חזרה לתפריט הראשי ישיבות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים
קיצורי דרך: רשימת הישיבות של מוסדות התכנון ב-3 חודשים אחרונים
  למידע על מרחבי התכנון המקומיים
  למידע על מוסדות התכנון במשרד האוצר
מחוז/מנהל תכנון: מוסד תכנון: כולל ועדות משנה:
 מתאריך ישיבה:
 עד תאריך ישיבה:
רשימת ישיבות ניקוי סינון
מחוז/מנהל התכנון מוסד תכנון מספר ישיבה תאריך ישיבה סעיפי ישיבה סדר יום מסמך החלטות פרוטוקול תמליל
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016020 25/05/2016        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016007 23/05/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016028 23/05/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2016009 22/05/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016017 22/05/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016019 19/05/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016011 19/05/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016011 19/05/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016016 15/05/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016027 15/05/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016005 09/05/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016006 09/05/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2016007 09/05/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016007 09/05/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016030 09/05/2016        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016015 08/05/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2016008 08/05/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016010 04/05/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 620 02/05/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע 2015015 02/05/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 370 02/05/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016009 02/05/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016009 02/05/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2016007 02/05/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 02/05/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 2016004 20/04/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2016005 20/04/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015200 20/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015201 20/04/2016        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 571 19/04/2016    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לתכנון ורישוי 2016005 19/04/2016      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015113 19/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016026 19/04/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2016006 18/04/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 2015030 18/04/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 2016008 18/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2016004 18/04/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 2016004 18/04/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016008 18/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2016006 18/04/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה לשימור אתרים בתחום הגלילי 2015002 18/04/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 124 18/04/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 124 18/04/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015269 18/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - רשות רישוי מחוזית - מחוז תל אביב 2015007 18/04/2016    
מטה ועדה ארצית - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות 2015014 17/04/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015091 17/04/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2016013 17/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדה לדיור לאומי - מחוז ירושלים 20 17/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2016007 17/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015199 17/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015216 17/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016004 14/04/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015112 14/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015198 14/04/2016        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015265 14/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015266 14/04/2016      
מטה ועדה ארצית - הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור 2015018 13/04/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף 122 13/04/2016      
מטה ועדה ארצית - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות 2015013 13/04/2016      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 2016004 13/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 13/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 13/04/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 2016005 13/04/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015212 13/04/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 570 12/04/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 2016003 12/04/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה 2016002 12/04/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016005 12/04/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015090 12/04/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015111 12/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015197 12/04/2016        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015256 12/04/2016      
מטה ועדה ארצית - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות 2016005 11/04/2016    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2016009 11/04/2016        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016008 11/04/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016008 11/04/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2016007 11/04/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2016006 11/04/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2016006 11/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 2015051 11/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 835 11/04/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1221 11/04/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015253 11/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015255 11/04/2016      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2016008 10/04/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים 53 10/04/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 2016002 10/04/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016013 10/04/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לעררים 2016001 10/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015089 10/04/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 5241 10/04/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016024 10/04/2016  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015196 10/04/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2016015 07/04/2016      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 2016003 07/04/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015110 07/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015194 07/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015250 07/04/2016      
מטה ועדה ארצית - הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור 2015017 06/04/2016    
מטה ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 5 06/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2016008 06/04/2016
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015088 06/04/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2016012 06/04/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 2016005 06/04/2016    
מטה ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 594 05/04/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015087 05/04/2016        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015109 05/04/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2016005 05/04/2016  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016020 05/04/2016  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015193 05/04/2016      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 619 04/04/2016  
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע 2015014 04/04/2016    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 369 04/04/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016004 04/04/2016    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2016004 04/04/2016    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2016006 04/04/2016    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2016006 04/04/2016  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2016007 04/04/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015192 04/04/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1220 04/04/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015251 04/04/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2016007 03/04/2016  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2016006 03/04/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015197 03/04/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015108 31/03/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015190 31/03/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015191 31/03/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015247 31/03/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015187 30/03/2016    
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015107 29/03/2016        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015189 29/03/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016007 28/03/2016  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2016007 28/03/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016004 28/03/2016
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2016004 28/03/2016
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2016005 28/03/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2016023 28/03/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 123 28/03/2016
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015244 28/03/2016      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015246 28/03/2016      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 2015029 27/03/2016      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 2016007 27/03/2016  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2016011 27/03/2016  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015086 27/03/2016        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2016011 27/03/2016    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדה לדיור לאומי - מחוז ירושלים 18 27/03/2016  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015194 27/03/2016    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015248 27/03/2016      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015188 24/03/2016        
<< < דף 1 מתוך 3 דפים > >>