חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
4QucDVMFakflvqvfcz9p3tr1KPiIEB2i/Q1r/TYRgjfgulRUzWgE0RMzHMySEQkNbNO45Yk/Z1KnU0H4b8CTRV5aLH4VVjLI8FnltgHoRLU= מג'דל שמס,מעלה חרמון תכנית מפורטת ג/ 20533 אזור מגורים ג' - מג'דל שמס (שופאני חסן ואחרים)  
M58Pfx1FScvG+/RcVnvsUW0K+VbGroMBMUZzXRv8wGqCtZUsb+unSQ7jyMuK2igMlIAX+yRUZJdqGNDAw+p0kOzS+tGXkEDL2PcaOhBto98= אורנית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 16/ 3/ 121 אורנית  
M58Pfx1FScsc7ZSMoyNG/k335yaD+SPzyB0fgXpq8iGmIJmOvU2Cp+9YtHnHufXhfRZ9edxeyZnUJZg3zM48NCGbyd/p5nDYaVCrBqqyqzM= ביתר עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 18/ 3/ 1/ 426 ביתר עילית שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 1/ 3/ 1/ 426  
4QucDVMFakfUOW8uUc8qcWuynPG8/8WGPidtOC0S7heRbpUHxAWrRIPJbBWU1PItMAsm9JeT+wQ85y2hI2eWm7FgRb8rwtIMBsIumsMHPo8= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21329 החלפת שטח דרך הולכי רגל למגורים ב' - ומגורים ב' לחניון - סכנין  
M58Pfx1FScuICbyWYVLi3ANlvDRm1O5+BxactbKamriH01wagQeUsmFAHUVDDmWV9SLppRjXa+GRcow9Ws5M76XfK5HT6bYvrbitkKqSkYw= מודיעין עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 1/ 9/ 210 שינוי הוראות בניה בדבר קוי בנין באזור מגורים ב'  
M58Pfx1FScs68fQFriH96V4vdK6HEZFjYBK37ES3PXz7unq6cE5EoFyeYXHHFq/tSxGKxpWhobonqmyDcn7FLkgJxfCgs9ldNJSloBJisXE= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 4/ 6/ ת/ 130 שינוי בגבולות המגרשים  
M58Pfx1FScvjr69pg6pbD7W6L61hlA6HHKrpgkNIJe6Jdb0Eg3gDp00GkqYIwcn5TDr2lnUMjPoqazb5AtO1wekLWBLkYyxjzs+ey0J36gg= הר חברון,טנא יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 515 יישוב טנא עומרים - שכונה מזרחית - מועצה אזורית הר חברון  
M58Pfx1FScvYYgs7jomTkUcsr0YrIs/s6t/Pgt32U2ekGxL4kVXB3Q/9gJmJgrdNSbgVJ1AN4okuaYZVUQ1In6SlyavKRriiHfeZLL1TNmk= גבעת זאב יוש - תכנית מפורטת יוש/ 10/ 10/ 220 גבעת זאב,אגן האיילות.  
M58Pfx1FScvZ2/jfGWTyyrzS1sBlB/t58jV+mTIINl0h2qn8JVUGROdycL8j7uXgjJKo8EIr+kvrgPG9o8WuKQoyJ4At+LNzfFQWDoY0b28= יו"ש שומרון,סלעית,שומרון יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 1/ 1/ 112 שינוי תכסית עבור כל יחידה בנחלה  
TMZ/w3V0xDSQ/PomLEdypc+976pzbZGMlMtwi74PepYlIBPdvLJHgBL+Sk0Dao61i/rdaUXfv/rnvDkQlzMIxqHmzWYtaTIu ראשון לציון תכנית מתאר מקומית רצ/ 1/ 84/ 2 תכנית לשימור אתרים בראשון לציון  
M58Pfx1FScsaspXiCE/wXMYFB7ZNVyLg4xI+Zx/n0sx72CmpmVZSZxUJx2sKeh14VqoMZAVXmbQh9JaEjaCf2GiLUKDCOnXbmB3Nu4Dcnpg= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 38/ 4/ 1/ 420 מעלה אדומים, שכונת כלי שיר (04),חלק ממגרש מס' 7, חלקה מס' 29.  
M58Pfx1FScvryZHIA0l8jbqQeTMPHr/OB+7YR1Kp7Mxh43EHO6ml7ltxDsgk7ByJdeSdpVuA93nCrJtaCazk+z7FsjisPg3hi+JL2mV37d8= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 54/ 3/ 1/ 420 מעלה אדומים ,מגרש מס' 125.  
M58Pfx1FScu/z8yLpkNHeDgSvAT0NZSN4ZTO4+uuRcxKtcskyRZFEXYrwE14+jGesylsd56+hwW1h2dprt//bla6hJciCEOga5f4AXf1li8= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 6/ ת/ 130 תעשייה ושצ"פ שינוי גבולות בין המגרשים  
M58Pfx1FSctndjDZUCl7Xc/WpsQg8g8Blqz6ir0cOtmCKzR37mtLgvlcqjiIks6gkIomSGTHdoYmrZhNjPZgm7aeG1CmRjYSzy6XzzrWGog= מחוזית - אזור יהודה ושומרון יוש - תכנית מתאר מפורטת יוש/ 965 כביש מקומי ראשי מס' 4775 בקטע סלפית- כביש 505  
TOpflW7W09/nRgwVxkk5kUfJrHNrr5yKaLm2QQwlBquBsM89+poWVaj07W5qlr55JQ3qZyQav8Sza3bBPV67l4u1ibFB/rPQNlKfRDHQYvQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0201079 הרחבות ותוספת קומה ברח' פנים מאירות 10, בשכונת רוממה.  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
4QucDVMFakfEcSL6pCNQFDdzBAeGKNa3xj5ESs+2J+fueb08fh6ywmpCSMIGN5UKRWJRgqGFmy7Mv+UvW1iyAh8fovWUJRv3PJzJTIjJlRI= מעלה הגליל,מעלה יוסף,פקיעין חדשה תכנית מתאר מקומית ג/ 20672 קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה במושב פקיעין  
4QucDVMFakd//sw0SIMi6VT/cRSwhF3ZQTSooFE54PVK8Uh5k5eLd1QKEIYbGkEqhyrcpL0PaDCdT+E4/L7E7/Up3nVr4btkLNwHL58X4Os= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21075 הסדרת דרך משולבת לפי קיים בשטח, אכסאל  
4QucDVMFakfCJ3YlPaIUSNJhjG2Heu68mpIHGjX8A65hBpcGNnqIh3IF6G45EpDeU1cQzmDuaQa7xB+wE58qe8f1fzvmakuKAK5IZ1NHoRM= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21336 הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה 41, בית ג'אן  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5Zxz6+ImWs7SsYCzpGZ6K82+rKK1j8D6dTMYE3TtiiQC0dL747wLtrpLj4lljmjTvqs93f9gAw50jmbu7l+8USWZ0= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21427 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין לפי תכנית במערב סכנין, סכנין  
4QucDVMFakfnIgNZIp8myox844P8pjcEAGCSWadveH+OB9oQoO1rV3iJmoLgGxEP2BGzlUUPRlxSMSj/OzVg1QjRsPBUlqvhuHVia3ZkRPQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21719 תכנית המהווה שינוי יעוד מגורים א' למגורים ב' 2, נצרת  
pNa176SYIBmNauwtmde5GlyFHKgczriSHho5fPWzOGtQfx00J4zdn4T2Afpikjyk9MI4VtTDltAOqe2DvHrEpBP8FAujB4f3L+HlZALEOEU= אום אל-פחם,עירון תכנית מפורטת ענ/ 1272 שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם  
pNa176SYIBmtT6OXUGefPnDqvfpM40ua4yw8oV+V2Oh7ka52P1dOheforEJpBlpIFlvh8Fv3kCZa0ql4EYFHfUV4oPiBCBcpWXN5vum549A= זכרון יעקב,שומרון תכנית מפורטת 353-0206110 ניוד זכויות בניה במתחם "מול זכרון"  
Ug8KAJ9RokxQVLCR0E6sQak/qrIMhBHrlxOsKrTrnSBQAtAucjnTYX3Ix3QQHkWA+rSLS4oC121OxlH/KDcGofyxjPD41GAObUIUkOVjpk4= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 170/ 6 מערב רמלה  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
CliOXy1vENp6EmH+zF60wVBW0LG71QTguYo6JWj8b4XANImxNbFQpc/VmMHlakczlpzKyI/uOv0IiC9A6YbZLkkv4J8WoOUbfGWg9fuaups= אילות,אילת,חבל אילות תכנית מפורטת 2/ 03/ 272 יערות אילת  
CliOXy1vENoXKNAt/MQ2M3wGfRuOR9aeZDjmfBH4m+232uhQHmMRyv6zDgWHG88ilgXD+6gNAkmezVacJG+4ItVgQJbOgIzQCkfqotPwagU= אילת תכנית מפורטת 602-0204339 5193 - משעול פסמון 5 - מגרש 3 שכונת נווה מדבר אילת  
simyMPlwL0R+D8YIgkLCoLr8NDZDZehnT5TGdsrlDB0cvqccMezV1WfrmcQ3oIWs+hlPj55QAFY2WkpjhEFGLN/RvcOBR9wL חוף השרון,יקום תכנית מפורטת חש/ 29/ 6 פארק הנופש יקום  
9JXvsHX0b88cJSfI0sY4Y8Gb9ArjrlWCVtA+a15PEo+JSLSM1hjUj6LJG+OP8yHqv4U9rNlmqAT8KuXxj3z9mAkaufzQJWBp חוף אשקלון,נצנים תכנית מפורטת 35/ 03/ 152/ 6 אזור מגורים - קיבוץ ניצנים  
qRgucpoO+bNMPzwwhWWpxGDubreMhDe2hRQDss+bRyMU2TpfkW3Epb717XrfBZRnN0rhrK53sqZOOIjjDj1E2sgmvbk25elx יואב,נגבה תכנית מפורטת 32/ 03/ 102/ 10 הסדרת אזור מגורים- קיבוץ נגבה  
CZjx+CUbrR47pwWFLP06F2A6twipeesZ6Ad50A1NYKllb66vsJ33RVZ2WTcVrENFs+VRDHVujLM8CSzaAB3hQqTA5F3R+t+A חוף אשקלון,נצנים תכנית מפורטת 35/ 03/ 152/ 9 ניצנים - אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק  
4QucDVMFakeuKrFo2FPA2CC0A3YnqzKuKBcZsQirEd/yr/dRAyoLuXOfURRGB9T41AMHSC1CCQfM3zmkmm9fJ+EJi7+EIU19hk4fYpuuHTY= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19718 מתן לגיטמציה לבניה צמודת קרקע בשביל הסיגלית 1 עכו  
4QucDVMFakc0U/WV/R3KUBe6HHGeBuqgoBB6iYxz776/Gv+kfEuocAIOwAmcrghZeO0nu17beZ8NAjvNX2Tg8mRQ+Rx3bcflME+itXEKJcA= יזרעאלים,מגידו תכנית מתאר מקומית ג/ 19878 תחנת מעבר לפינוי פסולת יבשה כפר סאלם  
4QucDVMFakeLEdoW1eWOOf6mxPb5Lt2v5IbeTZ2WV6/mL7UWntiIFEgp+bBddH1QqHsSvXglcmt7oCB6RDUKAJSPgrejxQs4xdnmy5ce8AE= מטה אשר,נתיב השירה תכנית מתאר מקומית ג/ 20212 שינויי ייעוד ממגורים למגורים ואירוח כפרי,נתיב השיירה.  
4QucDVMFakcL9Z/UxmJYRzDXpvTUO/qSTiCGCf+z/eofYyQji0KSu4GJ1zSxtvfLZvbQV5FelTZUDs/ai9f2Z3RwUkQ7ScRbPvuwJL+Ljyc= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 20386 ביטול אזור שיקום בין הרחובות העליה ובן שושן, עכו  
4QucDVMFakeBYTKXR30js8oMaFpoqRaXZn8SzLiXND9LHqlmLhBQ8usyfVJxRExOc3h1Qlz5r12lJfbQu9vOpnHlWqqCYPrZTfnf2xHwz98= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21172 הגדלת שטחי יח"ד הקיימות והמאושרות והסדרת חניה ציבורית שכונת הר יונה נצרת עילית  
4QucDVMFakdi2Ll4dOwIzx4wTEpxrceuYY4CftMiPC6i7Aj+81NzhWYJJ1Sjq6Vfw3Bui+zp/l6l2JwoPNujj8wQnYNgms7NDf3nCv7UK4k= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21601 הסדרת שביל בהתאם למצב הקיים והוספת אחוזי שירות למרתפי חנייה, שפרעם.  
4QucDVMFakfdOx52VTXCSTPcI0/K0wYQTgicuPg7FdxoKKCAywtDFUg6NWJ2wk8qlOYIHG7U1rnXWYiIYnfhqAIdjm9dRruDiQMgdB1lvlc= חוסן,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21703 שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 56, חוסן  
4QucDVMFakeyycMbOe2j34Kv9Zd9MkJAYjC6ROXrYicKzLkTyCzcWnpkHYOofdP6ZvYbtOpHoEIhrHveuywg3LuMMO9eBm1NbczZuaLDZCA= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת 261-0235564 שינוי יעוד ממבני ציבור ושצ"פ לתעשייה - שפרעם  
Ug8KAJ9Rokwpucc3NHrYXPemdQ+OkjJf55bYrifp83VNEyHvyXu2UkUWWcbeK+gri8YFHDhkCS6nB97VXLygZ59m8aN80TlliPGWC2wYijY= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0117234 מסחר ומשרדים ברח' התע"ש 18 כפר סבא  
ppnCWTcsST/3O4g3Ge91byQrTadiXgTjhtF/m8HLp6tWFahx8uretqSMUCofMlJqfY1lfNunkix19LDCGicp7ZSvOvFVVh/cEdXJ2zfcCH8= הרצליה תכנית מפורטת 504-0097279 הר/2243-אלתרמן-כנפי נשרים  
CliOXy1vENpzYeVgNLA7hAlvtTWc/0BLryJMiGg1IyDe+uUYXC7Bv3kZx1S6uiF5zDwagRf+EJdJ5Rx9w5qy/8Ud8twHTwpsazOdtHwHdIw= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מתאר מקומית 7/ 02/ 220/ 19 אזור תעשיה שגב שלום שלב ב'  
CliOXy1vENqnF9q9lAwmLkiWah+1K+xzWExiKwxzqi9gK854GG+PjU7m7deViOxHjRWNvTwJGqCPXBeLYwR5d3VSBR4YPwBHWJcokDT/dWA= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 11 מבנה צמוד קרקע במגרש 271 שכונת שחמון רובע 6 אילת  
CliOXy1vENqx77a6+KZRMZ29J+TomnVRMXvAEaFaZ1SLvuoGO6yXV1BftlyNxPUH0GEOy01V4AomC/YJTC5+nIr24CIOfji4lZO2VvcdXNs= באר שבע תכנית מפורטת 605-0169144 מגורים במגרש מס' 72B, ברח' ציפורה 15 שכ' נווה מנחם, באר שבע  
4QucDVMFakdWAuuu6Yzt17nDd0OY33fQMu24u/4WRtoErPoUP61mWBZ86bJi1HCuL5IEyjg27L6+HtYWyKw+Fvk4WT9RbIVJkQ+nfTO3Pcg= בקעת בית הכרם,ראמה תכנית מפורטת ג/ 21237 שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי דרך לתעשייה קלה ומלאכה, ראמה  
x5/16Z8SKOB5gxN8cRNFjm9zJ3F5P0SpWaurZ2OhWG6WYGCsac9NzDO94DB2Gp8LKhg3tkjZh8LUgszyTVmGImpKw1HICt9F ירושלים תכנית מתאר מקומית 13748 הריסת שני בניינים ובניית בנין חדש ברח' חרל"פ 18 ו-20 , שכ' קרית שמואל  
TMZ/w3V0xDROsPbnTkTolx+DtLdUalwvYljo764s7KqHYFqo+g6npDomf4+TRYJS/yiTLjhbsOiP7FZCEQxE+BG/vXMkMNUS חוף השרון,יקום תכנית מתאר מקומית חש/ 30/ 10/ א/ 2 קבוץ יקום  
rYV8n14yVGErmRQThtvqdX4NH0DVtUOWgsFGsND0GWvYuhF9evV0fqcRXslenPifCq8kXWdR56UY8bty6DrUgV5Goj2FE8o7 שדרות תכנית מפורטת 21/ 02/ 101/ 34 תכנית מתאר שדרות  
4QucDVMFakc4tAqPr9XZP6gYqJwERUCVXXwJssqPudEhpcEBJ5V9rrDw/Q1DNh+UXFG7D2ggtklrR9YWUKtcKDGZ4vRd5LDoMxhpy1GUkdw= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 20935 רחוב דרור - כרמיאל  
4QucDVMFakclJOydWJjsx1oMRfCtRbYYjGwjH0k8zLcxLd+mYI1oK/80i/Zy5YcOQUNqpLUOgrlrMauaei0vyYF2jt0cY9ItjUocmHbY/Cs= מגדל העמק תכנית מתאר מקומית ג/ 21058 תוספת זכויות בנייה בדירת מגורים גוש 17805 חל' 65, מגדל העמק  
4QucDVMFakckhqBl1T4/w4O4Gr2rljIfacQf4KBHAXmAsBoUD9Kks0UFM3KNcH+aFqXNrcZ9wIOTGljRlBbqLSDksJlBtXeQA3wYpuqxCKc= הגליל התחתון,מסד תכנית מתאר מקומית ג/ 21100 מסד איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמה, שינוי דרך - מסד  
4QucDVMFakfS8/KJ6BW3nSitAr6IkO3twcxDxtUc3R5/0opR60rA9qgBM7dJfoXQHHbgiZlgF5/VR19jkC7//pHbQwncpYqD2HH4idDimUQ= יזרעאלים,עדי,עמק יזרעאל תכנית מפורטת ג/ 21255 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בניין בחלקה 109 גוש 12399, מצפה עדי  
Ug8KAJ9Roky0Z9hUd7sqCeZrfe1pbTMZB7J+0LrErXB527FR9Fy8npMRwQ9DTtb/9rCyJlCw4Ze67m7KGqJbVq1aqTChJ87Ba7vHcqV7W9U= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 552/ 26/ א מלון גליל - מגורים ותיירות  
Ug8KAJ9Rokye6bkPRJCCPVZJPnyrDf5IrPp+85kPSb01Zou8o0PD1YjROAuuAQhPe6MEciPw5ADD6UOh6SQYLyUBI/eTa8szMSle+c5vmHo= הוד השרון תכנית מתאר מקומית הר/ 145/ 4/ ב נווה השרון  
Ug8KAJ9Rokx0fwNaBn3KSWCia221cZ7Gg5ANXeMsGjvpRdkGL5x6ApeFz3nRLo6mEt6PBbovc20KVBDlcCToHC/n1OuRSu5v/UJUeAm1Vhc= ראשון לציון תכנית מפורטת 413-0115576 רצ/3/16/79 מסחר ומגורים ברחוב הרצל וגרינבוים בראשל"צ  
Ug8KAJ9Rokx/+czKv6KvPMQ+pYqf/0N9urhBlNhqlAAw5YlJKX+HDcBkBL7LM1u9ass+LGG6PO0lTMRLEZJZB2HlrHDHt8VSPzbIG9TZteA= עמק חפר,פארק תעשיות עמק חפר תכנית מתאר מקומית 409-0129916 עח/27/81 שינויים והגדלת זכויות בנייה,רח' בית הראשונים 4,אזוה"ת ע.חפר  
Ug8KAJ9RokxE492xamA24/a9cZDqIcBjsop3ayLjq5AyuHTM6rQyfIz4WB9xWu2/bH3LlfW9LwoQuu3gjB5ij08MDhJS8T8qGwSM5tRADlA= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0125864 כס/6/103/ט מגורים וחזית מסחרית ויצמן 55  
CliOXy1vENoazB4p03wFAY6KD0HAfS68lv5UsqJNwvrLka3v5osomTzCesu0yApxvx5graN8k/Ue3sK3rWUXfIWu3UHMdfbfSSmFJ/egYLQ= נגב מערבי,סעד,שדות נגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 110/ 5 סעד- מתקן קומפוסט  
CliOXy1vENq8Y/G+L/PTWgrTLW6cLNIUXA6GUPEItxolyTZn4P85LgBAukIuCtEq7fNuigmZc1qUBmii+fMKKtjKXBKi8CIjz1kZrHeuJis= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 202/ 13 מגורים במגרש מס' 5201 ברחוב אברהם אמיר 104 שכונת רמות, באר שבע  
CliOXy1vENrzyG3+psFDXHXCVGQhGkQ1Dvwuw0IPsLFoOIfflgLAMvFLjOk22OmSqPgeK7jVaNnoIEfMX7PPeazlw5SzleJYrNfJjplylfI= עומר תכנית מפורטת 14/ 03/ 123 משעול סיסם 2 - עומר  
CliOXy1vENpojQyJRjnZCIszJMBVUZyPwf5sDvuAAJFGf719J2g9yFRvksku0q/cfZmoiZcHE+0HlG7+vwGEyW9Da/GwF1kx2QfQA/EZvww= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 252/ 4 מגרש 2 שכונה 33 רהט  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcdrV6WnLhug2FaJSqkaf0t+KZ6IUNGgP3HRra1pqGM+aH46oBbFgtcNdMbrCymtGnigYZIH88+hPm4f97DPuU8w= נגב מזרחי,שגב שלום תכנית מפורטת 7/ 03/ 220/ 26 מגרש 8 שכונה ה' - שגב שלום  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfV7tGif/5nahSZTqfFz/vRUc/r6CKBOUFRUnqBRcWhduwj0DE6tGteQSvNVB/sq5VA1RTGPahrO11vruaLQD4ik= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171009 מגורים במגרש 171A ברח' סמבורסקי שמואל 12, שכ' רמות, באר שבע  
CliOXy1vENrvmizEESD26jIg13hLd7wTHnzUOs7WmcUujIwoGlmxFNxLil5JsY/QfzAbRo8IbmC3gXeEmh0TVS8R/9Y2F4IGPGLE8ZoTMT8= ירוחם תכנית מפורטת 612-0183475 מגורים בסמטת השועל 341, שכ' שקד, ירוחם  
CliOXy1vENqFkZ5olaTYPIpY01dWk93ms0Q+vQcZkzRdf65gfA4VMB7o4C4eUDIVrSSh3c9NyKAz7oA00q/Ha6YESodL1fSuMBWb++DCJ/Q= אילת תכנית מפורטת 602-0172387 מבנה מגורים במגרש 684 ,אילת  
M58Pfx1FScu7GgqT1/YYs+VoIhZcjCwVYiI0I7VwYZazFRURnmGuMyNULKuqEiWk8n9GcMprVk4t9zA4qQpSUvpmNdnOQszCAMQsjNIjVkw= טלמון,מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 1/ 235 טלמון מגרשים מס' 4,5,6  
M58Pfx1FScvkzqOvgbpKcR7qaEnKi0mi2dvkcQCULHFt0/Jz21OIm400JZpuFDW5EpjmmKDpK++U1mT5BLR2GJak72th8uh+dGYhqfKz6kw= מודיעין עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 4/ 2/ 4/ 210 תוסםת שטחי בניה למרתף ומבני עזר  
M58Pfx1FSct8QGHiXN7YcVkhZEUNkNKUMMSUopP/llaXNNBfjSdbEUemjApngaUXsA/B9CC2AdvSYJqPJw5wMe1nokHU4/+FOclQiOf0Ujk= מודיעין עילית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 2/ 4/ 210 שינוי יעוד בחלק מהמגרש המיוד לחניה לשטח למבני ציבור  
M58Pfx1FScvSWDIxisvq9NMYUfNLhETXHjME4W8diCW6XPd5/vnMVZVa0vbavOIVaO4/5Ck7uTtBXgQKnsRCTPqJ2YVMNlnZ9H1J2SXJB5s= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 32/ 3/ 2/ 130 אריאל ישיבת נצר  
M58Pfx1FScuV5Ezy0HSZFInKQSA/+Ga88eX94AFpNdyfPJeLsDUfgver6go+HMR1p46x9Zpe75x9UeBd0J86uTAsQIn13wf8SJ+toDou5oc= אריאל יוש - תכנית מפורטת יוש/ 35/ 3/ 2/ 130 אריאל , מגרש מס' 171  
M58Pfx1FScufFHyHr9I9Y/QqtBNsTWfMqt7JfKpVnMiceG0bRtIcbISOvtSiP7T08Zgs0Nqn7ihwAGZ08Crtvu1mQCAKZn3otLfi5SAgG+M= מטה בנימין יוש - תכנית מפורטת יוש/ 5/ 241 תעשיה ומסחר, תעשיה  
M58Pfx1FSctHy/xoxmjZGuyZ+sWfwD/RVyHScORMmxoGEYi154IMMw6mWh8z+rXqpYlq4RGas+YoJp2u0K9PqZJ6JeECwESxoF1srXxo+nE= הר חברון,מעון יוש - תכנית מפורטת יוש/ 3/ 508 מושב מעון - רפת מעון  
M58Pfx1FScvdu/kOwWIi3onER0tiqOL0scp++NnF9lzi3chTsJrMi5Kql5ZHTL5mVEJctgIkmgXJ6nXM3QwkPitHlmu7PN2jnGFWiR0cRnE= קריית ארבע יוש - תכנית מפורטת יוש/ 2/ 22/ 510 מבני ציבור מגרש 109  
M58Pfx1FScs68fQFriH96d+7dApvngNX9IViB+hcrJ9LkLt2gZFxS/kdV3641R2DKWHTlivXLZBFQZCuNWG4Oi+IcWPeK9Xz6yMqFolno/4= אורנית יוש - תכנית מפורטת יוש/ 23/ 121 מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור  
4QucDVMFakdkFFGhN07RcgZdfXcYckRS5ekI5rBUKlXM4+nX1W61ik0n/b5k8RiJdDvdQ2p2AiKlAcx9w5N6NKrXo4laIZDlzgRxdAZ57tg= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21793 הגדלת זכויות בנייה בשטח בנוי, סכנין.  
M58Pfx1FScs5GQ5pfQ2J1kHfZaeD9Utvz4XJcv2NP+56iBBNQfHoogpXFQDZPoyuVqeWxmrkbxFttRHSLJy9RXSXaqDNrbw/SVzW4vQ8nS4= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 66/ 16/ 1/ 420 מעלה אדומים,מגרש מס' 90 ,רח' האורן מס' 8,10.  
M58Pfx1FScsWx3CpxJ5ht82p0KRyclNW/lvRmLlDxR1JExeSZWG3HLXbP6Y3vDSqy8Q9T6D/Ghvh9z3dgUO52VI46KGaf3B5RMKwAeM51v4= מעלה אדומים יוש - תכנית מפורטת יוש/ 9/ 1/ 2/ 420 מעלה אדומים ,אזור תעשיה מישור אדומים ,מגרשים 333, 332, 246 .  
4QucDVMFakcpU96AWHrLg4GusTHAnKyCXR23GfE526T7TTVXkBbMHicJUEskK6zAgcCDsm44IYUUJBiLN+YAthBqt772JzGJmP0djqfwDjo= צפת תכנית מתאר מקומית ג/ 20984 קביעת זכויות, הוראות בניה ושינוי לתכנית ג/ 7219  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RvZe7F6afmU3BJmlDKRnGa0ymzXbylm9B7TVBwTxeiGucHA7qWkE2Khj7CpeZZCG80puUwHbY0MCmLFREXSqYW4= הגליל העליון,מבואות החרמון,שאר ישוב תכנית מתאר מקומית ג/ 21024 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר ישוב  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
4QucDVMFakfnIgNZIp8myiLf4neBATgjWn1vt3tImZXkwTFC/pTVaD7Wuzuhi1BDymmsHcldl0Z694ZP0/mxF1/KOvGDI0f+FhHB75xtZZM= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21714 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ריינה  
pNa176SYIBl25CD2xK/oNyRlvr4vzHdZZyO4njXv5EsZmvxKKxVgXp88fbYBdr6Tbf45jX7PlIS+MrfPriURVIXHfo933nK5mwHQtsjE6Jk= חיפה תכנית מפורטת חפ/ 2216 שינוי יעוד משירותים עירוניים ממשלתיים באזור תעשיה לשטח תעשייה, תעשייה קלה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
Ug8KAJ9Roky1uED2285CsGx7ir4YTPYSC/tX1eaRYIDrckGJi8BheXTcehS2vzl9D/Yj9+Ek2ma/Y9/rQWt1HfeoT/KZEaPwfCXSbHCWiY8= רחובות תכנית מתאר מקומית 414-0140368 רח/ 800/ ב/ 46 - בתיה מקוב 12  
Ug8KAJ9Rokw5uCguoozFKucC8a6YPOuMLMSc5EYWa7AWKvQlCPU0TzmF73JZVrOQZaBqsZ2HrBJAqYadANhvTEDnqF4yq45X+jmVwzWHBg4= כפר סבא תכנית מפורטת 405-0196600 מגרש למגורים הרעות 3 כפר סבא  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
CliOXy1vENqIgD5f4DBQhsJoLDfCffRuLIKtpEtIS/g43Uz+U/A6PKw8lY5ffzsNpoftrbloyxBaamf0zp1aXr6Q/OwcadwMFgGe5Chax6c= אילת תכנית מפורטת 602-0188383 245 - מבנה צמוד קרקע במגרש 245, שחמון רובע 6, אילת  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENoqJ31VIUbI8Ri7wQqSYgsy+EJQ/VwRvduF303AbkJl+h83fNKBD2dl9F/N92lZDQ09pJ9+1SreS7pFmoIpHaXRTukomQOk0xE= אילת תכנית מפורטת 602-0174524 176 - מבנה צמוד קרקע במגרש 176, שחמון, רובע 6, אילת  
x5/16Z8SKODk4ZhgiHK3zWF9/iS006EJPYj7ZVURPee3dQUMXftZzzm+ajEhXbQaEh26mFDUxHCMS/Nzstu9Vp/juv762RBy ירושלים תכנית מתאר מקומית 13487 הכשרת עבירת בניה לבנין מגורים צור באחר  
lUbLyqYW2WmZIxqbj5/CNcR36R7XBcmxpY61yCsSvuoC3FRxg72Jlx1eSA0XPFESbfxHaLAJZA4FDZacn6g3qWx6I4e2An6A ברעם,הגליל העליון תכנית מפורטת ג/ 18952 מט"ש ברעם  
SQRejY8hKdCJ+7n7DLPZwvkq3iOi8fPZC0PersHZvOUsIbo72LW/8q5JaDPE8wKoJvPU844FVc8/sLnNEwhL7EUBwqNLvwdZ כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ח/ 1 תוספת שטחי בניה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה  
TOpflW7W098Ujv+fb4q5TTDs77NJ7VVh95kG1rbEyHXlWe7tMAeLF4t1dVoJv5kQIHzbdNPDwJ4xAx8iz7S0BfrPa/hTHwwJdGucomegpHE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0062497 תוספת 4 יח"ד חדשות לבניין מגורים קיים בשכ' שעפט- ירושלים  
TOpflW7W098t0puIxkjEnJSaauIN1uBmWMmo7HP3TzxWPmpp2BrR+NJ11JCtTWZEQL04hgcVwgfIkhOb7Ghhbnk+llyKqlDDQDFcKxFMqQE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0056697 תוספת קומות במבנה קיים, רחוב ביבאס 30, נחלאות  
TOpflW7W099pG+h3albr6ZBntsrwr+RQoVt/ZI+V/RmN7Ev/FFtXKniJDdgJb9bdBruddiSZWOJM0kX5hqh5PRm1wI0MvCjVBcfsx3NRhfg= בית שמש תכנית מתאר מקומית 102-0081398 בית שמש - תוכנית בינוי פינוי מתחם ביאליק  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
4QucDVMFakfPRqsKA5lIN0zC4SYsd6oalTlJQhmiXVi1sUjGPHXfL+Djt5UV492zt75M7OlTLx8pLRXXC5/zju0yL/I0yHfbj45ZmysSxlo= קצרין תכנית מתאר מקומית ג/ 20037 מתקן קדם טיפול, קצרין  
4QucDVMFakcUih1eLqUhlU70QsQNy9umSWHfhh8chLrWJ14AKnB83OySfgODK2wjuTUsDWwOtdjTIaDdRPezCNjSGxa/dqit6OwEfPxRcd4= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20775 שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת, סכנין  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLHZpPKKwVhusYAcfRtfPLW3yyaXtSwrMZy1pB0Na1KjfdG+idPaP41+1FRMUmLHXQxhiSyU5u6An6shIohnsGIQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21202 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakdRKALQiGPqP2stb5d0Ni4BPmboUZ7fwgIA+D5PODMVwdnE/HaoXMX6pPIdP87U+pIWSfj67D77btI4tsZPbgb0BfZ3UyfLZZg= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מפורטת ג/ 21386 שכונת הבנים 2 - מעלות  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
4QucDVMFakdsXeKt4z3GvW359IY0TraQC6WFoetqvHIbLQM0Vn7Ry4+4Za/lGZfznKWpzUK6gJLKZJZNBAjGDOEA5sTw3rneD4SS25G5UWI= יערה,מעלה הגליל,מעלה יוסף תכנית מפורטת ג/ 21471 שינוי הוראות בנייה במגרש 28, יערה  
4QucDVMFakfYfjLkJKR7X0osGgHpdCbLA00lU/qbczz633zJShAEs8kxijB+NLGX4k2KoNUvL+A2p78KubUf1xzDgLRqFjjrIPstd/5IOj4= לבון,משגב תכנית מפורטת ג/ 21612 הגדלת אחוזי בנייה ושתחי בנייה במגרש מגורים מס' 134, לבון.  
4QucDVMFakeuzZqF0TUzqEhQyiskaX84YKoDUe7mkpc/xNyDeIqcnK8W7fTLarEZFFkawcwvAljoNMZcsvRCxM55gFMCAaSWJxESPcbQdGo= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מפורטת ג/ 21754 הסדרת חריגות בניה ושינוי בהוראות זכויות הבניה- כאוכב  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENrm6l8ETmjHhLW0S5Kr1xEnWkO9ZTxcfdGBaexUFtoGXL6Qz9ko4gp5ZbsiL/YmLsLSxvN/SpVdcPxlkNbiEpu2ksfusS4av1Y= באר טוביה תכנית מפורטת 8/ 02/ 101/ 76 החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENoEf8Ao383rpmRSTo2TXtdPu51wauflZLewwFH2VzRqjWMZVvwT+gc8mGn0K8nxcgu6wqa5ziQgai58Wl2B3+/nEpAttGlTBqI= גלאון,יואב תכנית מפורטת 32/ מפ/ 1010 מתקן פוטו-וולטאי גלאון  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
TOpflW7W099/9QMrym280RgH3SHM6pnxaZn2WVRHRu06hZSiBLHfj0eTZtzReC9NeKZA6gW56UH2cRQ/JUlR7yTwJmsR3bBNxYHHHnozbSk= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0184176 תוספת קומות ויח"ד, צור באהר  
X5T8ONJoL81GG+/mZXM/BtrMqiXrFtmD0sMbo9mXdMPnpDOWdsEiAXlDNj0wd1ushT5DdF28r/lPp9PmMt58Vmtnk81DgMBm מרום הגליל,ספסופה תכנית מפורטת ג/ 18811 מתחם תיירות, ספסופה  
94KPNU2/QNK7Incbo0KyfXeWkC7jGZE11Ji+n7HF/e8Uq+o98UZwPJmAnBrw4+oOWsRpyBKkqSfxdeyrVoTTb0NsmZmMIFt3 גני תקוה,גת רמון,דרום השרון,מצפה אפק תכנית מתאר מקומית מח/ 289 דרך התקווה  
1S2SEvicFE/D+SRhGyy/xtb6s2hKlkGHr306srGypDZQt2fw/zQLvcfFsLgHlgKQ3N4k4DFzAzkuyX4dt0Vk0tYCeenTxfjs באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 177/ 130 סמילנסקי 63 - העיר העתיקה  
TOpflW7W09/FaH7FZABy66jDNV++zbN8cVCcLwWF97jLL7nEAwldvWagESSTcuWYw9b0WIlANDPZRclNnJdOwdJs+XIDV6RlUjFZy9l5VmE= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14193 תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר  
TOpflW7W099h1qBTSa4wYRDFRgtHU2LqJ3LWnT1ZTQ6ZMAvwBDDby7VLhJEJyBnVlTxbrlyvRlSEEvihe9NQ7KaMqQ9j0QUYY9OXMkaBYNw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0051532 הכשרת בניה קיימת בשכ' בית צפפא- ירושלים.  
4QucDVMFakfC0gUyBUxnc/Xnhet6hnCzkpfXceK4Z8iQsJlhbNDLPEEkPIAGOkEPbnIIcJFZ5H34RWbXxTp8hZERe9q2RA6Y1dQFZqOrpD4= מבוא העמקים,משהד תכנית מתאר מקומית ג/ 20521 אזור תעסוקה משהד  
4QucDVMFakc7mdL9F9H65Ut5A1syTT9q6gb514bZL8f/1ipzxE7eLRE3KGwIp9GIOt6dl8WxdSiFxBgeBj6C7kdzho8bZXS/Grf26mqiWpk= גבעת יואב,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20953 גבעת יואב - מבני ציבור 2013  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
4QucDVMFakdAKNciUsNRsuxTCsHfYtXbROm21my04jXyhwKyaeB08j7VDBTyxCgBWFgZy+fW4lnDDJSWLWN6msCkuK9JvawKOCchSLMIs0Y= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מפורטת ג/ 21583 הסדרת תוואי מס' 2 - אעבלין  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbIaHB+VVR6LQMRNTh3d9bZMD2DcF6z7097T7hTU6Mrp8uoYq/Yql9DDFxA7Hd4xtl6jESzvfHQpkmhJFu7ZJVRk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21574 שינוי בתוואי דרך, כפר כנא  
pNa176SYIBnclUPAeC79daUNS75vM8KHWPm0r29X5nnfbWkagy0uveatQWM4EGyzBlRk/3VEyhdRWb1ZLRbq3vjacKt+f/+1QuP3NVUCYEU= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0112771 חיבור שביל אבן ח'לדון בבאקה אלגרבייה  
Ug8KAJ9Rokyi/j2Iij5Ak2iIg8EKOxfUPvT/C6k/8+PpWrgB3b4tkAw0VfyQY+xngb1sdRunBDfD/ViHHToNBA6fZC73lifa4zbIkGr+FlI= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 450/ 8/ 11 מנוחה וחחלה פינת שמעוני  
Ug8KAJ9RokzPNNPVLcUncNh7t5tIGc8aFuIJRJEMBmj/E8IUVK0tN0E9pbd7E+GBOPhYIYpzp1Zux8p8rcyAjfq60AVbteposDnHjUoHOKQ= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0125773 שינוי הוראות וזכויות בניה  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
CliOXy1vENqQY3X2TjwUL9qgQDb1rXaWanheafLutMBSIokLIzkU+N2FuRydN+44++5PmDLx+7lZi5jEGK51s4lASq7O/5PdGyEMUvRAorg= מרחבים,נגב מערבי,פטיש תכנית מפורטת 51/ 03/ 121/ 7 משקים 96, 97 - מושב פטיש  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsU/6lJ8J3pbKMid425LlWn2fo6b4zXGseasXV9izuOu/bBpx1YyI7ryH7CPouKfN0l3sMOK+d3+OcQDQ3YW7qkg= אילת תכנית מפורטת 602-0163113 מבנה מגורים במגרש 305/3 ,שכונת יעלים,אילת.  
CliOXy1vENrhH/vCANwDsSuby304DQFxrk7uU9Dc+EYTwU7l6Lsv4Oo9wTqae6thbBfzXK/WpvlIeZemQG56n0RlXNS2UzhjoWNZ/7tkOvQ= אילת תכנית מפורטת 602-0176982 158-מבנה במגרש 158 שכ' שחמון רובע 6, אילת  
CliOXy1vENo+y1YPLu/QmfFeFu4ECSLYjATAz/8M4eLjvOdk3z2gyrPHiSqiAQ2QiuDxUQ0KXzpqcuR8zdJ3FxjaizSmC7/rjSPMXQ/K/8I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0159103 מגורים במגרש מס' 31 ברח' הנוטר 29, שכ' ג', באר שבע  
Ug8KAJ9RokzWDoIQL91h7PEpOTCg4bjoCC2J7QcS66Mu63PnLU+co4gZv0GH12qi/0uu99vexHWh0e3rST6v63FtaSuy6SdY6kocRK/HCjo= טייבה תכנית מפורטת 402-0181784 הוספת יחידת דיור  
ppnCWTcsST+d9kJ+W1zX8u8A4w+LadG/i1kYj36SaC2UGo2P9IIktBBR0VMDzsg+2UZ34xGhK0Yzw9aO9r/zNRgkVSLuM1PdPZrarzm4GqQ= רמת גן תכנית מתאר מקומית 506-0255620 רחוב הררי - רמת גן - 1448/א  
6Objul2BoSkhiNcbw2EZ6bCnGqe23AwvH1okbTFyFuxds+PlmAzcQQzAwY6mcEPI2j8krlYLq6bhC3osMvJT4dn41gJG+xII זבולון,חיפה,מורדות הכרמל,נשר תכנית מפורטת מכ/ 777/ חפ/ 2311/ ז/ 238 אזור תעסוקה ומסחר נשר - חיפה בפארק הקישון  
Vvl/DkVZuObwI/bNL9oTXrzk1Uz0UgU375up0O8FQGHTjRxLZ8FrOcNky5MoYKWI3HLgcuYggDWL5sHJDfTbFgJbBVrFmASx כפר מימון,נגב מערבי,שדות נגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 164/ 17 משק 90 כפר מימון  
xSKuXAuib4gnmNsYKsGQHznF6fjaVL323+gakfmc0Qbrqb/iJ74FscHpT3G3c2WzaZRIpwCZelK3uPSPOFfBPJ5chFLfslSO חדרה תכנית מפורטת חד/ 1085 דרך השלום  
TOpflW7W099gM30hshCUQBiE7bnsdKFDGCH3OwHsbhzPZnG6xEq3r9hnVBnt+zRjA3a1RkfMUslv5umTIKEBh6kkRVSXagAQgTo1fNMm5uw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 8730/ ב תוספת בנין חדש ברח' שיף , שכונת רמות ד '  
TOpflW7W09+ZOAX6mf6MOTZCM3g6GsKppBYjK5GjM7w3TJZOKTrNxDc8v8cy67Sui17ctUtuyTyFev7a5yQuMe10xX63pRs4pBffcuptEwc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14202 תוספת קומה לשם תוספת יח"ד מעל בנין קיים , תל עדאסה , שכ' בית חנינה  
TOpflW7W099EwgxvimDOEOdBmD6AdHpfA63MO1SZK6MjAQAaJs1CZ1urS4kH5iZz93ksYql0+ix8b3eNjZ8ztdY9fFpZEc6B4/2RQMNJvrU= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0078873 הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש ברח' מירון 4, מקור ברוך.  
4QucDVMFakd65vyD7pwK/ozIdeJSMtSkpFnAUdJ1nM7Vs2q+SSwfEtA145JdMX/b4qCK37DrArZgN4b48UeDw6/Cgmv4cBUaY2nSz+ZFN6Q= אביבים,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 19945 בוסטר אביבים - תחנת שאיבה  
4QucDVMFakeUQ1BRH/DQmpzhchWhYSW0kZQ9Jr/f46z/wEkTTYXch3MvXL6hJao3NjiYOX33Mjx8QbPqOh5IMUl7mUuno6ULqZPV9BvSKjA= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20350 שכונה דרומית מזרחית תרשיחא .  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
4QucDVMFakdLzIdikUBRq/JI+PJ7NwYpHYkVEPEgdO7T6dULUlK/DGh2lY94JKCvZaTcIYnkOfCWBtUfq1TyGfB9Ey1R5VFLZD8nKBnQt2U= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21005 הצעת אזור מגורים ומערכת דרכים, אעאבלין  
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>