חזרה לתפריט הראשי הודעות בעינייני חוק התכנון והבניה
עפ"י תיקון מס' 86 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקפו ב 01/09/2008 מוצגות ההודעות המופקות ע"י הועדות המחוזיות והמועצה הארצית
מחוז:   סוג ההודעה:
מרחב תכנון:   סוג התכנית:
רשות מקומית:   מתאריך: 
  עד תאריך: 
ישוב:
רשימת הודעות ניקוי סינון
ישוב / רשות מקומית /
מרחב תכנון / מחוז
שם תכנית מספר תכנית סוג תכנית תאריך סוג הודעה לצפיה
בהודעה
לצפיה
בתכנית
Ug8KAJ9Rokys4vU7+tsJjlCCq/R9cepty8FYqhZJlciWK0xDFOmuxmWgbjXDKqzRVOmA9+jp2d1GJyCkAcX6ZTJEK4KfA1U8TySD5VpvxVc= ברקת אחסנה במגרש 11, א.ת חבל מודיעין 424-0116962 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokxJ8i0Kov6U+2Go9clHK0gVBrkbN6aFNmNNPIuOR8hzxee+jVQ93tMJU8I5LFoHTn7YCUj5t6slibKFNpFxNp2stkb3V7e7pQE= כפר קאסם תכנית ק/261 -איחוד וחלוקה מחדש 451-0222281 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokxwekOv5HBVZuehqj6+FfIui0ArMqquQho4md49hV3L/Vx+vpXmBkUTna1IrW9wHYhTs5w3xU5s3P1PGFTKR7qxQ4rQfbUTth4= בית יצחק-שער חפר עח/61/15 הפרדת מגרש מנחלת משפחת פופר - בית יצחק, עמק חפר 409-0086272 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9Rokxe8UxRxwb+Upjs6rKZ0xThQHb4Lq1ELqVuvKzrPIhYUoSpx8bCBkOZQO7NUITIPb0XEH8sDnZjiDwkWHuS27KUGVLEXMq7R38= רעננה רע/734 - ביטול זכות מעבר 416-0105353 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakfard5jTXJbJp1HPq7kZ3UP/nZ34g0eiXGkaXIq+zTvCrQMZmuTxHDiPaOTYqWg0bLWHsSXyjuOnxozRSdw1Emr/UjZSh8Qdaw= טבריה רח' תל חי גוש 15097 חלקה 11 207-0338012 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W098UChzQq/QQxSBh/lqG8djkplbWX+ziTOpuF15jYR5iw9ueKKQaEytxNG4UBn50DTs2MO1dRjiCo3i2BJeEMsPWkAECwbech7Y= מטה יהודה בדיקה 406 151-0321547 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
CliOXy1vENp0PTqO0T/hEvstNnxUBR6U5fKdTTG2AaG3WVuuy8HdMAARo5Tkz2j4bnOL/6oBaZmWdME/onC5zFX9KCP+4Nzl+Y+s/2s8/N0= גלילית מחוז הדרום בדיקה 909 699-0443416 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENp0PTqO0T/hEvstNnxUBR6U5fKdTTG2AaG3WVuuy8HdMAARo5Tkz2j4bnOL/6oBaZmWdME/onC5zFX9KCP+4Nzl+Y+s/2s8/N0= גלילית מחוז הדרום בדיקה 909 699-0443416 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
4QucDVMFakdRd2+xb5zHdisDw/KzuRbOSZ8Minw6aoliTiUBrWpk0t2eGF1pOwlxK4Il2S2YiiO50QjeFq1nu2bVUOwZ60Wz/o0oh9F6Eh8= סח'נין שינוי קווי הבנייה בהתאם למסומן בתשריט בסכנין 262-0412395 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdRd2+xb5zHdisDw/KzuRbOSZ8Minw6aoliTiUBrWpk0t2eGF1pOwlxK4Il2S2YiiO50QjeFq1nu2bVUOwZ60Wz/o0oh9F6Eh8= סח'נין שינוי קווי הבנייה בהתאם למסומן בתשריט בסכנין 262-0412395 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
4QucDVMFakee+/uqtlcRMIElW/6/HhRM6VyAsGnfw7PfC7p/G6rJ/rVNiFoMG0smN6gIaXl9GlkS3yjbLPaDoVkns91YRIZQ6OrAfJnVSPQ= סאג'ור שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים, והרחבת שכונת מגורים דרומית לסג'ור ג/ 21840 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakfy/fLR472VsGSrCWueukWtUa4AGJmLrc1t8NIpVbBope3sXQJw8knj3EcQ4wmtlefL+vR0qYPseu290zktjzjnElpXPn38AW8= מעלות-תרשיחא ג/22616 רה תכנון בשכונת אורנים מעלות תרשיחא 223-0341198 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdkUIszLLgrko79zG12dw2Zzqo0/7MP7inLvqetHhhWT7jCKupCig18IJz22YiS9k7B6P/amIy181zskx3ht/keFR/r/MwHww0= חצור הגלילית ג'/21871 חצור הגלילית, שכונה מערבית 259-0240069 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
Ug8KAJ9Rokw9rC3ut08lUGv0CbkUSGE43y4trxuL8c4X7pOkvhm6XGNBISx59KS9U30qIM5lSATP1lQ6Fv0cNdZ59sK/w44VPBJrHKo/XLQ= קדרון בר/20/40 - פיצול מגרש מנחלה 136 בקדרון 456-0185066 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
94KPNU2/QNKZzID4vXxq4eBFyarnHUni/xDFIjiHJWRfHIreWrCbZw9SIBzqrpjStx7O2evtwGbvkRo6rCVpRZcTmZSXi9L3 כפר יונה תוספת שטחי בנייה ליחידות דיור בשכונת גבעת אלונים בכפר יונה. הצ/ 2/ 1/ 48/ ט תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakfXHgvSCBB4fFhVUl5Ma02QSWu4W+AgWeodj2pieFFomUEoRnDpN/i/VqqvkdC4q2vO//YIXxx5lKKRB3VnzacIOwDFxku0NHU= זרזיר שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ושצ"פ,זרזיר. ג/ 20233 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+42kgJJl/bj9TrnqzJsEXgvlkQVbD5+JecPy4qrCWI4LfL58sEN5yFUvbK4C7pBu9fDen4LQsx4v5YqWHz9ZPj+DhkuQKc07E= ירושלים בדיקה 505 151-0409532 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
ppnCWTcsST9rLOn7gbdWLrB0m47azdcO/Tox2dKDPMQQsGvtQ7+ovkiBhHRQP0GcYJwmkls/6/NrPWT9SHnAdqf294EGFl+fJ8JIQ3ikAzU= תל אביב-יפו בדיקה 507-0319301 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENp0PTqO0T/hEvstNnxUBR6U5fKdTTG2AaG3WVuuy8HdMAARo5Tkz2j4bnOL/6oBaZmWdME/onC5zFX9KCP+4Nzl+Y+s/2s8/N0= גלילית מחוז הדרום בדיקה 909 699-0443416 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakcT0yoiTPI4OU2gRvp2bqm69iYO1y7pVTPh8ojOt3CEi/SKEmnz/rK+489kskIdf1z+NZOm19S5ftu2bS+puy8EQUB90GuRIIw= עפולה מגורים בגוש 16672 חלקה 1 בעפולה - ג/22045 215-0286252 תכנית מתאר מקומית 30/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdwy7zcdqNuy/O2MdWUvTdstUTspFoeDBzvPwcsKmJNvN+dQmcYezzKUbSMSYwKDZ5cRplQKuj76nX9jgdS0swxLRrTp/jrxl4= מעלות-תרשיחא ג/22369 שינוי יעוד לשטחים פתוחים מבנים ומוסדות ציבור מעלות 223-0345751 תכנית מפורטת 30/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
pNa176SYIBmv2TLy35Z6IDal1YxHvxvza2DdLuBALklx3w5fzxSgJdicffUDrwS0XSN/JbawoEe/nEYJAwENReriYPzUJqpp6x0z4pZ1zBI= בנימינה-גבעת עדה שינוי אזור מלאכה למגורים ומסחר במרכז בנימינה ש/ 1359/ א תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokyIqoGQgvQHssMxbGMyGQAMHYy+qPr0D9h5J3xqAJdkFboIQOFDTCIwecn7io5/gV7v951HA9JA9EKt05oBClzezm8nUddCk2Y= ראשון לציון רצ/מק/3/15/170 פס ראשון איילון - מעבר תשתיות 413-0351387 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FScscMp+AOasuKQgCCCl90Ew4CNt6ICGYAM5F0Bk96Yfc8U7woD9XFInZVerArZB5slt+TL54a9a2hQ/ges3jWWvSIWkYAqrwZ5w= קליה קלי"ה - מתן סמכות לוועדה המיוחדת לאשר תכניות בינוי ופיתוח + שינוי סוגי גגות יוש/ 1/ 9/ 608 יוש - תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakekretp4p3lXrOlWP+GFU9jbddNNHlkrvWi1S6H+ZQlJSmLY9hCgjp4FMrUxhscUqypbN8rLtxMEGSjPekv5nzfxAYzUsZ4L0M= גבעת אבני תוספת זכויות 50 מ"ר למגרש בגבעת אבני 206-0293753 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+42kgJJl/bj9TrnqzJsEXgvlkQVbD5+JecPy4qrCWI4LfL58sEN5yFUvbK4C7pBu9fDen4LQsx4v5YqWHz9ZPj+DhkuQKc07E= ירושלים בדיקה 505 151-0409532 תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokznHKug3Yh2VBZb3+cSQVkSWxFeXnAlxwuOfm5ETLLBN0Ks/ZOA3MrcCzsgZv1BVRlbzQ6QvMYruxDBB6Wydx8ao2WGjPlwqA4= כפר קאסם שינוי בקוי בניין ושינוי בהוראות הבניה 451-0338152 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBlXILMBPynNw0vqugxqoUKH9P4qWAdElu6uqokxgfVtopMwGQIL7n9IFTRHw2cPv6W0m7hDglgZm8oeuXuAOSaLGWwxwL68gn0= חדרה שינוי יעוד משצ"פ לדרך משולבת בגוש 10035 חלק מחלקה 434,רח' הרצל חדרה 302-0233825 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdzo3MVYkc6pCjYmVf9ouHgMJrQk9LIS7HmNutCoEXvEi4c4d1cQzq/9aGBEqFpU0+PTSl9SPXKCdUP7aSv2P0NXNkPrF1+a38= שדמות דבורה שינוי צורה שטח צהוב קיים-נחלה מס' 51 206-0401729 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBktSOXXRKB9idZ4eifRvJVFStgeIoObS+VZB+Qz61Q2GHkRxBt8ajhmipSR1XUqlFeEdcuo2Czrn5A4zy1G00gM6GoyqDnr1HU= מנשה-אלונה גבעת חביבה 351-0099192 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFake4KVhWBib8l/vVKVXkl1pUF99a6UK1n9NjszfOp4mqz6X0QCsEEnQYT738+R8IISdW+X+jq236dQJqAwoRMJuweCtwdFsUFvU= משגב אז"ת בר לב - שינוי קווי בניין למבנים ולמתקני עזר במגרשי התעסוקה 205-0344341 תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
ppnCWTcsST/tcwkHld2iySoxyC8A5zpxNAwqUkzIn+pD3nSI4SkzqUh09eVaqrF8GvuzEDTOD/zwbVviQzKp3jkp2Cbjo23QhI4tQN+tLno= תל אביב-יפו בנין אגיש רב"ד תא/ 4041/ מח תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W098UChzQq/QQxSBh/lqG8djkplbWX+ziTOpuF15jYR5iw9ueKKQaEytxNG4UBn50DTs2MO1dRjiCo3i2BJeEMsPWkAECwbech7Y= מטה יהודה בדיקה 406 151-0321547 תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
zOPwJlxOSdb9Dv+YK1ioBHKUvTcaMLRWOiOy8WR+qIDCrvyXjzyfQRcaUC4in9qS9Q5ctOxlpDZ0rGz9OCRtgaGU9mut9si4 ג'לג'וליה תכנית מתאר ג'לג'וליה. מח/ 255 תכנית מתאר מקומית 29/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
ppnCWTcsST9Uai54qDgUTAAqopfuU0K/irirtkPXlpMrDtc7bzPsUJ4MZRtmYSUIWtOScJnAgzVTmZl+ZX/EiPtjgWafvNJwEc7XSaRXrZo= תל אביב-יפו תא/3944 מתחם וינגייט - לה גוארדיה 507-0301101 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
ppnCWTcsST9suitZ4+Q7p4Wjkh7lHa/QnMX5mqVOWFvpwe72m0sxZrSsANrhfeZ12EADmNiSvg67PUS4TWbRy2J7tLQa+U2oqJozOF6jgk4= בני ברק תוספות ושינויים בבניין קיים, רח' פדרמן, בני ברק 501-0238790 תכנית מפורטת 29/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENqSsrEbZQOeGLNjIm/tILJosilo1mtGJ+s9/iKL4qH0Wxege5JhbwsEs57aSozVfxAjanLnEE4+5imDq0zRzj7IiaW38MtqnVw= מצפה רמון ביטול קטע כביש - א.ת. מצפה רמון 613-0342915 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENpn1/zXCWSd6z7+y1d4c0KGQeDSZ87jdOfsX2ICltXAy0cLoVhAPDyRFp0PX5SgLZ/lGe+SBbXb7PGaEmih5NnOa8BKXVl3rio= שדרות שדרות-מתחם 9 611-0316067 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENoKjktrbsEnXfOLw0y47mrwmEsTskPj3Cn5UEKHuxiwmHqbftU8O3En9rGMmdtLp7TNm3cytgw6P7tVzt0N58I1SlxICN7tR7U= אילת "אלמוג"- מגורים לעובדי בתי מלון באילת 602-0186296 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FScsFOLDUj7hy31vuWjOMdc5M2z78m3YA4gu3USLr27KbsO8R/HmWcYFno7KJ1nxApdh0gVnGoE5TPysvywh0OFocPP5MBazvDII= סלעית חלוקה לנחלות יוש/ 6/ 1/ 1/ 112 יוש - תכנית מפורטת 28/06/2016 מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים
Ug8KAJ9RokydZmhcHTqDXtgBaEovrQ5USpZvV7JbgxN7Vqh46YMxms7oKqRA24+EYVDCvE9JKyatF3gL34iQsCqu17bdG4MmpeQSULjTdyA= רמלה לה/ 172/ 11 - ספריה רמלה 415-0137125 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENrk3CaOWk7SBf+EaZ1a1cqw2B6b54MBB3whHNvFl2kfvGheOjzAgZzBCJYFj1R0PypiQo2uTpfXldfzUVlg+/Y66rEbpSllFkg= שפיר פארק תעסוקה כרמון 631-0189472 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENrcU8eLrmHCg+cUCt5mzOwwGn/6Sy5O16HMgXR1uLNZAM8uepnWpGFNTQflf/JEP9zhCCGIWm7puAZIQ+BW9zE7c3q5nqXrJOs= כפר מנחם החלפת שטחים בין חקלאי לתעשיה בכפר מנחם. 632-0243584 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9Rokxm76fQ6rT7Vmy5adObwZ06z9lgYBG47dLKR4sQysfhv2ttIA9n7g4G1NKrNxo4+lisvC4013XDP/G3+qmUXwPKMZTHAiEU0mI= סביון ממ/ 4186 - החורש 12, סביון 455-0160465 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENr2UFEY+x02DoDVGbw0bs43xjtVxLvai6lNdoqKr5l3i0WMbpCcusfCx9ApfBFODS/8zv1gJsK9OyrogRTZMCHaO/tOx2Vlg5U= שער הנגב ניר עם - מתחם הפאב 651-0392647 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokynmdqywWF/3CWt4Qo65a5PffbH5FsEjrIcwD1LyKcBuUtSwaKgVJ3UHvIqafpRXA6Bkjhm82XNgzO0bSCyfv7w2VGVjV0eoPE= כפר סבא כס/מק/2/191א - רחוב העמק 17-19 פינת ויצמן 172 כפר סבא 405-0341438 תכנית מתאר מקומית 28/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
ppnCWTcsST/dkRSkziQB2kwXkCJguDomPJtKNLpGTwDgs+pqmd8guMLdy6V6KjV7Qo45BCSJno2Qzucs/yGotoYB9FnVrc6lHLbyzaq0R4k= חולון ח/מק/155-רח' משה דיין 34 505-0365015 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokwuR2cfSx9wlapOOyDD35k8iB7CFc2D19i2zEU7oOnSN5ndx3jldmbVPkNErv1t5XAz/fPt5TdAqlBsPLEkhd/qHiJScAO4e84= מזכרת בתיה תכנית מס' זמ/4/206 - חלוקת חלקה 102 בשכונה מוהליבר מזכרת בתיה 453-0167957 תכנית מפורטת 28/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09+5TYEyFoX6Xm5aIiKJ0rXK+KPigfkYCJzkBUT+whq9fFmoYP2IOEz+QOvUDl3j92nvCzLkrhnIj2NkaZ5hAhaqwD4AhDAC37Y= נחשון קיבוץ נחשון מק/601/ג - הסדרת ייעודים ע"י איחוד וחלוקה 151-0072199 תכנית מתאר מקומית 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdIibv9mcYxx4gB+/RlrkQyT7DBjLYt96Z9a58eDPJ6ZwlmuDs96nONPMc+Ih4iYPYOS9dxXzNeXFQgvDOyA6YNvVEA/oqlJ24= כפר ברוך שימושים חקלאיים והנחיות סביבתיות - כפר ברוך ג/ 20419 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakf27z0pKS7fZJA11NdSAG1d61zRRZhxhLUzbivzbxoRym1fN7Hi5KjFuSu0nF8NWjYVEt0WfswQ3yPpwsJZ/25hEU5fTGFhFuI= ראש פינה הרחבה החקלאית ג' - ראש פינה ג/ 21244 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBn6SRnlAkf4NYVMz7cjRfKtXFOO66AmY2tMdsfaWLLgAi8uvV5c5q3kSel4hfSf9Uyqere3AzNCjA4gWQJFchNw/WIpG6acuts= חיפה חפ/מק/1752 ב-הוספת שימוש מסחרי בשד' מוריה 105-חיפה 304-0345512 תכנית מתאר מקומית 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdD/21K1GQyBx6MGvmNAcoC5G6R1668BLbLH9fIjKdTby2sAqVnKi6rzpoXdzdO5ZlEHCE+2ce1VpGGZqnwO46FnVVVNv8ZWIE= חבל אשר יסעור - חוות לולים 201-0217109 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdmWbB2HVaRwbMSynSYnue1sgTU52ggAMG2FBDZv55hNKAMljx+R8mB/L8pJjXPYucAJdlIldsIvIBZeMK2hn32U+qVmLE7xG8= סח'נין הסדרת תוואי דרך בחלקה 57 - מערב סכנין 262-0383893 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FScsLhTiu/FriTf58PXYkmPcnWPGl8KwCK+B146m/xXgZDeWHPMZ9L6YwYoBwpy/nF6un8Y2kEx4BLmI2ZtgVpsWzTH+T5WMe3Hc= מעלה אדומים מעלה אדומים,שכונת מגדים,מגרש מס' 17,רחוב פרי מגדים מס' 50,52,54,56,58. יוש/ 56/ 3/ 1/ 420 יוש - תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakduedhhZ8hJAG4py+l1E29wj74mkAl6AzCOr8EeJktm8diNrfJq2CV+Dzz+9KKxxfuA2qKBc8/8djoi2hrL9bDA7L0EmGr83d0= עפולה הסדרת זכויות בניה בשכונת אתרוג, עפולה - ג/ 22474 215-0215665 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
j6C1I7farCCtYjqXUHm+6/RupDAmFVnGxIQuD+E0t9JAxqpy5QPcxo9uOT2vyzVbc4FuS1zDr9I0zm/HJOxBc1azdYRZut6V טבריה מתקן הנדסי פוליה קידוחי כנרת 5 ו - 10 ב ג/ 17982 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENopEeQG3tFZZrCUB9Dyk5cv7afXpZEIhMh+hzpiS8lvp91agvvvNoFeuskT0gGg67Nvmi5xfijQ8Ulgn9Ld4yIZR0wiGr83o70= נגב מערבי אזור תעשיה אבשלום 651-0378364 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FScu/z8yLpkNHeDh1/PcyujNUWHtFkFTHZbArZM00KwS0Adj5dVZc2FQX65NQjVeKgkKLOWRD4trli9ngVhddeP+gEgYdlBAgkpg= אריאל הסדרת גבולות המגרשים במסחר ותעשייה ודרך משולבת יוש/ 4/ 4/ 1/ 130 יוש - תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakcSi0HNvF8UDtZWoDi2YHj/684+0UNMg3wImcebrzewSMcPvgvP6SPFiCqaKbA17HpkvGFweIVCdqwHVY7lMBDQ4DciJlU2zR8= מעלות-תרשיחא ג/22370 הגדלת אחוזי בניה במגרש 113 בשכונת יפה נוף מעלות 223-0338301 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdbLPpCr2yHW8D/9inAlce0GXe6wfNqjeUeriEpEW9Y/to5vt2d+ABxM8U65OMTIYPSzynuBZ36FbNzLbG2BIf1sKhuDNiQ8Sk= מעיליא קביעת יעודי קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה 258-0392977 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakcLxraRvMCm5LA2bgjvJOzr+NbV/0/PyQDDjMVwp7YM7HO+aamKMd0j1DKPgbbnjmen0NiCc7D4QymNi0iCUjT3loISXGlaFxI= שעב שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור (שוק עירוני) שעב ג/ 21776 תכנית מתאר מקומית 27/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
4QucDVMFakeQeOwVk8iEWoLbpMfhzoEjiTyJqjItQcg9/gBauw/u644SUo8b2Xre/HzxRe17+aMkNjA9azw55ynmZqt7MWzwNiUBolEQX/U= שפרעם שינוי בהוראות וזכויות בניה במגרש 2/65-שפרעם (ג/22444) 261-0358150 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBkPXas8GN6f2f3kQzgZ806t9Ty1MIRmJMUYI3Q+gSzhqvwPm+ZjdrTSB1oVUJrDm/QflTsSLdrridE9g19Sphhm2SsySmbLzX4= חיפה חפ/2299 ז/1 - הסדרת בניה ברח' הצלבנים 8 304-0138370 תכנית מתאר מקומית 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakfN9tTAcFbJrkWF8Vp2ube5I/8wzCzDJVEEm99B03W1cGET8A1gDNKIycy+O5OOMwblJR+n08vpL2riDfyoU0qC+to80gWSGj4= משהד שינוי יעוד משטח למבנה ציבור למגורים ולדרך משולבת -משהד 257-0359158 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdmWbB2HVaRwRuUZhadllujeTlcayAmMzJwBGbJvXJEJHDCHBFgp9xNhxHdehibNyjBPhKsNHLmED9DmiNhD5tELrDc9kj92vI= סח'נין הסדרת תוואי דרך בחלקה 66 - סכנין 262-0354373 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakcOKgpVAC2P+wNNHtd78gX6TxUryq4ZIpaSi3XU+0/R6caQ2977GNhIuLFKOeatpucaFK1hTWh5CFXLZuMf2TnbSgqmfiiut7U= משהד שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים - משהד 257-0356790 תכנית מפורטת 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakcLxraRvMCm5B9LljWS2N+8JjX4RpYxL55i7k8uTrwd87JC7CmxQvJ0HFCRXYfb6rZtjhR5e6zZwDVLKDshvVgPRkr/Jd6iIDk= ראמה שינוי תוואי דרך מאושרת והתאמתו למצב קיים, ראמה ג/ 21787 תכנית מתאר מקומית 27/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENoazB4p03wFAcratJlG6gJAutyK/1wjkRLvbYDcHa/uchxM6nfOeImA3mkpSUyy5BycoHTiVNcTtpqn4bLzvA67mImRvRbaSm0= אילת מגרש 36 א' - חוף צפוני אילת 2/ 03/ 114/ 71 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBmwSnrPlkl+TmdZ2gM/r4sCvlLRB4kmJPT/QHpkIM/hkojIMAMbc517DpGDjwUnksgr7vpE1EgP8Py1/7MRtfelgZcTMwKVd1c= חיפה חפ/1301 ח - מתחם מגורים ברח' חטיבת כרמלי. 304-0148601 תכנית מתאר מקומית 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokzRhwYf849DwUAo0wOaPxPkXdcGJn/KAw+Z1NclX9o6N99xpRXhNHP0W2oeoDXJVK8Jn5xSrPE1rVjOqFCiDHSxsNT4VgXwVOY= באר יעקב מק/13/1492 - "רח' יצחק רבין 8 באר-יעקב - הרחבת מרפסות" 455-0273300 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+42kgJJl/bj9TrnqzJsEXgvlkQVbD5+JecPy4qrCWI4LfL58sEN5yFUvbK4C7pBu9fDen4LQsx4v5YqWHz9ZPj+DhkuQKc07E= ירושלים בדיקה 505 151-0409532 תכנית מתאר מקומית 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENoczvi00WBVaEoOwkFYdpVZEpb9fp8tDIYwrfrwP2B1Wazu6js71DqihFjworK7gTGtETURnqNu0Ed9+lpQKNKVa+d8/lOUotc= דימונה שכונת הר נוף בדימונה- אוצר נופים על ידי א. אבאל 607-0354191 תכנית מתאר מקומית 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENoNQsAaBjp33cAvr/gaXN/SfiBZulAhuevrWKEel1bC4l5JWW3P8G5S4ZkDMPNzWkAnYcglANZ05MBhDOp/seGtwu6Ymwvg1NM= רהט מגרש 161 שכונה 2, רהט 618-0253104 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENp2pI5kCGYLMHBc9+AlPRwdu8s7wBjL0Ire/UCyB1Ps0TiURj70b8h+dSlt3GBxgo41A9TJORSchkndZheXm/HZbP/YK4yM2Z8= דקל חוות לולים - מושב דקל 651-0261206 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENrBx3GTAJPliMfkuSocoVIXZHhm9g5eLRekZ2L9/mXb57npNU7Gx6m7g7jmG/jiQfRPr5OgF1FigRY9qy4dDIPGAT7oWL9XnvU= רהט מגרש 102 שכ' 29, רהט 618-0330720 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENqSsrEbZQOeGP4BC+DEk9H4tIlnta2cKHwLhKX2vknCN/YqRU3m4sHqBgYWcayRMaMhfh549dJDijnv0ATP3oCI5in8aaK6ISo= ערערה בנגב מגרש 64 שכונה 4א, ערערה הנגב 652-0181560 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENpp7tydXrW5/XKuvTpWfF6FDVyhs9ERBOZ08Fhiv2tSA5TLF4jOSd2ygmmOhZltyftH8Lk15aexdVE6B+Yxbe3LUHDmLzUsLMs= רהט מגרש 54 שכ' 19, רהט 618-0281048 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBlETVXAQ4vxjZTBJ1IDQN22N4oGBa2OE36G3eLTtAMwKZ/KPAlq/qeWEEy8hg7lVhAss/6kGCrYbaCQDzMmUQV75+aRscdoHic= בנימינה-גבעת עדה מגורים בחלקה 53 בגוש 10207 בנימינה 353-0306548 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENrPoZjtoeOJAgYzgfOnzR6RKGaQ+rKGqCmFoYxLbKK05LQhck/aN+Eb2V+wLDZRoJA7sROkOkckGR1bOY1XGz+7ksMe0I2et/k= לקיה מגרש 133 שכונה 7 , לקייה 652-0262832 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
6vCdEltSxBVBjeVnInR/msjhsT6BIr0nQ/kdm57u2reT4g5dYk+veJ6j0FFfqBd4igcWp8Z4znCBA3wqkQzVQ/8nRL901voM/bdpauNU+Sw= גן נר (גבורים) תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - גן נר תממ/ 2/ 9/ 7 תכנית מתאר מחוזית 26/06/2016 נוסח הודעה על אישור תמ"מ / מיוחדת
CliOXy1vENpzsFCmwCelcdmT43eUp0sPJFQwDu+gPMyeloXwf45DN7MK3hX+fnjhd8o5YcDfKX3xMukYIxs5CsPtGL88UgxVP6GoihDwOyA= חוף אשקלון קו ירקון קטע זהר - שמחה 51/ 03/ 303/ 47 תכנית מפורטת 26/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENoHq6CeCHteRHMzyZonK0l4kjyZ2+8v7R9Pm6+dMjKP8nKLU1IxDFCYAo1Z0+fo0u14N0y92fuc4nlyQMhdx/WmKRlYI3tfjP8= אל קסום מרעית רבתי 28/ 02/ 104/ 1 תכנית מתאר מקומית 24/06/2016 נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdUhnyhTvwyOhlk3ghFuxs2Tu5/ZUH2ZGon1fvpqlNiRE30/l33mr0IQSc6EjcijJwFnXkh9xR41fp0dFfq7uWMyCSLrUuaGiM= כפר שמאי שינוי קו בניין למרתף 209-0406728 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENpSixzR/YY2XTXFiCul0Pi8LQkGA3BjFEQdQe1U5O3vBMtVZnh+No7RTXHDsiQO2v8XH4ypCQjZSd7fUYkSSVJ6SBExwgX9To4= חבל אילות מט''ש חבל אילות 12/ 03/ 197 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENqTv5cu1/jOAAAo46Oq3pjpYz/pQRsV8YALwgC48ToY4N1kLzgc5R43eQMpkoAFJH637ijFv6hAHu7xMOS3ABQJK5RNMbpN9M0= אשדוד שינוי קווי בנין עיליים נקודתיים במגרש למגורים, רובע ט"ו, אשדוד. 603-0224881 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09+WucigmC7rNQBap9Laixvc5f22ZY8tQ3d5YoTNxPoXlnBSUcmrN27u4ZmIPGZ/ZE0RmNvvFXe7kVC5VE88/n13cQZ5dEJDod4= בית שמש תוספת יח"ד ג'2 עבור רז ושחף, בית שמש 102-0241638 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
ppnCWTcsST+4nPxF3iUxCUNAxphstF0uhzrdJzzbu5fNQzJ4ZQ718KgazhnT+myxOm/JA0d0+h4vm5t4GVZepS5LLCKgt9n2DLBCPH3WZUs= תל אביב-יפו תא/מק/4475 "בית העצמאות" 507-0343863 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W099Ed9RjCW32V88ZHkiEh5TIpJX1pWL6SEZujS+v9+mKXZF1Az+prq5c9NB4LsO5ZgPZns6iip/Cmv65tBzmmN6ZDbQZ4WO+rNI= בית שמש הרחבת יחידות דיור רחוב רבי יוסי בן קיסמא 19 - 31 בית שמש 102-0181644 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09/8d19x51FoI+j5IyiYMeD0dvnbqZOxfLxnBP+EHUU6PIHejyCM+oFHkuDWmtENCgCns+3Udfu/KRweUn3LmOfiQCYU7+5Jhio= מוצא עלית מי\800\יג' מוצא עלית גוש 30316 חלקה 23 - שינוי קווי בניין 151-0150912 תכנית מתאר מקומית 23/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENrYpJZKwNF1ZWjnEyVrEMgxmeHEYa1pUyWCjKmCNWbpAwHQCrxv+JRWQYNt4bawPOoJaTuDdqQvK5X8ilfRvtGsVM1bto7pnwQ= רהט מגרש 212 שכ 29 רהט 618-0249128 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENrutGX4dthnuf/wbwso4eeXP6h+hk5iAli41VITt9lkQ31R0l6zRa6zrYGm3+NNLg4oRtM19yvtAcfEX1ywEhrX4D0UaeRyiL8= יטבתה מאגר מים שפירים יוטבתה 12/ 03/ 137/ 11 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakf8ifP+A9LIM3rA57zUlladAPML50XhGgxJe2ak1JW4m+6v27DPS1Xxret1EOLSTiK4Dcf6dGvs9k5qFkQ70leFoMy5J2ZL9As= נצרת הגדלת זכויות בנייה בנצרת 211-0279893 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
4QucDVMFakf8ifP+A9LIM3rA57zUlladAPML50XhGgxJe2ak1JW4m+6v27DPS1Xxret1EOLSTiK4Dcf6dGvs9k5qFkQ70leFoMy5J2ZL9As= נצרת הגדלת זכויות בנייה בנצרת 211-0279893 תכנית מפורטת 23/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
ppnCWTcsST8xrzPOnQueYzHDWgNAkv7mXgeARVj8zdpuWQHBj5+16QXQPBqjeJZ7KcjvOiiTwwkVQkDe8KG/1Ve4PYI8oNccFsoA73TSau0= חולון ח-522א' - רח' עמוס 7 נווה ארזים 505-0103416 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
6vCdEltSxBWlHJEql7788NbQoDeLI8nJgSuyicimpr4vZU2SvzBLFrtfSAsb01oCntxWW517T+v7wHZlTfTO0WZAH1sxjnH/sY9D3ONav18=   תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק תמא/ 18/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית 22/06/2016 נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות
6vCdEltSxBUiASCwgUlGrlG/PFAufqvTviiX5fdMq0rKE8nNdfBnfzwf016Mj3OCypVj7VygQc9WngW1dbrJX+2aWPaQxPiGby3OmHDqUhc=   תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים תמא/ 34/ ב/ 6 תכנית מתאר ארצית 22/06/2016 נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות
ppnCWTcsST8LoE5k5HTsf01Sva5wUTFp/8qrf9F6TfAmilg8U1XMpoc3iy6pmiWPXTRy61DgvDk2Ce0B5x1a8L0ogNSbuLX3PZ6BkwGZcwg= בת ים תוספת שימושים וזכויות במבנים יבילים בשטחים ציבוריים, ללא פגיעה בשימוש הראשי בי/ 577 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakejokeWrQeKf/Ft1+IzEv/w1jnA/fJeCbTdpFYwyg2ZvxIp203ihic87hYmfc//c1j14yUAEGDxC7MUjbOvgpyvG59VPXLh7kg= יקנעם עילית מתחם צור מרום- שינוי בזכויות הבניה והוראות פיתוח 222-0328054 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakd+XHLjWoZvl1IljJ1IYGsU9/dQyjAL9yB8aRWfnuRJGKcxWv23b4Bk1yVNDQcmaV375udgd7dE3npWhBNWa667IfQbN6nTowQ= סח'נין שינוי הוראות וזכויות בניה-סח'נין 262-0304188 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
ppnCWTcsST+owVVub6D+e6cThWEcu9FapU4Gf1pSnBOfm9paxmxfEsXCRdK5BltUI6gea2fp822WEzxxD6CpO2QgG8SyDECGpdT/m7AFX6c= אור יהודה מרכז מסחרי נווה רבין 552-0321372 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakd+XHLjWoZvl1IljJ1IYGsU9/dQyjAL9yB8aRWfnuRJGKcxWv23b4Bk1yVNDQcmaV375udgd7dE3npWhBNWa667IfQbN6nTowQ= סח'נין שינוי הוראות וזכויות בניה-סח'נין 262-0304188 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
TOpflW7W099n/eRSJFzlDpu8hkFljTnQlfW3xiMS5ozyG73YOO9Z1oBYxmjS71kdeAjO6ICT9mQkszlOAIYtVno82J3aY1R+RQq5Y7HrDOs= ירושלים בניית בניין חדש למגורים בן 5 קומות ברחוב הרב ברלין 5 בירושלים 101-0161257 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+kjsT76cAG/q4E5aN72C8uhnKPpiOiOtLkwlaaSm30CuaUSVJfA6JgAPljj3tBEVXkywxo+40o3zUp7OFU5ZgC3tOKqJdb5Gg= ירושלים הקמת 4 בנייני מגורים חדשים אום ליסון 101-0212118 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09+9LI5kpRYf1qFmkx31xCZrvSGCpYjHAKMwme8rsChWH98m4WoXxW0OU2G6juAOXFWpUkx7Zx1tP2vrWaCqMHVKqVHKAt2TnOM= ירושלים תוספת קומה לצורך הרחבת 2 יח"ד בשכונת שעפט, ירושלים. 101-0220533 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09/NxHjbrTHtOm44szsIsoy9CjhDioRz8xDQFMA2EMPWxIEWsQxAHqyU+QLwxf4rVX6gnXHuNEbGjOVHL3Rp5PCKE9yFKhm4kVg= ירושלים הרחבת יחידות דיור קיימות ברח' שמעון מס' 8, בשכ' בקעה, ירושלים. 101-0303073 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09/2JVunBsfptzG2kuCKpf0uW3mLfA8eumLzC8NrX8dpMEBQ2KELQZ8+eLteleXbF72JTDqfIqSPwRLKmJttRt1Z3/F5lfDKyLA= ירושלים הקמת מבנה ציבורי בראס אל עמוד 101-0265132 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W098VoJxGu4dd+b+tokUSyBbEEGga1QyYX1sjXyg95tyXig49iabU+snZnbRBGh5DB7P2sM9Lp5BVvOD0GdvqMkcmn+SRMpWMraY= ירושלים תוספת קומה והרחבת יח"ד רח' אלעזר המכבי 9 ירושלים 101-0204800 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W099nljeg59CkXRbmkprmfDbL2/VFmjO5hQuzVGgCuxBD/MVrQE86ctHchzujW03Fg06V0Xw5ouAjLWHTduHWYLA3EuH25GW8waM= ירושלים הרחבות דיור ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים, שכ' שועפט, ירושלים 101-0307934 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09/URXJ9HKfwX+i/AQtSxib67j3VzSzjMWjzWQswlpG7qvxVirCav7+imLewXr6MbGLLPell38O69iOAUyI2dzvizVqCnZa2xM8= ירושלים תוספת זכויות בנייה מעל בניין קיים בחלקה 150 מגוש 30606 בבית חנינה 101-0052035 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
pNa176SYIBkt/LeSz/XuN9RYo3+WtjS+W8eKCqJ987tVnr8yNX7RS7AJwBtKKoAV6U7WxxdXP3N3unxekugAei3ty6ZR4+0rZOqVPxnPUJg= חיפה חפ/2394- הסדרת יעודי קרקע - הגליל 104א חיפה 304-0264879 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakcgFPZZfzlrqNVjpnvHsa3SlfqMXTFDo6JrnJc6zl75NEKF18Xh9JNCGVbGWtZZgJoTVveh+t4CcOKFOEz+7lHjD2MmdBAbiEs= ריינה שינוי בהוראות וזכויות בניה 257-0355594 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W098HwG5K2VGb4r93Kpc5RxV5d1kJ4isY37J+jrU+iFt0uqosjyR8KzapGrwkK+izd7TY9CvPuHjfDtGhKaPIOiZ4l2Svwai/Wxw= בית שמש שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש: שכונה ה' (דמ"ז 1) 102-0055277 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית
TOpflW7W0998nSvRR7gBX0acER1GqTGuBf3Qkr8XfZUcDOANwtL6JCc6x/G8RPNtLiWzvO8u9K7DuBXfwi14s/r7IQuc0AnUXfom8DN5MlY= ירושלים תוספת בניה מעל הבנין קיים , בשכונת ראס אל עמוד , ירושלים 101-0067678 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+uU7foi16IBOWO+sqmUQRgS1oeMy5UfK65i4KKzMzfWip8FsOoGd0hOzzupDo2No5oLV+HQh50GMmcC6/2Xn6OWq+sGrfdpn0= ירושלים הגדלת אחוזי בניה לבניין מגורים , אבו טור 101-0096412 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
TOpflW7W09+RlfX5UKMT2uTRZ5dXjAKgj8eVelFmIB3b0FfrIbMsb+4ZsPoUWVlFx+9Zo8y3H3px7wR8Dv9mfifoKbp9t1q0UddbwYes1OI= ירושלים הקמת בנין מגורים חדש בן 4 קומות,סה"כ 4יח"ד,ראס אל עמוד 101-0080952 תכנית מתאר מקומית 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakfgwRb3oJh16p+SNLg/7fNoxeTWFzM1USl2b/69j+nnl/5M0kUkNjivj8H8aZdKb3cew6/plrsbUZjYCze6GtM1me48fPDVrAg= יקנעם עילית עץ השקד - איחוד מגרשים בגוש 12740 222-0373563 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokzlJtyy5wRvTtWxydj8uhrsTPrbuHATs3K9vuUWuxN5tQLkSE1nETlQWdp2b3rrz5Muo7uiOo56WTlNkQ2vVijmjTQ93pe3Tns= כפר ברא שינוי הוראות בניה 451-0190728 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
ppnCWTcsST9a25KD6tojFxCA6A2V7qh+bUz3DmzySooLIQLZu1pqx/8CIOwoZBsXAX8muHnYZ2+JKHAu1sZjMTsIRmHqIXvLaLxHm126tCA= חולון רח' מרכבה 51 חולון ח/ 152/ 7 505-0180836 תכנית מפורטת 22/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakd6G7tFvepZ/Ve0otPWJbnGetE2ZFTVvsH4czoNkgGLvb+zKLe1f3cvT6RRowrv6fjU/5OLoC68Fq9E2OW23z/Ny5mDwV4tLMA= שפרעם תכנית ג/22047 להגדלת אחוזי בניה ומספר יח"ד והקטנת קווי בנין-שפרעם 261-0228296 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakeoZ81LbdTe7SYG5vsTP31njfhd43/gtiQwUgDFX6UofrJQ4IhGQd+N6YxcyE66hmo4JXiDNA9eifZsh8fzx1cYs/04OauT5Kw= מעלות-תרשיחא ג/22235 שינוי יעוד למוסדות ציבור וחלוקת מגרשים לתעשיה במעלות 223-0274019 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
M58Pfx1FScs6y1jVt/r/kWfXr0sjqJFlXOYvKIdzxWjvOjHF9R86jqVn0JzYrMONRX3hvXx59CFRZy5oXUGEJuuEmpc5sG+bJLYCnLdnfXY= מטה בנימין פארק תעשיות מכבים יוש/ 230 יוש - תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
4QucDVMFakfZ5jkuhs6PJrY5y0KQqQxqy/2SwHRvVHupyfyGSJ0NKd1tQXuit4V8tCQIQp5Qwo5hnCpZSkUoAaNn6bWA7HSFPk07cdROd1A= כפר כנא ג/ 22559 -שינוי בתוואי דרך 257-0349068 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakeuPLNAsqtqbPDxz0/iIX50CTPzsubNnMEEyrgH5DHiFDV77G0D/QHOTt/1+Kh2Gm8uYhydikd1BkA/MVusBOwzofLASzLyNrI= טבריה שינוי הוראות וזכויות בניה במגרש 99 בגוש 15285 207-0331173 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
TOpflW7W09/CpToVSD8yuu98PWkgmGRT/paFBfT1omE/m0SZ5uZ9JHtFLeVSjN6Gn7ga0J34SUsyVknEN4sljw145kZ5NOSoO3HrB29hcww= אורה מי/777/י מושב אורה שינוי גבולות בין מעבר ציבורי למשקים 12 ו-14 151-0241281 תכנית מתאר מקומית 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
ppnCWTcsST8YJOCRw+GcMuIYsMKV0M5C2DxYDDC6uhJU8jDhH2nRsaToRJ46VqnuHv8CKhSTXXMFvCKdVAp9FOXepm6RtprZrdPnKJ7dKwg= תל אביב-יפו תא/מק/ 4560-אצטדיון בלומפילד 507-0388082 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FScs6y1jVt/r/kWfXr0sjqJFlXOYvKIdzxWjvOjHF9R86jqVn0JzYrMONRX3hvXx59CFRZy5oXUGEJuuEmpc5sG+bJLYCnLdnfXY= מטה בנימין פארק תעשיות מכבים יוש/ 230 יוש - תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakeoZ81LbdTe7XNY0m3E5ewkF1Z6mhFFlr7hBWeJypdEZ6zE+30Nw+b6yGVs4UPwLHSD6vft+Xay5JLswN5D9H/5Ga+D6jfUddo= שפרעם שינוי יעוד למגורים ג' למגרש מס' 8/3 והסדרת תוואי דרך -ג/22238- 261-0320010 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENrV6iN2eY2R5XHhBlYRiD3pen9Ps3MDvzhH6Rjl6KbxjBoDHph0v8fu2tiLrzg6YCcTfncGlEq2Iefa6n6kp2A+T+aDm5T1EI4= חבל אילות אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות 12/ 03/ 193 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENoEvJDP9fR1v3Lhp3b9VrWaa/geDnm9lEioUGilUkjXKhB7xcF1oDHvrbr2jqDFzdGnip8EIV8sX7iHntF/1SuR1Q940AlkxcQ= באר שבע מגורים ברח' חיים שיבא מס' 17,19,21,23,25, שכ' נווה מנחם, באר שבע 605-0171249 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
Ug8KAJ9RokxLk/G9AtWk20xiUHEBQxRkprfTpYuD+u5zLSXChFEc3SxCUhR8atkErQIxgl/HiTCKUdKcZx9muzoR/37cJGVR+BIs2ERkrBA= נס ציונה נס/מק/13/118-רח' ישראל שמידט (קריית חינוך) 407-0315457 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENopgK1dvPE+MqTEkmZnnysNg6NkghF+xW5EjCfnqi3BeC8JFuNd/cjonSJPU4QZC1FmjQtWcSAlvnLy17KvLIsvVnzRp6xjRQc= תל שבע ניוד זכויות בניה למבני ציבור שכ' 20 תל שבע 652-0389718 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakccdqy6tsabDEDUWixbKUU4bKTMwFmC/YItvH9IdR8MDfws3Sica7Q5b7r1jU8ApsfA/G/TuMIaWicLLGnaWUtoZukD5FJMPRk= טבריה הסדרת ייעודי קרקע למקלטים ומבני ציבור, טבריה ג/ 21027 תכנית מתאר מקומית 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
pNa176SYIBl4brpntOg81sysO7PQRhG2xsMy66sFbKIz6EA/miSA6zIHISoFqoVOk+95XKVJENOCDPjoir32mSBr2DNobnKF6tljQbcRlHs= חיפה חפ/מק/2406 חלוקה ללא הסכמת בעלים ברח' העלייה השנייה 14 304-0350298 תכנית מתאר מקומית 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakcSi0HNvF8UDq1V62w5rL2JFohaqAu9Nl2ue7oSMryH3DhFMBLU1js079KZy1JfSRlWcZ78W9+iM3rkr0+fv2ryYd8nKXcBCnA= מעלות-תרשיחא ג/22612 הגדלת שטחים למבנים ומוסדות ציבור מעלות 223-0383448 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakeylrR/ls3MYoDa/ax2tNuKzXaRe5jKpmjVmJpvnr1OaFQet2luLoiWnl9C+DPALnFTJKwC5a2Z3QQsj1dYscD0lGJtmhS58hE= רמת ישי שינוי יעוד מעתיקות למגורים - רמת ישי 257-0356170 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
M58Pfx1FSctNrTE9CxV0shT6ZCZmyBTcazy8ucrX5fQ0Xmb5cVK7gbm1f/vmQpcvIFMp1LIyDV5mneWMztjNQ6aOfN1JcaoMO7E5ZOEQX3g= מטה בנימין גבעון החדשה יוש/ 5/ 3/ 216 יוש - תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakerstqKDosl0yBcE1ZKEbrS4uKTChvwfz22hCk4nTgiipkX6zTyIL/J+sxkr+g6BfOf2BShs5fbD1ilmnMgaS7ZcNDEMZ8y210= מגדל העמק יערות מגדל העמק ועמק יזרעאל ג/ 20819 תכנית מתאר מקומית 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakfZ5jkuhs6PJukKsQUkleW0PyqdVOXpea1hPeaF1Wu6SfPeRidiXM9WyfZPMessRVMU2ZF2T1p1FZzqYCSNy3eZMI1ePdjJF0E= כרמיאל שינוי ייעוד בחלק ממגרש 100-A מרכז רמת רבין כרמיאל 208-0316273 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
4QucDVMFakdkNA+VkfTvnIxx98exYlDz1COUu/iunZ0+0XyvG+NEUHaQjB9vQOfWd7Ww93eshlIgQkncTh7deqUpy7Dcq/GpCscV2EXJzTw= צפת שינוי יעוד, קביעת זכויות והוראות בנייה, צפת ג/ 21559 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakdRKALQiGPqPwWJzU3uboXDqxMt2fdVDtzqVIvTyQndbQxSB0ofI0VFLMmFR0GttVT7v+sXr20FGjGID3uuouDB8RwNW/VM4ZY= ראש פינה הרחבה במגרש 13, ראש פינה ג/ 21416 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakda5888b3G2TdvNFeQ7Ndvg9H5tVB3OOfNnhT1vmFSE/9pepqgJP4HoUv9Dlh1t2iLM3IcMEvEVwZknsBEdUmfb/miqxD6fNCA= כרמיאל תוספת זכויות בנייה רחוב שביל שבט 22 גבעת רם, כרמיאל ג/ 21667 תכנית מתאר מקומית 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakf5Ewag9oyT90CsokI0dGkl1Q6HJQz4ZEH/VkKQFV/pr0fZFY4JvOXQyaEwaeoUpb8lwlPvgDjC2P7j/zpOpHNvkvjkMvG+nD8= יפיע הסדרת מערכת דרכים 257-0312595 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENocLnPHqj2MK09P+JePQ8ZMmgElTtmq9PEMa2oPetQhElyrEAmXcOysLuUpC6gU02tkWKreL5WxngVpqlEXhAxs8zZy5HxnpR0= חורה שכונה 5 חורה 52/ 03/ 383/ 3 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
4QucDVMFakcna4MQZdvdYwLlDeBss4Mu/3li7PEwsh5GI18PhCFGNVjX4/q4+PV2myQRq+NtiX0DsUuXLJx2vvTVZWWkleqbMheWAadW/zQ= שפרעם שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר גוש 10286 חלקה 27 - שפרעם 261-0324293 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
CliOXy1vENqcSejTXymZZ0kE3MFigv+NBlt4QxUsp/kE01iXhS5s+VNN+saO3pv0j68/JjJKLyfUlrFkWap46sC3vyshKwTqbnGkrkC6Iug= שגב שלום מגרשים 2-3 שכ' ג שגב שלום 652-0196055 תכנית מפורטת 21/06/2016 נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
CliOXy1vENpSgShQlldFua3dgN+88FbgV1iDuXbGYHBRpqFt+x5Poh79phQY0X587FF1v6VPMF9NYqvkNdARBRNl0BaQjGBktc6Fl5d+QnA= רהט מגרש 251 שכ' 11 רהט 618-0290072 תכנית מפורטת 20/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
pNa176SYIBmem0nrPLmH9wvFtilTLQVwbSZLcGyGXt2OXQEgq+CcNmClA7vdEiKY6FpfCg1rLxYWyvC8eAErsAqd0H8/GcxMwMGdxWROQhI= ג'ת שכונה דרומית בג'ת ענ/ 1239/ חפאג/ 1377 תכנית מפורטת 20/06/2016 נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית
pNa176SYIBlxzIcXcxOLwyDEFe8tyznillf6MJaxA/RggLezOKNTsGQZxjgZ4p8NozTwqOiVS/bVN0CUTJf99JygABXgAJKe4RXeE/2djGY= ג'ת אלמרבעה צפון ג'ת - הרחבת אזור מגורים 354-0140160 תכנית מפורטת 20/06/2016 נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית
ppnCWTcsST+ejVi7TFuZqGClvp8IM+A0QPbAGnEtCNuLN5OeWFG/ABua2jtH6eAmpdbgSA+4tAhoqt7GImWRsYsEVPtQxfLsSN4m/Yi+fdc= הרצליה הרחבת פרויקט שבעת הכוכבים דיור מוגן - הר/מק/2337 504-0269670 תכנית מפורטת 20/06/2016 נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
<< < דף 1 מתוך 151 דפים > >>