חזרה לתפריט הראשי הודעות בעינייני חוק התכנון והבניה
עפ"י תיקון מס' 86 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקפו ב 01/09/2008 מוצגות ההודעות המופקות ע"י הועדות המחוזיות והמועצה הארצית
מחוז:   סוג ההודעה:
מרחב תכנון:   סוג התכנית:
רשות מקומית:   מתאריך: 
  עד תאריך: 
ישוב:
רשימת הודעות ניקוי סינון
ישוב / רשות מקומית /
מרחב תכנון / מחוז
שם תכנית מספר תכנית סוג תכנית תאריך סוג הודעה לצפיה
בהודעה
לצפיה
בתכנית