חזרה לתפריט הראשי תכניות בסמכות ועדה מחוזית ותכניות מתאר מחוזיות בתהליך הפקדה
קיצורי דרך: תכניות שהופקדו בשנה האחרונה
סוג ישות משני: מספר: מטרות:
מחוז:  מועד אחרון להגשת התנגדות:
 עד תאריך:
 תאריך הפקדה בעיתון
 עד תאריך:
מרחב תכנון: רשות מקומית:
ישוב: רחוב:
מגוש: עד גוש: מחלקה: עד חלקה:
 ישויות שנדונו במוסדות תכנון מתאריך ישיבה:
 עד תאריך:
רשימת תכניות
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוז סוג ישות תכנונית מספר שם מועד אחרון להגשת התנגדות
UqFGGKKG29H1kkpLGUPaAVSiSZG0ywBQZHR48WbUVav54yrrn9klhYCUI2L1Epur6AjMU2dPhxLR0M0TRxi5wi026Bf7eOiw גלילית מחוז צפון,הגליל העליון,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 16469 יערות ושמורת טבע, הר סאסא  
TOpflW7W099nZX2g2yQUAE/hwQL2iQdA6xy1BbWNQ/MfX7Xm1Pf+c4aLUe3lTZqJ8QJJZqSYGRnhr0fyjQreYocRtcIMcPI8K5VhUcv9E5o= ירושלים תכנית מתאר מקומית 1930/ ד מלון לינקולן , תוספת קומות  
4QucDVMFakcvE6i2qLl5S+Nj0xleyyefZ74y+8cpmAvaXJQ2YXH8WxgwPfjQVUdTyux2L8geMl55QhGOl+Q+e6eo4u+ZqfN9kx/LOd2jlKw= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19478 שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין  
4QucDVMFakd65vyD7pwK/ozIdeJSMtSkpFnAUdJ1nM7Vs2q+SSwfEtA145JdMX/b4qCK37DrArZgN4b48UeDw6/Cgmv4cBUaY2nSz+ZFN6Q= אביבים,מרום הגליל תכנית מפורטת ג/ 19945 בוסטר אביבים - תחנת שאיבה  
4QucDVMFakeUQ1BRH/DQmpzhchWhYSW0kZQ9Jr/f46z/wEkTTYXch3MvXL6hJao3NjiYOX33Mjx8QbPqOh5IMUl7mUuno6ULqZPV9BvSKjA= מעלות תרשיחא,מעלות-תרשיחא תכנית מתאר מקומית ג/ 20350 שכונה דרומית מזרחית תרשיחא .  
4QucDVMFakeOyNo/UCvJkOCni0XsrYSZAQ6KoNmt4tT0ig0ba+UFLcydaTsGo+bOBwXX/w1X0BcTrqw9jKDJv+1OSinwR7P5cFxtly+LTnk= אפק,מטה אשר תכנית מתאר מקומית ג/ 20330 חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.  
Ug8KAJ9RokyNk0SG20Kse9bzO7DKKXIsmnMex8pTeeFdQjf0TUJDpB6DULrJkQyn08FuTvr3/WHt0tFKDui4p5ufLKxhbtmZTSDyNHJKQGw= דרום השרון,מתן תכנית מתאר מקומית שד/ 104/ 9/ 36 תוספת זכויות בנייה, גוש 8806 חלקה 5 - מתן.  
Ug8KAJ9Rokw/NHIZWdhmdgV1OeZ63p1D3AmRfstVAEk4orJYM1IPMiNTWdaauat+hvAcD61Sg4owKZKFBSEXZslpCGgXn5XpCwWmGXObhOE= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3579 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בניין  
CliOXy1vENoqA6sWQpa4era2svXCynAJWLna+ONbskqQg13EL26OHUpgPnUXvFGzfs5k+41ctlFnsZPdWEjTw7gx87v1fd9K+BSpOC0U/4c= נצני סיני,רמת נגב תכנית מפורטת 20/ 03/ 326 דרך גישה לקדש ברנע  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrFWOy2/wntq6WJbwJzxlA4gHJBsJEfbi2gKjQSgT5YveSyj7nih0R6Zv5sn7aJc1yNiyTPNsSIe6pIR6iLbFFI= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 408/ 1 מגרש 565, מתחם 5 רהט דרום  
4QucDVMFakcpkct3kMdr/wRKDQk9tqxkmTPJBKtAvzgjh9piaYjU/V04H5AhM8NlKkIpX62dLFo1hsob7i8wDYYRR1QwTQ7zBnnxQJx99WA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 20889 שינוי בתוואי דרך והגדרת זכויות בנייה, יפיע  
Ug8KAJ9RokxrEezGSjk6vXUSRr2kBjipYHjiPUjoEP5IiydFZA5bdQJDigHR97YYzG4OxVAt9XWQThqg4Zfea+hxm2ye1A/RGHTbdBxEKzg= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0155754 יד בנימין שינוי ייעוד קרקע לשטח ציבורי פתוח.  
4QucDVMFakdv3E25912yfTsANfteoXIfpWfkJPGgzJfTjQIBKXDfgp9vw9522ppIdNwvb4tg0RHSpKXH7f6zb6JANzSZz+93o70bzxDmimc= יפיע,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 20969 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות בנייה, יפיע  
4QucDVMFakdLzIdikUBRq/JI+PJ7NwYpHYkVEPEgdO7T6dULUlK/DGh2lY94JKCvZaTcIYnkOfCWBtUfq1TyGfB9Ey1R5VFLZD8nKBnQt2U= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 21005 הצעת אזור מגורים ומערכת דרכים, אעאבלין  
4QucDVMFakdkFFGhN07Rclb+fpLcHTD5Na4Io17+Wl5++isOGfggoNT3/w3HgdKn5ORj775AmY9TyrQLFlQLXYSavNqdvXOgFf2XcCEyAjk= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21792 שינוי בקווי בניה ןיעוד קרקע -יפיע  
4QucDVMFakd04WVW409CTIsuBKho5hK4mHzggwpNT/ZCbP7XHdO8gdg7GX+ZsOxLX6T+JvBs8cckujHPKvdQ4w6vsjGdt4NfXi8v7Gu+I2E= הגליל המזרחי,עילבון תכנית מתאר מקומית ג/ 21119 הרחבת מפעל באזור התעשיה - עילבון  
4QucDVMFakcJO/v57TUQySlzvpCwbTOndrSEQCs8TsouFnJu0ve+cOj5KgK00U/FhUFH1wBa862iOSak+TXBvfEZJSGGrbAQB+GHQh+zxRU= גוש חלב,מעלה נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 21181 תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי בניה,כיסוי קרקע ,מספר קומות-גוש חלב  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWWRz+Qut/Ssh8RFUB1NJwB92NaScAyMQAjH9sx/I3nL9F7tyXZF3ZPrBkpnDqnK9gDta3tF+oRB+3Wfov4zAcI0= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21387 שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים והמרת זכויות בנייה, מגדל העמק  
pNa176SYIBkX2vvlr18hbvtsctyxJ/q1zmCJ443kmOXouLCn7kYfjM2dm7voTv5BwERk0KCvLxhKwlLLU5YNYNYAGUyUTd6sLGFt+1gg5/M= קרית אתא תכנית מפורטת 305-0119735 שינוי יעוד מחקלאות לתעשייה בחלקה 26 גוש 11611  
ppnCWTcsST9GEkNhXkRTAt6+oaorAGhvsNX2Xs1YB6eE+uGnni9wFsBT/vl+Gm63aivrnkvpT24gBJ8XOGtVJ5YOVgSJkXuk4fO5pxz29+E= בני ברק תכנית מפורטת 501-0109439 רחוב ברוך הירש 23 בני ברק בב/829  
Ug8KAJ9RokzWb+99HbloTh5SVSD/AG38PazUORwMIMabAEN4lqzX09eQb45DekbdOWBxmWRzAVsD5tqREu1feFuFM+EQbqSv9IlawWiVXic= בארות יצחק,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0152033 חמ/36/440 אולם ארועים בארות יצחק  
Ug8KAJ9Roky8rmj8+qd9txHHMPYhXiw/tlOuN0Skq0leSH96zHbiORTpS3fAV+B9CqQCk1OSlhVXCFP7BQo5K18lQX6DHcT7gXbTBREp/Hc= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0151126 בר/5/7/256 -יד בנימין שינוי ייעוד קרקע מספורט ונופש למגורים.  
pNa176SYIBlw/q9lnZnCe4fSHcHG9kjGJBlIhNtfdzzxHAeJvEJJiWzT3IU3iMn07wJJflVhbRGsKdvLUGX4xrwAJf2EvGL5fR4V2iIftM8= חוף הכרמל,עין הוד תכנית מפורטת 303-0195479 עין הוד - מגרש 315  
CliOXy1vENr/U0nLpjn1L9z4F65NTMnrD+SruGaAHdGuk1tNcmuZDmiZRzN2yiQZsJfwsHKS3UxJCILGtisbJGlotjkZPf06STyoNJTPTkI= אמונים,באר טוביה תכנית מפורטת 616-0188599 "ספייס-אמונים"  
Ug8KAJ9RokxMKJjAfSQz88Lul5PiGyI1nXY6QEah73P9Gh711a41WLKHVG6N+VfNE+AQevmcJ9yky6j0Q/jOiKLvXU5Vwf2Hp0DH1Id3C1E= דרום השרון,כפר מל"ל תכנית מפורטת 417-0118000 שינוי ייעוד קרקע,קורנוויץ, חלקה 116 -כפר מלל -שד/36/19.  
CliOXy1vENp6TTbvaytUlmeXWn9IHbXHVT49qnKNEgqoaSpDTVm+3bi/Hfb6kccOI3Nlqr7sa7Gy3j1KFo5/Ssxc21Uprc/8pSDMNttIM9Q= אילת תכנית מפורטת 602-0180109 מגרש 438 שחמון רובע 6 אילת  
ppnCWTcsST+d9kJ+W1zX8slqlhDdNFj45yW49i9nrCIRVgMxbGQsQu6tg1bGJ+SnYkqV+XsPzjhdW6Me/Jh804OHPVVKeG0W//2a5byW80A= רמת גן תכנית מפורטת 506-0202382 רג/1664-חיבור רח` חרוזים ורח' איתמר  
s3wtkrVIeQqwNuR32UOeacGfA9tFrHbnHWUz9E6y4IveL1bykfTxoWNIfqExluLRRtH8KfYseIUP8oXSqJrs48TXmL1Grcsl הגליל העליון,עמיעד תכנית מפורטת ג/ 19063 מט"ש עמיעד  
4QucDVMFakejAfWGinTm7qc5a31Xt6tZddJKY/Jua/g3T1Lf0vDSX+f+O377QgOkkXbZVnE12PGZ2xDSVL1Q8Vh5nvbPhNh7f4hN5BnF6BU= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 19870 הגדלת אחוזי בנייה קריית שמונה  
pNa176SYIBmUL2IkKD0/2RD2KK1rT7iQwLu2FAKbHtmEwqRqAob+DK2WnVIdwPwhsVTflcJHz5E7O5QdZWfuUdyJ90hNuMjhf2yDTbLQVNE= ג'סר א-זרקא,שומרון תכנית מפורטת ש/ 1371/ א הגדלת אחוזי בניה למגרש 2082 חלקה 60 בגוש 10397 בג'סר אלזרקא  
Ug8KAJ9RokzOs5J/sDdDB3KAqikTFBAmEAn0Bada3cPFnzL52BAIg6ZclphP47Q/58So3gN8pKiPceyaihz7EZPpZUiTVLYyibr80vm9X2c= שרונים,תל מונד תכנית מתאר מקומית הצ/ 5/ 1/ 239/ א רישום בנה ביתך  
Ug8KAJ9RokwPEtDhu0If3dK+sIO6LLA6XqOl2skM9a+pkKrZ3IrSkh+whJlkpk2WQY2KrzGg6WeZDbGnAenTO79sWY4jpnegJwKh5gdWux0= נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 500/ 20 פינוי בינוי מתחם קלישר-ילין, נתניה  
Ug8KAJ9RokytQ80MMyS3/RiQJWOFD6zz2oIh2v4kvVZciNq9qnjQz15Pgfs5KXB4AWkBXuhc9UgcUjbdxY6vJ21wNmg+lKVB9pFBwWYJ1c0= בני עי"ש,זמורה תכנית מתאר מקומית זמ/ 141/ 26 אתר מגדלי המים  
CliOXy1vENqqheLV5Jho6tW/e5fciYtpQc+TtDnEepcM34EJ+ikU+HpgrteWS7v2iQdaLfI6W6UmHiYvYyV4yZCBh9nIr0vDPAe1eWjDjGs= ירוחם תכנית מתאר מקומית 26/ 02/ 122/ 5 רח' מעגל הערבה 158 - ירוחם  
CliOXy1vENplB0lJauuuFltCXzn/QaMw73MaezvFuUng92XSEpPV9Pt9naxqcpR1dQ6tOWfE0c3PqAH05l8G0cUTCiff4JbODw+6M+8yzsY= מרחבים,נגב מערבי,קלחים תכנית מפורטת 51/ 03/ 226/ 7 ביטול והסדרת נחלות במושב קלחים  
4QucDVMFakcRLZRXrfMH8EHRBj9HknvIlHZAcodjtfPfyV4lA4/KG1oBXG5wSwN9B1SMK559rDBKMgtdddMQxdIClFq1b+BZcFKx4HE16dM= טירת צבי,עמק המעיינות תכנית מתאר מקומית ג/ 20407 מתקני ביוב, טירת צבי  
Ug8KAJ9Rokzemo39HABbe1n3OvMcoW/Un5vPhfTEjyGn6yTIdGLZiEomlIiGDq0YHm5D9OaEASu4cHGxXbQaEyUeMjQI+SQEtAOtI3U4Was= גזר,חולדה תכנית מתאר מקומית גז/ 14/ 23 תחנת תדלוק חולדה  
Ug8KAJ9RokwVMWWtNfdl1ZoroobrsRLUP/JuBATiqNLkTn4RomA0RRe6sYIGGRkdi9qQASQqT9u0i9eS3Sapf4gloHzMxrmsakgfFn4Zrb4= רחובות תכנית מתאר מקומית רח/ 800/ ב/ 43/ 1 רח' הרשנזון 51  
4QucDVMFakfMlw1HJL2sBIlacYrqwWb1SkK7Ebj+p2gjr0oN/cVXDSI2iSLCbp4udiP7jsuJfrUfWlkZF+imuysQUs5dyDggS//6SQIL5cE= גבעות אלונים,כאוכב אבו אל-היג'א תכנית מתאר מקומית ג/ 20766 שכונה צפונית - כאוכב  
4QucDVMFakcD+lykifTTeoBtXNWEs2yoFNuNNoCbqF7KEHRHqe0SmipmBxcKSP3QvwGdtAsGR3ypwTB2yyKkiX9LAB6e3WIh4zENd4E/uu8= הגליל המזרחי,שבלי,שבלי אום אל גנם תכנית מפורטת ג/ 20827 שכונת מגורים דרומית אום אלג'נם 90 יח"ד  
4QucDVMFakdpoNPIDUdiNDP/eg6yOuhJbNYaH7iXUz09i+xWl2zf1fy1wOyug0gC+hqmmSXGl7W+LzN9EWM6vHph8V62wCNDmbWo+2bKKgI= הגליל העליון,מבואות החרמון,רמות נפתלי תכנית מתאר מקומית ג/ 20825 מגרש 63, רמות נפתלי  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng3Zl6LepsVz+FaBz1SqgKP9b+JYdnx6mSX9AWugKhu1JFDViLDaP/+UMBZi1QZvEW3XdtRPTNWddq9q32ZdIbsk= אעבלין,גבעות אלונים תכנית מתאר מקומית ג/ 20839 התווית דרך מחברת בין אעבלין לשפרעם  
CliOXy1vENoH8DmOtng9xnXpCWyWYNTeWpaDzTZOk+6DI9b/hdLOOm+MMaSsV22GB6+p3NAPi6XcorqQhWTkNNdnN1uY7uf7kOdy42VY5YE= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 56 מבנה צמוד קרקע במגרש 298 שכונת שחמון רובע 6, אילת  
4QucDVMFakfnoc/C3DHwg78RJ6p5S5C5CDqvXKWSFXhmbkcsx7p//wNOhBZYMrpxzp55wUrWez6fFTKJnefK/dt9cpT6t/41BPGK+0Z0ZGI= בית שאן תכנית מתאר מקומית ג/ 20997 שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי, בית שאן  
4QucDVMFakclJOydWJjsx9gse8voGqLhzLuYb/kOMMdSO2a6Zs4EuJu9/erNC9n8hKN5QyA5EFPaxbOfkthmRsuDlMeON9GQ1PW/tYu1y4Y= קרית שמונה תכנית מתאר מקומית ג/ 21049 מגרש 88,89, קרית שמונה  
4QucDVMFakf22kH4Z27TpnOp+WKakPrtacc41NVq5+1jPSE0cOt82+3CxRrV9VPsHDXa8TuVkjfdWlm2MiwBe+umYxPJgxEgw0jQCAFatH4= נהריה תכנית מפורטת ג/ 21227 הגדלת אחוזי בנייה, רח' העלייה 50, נהריה  
4QucDVMFakeg7om3Qo5+LkQjWa8pIBU3Mc+m8ool8OIoJEZAqhIKQSOb6TY4BJ5RTlXerYmY7pE1Am5BmeK6YOCplSxx1fu73UjOMJDahRQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21222 שינוי בזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLAKwSbM7J95cqTWTOxChEjoYjVew7TnM8r88FxfRT1VbaWCMfrLzaV9pvHqcykgx3GFFLRDxP6u+4PPslLyLfpU= מעלה הגליל,שלומי תכנית מפורטת ג/ 21208 לגיטימציה למבנה קיים, שלומי  
4QucDVMFakfS8/KJ6BW3nWaQeAAFt9P/lPyOqJygW8eub7qWTcp6sU40i026Z/y5D3NlkBLZfKXZ8Of1P05zvnAGpqFjO+v3tJ7Q42ZGS68= הגילבוע,הגלבוע תכנית מפורטת ג/ 21298 פארק תעשיה חבר הוספת יעוד בשצ"פ למטרת בריאות הציבור - כלביה  
4QucDVMFakf+5FwzsBDcL7VDoeWGFTrJf3sq4D6J3KzkWdrTeD40IsUSgmU+Ljx/GUGMa6PVtlpvUFR6hnXpuP176PBKLlBGPvCYJ86swuY= דיר חנא,לב הגליל תכנית מפורטת ג/ 21372 תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בניה והקטנת קווי בניה, דיר חנא  
4QucDVMFakcmQEYLgZ5ZxxdHiPT7ZBo7fFZcROQk3lZQlb1RwWwN6bRDRBHlDfTRZA0TG48yiOsIZz8stgnudGgufTuLkreFblO36JXkhKs= נצרת עילית תכנית מפורטת ג/ 21442 רחוב חרמון, גוש 17734, חל' 69, נצרת עילית  
4QucDVMFakdZkE22lgY+wop7DyxDa81qb8cBnYVQEfj+y/jA+pMpRbHLVfX5oH2LMxCQxJpU5xkySgjz0IuA/KvF6yhUMNCnYzod7l0X5/c= גבעות אלונים,שפרעם תכנית מפורטת ג/ 21493 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 19/2, שפרעם  
4QucDVMFakcwp8K2mymTAI3cBkQjcfA3wAa5xtK+lPxnN1pIOAKjWPJ+YPsFLqHPSHYp9jsZcb1xGLgSaTQ7EeUwOZ1eOYkw4oseiKyWol0= כרמיאל תכנית מפורטת ג/ 21465 הגדלת אחוזי הבנייה, שינוי קווי הבנייה וקביעת הוראות בנייה, רח' כרכום 18,כרמיאל  
4QucDVMFakdE5OQu9eXCkKiirQQWzgwlkS3ZQABTWjLCOe2PpERWgVyFxaGjZWBX6FDpzPWTFunKKoqhM8x9SqVoTCMgKK5NiGYK0wHImHQ= בסמת טבעון,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21644 הסדרת מגרש למגורים ומסחר  
Ug8KAJ9Rokz3nvmtcjQA9rUPqeuJvh+Z6R80MSnBayoim5uxeapZaYNzNNq2Te089nCyPQPCu0Qn3x2zucKem9s0r+XUDBLNYpssO168xTQ= טירה תכנית מפורטת 403-0122739 תיקון זכויות והוראות בנייה למגרש מגורים  
Ug8KAJ9RokxEfdHdfgfqIEbzB6r5Zx6Rts+5TIsorFUxQ7ypTqD1ESUErVN5btjLvSACcgYtwqe0ZWUvmXuErjBYY7LDmU1LlGiCbpJYUXo= גזר,כפר ביל"ו תכנית מפורטת 426-0121590 גז/32/7- תחנת תדלוק צומת ביל"ו  
TOpflW7W098jeudW1nIp/ZcOyJY+XlcKX0QB1jfFMGSw5fLQEerPPeRkXaetT1h2HIpZAvG096PBNtMlVkknwJFqHlTaaw246HdJUb5r1nw= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0054676 תוספת קומה חמישית ותוספת 1 יח"ד ברחוב רשב"א 10 רחביה ירושלים  
CliOXy1vENoqpm8pZfSX2eJJTa2zsO6LMx/Wwun0fG7udd2lvuh649iwVUiBzvEKai4ZV2KLVzpDiinetZpUpcOeRRYiY2ohosRyGv97zUc= באר שבע תכנית מפורטת 605-0174987 מגורים במגרש 409, רח' עדני שלמה 76, 74, שכ' נאות לון, באר שבע  
Ug8KAJ9Rokwce3e+towi63upXBdTfPHBBFXpc1Zrf/Oz5/dkbqi1iYta6YAAVPbIf/YS6FibuhkeSNIM6JjfmnyaYVrDxvpmqLiazGVDR0s= רעננה תכנית מתאר מקומית 416-0116798 רע/2011ב' - שכונת מגורים במזרח העיר  
TOpflW7W0988NFhEEyfKEbnqbL0yfMOEFteIGtUsrtX/RMAOceQ1N1FheiWbCukk6XZRaqK0crSN0KydrPBxsmbAb9xgA5tofJOMVnaPwWc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0062018 תוספות בניה בצומת המעלות והנגיד,ירושלים  
Ug8KAJ9RokzFegMslQz/Sr6KT7IojnGhkRKFUVxwgplCOcpNtZRegY8dbvlJ075YgIUJwNpqYzvig+Atb/l+xFq9fLzZmPMo+61Gr7g+Zb8= בית נחמיה,חבל מודיעין תכנית מפורטת 424-0127225 החלפת שטחים והסדרתן מחדש בחלקות 38 ו-41 בישוב בית נחמיה  
TOpflW7W09+2oFtD56blGH0mms+Lz5WNAoysAP95A28dg8vxWjghD5Iqt2yrLQKDi0U/S31rKIkb4df1zmx9Bc8jK+drYpuptZ9+brpQc8o= בית שמש,זכריה,ישעי,מטה יהודה תכנית דרך 102-0145573 דרך מס' 38-קטע:צרעה-עזקה  
ppnCWTcsST8xP36WWesCizdJD8NSCcobZCh4SWPgE1HqyLEuoQkFidgjBAUXV2K65eheeb69aVP44ocMjFptrWgGRw78BDyFBye6ynLhelc= גבעתיים תכנית מתאר מקומית 503-0128629 גב/418 מתחם תעסוקה דרום גבעתיים  
TOpflW7W098xOF94NZa6LZEAaxL0Or8ArDP295SOYC0Nc0m7vvUy43bVvFuHHVT9+1RqRuXM+TQsUVVp0ZK0Q2/iaR/e84Pc6EcjGnAvmJQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0068296 תוספת 4 יח"ד חדשות מעל בניין קיים,שכ' שעפאט,ירושלים.  
i4gWzAglpsC+iq26Bsffa/kt39wXxVGvNCjYZ/9xPSQhZ1sm+dxmVvMfOOI2RvPaqgZFtjuy31pmf7lIAe2NrRUByZACRhiT אפיקים,עמק הירדן תכנית מתאר מקומית ג/ 18453 תוכנית מפורטת קיבוץ אפיקים  
s3wtkrVIeQqHzpDZcnUJKaR68M6mno10JjeC2lRGJ65xcmBroqTLoAx/pBQ5iAWpDnF6bIeTNMKGE9tOz/zDUM4yJwqL/7h8 הגליל העליון,משגב עם תכנית מפורטת ג/ 19061 מט"ש משגב עם  
zOPwJlxOSdZxib1KyUD5oVWdv1z21GVAONVG03BCJP4D5NIPOtDyGQihA5DSHlEosJCmrfcmjLPTuW/kTPrPRHDsl6j2fCSi נתניה תכנית מתאר מקומית נת/ 553/ 28 התחדשות עירונית, מתחם ויצמן- סוקולוב, נתניה  
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה,שרונים תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה.  
TOpflW7W09/FaH7FZABy653SHAoyTptGTWRaxpXvkLtsbaS7TmRyAF2Vt8vQSlm5u3rXLMlFl5uygNkWMk7bhVDSQMNbwlZgfJ21xDzyWW0= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13701 תוספת בניה לבנין קיים - שועפט  
4QucDVMFakeZaLqVbtEulkEwGHzyqMr23bI9+e9Oe50JoZG0vRtC7/rztVsMbYI1zYR6nFRgcSOA1iJs0qFLlcio2zC00T/EnBMnrDaz2lM= יזרעאלים,מבוא העמקים,נצרת עילית,עמק יזרעאל,צפורי תכנית מתאר מקומית ג/ 19431 יער ציפורי  
4QucDVMFakdav6D2fchn+iOcZeOTmTIboh4+4h0DzEyqKSmByvmTMnV4SYRf/ttt1/spM5X+3tvmC+jYG+pmamB7urCZdW5744eHra2teXE= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 19624 שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין  
4QucDVMFakemYkA8ioD321UmRTDFsocqZ/vz/K22MhyTZmOSndb30QFZF9NUztlQJm8c2QDqPkORk7f9r+8jMnxBiMuDB9YIria2cbPZcQA= מטה אשר,מעלה הגליל,מעלה יוסף,מעלה נפתלי,עין יעקב תכנית מתאר מקומית ג/ 19734 מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה  
CliOXy1vENrdhzgrQ04wN6dNjMwZQByC6XIE26TK2BsZgPJpWOfu9hOh31ssVUNMqEKgAz5VXuaiyuPW0iOqjSWwJymtTMOmMxS98goKO2w= כסייפה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 337/ 5 מגרש 100 שכונה 31 כסייפה  
Ug8KAJ9RokxDzZXZ19x5PoAMgLTtuf5uwotDQQ6LuifKmMlEPi9gPjVxbB+uIBoHZjcy7/PcErPd8gxGhnUWg76PLcsOeNQhF98jXoslOkY= לוד תכנית מתאר מקומית לד/ 138/ 2 מבנה תעשיה- א.ת. לוד צפון  
4QucDVMFakcNQG6umQJfypZ3ztHjKAbbu7QuqQcQKTZpkVHuTn7VLH8OyuBCgosRbC6z4ncgbEikq7/lGh3q06w6G6WezdRQnIS4YXQa+jc= כמון,משגב תכנית מתאר מקומית ג/ 20377 הרחבת הישוב, כמון  
CliOXy1vENrVVs8qF+mFhsDsAa4yN94ff/iGN4rmtx4q6inBGfEZxJwQ4w6LVtE4+R9rFVBumrnqSi6EavZ5H9+A5JeqqlQyCULT+SFlj8M= מרחבים,נגב מערבי,תפרח תכנית מפורטת 51/ 03/ 236/ 13 משק מס' 14- מושב תפרח  
Ug8KAJ9Rokzik+OjzaanDgJGW7sn5qn7q+APGvi1HJjkivC5OYqBTPZGL8kTawwGJfQ8RyJfdYTbOOyRiSCrQ17ysO0nxX1b7yhPD6pzdOk= יד בנימין,נחל שורק,שורקות תכנית מתאר מקומית בר/ 332 שינוי ייעוד מחקלאי לשצ''פ ולחנייה  
Ug8KAJ9Rokzu2wZbNrk9OEOBUQ8S3VH/LzW8+KppkEPcIfy+I7vtEsq/KuTG44oxumMREuig48/K2sHKOeHxag8oTfQmgdJkU/SZZyVvXn0= כפר ברא,קסם תכנית מתאר מקומית ק/ 3578 תוספת זכויות בניה למגורים ושינוי בקווי בנין  
4QucDVMFakcvSAnMkt9MSe6UNtiaCIQMeiltJJM14AYHDL7nsmxemztYGdk0emu7AYGBRzBNNFMhAeHtgJH4jvvsQsvW/U/1svE9Z8LAcEE= נהריה תכנית מתאר מקומית ג/ 20752 הגדלת אחוזי הבנייה ברח' האלון 2 - נהריה.  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb+NvhJ7ATbP1gp1JwTF/GTK9u4mrOSfYnnLIhVZ4ZKh9khJMtSyBiiwOXviG7eVc5k4vCtSZPlfrggwsVv+FuxQ= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 251/ 7 מגרש 144 שכונה 24 רהט  
4QucDVMFakfBuebx04Y+RvZe7F6afmU3BJmlDKRnGa0ymzXbylm9B7TVBwTxeiGucHA7qWkE2Khj7CpeZZCG80puUwHbY0MCmLFREXSqYW4= הגליל העליון,מבואות החרמון,שאר ישוב תכנית מתאר מקומית ג/ 21024 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר ישוב  
4QucDVMFakffYAjQf0Pv7R4XdmaXkPRED5qW92LgX9TxrCtr1iHsDXAgIFSJG3kUGI+v2yvd9byVYETJ9ZNJNG95Ms47iu8bCTr8KFS+2F8= מבוא העמקים,עין מאה'ל תכנית מתאר מקומית ג/ 20956 הסדרת מערכת דרכים בהתאם למצב הקיים, עין מאהל  
4QucDVMFakdru3cn6y8rHcQNoxXo0+pJHv4sGimjgXSgfkBWv6Oixn7mHLJslGqN1oE+S2na+8NzWw2oEo6vwoate7O/hHVQlCjTWKWHjmY= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 21156 תכנית מפורטת להוספת תכליות למרפאה שכונתית באזור מגורים, הקטנת קוי בניין, סכנין  
ppnCWTcsST9DjykY5UTVVEnmoRcp2ldfh8FPRSDD53zHUcvd7ptg+yQM/gOiUYGL1btvolvBNShBJl37v3YC8k9VlKui0c+qBK00urqfkLk= רמת גן תכנית מתאר מקומית רג/ 1383/ א תוספת קומות לתעסוקה  
4QucDVMFakfnIgNZIp8myiLf4neBATgjWn1vt3tImZXkwTFC/pTVaD7Wuzuhi1BDymmsHcldl0Z694ZP0/mxF1/KOvGDI0f+FhHB75xtZZM= מבוא העמקים,ריינה תכנית מפורטת ג/ 21714 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ריינה  
CliOXy1vENoijwSns9hFC2x4Pc2dcyxnR0olKCMpn8jFfWciP1+buYdduMXoPKNifdzLgsYREfUMX/4uXVmZUFglfHR4OCajCBC3mnFTL+I= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171082 מגורים במגרש מס' 1219A ברח' משה טוב 10, שכ' נווה מנחם, באר שבע  
CliOXy1vENoHZBLWWY1VpEbwUZgNu6OyZi53kPbg9UZlHmnRNatAASMcn4rriJhVneMjBbesnBwXJal8OuPMD9f0vM7veeuTgq0sNZNbfpM= באר שבע תכנית מפורטת 605-0171504 קמפוס רמות, באר שבע  
Ug8KAJ9RokybbiHFxK8xsMH4DWyCxHrHtBd7U1uBFdPiHLZBRShqmRe4q5zG/L43R61ISoRd9qHUroyIPdY31gaSjLwUJJiwNweaAhCS4Y0= גני טל,נחל שורק,שורקות תכנית מפורטת 456-0137554 בר/1/1/312א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע חקלאי לצרכי ציבור  
CliOXy1vENpoKTYK9SPyNNKGYZqH++LutvhJqvabeRRkZggfcSk1pHeaNxRJgzL0Ko8Nzv1B/Dunn87I1qLEuyPKnmS0M1+6elh4H+jW9u0= נגב מזרחי,ערערה בנגב תכנית מפורטת 652-0170340 מגרשי 287, 286 - שכונה 2ב' - ערערה בנגב  
CliOXy1vENqIgD5f4DBQhsJoLDfCffRuLIKtpEtIS/g43Uz+U/A6PKw8lY5ffzsNpoftrbloyxBaamf0zp1aXr6Q/OwcadwMFgGe5Chax6c= אילת תכנית מפורטת 602-0188383 245 - מבנה צמוד קרקע במגרש 245, שחמון רובע 6, אילת  
Ug8KAJ9RokyGSjyB0FrGNYqii7imli2BdE8EiPb4Mb+mM9MHwoEsjB/UIcDqIPKoaYcvoamM4cYvn7XMd7CPfqJNy1jyOOU0JM3qfPmfvNc= יבנה תכנית מפורטת 404-0190819 מרכז מסחרי "קרסו",יבנה, יב/220/ג/1  
TOpflW7W09+yAV78WH6PccH5rve+TEhkQBvE00NMzS1dBUouwHBOt/yG0l4cWFKdLRrmfaPmQIDzPkok9ECLfyGuKeC3q7f/um2nHT9gbXo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0061135 בניין למגורים ולמסחר ברח' ניסן בק  
CliOXy1vENoqJ31VIUbI8Ri7wQqSYgsy+EJQ/VwRvduF303AbkJl+h83fNKBD2dl9F/N92lZDQ09pJ9+1SreS7pFmoIpHaXRTukomQOk0xE= אילת תכנית מפורטת 602-0174524 176 - מבנה צמוד קרקע במגרש 176, שחמון, רובע 6, אילת  
lUbLyqYW2WmZIxqbj5/CNcR36R7XBcmxpY61yCsSvuoC3FRxg72Jlx1eSA0XPFESbfxHaLAJZA4FDZacn6g3qWx6I4e2An6A ברעם,הגליל העליון תכנית מפורטת ג/ 18952 מט"ש ברעם  
TOpflW7W098Ypmi1QH6XGUXRLv+W9PhN8LOgcePp5NY1R1Zm7Zywlr6oqP/HaRLNPf1gxLx62jrvZRGo1ixdTpCQy+rm+KepeOGIjGjtNEc= ירושלים תכנית מתאר מקומית 13872 תוספת יח"ד לבנין מגורים - בית חנינה  
TOpflW7W09+ZOAX6mf6MORhSAto2PKaqY3dVYCiYzksvVst8UutvrQofC2CNp+8wyQV5PB0BVPpXu6nRxZMNNG/5mn5zzUtxO+GjdchOrAI= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14215 תוספת שתי קומות מעל בנין קיים תל-אדאסה - שכ' בית חנינה  
4QucDVMFakftIHhtDdl9QXSX7Fu3/1J1YJuS/GSv8vPlMqkTlS41VO9KDur2ZhMo4zmIok4iEOLwnoV+cAta8vK4MKSi7zh2S+M7M2tkpvA= עכו תכנית מתאר מקומית ג/ 19503 ביטול חלק מדרך 53 שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, עכו  
CliOXy1vENqUI4SAZDyRjDC/xKwTQso5GTKYOQNnP0CK5FV7bH2ulD90UpDEsdnv/jHFYDnrkoKRE4axlDaxYumObW6NhvKCtI4CHKW22Ko= אילת תכנית מפורטת 2/ 03/ 214/ 12 מגרש 256 שכונת שחמון רובע 6  
CliOXy1vENqOVRADat4TxNES9vHrEeinRnViu6Fm5no1ldIaELoLAeRSTI2FFpZr27Q4AoKKbqkjZGCwqdOJishtzqxdiNfEy6OHaigyqgs= לכיש תכנית מפורטת 6/ 03/ 201/ 16 חוות לולים - מושב לכיש  
CliOXy1vENoEf8Ao383rpmRSTo2TXtdPu51wauflZLewwFH2VzRqjWMZVvwT+gc8mGn0K8nxcgu6wqa5ziQgai58Wl2B3+/nEpAttGlTBqI= גלאון,יואב תכנית מפורטת 32/ מפ/ 1010 מתקן פוטו-וולטאי גלאון  
Ug8KAJ9Rokxs6zcZJIPsLpxp4ZHI2zqSOd0h6FtM942TC4d5h8F6sLAuutNT1f5scZKJHVPHiuCWpXJ9B3QRK1z4kpE/uoKM+dqc2LQC0vw= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 719 בורוכוב 88  
4QucDVMFakcdHwgt8ZNLgFfuKB7Z0hHNTCekR5s+TS3NLQ/goGrGH5LD9s+HIIbHVyZ+rqX9EEFZX/NFT4ZoMiwtSrzI1ObIQf2E7YLPRFc= מבוא העמקים,עילוט תכנית מתאר מקומית ג/ 19802 מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, עילוט  
4QucDVMFakcUih1eLqUhlU70QsQNy9umSWHfhh8chLrWJ14AKnB83OySfgODK2wjuTUsDWwOtdjTIaDdRPezCNjSGxa/dqit6OwEfPxRcd4= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20775 שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת, סכנין  
CliOXy1vENrikuWBWJkbBrHiB4Dph08Fimpl8zLaZZjfaniQiK9/fj9wZgf/uRQa2J12YRRvepXgACA6MPzc7c7InP8HpmDCuTNJKCzOozM= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 300/ 8 מגרש 73, שכונה 8 רהט  
CliOXy1vENrTkmEwdgye9dUsZb9CKC6sMlwvNSQu2Pd9Tvg2nOUqAhmUxGceH4LBDMNvGisHQCvD1n9Z7wbdu2kUFe/GoZFBG11HWzwJzbE= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 196/ 9 מגרש 220 שכונה 29  
Ug8KAJ9RokylYVpcrGZNXIi2BnU5pIk9acng7RYqixv5iQ6HM9oP5cj4vwjGGO40b2jiQ74V9meMpyf/rOS87y9M4Y2tpcC1yNI5MxQBgbM= רעננה תכנית מפורטת 416-0096016 רע/ 735-אחוזה 56  
CliOXy1vENr/a/2b2wfsb2gyETXdbX85DXE2Ao6JpKf+6bM8CdE46CngozPBw2bm1FaVY7qBPpAqb4ug6bmESBqt6EkgrCbpw29ovTI89Fw= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 7/ 03/ 382/ 12 מגרש מגורים 135, שכונה 3 חורה  
4QucDVMFakc58FibqgN8vBSPZ0Ja51tUYivmDkYCDV0JBVvY9MqD9Tw+kHbESTe7JzqPPJA5OJyjJrS1r1jDa1dxjp/xprdgApHvAVJnJWk= מעלה נפתלי,פקיעין (בוקייעה) תכנית מתאר מקומית ג/ 21081 תוכנית מפורטת שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים ושצ"פ - פקיעין  
4QucDVMFake+zuaL9hB7JDrFv5d8ifmN4mX18y39U90sF/LSze6tZW8ZgkBxs4/ueqk2V2XWncZyW5ihWQGLdAzR8GRVuf4VqVUPClwTgcg= גבעות אלונים,כפר מנדא תכנית מפורטת ג/ 21201 שינוי תוואי דרך, כפר מנדא  
4QucDVMFakerOmFz8y5zLHZpPKKwVhusYAcfRtfPLW3yyaXtSwrMZy1pB0Na1KjfdG+idPaP41+1FRMUmLHXQxhiSyU5u6An6shIohnsGIQ= נצרת תכנית מפורטת ג/ 21202 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת  
4QucDVMFakft81FTS8uSPTINbURbAkCRGpxk5flch43Q56CR7OudMzVsPVQpogEBUZTdNVSYHI5rTXI2agSwO7+uHTvEVzu99NmxmaNzaYc= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מפורטת ג/ 21240 שכונת חרובים - כפר תבור  
4QucDVMFakf0rQ5wNUprWTf8QAG4mMamTARcnOlc3xBoTGJT5F7eMd4qzF4fe8bznT/TvR4Bhz9GVT613ebWLfnatmSeLz9NV+gdVjRTNIw= לב הגליל,סח'נין תכנית מפורטת ג/ 21374 שינוי יעוד מחקלאי למגורים, סח'נין  
4QucDVMFakdevARyOnDBQaCmLTu8FHKoIGhtpKyyJhbbq2B+Ln7BuA6B19y2+PjAc1QXfY6Id52WbQTJXKlxizfSG4BeKy4yMpIhTypftcA= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21399 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין עבור בניה קיימת, יפיע  
pNa176SYIBluYbYiI6RPQWZmRRev44ANslBqVmaegvfvn126AMhLgwnKVSAbfYw9otAp6owjbiSeV6Lu5Cwkk2MNhtO9hErLYNTOKw141M4= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0079038 חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17 בגוש 8764 בבאקה והגדלת אחוזי בנייה  
CliOXy1vENrNomjIzEv8tkMn87thgT2mFQ1UofAfvtSgiOR0AjIGGeS71dbA+ck4Av7r/zXrnElNE6UWZ02iTrJ2UVngjeQzXV4DO7fMCJ8= רהט תכנית מפורטת 618-0189167 מגרש 74 שכונה 18 רהט  
Ug8KAJ9Rokz7fN+mLJJPmFdsCDgtjoDGwuVkJF0i71q0DHhApZnLlT1lMyKJ6YmUbyJubgG3EkGfg9hnFRDjMVX5WU28E7r9n4k2+rXvfOs= טירה תכנית מפורטת 403-0170159 איחוד וחלוקה, תוספת חזית מסחרית וזכויות בנייה והקטנת קווי בניין  
94KPNU2/QNK7Incbo0KyfXeWkC7jGZE11Ji+n7HF/e8Uq+o98UZwPJmAnBrw4+oOWsRpyBKkqSfxdeyrVoTTb0NsmZmMIFt3 גני תקוה,גת רמון,דרום השרון,מצפה אפק תכנית מתאר מקומית מח/ 289 דרך התקווה  
1S2SEvicFE/D+SRhGyy/xtb6s2hKlkGHr306srGypDZQt2fw/zQLvcfFsLgHlgKQ3N4k4DFzAzkuyX4dt0Vk0tYCeenTxfjs באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 177/ 130 סמילנסקי 63 - העיר העתיקה  
Ug8KAJ9RokyipiZ6MfP1sJHv9BtYDSEay7QWV35HiaDl/G/NxyujWlgkSGkShTaOHV8e1PogyGY6ezNcCfQJrDCBvRJEbxiRmPbxsmk/2bw= גזר,משמר דוד תכנית מתאר מקומית גז/ 11/ 18/ 1 הרחבת משמר דוד  
CliOXy1vENpzsFCmwCelcaymsRH+cns+tv8o0NQPfp1AEiaRbpyUutOBF+8cwntpPM2PJw/jILup/ndKej6BBkAhBtgZNcCNSve0UJoDB1M= חורה,נגב מזרחי תכנית מפורטת 52/ 03/ 240/ 34 מגרש 72, שכונה 10- חורה  
4QucDVMFakdFtqykyw9fjEsBmLzn2u/13fHRRrhJ8UyL9MMXaEPrTHmxYp4OdANM9uBQY7dBUaTMEdlEA2q1P8b0ThyQoaXZwEil83eRGCA= מעלה הגליל,שלומי תכנית מתאר מקומית ג/ 21041 שינוי יעוד השטח והוראות בנייה באזור תעשיה שלומי  
4QucDVMFakfsoQdMY8q1t0xh8ANKuRnvVmHPyPFRWbPLYVbfS2B1Waw36BxFqgA6V6h8jGUQt6DE2kZVQqI4aTD1sgaMvZJyMjt/l2fmqMA= מבוא העמקים,ריינה תכנית מתאר מקומית ג/ 21125 ג'ברי-מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, ריינה  
4QucDVMFakdevARyOnDBQWGBWKwK6SXWP8C0JKXAwbBrJYN5N4AVYWC5iU/JDnSzucJhF68rSComqSjxodnynPqyUgVENUcC3RKCHMpwp2Y= יפיע,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21398 שינוי קוו בניין ואחוזי בנייה, גוש 16881 חלקה 37, יפיע  
CliOXy1vENpQmbnyp3lKIyLGdZBf8v0XlShlIFeWkb1tmJ1kmJ5iK08pIow6XwEeikWTiZ79+0MePwoDU7mMl/0G6fnx209iLD67LbysQ8s= לכיש,שדה משה תכנית מפורטת 634-0204263 6/מק/2149 תחנת תדלוק מושב שדה משה  
4QucDVMFakdHZyezQ0sjbIaHB+VVR6LQMRNTh3d9bZMD2DcF6z7097T7hTU6Mrp8uoYq/Yql9DDFxA7Hd4xtl6jESzvfHQpkmhJFu7ZJVRk= כפר כנא,מבוא העמקים תכנית מפורטת ג/ 21574 שינוי בתוואי דרך, כפר כנא  
TOpflW7W09+6OhlzrOPEUFwpnq/pzphKWm5MCzxj5T3bGzcJ8BngklGL0sSzX2TEOlsfYsOdqQR2wErK/HN0BCZtORPAkuMgUFN4/wD6Arg= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0059337 הוספת 2 קומות והרחבת 2 קומות קיימות לשם הרחבת 4 יח"ד בשייח ג'ארח,י-ם.  
TOpflW7W09/Iouo14GDXklo1rm//ef99CLA1m+FvHBJa3A8/jV/UR1pvO9Feu+exFA8Ge1evAIoR+js9t9dXdzWOW6sIQOeV0oGVDaEFjYQ= ירושלים תכנית מתאר מקומית 101-0067538 תוספת יח"ד במגרש מגורים בית חנינה  
CliOXy1vENr85vLmrRIpfQ7rcc69vLVLtOMIptLGYZ5oYr7Puz0pPz7CMV/6Gj3ZRsXpS3Y+R4qy3/DjobPThGx7kPrSrFSCbkHmIlpMs0A= באר שבע תכנית מפורטת 605-0179531 מגרש מגורים ברח' הוברמן 3/7,שכ' ב', באר שבע  
CliOXy1vENpPMLN9iJ9eDNATZqsnyTg2vsJ82/3GItqzeXds84fdi7Pq2IOYmTlNB6F1WSmTds7JteDThf2SFy5CPlSEVZoV8JoTjhr1O0U= אשקלון תכנית מפורטת 604-0183004 נופים-מגרש 52 באשקלון  
Ug8KAJ9RokzPNNPVLcUncNh7t5tIGc8aFuIJRJEMBmj/E8IUVK0tN0E9pbd7E+GBOPhYIYpzp1Zux8p8rcyAjfq60AVbteposDnHjUoHOKQ= כפר ברא,קסם תכנית מפורטת 451-0125773 שינוי הוראות וזכויות בניה  
pNa176SYIBnclUPAeC79daUNS75vM8KHWPm0r29X5nnfbWkagy0uveatQWM4EGyzBlRk/3VEyhdRWb1ZLRbq3vjacKt+f/+1QuP3NVUCYEU= באקה אל ג'רביה,באקה אל גרבייה,עירון תכנית מפורטת 354-0112771 חיבור שביל אבן ח'לדון בבאקה אלגרבייה  
CliOXy1vENqvpiG+W0zOmB3sQah5nw2mf+i0FQQ6NpwXX8M+3TsAU+b5XAiVx0Tsl1jWCp5SkTgHzKkrNvspLSLKNyrXJqI7XL183onJstY= גלילית מחוז הדרום תכנית מפורטת 699-0210757 תוכנית למרכזי שרותים בואדי אל נעם  
ppnCWTcsST+d9kJ+W1zX8u8A4w+LadG/i1kYj36SaC2UGo2P9IIktBBR0VMDzsg+2UZ34xGhK0Yzw9aO9r/zNRgkVSLuM1PdPZrarzm4GqQ= רמת גן תכנית מתאר מקומית 506-0255620 רחוב הררי - רמת גן - 1448/א  
6Objul2BoSkhiNcbw2EZ6bCnGqe23AwvH1okbTFyFuxds+PlmAzcQQzAwY6mcEPI2j8krlYLq6bhC3osMvJT4dn41gJG+xII זבולון,חיפה,מורדות הכרמל,נשר תכנית מפורטת מכ/ 777/ חפ/ 2311/ ז/ 238 אזור תעסוקה ומסחר נשר - חיפה בפארק הקישון  
Vvl/DkVZuObwI/bNL9oTXrzk1Uz0UgU375up0O8FQGHTjRxLZ8FrOcNky5MoYKWI3HLgcuYggDWL5sHJDfTbFgJbBVrFmASx כפר מימון,נגב מערבי,שדות נגב תכנית מפורטת 51/ 03/ 164/ 17 משק 90 כפר מימון  
TOpflW7W099K/oRYszYvJg5+98STwG/hhisHEHaCKgPbm3koLpWF/xrNHHn8ErDRKDbMQasgdR6EcxfcNv2qUVqK2/avO+Z+Nl/GHastUeo= ירושלים תכנית מתאר מקומית 14367 הרחבת יח"ד ותוספת 2 יח"ד חדשות ע"י הוספת 2 קומות חדשות רח' הושע 20 , כרם אברהם  
4QucDVMFakeHSvkCe70A77Z8/UgyDmq5kQU0LjMFJSJaLmz76DqSlPiDbIalIIpj3hVRXUTs9z3iO/gKFpYaX1GTERp9EL/Z2ZwfNz0sOb4= גזית,יזרעאלים,עמק יזרעאל תכנית מתאר מקומית ג/ 19897 קיבוץ גזית  
CliOXy1vENq5cdJLoRo3QsokHJohI8dj4fOU4kMVJAPFZzXl609RjHSaxqqyBhRkxa8ZWFbVABgCNS5DOfgAI6/N/ND2mFoPckilrtstcNQ= באר שבע תכנית מפורטת 5/ 03/ 119/ 62 מסחר ברחוב מבצע עובדה 22 פינת רחוב אבנר שכונה ו' באר שבע  
Ug8KAJ9RokxQVLCR0E6sQak/qrIMhBHrlxOsKrTrnSBQAtAucjnTYX3Ix3QQHkWA+rSLS4oC121OxlH/KDcGofyxjPD41GAObUIUkOVjpk4= רמלה תכנית מתאר מקומית לה/ 170/ 6 מערב רמלה  
Ug8KAJ9Rokz/Rlvp8MRi+nWb8YKACt/MU3NpwTg/eNV2LBjwi4YbDwUy+q9cX65cCK4IhjjtG4fOH9oc2OKEgCsPXRWjVqNEUGokOcConyQ= רעננה תכנית מתאר מקומית רע/ 720 התחדשות עירונית כנרת  
4QucDVMFakem3wp4nRZfsEyPiP1y1RahjeLgBXIF4MNmEyWqLMeX4SMTGAC28D9CVjWMCO9GefccyOjFMyqpsMv17dw8WsJN7d/A1stXYYY= משגב,סלמה תכנית מפורטת ג/ 20556 שינוי יעוד מחקלאי למגורים - סאלמה  
4QucDVMFakduXcWUYV4vtdaGa5ixcOAifibIxpFE0i7Fjdh+lSIfbj3TtKKntHp/XkWSPwsU8R/haVatWsfdzLqquF/mYwNIwqqhzSQUMiU= הגליל המזרחי,כפר תבור תכנית מתאר מקומית ג/ 20612 פארק במתחם המועצה המקומית כפר תבור  
ppnCWTcsST/tcwkHld2iydZiUsxUdxKg9MK+seAwL6M8a0Kl+ySwuqhGlo08STpWmrnwtz1uWfLaYMzPwUKk+lle4o8MSNtIPCxO73OC4pk= הרצליה תכנית מתאר מקומית הר/ 2180 מגורים מתחם אולפני הרצליה  
CliOXy1vENrHCj5QgdES7hmwZCBiK7VlUaH9MpVMxiGd4z5bcgJmGViO2484Q/0TStS6rI23eQa23HF47Li4kO9Ex1t7muliBUSZBLq1vik= רהט תכנית מפורטת 17/ 03/ 245/ 9 מגרש 74 שכונה 21 רהט  
4QucDVMFakfDu7PaIxEng5h+Y0kIE0quHr1Ft/+R2TwOp9B/1LlT9JRESqjr+bR49jxhHT31yoNyXkVEznwfTTNV4B5L0KAqYjW1kJh9m8k= לב הגליל,סח'נין תכנית מתאר מקומית ג/ 20836 שינוי יעוד משפ"פ למגורים והסדרת קווי בניין,סכנין.  
CliOXy1vENp6EmH+zF60wVBW0LG71QTguYo6JWj8b4XANImxNbFQpc/VmMHlakczlpzKyI/uOv0IiC9A6YbZLkkv4J8WoOUbfGWg9fuaups= אילות,אילת,חבל אילות תכנית מפורטת 2/ 03/ 272 יערות אילת  
4QucDVMFakcpU96AWHrLg6QnDogR9SbWNt4I7yZpHNBSLnuruNBRN4Ang8+mv+ArlEplm0xmpFT/U22RVGv8CS+3h3T73H0VHKh5w0u/DiI= אורטל,גולן תכנית מתאר מקומית ג/ 20981 שינויים בהוראות ג/ 11852 באזור המגורים, וחילופי שטחים - אורטל  
4QucDVMFakd//sw0SIMi6VT/cRSwhF3ZQTSooFE54PVK8Uh5k5eLd1QKEIYbGkEqhyrcpL0PaDCdT+E4/L7E7/Up3nVr4btkLNwHL58X4Os= אכסאל,מבוא העמקים תכנית מתאר מקומית ג/ 21075 הסדרת דרך משולבת לפי קיים בשטח, אכסאל  
4QucDVMFakdSS5X300+yE3UPM+UTlMBdqBocFE9L6oLTtI6qy6X5/XaFp0H0hhht1BXeUUOe8Z7Vm46OwTUCJg369yDss1rtpNF3MVZ2ioA= מגדל העמק תכנית מפורטת ג/ 21143 בריכות תעשיה מגדל העמק 2-3.  
4QucDVMFakfCJ3YlPaIUSNJhjG2Heu68mpIHGjX8A65hBpcGNnqIh3IF6G45EpDeU1cQzmDuaQa7xB+wE58qe8f1fzvmakuKAK5IZ1NHoRM= בית ג'ן,מעלה נפתלי תכנית מפורטת ג/ 21336 הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה 41, בית ג'אן  
<< < דף 1 מתוך 2 דפים > >>