חיים-שד/מק/52/594  
pNa176SYIBkkevSEJvo8mVW/vINnb5a7x7CZkWuBNHC3kSJhTVKOCdvBs7JVL4YqA2p1A2Bw4sr+ry6f3PAii2YjPXpAnnWKQgDLedJO4wg= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0310680 חפ/מק/2397-תגבור זכויות בניה בגוש 10869 חלקה 129-רחוב עקיבא 15-חיפה  
4QucDVMFakepgY7X24KGEOHUMZ4DVu/Kzmr8gKX21qbpnJ/fXtpxtJlvuRt/dKEy5UWgaGy6Zhahu2JYxLK+W2qNSbJojBvES0LDmUwjOVY= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0260604 הסדרת הבינוי בחלק מגוש 10311 - בשפרעם (ג/21971)  
4QucDVMFakfwGgjLPt3OXfKYu41afX11wxrhjiRWBhQyCHIdLebmh07xpo6R4dhaNNLBF+y8T1PdApB9DJ8LM2LXHEW2QimoB1tB+2In1ms= עמק המעיינות תכנית מפורטת 202-0285338 מערכת הולכת הגז הטבעי מתחנת גז עמק הירדן עד לגבול עם ירדן  
Ug8KAJ9Rokwqu2nFXvWDbWGLCtfm5of5p5/JrlYzii4L1bjDrBr4GkLz5Y5ZyHfVK5biE1yhqAEIm3yJI1YMQssRgx+TNUapN+XzIAbZuj4= אחיעזר,עמק לוד תכנית מתאר מקומית 425-0191965 חלוקת חלקה 32 מושב אחיעזר מגרש 14  
TOpflW7W09/AM+KqhsZFC2CbTJPH8LAFK2kQRYtwryfm4rcmjwQbYR5gxV6GtFCnFDbRni05MeWNL3M/OrfWEh1kPsTMxA3HBv2rVl7iBKo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0246397 תוספת יח"ד והרחבות בבנין קיים ,ברח' רש"י 81,מקור ברוך,ירושלים.  
TOpflW7W09/uBDl2iWcMVL6sajBAasnZqG9AOuMudVaQkDOiS6tLn/c8lxKSj8Y0vSIr8ChYFys9yRycBu4oCRpQPBKRs1Lb100+99cxoM0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0085415 תוספת קומה והרחבת דיור ברח' שאול המלך 36  
TOpflW7W09/nrdyr1nwP8lWTTrSllJn0h243kdUEocbf9AaBmTP4dIFVrCLnqZmrvOnuRFk0TKBa7GqdM+2oWGjGhp4bgSGftqvzYw5EHYQ= בית שמש תכנית מפורטת 102-0149666 הרחבת דיור - נחל דולב  
4QucDVMFakd8FQabvZZZPinDZ+oqFHRa7+0EFJuoHt0gAkFhwJ7WXLyrZ6H3Rp3zWDOsMeTDQdiZbhcx4gRU62GI0ec+1LCo6EdbEEZXP5o= הגליל המזרחי,מג'אר תכנית מפורטת 251-0259747 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakelU+nqkFWdolN04PTRf15lvtPcXR1y5cw09gWJUpq7/H8hOg0S/IowcMxuCmN0mAdOSCdopVojLjrIsISDv0rFsgQFc1zoFhg= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20240 שינוי יעוד והגדרת זכויות בניה, גוש 14674 חל' 9 וגוש 13076 חל' 92 צפת.  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
4QucDVMFakeGpcyoHZ5IamNi8ez7ElC3xke+qjgLilxw3lHcAcz8My0IyNS6lpsUHAhBOpMv2QD1zL9R3dp/5V5GJCLOqu8l3hKGAUr6mlU= גשר הזיו,מטה אשר תכנית מפורטת ג/ 20711 שינוים בגבולות אזור תעסוקה ומבני משק - קיבוץ גשר הזיו  
4QucDVMFakcS5ITQCREVdIxXXABj/8hQKl2ruf2FDxGlZ+vHe9FhvLZHM06mAqilXhvRwjA7i9VCOhKpRxFYDyK8vRFK2n6zvV0AwITC7ic= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 21478 מתחם מד'א וכיבוי אש - שלומי  
4QucDVMFakcNoyc/ofTqm1AXMdoSuCU6WyWhtOa21f0MBu9FsgrDfk3hgndqG+ivDWleXmbsyxuUabWDfpEsW2+zM0lTKPChSbwy2iuGu8o= אצבע הגליל,מטולה תכנית מפורטת ג/ 21833 שינוי יעוד שצ"פ למגורים, התאמת קווי מגרש לפי קירות תומכים - מטולה  
4QucDVMFakf+KlHc2nxDL5bUH1b2XAzoWFa4wirqXt1NHHVunPCVNv3+0kgEl3aQ9yb1cyR5iaOUycYLZ3DzFh7+saUJVb/Hm28DFDCBsEI= עכו תכנית מפורטת ג/ 21979 שימוש חורג בהתאם לסעיף 178 לחוק, עכו  
CliOXy1vENoxygiIwCYXxiQyVqvog3Ux/L1M9eXZlMVdNpDpWcYTUlFUCA89kiPDKG0cwd7oU4ZYxBb7TPgr/EdCtEfdjRSf8ea5aMrpGUw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0225516 מגרש 135 שכ' 10 חורה  
Ug8KAJ9RokxEMRQAqQKqepYD8YgVh5vVIZyIWmLjzV6/Q4jleQLgj2HPCr+k3k84wq2+umnVDeOkfopSRi4SVN9yL92iI1ZMJtlFta9I8hI= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0265561 מגרש תעשיה, רח' ילדי טהרן 10 - רצ/מק/30/3/2/1  
Ug8KAJ9RokxPlzFy9brCOMf+gh2YsJChDeBUwzcj3e/F/ybkfFHjowBp8a2a4I/vOz8lAu81LHwR1EoHL6Y0Jumerqr421skYoR1NT1VclA= פתח תקוה תכנית מתאר מקומית פת/ 1232/ 97 שיקום אתר הפסולת ושדרוג תחנת המעבר  
Ug8KAJ9Rokxi8QLo9Vl1jNVgbtR9Rn0+mALEPH5ygJ28aLeqcAy+dok5eaRTBqhFU3XG/HyZlkN9jSO1Sn9DL6uAKQufuk0vuejCrwXZh9k= פתח תקוה תכנית מתאר מקומית פת/ 1213/ 28 ש.ב.צ, רחוב פוגל  
ppnCWTcsST+W2LrKUab74zqAT66cJcSPmZe8ILsK8PEZC/rKZHh1MucBZR90Rcbu4pFzKQrHF6auRdmnLJox21HuSXfrsQZ9CNsWt9HdTA8= חולון תכנית מפורטת 505-0169763 ח/ מק/ 122, שטחי ציבור ברח' פילדלפיה 16 -מתנ"ס קליין-  
ppnCWTcsST9rOS9BTt6X6Tt6xrvFvzYJA3r3t4ijPIWxneiulG1IccSjdRh/A7H5HnXHuBtnC4eWum/xkDNDqWyVy6nmD+2jY2TFQMkMIug= בת ים תכנית מפורטת 502-0256107 בי/659/מק- שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
TOpflW7W099blnGjbzyTIkK+Bb/8wuDLjUFRDH5EhGmPmmLNDzviABACD7tN87AcHaNnDpBWpfivIgeSGvWwZJgnJMcBND/XE7TwX9MdESE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0197061 תוספת קומה מעל בניין מגורים בן 3 קומות, שייח ג'ראח, ירושלים  
Ug8KAJ9Rokzpf91yofW1dQxBYrhpQLATuw114pMvumIJqfee4UkZoW9Xld/tBk/0k2c7lBZHGvWOb7vWXvvS5Z/vhRM/iur5VHdDaQfrk98= לב השרון,צור משה תכנית מפורטת 412-0137885 צש/50/22-6 - פיצול נחלה 67, צור משה  
Ug8KAJ9Rokyl8i1glQsv6yJnI24BdUNqNWBysKij0iLKfJvV9Q1TmQCRVrcYaBA2rMoelpJ3wBUtCVNFQiP41nqfN1GXUOS2Ny7oerncmB0= רחובות תכנית מפורטת 414-0140681 רח/מק/59/400 תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים  
pNa176SYIBlFEYacNFwL1qToPmhEnFkh3HS6yJgNQRGTVtxd3z8zbfBXisI7+6lm5qM/dPbTut/6WIOtLRzmCuuzD/9DLK4cJmpsVHTKukw= מנשה-אלונה תכנית מפורטת 351-0214403 חריש, תחנת שאיבה  
Ug8KAJ9Roky9A6q82jkU6UwUr5r3mEO3QtVxJRjiUP5UgbFITe8a+Tfu3e01kCqSa4F2HeJIYtfwfRVVGsQRY6UJJYxSGELJ/nSoEkAX01I= יבנה תכנית מפורטת 404-0279570 יב/2/164א פינוי בינוי רחוב האלון הארכת תוקף התכנית יב/2/164  
4QucDVMFakdJxLtILKpGAsdD3tiOkeQPOHthml9Da86seutkUppO8/9rSM4G3wTmsBDIiAaAw4FsHTjeOCYqt/wv7UdZ0gTuxDhFbZJM6IM= לב הגליל,משגב,סח'נין תכנית מפורטת 262-0248682 שכונה דרומית סחנין  
pNa176SYIBlwrKtN0Aw9u3YP53KoBpObiSZH69FQW5EZ63LEuSkcsWBvnNwKpBaZ5UMlnzbOklgrY5UcnhpiAWAHG0pmLfMaqonqhHYql74= חיפה תכנית מפורטת 304-0153056 חפ/1477ד' - בנין מגורים ומסחר ברח' הביכורים 1-3, מרכז הכרמל, חיפה  
Ug8KAJ9RokwqZ+/WrxmlvyKzfFMGlQzSVLPKsSUcOnGXy4zFKErh+mdQyBFOcXYX93iIU0fWvMKDMz+8aw7vmlQNJj/OBgtOzadO+IBi4YQ= כפר קאסם,קסם תכנית מתאר מקומית 451-0301846 איחוד למגרשים - מתחם בן ג'מיל  
ppnCWTcsST9FgpkggTbX+1kAoyi0otKshPgKMgO8V7k0ypZQAOwoeDydzwKeM6D0VsBeOHZDSfr5AJ2d8YLxQwb0GyNyYwAv1GBbJh4K76k= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0211755 תא/ 3641/ 1 - מתחם אמבסדור, חידוש תוקף.  
Ug8KAJ9RokzYOVuE80SKACR3/FjpSFzW6oVpDX2owGv5TUPZJ1+J6SFNvmETsN9XA6bPduCNRk+YJQ39p2HTRRTQktM6elzJ6iwGeyXx4uw= ג'לג'וליה,קסם תכנית מפורטת 451-0331991 הוספת שימוש למסחר - משפחת אוסרוף  
4QucDVMFakdAPr6JA2ja0w+VEsF+GV4/BYWxxDwut6GFD5cp6Qz+GI3ZRHX8isGg8CAeJq4x4iBPE5aBY3kqp8545/QU859v6IPsM8+8tEw= חוסן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת 255-0243303 ג/22044 שינוי יעודי קרקע והארכת דרך גישה למגרש מגורים במושב חוסן  
TOpflW7W09/9wnJfmT19hGFiJMCVhvZIx2tM9hJY9eM7TUKMJguGm1vHfC5xaqESx5JNOV4A/an2KRiZrCFFxNeNKkyuNV2TIwf+zpnmlFk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0056499 תוספת בניין חדש ושימור מבנה בשכונת בית יעקב  
4QucDVMFakeoFdufrem5FP9GlLzI3in4lXcRSdl4hHQsaO+LaSo5ZbGp8yzshUjSJG/wAXyXwzOjxJz0GjhfQl8IASllIwEjH0QT4ifHNAw= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0294819 הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור ושינוי בקווי בניה ותכסית קרקע-סח'נין  
4QucDVMFakdkkHmgFXT+AcvpMfP2UByVp+SbT67gY3NNSSiJcI9LWmzzRVR4L6ITpG8jv6hFjZ1PAVrtbdzQsjjknZm3TtJMhY6MNEY2CkQ= צפת תכנית מפורטת 216-0236174 ג/21867 הגדרת אחוזי בניה וקווי בנין גוש 13061 חלקה 78 + 75  
TOpflW7W099rQzWnyXaC6R+IuOVQRCSCESDfUpFWhSHPoZS6WwhNenLvKladB1JBsrON+Ev75oGyilnWuT2H/ykocrlHGcWNZfRWOs9goY0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0055475 הריסת שני בניינים והקמת בניין בן 4 קומות ו- 7 יח"ד בשכונת ראס אלעמוד  
TOpflW7W099+/EUowsfXlGI2UwvwPENf/iUihCIIGM++06m5KzCFd9hJgsE2zmn2O5O+Grnmh/7sWXOwJlnxRNF3WRU/bbaPzc/lcWKQUjU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0053876 הקמת בנין חדש למגורים בשכונת א צוואנה  
TOpflW7W09+gV5TAqoetj9FJh07Z6rZ4wWkaM4CgRRdoSuFS8cAgC3OppxMq1LgnJyfCwsE4vF/DiNARnEAE7vlTUiAJ1iGXTVVJ7O4Yjus= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0118505 בתי כנסת ברח' ויקטור ויוליוס, שכ' נווה יעקב, ירושלים  
Ug8KAJ9Rokz/RXJgtZW6tyvSXuo247yhrm/t413WsDB8CLauvpiSwnzYDCNr2Rw+tvn6xsN9ZEr2B/nAkkgPXzpJ/HDnafC/sfPfu4vhzWo= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0144402 רצ/65/9/1 רחוב קרל נטר  
4QucDVMFakeCxT9qOG3T2ib8zgHfjNMM7hfUmAOlz6ZVQO6q71mmEhNZO0yUnjCWGQIq3pDvuw0Sp03ywcWDxLkqglx8aE4uwJYof0d0Yx8= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0242800 שינוי בהוראות וזכויות בניה  
4QucDVMFakccdqy6tsabDDtR2yXPB3vYZie/8h7l9nDz4w4RtfdQ/HHgkzA7Rj81MoQfeSzOmfn6bfSEXTYFBHz5aOpTX5agDTCB4UnHhu0= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21028 שינוי ייעוד ממגורים למסחר ומגורים והגדלת אחוזי בניה, סכנין  
4QucDVMFakfVlRId11VVToNlmdCyUwj+/YorMm/hrzerM+e7HvV9gNun5UKpknodVpLTXN3BCYThsFRIDAiA2O7g4gw1bTKk3dbHnRley3g= בית אלפא,הגילבוע,הגלבוע תכנית מתאר מקומית ג/ 21265 קיבוץ בית אלפא  
4QucDVMFakcwmF+RGCMmYC+WCxsl5B5Zrv7bSQD37xmOVczcgrdZ2rg8AqFlOn3YBLCOZsAi8ths9b2JDx0asggB0H8tL23AG9vJoxa2gjc= בני יהודה,גולן תכנית מפורטת ג/ 21689 בני יהודה - שכונה דרומית 2014  
pNa176SYIBnoib/t7xo2ryIs07DAzqsXJFT5ayueB/bS6risC+CxXA2BNxCzFBTH5wLiOmX9wdNYsgjaZoHLA6HLOCKuQPqVqfyTTvs0wC8= טירת כרמל,מורדות הכרמל תכנית מתאר מקומית 355-0159913 מכ/מק/ 854 - הסדרת הבינוי ברחוב הרצל 17 , טירת כרמל  
Ug8KAJ9RokyMu1zKYHCcEFXTYy4bCnZjjJm4DFOU3YaNSDTfOtnXQbdf9/hF3d6ztZPHti9Rpf0kWBQxCUWbyojf3cu1xSCXTwhKEn0wpiE= רחובות תכנית מפורטת 414-0229070 רח/מק/2000/א/44 רופין 17 רחובות  
Ug8KAJ9RokyNPJpJeUiKeVYvgTYyFq7YI7SXsMzXMthjgafIuwhCDkj+bKPkrh4XUAH0xSN7SgdwL0YJ8Ye1+CUsn1fxiHjNeLqW2f2tMVk= בית יהושע,חוף השרון תכנית מפורטת 401-0257576 הסדרת שביל אופניים - מקטע 3, בית יהושע  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENoIDEAjbGfLKlGbBaqs5A98pl9JdN5H++kkHWnTfqcAVehXC7wORDI8PiBsp92wgQiQdULFI4fKQQbFpMpgWvjsqRWmp1c0WL0= גלילית מחוז הדרום,תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום תכנית מפורטת 11/ 03/ 165/ 4 שיקום מחצבת הר ניצים לאתר פסולת יבשה.  
CliOXy1vENpzz3PedlNSHxrWyQ8LHQ/+nPVeY1R84tLhMckh/PB8xaWAh0yj3WqzYEBUU2ZyMw7Kfsf1vu4pcT7LQzcKdix1Fmn1s6nJgCQ= בית ניר,יואב תכנית מפורטת 32/ 03/ 142/ 6 בית ניר - מגורים ותעסוקה  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENocLnPHqj2MK09P+JePQ8ZMmgElTtmq9PEMa2oPetQhElyrEAmXcOysLuUpC6gU02tkWKreL5WxngVpqlEXhAxs8zZy5HxnpR0= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 383/ 3 שכונה 5 חורה  
CliOXy1vENozQCJ5MKQ4Rb4tIZK6/Uk8dt1OOVHMZ0/99ReIgZrXCJ7kMC1VqIh4ZAWtaVTgiL1BpBKm2wSLMRvWo6WlMaAi8XbXmPROPlo= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 140/ 30 מסחר ותעסוקה ברחוב אברהם אבינו 91, שכונה ד', באר שבע  
pNa176SYIBnxwqwUUd8uYhDIVm+e2GgnAjBtsx4eUNVKaiREt67tvRWXuRzvi6u1q7j1cs4FU8xTP9nwHqrL/0tRbdGic3J5uRK/b6mnDQk= בנימינה-גבעת עדה,זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0210328 ש/1452 - הקמת מבנים לפעילות תיירות חקלאית, אורוות סוסים  
4QucDVMFakcxFCSPqjRcdOlfQqWaU/XeZeYHQBHhbYM6wqPFMG8NW5rHhcDvsGObhOxmyEclIkDH4ZjQtsiP3yDiFeOKRu46aYTiw8SKT78= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0259861 הסדרת חריגות בניה,שינוי בהוראות וזכויות בניה- מס' ג/21941  
ppnCWTcsST8S4Xpi0zCOJQy6xHcAqhtA+qwvMNugt6hBAjeVVvW6Zg5dCTWXfHoIjhCZ59rLpJDpIMn82cP+Cdxxj14rC1keVFNofFygcj0= רמת גן תכנית מפורטת 506-0186262 רג/1124/ג-בניין מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ברח' שועלי שמשון 9 ו-13  
4QucDVMFakd7nib5UjiuQkSzq3S1QB6SclYZvuW0PZjF6Ss+iN+RXugjQ2/Jn4EZbdKQxpQBlTLgV1kew71+q6z3h/142ZdHaQCWZVwoEBA= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת 262-0272138 שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי פתוח .  
ppnCWTcsST+O3yGaHUeBJBvv3DV9F5yXDSfk3v3ka9z1KFCp/7sDG8lsypHHdSbWjmSMa9+wAuH9AnPPx7B+LxMIN0YxmVYsR+Qu0zCTGDU= חולון תכנית מפורטת 505-0266833 ח-מק/139 - "רח' גולדה מאיר 8 חולון - הרחבת מרפסות"  
4QucDVMFake+fyG6s4Xvt9eDFyxvpg4kDimkUvMfBe1uQv6YS+Allg8S+/ytkA/+SgJzu43TxBWkyK0IXVo2b78bZvjZR+AwM/d34/REypU= הגליל העליון,כחל,מבואות החרמון תכנית מפורטת 253-0217497 חלקה 35 - מושב כחל  
ppnCWTcsST8p+FJBWJZtcNjZs0o+huPzJDOKEYE9Bn3y+NjV71VpDw9lZZm9yMBth3lOmF3UKBm3LPb6UMv7RG3dK3fnsfBuLCeVsAIyTQQ= אור יהודה-אזור,אזור תכנית מפורטת 552-0139675 אזור- רח' סוקולוב 15 מאא/ 228 א'  
CliOXy1vENpwPIl06jNXmTPULclcaYjJXOF+T22bNsFyyWvWg5SJ/M6EVfLnbqlcGP/xWfAudxn3eN1YrzKEpOII57PTgiwzVSnFCF7ggns= אשדוד תכנית מפורטת 603-0185025 תוספת זכויות בניה במגרש מס 238 צמוד קרקע,רובע יז' ,אשדוד  
TOpflW7W09+L4sZ0mEo691VAIckJdeQly51+VxqAX647j1CwShK4so+tVzq93cuk1ml/vfkkocjo5407tfuU6zJB3x8oY6voOFSC90pCMgU= בית שמש תכנית מפורטת 102-0111955 תוספת בניה רחוב יוסי בן-קיסמא בית שמש  
TOpflW7W09/o2tAYRTYTf4SHlzn9mMUVcqXY1UAg0RorO7XdlJbHEN11xnIZlcp9029PCYanya/TLWSR3QsAPAOBJ33m+BVWr1+9MrooViU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0146951 הרחבת 7 יח"ד , החלוץ 24, בית הכרם ,י-ם  
CliOXy1vENpA7quGnO6MfF9BJwIW3z1449FPeINyErV0yCTstlJv5KzVEbfXgiMl/vpFQGg9aXSrr6463Eh1ryCAF1q+5sglPqRgQjWAeDo= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 652-0188581 מגרש 54 - שכ' 10 - חורה  
TOpflW7W09/7oRIN137KWhHnTYmC94Z4g0mID1GFkcW88Fj13DRGOI/Hxq5asoBI/oB53f0a3TTtP68UMwwhcueUWt9Cl3HyRQ/uEZtjKBg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0173310 שני בניני מגורים בשכונת אל טור,ירושלים.  
TOpflW7W09+4ZmoDz2BcAqTfpZsFXek1Qj9D9bUidanMmu9wJg9CyTD1NK9ehmMqvHfytFMkMz7uQtVNi8o2cFmycazLccucA3woTZzPUyg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0081778 תוספת 7 יח"ד ב-2 קומות, כולל הרחבות דיור, בשד' המאירי 3, ירושלים  
TOpflW7W09/LmdchHYbAgi48NgYTdy0YzIICDU8sd5KTSijuFBSb559MFx8rIPU8xa9/+vMJrrW0IywikvIhzxynGMJ0sLyIuKwGmHjFu+M= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0134965 הרחבות יח"ד ברחוב אגסי 4, הר נוף  
TOpflW7W098g1TF/i9Fe8miWdMFe0gbCU13ccp21s7A2CX1FnlPFGhYPcHaUmb0Tw8+KV+8iq/NC565PJMRL565r2oA8bERfMACLLwX7IC4= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0055137 הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין 18, קרית יובל, ירושלים  
4QucDVMFakdq4pvOVwE/OBjIRHXqGibtx9y03/blSlxTv0XT9qpqrx/0hvXqIFy2+jOpD636XL/Vn0bb9C8Xn5z3f8QHZ960NnKR/Rx8JxE= אלי-עד,גולן תכנית מפורטת ג/ 20936 חילופי שטחים למגורים - אליעד  
1S2SEvicFE/F82qr3QgQvjhDIPGnIrUTO/rmJJDFsXPKEpd8cWq7sd92e8e2Kp0m7RtQDo2J2xID91hniJp53Yx8hMjSCiZB חבל אילות תכנית מפורטת 12/ 03/ 101/ 6 תיירות נופש ומבני ציבור במרכז אזורי חבל אילות  
TOpflW7W09/WJWWLfy08n78WXjcH3POGxnqbUbipVEkTaXVYraUr3grjpN7P+O0/V2MlBLrJDN++q1kQtqbGMcfgYF62fRKUQwyL9LFto2c= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14402 קביעת ייעוד קרקע למגורים מסחר תעסוקה ושצ"פ בית חנינה  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakcJO/v57TUQyW28vFARyxbwJbDyM5amhaHKozsFqzV+n7Tzpe1hRu7L4YdVz49cuqKWHE/DSUFRpVuZbRJBodjTJFRCblsQWq4= אצבע הגליל,חצור הגלילית תכנית מפורטת ג/ 21169 שכונת אשטרום - חצור הגלילית  
4QucDVMFakeFP+aDKpr2lTnTT1fd3S6zk+cDomwr6gtpsADgAB2rg8Hurn+fiTjcqVkrmXu029ECPlemGbO0v9ZW6TnpatEeVXPgEBMJapQ= דיר חנא,לב הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 21358 שינוי במערך הדרכים וקביעת אחוזי בניה במתחמים G1 ו G2, דיר חנא  
4QucDVMFakfQo7OKmrNaHqxnX+0G5M9saiWcKZ4VorGJ318vT3pCLPhR/p2qu5XG4YzKaxr6M48pjo2BaAAxeXXJPcDeDkf71xHbGZIfM2s= אצבע הגליל,ראש פינה תכנית מפורטת ג/ 21362 חלקה 43 הרחבה ד', ראש פינה  
4QucDVMFakdE5OQu9eXCkMvLJS7laUu9bcuSatPquctGz5uNCU7BqvXbQa6YprlnYMRt1S5rfXvs5p+P4M68YhjHWZAf0wgFn4iTSDPeRCU= היוגב,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21645 שימושים מבוססים על פעילות חקלאית ותומכים פעילים חקלאים במגורים בנחלות היוגב  
CliOXy1vENoxygiIwCYXxvC+n4+6kLg1JZhvsZ/PAlo1QF6G7jpxyseITnyxbJzD7qav8VPtRXx11khWK0WvJYnyZsh4FMa2EhbHPt13SyQ= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171249 מגורים ברח' חיים שיבא מס' 17,19,21,23,25, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
Ug8KAJ9RokxFJvbMgEvDm9MkFctHPEzWdi7gvQ9+IFBpefznuOyOrBLpy+s3rCkjujcy1BIU7eJ1yL2Z8QU6EvCSC3wwDWhU0rpIMStxutE= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0233205 רצ/מק/1/ 5/ 82 -רח' עולי הגרדום 30- ראשון לציון  
Ug8KAJ9RokxjhFxNTjwdbtMCzvyAvrwhPegNf6JTWSeOOyjWqbjak7Vlq4cc8zxa/y29mtLeNmySgDTy9z7N9UdUutotRrmS8MV/PzCiqqg= רעננה תכנית מפורטת 416-0263731 רע/מק/827 יעקב דורי 21  
Ug8KAJ9Rokzjt2pdj0VTHBTUMZAPTgREv+otS0jJDotnGpJZeJwwhRG0lYeM8D7VLSE/MzWnDDD/pJ72D3hZZMLzh4hy2xG0vC3gGcvQ4ME= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0267526 בר/מק/1/8/256 דיור מוגן-יד בנימין תוספת קומה וניוד שטח  
Ug8KAJ9Rokw84/SAkNp378E6eYrdoXpbaCtqlvP8uHFUijjnw4/BaQFsSCrdrRtLCKRv1xDBOVhjz9nc7EVxg9G058WxjLs/yq8Yd0/05DY= באר יעקב,מצפה אפק תכנית מפורטת 455-0273300 מק/13/1492 - "רח' יצחק רבין 8 באר-יעקב - הרחבת מרפסות"  
ppnCWTcsST97Bo6/zePMJmMyS34GJyMZG0S8/ke8N3IpDjSTPcYcixFCqdln9ifNHuO1Xu6DLqOg8YCWPKf7C6NxFO3UsXZDOgrZEyiW4zM= תל אביב-יפו תכנית מתאר מקומית תא/ 4010 לודוויפול  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENoJWUzvL1FyCPaQBsrSw/qGJ1WdVvm4phLXfnWZJ79xNREipDRz53YHSEQkBkTNQivIhnXuG7AZHJURgSH1W97gcLAKv+sqTq4= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170324 מגרשי מגורים 51, 52 - שכונה 2ב'- ערערה בנגב  
4QucDVMFakcLhSIZW/jljl1yg//HJxvSiR17dXVkaUPjrxvZw401p4w3ExEvwAq/onaJpFHWo/cuf5TqhIQLx4/1iBBircFJkXalU93wqIg= בקעת בית הכרם,מג'ד אל כרום,משגב,שעב,שפלת הגליל תכנית מתאר מקומית ג/ 20960 מט"ש כרמיאל  
Ug8KAJ9RokyNm1xv1Utr6gwuD0uMX1bjRTWQ1eYb+5OI1jBGPoSJ5dC00BY3KsG2UGtSHnUtXnFrPACiztcXZc2hsq7TqJEgagWbf61+NQ0= טירה תכנית מפורטת 403-0124974 תוספת 3 יח"ד ושטחי בנייה והקטנת קווי בניין במזרח טירה  
pNa176SYIBldfu1mJigRcXOY1nVGY0THvWZrAJLebwiCT3pgaYi2NlV8ttxnIP4TXvkVG0ZjdQy4JSpxIHswJSnHW5JUqp5ocD2jua/6X2Y= קריות,קרית ים תכנית מפורטת 352-0242065 אולם ספורט בשכונת סביוני ים - קרית ים  
Ug8KAJ9Roky7tY3vSLtEKbbP3PilSnCPcBi10nXRyBZRFhoJzWWTWENjq2Mse6ImUMWQOYgHZSHLFKPCgRp1HMMdnEM7RWHKldHFwQlpaXE= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0280842 רח/ מק/ 800/ א/ 47 - וילקומיץ 9  
Ug8KAJ9RokzkZpdQi2AW7mE9FXRKv2kqiuPvP9bFF0Os4VZUnU6eSuj3Vqf3vKjGWn5yFFDJSmHiowD9oDSfxCjUpA/mZyjWilo+mETwbjM= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0122093 רצ/66/9/1 - רחוב קרן קיימת - ביטול קטע מזכות הדרך  
TOpflW7W099pyo1Dnhvcnu7ayYYfo9zQIX5AJRDOiWPhZF90DYkUocK0cAWmuQaKlQKclTqcO9kD8g7jh2OQ3HcBEkI6/JyhSUII+8EYSB0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0163998 ישיבת "קול יעקב" ברחוב דברי ירוחם 4 תוספת בניה ובניה חדשה, בית וגן  
4QucDVMFakfOSAcR59jwAEsh88iM1gjyQlnryKLZQFDy4aX72KrIwrpBmjBFND+GbCmAV/w/OmsVh4l+T/VA3t2jtJitkJoniJNb5bPlido= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת 261-0258905 הגדלת אחוזי בניה מס' קומות ויח"ד הקטנת קווי בנין מס' ג/21962  
Ug8KAJ9RokwtDdYORIGuO6mDLnjZoKg2wYHbz4GoToUQGnPRe7sf5CRX0ou/bfkgUORc+mUMn6N/Pcb8s+WTKmhgaIaTsGNI4kiuMbEzTrg= טירה תכנית מפורטת 403-0130054 שינוי יעוד קרקע ממגורים ל-ש.צ.פ בגוש 7773 חלקה 24  
TOpflW7W09+qKo5iDYvdf89r76sYcb4R8E8vXuJp6s5n/+8xWNU/g2Zka/CXHl0fk2aPMWxrCdymNcf8mzJ1AVZ10yPAmollOmILs5WoOzg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0289512 שינוי בקו בנין תת קרקעי, רח' פייר קניג 40, ירושלים  
4QucDVMFake+fyG6s4Xvt+qr/VxxN8jDslL6pxWukwTp68ZpopI9A+s1n5h9fYucEVQgnPNxFmzjN0qV6e0M3Am63yPFxph28F0Ufs5R/0c= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0226480 ג/21925 שינוי יעוד למתקנים הנדסיים ספורט ונופש ודרך במעלות  
pNa176SYIBmjhoo2rf3/s+8bnbraLzplCtVCpIKX9ia5TA05vaAFl+D+SLqRWh8UVYn0D5AmdZ0GsxRC8FSAVSvoI6HFa+HilqASejGGtsw= קרית חרשת,קרית טבעון תכנית מתאר מקומית 306-0231134 קרית חרושת - אזור מגורים  
Ug8KAJ9RokwUeSrdflh+zORjaV0c1JyPp2xqo5gW+oI5vVPZzfHTkP8qTf6DXyD2+fpW+aVmHKbEp5+LsXPLRJ1uL4E9SwniCNHrQm4LrG0= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0334896 הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות הבניה  
ppnCWTcsST8+HpzlyMDBKkQ3nz3sbEiFzYso5dkjycUXhxdsOmYSZ2z51uoZEYWTeNQGY0rW9313lrLjDwWSirnpuQXzEUcgEaGOw3DZDlA= אור יהודה-אזור תכנית מפורטת 552-0217687 שירותים וטרינריים עירוניים גוש דן - מחלף מסובים  
4QucDVMFakc81/7RCiPARVKkEZQO24rYDUp0GczLRhmNVuUFaGYFIsXhiEuPL6c7RVtxIXnCblFAXTU5rWT+Jhz/90a21xSmLEOdc2kwLLE= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מפורטת 257-0252783 שכונת מגורים דרומית - אכסאל  
pNa176SYIBnvDtBPN8WGASooqmvdH9N+QSYyuimfmxxwVMShL5b54OgewsoLASHX/bLy5/z1UtZMNJ8jH4qxghQ8QwmE3lnC7pth+Hr7fbE= פרדס חנה-כרכור תכנית מפורטת 308-0267260 שינוי יעוד משקי עזר לאזור מגורים א' ברחוב השקמה בפרדס חנה  
4QucDVMFakeems470oEJ5m1Z0OcYLOUOZVLTr5NR3fPggWKS+UKGtN3PGPYa5IdECpS7f3zJPYGVn9CZfJJWeFeNzyaibsCVozNaZ+IeUwI= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת 223-0262154 ג/22043 תכנית למכון אוניברסיטאי במעלות תרשיחא  
Ug8KAJ9RokwTIUI57O6MNqWOOrevs+wVwM++fTQJH3YAwyMyyj1CmUshjmai4nRB5gQNvI/6eCgL8wsgAjaMV2FjD1rSH2l/qYrEXLsDjQ8= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0215194 רצ/מק/29/3/2/1 שינוי קו בנין והסדרת זיקת הנאה למעבר תשתיות  
CliOXy1vENquoqPAdO7+OaOYgLFGrpmmWNmKTpLzN8toK2+SfGJelACIIr4XKIEyKjZcFqdNQpQA51FR3zUtUIaMP1C++ECkWEJLqrleGpg= באר שבע תכנית מפורטת 605-0163865 מגרש מסחר ותעשייה עתירת ידע מס' 3א', א.ת. עמק שרה, באר שבע  
pNa176SYIBlpZjha+7jXbfTCm6me90EMtXvoyQf5wc6nI+WeuqPS7oGFc1/kKiJCkCeoGSIGilpS+nBZIfHeNl+HKuQf43tlr0eGsrWnd7c= חיפה תכנית מתאר מקומית 304-0315267 חפ/1571/ב - תוספת שטח למרתפים ומרפסות זיזיות ברמת זמר  
4QucDVMFakc0YlXD/FKaKjM5xLopaY+0JT3pIBbFJDKoSZHGK4T1ZBKVru7yQM2NY5pHxY6s/5vYL99nYu0zZm4vVDo8+1Rlp/QNnMPWMWM= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21035 שינוי יעוד קרקע - איכסל  
4QucDVMFakfL+pf8r/seQQVfgBuygcfYp56yc6gd1UgVKih3PJc1QioRff3Eu/gFRou9XtqZxwVljQsob6Aj2Ust73iTXSErzF3YQfFCXk0= אבן מנחם,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21542 שינוי יעודי קרקע בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור - אבן מנחם  
4QucDVMFakfw8tNVRTI3WUlnOBQiUF4U6uDHzJ4xsuw2+bV/A+KoRGG8eacqgUaR6pR0gOxA8m+oJmeQVCZ68C/QGYtjNESXiqmBg5w9NZ0= עכו תכנית מפורטת 213-0220954 שינוי קו בנין תוספת שטח ושינוי עיצוב ארכיטקטוני לבנין ביטוח לאומי עכו  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
Ug8KAJ9RokzJzyqfJzPnaaojfsX68o1kH5Oq6TWJ8XxJG9rUaag0x8/wdqKPBLEfRrjcaCD6FgCtI2ZIOKRO+dErXvwkr3TzDR4j8WfswrM= רמלה תכנית מפורטת 415-0226340 רחוב הלילך 3, רמלה, הוספת שימוש למגורים א' - (לה/5/2/223).  
Ug8KAJ9RokwWTpHDy4N0ZS7lmU2xNj9yipw/gZoM4tZXy4JcVTdmLE12Q4Z34ioPRNe6tRbkrL9xtGf7C+a1Lg4/Gohi810S90VPJOlDqIA= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0274431 רצ/מק/71/8/1 בית כנסת ארץ חמדה ראשון לציון  
Ug8KAJ9Rokym5VZwkJe8NUM/Bevd7YiWTYxv4M3Gd9AKJjiiJ7Wgk8BeVGlD0jdsm/nHJzbJUKEvNTq3MRp/iOJzFZlb3RpuLwvne7QfkiY= חבל מודיעין תכנית מתאר מקומית חמ/ 401/ 43 תוספת זכויות בניה במגרש מס' 12, ב - א. ת חבל מודיעין  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
4QucDVMFakeJEygp/5AFg8Kbc0j5yp6A2blrFB2147y9mOz/3bYdA0lcVIMi7+mrgU2dV9vlQzugk6P96JIHMxL+FHi/E33HnWRFowsamGQ= ניר דוד (תל עמל),עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 21288 קיבוץ ניר דוד  
CliOXy1vENpXUO28eUoAeGN/gYsiS8IBTvlOhYHfglXPhFFyXU432oNihXpZFPgC1h7pK3SivfrogAlbarAX20uwbhUYzKE1NHtYdBGTfp8= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 652-0269407 מגרש 103 שכונה א, שגב שלום  
ppnCWTcsST9Upii0a0Vv8v/K2+PCi1vIku3Ayt2ifsC6aHOxOSn/dblIyQ/IhfuA3DqTUBadd5Ni5lMXkfHrGs2IzFHYAsmn1Zn2oiAe+WI= אור יהודה,אור יהודה-אזור תכנית מפורטת 552-0284398 התחדשות עירונית מתחם "רח' העצמאות אור יהודה"  
TOpflW7W09/RQCrk19yyIFS9TqK/6hfKcExFcSXhY3WVsIXvbYNx1S17RE4W/GrwVv3uTfts7xGmQye0WCm2+aWjKZ1Gpw6+GHAWo50dZnk= אבו גוש,הראל תכנית מתאר מקומית 152-0173948 אבו גוש-בית המועצה החדש  
Ug8KAJ9RokwmGEmzqcSQFMHCKpeHiB4kZf4OzBG3rZEKCc1UaV2KC5zGTtzAtUyr0kQHj6YaqzQOlAXeuJpiHM84czl6qx5JuINi/gOg+aw= כפר סבא תכנית עבודה לרשת חלוקה 405-0244830 כפר סבא 01א- מפעל טבע  
pNa176SYIBnmyT0uOr4RWFnmazLo34XsAQcJYLDnuKKROpU2OCA4DR1TjHLkzM8ABOukf8262fPZZFc5WmA/ZkjOIxqbAP40stgjmx8coSU= זבולון,חיפה,יגור,מורדות הכרמל,נשר תכנית מתאר מקומית 304-0124164 חפ/899א זב/194א - הרחבת המכון לטיהור שופכין , חיפה.  
TOpflW7W09/nBowRfvAxwaDUaWau/8/Ms/81ZkNLMuvpzsjCDX5tXSnGHVIYBIY+6pjnKl0zLmpChnrr+fKFBM791sRgOZE1eOzIKeNUUxs= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0254615 הרחבת יחידת דיור ברח' שמיר 14 ,שכונת גילה, ירושלים  
Ug8KAJ9RokwLxn8NXlKd1AzS3zw2kX8jzAz8fl95i7nxC06zB9sWhLNS0oLs2itBulY+5pFGhkr4vNHw7bypQWC5yJfc9QxvJxNPCJpSfk4= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0330993 איחוד וחלוקה מחדש - מגרש 5  
TOpflW7W09//nfGZO+dCI224dBMmThe9n6daGI6xLtjSPqWeKsD50YTWZwNZmcourRrDivofO1wQEBamYP5vvFCrG+UI72MyXTXSdF8xIaI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0263723 שנוי הבינוי במתחם עדן, ברחוב אגריפס, ירושלים  
Ug8KAJ9RokzA4d6/TlR38hHWtNFAQAtt7m4x5ACyR9mBkxyxiraYMrwo0Z24VQdZruRGmFRzvHxJaSi6BORwUAShFGro+2AXKmgw2WgJh7w= כפר קאסם,קסם תכנית מפורטת 451-0327064 איחוד למגרשים בהסכמה ושינוי הוראות בניה  
4QucDVMFake5eGTfKNkvN7A1aQ7/bXlIW+0DJKPYlE2j7iVr3D3+J4GzlYwgVc/ht55m+g27eGU+sffIZNeGFz0OE7+J0Hjq6e1Of3yPd0Y= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0254367 שינוי יעוד ממגורים ג' ל- מגורים ומסחר (ג/21920)  
ppnCWTcsST+ihrAere08qgdmNBdNq5Ls8+c1dhKepWXfoDihdUXTkk6HEKsv0ALR+diFYYf9mk/bHRcyrxCmJgxYIXj9ARo3iN/PEMEB/K8= תל אביב-יפו תכנית מפורטת 507-0174052 עמק ברכה צפון - תא/4007  
TOpflW7W09/u7rcYLLxN09VhKEEy2ChnSudK4k+Wji2bxi92o8LY1t553Q1o1IL+vTxvBQ8PZzNqBlWZNpUx0wLhIrIB5qAPJmPj5GC60nI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0072371 בניין חדש למסחר ומשרדים בבית חנינא- דרך רמאללה  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>