חזרה לתפריט הראשי ישיבות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים
קיצורי דרך: רשימת הישיבות של מוסדות התכנון ב-3 חודשים אחרונים
  למידע על מרחבי התכנון המקומיים
  למידע על מוסדות התכנון במשרד האוצר
מחוז/מנהל תכנון: מוסד תכנון: כולל ועדות משנה:
 מתאריך ישיבה:
 עד תאריך ישיבה:
רשימת ישיבות ניקוי סינון
מחוז/מנהל התכנון מוסד תכנון מספר ישיבה תאריך ישיבה סעיפי ישיבה סדר יום מסמך החלטות פרוטוקול תמליל
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 2016009 03/08/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016027 28/07/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 2016008 27/07/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016025 21/07/2016        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016026 21/07/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016043 19/07/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016007 18/07/2016        
מטה ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 13 11/07/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2016011 11/07/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016045 11/07/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2016015 10/07/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016044 10/07/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים על ולחוף 2016001 06/07/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016016 06/07/2016      
מטה ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 597 05/07/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 622 04/07/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 372 04/07/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016010 04/07/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016010 04/07/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016010 04/07/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016014 04/07/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016022 03/07/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016042 03/07/2016      
מטה ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף 121 29/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 2015020 29/06/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 2016005 29/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2016007 29/06/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 2016008 29/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016041 29/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 575 28/06/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 2016006 28/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016040 28/06/2016      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2016017 27/06/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016013 27/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016009 27/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015128 27/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016039 27/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015228 27/06/2016        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 838 27/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 2015034 27/06/2016        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2016013 26/06/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016021 26/06/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז 2015088 26/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015105 26/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016038 26/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016024 23/06/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015127 23/06/2016        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015323 23/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 2015021 22/06/2016      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 2016006 22/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016011 22/06/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015104 22/06/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 2016009 22/06/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016036 22/06/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015227 22/06/2016        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015228 22/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 574 21/06/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 574 21/06/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 574 21/06/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 2016007 21/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015103 21/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016035 21/06/2016    
מטה ועדה ארצית - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות 2016011 20/06/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע 2015017 20/06/2016    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2016016 20/06/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 20/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 20/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 20/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 20/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2016011 20/06/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2016011 20/06/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2016010 20/06/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2016009 20/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015126 20/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2016009 20/06/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1228 20/06/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015324 20/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 2015033 20/06/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 2016005 19/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016020 19/06/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז 2015089 19/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2016021 19/06/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2016010 19/06/2016  
מטה ועדה ארצית - הגוף המאשר מכח תמא/ 23/ 16/ א: מסילת ברזל נתב"ג-י"ם תוואי "שער הגיא" 15 16/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 2016004 16/06/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015125 16/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015225 16/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015226 16/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015319 16/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015320 16/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף 124 15/06/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016008 15/06/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 2016007 15/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016008 15/06/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה 2016003 15/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015224 15/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015257 15/06/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015257 15/06/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015257 15/06/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום 2016010 14/06/2016        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016007 14/06/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 2016004 14/06/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015102 14/06/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015124 14/06/2016        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016012 13/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016012 13/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 2016011 13/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 2016005 13/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016013 13/06/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015223 13/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 126 13/06/2016
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015309 13/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015316 13/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016022 09/06/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016005 09/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה להשלמת תכניות 2016004 09/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015123 09/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015222 09/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 2015057 09/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015313 09/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015317 09/06/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016013 08/06/2016
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 2016007 08/06/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015101 08/06/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2016020 08/06/2016    
מטה ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 596 07/06/2016  
מטה ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 6 07/06/2016    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לתכנון ורישוי 2016008 07/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 5245 07/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016034 07/06/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015220 07/06/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015221 07/06/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 621 06/06/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 371 06/06/2016  
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2016015 06/06/2016        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016006 06/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016006 06/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2016010 06/06/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2016009 06/06/2016
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016012 06/06/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015122 06/06/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2016008 06/06/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 837 06/06/2016
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1227 06/06/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015311 06/06/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - רשות רישוי מחוזית - מחוז תל אביב 2015008 06/06/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 2016004 05/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2016014 05/06/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016019 05/06/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לעררים 2016002 05/06/2016  
<< < דף 1 מתוך 4 דפים > >>