חזרה לתפריט הראשי ישיבות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים
קיצורי דרך: רשימת הישיבות של מוסדות התכנון ב-3 חודשים אחרונים
  למידע על מרחבי התכנון המקומיים
  למידע על מוסדות התכנון במשרד הפנים
מחוז/מנהל תכנון: מוסד תכנון: כולל ועדות משנה:
 מתאריך ישיבה:
 עד תאריך ישיבה:
רשימת ישיבות ניקוי סינון
מחוז/מנהל התכנון מוסד תכנון מספר ישיבה תאריך ישיבה סעיפי ישיבה סדר יום מסמך החלטות פרוטוקול תמליל
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015033 09/07/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015025 08/07/2015        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2015014 05/07/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015027 02/07/2015        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון 2015001 29/06/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015013 28/06/2015        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015022 28/06/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015031 25/06/2015        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015012 21/06/2015        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015021 21/06/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015028 18/06/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015032 18/06/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים על ולחוף 2015002 18/06/2015        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015020 14/06/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015029 11/06/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015030 11/06/2015        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2015019 10/06/2015      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015029 09/06/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015019 07/06/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015024 04/06/2015        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2015018 03/06/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 2015008 03/06/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 611 01/06/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 359 01/06/2015      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום 2015004 01/06/2015        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2015006 01/06/2015      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2015006 01/06/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2015009 01/06/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2015006 01/06/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015011 31/05/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015011 31/05/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015018 31/05/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015018 31/05/2015      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2015011 31/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015020 27/05/2015        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2015012 27/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 2015006 27/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 555 26/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015028 26/05/2015        
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2015010 25/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 2015008 25/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה לדיור לאומי - מחוז חיפה 2015004 25/05/2015      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' 116 25/05/2015      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ו' 3 25/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת המשנה לבניה ולתקנות 179 21/05/2015    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 2015002 20/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 2015007 20/05/2015    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015026 20/05/2015    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה להשלמת תכניות 2015004 20/05/2015        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 2015008 20/05/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה 41 19/05/2015    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2015005 19/05/2015        
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 2015005 19/05/2015      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015029 19/05/2015        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2015015 19/05/2015        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015039 19/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015025 19/05/2015    
מטה ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 2015006 18/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע 2015004 18/05/2015    
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2015011 18/05/2015      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2015005 18/05/2015    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 2015005 18/05/2015    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2015008 18/05/2015    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2015011 18/05/2015  
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 2015005 18/05/2015    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2015011 18/05/2015    
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 822 18/05/2015  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2015004 17/05/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015010 17/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015017 17/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015017 17/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015028 17/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 2015018 17/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015038 15/05/2015        
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015026 14/05/2015      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 2015010 14/05/2015        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015037 14/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015081 14/05/2015        
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2015011 13/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 2015011 13/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015027 13/05/2015        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 2015005 13/05/2015    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 554 12/05/2015    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 2015006 12/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015026 12/05/2015        
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015036 12/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015077 12/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015078 12/05/2015      
מטה ועדה ארצית - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות 2015004 11/05/2015    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 2015009 11/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 2015007 11/05/2015    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה 2015001 11/05/2015      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2015006 11/05/2015
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 2015006 11/05/2015
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 2015014 11/05/2015    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים 2015010 11/05/2015  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1192 11/05/2015  
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015023 10/05/2015      
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לתכנון ורישוי 2015009 10/05/2015    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 2015003 10/05/2015      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים 46 10/05/2015  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים 46 10/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015009 10/05/2015    
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015016 10/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015016 10/05/2015  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 2015010 10/05/2015  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים 2015017 10/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015022 07/05/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 5225 07/05/2015      
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 2015015 06/05/2015
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 2015006 06/05/2015
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015027 06/05/2015    
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015074 06/05/2015      
מטה ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 582 05/05/2015    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015025 05/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015023 05/05/2015  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015073 05/05/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 610 04/05/2015  
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח 358 04/05/2015  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 2015005 04/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 2015007 04/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 2015010 04/05/2015
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015035 04/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015072 04/05/2015      
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1191 04/05/2015  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב 2015040 04/05/2015      
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום 2015003 03/05/2015  
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 2015009 03/05/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להשלמת תכניות 2015008 03/05/2015  
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 2015015 03/05/2015  
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2015010 03/05/2015
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015024 03/05/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 2015022 03/05/2015  
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - רשות רישוי למתקני גז טבעי 2015001 03/05/2015    
מטה ועדה ארצית - ועדת המשנה לבניה ולתקנות 178 30/04/2015
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015018 30/04/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015019 30/04/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 2015021 30/04/2015    
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים על ולחוף 2015001 30/04/2015    
דרום ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 2015008 30/04/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 2015012 30/04/2015      
מרכז ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 2015023 30/04/2015      
חיפה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה 2015034 30/04/2015        
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015070 30/04/2015      
ירושלים ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים 2015071 30/04/2015        
יהודה ושומרון ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 2015005 29/04/2015    
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 2015009 29/04/2015
צפון ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון 2015023 29/04/2015        
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 2015007 29/04/2015      
מטה ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 553 28/04/2015  
<< < דף 1 מתוך 4 דפים > >>